×
×
Noi
Citite
Recomandate
24 Ore
7 Zile
30 Zile
24 Ore
7 Zile
30 Zile
Data
Vineri, 24 noiembrie 2017, 09:07
EUR (€)
-0.0035 ↘
4.5854 RON
USD ($)
+0.0087 ↗
3.8887 RON
• • •
Scrisoarea deschisă a doamnei Mădălina Mirea către primarul Capitalei
Liberalii politizează și Palatele Brâncovenești
Mădălina Mirea, istoric de artă: MOGOȘOAIA MERGE MAI DEPARTE
Mădălina Mirea, istoric de artă: MOGOȘOAIA MERGE MAI DEPARTE

Rămâne cum am stabilit,
MOGOȘOAIA MERGE MAI DEPARTE
Scrisoare deschisă către domnul Primar Ioan-Răzvan Sava

Stimate domnule Primar, mă numesc Mădălina Mirea sunt istoric de artă. Am fost numită manager interimar la Centrul Cultural Palatele Brâncovenești de la Mogoșoaia pe data de 16 septembrie 2015, după ce fosta conducere a fost reținută pentru audieri în dosarul fostului primar general Sorin Oprescu.
Joi, 4 februarie, v-am solicitat două zile de concediu, pentru luni, 8 și marți 9 februarie a.c.
Am delegat la întrunirea managerilor culturali de luni, 8 februarie, ora 11, pe colega mea, consultant pe proiecte programe, ca să vă prezinte strategia culturală aprobată de consiliul științific al CCPB. Aici a aflat cu stupoare cine este noul manager al instituției noastre: domnul jurist Adrian Chiotan, președintele PNL sector 2.

Vă aduc respectuos la cunoștință, următoarele:

Mandatul meu expiră pe 16 martie. Între timp, Direcția pentru Cultură din PMB pregătește concursul pentru postul de Director general, care se va susține în luna martie, astfel încât, un manager cu viziune și care știe ce este de făcut la Mogoșoaia, își poate pregăti dosarul de concurs.
Întrebările noastre sunt, credem noi, legitime:
- Care este urgența ce justifică înlocuirea unui om de specialitate în prima lui zi de concediu din ultimele cinci luni?
- De ce nu mi-a fost adusă la cunoștință decizia de înlocuire? Până luni, ora 16, la Mogoșoaia nu sosise nicio adresă prin care să fiu anunțată despre temeiul legal al acestei înlocuiri, nici motivele care au stat la baza unei astfel de decizii.
- Cunoașteți situația de la Mogoșoaia și faptul că de acum înainte acest loc va trebui să rămână în afara intereselor politice și financiare veroase, de orice fel?
- Ați dat curs măcar o dată invitației la unul dintre evenimentele noastre, ce se bucură de public numeros și de o bună presă de specialitate?
- Ați analizat rapoartele săptămânale pe care ni le-ați solicitat? Considerați că sunt irelevante?
- Ați luat act despre strategia culturală și economică pentru acest an a CCPB, pe care v-am transmis-o prin cele șase raportări pe care le-am înaintat Direcțiilor PMB și dvs personal, de la începutul acestui an? Dacă da, vă rog să îmi faceți recomandări, așa cum subalternii dvs., cu care colaborăm îndeaproape, ne-au făcut.
Mesajul pe care Mogoșoaia îl transmite astăzi, este unul foarte clar:
NU AVEM NEVOIE DE UN MANAGER NUMIT POLITIC, NICI MĂCAR INTERIMAR!
Cine dorește să fie manager la Centrul Cultural Palatele Brâncovenești, se poate înscrie la concurs. Va trebui să facă dovada unei strategii coerente, cu viziune și misiune, cu obiective și plan de măsuri, pe perioada următorului mandat.
Cu considerație,

Mădălina Mirea
istoric de artă

TRE: PRIMĂRIA MUNICIPILUI BUCUREŞTI,

Direcţia Implementare Politici Publice

ÎN ATENŢIA: Dnei Director Executiv Cecilia Rusu

DE LA : CENTRUL DE CULTURĂ PALATELE BRÂNCOVENEŞTI DE LA PORŢILE BUCUREŞTIULUI

DE LA: Madalina Mirea, Manager (Director General)

