×
×
Noi
Citite
Recomandate
Ultima oră
Actualizat acum 6 minute
24 Ore
7 Zile
30 Zile
24 Ore
7 Zile
30 Zile
Data
Vineri, 22 septembrie 2017, 07:22
EUR (€)
-0.0002 ↘
4.5987 RON
USD ($)
+0.0318 ↗
3.8593 RON
• • •
Un abuz tolerat de lege
Procurorul, stavila eliberării condiționate
Viaţa deţinuţilor, între lege şi abuzurile ei
Viaţa deţinuţilor, între lege şi abuzurile ei

O situaţie incredibilă, tolerată încă din timpul comunismului, se întîlneşte şi azi în instanţele de judecată: prezenţa unui procuror la şedinţele în care se discută eliberarea condiţionată a unui deţinut! De regulă, acesta nu face altceva decît să ceară în mod automat amînarea eliberării, iar atunci cînd instanţa aprobă eliberarea, procurorul face recurs şi, potrivit art. 587, al. 3, din Codul de procedură penală, „contestaţia formulată de procuror este suspensivă de executare“, adică anulează sentinţa completului de judecată şi deţinutul nu mai este eliberat!

Este de neimaginat că nimeni nu s-a gîndit pînă acum să pună capăt acestei anomalii, cu toate că instituţiile europene cer ca astfel de decizii să se ia strict pe baza conduitei unui condamnat pe timpul executării pedepsei. Puterea excesivă a procurorului în această situaţie este complet nejustificată.

„Exclusiv conduita condamnatului“

Chiar în „Expunerea de motive“ a noului Cod penal există acest fragment care contrazice practica din instanţele de judecată în materie de eliberare condiţionată. Iată ce citim la punctul 34 din „Expunerea de motive“:

„Orientarea europeană în această materie, dar şi a Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor, pe deplin justificată, este de a reglementa acordarea liberării condiţionate ţinând cont exclusiv de conduita condamnatului pe durata executării pedepsei, pentru că numai în acest fel poate fi influenţată şi modelată mai eficient conduita condamnatului, care dobândeşte astfel o motivare în plus, cunoscând că o bună conduită îl aduce mai aproape punerea în libertate“.

Aşadar, legiuitorul cunoştea care sînt „orientările europene“ în acest domeniu, adică faptul că la judecarea cererii de eliberare condiţionată trebuie să conteze exclusiv conduita deţinutului pe timpul executării pedepsei. Or, din acest punct de vedere, procurorul nu are nici o informaţie, căci rolul său s-a încheiat odată cu pronunţarea sentinţei definitive și nu se poate pronunţa faţă de conduita deţinutului sau despre îndreptarea acestuia.

Iniţiatorii au avut în vedere trei componente pe care instanța trebuie să le ia în considerare: buna conduită din penitenciar, îndeplinirea obligaţiilor civile în anumite condiţii şi convingerea instanţei că deţinutul s-a îndreptat.

Condiţiile eliberării condiţionate

Să vedem mai întîi ce spune art. 100 al Codului penal despre eliberarea condiţionată. Avem aici condiţiile necesare pentru ca un deţinut (sau penitenciarul unde acesta execută pedeapsa) să solicite eliberarea condiţionată: executarea a două treimi sau trei pătrimi din durata condamnării, să fi executat pedeapsa în regim deschis sau semideschis, să se achite de obligaţiile civile din sentinţa de condamnare şi instanța să aibă convingerea că deţinutul s-a îndreptat şi se poate reintegra în societate. Deci nimic despre rolul procurorului! Iată textul din Noul Cod Penal:

Despre judecata cererii de eliberare condiţionată, aflăm amănunte în noul Cod de procedură penală, mai exact, la art. 587, care are titlul „Liberarea condiţionată“:

Avem, aşadar, cele două texte fundamentale, din Codul penal şi Codul de procedură penală, care reglementează „eliberarea condiţionată“. Reţinem deci că în faţa instanţei se prezintă un deţinut care a executat o anumită parte din pedeapsă şi, pe baza unui dosar venit de la penitenciar, judecătorul decide, pe de o parte, dacă sînt îndeplinite condiţiile legale de eliberare condiţionată şi, pe de altă parte, dacă elementele rezultate din dosarul său îl conving că deţinutul s-a îndreptat şi poate fi redat societăţii pentru reintegrare socială.

