×
×
Noi
Citite
Recomandate
Data
Joi, 19 octombrie 2017, 01:18
EUR (€)
-0.0035 ↘
4.5854 RON
USD ($)
+0.0087 ↗
3.8887 RON
• • •
Prof. Dr. Ilie Bădescu:
Spălarea creierelor se realizează acum prin mijloace "blânde"
Foto:roncea.ro
Foto:roncea.ro

„Au fost tăind un brad bătrân, , fiindcă făcea prea multă umbră...” spunea Nicolae Iorga într-un poem premonitoriu de excepţie. Asistăm domnule profesor, din nou , la un act de „epurare” a intelectualilor români neînregimentaţi , urmându-se tipicul anilor ’50 ?

Mi-e teamă că da. Noul ciclu politic al României, cel postdecembrist,, a început printr-o operație de marginalizare teribilă a așa numitei generații Labiș, iar unii dintre aceștia au fost chiar supuși unui tip aparte de epurare: instituții, reviste, edituri, au fost fie desființate, fie refondate, cu alte colegii, altă listă de personal, alte grupări, ceea ce i-a plasat pe mulți în afara „instituției”. Un caz aparte, de o dramatică celebritate, a fost acela al scriitorului Dinu Săraru, altul a fost al regretatului Mihai Ungheanu... Nu-mi permit să amintesc situația cu totul dramatică a unora dintre scriitorii de excepțională valoare, precum Paul Anghel, Ion Lăncrănjan, Eugen Barbu.

A urmat un al doilea val de ostracizări care au culminat cu Raportul Tismăneanu în care au fost readuși pe liste scriitorii „proscriși”, pentru care s-au întocmit liste de eliminare, probabil încă operative. S-a declanșat operațiunea antiprotocronistă, de un primitivism care amintește „spiritul primar-agresiv” al Kominternului, a fost reinventat delictul de opinie, au fost etichetați oameni și opere, s-a încercat o eliminare în bloc precum a fost tentativa de a supune dezaprobării publice grupuri întregi sub eticheta de „generație expirată” deși cei loviți cu pietre proveneau din generații diferite, de la vrednicul de pomenire Patriarh Teoctist la cei ce abia încheiau al cincilea deceniu de viață.

A urmat al treilea val de eliminări sub pretextul pensionărilor, ceea ce-a aruncat în afara instituțiilor personalități de remarcabilă valoare, pe care nu-mi îngădui să le nominalizez dorind să le respect nevoia de minimă discreție. Au fost dezgropate etichete cominterniste pentru a-i stigmatiza și a-i țintui pe liste cvasiconspirative pe cei suspectați de un sentiment național mai răspicat, ori de apartenență creștin-ortodoxă. La etichetele de naționalist, național-comunist, ortodoxist, fundamentalist, legionar, securist, s-au adăugat etichete noi precum cele de protocronist, dughinist-ortodoxist, după numele geopoliticianului rus Aleksandr Dughin, monoculturalist, această ultimă etichetă fiind menită a-i „deconspira” pe cei care, chipurile, ar fi promotorii unei singure culturi şi putem continua dacă vreţi...

Multe dintre etichetele acestea au fost lansate din laboratoarele unor facultăți și universități prestigioase. Probabil că mulţi dintre cei care-și scriu astăzi memoriile detaliază fenomenul. La multe dintre sciziparitățile sociale şi politice, au fost adăugate altele cu scopul de a induce un fel de război al tuturor împotriva tuturor, o anarhie de mari proporții, pe orizontala și pe verticala societății și, dacă s-ar fi putut, să energizeze o demoniacă rebeliune a omului împotriva lui Dumnezeu. Ceea ce nu s-a reușit în vremea comunistă urma să izbândească acum: ridicarea unei majorități contra Bisericii, ceea ce ar fi fost mai mult decât o dezbisericire, adică semănarea unui indiferentism religios. Discuția este lungă fiindcă vremurile sunt teribil de posomorâte.

Ce modele vor fi create în schimb pentru o generaţie care, în principiu, ar trebui să revigoreze fibra acestui neam ?

