×
×
Noi
Citite
Recomandate
24 Ore
7 Zile
30 Zile
24 Ore
7 Zile
30 Zile
Data
Duminică, 19 noiembrie 2017, 19:56
EUR (€)
-0.0035 ↘
4.5854 RON
USD ($)
+0.0087 ↗
3.8887 RON
• • •
Lipsă de onestitate şi profesionalism
Uniunea Ziariştilor Profesionişti, pusă pe butuci de socotitorul de cornere D.D. Glăvan

Aţi auzit sau citit ca şeful unei organizaţii profesionale, de genul Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România, să împrumute cu bani de la el respectiva uniune, pe care a adus-o în prag de faliment? Aţi auzit sau citit ca şeful unei atare organizaţii, care ar trebui să fie model de corectitudine, cinste şi onoare, să achiziţioneze un televizor şi, la decontare, să prezinte bon pentru un frigider? Aţi auzit sau citit că un şef de uniune face un raport de activitate de şapte file, care, citit, ar fi avut nevoie de 15 minute, dar pentru varianta prezentării lui orale "succinte" să-i trebuiască trei sferturi de oră? Aţi auzit sau citit că există o uniune al cărei preşedinte nu poate oferi pe site-ul ei nici MĂCAR CERTIFICATUL DE ABSOLVIRE A UNUI LICEU? Aţi auzit sau citit că există un preşedinte al unei organizaţii de anvergura UZPR, care să încaseze personal cotizaţii, iar plătitorii să nu fie membrii atestaţi ai acesteia? Aţi auzit sau citit că există un preşedinte de uniune profesională care, în raportul de activitate pe 2013, să se laude că asociaţia pe care o conduce a primit în dar o carte de la "Prinţul Paul al României", dar să nu spună nimic despre laudele venite de la şeful "vespasienelor" din ţară?

Nu vă mai chinuiţi să găsiţi printre amintiri aşa ceva. Din păcate, aceste fapte se petrec chiar în zilele noastre şi afectează direct UZPR, al cărei preşedinte este D.D. Glăvan, fost crainic reporter la Radio Reşiţa, cel care a pus cu adevărat pe butuci Uniunea, despre care se zice că, pe hârtie, ar avea câteva mii de membri, dar în realitate mai sunt doar câteva sute şi alea şchioape. Este un individ aflat de mult în atenţia unora dintre colegii noştri de breaslă, nu doar din Reşiţa, care, o bună bucată de vreme, s-a bucurat de sprijinul deloc dezinteresat al unor politruci, senatori ori deputaţi bucureşteni. Relativ recent, în "Caţavencii", Cornel Ivanciuc scria despre el: "Dede Glăvan este şeful cel mare al UZPR. A fost un mediocru cronicar sportiv, fără să scrie în viața viețișoarelor lui un articol de presă. Conduce uniunea cu o gașcă de fideli și cheltuiește jumătatea de sută de mii de euro după cum vrea mușchiul dânsului. Raportul cenzorului vorbește despre iPhone-uri și laptop-uri de ultimă generație și despre niscaiva mașinuțe de lux. Obscurul Dede Glăvan a dus în derizoriu până și ultimul punct forte al uniunii, premiile anuale ale UZPR, inventând tot felul de titluri și categorii care să-i mulțumească pe cei mai modești decât mediocritatea sa, ajungându-se până la aberația de se a acorda diploma de Honoris Causa, atribut rezervat, conform legii, doar universităților". La rândul său, Mario Balint de la Radio România Actualităţi scria pe 1 martie 2012: "Acest personaj cu notorietate datorată Radioului Public (...) va trebui să lămurească, în sfârşit, cu dovezi, câteva legende urbane: dacă are, sau NU, şcoală, dacă NU, cum a ocupat o funcţie de conducere într-o instituţie publică, timp de 15 ani, FĂRĂ, şi dacă pentru această fărădălege a co-interesat conducerea SRR, sau a fost mereu ţinut în braţe politic sau …, dacă a «deturnat» sau nu fonduri din bugetul Radio România, transferându-le în conturile ong-ului pe care îl patronează şi care parazitează postul public (…)".

