×
×
Noi
Citite
Recomandate
Ultima oră
Actualizat acum 18 minute
24 Ore
7 Zile
30 Zile
24 Ore
7 Zile
30 Zile
Data
Duminică, 24 septembrie 2017, 18:33
EUR (€)
-0.0037 ↘
4.5950 RON
USD ($)
-0.0277 ↘
3.8316 RON
• • •
Mulţi intelectuali români au ales
Pentru eliberarea lui Gogu Rădulescu au semnat, pentru reabilitarea lui Mircea Vulcănescu se abţin

Implicarea societăţii civile în stoparea cererilor abuzive ale Institutului „Elie Wiesel”, prin care numele unor mari intelectuali români să nu mai apară în nomenclaturile stradale, iar statuile acestora să fie demolate, spune multe despre caracterul intelectualilor de astăzi. Vă prezentăm mai jos un exemplu concludent.

Cotidianul a prezentat pe larg Petiţiile şi Protestele iniţiate de foştii deţinuţi politici, scriitori, academicieni, oameni de cultură, jurnalişti, semnate apoi de mii de oameni simpli, care au reacţionat la ultimele isprăvi ale lui Alexandru Florian, directorul Institutului „Elie Wiesel”, trecut în subordinea Guvernului prin decizia lui Victor Ponta.

În lista trimisă către Ministerul de Interne şi distribuită mai multor prefecturi din ţară, numele filosofului Mircea Vulcănescu este cel mai des întîlnit, cerîndu-se:

- schimbarea denumirii străzii „Mircea Vulcănescu” din sectorul 1 Bucureşti

- schimbarea numelui Liceului tehnologic „Mircea Vulcănescu” din Bucureşti

- schimbarea numelui „Grupului şcolar economic administrativ „Mircea Vulcănescu” din Bucureşti

- schimbarea numelui Şcolii gimnaziale „Mircea Vulcănescu” din comuna Bârsana, judeţul Maramureş

- demolarea bustului lui „Mircea Vulcănescu” din sectorul 2 Bucureşti!

În mod surprinzător, în listele cu semnături pentru stoparea acestor abuzuri nu am întîlnit numele unora dintre cei mai mediatizaţi oameni de cultură, aceştia preferînd tăcerea pentru ca nu cumva să se supere cineva pe ei, tăindu-le „subvenţiile” de care beneficiază de ani de zile, sub diferite forme.

Prietenul nostru Marian Ilie din Constanţa ne semnalează însă faptul că în ziua de 24 februarie 1990, deci la numai două luni de la Revoluţie, mai mulţi intelectuali au semnat împreună un „Memoriu” adresat procurorului general al României, în care cereau eliberarea lui Gogu Rădulescu, descris ca „Preşedinte al Curţii Superioare de Control Financiar şi înalt demnitar al PCR”! Documentul, cu semnăturile olografe ale unor scriitori, artişti, istorici, jurnalişti, îl prezentăm în finalul articolului pentru a nu exista vreo bănuială că nu ar fi autentic. Iată conţinutul lui şi lista de semnături:

Domnule procuror general,

Ne adresăm dvs. în legătură cu Gogu Rădulescu, fost, până în 22 decembrie 1989, Preşedinte al Curţii Superioare de Control Financiar şi înalt demnitar al PCR. Avem încredere în discernământul procuraturii şi nu dorim în nici un fel să influenţăm mersul anchetei. Dacă totuşi vă scriem aceste rânduri, este pentru a vă atrage luarea aminte asupra unei laturi a personalităţii lui Gogu Rădulescu de care, ea nefiind propriu-zis publică, nu toată lumea a avut cunoştinţă. Dar cum însuşi procesul instituit de procuratură implică în cazul lui Gogu Rădulescu o obligatorie componentă morală, credem util a vă semnala tocmai această latură.