Ținta acestor vremuri este generația fără identitate. Un psiholog umanist american a cercetat maladia acestui tipar uman prin ceea ce el a denumit „sand-box syndrom”- sindromul cutiei de nisip- , adică inducția la scara popoarelor a unor modele de viață care amestecă uitarea de sine cu stări ludice capabile să anuleze percepția realistă și gravă, matură a lucrurilor.

Asemenea scheme de viață „în alianţă cu răul pot energiza rebeliunea dezordonată a lumii”, ne previn doi sociologi creștini americani. Un fel de puteri decăzute au pus stăpânire pe stările sufletești ale prea multora. Asemenea puteri sunt asemenea stihiilor, de la duhul banilor la duhul trufiei, al egoismului fără margini, al îndreptățirii fără temei, al închipuirii, debilitează lumea și viața, ne fac incapabili să reacționăm la nihlismul și anarhia acestui veac, să recuperăm sensul pozitiv al existenței. Duhul urât al banilor deformează ființa colectivă după ce abia s-a ieșit dintr-o altă teribilă deformare indusă în lume de doctrina comunistă. Marxiștii, cum remarcă un filosof modern, Karl Popper-, sunt iubitori de violență, la Lenin aceasta fiind legitimată prin teoria dictaturii de execuţie: execuţia burgheziei de către proletariat.

În „Statul şi revoluţia” Lenin legitimează crima colectivă, execuţia unei clase sociale de către o altă clasă. Pentru Marx, proletariatul este „groparul burgheziei”, deci discursul sepulcral este cel convocat spre a explica şi a legitima istoria. Noţiunea pivot a unei asemenea viziuni este moartea nu viaţa. Duhul destrămării ludice, al plăcerilor și pornografiei este una dintre cele mai teribile amenințări ale omului. Un scriitor britanic, Aldous Huxley, a profetizat emergența unui altfel de stat în istorie pe care l-a numit „stat magic”, în care „spălarea creierului nostru” se realizează „prin mijloace blânde”, precum: cultivarea unei sexualităţi deșănțate, forme de viață care „excită simţurile şi imaginaţia”, cultivarea iluziei puterii, a unei „plăceri ce zguduie simţurile şi mintea până la epuizare”, cum sesiza un remarcabil comentator al acestei terifice profeții, domnul Virgiliu Gheorghe. Dictatura acestui stat magic este mai teribilă decât cealaltă, a statului posomorât al idolatriei ideologice, așa cum l-a imaginat Marx și l-a pus în practică Lenin.

Cum s-a ajuns la dictatura „statului magic” ?

Prin trădarea elitelor! Teribilă este singurătatea popoarelor trădate de elitele lor prin conspiraţia păcatului, a căderilor, şi, iată, o avem tălmăcită în versetul acesta al lui Iezechiel: „Şi oile Mele s’au risipit din lipsă de păstor ... Pe faţa întregului pământ s-au risipit, şi nu era nimeni care să le caute şi să le întoarcă”. Ideologii statului magic pervertesc și sensul lucrurilor elementare. Popoarele, spun ideologii statului magic, sunt majorităţi posace, coercitive, care opresează minorităţile şi indivizii. În consecinţă, indivizii şi minorităţile de toate tipurile trebuie decretate normalităţi chiar dacă acestea conduc la dezintegrarea majorităţilor și mai grav la dezagregarea unităților spirituale firești. Cu ocazia alegerilor pentru preşedinţia americană, din 2008, California, Arizona şi Florida au apelat la procedeul referendumului pentru a restabili acurateţea unei definiţii colective asupra familiei. Aşa de puternic erau clătinate fruntariile etnomentale în derulările cotidiene ale vieţii popoarelor încât acestea au fost nevoite să recurgă la referendum pentru a stabili ca definiţia familiei să rămână cea clasică: uniune consimţită în mod liber dintre un bărbat şi o femeie. A fost necesar un referendum pentru o definiţie „naturală” sau firească. Lucrul încă mai tulburător este că un număr de state americane au trebuit să facă uz de referendum pentru a restabili acurateţea unei definiţii, care decurge dintr-un întreg etnospiritual de reguli, norme, modele, tipare, forme şi scheme sociale pe care le regăsim în mod obişnuit în modul cotidian de viaţă al membrilor acelor majorităţi numite popoare.

