×
×
Noi
Citite
Recomandate
Data
Vineri, 20 octombrie 2017, 02:44
EUR (€)
-0.0035 ↘
4.5854 RON
USD ($)
+0.0087 ↗
3.8887 RON
• • •
Nicolae Manolescu: „Cântăreţ" comunist devenit critic şi ambasador UNESCO (2)

"Literatura realist-socialistă este, prin natura ei, o literatură a valorilor etice, surprinzând mutaţiile profunde, determinate în conştiinţă de ideea socialismului... Înzestraţi cu conştiinţa ştiinţifică a realităţii, scriitorii noştri reflectă cu perspicacitate desăvârşirea făuririi construcţiei noi, socialiste, reflectă chipul omului nou, constructor al societăţii viitorului. Acesta este în primul rând muncitorul comunist. E o mare cucerire a literaturii noastre contemporane zugrăvirea acestui erou al revoluţiei." (Nicolae Manolescu, ,,Înnoire", "Contemporanul", nr. 34/24 aug. 1962.)

„Subliniind în cuvântarea sa la ultima conferinţă pe ţară a scriitorilor «rolul de seamă al literaturii în formarea şi educarea tineretului», tovarăşul Gh. Gheorghiu-Dej spunea:

«Tânăra noastră generaţie are nevoie de opere care întruchipează idealurile pline de măreţie ale epocii noastre, evocând tradiţiile glorioase de luptă ale poporului, ale clasei muncitoare...».

Această sarcină trasată literaturii este extrem de semnificativă. În fa­brici, pe şantiere sau în gospodării agricole colective, tineretul participă cu entuziasm la desăvârşirea construcţiei socialismului. În condiţiile preluării puterii de către clasa muncitoare, un relief deosebit l-au căpătat tinerii muncitori. Ei şi-au însuşit socialismul ca pe un mod de viaţă, identificându-se cu peisajul inedit al ţării. (...)

Ce a însemnat Revoluţia socialistă pentru tot acest tineret osândit la nerealizare (sub burghezie) e uşor de înţeles. În peisajul ţării, devenit un imens şantier, literatura a surprins nemaipomenita dezlănţuire de energii, munca trepidantă, entuziasmul sutelor de mii de tineri, închinând o laudă tinereţii... o laudă efortului uman eliberat. (...)

Devotamentul şi eroismul acestor tineri, născuţi şi crescuţi după Elibe­rare, educaţi în spiritul moralei comuniste, trebuie să facă obiectul unor opere pe măsura cerinţelor epocii noastre." (Nicolae Manolescu, "Tinerii muncitori în creaţia literară contemporană", ,,Contemporanul", nr. 18, 14 mai 1962)

"23 august 1944 a avut urmările cele mai profunde în literatura pusă în faţa unor probleme umane nemaicunoscute, a unui peisaj social şi moral cu totul deosebit. Arta, hrănită secole întregi din negare, devine un mod de a afirma noul umanism socialist. Factorul hotărâtor al revoluţionării literaturii noastre este Partidul, chiar numai pentru faptul că avangarda marxist-leninistă a clasei noastre muncitoare e arhitectul structural al prefacerii sociale şi politice, al unei noi realităţi, al unui nou tip uman, mult mai evoluat, care pune scriitorilor probleme noi, mult mai complicate... Întregul nostru front scriitoricesc a înţeles că literaturii noastre îi revine - aşa cum spunea tovarăşul Gh. Gheorghiu-Dej la Conferinţa pe ţară a scriitorilor, în cuvântarea din 24.I.1962 - misiunea de mare răspundere de a contribui prin toată forţa ei de înrâurire la formarea şi dezvoltarea conştiinţei socialiste, la formarea omului nou, a moralei socialiste..." (Nicolae Manolescu, "Literatura română de azi", "Contemporanul" nr. 34 din 21 august 1964).

"Partidul i-a ajutat pe scriitori să înţeleagă ce rol le revine în viaţa socială, în lupta pentru construirea şi desăvârşirea socialismului, aportul pe care îl pot aduce la făurirea şi dezvoltarea conştiinţei socialiste şi la distrugerea vechii mentalităţi." (Nicolae Manolescu, "Contemporanul", nr. 34, 1964).