Gogu Rădulescu se numără printre extrem de rarii membri ai clasei politice româneşti aflată până deunăzi la putere care s-a comportat, în raporturile lor sociale, nu numai firesc şi demn, dar cu o mare generozitate. În pofida blocării, în faşă, de către dictator a relaţiilor personale ale majorităţii conducătorilor politici ai ţării, mai ales în ultimul deceniu, Gogu Rădulescu le-a continuat pe ale sale, cu o seamă de intelectuali marcanţi, unii dintre ei chiar disidenţi, ajutându-i după puterile sale şi într-un mod absolut dezinteresat. Pentru cei care l-au cunoscut nu constituie un secret sprijinul acordat de el şi în trecutul mai îndepărtat unor personalităţi ale culturii naţionale marginalizate sau oprimate de către regim, cum ar fi Arghezi, Noica, Maria Tănase, Victor Slăvescu, Şerban Cioculescu şi numeroşi alţii.

Există scrisori de la unii dintre aceştia, care conţin dovada clară a acestui sprijin. Unora, Gogu Rădulescu le-a salvat viaţa, în sensul cel mai propriu al expresiei. În anii din urmă, zeci de scriitori, pictori, muzicieni au beneficiat de generoasa lui atitudine, fie reuşind să onoreze invitaţii în străinătate graţie semnăturii puse de Gogu Rădulescu pe cererile lor, în mod repetat respinse de către serviciul de paşapoarte, fie obţinând prin intervenţia lui soluţionarea unor grele şi câteodată dramatice probleme de viaţă. Pentru noi, cei care semnăm această scrisoare, ca şi pentru alţii, pe care nu i-am găsit la vreme, dar care ni s-ar fi alăturat cu siguranţă, Gogu Rădulescu a reprezentat un fel de instituţie neoficială, care îndrepta, ori de câte ori îi stătea în putinţă, erorile comise de o administraţie obtuză şi anticulturală.

Niciodată Gogu Rădulescu n-a abuzat de funcţia sa în stat pentru a face apropiaţilor săi favoruri: ceea ce făcea el era cu mult mai mult, şi anume să acorde unor oameni valoroşi, destui dintre ei personalităţi de seamă ale ţării, acea asistenţă morală şi materială, pe care oficialitatea le-o refuza, tot mai des în ultima vreme şi, am zice, din principiu.

Vă scriu, domnule procuror general, nişte oameni care îl cunosc de mult de omul cu spirit larg, cu vederi democratice, incapabil de fapte nedemne, oricând gata a întinde o mână de ajutor celor aflaţi în dificultate, care este Gogu Rădulescu - vă scriu nu pentru a vă solicita clemenţă, ci pentru că socotesc de datoria lor să lumineze un aspect moral esenţial al personalităţii acestuia.

Primiţi, vă rugăm, domnule procuror general, expresia sentimentelor noastre de consideraţie.

Geo Bogza, Augustin Buzura (scriitor), Z. Ornea (scriitor), Nicolae Manolescu (scriitor), Mihai Giugariu (scriitor), Prof. N.D. Stelacec, Ana Blandiana, Eugen Simion (scriitor), Dan Hăulică (scriitor), Dan Grigore (pianist, directorul Filarmonicii “George Enescu”, Bucureşti), Cristian Mandeal (dirijor), Valentin Gheorghiu (pianist), Ştefan Gheorghiu (violonist, profesor), Romulus Rusan (scriitor), Cristina Anghelescu (violonistă), Cristian Popişteanu (istoric), Valeria Seciu (actriţă), Adina Darian (critic de film), Voichiţa Ivaşcu Paris (ziaristă), Ing.Horia Cosma, Oradea, Dr. F. Boeraş (oftalmolog), Gabriel Dimisianu (scriitor), Horia Andreescu (dirijor), Al. Paleologu (ambasadorul României în Franţa), Radu Cosaşu (scriitor), Dan C. Mihăilescu (scriitor), Tania Radu (cercetător – sotia lui DCM), Ion Ianoşi (scriitor), A. Latzina (scriitoare germană), Szasz Ianos (scriitor maghiar), Mircea Dinescu (preşedinte al Uniunii Scriitorilor), Marin Sorescu (scriitor), Marta Camarache (critic muzical), Dinu Cernescu (regizor teatru)”.

