×
×
Noi
Citite
Recomandate
Ultima oră
Actualizat acum 17 minute
24 Ore
7 Zile
30 Zile
Data
Duminică, 30 aprilie 2017, 15:43
EUR (€)
+0.0044 ↗
4.5333 RON
USD ($)
-0.0112 ↘
4.1453 RON
• • •
Jaf și dispreț față de banul public la Ministerul Turismului
Oale și ulcele: brand turistic românesc

Nivelul scăzut al veniturilor realizate de România din sectorul turismului, comparativ cu alte state cu un potenţial mult mai scăzut decât al ţării noastre, reflectă incapacitatea factorilor decidenţi din acest sector în a crea politici durabile, care să genereze dezvoltarea acestui domeniu, se arată într-un raport al Curții de Conturi. Nereguli gârlă: firmele care participă la târgurile de turism din străinătate pe banii statului român sunt alese după interese, au datorii la Fisc, standurile sunt amenajate cu mobilier închiriat la prețuri umflate, au materiale promoționale aruncate prin diverse cotloane din pricina greșelilor de tipar, a vechimii, a tipăririi în exces, cu achiziții de servicii la prețuri supraevaluate etc.

Acestea sunt câteva dintre concluziile Raportului de audit al Curții de Conturi, care a analizat performanţa fondurilor alocate prin bugetul Autorității Naționale pentru Turism pentru dezvoltarea și promovarea turistică a României pentru perioada 2013-2015, în timpul succesivelor guverne conduse de Victor Ponta.

Promovare strâmbă

Participarea la târgurile internaționale de turism reprezintă una dintre modalităţile cele mai eficiente de difuzare a ofertei turistice, de stabilire a unor noi contacte cu reprezentanţii industriei şi consumatorul final. Participarea ANT la manifestările expoziţionale s-a realizat prin organizarea de pavilioane naţionale, standuri specializate pe produse sau miniexpoziţii. În perioada 2013-2015, ANT a participat la un număr total de 118 manifestări expoziţionale de turism, din care: 19 manifestări organizate în ţară şi 99 în străinătate. Pentru aceste participări au fost cheltuite 28.663.771 lei. Curtea de Conturi a constatat că nu a fost încheiat un proces-verbal de selecție a firmelor participante la aceste evenimente, iar modul în care ANT a organizat selecţia expozanților a fost netransparent, sumar și ineficient. Autorii auditului au stabilit că singurul criteriu stabilit pentru departajarea operatorilor care doreau să participe la manifestările internaţionale a fost ordinea înregistrării cererilor de înscriere. De asemenea, nu a fost stabilit un număr maxim de expoziții internaționale la care un operator economic are dreptul de a se prezenta, participarea la astfel de acțiuni fiind făcută cu sprijin de la bugetul de stat. S-a creat astfel o clientelă a ministerului formată din firme de turism abonate la aceste manifestări, mai arată Curtea de Conturi, care oferă și câteva exemple. Astfel, Polar Management SRL și Karpaten Turism SRL au participat la 8, respectiv la 16 manifestări expoziţionale în anul 2015, din totalul de 37. Rezultatul a fost limitarea ofertei de turism a României.

Regulamente și acte făcute praf

Totodată, auditul a mai constatat că ANT nu a verificat declarațiile pe proprie răspundere ale firmelor participante referitoare la neînregistrarea de datorii şi la inexistenţa unor proceduri de executare silită.
Ulterior finalizării misiunii de audit, ANAF, la solicitarea Curţii de Conturi, a verificat situaţia fiscală a 11 operatori economici care au solicitat participarea la manifestarea expoziţională EIBTM Barcelona 2015 și a confirmat faptul că cinci dintre aceștia aveau la acea dată datorii la bugetul de stat. Mai mult decât atât, la evenimente au participat firme care nu au prezentat la ANT, în termenul legal, documentele de înscriere, în vederea aprobării participării acestora la aceste evenimente. Concludent este Târgul de turism CMT (Caravan, Motor, Tourism) Stuttgart, Germania, organizat în ianuarie 2014, la care participanţii au depus doar o parte din documentele de înscriere obligatorii.