"Ideologia revoluţionară a proletariatului a revitalizat cele mai bune tradiţii şi tendinţe înnoitoare, stimulând dezvoltarea lor largă"; "O participare activă la mişcarea literară are organul central al partidului, «Scânteia», care exercită de pe acum un rol îndrumător"; "Mergând în întâmpinarea scriitorilor şi a întregii intelectualităţi democrate, partidul a arătat de la început, cu claritate, direcţia pe care aceştia trebuiau s-o urmeze pentru a contribui eficient la sprijinirea cauzei poporului, la făurirea unei culturi noi"; Referiri la "memorabile cuvântări ţinute de tovarăşul Nicolae Ceauşescu la întâlnirea conducătorilor de partid şi de stat cu oamenii de artă şi cultură, din mai 1965, şi la conferinţa din iunie 1965 a organizaţiei de partid a oraşului Bucureşti. Un amplu răsunet au găsit în conştiinţa scriitorilor şi creatorilor de artă cuvintele rostite de tovarăşul Nicolae Ceauşescu de la tribuna celui de al IX-lea Congres al PCR" (din "Literatura română de azi. 1944-1964", D. Micu şi Nicolae Manolescu, Ed. Tineretului, 1965, p. 5, 13, 15, 16, 17, 23, 27 etc.)

Din stenograma întâlnirii lui Nicolae Ceauşescu cu un grup de scriitori, 13 martie 1981:

„Tov. Nicolae Manolescu: Mult stimate tovarăşe secretar general, îmi permit să arăt foarte puţine lucruri care vor veni în completare – aşa cum, de altfel, aţi precizat şi dumneavoastră – la ceea ce a spus colegul meu, Augustin Doinaş. Şi eu cred că avem totală libertate de a răspunde, prin volumele noastre, eforturilor care se fac, de a dărui oamenilor cărţi care să oglindească realitatea şi realizările societăţii noastre contemporane.

Domnia Voastră, de multe ori, ne-aţi spus, ne-aţi arătat ce se cere de la literatură, ce ar trebui să fie această literatură. (...) De obicei se leagă valoarea literară de libertatea acestei literaturi. Şi eu, tovarăşpe secretar general, am să merg mai departe cu această valoare a literaturii, spunând că ea se leagă de legalitatea restaurată de 15 ani încoace, de când Domnia Voastră aţi instaurat această legalitate, făcand să se cunoască operele unui popor prea adesea încercat şi lipsit în istoria sa de acest cadru firesc. Cea mai mare legatură care se poate face între dezvoltare şi literatură în aceşti 15 ani, şi acest cadru legal, se face datorită şi graţie eforturilor Domniei Voastre.

Poate că nu mai este cazul s-o spunem, dar este un lucru clocotitor afirmarea acestei legalităţi."

România literară, 1990:

„Nicolae Manolescu: Domnule preşedinte, daţi-mi voie să încep cu o întâmplare. Ea este semnificativă în privinţa speranţelor pe care mulţi intelectuali le-au nutrit, încă din epoca Ceauşescu, în legătură cu eventuala dumneavoastră carieră politică. Un prieten scriitor, care nu vă cunoştea personal, s-a prezentat, când v-a văzut acum un an şi ceva pe coridoarele Editurii Tehnice, v-a strâns mâna (n-aţi discutat nimic), şi apoi mi-a spus mie, după o zi sau două când ne-am întâlnit întâmplător: «Acesta va fi Omul». Istoria l-a confirmat. Credeţi – şi vă rog să mă iertaţi că vă pun atât de direct întrebarea, dar eu reprezint aici o revistă literară, principala revistă literară din ţară, şi sunt obligat să o fac – credeţi că aţi păstrat simpatia scriitorilor şi a intelectualilor, care a fost într-un fel cel dintâi şi (îndrăznesc să spun) poate cel mai preţios capital politic al dumneavoastră?