DATA: 29 Ianuarie 2016

REFERITOR LA: OBIECTIVE GENERALE 2016

OBIECTIVE GENERALE DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ ŞI CULTURALĂ PE ANUL 2016

Centrul de Cultură Palatele Brancoveneşti de la Porţile Bucureştiului, cu sediul în Mogoşoaia este o instituţie publică de cultură, de interes local, în care tradiţia şi modernitatea coexistă în mod natural. Palatul găzduieste la etaj expoziţtia permanentă, constituită de colecţia donată de Dan si Liana Nasta, iar în spaţiile adiacente generoase au loc expoziţii de artă contemporană. Parcul, ce se întinde pe 13 ha, constituie o atracţie pentru public, mai cu seamă la sfîrşitul săptămânii, pe tot parcursul anului.

Spaţiile dedicate expoziţiilor temporare sunt:

 • Parterul Palatului – specializat în ample expoziţii personale sau colective de pictură, sculptură, fotografie

 • Foişorul – dedicat expoziţiilor de grafică

 • Gheţăria – propice pentru exponate de sticlă si ceramică

 • Cuhnia – poate primi obiecte de mari dimensiuni, bi- şi tridimensionale

 • Beciul Domnesc – adăposteşte o parte din frescele recuperate de la Mânăstirea Văcăreşti

 • Casa Artelor a fost transformată în magazin de suveniruri.

Publicul nostru ţintă este contribuabilul la bugetul Primăriei Generale, ordonatorul nostru de credite. Iată de ce, oferta noastră culturală are la bază o gamă variată de produse culturale, de la expoziţii, concerte, conferinţe, ateliere pentru copii, rezidenţe artistice şi schimburi culturale. CCPBPB este prins în obiectivele turistice ale mai multor agenţii, astfel încât primim constant vizita unor grupuri organizate de turişti din ţară si din străinătate.

Obiectivele generale ale instituţiei noastre vizează doua aspecte:

A. Obiective externe

B. Obiective interne

A. OBIECTIVE EXTERNE

A1 .Expoziţii şi evenimente

 • păstrarea şi transmiterea spiritului, atmosferei, moştenirii Palatului Brâncovenesc, evidenţierea rolului lui Constantin Brâncoveanu în istoria ţării şi în istoria artei româneşti şi universale prin expoziţii tematice;

 • sublinierea contribuţiei Marthei Bibescu la păstrarea şi restaurarea reşedinţei de vară a Brâncovenilor (130 de ani de la naştere în 2016);

 • artişti relevanţi selectaţi în contextul cultural actual ;

 • reprezentarea tuturor generaţiilor de artişti;

 • reprezentarea diferitelor arii geografice ale ţării;

 • reprezentarea diferitelor mijloace de expresie artistică (pictură, sculptură, grafică, arte textile, ceramică, sticlă, metal, icoană, fotografie, arhitectură);

 • coerenţa stilistică a expoziţiilor care au loc simultan în spaţiile centrului;

 • invitarea unor curatori care să procedeze la selecţia proprie de artişti contemporani.

A2. Programe integrate pentru familie si tineret

 • programe educative pentru copiii ai caror părinţi doresc să participe în calitate de consumatori ai produselor noastre culturale;

 • parteneriate cu centrele culturale (Institutul Polonez de Cultură, Institutul Maghiar, Institutul francez) - serate dedicate copiilor şi adulţilor;

 • atragerea publicului tânăr prin iniţiative care pun accent pe modele posibile pentru tânăra generaţie;

 • programe educative pentru elevi şi adolescenţi - prin programe judicios gradate, care sa ducă la deschiderea gustului acestui public către arte, patrimoniu, activitate muzeală.

