×
×
Noi
Citite
Recomandate
24 Ore
7 Zile
30 Zile
24 Ore
7 Zile
30 Zile
Data
Miercuri, 22 noiembrie 2017, 05:53
EUR (€)
-0.0035 ↘
4.5854 RON
USD ($)
+0.0087 ↗
3.8887 RON
• • •
Dioxina portocalie vrea moartea agriculturii româneşti
Valeriu Tabără şi Stelian Fuia, "agenţii orange" ai PDL contra sănătăţii românilor

Cât timp portocaliii Valeriu Tabără şi Stelian Fuia s-au aflat la conducerea Agriculturii României, soarta ogoarelor româneşti a fost într-un mare pericol. Nu numai din cauza incompetenţei şi dezinteresului celor doi indivizi faţă de implementarea politicilor publice într-un domeniu de importanţă strategică, cum este Agricultura, de care depinde securitatea alimentară a ţării, ci şi datorită lobby-ului criminal pe care l-au făcut, prin presă, dar mai ales la nivelul Comisiei Europene, în favoarea deschiderii legislaţiei europene pentru introducerea în agricultură şi în consumul uman a organismelor modificate genetic (OMG), care să permită guvernelor PDL să dea avize pentru cultivarea otrăvurilor pe ogoarele ţării pe suprafeţe din ce în ce mai mari.

Tabără şi Fuia sunt legaţi trainic de producătorii de OMG. Cei doi au fost angajaţi, şcoliţi, au beneficiat de salarii şi de burse consistente, atât de consistente încât li s-au spălat creierele şi, în orice post s-ar afla, servesc interesele OMG. Pe baza unor documente confidenţiale, ascunse opiniei publice din România şi aflate în posesia redacţiei cotidianul.ro, suntem în măsură să vă dezvăluim dimensiunea lobby-ului agresiv pe care Tabără l-a prestat la nivelul Comisiei Europene în favoarea OMG-urilor.

Suficienţa ştiinţifică a lui Tabără

Pe 10 noiembrie 2011, ambasadorul Mihnea Motoc, şeful Reprezentanţei Permanente a României la UE, îi trimitea lui Traian Băsescu infograma nr. 10036 din 9 noiembrie 2011, prin care îl informa despre prestaţia lui Valeriu Tabără în timpul întâlnirii din 7 noiembrie cu comisarul pentru Sănătate şi Consumatori, John Dalli:

“Discuţia ministrului Tabără cu comisarul John Dalli. Al treilea subiect a fost cel referitor la biotehnologii şi acreditarea cultivării organismelor modificate genetic (OMG) în UE. România consideră că dovezile ştiinţifice existente sunt suficiente pentru a permite cultivarea de soia modificată genetic şi că prelungirea interdicţiei nu face decât să genereze pierderi uriaşe (de peste 1 miliard euro anual doar în România), în condiţiile în care importurile de astfel de produse de pe pieţe terţe sunt foarte mari (40 Mt la nivelul UE).

Ministrul Tabără a ilustrat problemele cu care s-a confruntat România în 2011 pentru combaterea focarelor de infestare a culturilor de porumb cu Diabrotica virgifera. Aria de răspândire a fost foarte mare şi s-au utilizat cantităţi semnificative de pesticide. În aceste condiţii, UE se află în faţa unei decizii strategice: fie utilizează cantităţi mari de pesticide, care sunt costisitoare şi dăunătoare mediului, fie optează pentru hibrizi cu rezistenţă naturală la dăunători (modificaţi genetic). România şi chiar alte state din zonă ar putea solicita COM în viitorul apropiat aprobarea utilizării de astfel de soiuri de porumb.

Comisarul a mulţumit României pentru sprijinirea, în Consiliu, a propunerilor sale din pachetul legislativ privind OMG. Referitor la cultivarea soiei modificate genetic, de care se arată interesată România, trebuie aşteptat rezultatul evaluării EFSA (European Food Safety Authority, Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentară, cu sediul la Parma, Italia – n.red.); în cazul în care acesta va fi pozitiv, în baza lui COM va solicita acordul Consiliului pentru introducerea în cultură a soiului respectiv de soia. Dacă Consiliul nu reuşeşte să ajungă la un acord pro sau contra (cum este de aşteptat), procedural, decizia finală revine COM.”