Ion Iliescu: Întrebarea dv. se referă, într-adevăr, la o problemă reală. Mă întreb însă dacă am putea afirma că acesta a fost sau este cel mai preţios capital politic, cu toate că simpatia scriitorilor şi intelectualilor constituie un element important prin el însuşi. Şi nu mă lasă indiferent. Alegerile au arătat însă o structură foarte diversificată a sprijinului politic. Ceea ce nu mă împiedică să constat, cu părere de rău, că sunt oameni care m-au cunoscut, de a căror stimă şi simpatie mă bucuram (sentimentul era reciproc) şi care, acum, nu numai că s-au îndepărtat de mine, dar se şi pronunţă de o manieră care nu este doar neelegantă. Asta mă amărăşte şi e o amărăciune personală. Nu vreau să caut explicaţii; viaţa noastră, atât de complexă şi complicată, face să se reaşeze multe lucruri, inclusiv atitudinile şi relaţiile dintre indivizi. De altfel, nu este vorba de toată intelectualitatea şi nici de toţi scriitorii. Continui să am relaţii foarte bune cu mulţi intelectuali, inclusiv scriitori de valoare, care au constituit şi constituie un important sprijin moral. Este vorba, însă, de unii oamenii; dar, pentru că este vorba de oameni pe care i-am cunoscut şi pe care îi şi preţuiam, nu este mai mică amărăciunea personală. Eu sper că este vorba de accidente specifice acestei perioade, care în timp vor fi depăşite. Sigur că, în cazul unora, sunt şi opţiuni fundamentale care ne deosebesc. Dar mie mi se pare că perioada pe care o trăim pune pe prim plan interese naţionale supreme – interesele noastre, ale tuturor – care, indiferent de diferenţierile de opinii şi opţiuni, trebuie să devină interese comune, care să unească oamenii, nu să-i despartă." (Ion Iliescu, Nicolae Manolescu, interviu acordat în exclusivitate revistei "România literară")

