×
×
Noi
Citite
Recomandate
Data
Luni, 23 octombrie 2017, 00:11
EUR (€)
-0.0035 ↘
4.5854 RON
USD ($)
+0.0087 ↗
3.8887 RON
• • •
Reacţii la prima vedere
Apel către deputaţi şi Preşedinte: Opriţi nebunia Legii lui Liviu Dragnea!
Liviu Dragnea şi Cătălina Ştefănescu
Liviu Dragnea şi Cătălina Ştefănescu

Despre „Legea defăimării” am scris în cotidianul.ro din 30 septembrie 2015, încă de pe vremea cînd era doar un proiect deşănţat depus la Senat de condamnatul penal Liviu Dragnea (http://www.cotidianul.ro/legea-lui-liviu-dragnea-un-fel-ferma-animalelor-in-varianta-romaneasca-268941/), subliniind pericolele pe care le conţine. Şi nu este vorba doar despre creşterea aberantă a cuantumului amenzilor, ci mai ales de abuzurile uriaşe pe care le favorizează, în special cele privind libertatea de exprimare, garantată pînă acum de Constituţie!

Semnalez cu satisfacţie reacţia promptă a colegului Stelian Tănase, care a sesizat foarte corect că „Legea Dragnea” permite alăturarea României de Coreea de Nord. Într-adevăr, din mintea lui Dragnea, acest inginer mecanic auto, care crede că Biblioteca este un fel de ladă cu scule, a ieşit această lege care aruncă în aer toate cîştigurile dobîndite de România în anii de după dictatura comunistă pe terenul Drepturilor şi Libertăţilor omului!

Acum aflăm că proiectul „Legii lui Dragnea” a trecut nu numai de Senat, ci şi de Comisiile juridică şi pentru drepturile omului din Camera deputaţilor, urmînd să primească miercuri votul final!

Din dorinţa de a împiedica aberaţia lui Dragnea să devină lege, reamintim cele mai grave lucruri pe care le conţine, pe care le asemănam anul trecut cu cele din romanele „1984” şi „Ferma animalelor”, unde scriitorul George Orwell descria metaforic societăţile totalitare.

TOATE INSTITUŢIILE STATULUI SÎNT OBLIGATE SĂ DEA RAPOARTE DESPRE PUNEREA ÎN PRACTICĂ A „LEGII DRAGNEA”

Chiar Liviu Dragnea, în Expunerea de motive, scria că legea lui este „unicat” în lume: „în cazul adoptării propunerii legislative, România ar fi primul stat membru al UE care ar promova acest model proactiv”! La mintea lui, Dragnea crede că această unicitate arată marea lui inteligenţă, deşi faptul că nimeni în lume nu a adoptat un asemenea text înseamnă şi că este o imensă prostie! Reluăm, aşadar, cîteva pasaje din ceea ce scriam anul trecut.

Legea lui Dragnea este ambiţioasă şi, dacă va fi adoptată, trebuie înfiinţat imediat „Departamentul pentru promovarea demnităţii umane şi toleranţei”, care va avea 10 angajaţi! Ce ar urma să facă, vom vedea mai jos, după ce ne vom potoli puţin rîsul. Ceea ce atrage, însă atenţia este faptul că, potrivit acestei „legi”, toate instituţiile statului trebuie să aibă obligatoriu între activităţi şi această componentă, aceea de luptă împotriva defăimării sociale! Iată cîteva exemple:

- art. 4: masteratul didactic pentru cadrele didactice preuniversitare trebuie să aibă CEL PUŢIN UN CURS despre „Legea lui Dragnea”

- art. 5: în fişa de evaluare a cadrelor didactice preuniversitare va exista CEL PUŢIN un criteriu de performanţă despre „Legea lui Dragnea”

- art. 6: programa pentru cadrele didactice titulare va include Legea lui Dragnea

- art. 7: toate unităţile de învăţămînt vor adopta ANUAL un plan pentru acţiunile rezultate din „Legea lui Dragnea”

- art. 8: TOATE manualele şcolareşi materialele didactice vor fi avizate de Departamentul înfiinţat prin „Legea lui Dragnea”

- art. 9: toate inspectoratele şcolare vor organiza ANUAL CEL PUŢIN UN CURS despre „Legea lui Dragnea”