Unii dintre semnatari au părăsit această lume, alţii, însă, sînt în viaţă. Au semnat acest Memoriu prin care cereau eliberarea lui Gogu Rădulescu, considerat nr. 2 în conducerea PCR, pentru că le-a oferit lor unele avantaje în timpul comunismului. Nu insistăm aici în analiza acestui demers sau a ipocriziei care stă în spatele lui.

Ne uimeşte însă că numele acestor intelectuali nu se regăseşte pe nici una dintre Petiţiile lansate în apărarea lui Mircea Vulcănescu, Constantin Noica, Mircea Eliade, Radu Gyr, Vintilă Horia, mitropolitului Basarabiei Visarion Puiu şi a altor martiri ai închisorilor comuniste!

Deci, pentru Gogu Rădulescu, chiar după Revoluţia anticomunistă, au semnat acel „Memoriu”, deşi Gogu a fost unul dintre stîlpii comunismului, dar pentru cei cărora le-au putrezit oasele în închisori prin sentinţe date tocmai de comunişti, nu mişcă un deget! Nu au nimic împotrivă că una din străzile din comuna Comana se numeşte chiar „Gogu Rădulescu”, însă acceptă senini ştergerea numelui lui Mircea Vulcănescu de pe frontispiciul unor instituţii!

Poate că tinerii de azi nu ştiu cine a fost Gogu Rădulescu şi, văzînd ce scriu aceşti oameni de cultură despre „personalitatea” acestuia, ar putea să creadă că a fost vreun disident sau coleg de celulă cu Mircea Vulcănescu! Pentru ştiinţa lor, cităm dintr-un articol semnat de Tania Radu, soţia criticului Dan C. Mihăilescu (ambii semnatari ai „Memoriului”), atunci cînd Gogu Rădulescu a fost decorat de Nicolae Ceauşescu:

Marţi, 4 septembrie, în cadrul unei emoţionante festivităţi care a avut loc la sediul Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovăraşul Nicolae Ceauşescu, secretar general al Partidului Comunist Român, preşedintele Republicii Socialiste România, a inmânat tovăraşului Gheorghe Rădulescu, membru al Comitetului Politic Executiv al CC al PCR, vicepreşedintele Consiliului de Stat, Ordinul «Steaua RSR», clasa I-a, conferit prin decret prezidenţial, pentru contribuţia adusă la înfăptuirea politicii partidului şi statului de făurire a societăţii socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră.(…) Această înaltă apreciere vine să încununeze nu numai o activitate îndelungată în rândurile mişcării revoluţionare, în rândurile partidului comunist, atât în anii ilegalităţii, cât şi în anii construirii socialismului, dar şi o vârstă venerabilă: 70 de ani. (…) Un cuvânt emoţionant, plin de căldură şi preţuire, a rostit cu acest prilej secretarul general al partidului, tovăraşul Nicolae Ceauşescu, exprimându-se atât în numele Consiliului de Stat şi guvernului, precum şi al său personal (…). Într-o atmosferă de caldă preţuire tovărăşească, sărbătoritului i s-au făcut urări de viaţă lungă, sănătate, putere de muncă şi noi succese în activitatea sa” (Tania Radu, “Solemnitatea decorării tovarăşului Gheorghe Rădulescu”, „Flacăra”, anul XXXIII, 7 septembrie 1984, p. 3).

Şi iată-l pe Gogu Rădulescu într-o imagine semnificativă, alături de Nicolae Ceauşescu, probabil într-un moment de „disidenţă”:

Pentru comparaţie, iată ce pot găsi tinerii de azi pe Wikipedia despre Mircea Vulcănescu: „La 9 octombrie 1946 a fost condamnat la opt ani temniță grea. Judecarea recursului s-a prelungit pînă în ianuarie 1948, cînd instanța a menținut pedeapsa din ’46. Închis la Aiud, alături de majoritatea elitei românești, Mircea Vulcănescu a ținut o serie de conferințe considerate subversive de torționari, pentru că le menținea oamenilor moralul. A fost izolat, la fel ca alți 12 bărbați din celula sa, în hrubele secției 1. Acolo au fost dezbrăcați în pielea goală și lăsați într-un frig cumplit, neavînd paturi sau scaune pe care să șadă. Epuizat, unul dintre deținuți a căzut din picioare după cîteva ore. Conform unui martor, Vulcănescu s-ar fi așezat pe ciment ca o saltea pentru cel doborît, salvîndu-i viața. Filosoful a murit însă pe 28 octombrie 1952, bolnav de plămîni, ca urmare a tratamentului inuman la care a fost supus. Avea 48 de ani și a lăsat un îndemn: "Să nu ne răzbunați!”.