Dacă citeşti un document redactat de el te cruceşti: e scris agramat, de un sfertodoct. Amintitul Raport de activitate este elocvent în acest sens, dar nu mai zăbovim asupra lui din motive de spaţiu şi pentru a face loc teribilelor constatări al cenzorului UZPR, Dumitru Secrieru, cel ales în mod democratic de Adunarea Generală a Uniunii, personalitate marcantă a istoriei acestei instituţii, pe care D.D. Glăvan vrea cu orice chip s-o elimine întrucât nu-i face jocurile şi i-a demontat măgăriile şi neregulile comise ca preşedinte al UZPR. Pe 28 martie a.c., Secrieru a prezentat Raportul său pe 2013. Ca şi în documentul pe 2012, cenzorul a descoperit şi evidenţiat cu claritate, profesionalitate şi răspundere, fapte foarte grave, nereguli crase şi anomalii strigătoare la cer ale preşedintelui uniunii - D.D. Glăvan -, toate comise cu bună ştiinţă şi datorate modului său discreţionar, arbitrar şi ilegal în care înţelege să conducă Uniunea. Astfel, cenzorul Secrieru arată: "Datorită timpului scurt avut la dispoziţie nu am efectuat verificarea actelor bancare privitoare la operaţiunile efectuate din contul UZPR pentru a ne forma o imagine de ansamblu asupra stării reale a bugetului de care dispune Uniunea la ora actuală şi, mai ales, asupra modului în care a fost gestionat patrimoniul acesteia. Vă informez cu această ocazie că, la aceste impedimente, se poate adăuga şi atitudinea refractară manifestată de către dl. Doru Dinu Glăvan, care, prin diferite mijloace, a căutat să evite efectuarea acestui control. Abia după ce l-am somat în mod public să-mi pună la dispoziţie toate actele, aşa cum prevăd dispoziţiile legale în vigoare, am reuşit să verific documentele contabile. Drept urmare, consider că este deosebit de util să vă informez că am constatat unele nereguli care pot fi considerate ca încălcari grave ale Statutului Uniunii, cât şi ale normelor legale care reglementează activitatea asociaţiilor (…). Astfel, am constatat că, deşi, conform normelor Statutului UZPR, coroborate cu prevederile Legii nr. 246/2005, exista obligaţia ca în cursul anului 2013 să aiba loc o adunare generală a membrilor Uniunii - Conferinţa Naţională (sau măcar a Consiliului Naţional al Ziariştilor – în situaţia în care nu este posibilă întrunirea Conferinţei Naţionale), în fapt nu a fost convocată decât adunarea din martie 2013 pentru aprobarea bilanţului şi acordarea premiilor UZPR, deşi convocarea unei alte adunări generale se impunea pentru rezolvarea unor probleme importante ale Uniunii (modificarea Statutului, completarea comisiei de cenzori, schimbarea sediului, adoptarea programului de activitate şi altele). Pe de altă parte, vă informez că nici Comitetul Director (organul care asigură punerea în practică a hotărârilor Conferinţei Naţionale), care are ca atribuţii să încheie actele juridice în numele şi pe seama asociaţiei, să aprobe organigrama şi politica de personal a asociaţiei şi să prezinte Conferinţei raportul de activitate pe o anumită perioadă, precum şi bilanţul contabil, a fost convocat doar de trei ori, şi anume: 23 martie – Bucureşti; 16 iulie – Prundu, jud. Vâlcea ; 10 decembrie – Bucureşti.