- art. 10: Guvernul va prezenta CEL PUŢIN O DATĂ PE AN o analiză despre stadiul implementării „Legii lui Dragnea”

- art. 11: TOATE concursurile pentru ocupare funcţiilor publicevor include evaluare însuşirii „Legii lui Dragnea”

- art. 12: evaluarea profesională a performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici va conţine CEL PUŢIN UN CRITERIU rezultat din conţinutul „Legii lui Dragnea”

- art. 13: tematica din programele de perfecţionare a funcţionarilor publici vor conţine UN CAPITOL SPECIAL despre „Legea lui Dragnea”

- art. 14: Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici va realiza ÎN FIECARE AN un studiu pricind „Legea lui Dragnea”

- art. 15: consiliile judeţene şi al municipiului Bucureşti vor elabora ÎN FIECARE AN un plan privind implementarea „Legii lui Dragnea”

- art. 16: Orice instituţie publică, indiferent de numărul de angajaţi, şi orice angajator cu cel puţin 50 de angajaţi va (sic!) include în Regulamentul de organizare un set de reguli despre „Legea lui Dragnea”

- art. 17: televiziunea naţională şi radioul public vor avea MINIM 1% din timpul total de emisie al tuturor posturilor din administrare (TVR 1, 2, 3 şi Radio România Actualităţi, TVR Cultural etc) emisiuni despre „Legea lui Dragnea”

Acesta este „miezul” legii lui Dragnea, partea principală, prin care esenţa izvorîtă din puţul gîndirii lui Dragnea difuzează în întreaga societate, din moment ce art. 4-17 se ocupă doar de instituţiile care au obligaţia să introducă în activitatea lor promovarea Legii lui Dragnea!

LEGEA LUI DRAGNEA PREVEDE AMENZI DE PÎNĂ LA 60.000 RON PENTRU CEI CARE O ÎNCALCĂ (ACUM S-AU MĂRIT LA 100.000 RON)

Nerespectarea „preceptelor Baronului de Teleorman” atrage după sine şi sancţiuni:

- art. 19, al. 1: „Defăimarea socială se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 30.00 lei, dacă vizează o persoană fizică, respectiv cu amendă de la 2.000 lei la 100.000 lei(în varianta iniţială limita maximă era de 60.000 lei), dacă discriminarea vizează un grup social”!

- art. 19, al. 2: sancţiunile se aplică atît persoanelor fizice, cît şi celor juridice, chiar de către Deapartamentul înfiinţat prin Legea lui Dragnea!

- art. 19, al. 3: există şi agenţi constatatori care efectuează controale, la care trebuie să se supună toată lumea, ca în bancul cu baba!

- art. 19, al. 4: cine nu se supune agenţilor constatatori, va primi amendă de la 200 la 1.000 lei!

INSTANŢELE DE JUDECATĂ NU TREBUIE SĂ MAI JUDECE PLÎNGERILE, CI DOAR SĂ LE ÎNREGISTREZE

Vă întrebaţi, desigur, cum se procedează atunci cînd o persoană sau un grup social se simt „defăimaţi”, în viziunea acestei Legi a lui Dragnea. Găsim în lege toate amănuntele:

- art. 20, al. 1: persoana vătămată formulează direct ÎN FAŢA INSTANŢEI DE JUDECATĂ o cerere de acordare de despăgubiri! Cererea este scutită de taxe şi nu este condiţionată nici măcar de avizul Departamentului nou înfiinţat! Nimic despre prezenţa „inculpatului”, despre vreo mediere. Practic, nici nu e nevoie de judecată; ceri şi ţi se va da!

- art. 20, al. 2: termenul în care vătămatul se poate adresa instanţei este de 3 ani

- art. 20, al. 3: este obligatorie citarea la „proces” a Consiliului pentru Combaterea Discriminării!

- art. 20, al. 4: defăimatul poate prezenta în instanţă ORICE probă directă sau indirectă, casete sau date statistice!

- art. 20, al. 5: ţineţi-vă bine acum: hotărîrea se comunică doar Consiliului pentru Combaterea Discriminării!