Această comparaţie între atitudinea acestor intelectuali faţă de Gogu Rădulescu şi cea faţă de Mircea Vulcănescu spune multe despre vremurile pe care le trăim, cînd spunem că am avut o Revoluţie anticomunistă şi că am condamnat comunismul ca regim politic criminal. În schimb, victimele instanţelor comuniste sînt acum din nou condamnate, numele lor dorindu-se să fie şters de pe frontispiciul unor instituţii, de pe plăcuţele străzilor şi, dacă s-ar putea, să fie chiar şterse definitiv din istorie, doar pentru că aşa vrea Institutul „Elie Wiesel”! Bravo nouă!

Ion SpânuPublicat Duminică, 09 iulie 2017
8472
 | 39
 | 58
+Adaugă
Comentarii
2000
Trimite
Institutul "Elie Diesel"
+12
Lista rusinii ! ... Sau "Lista lui Schindler" ? ...
Publicat Luni, 10 iulie 2017
+Răspunde
Hadrian
+16
Da, am condamnat komunismul in Parlament, fara adoptarea unei legi, cu o declaratie a unui colectiv condus de fiul lui Tismenitki, colectiv din care a fost izgonit Paul Goma! Nu i-am condamnat si pe comunisti si asta se vede acum cand vorbele lui A.Florian, spuse ranjit, sunt mai actuale ca oricand "Condamnati-i si pe comunisti, de ce nu-i condamnati ?"
Publicat Luni, 10 iulie 2017
+Răspunde
Mischa @ Hadrian
+6
Cautati si vizionati " Crucea de Piatra ", film realizat in `93, sub regia lui Andrei Blaier, scenariul de Titus Popovici. Acolo o sa-i intalniti pe inaintasii acestui Florian si va lamuriti.
Publicat Luni, 10 iulie 2017
+Răspunde
Ghita Bizonu'
-10
Da dar insa Vulcanescu se face vinovat de a fi fpts in givernul Antonescu .. deci vinovat de razboi impotriva URSS ...
Publicat Luni, 10 iulie 2017
+Răspunde
Hadrian @ Ghita Bizonu'
+14
Vinovat de intrarea in razboiul contra URSS pt. redobandirea Basarabiei, Bucovinei, Transilvaniei de nord, Cadrilater, cand alti intelectuali din pnl si pnt ca si komunistii, cu khazarii in frunte si la Casa Regala, fie s-au uitat de peste gard fie pusesera umorul la daramarea Tarii in 1939-1940 si la ostracizarea legionarilor in toamna lui 1940 si ianuarie 1941. Ca nimeni dintre cei rationali nu mai crede demult, si mai ales dupa Tg. Mures 1990, mineriada din iunie 1990 si dupa Colectiv, in doctrina wieselista antilegionara...! Oare de ce E. Wiesel nu purta pe derma urmele numarului lagarului nazist ?
Publicat Luni, 10 iulie 2017
+Răspunde
Radu DAN Mihailescu @ Ghita Bizonu'
+8
In logica d-vs ar fi trebuit ca toti fostii demnitarii comunisti , ramasi in viata, sa fi primit ani multi de puscarie. Motivul ar fi ca regimul comunist a fost un regim criminal , prin distrugerea elitelor romanesti, deci ei ar fi fost de fapt complici prin functiile avute. De asemenea se fac vinovati de subminarea economiei nationale ca urmare a semnarii , in 7 mai 1945, a tratatului de infiintare a SOVROM-urilor prin care bogatiile tarii erau transferate URSS . Romania a ripostat la actiunea URSS de rupere din Romania a BASARABIEI, BUCOVINEI SI TERITORIUL HERTEI, prin intrarea in razboiul de reintregire. Era dreptul nostru de a recupera teritoriile luate samavolnic. Daca va veti informa veti afla ca MIRCEA VULCANESCU a fost o personalitate exceptionala in comparatie cu pregatirea majoritatii fostilor demnitari comunisti cu scoala facuta la fara frecventa.