Despre Biroul Permanent al UZPR, care (conform art. 27, alin 7, din Statut) este «organul de analiză şi sinteză cu rol operativ de conducere şi reprezentare cotidiană», vă informez că, în cursul anului 2013, nu s-a întrunit absolut deloc, nici în Bucureşti, şi nici în altă localitate. Deşi am solicitat d-lui preşedinte Doru Dinu Glăvan, în scris (prin e-mail), să-mi pună la dispoziţie actele referitoare la Hotărârile luate în cadrul întrunirii Comitetului Director de la Prundu şi cele încheiate cu ocazia eventualelor lucrări ale Biroului Permanent, acesta nu mi-a dat niciun răspuns şi nici nu mi-a prezentat documentele solicitate. Această atitudine se poate interpreta în diferite moduri, dar cert este că, prin neconvocarea periodică a acestor organe de conducere colectivă pentru prezentarea şi validarea prealabilă a acţiunilor pe care preconiza să le înterprindă, şi-a creat posibilitatea de a lucra în mod sectar, de a lua DECIZII în mod unilateral, ceea ce contravine prevederilor Statutului UZPR şi legilor amintite. Cu ocazia discuţiei avute cu dl. Doru Dinu Glăvan, acesta a susţinut ca ar fi consultat prin telefon mai mulţi membri ai Comitetului Director, ceea ce este permis de către prevederile Statutului (vezi art. 29, alin. 3), dar numai cu respectarea celorlalte prevederi Statutare. Fac aici precizarea că la această soluţie se poate recurge doar pentru consultare, deoarece propunerile trebuie aprobate numai prin votul direct al acestora sau să fie aprobate în scris. Deci, simpla consultare a membrilor Comitetului Director, fără validarea prin vot direct sau în scris, de către aceştia a propunerilor sau acţiunilor preşedintelui, atrage nulitatea acestor acţiuni.

Pe bună dreptate se pune întrebarea: Care sunt consecinţele acestei ignorări a prevederilor statutare asupra Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România? Principala consecinţă constă în aceea că, în perioada supusă analizei, DORU DINU GLĂVAN a desfăşurat activităţile în mod sectar, adesea prin depăşirea atribuţiilor sale, şi a dispus efectuarea unor plăţi din fondurile Uniunii după bunul său plac, aspect pe care vi l-am sesizat anterior, cu ocazia întrunirii Comitetului Director din 23 martie 2013, dar nu s-au luat măsuri de remediere a acestei situaţii. Din verificarea întreprinsă, deşi restrânsă, am constatat că, în unele situaţii pe care vi le voi prezenta mai jos, practic Uniunea noastră a fost pusă de către dl. Doru Dinu Glavan în faţa faptului împlinit deoarece, fără nicio informare şi avizare favorabilă din partea Comitetului Director, acesta s-a lansat în mai multe acţiuni în care s-a folosit, cu multa generozitate - aş putea spune - de fondurile Uniunii. Astfel, a achitat servicii şi a achiziţionat unele bunuri pe care el le-a comandat cu de la sine putere (unele dintre acestea se pare că ar fi fost plătite anticipat, menţionând în acte că el ar fi imprumutat Uniunea din veniturile sale), iar apoi tot el a dispus înregistrarea în evidenţele contabile şi trecerea pe costuri a acestor cheltuieli, pentru ca apoi să dispună rambursarea către sine a acestor sume". (…)

În Raportul său, cenzorul Uniunii se întreabă pe drept cuvânt: “Este cumva UZPR o asociaţie sau o firmă în care Doru Dinu Glăvan este asociat unic, în care doar el comandă, sau suntem o asociaţie cu conducere şi participare colectiva la actele de decizie? În cadrul activităţii mele de control am încercat să stabilesc cât mai exact motivul şi metodele golirii visteriei Uniunii şi, totodată, să vă prezint aceste constatări, astfel încât să fie pe înţelesul tuturor. De aceea am grupat constatarile pe fiecare acţiune derulată în care au fost implicate fondurile Uniunii astfel: Deplasarea «sponsorizată» a câştigătorilor Premiilor UZPR - 2012 la Graz, Austria. După ce, pe 23.03.2013, UZPR a atribuit premiile sale pe 2012, potrivit documentelor din evidenţele contabile, deplasarea la Graz, Austria, a laureaţilor a fost o iniţiativă a lui