Publicat Duminică, 30 mai 2010
16371
 | 27
 | 48
+Adaugă
Comentarii
2000
Trimite
PLAGIAT DOVEDIT
+12
CAND E.BARBU A FOST DOVEDIT CA PLAGIATOR(UNII SE DISTRASERA CU PROSTU' CUM S-AU DISTRAT SI CU VADIM) TOT ASA A SPUS: A UITAT SA PUNA GHILIMELE! AM AUZIT DE CAZUL CARTARESCU,DAR ORICUM E MEDIOCRU! DE IARU CE SA MAI ZIC-UN PAPAGAL DOVEDIT! DAR CEL MAI BLAMABIL E TOV.MANOLESCU,SERVITORUL LUI GOGU RADULESCU PENTRU CARE A INTERVENIT EL SI BLANDIANA SA FIE SCOS DIN PUSCARIE,IN 1990! COMUNIST SADEA,BABALACUL E INSELAT SI DE NEVASTA SI DE AMANTA,RUSINE A CULTURII ROMANE!
Publicat Joi, 03 iunie 2010
+Răspunde
NU UITATI
+7
acest amanunt socant. A fost descoperit de un timisorean. Scandalul a fost musamalizat imediat de maharul cenaclului Niki Manolescu. Insa aceasta haita de impostori nu i-au iertat niciodata pe cei care au avut curajul sa arate adevarul: IMPARATUL ESTE GOL! CARTARESCU A PLAGIAT CHIAR IN CARTEA SA DE DEBUT: FARURI, VITRINE, FOTOGRAFII. S-a bazat pe lipsa de cultura? Ulterior a motivat lipsa gilimelelor si a sursei (adica FURTUL) CA FIIND UN PROCEDEU LITERAR GENIAL SI POSTMODERNIST!!!! PE LINIA ASTA SI VANGHELIE E POSTMODERNIST SI VANTU&comp. PE CAND TRECETI SI LA SHAKESPEARE TOV IARU SI TOV CARTARESCU???
Publicat Miercuri, 02 iunie 2010
+Răspunde
Multumim, Manolescu!
+11
Dinescu i-a scos angajamentul din dosarul CNSAS, de altfel tipul a fost un soi de masina de spalat dosarele unor mari ticalosi din USR, tipul a condus un partid de tovarasi securisti, PAC, infiintat ca sa-i ia fata lui Corneliu Coposu si ca sa-l scoata peresedinte tot pe Iliescu dar acesta il stia pe tatal lui, cu care fusese coleg de Gulag, si care asa cum s-a spus a trecut pe la legionari, apoi pe la aripa Tatarascu a PNL care a fost partener al PCR. Cenaclul de Luni pe care l-a condus a dat tarii o generatie de alcoolici, printre care intra si boul asta de Florin Iaru, care s-ar putea sa fie si el un turnator. Iar Cartarescu a ajuns marea vedeta a editurii Humanitas, condusa de G.Liiceanu, un fost turnator al lui Noica.
Publicat Miercuri, 02 iunie 2010
+Răspunde
bibi in the sky with zorzonele
+10
Ca_critc Manolescu este o nulitate. Ca politician este un zero absolut! Ca om este o zdreanta. La fel ca AVPutzish sau ca Iaru! Nu inteleg de ce trebuie sa ne incarcam memoria cu asemenea personaje. Na! La oase ti-ai `reacu de magari! Hahahaha!!!
Publicat Marţi, 01 iunie 2010
+Răspunde
nu mai poate
+13
de ce ? nu mai e nea GOGU la putere!
Publicat Marţi, 01 iunie 2010
+Răspunde
urla tov.Rapa-Iaru
+14
pe Iaru il cheama Rapa,nume predestinat pentru un resapat! un expirat! toata generatia de *editat*o a optzecistilor sare ca arsa ca mentorii lor au hartie higenica in eanu,ID Balan!
Publicat Marţi, 01 iunie 2010
+Răspunde
principala misiune
+14
avand un submediocru la Romania Literara era normal ca PCR sa fie asigurat! un asemenea ins ranghiunos si ratat ce putea face? bloca cu zel marile valori! foarte suparat pe tinerii scriitori care i-au descoperit "cumetria" cu Gogu Radulescu si alti securisti care si-au batut joc de el,sumega si ameninta peste tot! Banii poporului inapoi, starpitura comunista! Lovitura de gratie i-a dat-o marele M.NITESCU SI ASTAZI ZIARISTUL DE EXCEPTIE CORNEL NISTORESCU!
Publicat Marţi, 01 iunie 2010
+Răspunde
demokratos
+9
PS A NU SE UITA AMANTA! ACEASTA TRAIESTE, TOT LA PARIS, INSA DEOCAMDATA PE BANII SCRIITORILOR MEMBRI AI USR SI PUTIN SI PE BANII CUMPARATORILOR DE CARTI DE BELETRISTICA [TAXA de timbru literar, 2%] adica intr-un pe bani semipublici pt ca acest carti sunt achizionate si de biblioteci, scoli etc. VI SE PARE NORMAL, TOVARAS NICOLAE MANOLESCU SA AVETI NEVASTA ANGAJATA CA SECRETAR AL AMBASADEI CU O LEAFA DE APROAPE 2000 EURO/LUNA in TIMP CE SUNTETI ANGAJAT CA AMBASADOR PLIN CU O RETRIBUTIE DE 4000 EURO/LUNA PLUS 10000 RONI DE LA USR + INDEMNIZATIE DE MERIT +++ INDEMNIZATIE DE LA ACADEMIA ROMANIA ++++ ALTE BONUSURI DE LAPATRICIU???? SI IN ACEST TIMP IN LOC SA MANIFESTATI BUNA/CUVIINTA SI SA APARATI SCRIITORII SI LITERATURA ROMANA DVS ATI DEVENIT PRINCIPALUL INAMIC AL VALORILOR LITERATURII ROMANE? OARE DE CE? DOAR PT CA INTELECTUALII DE ANVERGURA VA CUNOSC SI RECUNOSC IMPOSTURA?????
Publicat Marţi, 01 iunie 2010
+Răspunde
demokratos
+10
NEPOTISM LA UNESCO. PE BANII ROMANILOR SI PE BANII SCRIITORILOR ACEASTA TRAMBITA A STALINISMULUI TRAIESTE IN OCCIDENTUL BURGHEZO_MOSIERIMII PE CARE PANA MAI IERI O INFIERA!!! HAAAA! CULMEA IMPOSTURII ACEASTA ODRASLA DE LEGIONAR! A scuipat dreapta si valorile liberale si a trait de pe urma acestora!
Publicat Marţi, 01 iunie 2010
+Răspunde
liniste
+16
domnul ambasador mananca omagii ceausite,apoi is clateste inalta demnitate cetateneasca! ce scrie Manolescu o poate face si un elev de liceu! un compromisun sferodoct! om care a ridicat gunoaie ca Iaru,Cartarescu,TTcosovei in vreme ce mari scriitori mureau de foame neputand publica un rand,fosti detinuti politici care nu mai aveau drept la semnaturaminti luminate care dormeau in mansarde,iar "demnul"servitor al lui gogu radulescu calatorea la Paris! RUSINE!
Publicat Marţi, 01 iunie 2010
+Răspunde
Recomandate
Centrul Atenţiei
alarm off
Dosar Cotidianul
7 articole/ Actualizat Duminică, 08 octombrie 2017
alarm off
Cotidianul cititorilor
20 articole/ Actualizat Sâmbătă, 23 septembrie 2017
Ilie Şerbănescu

Realist privind lucrurile, actuala formulă de guvernare din România este probabil cea mai profitabilă pentru stăpânul străin al țării.

Ilie ŞerbănescuPublicat Luni, 16 octombrie 2017