Publicat Luni, 10 iulie 2017
+Răspunde
dan @ Ghita Bizonu'
+5
Da, cand unii si altii rupeau bucati din Romania (cu masacrele, deportarile, refugiatii ce rezultau din aceste ...expansiuni teritoriale, ca sa ne exprimam delicat) nu era nimeni vinovat probabil-nici Hitler, Stalin-cu atat mai putin (el era aliat-si cu unii, si cu altii), Horthy a fost de-a dreptul fortat (cum declara ) "sa accepte" o bucata din Transilvania (probabil datorita acestei "fortari", a chinului pe care l-a indurat cand a intrat in Cluj calare) e iertat acum de contributia sa nevinovata la al 2-lea razboi, spre deosebire de Antonescu)...despre Cadrilater...nimic, Bulgaria n-a fost (nu-i asa?) vinovata-cine-o baga in seama, cat de aliata a fost ea ?
Publicat Luni, 10 iulie 2017
+Răspunde
Telectualii lui Basescu
+24
Tipic pentru "intelectualitatea" noastra. Si ne mai miram ca Romania a ajuns in halul in care a ajuns ! Suntem caz unic in Lume cand "intelectualitatea" actioneaza impotriva propriei natiuni si asa ceva nu poate ramane fare consecinte tragice.
Publicat Duminică, 09 iulie 2017
+Răspunde
Mam'mare @ Telectualii lui Basescu
+12
Mi-ai amintit de un banc cu militieni, De ce umbla militienii cate trei? Pai unul stie sa scrie, altul sa citeasca si al treilea apara doi oameni de stiinta.
Publicat Duminică, 09 iulie 2017
+Răspunde
IQ100 @ Telectualii lui Basescu
+8
nu suntem caz unic.asa a fost si cu intelectualitatea "franceza" din anii Revolutiei " franceze" de la 1789side dupa...sau bolsevica de dupa 1917..asa procedeaza baietii destepti
Publicat Luni, 10 iulie 2017
+Răspunde
Hadrian @ Telectualii lui Basescu
+9
nu e intelectualitatea autohtona ci sectia "intelectualitatea" a or corporeits - soros&merkel& hillary!
Publicat Luni, 10 iulie 2017
+Răspunde
Dorin Crisan
-14
Bine, demersul oamenilor de cultura din Romania in sprijinul eliberarii lui Gogu Radulescu este un act de onoare. In efuziunea arestarilor si incarcerarilor de dupa asa-zisa Revolutie Romana ( la fel ca dupa 1947) ,astia au aruncat in temnita deavalma tot soiul de omeni care au detinut oareceva functii sub Ceausescu, fara sa ia seama la lucrurile bune sau rele facute de catre ei ( nu comentez, s-ar putea sa le fi facut tocmai ca sa-i protejeze de atacurile "revolutionarilor" care spargeau vitrine, dadeau foc, ba chiar au asasinat anumiti oameni si aruncau cu pietre in fortele de ordine). Adevarul este ca Gogu Radulescu chiar a sprijinit "cultura" (aia buna-rea) in tara noastra. Au fost numerosi oameni de buna credinta si eficienti si prin anii '70-'80! Unii chiar apreciati peste hotare, iar alaturarea acestor nume de exceptie in Cultura din tara noastra in acest demers ar trebui sa ne dea de gandit inainte ca noi, niste novici in cultura ( ca sa nu spun...."prostani"), sa ne dam cu parerea.
Publicat Duminică, 09 iulie 2017
+Răspunde
Sasa @ Dorin Crisan
+11
-N-aveti lecuire, nici dupa 27 ani nu va recunoasteti apartenenta la nomenclatura comunista - ceausista. Gogu Radulescu, culturnicul, era cunoscut ca sef de retea sovietic, la fel ca Ilici Iliescu si Militaru.
Publicat Luni, 10 iulie 2017
+Răspunde
Dorin Crisan
+20