Glăvan, care s-a ocupat de organizare, fără a avea acordul prealabil al Comitetului Director, acord care se impunea deoarece acţiunea privea fondurile Uniunii. Culmea, deplasarea în Austria s-a efectuat în perioada 28.02.2013 - 3.03.2013, deci anterior datei când, în mod public, au fost decernate aceste premii - 26.03.2013! Mai mult decât atât, deplasarea au efectuat-o alte şase persoane decât beneficiarii premiilor!!! Printre acestea s-au aflat Glăvan, mâna lui dreaptă Benone Neagoe, o doamnă din Cluj şi doi jurnalişti bucureşteni. Curios, în acte nu este nominalizată cea de a 6-a persoană! Dar, ce este cel mai grav lucru, este că niciunul dintre cei recompensaţi cu excursia la Graz nu era laureat al premiilor UZPR pe 2012! O altă anomalie gravă, cu iz penal de data asta, apare în legătură cu suma plătită pentru deplasare. Potrivit cenzorului Dumitru Secrieru, "Glăvan a afirmat că această sumă ar fi fost acordată Uniunii de către dânsul, cu titlu de «împrumut». "În realitate, această sumă nu poate fi considerată ca «împrumut» deoarece nu a avut nici acordul prealabil din partea Comitetului Director, aşa cum ar fi fost normal, şi nici nu au fost încheiate actele legale care se impuneau în astfel de situaţii, respectiv un contract de împrumut, în forma legală, între dl. Doru Dinu Glăvan - pe de o parte, în calitate de împrumutător, şi Uniune - de cealaltă parte, în calitate de împrumutat. Verificările efectuate au mai relevat faptul că acest «împrumut» nu se justifică, deoarece, la data de 28.02.2013, soldul contului bancar era pozitiv şi exista disponibilă suma de 27.777 lei, sumăîndestulătoare pentru achitarea din cont a costurilor excursiei, cu condiţia ca această excursie ar fi fost legal validată de către Comitetul Director, astfel încât ea să fie întreprinsă pe seama şi cheltuiala Uniunii."

Ciudăţeniile legate de această călătorie cu premiaţi nepremiaţi în realitate nu se opresc aici: cenzorul a mai constatat că "în conjunctura creată de excursia la Graz, Doru Dinu Glăvan a mai introdus spre decontare din fondurile Uniunii, iar ulterior au fost achitate efectiv, şi alte sume: cazarea Mihaelei Bocu, participantă la escapadă, la un hotel din Timişoara; deplasarea aceleiaşi persoane pe ruta Cluj-Timisoara-Cluj; mese servite de participanţi (nu se specifică cine anume), atât la plecare, cât şi la sosire. Pe seama aceleiaşi «delegaţii», Glăvan a dispus fără nicio altă aprobare legală şi plata unei diurne de 17 euro pentru fiecare participant. Plata s-a efectuat pe un stat de plată care nu are data întocmirii şi are doar viza lui Doru Dinu Glăvan". Referitor la SPONZORIZAREA despre care se face vorbire în referatele lui Glăvan, din verificarea documentelor existente s-a constatat că, într-adevăr, au apărut indicii că anumite persoane (fizice şi juridice) ar fi suportat anumite cheltuieli, dar aceste “sponsorizări” reprezintă operaţiuni ilegale, întrucât, potrivit prevederilor art. 1 din Legea nr. 32/1994 - Legea sponsorizării, “sponsorizarea se desfăşoară în baza unui contract între sponsor şi beneficiar, care consimt asupra mijloacelor financiare şi a bunurilor materiale care se acordă ca sprijin, precum şi asupra duratei sponsorizării.” Or, în toate cazurile prezentate de Glăvan drept sponsorizări, acestea nu au respectat niciodată cadrul legal stabilit deoarece, în primul rând, nu se face dovada informării şi acordului prealabil din partea Comitetului Director pentru această sponsorizare şi, nu în ultimul rând, nu a fost încheiat niciun contract valid între sponsori şi Uniune. (…) Faţă de cele constatate şi prezentate, se poate considera că, în fapt, acţiunea în Austria a fost o excursie în scopuri personale, ale cărei costuri au fost suportate în mare parte din conturile UZPR, iar acordarea premiilor a constituit numai pretextul introducerii la decontare a sumelor cheltuite în această excursie, Uniunea fiind, de fapt, păgubită cu suma de 4.788,19 lei", arată cenzorul Dumitru Secrieru.