A3 Dezvoltarea parteneriatelor cu instituţii europene similare

 • Şcoala de Arte Frumoase din Metz;

 • Arsenalul din Metz;

 • Primăria din Viena;

 • Primăria din Paris-Serviciul Patrimoniu

 • Galeria Kunsthale, Berlin

 • Institutele şi centrele culturale străine (Institutul Francez, British Council, Goethe Institut, Institutul Cervantes);

 • Aderarea Centrului Cultural Palatele Brâncoveneşti de la Mogosoaia la ARRE, (Asociaţia Reşedinţelor Regale Europene, formată din 18 membri, din Austria, Belgia, Germania, Danemarca, Spania, Franţa, Ungaria, Italia, Olanda, Polonia, Portugalia, Rusia, Suedia şi Marea Britanie).

A. OBIECTIVE INTERNE

 • ridicarea performanţelor personalului angajat, motivarea fiecărui angajat ;

 • implementarea unui management de autoritate ;

 • îmbunataţirea structurii actuale de personal (concursuri de angajare a unor tineri muzeografi), completarea poziţiilor din diversele birouri şi compartimente (prin concurs);

 • structurarea întregii echipe de angajaţi după standardele europene.

 • programe expoziţionale dinamice si atractive pentru un public cât mai larg, fără rabat la calitatea conţinutului

 • selectarea celor mai valoroase obiecte de patrimoniu;

 • îmbogăţirea colecţiilor existente cu achiziţii, atât româneşti cât si străine, lucrări selecţionate pe unicul criteriu al valorii;

 • creşterea numărului de programe educative şi multidisciplinare

 • contribuţia la formarea si educarea gustului estetic al publicului

 • sprijinirea unor tinere talente

 • creşterea expertizei tuturor angajaţilor, prin programe de formare profesională;

 • reorientarea unor angajati spre scriere şi implementare de proiecte, sprijinind astfel şi eforturile de creştere a veniturilor proprii ale instituţiei

 • actualizarea regulamentului intern al instituţiei si a organigramei actuale;

 • atragerea de surse de finanţare alternative;

 • dezvoltarea de parteneriate cu alţi 8 operatori culturali din ţară şi din străinătate.

Cu consideraţie,

Manager( Director General)

Mădălina Mirea

PROPUNERI PENTRU 2016

Strategia culturală pe care o propunem pentru acțiunile Centrului Cultural Palatele Brâncovenești în anul 2016, are la bază principiul chelturii responsabile a banului public și mai puțin atragerea de venituri cu orice preț. Actul artistic la Mogoșoaia a fost și va rămâne unul de calitate, contribuția noastră, de ordin imaterial, este una de imagine, în primul rând. Cele peste 40 de expoziții și evenimente ce au loc anual, sunt factor de coeziune socială, ajută la dezvoltarea comunității, și formează gustul publicului nostru fidel. Poziționarea de nișă a ofertei noastre culturale este îmbinarea dintre natură și cultură. Diversificarea propunerilor are în vederea acoperirea unui public cât mai larg. Cei cărora ne adresăm sunt contribuabilii bucureșteni, căci există acte internaționale ce stipulează dreptul cultural printre drepturile fundamentale.

Anul 2016 la CCPB Mogoșoaia își propune să fie cel al deschiderii noastre în plan internațional.

În afară de programul de rezidențe care împlinește 10 ani – este vorba despre schimbul de artiști cu KULTURAUMT – Dusseldorf și pentru care avem în vedere organizarea unei ample expoziții la Berlin, avem deschise negocieri pentru următoarele manifestări:

 • în luna martie, la Palat, Școala de Arte Frumoase din Poznan. Din partea română se ocupă artistul Andrei Ciubotaru

 • în luna mai, la Palat, Petra Petresco, de la Scene et Danube – Lyon, propune un workshop în care artiști francezi vor veni să picteze live, și artiști români sunt invitați simultan, la Lyon

 • în luna iulie este prevăzută colaborarea cu Arsenalul din Metz, o instituție similară ca profil cu a noastră, persoană de legătură este Ștefania Becheanu, ce propune instalații de sculptură cinetică

 • în luna octombrie – un grup de ceramiști din New York, aduc la Mogoșoaia un simpozion internațional de ceramică. Acesta se desfășoară într-un parteneriat de prestigiu, cu Ambasada Americană, prin atașatul cultural, cu Universitatea de Arte din București, și UAP București – secția ceramică. Responsabilul de proiect este artistul ceramist Vlad Basarab.