Pe cand niste legi corecte si normale, care sa interzica amestecul "institutiilor lu' peste" si ONG-urilor (majoritatea platite din surse exterioare si chitite sa darame tara din interior) in treburile interne ale statului? Pe cand niste legi care sa interzica amestecul bisericilor de orice fel in treburile interne ale tarii? Hah? Pe cand un proces curat si nepartinitor in "Afacerea Elie Wiesel" si eventuala sa impostura? Ca orice neica-nimeni ( ma rog, marele Umberto Eco, ii numea pe astia..."prostul satului") poate sa-si dea cu pararea intr-o lume libera e de bine. Ca "prostii statului" ii baga in seama...e de rau!
Publicat Duminică, 09 iulie 2017
+Răspunde
IQ100
+18
Gogu radulescu era de neam ales.Si agent anticeausescu deci antiroman, alaturide Ana Blandiana la Comana, sustinea CVT.
Publicat Duminică, 09 iulie 2017
+Răspunde
Radu Humor
+27
La o examinare,chiar sumară, a semnatarilor ce sar în apărarea lui Goguţă observi că majoritatea absolută a lor sunt prin naştere , mai ales prin mame , de origine khazară, alţii, soţi sau soţii de astfel de alogeni, dealtfel ca şi cel pe care-l apărau punându-şi în joc bruma de influenţă, de simpatie, sau de reputaţie pe care le aveau ! Dar unul dintre cuplurile care semnează acest demers se acoperă cu bună ştiinţă, de un ridicol asumat, legătura extracojugală dintre împricinat şi apărătoare fiind subiect continuu de bârfă , inclusiv prin birourile unor instituţii de stat, nu doar pe la diferite manifestări culturale ! În fine, Dumnezeu să-i ierte pe cei care au intrat în pământ ducându-se la cele veşnice, şi ruşine să le fie celor care încă n-au intrat în pământ de ruşine pentru modul mizerabil în care tratează , complet anapoda, nişte petiţii ce au, într-o parte apărarea unui nomenclaturist comunist de frunte, şi-n cealaltă , stigmatizarea unor personalităţi elitare ale societăţii româneşti, victime inclusiv a celui pe care-l apără cu atâta nesimţire această adunătură intelectuală . De remarcat că totul ne duce iar la o instituţie străină de neamul nostru, dar plătită cu bani grei din banii noştri ! E vrei, nu vrei, vorba tot de ei !
Publicat Duminică, 09 iulie 2017
+Răspunde
O'Maley @ Radu Humor
+15
Corecta observatie.
Publicat Duminică, 09 iulie 2017
+Răspunde
Cata
+4
@Lili, - iti sugerez si chair te rog sa ma ignori. Nu-mi mai murdari ideile cu comentariile tale. Te ignor, ma ignori!
Publicat Duminică, 09 iulie 2017
+Răspunde
Conu Leonida , cu...reacțiunea !
0
...VIVAT NAȚIUNE !
Publicat Duminică, 09 iulie 2017
+Răspunde
Recomandate
Simona Halep: Mai am un obiectiv anul acesta
Publicat acum 4 ore şi 51 minute
Firea, călcată de bicicliști
Publicat acum 22 ore şi 51 minute
Vinovatul de serviciu - Generalul Iulian Vlad
Publicat acum 7 ore şi 2 minute
Centrul Atenţiei
alarm off
Dosar Cotidianul
5 articole/ Actualizat acum 9 ore şi 53 minute
alarm off
Mostra de la Veneţia
7 articole/ Actualizat Duminică, 10 septembrie 2017
alarm off
Cotidianul cititorilor
20 articole/ Actualizat Sâmbătă, 23 septembrie 2017
Simona Popescu

De când fiecare telefon, de multe ori mai inteligent decât posesorul, este dotat cu o cameră video, o mulţime de cineaşti amatori îşi postează scurtmetrajele pe Facebook. Au o mare problemă, însă.

Simona PopescuPublicat acum 23 ore şi 30 minute