Minorităţile aliate cu un anume tip de aparat statal reuşesc să conteste, să răstălmăcească definiţii paradigmatice ale popoarelor şi să impună alte definiţii care creează confuzii, coboară tiparele fondatoare ale vieţii comune la un talmeş-balmeş noţional ce reaminteşte promiscuitatea babeliană. În fond, ce ne spun aceste referendumuri populare, precum cel din California? Referendumul californian ne arată că atunci când Curtea Supremă din statul respectiv, de exemplu, legalizase căsătoriile anarhosexuale, acel stat intrase deja în conflict logico-normativ, voliţional, spiritual,jurisprudenţial cu poporul mobilizat plebiscitar ca să se apere de efectele unor acte normative derivate din paradigma statului magic. A fost necesar apelul la „arma plebiscitară” pentru apărarea de acţiunile prin care un stat se arăta dispus să redefinească noţiunile fondatoare ale vieţii comune în conformitate nu cu rânduiala creată de Dumnezeu, ci cu principiul plăcerii anarhice, cu procedeul definiţiilor arbitrare, al minorităţilor despotice. Scrutinul popular se află, iată în conflict cu corectitudinea politică şi cu subculturile jurnalismului magic.

Segmente însemnate din elitele conducătoare ale statelor se revendică de la principiile statului magic prin care pot transforma unele formaţiuni sociale în forţe, activităţi şi seducţii capabile să contribuie la triumful unui nou turn Babel, o zidire zadarnic urnită din frământătura plăcerilor. Această frământătură dislocă principiul etnospiritual căci nu mai are ce să facă cu el şi forţa care desăvârşeşte procesul este statul magic.

Mai avem soluţii salvatoare la îndemână ?

Soluția este la poporul îmbisericit, adică readus la un tip de educație care să-l facă destul de puternic în fața inducției anarhiei. Numai poporul despărţit de Biserica lui Dumnezeu se află în primejdia rătăcirii, care este şi cea finală, adică aceea care-i aduce pieirea. Aceeaşi este lecţia pe care ne-o transmite învăţătura Templului ridicat de Solomon la chemarea lui Dumnezeu către poporul Său, care este popor al lui Dumnezeu, ales de Dumnezeu întrucât se menţine în templu, adică unit în rugăciune, printr-o legătură pe care generic o numim Biserică sau Templu.

Pe de altă parte, manifestările creatoare în sânul popoarelor sunt o dovadă care ne spune că Dumnezeu păstrează perpetuu în lume mila faţă de popoare, că darul său nu e retras niciodată popoarelor care au darul acesta activ sau virtualizat, ca latenţă sufletească, deci ca sumă de protovirtuţi, de preînclinaţii spre bine, spre fapta cea bună, spre dreptate, ca tânjire după adevăr şi dreptate....

Încât doar popoarele poartă în mediul lor sufletesc, prin latenţele difuze, şansa energiilor înnoitoare ceea ce şi explică faptul că popoarele găsesc uşor calea spre Dumnezeu, chiar atunci când sunt lipsite de şcoli speciale în acest sens.

Tradiţiile şi cultura acestora, ca semne ale puterii lor creatoare, sunt binevoite de Dumnezeu, adică sunt daruri aduse la împlinire, ceea ce arată că Dumnezeu a binevoit în şi prin popoare; altfel acestea ar fi fost lipsite de darul culturii. Substratul peren al popoarelor se află astăzi sub ameninţări multiple punând sub primejdie şi înfrăţirea popoarelor. Cea mai teribilă ameninţare este cea direcţionată contra proprietăţii identitare a indivizilor şi a popoarelor însele. Modernitatea a declanşat un masiv proces de desproprietărire identitară ceea ce agravează criza mondială actuală.