În afară de aceste jaloane, colaborarea cu centrul de artă contemprană din Reggensburg, coordonat de artista Alina Buga, care va face in septembrie o propunere penru spațiul Cuhniei, este de asemenea în negiciere, la acest moment. Planul cultural pe anul 2016 este schițat în proporție de 80%, urmând ca, așa cum am stabilit în consiliul de admnistrație ce a avut loc săptămâna trecută, pe data de 12 noiembrie să fie supus spre aprobare consiliului științific.

Titlurile proiectelor mari sunt încă în tranzit, dar suntem în măsură să anunțăm, la acest moment câteva:

- Muzică la Palat – festival internațional de muzică barocă

 • Dispora, acasă! - program integrat de invitații adresate unor artiști români, ce trăiesc în afara granițelor tării

 • Docuart – proiecții de filme de artă, ce sunt prevăzute să aibă loc în clădirea noului Memorial

 • Noaptea albă a Muzeelor, în luna mai, în care intenționăm să implicăm publicul în alcătuirea unui covor multicolor vegetal, dacă bugetul ne va permite etc

 • conferințe și teatru pentru trupe de mici dimensiuni

Alte priorități pe care le avem în vedere în 2016:

 • recâștigarea proprietății asupra broderiei de mari dimensiuni

 • dobândirea statutului de instituție de rang național

 • obținerea de spații pentru publicitate outdoor în centrul Bucureștiului

 • obținerea unei navete colantate cu numele Palatului, care să aducă în wend publicul la Mogoșoaia, din Piața Victoriei

 • spoturi radio și participarea muzeului la programul Ascultă cinci minute de muzică clasică

 • promovarea locației noastre drept centru de conferințe, team building etc

 • sporirea numărului de tur operatori care au inclus centrul nostru în oferta turistică

 • propun ca fiecare om care intră în parc să plătească 1 leu. În afară de sursa de venit suplimentară, am putea avea un reper al numărului de vizitatori

 • împreună cu omul de promovare, intenționăm să dezvoltăm un chestionar pentru identificarea mai clară a așteptărilor pe care publicul le are de la noi

 • strategia de promovare trebuie regândită, situl și platformele de socializare trebuie foarte des actualizate la nivel de conținut

 • am început deja renegocierea contractelor cu firmele furnizoare de bunuri și servicii

Desigur că sunt încă multe alte aspecte care ar putea fi aduse în discuție, dar, la acest moment, ne rezumăm la a anunța că diminuarea cheltuielor constituie prioritatea noastră.Pe de altă parte, însă, colectivul de la Mogoșoaia este unul mic (39 de oameni aflați în plată), iar personalul este unul nespecializat. Pentru dezvoltarea programelor și proiectelor de anvergură, este nevoie să întărim echipa cu specialiști. Salariile demotivante fac imposibil accesul la personal înalt calificat, care sa vină zilnic din București. Iată de ce, ne propunem atragerea unor curatori pe proiecte punctuale, precum și lucrul cu studenti/voluntari, care să își facă stagiile de practică, inclusiv pe partea de ghidaj și proiecte educaționale ce au în centrul manifestările de artă contemporană.

Vom reveni în noiemebrie cu planul cultural detaliat pe 2016 și cu cele 4 expoziții proiectate a avea loc în 2017.