Condiţii în raport cu care este evaluată conduita condamnatului:

a) a avut o bună conduită pe toată durata executării pedepsei, a dovedit interes constant în cadrul programelor de recuperare şi a făcut progrese evidente în vederea reintegrării sociale;

b) a îndeplinit integral obligaţiile civile stabilite prin hotărîrea de condamnare, afară de cazul cînd dovedeşte că nu a avut nici o posibilitate să le îndeplinească;

c) instanţa are convingerea că acesta s-a îndreptat şi că nu va mai săvîrşi alte infracţiuni.

În schimb, în sala de judecată este prezent şi procurorul! El nu are nici o altă informaţie la îndemînă şi, în acest fel, se suprapune atribuţiilor judecătorului, avînd chiar puterea de a stopa decizia judecătorului, ceea ce este absurd şi nelegal.

Nu mai sîntem în faţa judecării pe fond a unui dosar, în care procurorul să vină în faţa judecătorului cu probele administrate în cursul urmăririi penale pentru a-şi susţine acuzarea, ci în faţa judecării unei cereri de eliberare condiţionată, în care nu trebuie să conteze decît comportamentul deţinutului în penitenciar, lucru despre care procurorul nu are nici măcar o informaţie!

Mai mult chiar, deseori procurorul face trimitere la infracţiunea pentru care deţinutul este condamnat, ceea ce contrazice „orientările europene“ invocate de legiuitor. Or, aşa cum aflăm zilnic de la instanţele de judecată, deşi judecătorii decid eliberarea condiţionată a unui deţinut, simpla formulare a unei contestaţii de către procuror anulează sentinţa judecătorească de eliberare, ceea ce înseamnă că actul administrativ al procurorului este deasupra unei sentinţe judecătoreşti!

Cum se ajunge la cererea de „eliberare condiţionată“

Pentru a avea în faţă întregul cadru legal care reglementează „eliberarea condiţionată“, trebuie să vedem şi prevederile din Legea 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal. Aşadar, în fiecare penitenciar există o „Comisie pentru individualizarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate“, al cărei preşedinte este judecătorul delegat pentru executarea pedepselor. Din această Comisie mai fac parte directorii penitenciarului, consilierul de probaţiune, medicul penitenciarului şi o persoană din sectorul de producţie din penitenciar. Adică toţi cei care se pot pronunţa despre comportamentul deţinutului, despre felul în care a muncit, despre starea lui de sănătate şi chiar despre analiza psihologică efectuată pe timpul detenţiei!

Instanţa va ţine cont în principal de rezoluţia Comisiei din penitenciar şi numai dacă ar constata vreun abuz evident ar putea să ia o altă decizie decît cea formulată de Comisia penitenciarului. Dar, în primul rînd, ceea ce ar trebui să determine o sentinţă este analiza făcută în penitenciar de către cei care au fost în contact direct cu deţinutul.

Astfel, prezenţa procurorului la judecarea cererii de eliberare condiţionată este absurdă, pentru că, din momentul începerii executării unei pedepse, acesta nu mai are nici o legătură cu cel condamnat, misiunea sa legală încheindu-se odată cu pronunţarea sentinţei definitive!

Chiar legiuitorul a precizat în „Expunerea de motive“ la schimbarea Codului penal că „orientarea europeană în această materie, dar şi a Legii nr. 275/2006, este de a reglementa acordarea liberării condiţionate ţinând cont exclusiv de conduita condamnatului pe durata executării pedepsei“!

Iată şi motivaţia acestei prevederi, aşa cum este descrisă tot în „Expunerea de motive“ a legiuitorului: „Acordarea liberării ţinînd seama de stări de fapt anterioare începerii executării, precum natura sau gravitatea infracţiunii comise, forma de vinovăţie, conduita pe parcursul procesului, constituie o cauză de descurajare a condamnatului în procesul de reintegrare, deoarece acesta realizează că liberarea nu depinde de conduita sa pe durata executării, ci de faptele sale anterioare, pe care oricum nu le mai poate influenţa în nici un fel“. Adică exact lucrurile pe care le invocă procurorul în şedinţa de judecată a unei cereri de eliberare condiţionată: stări de fapt anterioare începerii executării, gravitatea infracţiunii, conduita pe timpul procesului! Toate acestea, spune chiar legiuitorul, „constituie o cauză de descurajare a condamnatului în procesul de reintegrare, deoarece acesta realizează că liberarea nu depinde de conduita sa pe durata executării“!