În context, semnalăm că există şi nişte întrebări legate de tipărirea şi distribuirii volumului “O zi din viaţa lui Eminescu (28 iunie 1883), dosar de presă”, de NICOLAE GEORGESCU. După cum arată cenzorul în raportul său "pentru suportarea integrală a costurilor tipăririi acestei carţi, Doru Dinu Glăvan nu mi-a prezentat absolut niciun document care să ateste existenţa avizului favorabil din partea Comitetului Director, ca Uniunea să sponsorizeze această acţiune. În evidenţele Uniunii nu am găsit niciun documente gen comandă sau contract încheiat cu Societatea care a executat tipărirea cărţii prin care să se stabilească preţul unitar şi numărul de bucăţi comandate. De asemenea, nu am găsit niciun document care să-l autorizeze pe Doru Dinu Glăvan să sponsorizeze pe autorul acestei cărţi cu suma de 6.000 lei pentru achitarea costului tipăririi ei. «Împrumutul» acordat UZPR de către Doru Dinu Glăvan nu era necesar, deoarece, dacă în Comitetul Director s-ar fi aprobat ca întreaga acţiune să fie desfăşurată cu finanţarea UZPR, la acea dată având în cont suma de 16.326 lei în luna iunie şi suma de 8.456 lei în luna septembrie". "Din evidenţa contabilă nu rezultă nici intrarea sumei de 6.000 lei în casieria UZPR, cu titlu de împrumut de la dl. Doru Dinu Glăvan, după cum nu rezultă nici primirea fizică a cărţilor şi nici primirea banilor încasaţi prin valorificarea cărţilor. De asemenea, nu există niciun document justificativ pentru cărţile nevândute şi destinaţia acestora. Referitor la tipărirea acestei cărţi, Doru Dinu Glăvan a depus, abia în decembrie 2013, un Referat care nu poartă nicio semnatură de validare a operaţiunii de tipărire a cărţii sus-menţionate". De fapt, în legătură cu acest volum, cenzorul a consatatat şi evidenţiat în scris mai multe neregului.

Pe de altă parte, au mai fost achiziţionate obiecte - hard-disc pentru notebook şi tastatură pentru laptop - fără a exista vreun referat de necesitate, legal aprobat. Mai mult, ulterior achiziţiei, nu s-a întocmit niciun un proces-verbal de recepţie semnat de utilizatorul calculatorului pentru care s-a cumpărat hard-discul sau al Notebookului şi nici nu au fost introdus pe lista de inventar a bunurilor aflate în patrimoniul Uniunii. "Precizez că UZPR nu are în inventar nici laptopul Notebook S-ATA 2, pentru care a fost achiziţionat hard-discul, şi nici laptopul Toshiba, pentru care s-a achiziţionat această tastatură. Consider că întocmirea actelor de recepţionare a celor două piese achiziţionate se impunea, deoarece, în cele două facturi se face referire la avizele de însoţire a mărfii nr.130600385 şi nr. 130600261, acte pe care însă nu le-am gasit ataşate la facturi. Subliniez că, pe inventarul UZPR nu există niciun laptop Notebook S-ATA 2 pentru care Doru Dinu Glăvan a achiziţionat hard-discul şi nici un laptopToshiba, pentru care s-ar fi impus achiziţia unei tastaturi. În condiţii asemănătoare au mai fost achiziţionate din fondurile Uniunii şi placa de reţea wifiTP link TL-WN 721USb şi cablul UTP patch cond; s-a prezentat factura nr. 131200054/04.12.2013 în valoare de 57,67 lei emisă de SC TAURUS SRL”.

Seriile de fapte halucinante din raportul cenzorului nu se opresc aici. ”Nu trebuie omis nici faptul că,la data de 9.12.2013, fără nicio informare sau aprobare a Comitetului Director (deşi acesta s-a întrunit în ziua urmatoare, în data de 10.12.2013), dl. Doru Dinu Glăvan a cerut contabilei UZPR ca, în regim de urgenţă, să-i vireze în contul personal deschis la BRD suma de 8.242 lei + 5,50 lei comision bancar care, la acea dată, ar fi reprezentat suma împrumuturilor sale către Uniune.” În aceeaşi ordine de idei este adus în discuţie şi un contract cu o firmă de telefonie mobilă, din documentele financiar-contabile constatându-se ca acesta a fost încheiat în numele UZPR, dar pentru o adresă din Reşiţa, str. Petru Maior nr. 71, Jud. Caraş-Severin, sediu menţionat şi pe facturile emise. Abia ulterior apare menţionat în facturi şi sediul din Bucureşti, dar numai ca adresă de corespondenţă. Totodată, din verificări a rezultat că Glăvan a primit şapte aparate telefonice model Nokia Black, fiecare aparat având datele sale de identificare (serii), cartele SIM şi număr de apelare, pe lângă cele două deţinute iniţial de el. Anomalii? Cu duiumul. Costurile convorbirilor realizate de utilizatorii aparatelor au fost suportate numai din contul UZPR central; deşi contractul a fost perfectat în februarie 2013, la actele de evidenţă contabilă nu au fost depuse toate facturile în original, aşa cum prevăd normele legale, iar anexele facturilor nu au fost depuse decât, probabil cu totul întâmplător, abia în decembrie 2013; cu prilejul verificării actelor s-a constatat că în decembrie 2013 au apărut aceste anexe ataşate la factura JAG/037332121/ 12.12.2013, ceea ce demonstreaza fără dubii că toate cele şapte aparate telefonice primite de către Doru Dinu Glăvan şi distribuite către persoanele ştiute doar de el sunt operative.