Cu conderație,

Dr. Mădălina Mirea,

istoric de artă

Plan expozitional 2016

data vernisaj data încheiere Artiști Curatori

PALAT Ianuarie februarie Martha Bibescu - Oana Marinache

5-Mar 31-Mar Arte Poznan curator Andrei Ciubotaru

16-Apr 10-May Simona Runcan - curator: Cristina Cojocaru

14-May-2 -Jun Andreea Albani - Raluca Baloiu

4-Jun 30-Jun Duplex România/Franța - curator Petra Petresco

10-Jul 24-Jul Program de rezidență Düsseldorf, curator Erwin Kessler

31-Jul 15-Aug Expo tapiserie- curatori Claudia Mușat și Dorina Horătău

21-Aug 11-Sep Viorel și Sofia Grimalschi - Doina Mandru

18-Sep 16-Oct Liviu Russu - Doina Mandru

23-Oct 23-Nov-16 Caloian (Franța) - Raluca Baloiu

27-Nov 31-Dec Vadim Crețu - Madalina Mirea

CUHNIE

5-Mar 31-Mar Alexandru Nancu - retrospectivă, curator Luiza Barcan

2-Apr 3-May Liana Mericioiu Popa - curator Marilena Preda Sânc

8-May 31-May Dragoș Neagoe - curator Mădălina Mirea

4-Jun 30-Jun Massimo Pedrazzi - curator Ana Negoita

10-Jul 24-Jul După 20 de ani ceramică - sticlă, metal, curator Roxana Bărbulescu

31-Jul 15-Aug Doina Mihăilescu –curator Luiza Barcan

21-Aug 11-Sep Trienala de Arhitectură Arpad Zachi - Madalina Mirea

18-Sep 4-Oct-16 Parteneriat cu Reggensburg curator Alina Buga

9-Oct 31-Oct Vlad Basarab și ceramiștii din America -Vlad Basarab

6-Nov 30-Nov Bogdan Vlăduță , Elena Scutaru, Marcel Scutaru - curator Bogdan Vladuță

4-Dec 31-Dec Reka Dup - Curator Simona Vilau

Ghețărie

10-Apr 31-May Arina Ailincăi, Cluj- Raluca Baloiu

4-Jun 24-Jul Gavril Zmicală, Cluj - Raluca Baloiu

31-Jul 4-Oct Una ca Luna - Raluca Baloiu

9-Oct 31-Oct Vlad Basarab și ceramiștii din America -Vlad Basarab

Lapidarium

4-Jun 30-Jun Albert Sofian - curator Ana Negoita

14-Aug 5-Sep Portretele (expo de grup) Raluca Baloiu

11-Sep 30-Sep Bucharest Photo Week - eveniment international

9-Oct 31-Oct Vlad Basarab și ceramiștii din America -Vlad Bsarab

6-Nov 30-Nov Ioana Ursa- Raluca Baloiu

Foișor

8-May 31-May Violeta Carp, curator Roxana Bărbulescu

4-Jun 30-Jun Michaell Lassel, curator Marina Roman

10-Jul 14-Aug Sadik Kwaish Alfraji - Ana Negoita

14-Aug 5-Sep Hayv Kahram - Ana Negoita

11-Sep 30-Sep Bucharest Photo Week - eveniment international

6-oct 31-oct Dumitru Radu - Madalina Mirea

6-Nov 30-Nov Alex Micloș - Ralu Baloiu

Memorial Doina Mândru

24-Sep 23-Oct Resemantizarea imaginii - Marin Gherasim în dialog cu Adrian Pârvu

29-Oct 22-Nov Carte de muncă în teritorii ambigue -Dan Palade

26-Nov 10.01. Asumarea tradiției la început de drum-Traian Chereches

27-Nov 10-Jan Reactivând memoria : grafică în trei şi patru dimensiuni : Aurel Alexi, Matei Arnăutu, Anca Boeriu, Anca Koller, Bogdan Mateiaş, Felicia Ionescu, Mihai Mănescu, Florin Stoiciu, Andrei Ciubotaru

Concertele și evenimentele, cu dată rezervată sunt cuprinse în programele:

Diaspora acasă

Programul de conferințe (Arta contemporană încotro; Conferințele din cadrul Anului Cultural Martha Bibescu)

Programe integrate pentru familii (Programe educaționale, Drumul spre celebritate ediția a VII-a, Săptămâna școala altfel, Programul de intervenție socială în parteneriat cu Greenitiative etc)

Inaugurarea Memorialului Văcărești

Stagiunea muzicală

Proiecție de film - Docuart – festival de film

Spectacole de teatru independent

Concerte nonconformiste

Manifestările sunt prevăzute să aibă loc cu prilejul vernisajelor, în vederea atragerii mai multor categorii de public.