România, promovată internaţional cu materiale publicitare vechi, inexacte, dar foarte scumpe

Firme străine finanțate de la buget

Totodată, Curtea de Conturi a mai stabilit că singurul document care atestă prezența la eveniment a firmelor expozante este Raportul de activitate întocmit de un reprezentant al Biroului de Turism în țările unde ANT are reprezentanțe, sau de un alt angajat al instituției, în țările unde instituția nu este reprezentată. Auditul a mai constatat că nu au fost respectate criteriile de selecție a participanților la evenimentele organizate în afara țării, potrivit cărora dreptul de participare aparține exclusiv societăților comerciale înființate în baza Legii 31/1990, fiind constatate cazuri în care au participat: societăți străine (9 cazuri) care nu sunt înregistrate în România la Oficiul Național al Registrului Comerţului și nu au o licență de turism eliberată de ANT; persoane fizice autorizate (4 cazuri); societăți care nu desfășurau activități de turism sau care nu aveau la data participării o licență de turism sau un certificat de clasificare a structurii turistice, emis de ANT (3 cazuri). Efectul nerespectării criteriilor de selecție a participanților a dus la utilizarea de fonduri alocate de la bugetul de stat în alte scopuri decât cele stabilite legal, ceea ce este o infracțiune.

Delăsare și escrocherii cu banii statului

Pe parcursul celor trei ani verificați de Curtea de Conturi, nimeni de la ANT nu s-a obosit să evalueze impactul pe care l-au avut participările la aceste evenimente. Dezinteresul celor de la ANT față de banul public sau reaua intenție a acestora au fost atât de mari, încât au existat chiar situații în care achiziția serviciilor de amenajare stand s-a realizat pentru un număr mai mare de firme expozante față de cel al societăților care-și anunțaseră participarea. Curtea oferă ca exemplu Târgul de turism CMT (Caravan, Motor, Tourism) Stuttgart, Germania, organizat în perioada 11.01.2014-19.01.2014, la care, deși, potrivit referatului de necesitate, au fost înscrise doar șase firme, în caietul de sarcini s-a solicitat amenajarea unui spațiu pentru 12 expozanți. Cu toate acestea, la cele 12 infodeskuri realizate conform contractului de servicii amenajare stand, au fost la final 11 firme. Adică s-au înscris 6 firme, iar în actele finale au apărut 11 care au expus într-un stand de 12 locuri.
Banii publici au fost risipiți de ANT și prin achiziții umflate fără nicio justificare. Astfel, la târguri de turism din străinătate, deși conceptul standului a fost asemănător, iar dotarea a fost efectuată de același prestator care a livrat infodeskuri, mese, scaune de plastic etc., prețurile la care s-au contractat și decontat serviciile diferite au fost de cel puțin două ori mai mari.

Concludente în acest sens sunt cheltuielile cu achiziția de servicii, referitoare la participarea la evenimentele expoziţionale WTM Londra 2015 şi FITUR Madrid 2015, la care acelaşi prestator a prezentat pentru produsele care au fost utilizate la amenajarea standului preţuri şi de opt ori mai mari.

Bani risipiți în eter

În toată această perioadă, ANT a considerat necesar să promoveze România și la festivaluri și concerte desfășurate în țară. Nimic rău, doar că a făcut-o în stilul propriu, aruncând cu banii, fără niciun discernământ. Curtea de Conturi afirmă că ANT a cumpărat „servicii la prețuri supraevaluate, respectiv la prețuri mai mari decât prețurile practicate de același furnizor pentru realizarea altor acţiuni similare sau decât cele existente pe piață“.

