Program guvernamental de susţinere a presei scrise în România

Către,

Guvernul României

Cabinetul primului – ministru

în atenţia,

Domnului Mihai Tudose

prim-ministrul Guvernului României

memoriu

privind necesitatea adoptării unui program guvernamental de susţinere a presei scrise în România

Patronatul Presei din România – ROMEDIA și Patronatul Difuzorilor de Presă – PDP, întrunite la București, în data de 09 iunie 2017, luând în considerare următoarele aspecte:

a) Constituția României, la Art. 31 – Dreptul la informaţie, alin. (1), prevede faptul că „Dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit”, iar la alin. (2) prevede faptul că „Autorităţile publice, potrivit competenţelor ce le revin, sunt obligate să asigure informarea corectă a cetăţenilor asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes personal”.

b) Prin raportare la Legea Depozitului Legal de Documente nr. 111/1995, presa tipărită este singurul mijloc de informare în masă prin care se poate realiza și verifica dovada publicității făcute de autoritățile publice pentru actele, hotărârile și dispozițiile pe care au obligația să le aducă la cunoștința publică, în conformitate cu prevederile legale.

c) Presa tipărită generalistă reprezintă un produs care nu are doar o dimensiune comercială, ci mai ales una care deservește interesul public prin aducerea la cunoștința cetățenilor a acelor anunțuri, știri și comunicate pe care autoritățile centrale și locale sunt interesate și obligate să le transmită public.

d) Distribuția presei scrise (prin comerț cu ridicata) și difuzarea presei scrise (prin comerț cu amănuntul la punctele de vânzare și prin abonamente) asigură accesul la publicațiile tipărite care conțin informații de interes public.

e) Majoritatea statelor dezvoltate au înțeles că susținerea presei scrise, inclusiv prin suportarea parțială a cheltuielilor generate de activitatea de editare, distribuție și de difuzare, este imperios necesară pentru a asigura cetățenilor accesul permanent la informație, garantat de toate Constituțiile moderne.

f) Pe toate continentele lumii, statele democratice au adoptat Programe guvernamentale de susținere a presei scrise. Astfel, în Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, Germania, Elveția (subvenții indirecte) și Franța, Norvegia, Portugalia, Belgia, Luxemburg, Austria, Finlanda, Suedia (subvenții directe și indirecte), precum și în alte state, indiferent de natura ajutoarelor (directe sau indirecte), sprijinul financiar acordat de stat s-a dovedit a fi cea mai importantă măsură care asigură viabilitatea mass-media tipărite, a distribuției și difuzării publicațiilor .

g) În Statele Unite ale Americii (partenerul nostru strategic) distribuția și difuzarea presei scrise este considerată calea cea mai sigură pentru transmiterea informației către public, într-atât de importantă încât amplasamentul punctelor de difuzare (vânzare) a presei reprezintă, raportat la jurisprudență, o problemă legată intrinsec de Primul Amendament din Constituția SUA.

h) În România, din cauza scăderii dramatice a pieței de publicitate, vânzarea publicațiilor asigură 87,8% din totalul veniturilor editorilor acestora, ceea ce reprezintă o anomalie, conform studiului „Media on the move” realizat de Asociația Europeană a Editorilor de Presă privind situația difuzării presei la nivel european.

i) Creşterea nesustenabilă a salariului minim brut garantat în plată (în numai 8 ani, de la 600 lei la 1450 lei, care reprezintă o creștere de 141% raportată la o creștere de numai 20%, în medie, a productivității muncii în activitățile de editare, distribuție și difuzare a publicațiilor).

j) Creşterea semnificativă a cheltuielilor cu impozitele şi taxele locale, cu utilităţile publice, cu transportul şi mentenanţa parcurilor auto, se raportează negativ în bilanțul societăților comerciale care activează în domeniul presei scrise, cu atât mai mult cu cât veniturile au scăzut în mod constant în ultimii ani. În ultimii 2-3 ani, agenții economici care editează, distribuie și difuzează presă scrisă, AU ATINS PRAGUL CRITIC, deoarece costurile au ajuns să depășească veniturile.

k) Politicile fiscale și măsurile administrative adoptate de Consiliile Locale au generat lipsa de predictibilitate.

l) Multe din Contractele şi Convenţiile de închiriere a domeniului public pentru chioșcurile și magazinele care vând publicații sunt încheiate pe perioade scurte de timp (6 luni, 1 an). Și acest fapt contribuie la nesiguranţa activităţii.

m) Lanţul de distribuție prin care cuvântul scris ajunge la cititori este vulnerabil şi din cauza programelor demarate recent de autorităţile locale din municipii și orașe privind modernizarea comerțului stradal. Mai mult, în unele localități (inclusiv în Municipiul București) au fost anulate, în mod abuziv, Contracte de închiriere a domeniului public, fără a se oferi alternative de reamplasare a chioșcurilor și magazinelor care comercializează publicații.

n) De asemenea, sunt Consilii Locale care îngrădesc comercializarea produselor complementare presei scrise (carte, papetărie, jucării, CD-uri, servicii de reîncărcare electronică, ţigarete, băuturi răcoritoare, cafea, produse alimentare preambalate etc), fără de care vânzarea de presă scrisă nu poate supravieţui ca activitate economică independentă, minimum rentabilă.

o) Ca o concluzie generală, la ora actuală, România este una din puținele țări ale Uniunii Europene în care nu se acordă subvenții directe pentru editarea, distribuția și difuzarea publicațiilor, singura facilitate de care presa scrisă din România beneficiază fiind cota redusă de TVA de 5%.

vă solicită să promovați, în regim de urgență, UN PROGRAM GUVERNAMENTAL DE SUSȚINERE A PRESEI SCRISE care să cuprindă:

A) LEGEA PRIVIND ACORDAREA UNOR SUBVENȚII PENTRU EDITAREA, DISTRIBUȚIA ȘI DIFUZAREA PRESEI SCRISE ÎN ROMÂNIA.