Doamna Mădălina Mirea director (interimar) al Centrului Cultural Palatele Brâncovenești a desemnat un reprezentant din partea centrului pentru a participa la ședința săptămânală din cadrul Primăriei Municipiului București (sub administrarea căreia se află și Centrul Cultural Palatele Brâncovenești) cu directorii instituțiilor publice de cultură (teatre, muzee etc.) bucureștene, ședință care s-a desfășurat luni 8 februarie orele 11.30 la Primăria capitalei. Doamna director fiind în concediu în zilele de 8 și 9 februarie a desemnat un reprezentant din rândul consultanților pe proiecte culturale, colaboratori pentru implementarea diverselor programe culturale și evenimente artistice, un reprezentant capabil să înțeleagă și să expună în mod clar direcțiile strategice asumate în planul anual de dezvoltarea artistică și culturală a centrului, să sesizeze reprezentanților primăriei problemele care trebuie rezolvate pentru ca centrul să își desfășoare activitatea în bune condiții și să poată urmări direcțiile stipulate în planul strategic atașat acestui email. S-a optat pentru trimiterea unui consultant pe probleme artistice care să fie istoric de artă, acest lucru a fost preferat de către doamna director știindu-se faptul că în momentul de față centrul are un colectiv (salariații) restrâns de 38 de persoane, iar personalul calificat (istorici, critici de artă și muzeografi, personal pentru ghidaje vorbitori fluenți de limbi străine, etc.) fiind total insuficient pentru dimensiunea centrului, pentru pregătirea și amploarea evenimentelor pe care acesta le organizează, fapt cunoscut și semnalat în nenumărate rânduri de către conducerea centrului responsabililor din cadrul primăriei. Direcția de cultură a fost de acord să fie delegat consultantul pe proiecte și programe culturale care să poată expune clar obiectivele artistice ale centrului și să evidențieze problemele cu care acesta se confruntă.

În sală ne-am grupat într-o ordine aleatorie pe cele trei rânduri ale sălii de consiliu, directorii instituțiilor publice de cultură bucureștene pe rândul central și cel de la ușă, iar grupul reprezentanților din partea primăriei: directorii diferitelor departamente culturale, consilieri etc. în cel de la perete.

Ședința a debutat prin intro-urile clasice de curtoazie și apoi prin luări de cuvânt a diferiților directori de teatru prezenți în sală semnalând diferite probleme cu care se confruntă. Pregătindu-mă să iau cuvântul pentru a expune acele puncte pe care le discutasem încă de vineri, 5 februarie cu doamna director Mădălina Mirea, puncte care ar fi trebuit să le prezint reprezentanților primăriei spre dezbatere, am avut surpriza ca domul primar general să ni-l prezinte pe noul director al Centrului Cultural Palatele Brâncovenești de la Mogoșoaia, domnul Adrian Chiotan.

Prezența mea la această ședință avea scopul de a o reprezenta pe doamna director al Centrului Cultural Palatele Brâncovenești de la Mogoșoaia și punctul de vedere al instituției menționate și pentru a semnala o serie de probleme ce ar trebui cunoscute și remediate de autoritățile locale din primăria capitalei. După depășirea momentului de șoc în care am realizat că reprezint un director care nu mai este în funcție, deși cu fix cinci minute înainte de începerea ședinței am discutat cu doamna Mirea la telefon pentru a stabili ultimele detalii despre ce ar trebui să prezint, dumneaei știind că este încă în funcția de director al centrului, mi-am îndreptat privirea în căutarea noului director zărindu-i silueta în grupul din rândul unde se așezaseră reprezentanții primăriei, lângă directorul Direcției de cultură din primărie și consilieri.

