Slide

ConferinȚa Cotidianul.ro

CONTRAFACEREA ȘI CONCURENȚA NELOIALĂ

18 septembrie 2014

Despre conferinţă

De ce?

Contrafacerea este o atingere adusă dreptului titularului prin fabricarea, folosirea sau punerea în circulaţie, fără permisiune, a obiectului protejat prin titlul de protecţie, sau oricare altă încălcare a drepturilor conferite de titlul de protecţie.
Cu alte cuvinte, contrafacerea reprezintă o activitate ilegală de producere şi realizare a unor mărfuri care imită un produs original, protejat prin marcă, design (aspectul exterior) sau brevet de invenţie, cu intenţia de a înşela cumpărătorul prin acceptarea acestui produs drept original.

Concept

Sesiuni interactive la care sunt invitaţi factori de decizie din administraţia centrală, cu competenţe în domeniul combaterii contrafacerii, reprezentanţi din top managementul companiilor afectate de acest fenomen ce a luat, în ultimii ani, o amploare alarmantă.
Consultanţi cu o expertiză deosebită vor face recomandări şi vor da soluţii pentru evitarea efectelor negative ale contrafacerilor asupra brandurilor şi, implicit, asupra consumatorilor.
Vor participa oameni de afaceri, lideri de companii din domeniile conexe, producţie, distribuţie, retail şi asociaţii ale consumatorilor finali.

Speakeri

s1
s2
s3
s4
s5
s6
s7
s7
s7
s7


Locatie

Speakeri conferinţă

speacker

Maria Grapini

Europarlamentar Parlamentul European, Bruxelles și fost Ministru delegat pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii - Mediul de Afaceri și Tursim - Guvern

Mai mult

Provenind dintr-o familie de muncitori, cu 3 copii, cu un singur salariu în casă și multe nevoi, soție, inginer textilist de profesie, mamă, femeie de afaceri, Vicepreședinte al Partidului Conservator, bunică, fost Ministru al IMM-urilor, Mediul de Afaceri și Turism, actual Europarlamentar, sunt o parte din treptele pe care a pășit cu încredere, obținând cele mai bune rezultate, venind mereu cu soluții și construind pentru a ajunge pe culmi cât mai înalte.

"Cred că orice femeie poate face ceva util în viață și poate face carieră dacă își clarifică relația cu familia, relația cu sine, relația cu societatea și relația cu Dumnezeu. Trebuie să-ți construiești ÎNCREDEREA în fiecare zi, să lupți cu obstacole și să crezi în tine" – sunt cuvintele care o descriu pe Maria Grapini. Pe lângă marea calitate de a fi om, familia, simplitatea, naturalețea, perseverența, generozitatea și credința sunt o parte din cele mai importante calități care o descriu pe distinsa doamnă Maria Grapini.
Contrafacerea - cauză a dezindustrializării Uniunii Europene

"Contrafacerea este una dintre cauzele prăbușirii producției industriale în Uniunea Europeană, mulți industriași fiind nevoiți să-și mute producția pentru a face față prețurilor de dumping și contrafacerilor mărfurilor non-europene care au intrat în UE fără control de calitate și, de multe ori, nici de cantitate. Deși, UE a atribuit autorităților vamale naționale atributul de verificare și control nu s-a reușit stoparea contrafacerii."

Inchide
speacker

Marius Alexandru Dunca

Președinte ANPC

Mai mult

Marius Alexandru Dunca este președinte al ANPC începând cu februarie 2014, înainte deținând funcția de Vicepreședinte în cadrul aceleiași Autorități.

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) coordonează și realizează strategia și politica Guvernului în domeniul protecției consumatorilor, având ca principale responsabilități elaborarea și promovarea de acte normative în domeniul de competență, supravegherea respectării legislației prin efectuarea de controale și prin instrumentarea individuală a petițiilor, precum și informarea și educarea consu­matorilor.

În acest sens, ANPC are următoarele responsabilități:

 • Asigurarea unui cadru legislativ coerent și eficient, în principal prin transpunerea legislației europene din domeniul protecției consumatorilor.

 • Organizarea de activități de supraveghere a pieței, în diversele domenii de activitate, în scopul respectării drepturilor consumatorilor și a solutionării individuale a petițiilor consumatorilor.