Ciudăţenii greu de explicat şi de înţeles apar şi în legătură cu achiziţionarea unor bunuri de folosinţă îndelungată, fapt petrecut după ce UZPR s-a mutat din Casa Presei în "buricul" Bucureştilor. Atunci, Glăvan - fără nicio aprobare a Comitetului Director - a întocmit două referate de necesitate, pe 11.11.2013 şi 19.11.2013, ambele fiind avizate doar de el. Unul solicita şi aproba decontarea sumei de 940 lei, pe care a cheltuit-o din veniturile personale pentru achiziţionarea unui aparat TV FINLUX 32- Led TT. La Referat sunt ataşate: factura nr. 358/07.11.2013 de 940 lei, emisă de SC MIRACOL PLUS SRL cu sediul în Reşiţa, şi un bon fiscal emis de aceeaşi societate comercială. Stupoare! El este datat 8.11.2013 (nicidecum 7.11.2013), şi pentru o altă sumă, respectiv de 500 lei. Cenzorul Dumitru Secrieru arată în Raportul său că,"după cum apare înscris pe bonul fiscal, suma reprezintă contravaloarea unui FRIGIDER şi nicidecum a unui televizor!?"."Ulterior verificării întreprinse în noiembrie 2013, Glăvan a încercat să camufleze ilegalitatea achiziţiei televizorului şi a depus spre înregistrare în evidenţele contabile un alt bon de casă emis de aceeaşi SC MIRACOL PLUS SRL din Reşiţa, dar care atesta încasarea sumei de 940 lei în data de 2.02.2014, ora 17,44 min". În fine, pentru ca toate ciudăţeniile să continue, certificatul de garanţie aferent, semnat şi de Doru Dinu Glăvan, "este un tipizat emis de METRO Cash&Carry Romania SRL, şi nu de Miracol Plus SRL!".

Raportul cenzorului se pronunţă şi în ce priveşte schimbarea sediului UZPR, de la Casa Presei, el afirmând că "a fost doar iniţiativa (dorinţa) personală a actualei conduceri a UZPR de a avea un sediu cât mai în centrul oraşului, ignorând însă nivelul costurilor de întreţinere, chirie şi relocare, pe care trebuie să le suportăm, în condiţiile în care nivelul cotizaţiilor achitate este în continuă scădere, iar cel al cheltuielilor este în creştere. Pentru exemplificare, informez că, în martie 2013, au fost achitate facturile pentru întreţinere şi chirie emise de RAPPS în suma totală de 2.708,20 lei (cea mai mare sumă din iarna 2012-2013), iar pentru actualul sediu am achitat în septembrie peste 3.000 lei". Grave nereguli ce se pot imputa direct socotitorului de cornere se constată şi în încasarea cotizaţiei de membru. Astfel, cenzorul a constatat în cadrul unei verificări din 28.11.2013 că s-au încasat bani cu titlu de cotizaţie (multe încasări fiind efectuate personal de către Doru Dinu Glăvan), precum şi pentru eliberarea legitimaţiilor de ziarist unor persoane cărora, verificându-li-se apoi situaţia în registrul Comisiei de atestare, s-a constatat ca nu aveau dosarele admise. "În acelaşi timp, din dispoziţia şi sub semnatura lui Glăvan, acestor persoane le-au fost eliberate legitimaţii de membru al UZPR deşi, din diferite motive Statutare, nu le-au fost aceptate dosarele depuse şi, pe cale de consecinţă, nu aveau calitatea de membru al UZPR. "