Articolele 22-30 se referă doar la termenele în care TOATE instituţiile statului trebuie să pună în aplicare Legea lui Dragnea:

- în anul şcolar următor apariţiei legii, toate şcolile din subordinea Ministerului Învăţămîntului

- în termen de 3 luni, raportul Departamentului înfiinţat prin legea lui Dragnea trebuie dus la îndeplinire de Ministerul Învăţămîntului

- în termen de 6 luni va fi elaborat Ghidul de bune practici! Articolele 24 şi 25 au un conţinut identic, doar că la art. 24 este implicat şi Ministerul Învîţămîntului, însă pentru acelaşi lucru: redactarea Ghidului de bune practici!

- pentru anul şcolar următor, Ministerul Învăţămîntului va introduce acest Ghid de bune practici în fişa de evaluare a tuturor cadrelor didactice!

- în termen de 60 de zile, Agenţia Funcţionarilor publici va introduce Legea lui Dragnea în curicula pentru toate concursurile de ocupare a posturilor vacante!

- în 60 de zile, aceeaşi Agenţie va modifica toate criteriile de evaluare prin introducerea obligatorie a Legii lui Dragnea!

- în termen de 6 luni, TVR şi Radioul public vor modifica grilele de programe pentru introducerea emisiunilor despre Legea lui Dragnea!

REVOLUŢIA MORALĂ A PORCULUI

În articolul nostru făceam o paralelă între această „Lege Dragnea” şi romanul „Ferma animalelor” al lui George Orwell. Reluăm şi această paralelă, subliniind asemănarea dintre personaje: Liviu Dragnea şi Porcul lui Orwell:

Cu trei zile înainte de a muri, PORCUL le arată animalelor cît de periculos este OMUL: „Pentru ce continuăm să trăim în aceste condiţii de mizerie? Pentru că aproape întregul produs al muncii noastre ne este furat de fiinţele omeneşti. Iată, tovaraşi, răspunsul la toate problemele noastre. El se rezumă la un singur cuvînt: OMUL! Omul este singurul nostru duşman adevărat. Scoateţi Omul din scenă şi cauza fundamentală a foametei şi a muncii excesive este abolită pentru totdeauna. Omul este singura fiinţă care consumă fără să producă. El nu dă lapte, nu face ouă, e prea slab ca să tragă plugul, nu poate fugi destul de repede ca să prindă iepuri. Cu toate astea, el e stăpîn peste toate animalele”. Şi încheie apoteotic: „nu vă uitaţi niciodată datoria de duşmănie faţă de Om şi toate cele legate de el”!

Drept urmare, după moartea PORCULUI cel bătrîn, alţi doi porci mai tineri au preluat misiunea de a împlini Revoluţia: porcii Snowball şi Napoleon. Primul lucru pe care l-au dat mulţimii de dobitoace din Fermă a fost un fel de Lege a defăimării, asemănătoare cu Legea lui Dragnea, care avea doar 7 precepte, ultimul fiind: „TOATE ANIMALELE SÎNT EGALE.

OPRIŢI „LEGEA LUI DRAGNEA”!

Mărturisesc că am crezut, ca un naiv incurabil, că proiectul „Legii lui Dragnea” nu va trece de Senat, ba, chiar, că va fi retras de iniţiator. M-am înşelat! Aflu acum că a trecut şi de cele două comisii din Camera deputaţilor:

- Comisia juridică, prezidată de Ciucă Liviu-Bogdan de la ALDE, avîndu-i ca vicepreşedinţi pe Cupşa Ioan (PNL) şi Nica Nicolae-Ciprian (PSD). Din această comisie face parte şi CĂTĂLINA Ştefănescu (PSD), puştoaica de 23 de ani, adusă de Liviu Dragnea în Parlament pe listele de la Teleorman! Deşi a susţinut-o şi pe Cristiana Barbu (nimeni alta decît mama Cătălinei Ştefănescu!) să devină secretar de stat, năvalnica Cătălina (sic!) a fugit din braţele lui Liviu Dragnea, oprindu-se în cele ale lui Dan Şova, căruia, după cum aţi văzut la TV, îi ducea pachete la Beciul Domnescu!

- Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, condusă de Păun Nicolae (minorităţi), avîndu-i ca vicepreşedinţi pe Ciofu Tamara-Dorina (PSD) şi Ciuhodaru Tudor (UNPR). Din comisie mai fac parte năstruşnicul Remus Cernea şi celebra Elena Udrea.