Am ieșit din ședință și am sunat-o pe doamna Mirea pentru a-mi confirma vestea demiterii sale și numirii noului director, însă doamna Mirea a fost la fel de surprinsă ca si mine la auzul noi structuri manageriale a Centrului Cultural Palatele Brâncovenești de la Mogoșoaia, nefiind înștiințată despre demiterea din funcție. Fiindu-mi extrem de neclar dacă ar fi trebui sau nu să iau într-un final cuvântul pentru a expune aspectele pentru care doamna director Mădălina Mirea mă rugase să particip la aceasta ședință, am decis să mă alătur noului director, să mă prezint și să îi comunic că o reprezint pe doamna Mirea care este în concediu și care nu știe că a fost demisă. Mi se spune calm si amabil că dumnealui a fost numit noul director, că doamna Mirea începând din această dimineață nu mai are dreptul la semnătură, și că din câte știe dumnealui o hârtie oficială în acest sens a fost redactată săptămâna trecută.

ÎI explic ca nu sunt la curent cu demersul și organizarea structurii manageriale a centrului, că sunt doar consultant pe probleme artistice de puțin timp al centrului ocupându-mă de redactarea, propunerea și implementarea de evenimente artistice fiind de profesie curator și istoric de artă. Încerc să îi aduc la cunoștință câteva dintre problemele importante ale centrului, așa cum le stabilisem cu doamna Mirea, care ar fi trebuit prezentate în ședință spre informarea autorităților, sperând că dumnealui le va prezenta mai departe, acesta fiind și scopul întâlnirii.

ÎI înmânez documentele pe care le aveam respectiv: programul expozițiilor și evenimentelor aprobate de către consiliul științific pentru anul 2016, obiectivele strategice asumate de centru pentru anul 2016 și strategia culturală, încercând să îi fac un foarte rapid și extrem de scurt rezumat pentru fiecare categorie în parte - a ceea ce era esențial de prezentat. Unul dintre aceste puncte fiind relaționat cu un obiectiv major al centrului pentru anul în curs, anume extinderea și dezvoltarea de proiecte, evenimente de anvergură internațională, prin tabere, rezidențe artistice, congrese internaționale și invitarea unor artiști străini (lucru pentru care am fost invitată să colaborez cu centrul de către doamna director Mădălina Mirea, pentru abordarea și contactarea unor artiști străini pentru a expune sau participa la diferite evenimente în cadrul centrului). Noul director îmi comunică că are o dezamăgire personală în legătură cu modul în care se prezintă Centrul Cultural Palatele Brâncovenești și că în acest mod nu ne putem prezenta sau asuma vreo dimensiune internațională. Recunosc că nu mi-a fost foarte clară remarca domniei sale, așa că am cerut mai multe detalii, iar răspunsul a fost extrem de franc citez ”și poarta de la casa mea arată mai bine decât cea a palatului” de aici am dedus că dumnealui consideră că palatul are nevoie urgentă de restaurări și modernizări. Fiind ultima dată la Mogoșoaia doar cu câteva zile în urmă imaginea prezentată de domnul director mi s-a părut exagerată, neștiind de fapt care sunt așteptările domniei sale în acest sens sau când a fost ultima dată la Mogoșoaia, însă m-am bucurat speranța că centrul ar putea fi foarte curând supus unei ultra-modernizări și redotări la standardele marilor centre culturale ale lumii…

Îi predau printurile documentelor (pe care le atașez) ne exprimăm reciproc dorința și nerăbdarea de a ne revedea la Mogoșoaia pentru discuta pe marginea proiectelor și propunerilor culturale, între timp ni se alătură și domnul director al Direcției pentru cultură din cadrul primăriei, domnul Traian Petrescu (care, conform celor afirmate ulterior telefonic doamnei Mirea nu știa despre schimbările la nivelul managementului Centrului Cultural Palatele Brâncovenești de la Mogoșoaia și care după jumătatea ședinței îi ținuse locul domnului primar care a fost nevoit să plece) domnul director exprimându-și îngrijorarea pentru că am fost pusă în situația de a afla că sunt acolo să reprezint un director care fusese demis și căruia nu îi se adusese încă la cunoștință acest lucru. Însă domnul director a confirmat faptul că știa că doamna Mirea este în concediu până miercuri. La final, din curiozitate l-am întrebat pe noul director numit din ce zonă profesională vine, dumnealui spunându-mi cu amabilitate că este jurist, că nu are o legătură directă cu mediul cultural și artistic și vine cu o experiență din mediul privat.