Cum a reacţionat Doru Dinu Glăvan la toate neregulile semnalate mai sus şi la altele pe care nu le-am inclus aici? În cel mai pur stil stalinist: a venit cu un alt cenzor, care, la şedinţa din 28 martie a.c., A IGNORAT CU BUNĂ ŞTIINŢĂ ŞI ÎN MOD IRESPONSABIL TOATE GRAVELE ANOMALII SEMNALATE ÎN MOD INDUBITABIL DE DUMITRU SECRIERU. Mai mult, sfidând Statutul UZPR şi faptul că acest cenzor a fost ales de Adunarea Generală, el şi acoliţii cu care a pus pe butuci UZPR, vor să-l de afară pe "omul negru", Dumitru Secrieru, întrucât le-a demascat nelegiuirile. D.D. Glăvan nu a comis nestingherit toate cele evidenţiate mai sus, el fiind secondat şi de nişte indivizi lipsiţi total de verticalitate, care, deşi se pretind ziarişti, au dat dovadă de orice altceva în afară de onestitate şi profesionalism, ei nu înnobilează şi cinstesc groaznic de frumoasa profesiune de gazetar şi nu se simt deloc răspunzători pentru destinele Uniunii şi ale membrilor ei.

Vlad DumitraşPublicat Sâmbătă, 13 decembrie 2014
9910
 | 11
 | 17
+Adaugă
Comentarii
2000
Trimite
Suucccesuri
+2
Siteul UZP este atacat de o luna si nu poate fi accesat. ce se intampla acolo?
Publicat Miercuri, 01 iunie 2016
+Răspunde
ACULIN
0
BUTADĂ. "În tinerețe, un ziarist de tarabă scrie totul despre nimic, iar, după consacrare, scrie nimic despre ne-toți." (ACULIN TĂNASE)
Publicat Sâmbătă, 28 noiembrie 2015
+Răspunde
ionica
0
Eu asi vrea mai bine sa ma uit la cei care sau imbogatit de pe urma functiiilor pe care le-au ocupat inainte de a scrire un astfel de articol , sant de acord cu cele spuse de Ioan . As dori sa scapam de asemenea de bidoane care ne otravesc in continuare cotiduanul in care traim .
Publicat Sâmbătă, 04 iulie 2015
+Răspunde
Suucccesuri @ ionica
0
Eu "asi" vrea, daca esti ziarist, sa te lasi de meserie.
Publicat Miercuri, 01 iunie 2016
+Răspunde
IOAN
0
E greu de inteles ca cineva poate sa scrie atatea idiotii despre cineva sau un lucru pe care nu'l stapaneste , ori poate fi idiot sau are un certificat de absolvire de liceu delivrat recent , cel din zilele noastre. Treaba de latrator sa se injoseasca cu subiecte cu care spera sa poata sa iasa i n fata . Lucrurile nu se indreapa asa si e pacat .
Publicat Marţi, 30 iunie 2015
+Răspunde
anna
+2
Chiar nimeni nu intelege ca meseria aceasta e moarta si ingropata de internet?Inca o asociatie mancatoare din banii tarii?Chiar nu vedeti falimentul acestei meserii sub ochii vostri sau continuati sa va furati unii pe altii si toti pe noi?
Publicat Miercuri, 14 ianuarie 2015
+Răspunde
Suucccesuri @ anna
+1
Nu, pentru ca toti bloggerii vor deveni jurnalisti cu acte.
Publicat Miercuri, 01 iunie 2016
+Răspunde
un ziarist de la gazeta de perete
-3
PLAVAN PRICHIDELUL, HOT SI FRAIER,DAR SI PUNGAS DE MAHALA. TREBUIE PUS IN FORMOL. CINE-I MITOCANUL ? A SCRIS PE HARTIE DE WC,SAU A ZGARIAT GARDURILE, CU PORCARII. PLVANE,GAVLANE,DE CE ESTI MAMELUC SI OMORI CINSTEA UNOR JURNALISTI,DUTE DRACULUI, CA TOT O COBORI LA 2 METRI,HAI SICTIR
Publicat Duminică, 14 decembrie 2014
+Răspunde
Iacob @ un ziarist de la gazeta de perete
+1
Bine ca scrii la gazeta de perete, altfel ai face breasla de rusine cu astfel de ortografie.