Inchide
speacker

Grațiela Costache

Consilier Juridic în cadrul Serviciului Juridic OSIM

Mai mult

Grațiela Costache este consilier juridic în cadrul Serviciului Juridic OSIM, începând cu anul 2006. Activtatea domniei sale presupune, în principal, apărarea intereselor OSIM în fața instanțelor de judecată și reprezentare în fața altor autorități sau persoane juridice.

A participat ca lector în mai multe rânduri la cursurile pentru dobândirea calității de consilier în proprietate industrială, organizate de OSIM - modulele mărci și desene / modele.

Inchide
speacker

Costin Lianu

Director General Adjunct cu Dezvoltarea Exporturilor la Ministerul Economiei și Coordonator al Strategiei Naţionale de Export

Mai mult
Inchide
speacker

Sorin Mierlea

Președinte Asociația Naționala pentru Protecția Consumatorilor și Promovarea Programelor și Strategiilor din România

Mai mult

Sorin Mierlea este Președintele Asociației Naționale pentru Protecția Consumatorilor și Promovarea Programelor și Strategiilor din România, din 2003, și al Federației Asociațiilor de Consumatori.

Domnul Mierlea reprezintă Asociația în Grupuri de Lucru internaționale pentru consumatori, din care amintim: organizația mondială Consumers International, International Consumers Research & Testing – I.C.R.T., este vicepreședintele A.N.E.C. - European Voice de Standardizare și a altor grupuri naționale de lucru.

El este, de asemenea, purtătorul de cuvânt al asociației, reprezentând-o în mass-media și la evenimente.


Federația Asociațiilor de Consumatori (F.A.C.) este persoana juridică de drept privat, reprezentativă, care susține și protejează drepturile și interesele organizaţiilor neguvernamentale, activează în domeniul protecției consumatorilor și are ca scop apărarea drepturilor și intereselor legitime ale consumatorilor, având afiliate principalele organizații de profil active de pe teritoriul României.

Inchide
speacker

Florica Maria Păun

Consilier Superior în cadrul Serviciului Antidrog și Protecția Drepturilor de Proprietate Intelectuală , Direcția Supraveghere și Control Vamal

Mai mult

Florica Maria Păun, consilier superior în cadrul Serviciului Antidrog si Protecția Drepturilor de Proprietate Intelectuală, Direcția Supraveghere și Control Vamal, Directia Generală a Vămilor

Profesia: inginer, absolventã a Facultății de Inginerie Mecanică din cadrul Universității Politehnice Bucuresti;
Din anul 1998: angajatã în cadrul autorității vamale din România, activitate de bază desfășurată în domeniul asigurãrii respectării drepturilor de proprietate intelectuală (DPI), conform competențelor autorității vamale.
Activitate (pe scurt):

 • elaborarea și implementarea actelor normative naționale și europene pe acest domeniu nefiscal al vãmii;
 • participarea în diverse Programe PHARE înainte de aderarea României la Uniunea Europeanã în scopul îmbunãtãțirii capacitãții administrative a autorității vamale în acest domeniu;
 • reprezentarea Direcției Generale a Vămilor la reuniunile grupurilor de lucru/comitetelor la nivel național, european și internațional, pe probleme specifice domeniului de activitate;
 • participarea la elaborarea normelor tehnice, metodologiilor de lucru pentru activitățile specifice domeniului;
 • colaborarea cu alte instituții/autorități ale statului cu atribuții în domeniul de specialitate, cu titularii de drepturi de proprietate intelectuală sau cu asociații anticontrafacere și antipiraterie;
 • identificarea riscurilor, din surse proprii autorității vamale, din surse externe sau semnalate prin sisteme naționale și internaționale de schimb de informații și gestionarea datelor și informațiilor în vederea susținerii activităților specifice domeniului etc.

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.74/26.06.2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, începând cu data de 01 august 2013, Agenția Naționalã de Administrare Fiscală s-a reorganizat ca urmare a fuziunii prin absorbție și preluarea activității Autorității Naționale a Vămilor și prin preluarea activității Gărzii Financiare, instituție publicã care s-a desființat. Direcţia Generală a Vămilor are ca obiect de activitate aplicarea legislaţiei în domeniul vamal şi pentru accize, conform legii, în mod uniform, imparţial, transparent şi nediscriminatoriu, tuturor persoanelor fizice şi juridice, indiferent de statutul lor juridic şi de forma de organizare şi funcţionare a acestora. Alte atribuții în domeniul vamal:

 • aplică în domeniul vamal măsurile specifice rezultate din programele guvernamentale şi din reglementările vamale, precum şi alte dispoziţii aplicabile mărfurilor aflate sub supraveghere vamală sau supuse controlului vamal
 • aplică prevederile Legii nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare şi ale altor acte normative de aplicare a acesteia;
 • urmăreşte şi supraveghează, potrivit legii, respectarea reglementărilor vamale pe întregul teritoriu al ţării şi exercită controlul specific;
 • aplică prevederile Tarifului vamal şi ale altor acte normative referitoare la acesta;
 • urmăreşte aplicarea corectă a regulilor generale de interpretare a Nomenclaturii Sistemului armonizat şi de evaluare în vamă a mărfurilor, precum şi a prevederilor actelor normative referitoare la drepturile vamale şi taxele cu efect echivalent prevăzute la importul de mărfuri;
 • asigură aplicarea în domeniul vamal a legislaţiei naţionale şi comunitare privind bunurile restrictionate sau prohibite etc.

Inchide
speacker

Jean Valvis

Președinte-Director General Valvis Holding

Mai mult

Principiul care ghidează Valvis Holding și care stă la baza dezvoltării sale încă de la fondare este acela de a face afaceri prietenoase cu mediul înconjurător.
Istoric
Activitatea industrială a Valvis Holding începe în 1994 odată cu fondarea DORNA APEMIN SA, o companie mixtă Româno-Greacă-Elvețiană. Activitatea principală a fost legată de apele minerale din zona Dornei, România.
Dorna Hellas S.A. a fost firmă de comerț în Grecia, având exclusivitate pe apa minerală naturală Dorna. Dorna Apemin S.A. a fost vândută companiei “Coca Cola 3E S.A.”

Valvis Holding Group și-a dezvoltat domeniul de activitate cu procesarea industrială a produselor lactate din 1998, fiind prima fabrică eco din zona Dorna. În 2005, DORNA HELLAS a început importarea și distribuția laptelui organic LaDORNA, produs de LaDORNA Group of Romania. In 2008, Dorna Hellas S.A. a fost achiziționată de grupul francez Lactalis S.A., ca parte din Dorna Lactate S.A

În Prezent
Principiile după care se ghidează în prezent grupul au rămas în zona de business ecologic:

Apa minerală naturală plată și carbogazoasă AQUA Carpatica – Carpathian Springs

 • În 2009, la doar 7 ani după vânzarea apei minerale Dorna către Coca Cola, Valvis Holding Group și-a reluat activitatea în acest domeniu, construind brandul "AQUA Carpatica", cea mai pură apă minerală din lume. Brandul s-a lansat în 2010 și în 4 ani a devenit una dintre cele mai apreciate ape minerale naturale de pe piața din România.

Producție de vinuri Domeniile Samburesti – Viti-Pomicola Samburesti
În 2005 Valvis Holding Group a investit în Viti-Pomicola Samburesti, care acoperă o arie de 500 hectare de viță de vie și 500 hectare de pomi fructiferi. Cu o investiție de peste 14,5 milioane de euro, podgoria de la Sâmburești a revenit la viață.


Cereale organice - Dorna Agri

 • Cultivarea de cereale organice sub numele de LaDORNA, într-o insulă a Dunării, zona Călărași (la granița cu Bulgaria) pe o suprafață de 8000 ha. Investiția se ridică la 450 de milioane de euro și va fi implementată în 2 faze.

AgroElectrica

 • Unul dintre obiectivele prezente ale Grupului este de a dezvolta un proiect de energie regenerabilă, precum cea eoliană și fotovoltaică.
Inchide
speacker

Nawaf Salameh

Președinte și CEO al Alexandrion Grup România

Mai mult

Nawaf SALAMEH, Președinte și CEO al Alexandrion Grup România, este tipul managerului foarte activ, implicat și prezent în toate domeniile și deciziile esențiale pentru companie.

Începută în 1994, afacerea de succes condusă de Nawaf SALAMEH, a cunoscut o evoluție de necontestat bazată pe cîteva principii esențiale, pe care, cu diferite prilejuri, chiar domnia sa le-a subliniat. Ele sunt cele legate de calitatea produselor Alexandrion, adaptarea permanentă la cerințele unor consumatori avizați și educați, cunoașterea și valorificarea superioară a produselor tradiționale românești și menținerea unui echilibru rezonabil între nevoile de comercializare pe piața internă și tendința, de altfel firească - necesară, a sporirii gamei de produse destinate exportului, pieței externe.