Menționam ca până luni 8 februarie ora 16 la Centrul Cultural Palatele Brâncovenești nu a fost comunicată nicio decizie de înlocuire a directorului nici pe maiul legal și nici motivarea acestei decizii.

Publicat Marţi, 09 februarie 2016
3540
 | 7
 | 10
+Adaugă
Comentarii
2000
Trimite
Restauro
0
Intr-adevar, asta e un tip de golanie specifica liberalilor. A se vedea Muzeul Judetean Valcea "condus" de un lipitor de afise in campaniile eletorale. Patrimoniul exceptional al acestui muzeu si al Muzeului Satului Valcean, din subordinia lui, e in pericol de degradare ireversibila. Si nimeni nu misca un deget de aproape un deceniu.
Publicat Joi, 11 februarie 2016
+Răspunde
Salvatore Della Patria
+2
Incredibil!
Publicat Marţi, 09 februarie 2016
+Răspunde
nam
+3
Bravo Doamna! Va sustinem cu totii demersurile de a readuce arta si istoria la Mogosoaia si de a executa orice magarie politica.
Publicat Marţi, 09 februarie 2016
+Răspunde
Alexandru
+2
Golania asta au mai facut-o liberalii si in alte institutii de cultura din tara... Eu stiu doua cazuri: la Valenii de Munte si Tecuci..!
Publicat Marţi, 09 februarie 2016
+Răspunde
Mircea
+1
Dna M. Mirea a dovedit in ultimele 6 luni cum trebuie condus acest complex in beneficiul publicului. Singura explicatie plauzibila pentru aceasta schimbare este ca nu a vreut sa intre in cine stie ce jocuri murdare....In plus, in afara de micimea umana demonstrata de aceasta manevra, este si ilegal sa fie inlocuita in timp ce se afla in concediu. iata ca indepartarea lui Oprescu nu este indeajuns pentru a schimba mentalitatea celor care fac aceste numiri si ne demonstreaza inca o data ca daca esti jurist sau economist poti fi pus director la Fizica atomica sau la Spitalul de mul si competenta nu mai au nici o valoare in ochii celor care pot da la o parte astfel de oameni valorosi.
Publicat Marţi, 09 februarie 2016
+Răspunde
woow
+5
oribil cuvantul acesta"manager", parca ti se rupe limba si tot nu stii ce vrea sa insemne....ca si audit!!!
Publicat Marţi, 09 februarie 2016
+Răspunde
Dan
+3
Interesele sunt foarte mari, mai ales ca e vorba despre PALATE, adica ceea ce viseaza orice politician sa aiba in curtea sa, si BRANCOVENESTi, adica chestii de epataj si prilej de maimutzereala aristocratica a la Plesu&Patapievici, case de licitatie, bun-gust, bun-viveurism, exegeze cu talc, civilizatie cosmica...
Publicat Marţi, 09 februarie 2016
+Răspunde
getul
+3
Realitate este ca ar trebui sa i le retrocedati odata si pe acestea lui KWJ ,doar este urmasul lui Brincoveanu.
Publicat Marţi, 09 februarie 2016
+Răspunde
Profesor
+5
Tinerii frumosi si liberi si-au luat tara inapoi, nu-i asa? Rusine NOUA
Publicat Marţi, 09 februarie 2016
+Răspunde
stefan
+8
Sacalii...
Publicat Marţi, 09 februarie 2016
+Răspunde
Recomandate
Centrul Atenţiei
alarm off
Dosar Cotidianul
7 articole/ Actualizat Duminică, 08 octombrie 2017
alarm off
Cotidianul cititorilor
20 articole/ Actualizat Sâmbătă, 23 septembrie 2017