După cum se poate observa, Tabără pune piciorul în prag în faţa comisarului Dalli şi încearcă să-l convingă, ba cu argumente economice, ba cu cele de natură ecologică!, de necesitatea urgentă de a cultiva porumb şi soaia modificate genetic!

Trebuie să amintim aici că maltezul John Dalli şi-a dat demisia din înalta funcţie numai pentru că au existat vagi suspiciuni că ar fi fost posibil să favorizeze apariţia unei legi avantajoase unor producători de tutun! Pedelistul Valeriu Tabără, ditamai ministru al României, face un lobby deşănţat, agresiv, în favoarea multinaţionalelor OMG şi nu păţeşte nimic, pentru că, vezi Doamne!, el serveşte interesul românilor! Acum, “agentul orange” Tabără mai vrea un mandat de deputat în colegiul 6 Timiş!

PDL vrea haos pe ogoare

Într-o altă infogramă, nr. 1827 din 24 februarie 2012, trimisă premierului Mihai Răzvan Ungureanu, ambasadorul României la Bruxelles scrie:

“Cultivarea soiei modificate genetic: România a avut o bună experienţă înainte de aderare şi susţine propunerea Comisiei privind posibilitatea statelor membre de a refuza/accepta cultivarea pe teritoriul lor sau a unor regiuni izolate a plantelor modificate genetic.”

Este un alt pas în continuarea demersurilor agresive ale lui Tabără, şi anume ca fiecare stat să decidă singur dacă acceptă sau nu cultivarea OMG. Ceea ce, de fapt, este un nonsens, atâta timp cât agricultura europeană şi comerţul agricol intercomunitar sunt interdependente.

România votează “moartea portocalie”

O altă infogramă din 4 mai 2012, trimisă Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cuprinde raportul despre reuniunea SCFCAH (Comitetul permanent pentru lanţul alimentar şi sănătatea animală) – secţiunea Organisme Modificate Genetic, care a avut loc pe 2 mai 2012.

“Comitetul nu a fost măsură să emită o opinie faţă de solicitarea de autorizare a introducerii pe piaţă a produselor ce conţin, constau sau sunt obţinute din soia modificată genetic MON87701xMON89788. Dosarul va fi transmis comitetului de apel.”

În acelaşi raport despre rezultatele reuniunii SCFCAH, se arată şi care au fost poziţiile statelor membre vis-a-vis de solicitarea respectivă:

BELGIA – abţinere – deoarece nu au primit opinia Consiliului Consultativ naţional;

BULGARIA – abţinere – opinia publică, îngrijorări legate de siguranţă, analiza compoziţională, art. 2c) alte utilizări;

GERMANIA – abţinere – discuţiile au loc în context mai larg, etichetare, LLP, seminţe. Este necesară obţinerea consensului la nivel politic;

OLANDA – împotrivă – lipsa datelor care să confirme că este similară celei convenţionale, lipsa studiului de 90 de zile, pun probleme etichetarea şi trasabilitatea produsului, art.2c);

FRANŢA – abţinere din motive politice;

ITALIA – abţinere din motive politice, opinia publică nefavorabilă OMG;

CIPRU – împotrivă – evaluarea siguranţei nu este adecvată, managementul defectuos al seminţelor GM, motive politice, opinia publică nefavorabilă OMG;

LETONIA – împotrivă din motive politice;

LITUANIA – împotrivă din motive politice şi opinie publică negativă;

LUXEMBURG – împotrivă dinn motive politice şi opinie publică negativă;

UNGARIA – împotrivă – motive de ordin ştiinţific – studiul de 90 de zile, compoziţie, necesitatea armonizării legislaţiei cu privire la pesticide, ierbicide, cu cea referitoare la OMG, înainte de a lua decizii;

MALTA – împotrivă – din motive politice şi ştiinţifice;

AUSTRIA – împotrivă – motive legate de siguranţă, caracterizare moleculară, analiza compoziţională, teste toxicologice, plan de monitorizare incomplet, lipsa liniilor directoare pentru analiza evenimentelor «stacked». Va transmite o declaraţie în care va prezenta în detaliu motivele votului negativ;

POLONIA – împotrivă din motive politice şi opinie publică negativă;

SLOVENIA – împotrivă – utilizarea pe termen lung a OMG nu crede că este benefică nici pentru oameni nici pentru animale, motive de ordin ştiinţific legate de evenimentele «stacked».