Publicat Miercuri, 01 iunie 2016
+Răspunde
Mihai Lazar
0
Intalnirea asa-zisului Comitet Director de la Prundeni (nu - Prundu) a avut loc in conditii ne-statutare. DDGlavan a zis ca poate participa oricine, nu e obligatoriu ca sa fie prezenti doar membrii CD. Dupa bunul sau obicei de a-si "rasplati" pe cei care ii ofera bani, mese, diverse avantaje materiale personale, a chemat la Com.Dir. pe primarul comunei Prundeni, Horia Horascu, fost candva ziarist, care le-a pus la dispozitie sala de sedinta si o masa copioasa asezonata cu damigene de vin de Dragasani, iar ca multumire l-a facut pe loc membru al UZP. L-a chemat apoi pe un fost politruc PCR dinainte de 1989, IOan Barbu, fost secretar al biroului organizatiei de baza PCR la ziarul Orizont din Rm.Valcea dinainte de 1989, membru al Comitetului Judetean al PCR Valcea, turnator notoriu la Securitate, pe care l-a...numit seful filialei UZP Valcea, pe loc, desi individul nu era membru al UZP (se pot cerceta fisierele cu cotizatiile dinainte de 2013). I-a dat premiu pentru ziaristica unui individ, plin de bani, un escroc care sa da poet si intelectual, pe care l-a numit responsabil cu incasarea cotozatiei la UZP, desi el nu era.... membru UZP, nu a scris in viata lui un articol de presa!... Asta a facut DD Glavan la Prundeni, in Valcea, si a mai facut si altele cu "asistenta" sa partidulara, in chiar paturile de la Manastirea Dintr-un Lemn unde au fost gazduit peste noapte. Nu exista acte oficiale, legale de la acest Comitet Director, pt. ca el nu s-a desfasurat nici statutar, nici legal, nici scriptic macar! A fost un simulacru, iar masurile le-a luat doar DD Glavan dupa bunul sau plac si intere personal. Omulasta e nu doar un pericol public, o RUSINE pentru intreaga breasla de gazetari care nu stiu cum il tot voteaza presedinte, cand el nu are terminata decat o scoala profesionala la Resita!... Cautati in arhive si veti vedea!...
Publicat Sâmbătă, 13 decembrie 2014
+Răspunde
Iovan
+5
Eu vreau sa stiu ce au facut precursorii lui cu patrimoniul, respectiv cu restaurantul Marul de Aur, in ce zari si cum l-au ratacit de nu au mai auzit actionarii nimic de el. De unde se vede ca acest ins nu este singular.
Publicat Sâmbătă, 13 decembrie 2014
+Răspunde
Nume: vasile popescu @ Iovan
+3
Marul de Aur era in patrimoniul Societatii Ziaristilor din Romania, alta organizatie profesionala disparuta fara explicatii...
Publicat Duminică, 14 decembrie 2014
+Răspunde
asta este e excelent,
+4
" ebismul " la mare rang și sigur multiplicat geometric peste tot. Va mai urma.!
Publicat Sâmbătă, 13 decembrie 2014
+Răspunde
Foarte tare !
+14
Bun . Si noi , alde astia simpli , din popor , ce dracu' sa intelegem din toata tarasenia asta ?! Ca breasla " ziaristilor profesionisti " e chiar atat de penibila , lasandu-se pastorita de un penibil ??? :) " Ca cam " asta reiese ... :) Pai daca la voi , " formatorii de opinie " , e balamucul asta , ce pretentii sa mai ai de la " Uniunea Lucratorilor la Spatii Verzi " , par egzamplu ??? :) Te doare mintea ...
Publicat Sâmbătă, 13 decembrie 2014
+Răspunde
Recomandate
Centrul Atenţiei
alarm off
Dosar Cotidianul
7 articole/ Actualizat Duminică, 08 octombrie 2017
alarm off
Cotidianul cititorilor
20 articole/ Actualizat Sâmbătă, 23 septembrie 2017