Rupţi de tradiţii, de credinţe, de sentimentele apartenenţei, indivizii şi grupurile devin vulnerabile în faţa acestui nou tip de ameninţări. Doctrina lansată de preşedintele Truman, conform căreia bunăstarea materială e totul şi esenţa libertăţii este accesul la prosperitate materială şi nimic altceva, ca şi comunismul lui Marx şi Lenin, că mâncarea este totul şi religia este opiu pentru popoare, au contribuit deopotrivă la dezarmarea etnoistorică a generaţiilor noi, postbelice şi deci a popoarelor în faţa unor asemenea promisiuni. Ne dăm seama așadar că salvarea vine de la o întoarcere în Biserică adică de la o reformă spirituală a elitelor și a popoarelor deopotrivă. Soluția este spirituală și NU economică, așa cum se crede îndeobște.

Marcel BărbăteiPublicat Luni, 15 aprilie 2013
42304
 | 148
 | 98
+Adaugă
Comentarii
2000
Trimite
Adrian
-6
Domnule prof.dr., imbisericirea intra la categoria asta: ''inducția la scara popoarelor a unor modele de viață care amestecă uitarea de sine cu stări ludice capabile să anuleze percepția realistă și gravă, matură a lucrurilor.'' Omul imbisericit nu mai lupta pentru nimic pentru ca asteapta sa o faca zeii pentru el. E slab si fricos, dar al naibii de orgolios si imbatat de iluzia puterii divine.
Publicat Joi, 17 decembrie 2015
+Răspunde
Lorin Fortuna
-3
De aceea,inchei acest ar cu semnalarea faptului ca,in opinia mea,confruntarea la nivel societal,intre ideologia specific "anti-hristica" (nu doar eliberatoare,ci si salvatoare fiintial-individual),pe de o parte,si ideologia specific "hristica"(nu doar inrobitoare,ci si distrugatoare fiintial-individual),pe de alta parte,a intrat in etapa finala,in cadrul societatii romanesti (in care gruparile care se confrunta s-au usiv la nivelul vectorilor confruntatori, principali),dupa parcurgerea altor etape,intermediare,intre care si confruntarea,la nivel constitutional,intre proiectul edactat,si difuzat, public,de catre:Grupul Constitutional "Timisoara" (care proiect,intr-o prima varianta,a fost i inregistrat,oficial,inca in anul:2002),proiect care este cunoscut,deja (in ultima varianta, difuzata, public,in vara anului 2013,in cadrul rubricii:Forumul Constitutional Cetatenesc,a Website-ului:Misiunea Astrala Romania- Inteleapta,la adresa web: *editat* .lorin- fortuna *editat* ),de catre cei interesati,ca referinta bibliografica,uzuala,prin denumirea:"Constitutia de la Timisoara",pe de o parte,precum si:proiectul constitutional,realizat la nivel parlamentar,sub coordonarea Uniunii Social Liberale ( USL- intre timp desfiintata!),respectiv: proiectul constitutional realizat de Gruparea coordonata de catre:Constantin Cojocaru (proiect numit,impropriu: "Constitutia cetatenilor",deoarece,ca si proiectul constitutional,coordonat de catre USLeste specific crestin-ortodox,adica se adreseaza,de crestini-ortodoxi" si nu:cetatenilor-liberi),pe de alta parte. Voi reveni,in consecinta,cu argumente,precum si cu infor *editat* suplimentare,intr-un alt context publicistic. Lorin Fortuna /Timisoara/7.4.2014/
Publicat Marţi, 08 aprilie 2014
+Răspunde
NumeAlin T. @ Lorin Fortuna
+3
Un comentariu dezlânat, fără cap și fără coadă, ilar, cu pretenții intelectuale.
Publicat Miercuri, 13 ianuarie 2016
+Răspunde
Lorin Fortuna
-1