Conform mandatului, ROMÂNIA a votat în favoarea adoptării propunerii COM.

Vot: Comitetul nu a fost în măsură să emită o opinie. 149 de voturi în favoare, 87 împotrivă, 109 abţineri. Propunerea de decizie a COM va fi transmisă comitetului de apel.”

OMG-urile, împerecheri monstruoase

Conform unor specialişti ai Greenpeace, organismele modificate genetic sunt noi forme de viaţă care nu există în mod normal în natură şi care depăşesc barierele între specii, spre deosebire de înmulţirea selectivă a plantelor sau biotehnologia tradiţională. Ingineria genetică sparge barierele naturale care există între specii. “Un peşte şi o căpşună nu se vor înmulţi în natură, dar în laborator acest lucru este posibil. Oamenii de ştiinţă pot lua o genă de la un peşte, o inserează într-o căpşună şi se va crea un organism cu totul nou. Ingineria genetică poate manipula gene de la animale, plante, chiar şi oameni.

Odată ce aceste organisme create artificial sunt eliberate în mediul înconjurător şi ajung în lanţul trofic, se reproduc şi contaminează culturile obişnuite şi organice. Nimeni nu cunoaşte încă efectele pe termen lung ale organismelor modificate genetic asupra mediului, iar până la mijlocul anilor 90 nu au fost eliberate în mediul înconjurător pe scară largă”, explică specialiştii Greenpeace.

Greenpeace: culturile MG vor aduce apocalipsa în agricultură

Greenpeace România a lansat, recent, primul raport efectuat vreodată asupra impactului introducerii în UE a culturilor modificate genetic rezistente la glifosat. Organizaţia de protecţie a mediului avertizează că agricultura europeană fi afectată permanent dacă Comisia Europeană ar urma exemplul SUA şi ar autoriza cultivarea culturilor modificate genetic rezistente la ierbicide (HTGE). Avertismentul vine în urma primei prognoze efectuate vreodată care arată ce impact ar avea asupra Europei creşterea utilizării de ierbicide corelată cu culturile HTGE. Comisia Europeană ia în considerare autorizarea cultivării a 19 culturi HTGE la începutul anului 2013.

Greenpeace l-a delegat pe renumitul economist agricol dr. Charles Benbrook, din SUA, să elaboreze raportul „Culturi rezistente la glifosat în UE”, care foloseşte date pe baza experienţei Statelor Unite cu culturile HTGE. Raportul prevede schimbări – în unele cazuri creşteri de până la de 15 ori - a utilizării glifosatului pe o perioadă de 14 ani (2012-2025) pentru porumb, soia şi sfecla de zahăr HTGE cultivate în UE.

Potrivit dr. Benbrook, „fermierii din SUA au deja mari probleme, acum ei încearcă să iasă din cercul vicios în care au intrat. Dependenţa de culturi rezistente la ierbicide din SUA a declanşat apariţia şi răspândirea rapidă a aproape 24 de tipuri de buruieni rezistente la glifosat, ceea ce a dus la creşterea costurilor de producţie în cadrul fermelor, cât şi a volumului şi a ecotoxicităţii de ierbicide necesare pentru a preveni pierderile majore ale recoltelor”.

Wendel Lutz şi Wes Shoemyer, doi fermieri americani, au călătorit şi în Europa pentru a avertiza fermierii despre soarta similară care îi paşte. „Până acum, poziţia UE a fost foarte fermă. Încă are o şansă de a-şi păstra independenţa, să-şi menţină integritatea”, declară Wes Shoemyer. „Trebuie să apere interesele fermierilor, acum cât are ocazia; trebuie să ia în considerare consecinţele care vor urma. Fără îndoială, odată ce UE va permite dominaţia corporaţiilor, companiile precum Monsanto vor stabili practic preţurile la cel mai înalt nivel suportat de piaţă.”