În acest moment mai sînt doar cîteva posibilităţi ca „Legea Dragnea” să fie oprită la timp, înainte de a-şi produce dezastruoasele efecte:

1. - miercuri, parlamentarii s-o respingă prin vot

2. - Preşedintele Klaus Iohannis s-o retrimită la Parlament cînd va veni la promulgare

3. - Curtea Constituţională să constate încălcarea dreptului la liberă exprimare, garantat de Constituţie.

Dacă nici aceste filtre nu vor împiedica „Legea Dragnea” să intre în vigoare, să nu ne mai mirăm de nimic în ceea ce priveşte drumul României, căci oriunde în lume libertatea de exprimare este fundamentală pentru definirea democraţiei. Iar dacă aberaţiile din lege nu sînt argumente suficiente pentru aruncarea ei la coşul de gunoi, măcar argumentele lingvistice şi semantice să-i facă să acţioneze pe cei care o mai pot opri. Reluăm ce spuneam (degeaba) şi anul trecut.

Vom lua doar 3 cuvinte dintre cele pe care însuşi Liviu Dragnea încearcă să ni le explice, după mintea lui, chiar la începutul legii: Demnitate, Defăimare, Toleranţă, cărora Baronul de Telorman încearcă să le dea un sens aparte, în lumina legii sale.

Demnitatea umană, este definită de Dragnea ca fiind „valoarea intrinsecă a oricărei fiinţe umane ce decurge din integritatea sa fizică şi psihică şi din capacitatea sa de a judeca şi de a acţiona în cadrul societăţii, după propriile alegeri, indiferent de diferenţele individuale sau de apartenenţa la un grup social”. Ia să-l învăţăm noi pe Liviu Dragnea puţină hermeneutică, să vadă şi el în ce s-a băgat! Dacă spui „demnitate umană” şi o defineşti ca „valoare intrinsecă oricărei fiinţe umane”, atunci expresia este un spledid pleonasm, căci tocmai ai spus că demnitatea este o valoare a oricărei fiinţe umane, căci altfel se înţelege că vrei s-o deosebeşti de deminitatea porcului! Apoi, dacă „demnitatea umană” este o „valoare intrinsecă”, adică partea lăuntrică, esenţială a omului, cum poate ea să „decurgă din integritatea fizică sau psihică”? Adică, tocmai într-o lege care pedepseşte „defăimarea”, vrei să sugerezi că un om fără vedere sau fără picioare nu are „demnitate”? Şi ar mai fi ceva de spus: „demnitatea” este „calitatea de a fi demn”, iar „demn” înseamnă „care impune respect, respectabil”. Cu alte cuvinte, doar în limbaj popular poţi spune că demnitatea cuiva este călcată în picioare şi trebuie să fie sancţionat cel care face acest lucru, însă, în realitate, demnitatea, fiind o calitate a cuiva, este, de fapt, un semn (dignus<lignum<signum) de recunoaştere al cuiva care are această calitate, care-l diferenţiază de cel care nu are! Şi, atunci, revenind la textul lui Dragnea, cum mai este „demnitatea” o „valoare intrinsecă”, din moment ce ea diferenţiază între oameni? Liviu Dragnea, „Demnitatea” este o calitate, nu o valoare intrinsecă! Înţelegi?

Defăimare socială are la Dragnea următoarea definiţie: „fapta sau afirmaţia prin care o persoană este pusă în situaţie de inferioritate pe temeiul apartenenţei sale la un grup social”. Analfabet, ce să-i facem? În DEX, „defăimare” înseamnă „bîrfire, ponegrire, calomniere”, cu formele învechite „dispreț, desconsiderare; umilire, batjocură”, iar „a defăima” înseamnă „a vorbi de rău pe cineva sau a vorbi rău despre ceva; a ponegri, a calomnia”. Într-o asemenea bogăţie de sensuri, la care dintre ele vă referiţi, domnule iniţiator, atunci cînd vreţi să condamnaţi defăimarea unei persoane, la bîrfă sau la calomnie? Dacă nu precizaţi, iată motivul pentru abuzuri, în urma cărora cineva poate fi condamnat pentru că l-a bîrfit pe un prieten, iar „a bîrfi” înseamnă şi „ a flecări” sau „a îndruga verzi şi uscate”! Nu ştiaţi? Sau pentru o „flecăreală” putem să primim amendă de 100.000 lei?