În iulie 2013, la Festivalul Bestfest, ANT a promovat „brandul România“ pe două panouri de 8 mp fiecare, pentru care a plătit 15.000 euro, adică 937,5 euro pe 1 mp de reclamă. Tot în același an, o lună mai târziu, de la același furnizor, la un concert de mult mai mare impact, „The Wall“, ANT a montat 20 de panouri de 6,3 mp în valoare de 1.260 euro, adică 10 euro/mp. La fel au stat lucrurile și în cazul unor prisme cu „brandul România“ postate în locul unde au avut loc cele două evenimente. La Bestfest, 4 astfel de prisme au costat 15 mii de euro, iar la „The Wall“, aceleași 4 prisme au costat ANT doar 480 de euro. „Auditul referitor la serviciile de promovare a brandului turistic naţional cu ocazia Festivalului Bestfest – iulie 2013 a remarcat că, deşi direcţiile din cadrul ANT au estimat valoarea serviciilor de expunere brand naţional pe materiale promoţionale la valoarea totală de 10.044 euro, cu TVA, aceste servicii au fost contractate la valori de peste 9 ori mai mari, 91.128 euro, cu TVA“, se mai menționează în raportul Curții de Conturi.

În cazul festivalului SUNWAVES16 organizat în 2014, ANT a fost și mai generos, deoarece a acceptat „decontarea unor servicii la valori mai mari decât cele din devizul-ofertă“.

„Tradiționale“ la preț de capodopere

În ceea ce priveşte achiziţia de materiale şi obiecte promoţionale, experții Curții de Conturi au constatat că şi în acest caz s-a aplicat aceeași metodă. Aceleași produse au fost cumpărate de la același furnizor la prețuri în funcție de interes, când mai mari, când mai mici, fără o justificare a uriașelor diferențe:

− „hărți camping România“ – 2.000 de bucăţi pentru Târgul de turism CMT Stuttgart 2014, la prețul de 3,05 euro/bucata, fără TVA, iar în anul 2015, pentru acelaşi eveniment, achiziţia aceleiaşi cantităţi s-a efectuat, de la acelaşi prestator, la un preț de circa 4 ori mai mic, respectiv la prețul de 0,70 euro/bucată, fără TVA. Tot în anul 2015, au fost achiziţionate astfel de hărţi, de la acelaşi prestator, pentru Târgul de turism Ferien Messe – Austria, la un preț de aproape 3 ori mai mic, respectiv de 0,25 euro/bucata, fără TVA;

− „cutii de lemn bijuterii“ – pentru Târgul de turism CMT Stuttgart 2014 la prețul de 0,66 euro/bucata, fără TVA, iar în anul 2015, pentru acelaşi eveniment, achiziţia s-a efectuat, de la acelaşi prestator, la un preț de circa 4 ori mai mare, respectiv la prețul de 2,70 euro/bucată, fără TVA;

− „traiste tradiționale“ – pentru Târgul de turism TTG Incontri – Rimini 2014, la prețul de 8,50 euro/bucata, fără TVA, iar pentru Târgul de turism CMT Stuttgart 2014, achiziţia s-a efectuat, de la acelaşi prestator, la un preţ de peste 5 ori mai mic, respectiv la prețul de 1,50 euro/bucată, fără TVA.

Achiziții fictive

Auditul a constatat faptul că, în cazul târgurilor de turism organizate în străinătate, pentru care ANT a achiziționat și servicii de realizare a unor materiale și obiecte promoționale, plata s-a efectuat fără a avea la bază documente justificative, care să ateste realitatea achiziției la nivelul sumelor decontate. În fapt, pentru târgurile internaționale la care ANT a participat în perioada 2013-2015, au fost achiziționate, prin intermediul firmelor care au asigurat amenajarea standului României, cantități însemnate de materiale și obiecte promoționale, precum hărți, farfurii ceramice, borcănașe miere/gem/dulceață, traiste tradiționale, cămăși tradiționale, linguri sculptate, păpuși tradiționale sau coșuri de răchită, pentru care nu s-au solicitat documente justificative, menite să ateste realitatea achiziției, transportul până în localitatea în care a avut loc evenimentul, precum și predarea-primirea acestora.