Este cît se poate de limpede că legiuitorul a vizat prin această viziune asupra eliberării condiţionate înainte de termen ca deţinutul să fie reintegrat în societate. Opoziţia din partea procurorului nu face altceva decît să împiedice realizarea acestui deziderat al Codului penal!

Cu alte cuvinte, prezenţa procurorului în sala de judecată atunci cînd este vorba despre un dosar de „eliberare condiţionată“ este nu numai inutilă, ci contrazice chiar „orientările europene“ în acest domeniu.

Documentele ce stau la baza propunerii de „eliberare condiţionată“:

- fracţiunea din pedeapsă efectiv executată;
- partea din pedeapsă care este considerată ca executată pe baza muncii prestate;
- conduita persoanei condamnate;
- eforturile acesteia pentru reintegrarea socială;
- responsabilităţile încredinţate;
- recompensele acordate;
- sancţiunile disciplinare aplicate;
- antecedentele sale penale.

Toate aceste lucruri ar trebui să ducă la sesizarea Curţii Constituţionale, care ar trebui să se pronunţe asupra constituţionalităţii art. 587, al. 3, din Codul de procedură penală, care spune: „Contestaţia formulată de procuror este suspensivă de executare“. De asemenea, CCR ar trebui să se pronunţe şi faţă de prezenţa procurorului în sala de judecată la eliberarea condiţionată, din moment ce el nu face parte din Comisia penitenciarului care analizează comportamentul deţinutului în perioada detenţiei.