Stelian Fuia, al doilea ministru agricol “modificat”

După timişoreanul Valeriu Tabără, PDL l-a pus în fruntea Agriculturii pe călărăşeanul Stelian Fuia, fost preşedinte al Comisiei de agricultură din Camera Deputaţilor. Cu multe afaceri necurate în trecut, cu un tupeu şi o agresivitate care nu pot fi găsite decât la pedeliştii lui Băsescu, Fuia declara că indiferent dacă românii vor sau nu, tot vor mânca organisme modificate genetic: “Toţi mâncăm produse modificate genetic astăzi, chiar dacă ştim sau nu ştim. Deci toţi mâncăm la ora actuală. Circa 90% din producţia de soia din lume este modificată genetic. România a avut o experienţă cu aceste culturi modificate genetic, îndeosebi cu soia, şi în acel moment suprafaţa a crescut foarte mult. Astăzi România mai cultivă suprafeţe foarte mici. Cred că anul acesta mai mult de 300 de hectare de porumb modificat genetic nu se cultivă în România. La nivel european există o întreagă dezbatere şi România va sta în acest cadru european în ceea ce priveşte acceptarea culturilor modificate genetic. Eu în trecut am lucrat pentru o corporaţie profund implicată în acest fenomen. E un lucru cu care mă mândresc, am fost unul dintre oamenii care au lucrat într-un astfel de proiect!”. Acum, pedelistul Fuia, renunţând la culoarea portocalie, dar nu şi la “orange”, mai vrea un mandat în Parlament, sub culoarea roz!

Cârtiţele OMG din Ministerul Agriculturii

Unul dintre personajele extrem de discrete care fac jocurile pentru OMG chiar din inima ministerului este inginerul agronom Tatiana Preda, care ocupă funcţia de director general al Direcţiei Generale Politici în Sectorul Vegetal, şi care coordonează politicile în domeniile vegetal, agricultură ecologică,biotehnologii, statistică, promovare produse agricole, îmbunătăţiri funciare şi fond funciar.

Din mai 2006 până în martie 2010, când este numită director general, Tatiana Preda este consilier superior în cadrul aceleiaşi direcţii de politici agricole şi se ocupă de OMG-uri, având “Principalele activităţi şiresponsabilităţi:

-Politici si legislaţie în domeniul organismelor modificate genetic;

-Participarea la elaborarea legislaţiei în domeniul OMG, în colaborare cu alte autorităţiimplicate;

-Elaborarea poziţiei României privind introducerea pe piaţă a OMG, exprimată la Consiliile deMiniştri ai Agriculturii şi Pescuitului;

-Elaborarea poziţiei MADR privind introducerea deliberată in mediu a OMG, în scop ştiinţific;

-Participarea la reuniunile organizate de Comisie/Consiliu pe problematica organismelor modificate genetic.”

Tatiana Preda a beneficiat de mai multe burse în Statele Unite, încă din iunie 1996, la doar trei ani de la absolvirea Agronomiei, în timp ce era doar cercetător asistent la Institutul de Economie Agrară al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu Siseşti”. Treptat, Preda devine omul de bază din Ministerul Agriculturii care lucrează, încet dar sigur, în favoarea introducerii OMG-urilor în România.

Conform cv-ului, în perioada 13-26 august 2006, bursieră a Departamentului Agriculturii al Statelor Unite, Tatiana Preda obţine “Diploma de absolvire a Programului «Cochran Fellowship on Agricultural Biotechnology»”, dobândind multe competenţe în domeniul OMG: “- experienţa SUA în ceea ce priveşte legislaţia, testarea, înregistrarea şi folosirea soiurilor modificate genetic, prin întâlniri cu reprezentanţi ai agenţiilor federale de reglementare (Food and Drug Aministration, United States Department of Agriculture, Environmental Protection Agency, Animal and Plant Health Inspection Service), asociaţii ale fermierilor americani şi companii de biotehnologii; - expertiză în domeniul organismelor modificate genetic din punct de vedere al reglementării şi implementării legislaţiei în domeniu”. Aşadar, directoarea Preda şi colaboratorii săi aşteaptă clienţii cu seminţe MG numai bune de pus pe câmpiile sănătoase ale patriei!

Franţa, în alertă din cauza porumbului modificat genetic

Premierul francez, Jean-MarcAyrault, a anunţat recent că dacă pericolul organismelor modificate genetic (OMG) va fi dovedit, atunci Franţa „va susţine la nivel european” interzicerea lor, ca reacţie după publicarea unui studiu alarmant pe această temă.