Criteriul de evaluare: prețul cel mai umflat

Raportat la preţurile acceptate la contractare, pentru mobilierul necesar în vederea amenajării și decorării standului României, Curtea a constatat existența unei diferenţe mari de preţ între preţurile practicate de operatorii care au încheiat contracte cu ANT şi preţurile practicate pe piaţă de alţi operatori de profil.
În 2015, pentru Târgul internațional de turism FITUR, prestatorul a asigurat pentru închiriere 68 scaune tip bar, la preţul de 180 euro + TVA/bucată, adică vreo 810 lei+TVA, în condiţiile în care închirierea unui astfel de scaun costă 24,99 lei, iar achiziţionarea aceluiaşi model de scaun era posibilă la preţuri de 172-192 lei cu TVA. Doar de peste 5,8 ori mai ieftin decât preţul plătit de ANT, respectiv cu 832 lei/bucată. Economia ar fi fost de 56.576 lei şi puteau fi utilizate gratuit la alte evenimente. Tot pentru același eveniment, ANT a închiriat și 24 de scaune transparente, din plexiglas, la preţul de 260 euro + TVA/bucată, adică echivalentul a 1.170 lei + TVA. În mod normal, închirierea unui astfel de scaun costă 45 lei, iar cumpărarea aceluiaşi model de scaun era posibilă la preţuri între 379 lei – 540 lei cu TVA, de peste 3,8 ori mai ieftin decât preţul achitat de ANT, ceea ce ar fi însemnat, pe de o parte, o reducere a costurilor cu 25.704 lei. Aceeaşi situaţie a fost constatată şi în cazul achiziției de servicii de catering pentru târgurile CMT Stuttgart 2014 şi Ferien Messe Austria 2014. La primul, costul s-a ridicat la 8.804 euro, iar la cel de-al doilea, la doar 3.844. Cauzele care au generat contractarea şi plata unor bunuri pentru amenajarea standurilor expoziţionale la preţuri supraevaluate constau în faptul că, la nivelul ANT, nu au fost implementate şi utilizate standarde de cost pentru fiecare dintre produsele contractate. Rămâne ca organele de anchetă să stabilească dacă aceste fapte sunt prostie sau hoție.

Bani europenii risipiți pe vechituri inutile

În perioada auditată, pentru promovarea brandului turistic al României au fost încheiate 6 contracte care au avut ca obiect realizarea de materiale de promovare și în baza cărora au fost efectuate plăţi în sumă totală de 6.189.884 lei, din care: 6.009.661 lei, din sume alocate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), inclusiv contribuția de la bugetul statului român; 180.223 lei, din sume alocate integral de la bugetul de stat. Auditul a constatat existenţa unor stocuri de materiale cu o vechime mai mare de 3 ani, în valoare de 4.671.310 lei, stocuri rezultate din cauza unor achiziții supradimensionate ca număr, sau din cauza unor greşeli de editare şi a faptului că unele materiale nu mai sunt de actualitate, respectiv:

  • hărți a 14 orașe, achiziţionate în anul 2007, un stoc de 690.544 bucăți, în valoare totală de 1.381.088 lei la 31.12.2015;
  • albume cu biserici de lemn și Săpânța, achiziţionate în anul 2007, existând un stoc de 67.528 bucăți, în valoare totală de 2.601.167 lei la 31.12.2015;
  • broșuri – 53.790 bucăţi, în valoare de 186.411 lei, achiziţionate în anul 2007, precum şi alte broșuri, în valoare totală de 275.285 lei, achiziționate anterior anului 2013.
Cosmin Pam MateiPublicat Marţi, 18 aprilie 2017
1424
 | 7
 | 8
+Adaugă
Comentarii
2000
Trimite
SOBOLANU
0
EFECTIV CA PENSIONAR NU MAI AM CUVINTE .PUNCT SI DE LA CAPAT !!!!!!!!
Publicat acum 20 ore şi 37 minute
+Răspunde
radu
0
Curtea de Conturi o fi avand dreptate pe alocuri, dar sufera de gandire comunist-securistoida si isi depaseste de multe ori atributiile!In primul rand, nu e rolul Curtii (sau nu ar trebui sa fie) de a face evaluari de oportunitate , ci doar sa constate daca si cum s-au indeplinit procedurile legale.Totodata, nici in chestiunea cu preturile „exagerate” nu au dreptate.Este stiut ca la orice „afacere” cu statul o firma va percepe mai multi bani decat unui privat fiindca stie de la bun inceputa ca isi va primi banii dupa luni (sau ani) de zile si ca va fi , eventual, penalizata de securistii de la Curtea de conturi...
Publicat Miercuri, 19 aprilie 2017
+Răspunde
Eduard Dracul
0
"reflectă incapacitatea factorilor decidenţi din acest sector în a crea politici durabile, care să genereze dezvoltarea acestui domeniu," Incepand din 1990. Pe principiul primul hot mai multe mandate!
Publicat Miercuri, 19 aprilie 2017
+Răspunde
Factori determinanti
+6
Pe langa prezentarea slaba la targurile de turism, factori determinanti in tinerea departe de tara noastra atat a vizitatorilor cat si a investitorilor sunt: 1) instabilitatea politica si perceptia de democratie subreda creata de incercarile de rasturnare a guvernului rezultat in urma alegerilor de catre presedinte, procurori si servicii; 2) incapacitatea autoritatilor statului de a controla haitele de anarhisti maidanezi care bantuie orasele in evidenta incalcare a legii; si 3) imaginea de tara ingrozitor de corupta creata de constanta propaganda antiromaneasca dusa de macovisti la Bruxelles.
Publicat Marţi, 18 aprilie 2017
+Răspunde
Țăranul
+7
Nici înainte nu era cine știe ce .... , dar de cănd a fost Udrea la Turism să-i dea un suflu nou , să-l revigoreze după ce și-a dat frunza la oparte .... lăsîndu-și mirosurile prin minister . Alte aiureli .... cu turism ecumenic cu măgarul și elicopterul lui băsăul pe Valea Prahovei ..... .
Publicat Marţi, 18 aprilie 2017
+Răspunde
florinakis
-5
ia ascultati ce produc altii : atch?v=KdTzye5A-UM
Publicat Marţi, 18 aprilie 2017
+Răspunde
anado tauriga
+12
e corect: turismul românesc e oale şi ulcele, cu sau fără brand...
Publicat Marţi, 18 aprilie 2017
+Răspunde
Pasa @ anado tauriga
0
pai cine conduce mai ANT? O parasuta de 2 lei...sluga lui Murad! Va e frica si sa scrieti asta...
Publicat Joi, 20 aprilie 2017
+Răspunde
Recomandate
Subocupații - șomerii mascați
Publicat acum 7 ore şi 40 minute
Iohannis, gest controversat la Bruxelles
Publicat acum 6 ore şi 50 minute
Halep, ratare la Stuttgart
Publicat acum 17 ore şi 41 minute
Va pieri industria europeană a cărbunelui?
Publicat acum 22 ore şi 3 minute
Centrul Atenţiei
alarm off
Subiectele zilei
4 articole/ Actualizat Vineri, 28 aprilie 2017
alarm off
Cronica din Berceni
6 articole/ Actualizat Miercuri, 19 aprilie 2017
alarm off
Cotidianul cititorilor
10 articole/ Actualizat acum 3 ore şi 27 minute
alarm off
Fotografiile bunicilor
17 articole/ Actualizat acum 54 minute
alarm off
NUMAI DOUĂ ÎNTREBĂRI
111 articole/ Actualizat Joi, 27 aprilie 2017
Simona Popescu

Eroicul atac al celor 8800 de oi româneşti asupra unei nave militare ruseşti va rămâne cu siguranţă în istoria României la capitolul mari victorii.

Simona PopescuPublicat acum 20 ore şi 40 minute