Ion SpânuPublicat Luni, 14 august 2017
2368
 | 14
 | 13
+Adaugă
Comentarii
2000
Trimite
aer conditional,conditionat-optativ
0
CONDIȚIONÁL, -Ă, condiționali, -e, adj. Care este supus unei condiții; care cuprinde o condiție. ◊ (Psih.) Excitant condițional = excitant care, sincronizat în mai multe repetiții cu un reflex înnăscut, sfârșește prin a da naștere singur unui efect (motor, secretor etc.) identic cu al acestui reflex, determinând astfel formarea unui reflex condiționat. (Gram.) Propoziție condițională = propoziție subordonată care exprimă o acțiune de a cărei îndeplinire depinde realizarea acțiunii din propoziția regentă. Mod condițional = mod personal care exprimă o acțiune a cărei realizare depinde de îndeplinirea unei condiții. [Pr.: -ți-o-] – Din fr. conditionnel. sursa: DEX '98 (1998) CONDIȚIONÁT, -Ă, condiționați, -te, adj. (În sintagmele) Aer condiționat = aer menținut prin instalații speciale în condiții optime de temperatură, umiditate și puritate. (Psih.) Reflex condiționat = reacție bazată pe legătura nervoasă temporară formată în scoarța cerebrală între două focare de excitație care coincid în timp. [Pr.: -ți-o-] – Din fr. conditionné. sursa: DEX '98 (1998)
Publicat Joi, 17 august 2017
+Răspunde
CAP LIMPEDE
-2
adevarat ma, ca aunci cand a calcat 2 suflete cu bolidu pe trecere, ca in cosciuge s-a pus o mamelada, e si vina cocalarului ca nu s-a miscat repede , ca n-a apucat sa stearga trecerea veche si sa picteze mai incolo una noua. ALTFEL VORBA VOASTRA,CE SE BAGA PROCORORU,CA CINE STIE MAI BINE K COMISIA ce BRANZA in burduf de CAINE este cocalaru.
Publicat Marţi, 15 august 2017
+Răspunde
radu
+5
Asa este, procurorul si-a incheiat misiunea odata cu ramanerea definitiva a sentintei!Ce treaba are el cu eliberarea conditionata?!Este chiar un abuz de tip stalinist!
Publicat Marţi, 15 august 2017
+Răspunde
SOBOLANU
+3
CORECT DOMNULE SPANU
Publicat Luni, 14 august 2017
+Răspunde
Ţăranul
+6
Procurorul , specia umană care nu are treabă cu staul de drept în Romănia ... ! Umflat la dimensiuni maximale de către ciuma maro Macovei pe vremea lui Băsău , acum e puţin probabil să fie adus la realitate ... ! El , procurorul , un executant zelos al intereselor obscure ale sistemului , nu dă socoteală nimănui în ţara asta ... ! Are destinul virusurilor scăpate de sub control de către oameni de ştiinţă ... , a căror rezolvare nu e decît una ... ! Izolare şi distrugere ... !
Publicat Luni, 14 august 2017
+Răspunde
Vladimarrr...!!!
+18
"Un abuz tolerat de lege: PROCURORUL, STAVILA ELIBARARII CONDITIONATE" Iata un titlu cu adevarat paradoxal ...!!! O LEGE CARE TOLEREAZA UN ABUZ, NU MAI E LEGE, CI O NELEGE, IAR UN ABUZ CARE ESTE TOLERAT DE O LEGE, NU MAI ESTE UN ABUZ, CI O CRIMA ...!!! Lasand deoparte facilul joc de cuvine, trebuie spus ca, din pacate, savantul roman Solomon Marcurs, unul din cei mai mari specialisti ai teoriei paradoxurilor, ne-a parasit de putin timp, lasandu-ne pe mana autorilor unora precum Laura Codruta Kovesi, Augustilor ... (pauza pentru un zdravan hohot de ras ...!) Zegrean & Lazar, Livia Stanciu, Mariana Ghena, Cristina Tarcea, Tudorel Toader si din pacate (si ce pacate ...!!!) atatia de prea multi altii. Cat despre coana Uniune Europeana care in cardasie cu transatlanticul nostru partener strategic, nu numai ca tolereaza, ci si incurajeaza aceste anacronice practici, ce sa mai zicem ... ! Iar pentru toti cei care s-au straduit sa-mi citeasca si mai ales sa-mi intelega postarea, inclusiv stimatului Ion Spanu, autor al ecstui curajos si documentat articol, le doresc o seara tihnita si cat mai multe zile profitabile !
Publicat Luni, 14 august 2017
+Răspunde
JE SUIS RARINCA @ Vladimarrr...!!!
+9
Felicitari pentru acest comentariu, stimate domn ! Stelu
Publicat Luni, 14 august 2017
+Răspunde
ANNA LUCA
-19
Pai, ei stiu cel mai bine ce dracu au facut, unii, fiind pedofili, proxeneti, criminali, violatori, etc. Eu spun altceva, cine elibereaza interlopii, daca acestia recidiveaza, sa fie el INVINUIT de FAPTELE pe care acesta le va Comite, cum a fost Pedofilul, eliberat, apoi a violat si ucis un copil. Mereu presa, apara CALAII, nu VICTIMELE? Asta, doar la noi, in ITALIA, presa cere INVERS, DREPTATE pt. VICTIME.
Publicat Luni, 14 august 2017
+Răspunde
JE SUIS RARINCA @ ANNA LUCA
+16