Toleranţă este ultimul cuvînt din Dicţionarul lui Dragnea asupra căruia ne oprim aici. Zice acest Graur de Teleorman: „Toleranţă - manifestarea unui tratament egal faţă de orice persoană, indiferent de grupul social din care face parte, în condiţiile în care nu afectează siguranţa naţională, ordinea publică şi bunele moravuri sau alte grupuri sociale! Dacă ne-am pune la mintea lui, l-am putea acuza pe Liviu Dragnea de fascism! Exact pe acest principiu şi-a bazat Hitler odioasele crime de la Auschwitz: că un grup social, evreii, afectau siguranţa naţională a Reichului, ordinea publică şi bunele moravuri! Îşi dă, oare, seama Liviu Dragnea ce prostie a scris în legea lui? Explicaţia aberanţei rezidă chiar din „definiţia” Baronului, căci, după ce vorbeşte despre „tratamentul egal faţă de orice persoană”, s-a gîndit să facă şi nişte excluderi!

Păi, de ce, măi, Dragneo? Dacă vine pe la noi un poligam care ne afectează bunele moravuri (legea noastră condamnă poligamia) ce facem cu el, îl tolerăm sau îl băgăm la „excluşi”? Căci uite ce citim în ziarul britanic „Daily Mail”, că un musulman cu 4 soţii primeşte de la stat 10.000 de lire pe an pentru întreţinerea acestora! Şi, în Anglia, ca şi la noi, poligamia este infracţiune. Chiar şi cu un terorist trebuie să fim toleranţi şi să-i respectăm drepturile, iar asta nu exclude pedepsirea lui în cazul în care a comis o faptă penală! Uitaţi-vă ce scandal a ieşit cu închisorile americane unde au fost torturaţi „teroriştii”, tocmai din lipsa toleranţei! Dar ştie Liviu Dragnea ce înseamnă „toleranţă”? Evident, nu. În DEX, „toleranţa” este definită ca „faptul de a tolera; îngăduință, indulgență”, fără nici o excludere! Domnu Dragnea, în momentul în care ai exclus pe cineva din zona toleranţei, tocmai ai deveninit intolerant! Matale confunzi legile morale cu cele penale!

Nu ne rămîne altceva de făcut decît să aşteptăm cu înfrigurare ziua de miercuri, să ştim, vorba lui Stelian Tănase, spre ce ne îndreptăm: spre lumea civilizată sau spre Phenian?

Concluzii. Liviu Dragnea a reuşit să compromită Referendumul din 2012, la care au participat peste 8 milioane de oameni, prin excesle sale dictatoriale, obligînd unii şefi de secţii de votare să încalce legea. Oricum, oamenii ar fi venit la vot, poate cu 100 sau 1.000 mai puţini, dar Liviu Dragnea, condamnat deja la închisoare cu suspendare, a dat apă la moară lui Băsescu şi ai lui pentru a justifica formula otrăvită a „loviturii de stat”!

Liviu Dragnea a compromis şi Parlamentul, prin aducerea în Camera Deputaţilor a Cătălinei Ştefănescu, pusă pe lista lui de la Teleorman, din dorinţa de a-i arăta puştoaicei de 23 de ani ce Puteri are Baronul.

După ce a văzut că nimeni nu-l întreabă de unde a avut bani să-şi construiască imperiul întins pe 2 străzi, Liviu Dragnea poate că este îndrătăţit să creadă că poate să facă orice în ţara aceasta care parcă nu mai este a nimănui. Totul se reduce la întrebarea: pînă cînd?

P.S. Halal de alianţa aceasta dintre PSD şi UNPR, încheiată între doi penali: Liviu Dragnea, deja condamnat în primă instanţă, şi Gabriel Oprea, trimis în judecată! Aceşti doi fanfaroni parcă (parcă?) ar vrea să facă jocurile pentru PNL!