Pe baza unei experiențe manageriale deosebit de complexe și îndelungate, el afirmă că este importantă educația consumatorilor și protejarea pieței băuturilor de contrafaceri și falsificări. Printr-o atitudine extrem de curajoasă promoveaza și susține foarte argumentat propunerea accizării proporționale a băuturilor alcoolice în funcție de gradul alcoolic. Inițiativa sa, nu numai inedită dar și foarte ingenioasă, pare a avea un ecou important și ne putem aștepta ca dezbaterile pe această temă să continue, inclusiv prin implicarea guvernanților, ținând seama de efectele ei benefice sub aspectul unei mai bune reglementări a activităților de producție și comercializare a băuturilor alcoolice.

Creatorul și managerul Distileriilor Alexandrion, Nawaf SALAMEH, subliniază că principala armă în lupta cu falsurile, contrafacerile și evazionismul fiscal o constitue însăși calitatea și garantarea calității produsului oferit consumatorului. Să amintim, în context, că a lansat pe piața, din 2006, vinarsul Brîncoveanu, produsul premium cel mai bine cotat la categoria vinars din România.

Brandurile Alexandrion au atins cota de 100 de milioane de sticle cu produs final comercializat. Toate brandurile sale sunt înregistrate la nivel global.

Inchide
speacker

Av. Gabriel Turcu

Turcu & Turcu – Asociația Anticontrafacere REACT Internațional

Mai mult
Inchide

Avocat partener, coordonator, în cadrul Societății Civile de Avocați Turcu&Turcu.

De asemenea, este președinte al Asociației Române Anti-Contrafacere REACT
România, membră a Asociației Internaționale React, și vicepreședinte al
Grupului de lucru pe probleme de proprietate intelectuală.

Un alt aspect ce trebuie menționat cu privire la activitățile dlui Turcu, în domeniul proprietății intelectuale, este faptul că, începând cu anul 2001, coordonează și organizează seminarii de pregătire pe probleme de anticontrafacere, la care participa companiile titulare membre ale Asociației REACT.

speacker

Valentina Sidore

Manager Comunicare al Camerei de Comerț Italiene pentru România

Mai mult

Valentina Sidore este Manager Comunicare al Camerei de Comerț Italiene pentru România de 3 ani și este Responsabilul Desk-ului Agroalimentar din cadrul CCIpR.

Camera de Comerț Italiană pentru România (CCIpR) a fost constituită în 1994, ca asociație de drept român, de către 40 de membri fondatori, printre care figurau cele mai importante companii italiene prezente în România. Camera se ocupă de organizarea de misiuni comerciale, seminarii, mese rotunde și evenimente de networking și de reprezentare, care au drept scop favorizarea prezenței și competitivității companiilor italiene pe piața economică românească.

Începând cu 2014, în cadrul CCIpR, a fost activat "Observatorul despre produsele agroalimentare contrafăcute și despre fenomenul italian sounding" care intenționează să devină un centru de informații și de sesizări privind produsele italiene contrafăcute din România.

Inchide
speacker

Marin Turică

Comisar Șef Serviciu Combaterea Infractionalității Transfrontaliere - Direcția de Combatere a Migrației Ilegale și Infractionalitatii Transfrontaliere din cadrul Inspectoratului General al Politiei de Frontiera Române.

Mai mult

Serviciul Combaterea Infractionalității Transfrontaliere are atribuții în identificarea grupărilor criminale transfrontaliere implicate în traficul a internațional cu produse contrafăcute, stoparea activităților infracționale și tragerea la răspundere penală a membrilor acestora.

Inchide
speacker

Consiliul Concurenţei

Consiliul Concurentei, organism autonom, administreaza si pune in aplicare Legea concurentei (nr. 21/1996), care are drept scop protectia, mentinerea si stimularea concurentei si a unui mediu concurential normal, in vederea promovarii intereselor consumatorilor

Mai mult
Inchide

Program conferinţă

Teme de discuție


09:00 – 09:45 - Înregistrare conferință/Welcome coffeePANEL 1

Contrafacerea și concurența neloială, problematici și răspunsuri (partea I)

09:45-10:00 - Maria Grapini – Europarlamentar Parlamentul European, Bruxelles și fost Ministru delegat pentru IMM-uri - Mediul de AfacerișiTursim – Guvern
Contrafacerea - cauză a dezindustrializării UE

10:00-10:15 - Marius Alexandru Dunca – Președinte ANPC
Contrafacerea și concurența neloială: factori de nesiguranță pentru consumatori