La mintea ta bolnava de ..Aviara Grip.. vorba Piticului Sovietic Emil Boc ce nu gandeste mai sus de genunchiul broastei raioase nu putem sa ne asteptam la altceva!? . Din nefericire pt. noi ca neam , specipene ca tine !! nu sunt putine in colonie !! In ce Hau , in ce Grota v-ati nascut si ati trait?? de aveti atata primitivism si salbaticie in gandire ?!! Sunteti total paralel cu subiectul invocat de domnul Spanu! V-ati trezit vorbind asa ca prosta in targ !! sa va aflati in treaba !. Cat priveste aplicarea pedepselor infractorilor raportat la fapta savarsita, aia !! este alta mancare de peste. Dar tu esti prea cretin sa pricepi asa ceva. Amin. Stelu
Publicat Luni, 14 august 2017
+Răspunde
JE SUIS RARINCA
+13
Domnule Spanu , cu toata dragostea si respectul ce vi se cuvine trebuie sa va spun transant. Sunteti singur in desert !!?? Strigatul dvs. nu mai este auzit aproape de nimeni in aceasta tara blestemata !! cica europeana si democrata. Domnule Spanu, chiar azi , chiar acum in paginile ziarului Cotidianul !! un ziarist anonim viteaz va i-a la misto !!?? Acest ziarist rezistent isi permite luxul fara pic de jena sa jigneasca o mare patura din populatia Romaniei, fie dansa si din jud. Teleorman!! Catalogand lupta domnului Ilie Dragne in fata abuzurilor savarsite de catre slujbajii lui !! Gyony Lazar si a Kukuvelei Mov Plagiatoare Luluta , drept..Tupeu..!! de a te lupta impotriva marsaviilor acestor NeoSekurosti. Cata neobrazare?! Cata Ticalosie din partea acestui rezistent! Intrece orice inchipuire umana asa ceva!?. Este de-a dreptul revoltator ce poate sa apara in paginile ziarul cotidianul in ultima bucata !!de vreme ! . Un ziar responsabil de care noi ne-am indragostit pe buna dreptate!? . Intrucat ati promovat constant valorile morale, onestitatea, demnitatea si buna cuviinta ! . Critica cu argumente dovedite !! pentru or cine ar fi dansa din esicherul politic si nu numai !!facuta pe buna dreptate si cu ceva dovezi!. Cat despre anomalia mai mult decat schizofrenica aratata de dvs. in articolul cu pricina , inclin sa cred ca asa ceva nu mai exista nici macar intr-o tara africana de ultim rang. Un procuror facut la apelul Bocancilor editat par exemplu sa poata intoarce hotararea de eliberare a unui detinut in fata completului de judecata si a comisiei de eliberare din penitenciar , intrucat astia stiu cel mai bine cum s-a comportat acel nefericit pe timpul detentiei!! Daca o sa va citeasca acest articol Gradienii Poporului!! fiti siguri cum cel mult dupa amiaza vor iesi buluc in piata Victoriei pt. aparearea statului de drept ..sic.. din colonie. Slabe sperante mai avem in Gulag. Stelu
Publicat Luni, 14 august 2017
+Răspunde
yellow fellow
+20
Felicitari. Problema asta dureaza de decenii si nimeni nu a sesizat-o public, si cu atat mai putin in plan juridic. Va dati seama daca o problema minora ca asta nu e solutionata de amar de vreme cate alte probleme urate sunt in sistemul nostru juridic? Adica nimeni, nici un aparator nu a sesizat asta la Curtea Constitutionala? Halal avocati. Dar ce sa-i faci cand sri-ul joaca in campul tactic? Toti se tem. Oare cine o sa reuseasca sa aduca sri-ul pe calea cea buna?
Publicat Luni, 14 august 2017
+Răspunde
maidan
+15
Tuderel baiatule ai habar de lege sau te faci ca ploua, Tradatorule !!!
Publicat Luni, 14 august 2017
+Răspunde
dan @ maidan
0
Sensul articolului e pe jumatate corect. Pina la contestatie, procurorul pune concluzii impotriva admiterii nu atit a cererii ci chiar si a propunerii de liberare conditionata, in mod subiectiv si arbitrar.
Publicat Miercuri, 16 august 2017
+Răspunde
Recomandate
Băluţă se înfurie şi mai ia un chioşc
Publicat acum 17 ore şi 37 minute
Trump, discurs ieftin, stupid
Publicat acum 15 ore şi 57 minute
Discursul lui Trump, un lătrat de câine
Publicat acum 21 ore şi 51 minute
Centrul Atenţiei
alarm off
Dosar Cotidianul
5 articole/ Actualizat Sâmbătă, 09 septembrie 2017
alarm off
Mostra de la Veneţia
7 articole/ Actualizat Duminică, 10 septembrie 2017
alarm off
Cotidianul cititorilor
20 articole/ Actualizat Miercuri, 20 septembrie 2017
Ioan Buduca

Singurele forțe reale care se opun reformei Toader sunt cele care compun Sistemul: factorul intern (procurorii) și factorul extern (ambasadorii).

Ioan BuducaPublicat acum 11 ore şi 39 minute