„Publicarea unui studiu în care cercetătorii francezi contestă serios siguranţa pe termen lung a consumului de porumb modificat genetic NK603 a determinat sesizarea imediată a agenţiei pentru siguranţă sanitară şi a autorităţii europene pentru siguranţa alimentelor”, a declarat premierul francez într-un discurs susţinut la Dijon. „Am cerut o procedură rapidă, de ordinul câtorva săptămâni, care să permită verificarea valabilităţii ştiinţifice a acestui studiu”, a adăugat el. „Dacă rezultatele sunt concludente, ministrul Agriculturii, Stephane LeFoll, va susţine la nivel European interzicerea acestor OMG”, a precizat Ayrault.

Un studiu al universităţii franceze Caen arată că şobolanii care au fost hrăniţi cu porumb modificat genetic al companiei americane Monsanto au dezvoltat tumori canceroase de dimensiunea unei mingi de ping-pong. Cercetătorii universităţii franceze au folosit 200 de şoareci de laborator. O parte au fost hrăniţi cu cereale obişnuite, ceilalţi cu porumb modificat genetic. La cei din urmă, şi în special la femele, au apărut formaţiuni canceroase la un an de la începutul studiului, iar dupădoi ani, aproape 80 la sută dintre cobai sufereau de cancerşi au fost eutanasiaţi. Porumbul de tip NK603, produs de compania americană Monsanto, poate fi importat, dar nu şi cultivat în Uniunea Europeană. Un al doilea tip, produs de aceeaşi firmă, poate fi cultivat în 20 dintre ţările membre. Celelalte şapte, printre care şi România, nu au autorizat cultivarea lui. Deocamdată.