Articolul pe care il comentez (performant ermetizat/ocultat,prin modul de expunere al autorului), reflecta fundamentele unei ideologii,de tip ocietal,specific religioase si caracteristic insa,prin dogmatizare bigotizanta (de tip:"crede si nu cerceta!"),care este:religia crestina,dar in varianta sa cea mai subversiva si a in varianta numita (culmea ironiei!):ortodoxa ("adevarata"), in care fiinta individuala superioara (FIS) trebuie sa accepte,benevol, conditia degradanta (pina la descalificare fiintial-individual, superioara), de:"rob al lui Dumnezeu",sau de:"rob al lui Hristos",sau de:"rob al lui Hristos-Dumnezeul nostru" (in functie de caz),daca doreste sa se "izbaveasca" (adica sa-i fie pectivi sa se "mantuiasca" (adica sa fie: selectata pentru a mai exista si intr-o alta Lume,urmatoare,dupa incetarea existentei sale,in aceasta Lume),dar in conceptia caracteristica:religiei crestine-ortodoxe,cu care,din nenorocire,s-a procopsit,intre alte Po *editat* tii statale,inclusiv majoritatea Po *editat* tiei Statului Romania. O replica,adecvata,la semnificatia fundamentala,specific "duhovniceasca",si nu asca" (care,intre altele,sa explice si e:Spirit ti,precum si conceptul de:Stat existentialist,enuntat (dar nu si explicat,pentru a fi deplin inteles) doar in varianta de:Stat magic,de catre autorul acestui articol,nu poatefi data in cadrul,extrem de limitat,al unui comentariu,specific blogistic,la articolul,in cauza.
Publicat Marţi, 08 aprilie 2014
+Răspunde
Mitrea Cocoru
+2
Ca sa citam din Sadoveanu : Ho, ho,ho! rase taranul. Hi, hi, hi, rase chiaburul. Si acum : Ha, ha, ha ! rase Pizmosul si se apleca Loloind asupra Delicventei juvenile.
Publicat Duminică, 26 mai 2013
+Răspunde
xantipa
+3
Prea multe contestari din partea unor oameni valorosi la adresa decanului Facultatii de Sociologie. Nu cred ca se va intimpla mare lucru, dar fenomenul este demn de luat in seama.
Publicat Vineri, 10 mai 2013
+Răspunde
rob
-3
Nu stiu ce-i aceea "poporul imbisericit", dar ma tem ca nu suna mai PUTIN "spalat pe creier" decat po *editat* tia dezmatata de astazi... Poporul imbisericit e cel care se taraste in genunchi in jurul bisericilor, in speranta unei mantuiri ANTICIPATE, pentru dezmatul pe care-l va practica in restul anului?... Cat despre doctrina comunista, a fost de o mie de ori mai crestina IN FAPT, decat parodia internationalizanta in dezmat de astazi.
Publicat Joi, 02 mai 2013
+Răspunde
xandu
+6
Cred ca unii sunt depasiti de problema si isi macina la nesfarsit o ura meschina , iarta-i Doamne ca nu stiu ce fac !
Publicat Duminică, 28 aprilie 2013
+Răspunde
@LoL
+6
De ce sa fii suparat pe Vadim, pentru ca a terminat Facultatea inaintea ta? Din recla *editat* le pe care le-am primit pina acum rezulta ca ai recuperat intre timp si acum termini tu primul, mai des chiar instantaneu.
Publicat Joi, 25 aprilie 2013
+Răspunde
corectura
+4
Stimate Marcel, din respect pentru domnul profesor, te rog sa corectezi versul din poezia celebra a lui Nicolae IORGA - BRAD BATRAN, STIU CA FORMA GRAMATICALA A FOST DEOSEBIT DE DES CITATA, DAR VERSUL ARATA ASA IN CATREN : A fost tăiat un brad bătrân/Fiindcă făcea prea multă umbră/Şi-atuncea din pădurea sumbră/S-a auzit un glas păgân.
Publicat Joi, 25 aprilie 2013
+Răspunde
LOL
-8
Hahahahahaha sociologul lu' Vadim și mai nou a celor de la Noua Dreapta. Un lup cu blana de oaie.
Publicat Miercuri, 24 aprilie 2013
+Răspunde
Recomandate
Centrul Atenţiei
alarm off
Dosar Cotidianul
7 articole/ Actualizat Duminică, 08 octombrie 2017
alarm off
Cotidianul cititorilor
20 articole/ Actualizat Sâmbătă, 23 septembrie 2017
Ilie Şerbănescu

Realist privind lucrurile, actuala formulă de guvernare din România este probabil cea mai profitabilă pentru stăpânul străin al țării.

Ilie ŞerbănescuPublicat Luni, 16 octombrie 2017