10:15-10:30 – Jean Valvis – Președinte-Director General Valvis Holding
Principiile de business ale transparenței față de consumatori

10:30-10:45 - Costin Lianu – Director General Adjunct cu Dezvoltarea Exporturilor la Ministerul Economiei și Coordonator al Strategiei Naţionale de Export

10:45-11:00 - Nawaf Salameh – Președinte și CEO al Alexandrion Grup România
Reglemanetarea corectă și pragmatică în beneficiul consumatorilor, a pieței băuturilor alcoolice pentru prevenirea și contracararea contrafacerilor, falsificarea și activitatea evazionistă prin contrabanda cu alcool.

11:00-11:15 - Florica Maria Păun – Consilier Superior în cadrul Serviciului Antidrog și Protecția Drepturilor de Proprietate Intelectuală, Direcția Supraveghere și Control Vamal
Rolul autorității vamale în asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală

11:15-11:30 - Valentina Sidore – Manager Comunicare Camera de Comerț Italiană pentru România
Imitarea și concurența neloială a produselor agroalimentare. Exemplul Made in Italy

11:30-12:00 – Q&A – Concluzii

12:00-12:45 – Pauză/lunchPANEL 2

Contrafacerea și concurența neloială, problematici și răspunsuri (partea II)

12:45-13:00 - Sorin Mierlea - Președinte Asociația Naționala pentru Protecția Consumatorilor și Promovarea Programelor și Strategiilor din România

13:00-13:15 - Consiliul Concurenței

13:15-13:30 - Marin Turică – Șeful Serviciului de combaterea infracţionalităţii transfrontaliere, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră
Combaterea traficului transfrontalier cu bunuri contrafăcute - Studiu de caz

13:30-13:45 - Av. Gabriel Turcu – Turcu&Turcu – Asociația Anticontrafacere REACT Internațional
Cooperarea dintre autorități și mediul de afaceri pentru combatarea actelor de contrafacere.

13:45-14 :00 - Grațiela Costache – Consilier Juridic în cadrul Serviciului Juridic OSIM
Rațiunea și efectele protecției drepturilor de proprietate industrială, mijloace de luptă împotriva contrafacerii.

14:00-14:30 - Q&A – Concluzii

Locaţie conferinţă

hp

Hotel Pullman București

Sala New York

Piața Montreal, nr. 10, sector 1, București


Fiind cel mai apropiat hotel de Centrul Romexpo, Hotelul Pullman beneficiază de o localizare privilegiată, într-o zonă foarte liniștită și plină de verdeața a orașului, din această locație ajungându-se ușor atât spre centrul capitalei, cât și spre aeroport.
În ceea ce privește facilitățile business, Hotel Pullman București va fi partenerul dumneavoastră de încredere, susținându-vă în cazul organizării unui eveniment cu un număr de 16 săli complet echipate audio-video și înglobând o capacitate de 800 de persoane.


Parteneri

Parteneri

Alexandrion

partner

Aqua Carpatica

partner

VREI SĂ FII PARTENER?

Organizatorii invită companiile și instituțiile interesate să ne contacteze la adresa marketing@cotidianul.ro

ÎN COLABORARE CU

Protecţia Consumatorilor

partner

Parteneri Strategici

C.C.I.p.R

partner

ANAF

partner

ANPC

partner

Parteneri Media

Digi 24 HD

partner

Agerpres

partner

Bursa

partner

The Money Channel

partner

Business24

partner

Business Avenue

partner

Legal Magazin

partner

Gold FM

partner

VREI SĂ FII PARTENER MEDIA?

Organizatorii invită instituțiile media interesate de asocierea cu acest eveniment să ne trimită solicitarea la adresa alexandra.dumitriu@cotidianul.ro

Înregistrare conferinţă

Înregistrare

Pentru a vă asigura un loc în cadrul Conferinței “Contrafacerea și concurența neloială, atentate majore la siguranța economiei naționale”, vă rugăm să ne trimiteți la adresa de e-mail marketing@cotidianul.ro, cu titlul ÎNREGISTRARE CONFERINȚĂ, următoarele informații:

 • Nume / Prenume
 • Număr de telefon
 • Companie
 • Domeniu de activitate
 • Funcție

Accesul la conferinta este gratuit, in limita locurilor disponibile, si DOAR pe baza inregistrarii in prealabil.

Asteptăm e-mailul dumneavoastă
Va mulţumim