Gabriel MihaiPublicat Miercuri, 05 decembrie 2012
5622
 | 42
 | 1
+Adaugă
Comentarii
2000
Trimite
OMG #3
+5
Caci nu doar ca, fiind artificiala, brevetul semintei oricaror asemenea plante e obiectul unui drept privat de proprietate si, prin urmare, semintele sint pe bani, in cele din urma cit va ajunge sa vrea muschiul celor care vor acapara, inevitabil, monopolul tot mai larg al vinzarii, ci chestia e ca semintele lor sint perfect sterile. Odata dizlocate si/sau contaminate culturile cu plante traditionale, cine va mai putea opri masinaria infernala de dominatie si exploatare in care vom fi inchisi ca intr-o implacabila cursa de soareci? Santajul obiectiv va fi complet de nedesfacut si va avea alura crimei perfecte. Si totusi despre aceasta implicatie perfect sesizabila si certa, pentru oricine judeca un pic, se vorbeste public cu mult mai putin decit despre vagile si mai indepartatele consecinte sanitar-ecologice. In comparatie cu sclavia agro-alimentara pentru care lucreaza lobbisti omg ca Tabara si Fuia, astea din urma sint, pina una alta, ingrijorari pentru drobul de sare…
Publicat Joi, 06 decembrie 2012
+Răspunde
OMG #2
+6
La fel ca si in cazul industriei farmaceutice, afacerea cu omg-uri e in primul rind un urias business concentrat monopolist si transnational in miinile, putine, ale unor interese eminamente private care-si urmaresc, cu maximul cinism posibil, exclusiv maximizarea profitului lor, oricare ar fi caterinca seducatoare sub care isi deghizeaza cintecul de sirena al lobby-ului prin care se promoveaza public. Cinismul vine, evident, din obiectul de activitate al acestui business: sanatatea oamenilor, siguranta alimentara, biodiversitatea etc. Asta e insa banal deja, din pacate, si nu mai misca pe multi. Dar culmea machiavelismului acestor interese rezida de fapt in crincenul colonialism agro-alimentar pe care ele si l-ar dori legiferat, nemaiintilnit pina acum in istorie, prin care societati intregi sa fie aduse in stare de dependenta fata de marile firme furnizoare de material si tehnologie gm.
Publicat Joi, 06 decembrie 2012
+Răspunde
OMG #1
+6
Riscurile pentru sanatate si, mai larg, cele ecologice sint una (in conditiile, intr-adevar, in care sintem cam in ceata in privinta studierii/cunoasterii consecintelor pe termen mediu si lung)... Oricum, sintem otraviti incetul cu incetul de cea mai mare parte a industriei alimentare moderne, ca sa nu mai vorbim de poluarea in toate felurile a mediului si de epuizarea resurselor fosile prin actualul mod de productie si de exploatare. Nici nu-i nevoie de omg-uri ca sa ne dam seama ca sintem deja in buda, din acest punct de vedere, si fara omg-uri, iar cita vreme actualul mers al lucrurilor nu se va schimba drastic, vom continua sa ne indreptam cu toata viteza drept cu capul in zid. Isterizarea "verde" si ingust igienista e oarba, chiar stupida, si mai mult ascunde adevarata natura a problemei. Porcaria cu omg-urile e inainte de toate economico-politica si, prin definitie chiar, una bio-politica, inainte de a fi una de sanatate publica ori de implicatii etice ale unei noi tehnologii - potential benefice, "progresiste", "umaniste" (eradicarea eficienta a foametei etc.) blabla - prin care mani *editat* m natura vie.
Publicat Joi, 06 decembrie 2012
+Răspunde
Petre
+13
Gunoaiele astea portocalii au făcut avere distrugând agricultura și trimițând la moarte și umplând de cancer milioane de oameni! La mititica cu ei!
Publicat Joi, 06 decembrie 2012
+Răspunde
pUSLamale
-8
Cata vrajala gratuita facuta de masina de propaganda comunista a Usl ! Sa vada tara ca au f.u.tut un an agricol neacordand suventiile date de UE decat in NOEMBRIE ca sa fie aproape de alegeri ! Deci campanie electorala pe bani europeni ! Cine mai ara in decembrie ? Cine mai seamana in decembrie ? Votati si la anu vedeti pe dracu ! ContraPro -4
Publicat Joi, 06 decembrie 2012
+Răspunde
liviu
+12
Te cauta moartea mos tabara,si tu mai vrei sa i onoruri militare.Te uiti in oglinda cum arati?AI PUTINA DEMNITATE SI AI GRIJE DE NEPOTEI,ORICUM,NIMENI NU TE MAI BAGA IN SEAMA
Publicat Joi, 06 decembrie 2012
+Răspunde
Gabriella
+15
Haideti sa facem acum in iarna cvorumul pe care nu l-am atins in vara. Trebuie sa ii aratam lui Basescu ca tara asta nu il mai vrea, ca aia 10 milioane pe care ii visa el, ca au stat acasa si astfel au votat cu el, nu exista!
Publicat Joi, 06 decembrie 2012
+Răspunde
ADEVAR SI DREPTATE
+14
JOS bashescu JOS securitatea!!! JOS bashescu JOS securitatea!!! JOS bashescu JOS securitatea!!! JOS bashescu JOS securitatea!!! JOS bashescu JOS securitatea!!! JOS bashescu JOS securitatea!!! JOS bashescu JOS securitatea!!! JOS bashescu JOS securitatea!!! JOS bashescu JOS securitatea!!! JOS bashescu JOS securitatea!!! JOS bashescu JOS securitatea!!!
Publicat Joi, 06 decembrie 2012
+Răspunde
ADEVAR SI DREPTATE
+12
JOS bashescu JOS securitatea!!! JOS bashescu JOS securitatea!!! JOS bashescu JOS securitatea!!! JOS bashescu JOS securitatea!!! JOS bashescu JOS securitatea!!! JOS bashescu JOS securitatea!!! JOS bashescu JOS securitatea!!! JOS bashescu JOS securitatea!!! JOS bashescu JOS securitatea!!! JOS bashescu JOS securitatea!!! JOS bashescu JOS securitatea!!!
Publicat Joi, 06 decembrie 2012
+Răspunde
ADEVAR SI DREPTATE
+11
JOS bashescu JOS securitatea!!! JOS bashescu JOS securitatea!!! JOS bashescu JOS securitatea!!! JOS bashescu JOS securitatea!!! JOS bashescu JOS securitatea!!! JOS bashescu JOS securitatea!!! JOS bashescu JOS securitatea!!! JOS bashescu JOS securitatea!!! JOS bashescu JOS securitatea!!! JOS bashescu JOS securitatea!!! JOS bashescu JOS securitatea!!!
Publicat Joi, 06 decembrie 2012
+Răspunde
Recomandate
Centrul Atenţiei
alarm off
Dosar Cotidianul
7 articole/ Actualizat Duminică, 08 octombrie 2017
alarm off
Cotidianul cititorilor
20 articole/ Actualizat Sâmbătă, 23 septembrie 2017