Ion SpânuPublicat Miercuri, 10 februarie 2016
15149
 | 33
 | 71
+Adaugă
Comentarii
2000
Trimite
gigikent
0
ce a mancat Dragnea stricat ? ce varianta mai buna de a distruge PSD exista in lumea asta decat sa EDITAT toti romanii in cur cu legea asta? SA TRAIASCA NENEA DRAGNEA CEL MAI TARE PRESEDINTE!!!
Publicat Duminică, 14 februarie 2016
+Răspunde
nbx_nbx
+1
Nu am inteles partea asta: "Aceşti doi fanfaroni parcă (parcă?) ar vrea să facă jocurile pentru PNL!" Care e "jocul" pnl in toata treaba asta? :))
Publicat Joi, 11 februarie 2016
+Răspunde
frio
+2
Aceasta lege este inca un efort al liderilor societatii noastre, pentru desfiintarea valorilor crestine ale poporului roman. Includerea grupului "orientare sexuala" in aceasta lege ne obliga sa abdicam de la valorile crestine - care condamna aceste devieri. Se desfiinteaza notiunea de "pacat". Urmatorul pas va fi aprobarea casatoriilor intre persoane de acelasi sex. Apoi urmeaza ca biserica sa fie obligata sa-i casatoreasca pe acesti "stimati cetateni". Apoi vor fi confiscati copiii mai frumosi ai unora dintre noi, pentru a fi daruiti acestor respectabile cupluri. Emanatii nostri pregatesc astfel este terenul pentru stapanul lor - Anticrist.
Publicat Joi, 11 februarie 2016
+Răspunde
Traiasca PUTIN DRACnea si pesede!
+1
I-auzi, fa, ce ne face DRACnea asta si slugoii sai, ne obliga prin legea defaimarii, ca de acum incolo sa-i laudam pe rusi si pe nord-coreeni, ca sunt grupuri etnice si nu avem voie sa-i defaimam ! Traiasca Kim Jong Un !
Publicat Joi, 11 februarie 2016
+Răspunde
Nicu
+5
defaimatae-ar holera cu tot neamu tau, cand minteati si furati ti-a placut asa puscariasule, ai manca si kakat numai sa nu fi con damnat definitiv cu referendumul ?????????? pentru ca legea asta nu e mintea ta, tu executi ca un jegos slanos din teleorman !
Publicat Miercuri, 10 februarie 2016
+Răspunde
DEfaimaREA
+4
de-FAIMA unor anonimi, neica nimeni, incompetenti, corupti,afaceristi verosi, nu e de-faima-REA??? DAR si jurnalistii si analisti ACOPERITI CE SCRIU la comanda , pe bani, interese, privilegii editat trebuie trimisi la profesia lor desubingineri, metalurgisti, medici, etc
Publicat Miercuri, 10 februarie 2016
+Răspunde
anado tauriga
+6
legea defaimarii este anticonstitutionala!
Publicat Miercuri, 10 februarie 2016
+Răspunde
Nea Fane
+2
nebunia se poate opri namai daca dati afara NEBUNU!
Publicat Miercuri, 10 februarie 2016
+Răspunde
erată @ Nea Fane
+2
... numai dacă băgaţi înăuntru Nebunu'!
Publicat Miercuri, 10 februarie 2016
+Răspunde
Ochi mari şi blânzi
+3
Vin alegerile, tovarăşi! Trebuie să ne scoate pentru încă un ciclu electoral. Fără poporeni cârcotaşi, ziarişti care să dea pe goarnă la gezetă rezultatele anchetelor, ca să ne udăm... pardon, desuurile de teamă că se află. Iar eu voi fi primul la poarta nouă, că merit şi mă meritaţi!
Publicat Miercuri, 10 februarie 2016
+Răspunde
V Ruse
+3
Au dreptate PSD-iștii să se supere când românii le spun că sunt comuniști, pentru că ei sunt niște bolșebici nenorociți. La ce vă așteptați de la Dragnea și de la PSD, fost PDSR, fost PSDR, fost FSN, fost PCR ?
Publicat Miercuri, 10 februarie 2016
+Răspunde
Recomandate
Centrul Atenţiei
alarm off
Dosar Cotidianul
7 articole/ Actualizat Duminică, 08 octombrie 2017
alarm off
Cotidianul cititorilor
20 articole/ Actualizat Sâmbătă, 23 septembrie 2017
Ilie Şerbănescu

Realist privind lucrurile, actuala formulă de guvernare din România este probabil cea mai profitabilă pentru stăpânul străin al țării.

Ilie ŞerbănescuPublicat Luni, 16 octombrie 2017