B) MODIFICĂRI ȘI COMPLETĂRI LA LEGEA NR.227/2015 – CODUL FISCAL.

Ținând cont de supremația Constituției și de prioritatea interesului public Patronatul Presei Scrise din România – ROMEDIA și Patronatul Difuzorilor de Presă – PDP propun ca Programul Guvernamental de susținere a presei scrise să cuprindă următoarele măsuri:

1. Cota supraredusă a TVA de 0% (zero la sută) pentru cotidiane, săptămânale și revistele generaliste cu o periodicitate de cel puțin 10 apariții pe an.

2. Scutirea pentru impozitele pe salarii în cazul jurnaliștilor care au o vechime mai mare de trei ani în profesie, angajați cu Contract Individual de Muncă cu normă întreagă la societățile comerciale (editurile) de presa scrisă generalistă.

3. Scutirea de la plata impozitelor pe clădiri, terenuri, mijloace auto, chioșcuri și magazine pentru societățile comerciale care editează presă scrisă, a celor de distribuție și de difuzare a presei scrise, care au o vechime mai mare de trei ani în acest domeniu de activitate.

4. Creșterea alfabetizării și a educației prin media (media literacy) prin subvenționarea de abonamente pentru promovarea citirii presei tipărite în școli, licee, universități de stat, spitale, cămine de bătrâni și penitenciare.

5. Subvenționarea taxelor poștale prin Poșta Română, în proporție de 75 %, pentru societățile comerciale care difuzează abonamente cu scopul de a facilita distribuția cotidianelor, săptămânalelor, revistelor generaliste și a altor materiale informative.

6. Obligativitatea publicării, de către Consiliile Județene și Consiliile Locale, în minimum două cotidiane locale/regionale (tipărite în cel puțin 5 apariții săptămânale), a anunțurilor privind ședințele ordinare și a Proiectelor de Hotărâri care au impact bugetar și social.

7. Subvenționarea publicării în cotidiane și săptămânale (la prețul mediu al publicității pe centimetrul pătrat, preț realizat în anul precedent) a cel puțin o pagină de ziar pe săptămână care să conțină exclusiv articole cu conținut cultural, educativ și social.

8. Subvenționarea unui procent de 10 % din tirajul tipărit în anul precedent, dar nu mai puțin de 300 de exemplare/zi de apariție, pentru cotidienele și de 500 de exemplare/număr pentru săptămânalele care au cel puțin 8 pagini și mai mult de 3 ani vechime pe piața mass-media.

9. Subvenționarea a câte 500 de exemplare/apariție pentru abonamente adresate elevilor, studenților și pensionarilor.

10. Acordarea de ajutor de minimis, în proporție de 50 %, pentru creditele destinate dezvoltării societăților comerciale de presă scrisă, a celor de distribuție și de difuzare a presei scrise.

11. Subvenționare integrală a serviciilor de audit pentru toate societățile comerciale cu activitate de editare presă scrisă și utilizarea acestor rezultate în vederea acordării subvențiilor.

12. Stabilirea pe tot teritoriul României a unei chirii unice de ocupare a domeniului public de 0,25 lei/mp/zi pentru terenurile pe care sunt amplasate chioșcurile și magazinele societăților comerciale care dețin Rețele de difuzare a presei.

13. Acordarea către societățile comerciale care editează publicații (cotidiane, săptămânale și reviste cu conținut generalist), precum și a celor care dețin Rețele de distribuție și Rețele de difuzare a presei scrise a unor vouchere (tichete) pentru acoperirea unei cote din costurile lunare de administrare, astfel:

13.1. Pentru 50% din cheltuielile cu combustibilul pentru traseele parcurse de autovehicule de la sediul indicat de editurile de presă la depozitele societăţilor comerciale care deţin Rețele de distribuție presă și Rețele de difuzare presă şi, ulterior, la chioşcurile și magazinele care comercializează presă.

13.2. Pentru 50% din cheltuielile cu energia electrică consumată la sediul administrativ, depozite, chioşcuri și magazine.

13.3. Pentru 50% din cheltuielile cu gazele naturale consumate la sediul administrativ, depozite, chioşcuri și magazine.

14. Contractele şi Convenţiile de închiriere a domeniului public pentru societăţile comerciale care deţin Reţele de difuzare a presei se încheie pe o perioadă de minimum 10 ani și vor conține următoarele prevederi:

14.1. Suprafaţa de teren închiriată pentru chioşcurile care comercializează presă va fi de până la 10 mp, iar pentru magazine de până la 20 mp, funcţie de condiţiile urbanistice ale fiecărei unităţi administrative teritoriale.

14.2. În cazul în care Consiliile Locale hotărăsc să modernizeze chioşcurile și magazinele care comercializează presă, vor consulta în prealabil societățile comerciale care dețin Reţele de difuzare presă asupra modelelor de mobilier urban care vor fi adoptate.

14.3. În cazul modernizării chioșcurilor și magazinelor perioada de închiriere va fi de minimum 20 ani, în vederea asigurării amortizării investiţiilor respective.

14.4. Termenul de înlocuire cu chioşcuri și magazine modernizate va fi de minimum 3 ani de la momentul comunicării în scris a Hotărârii Consiliului Local. Pentru înlocuirea chioșcurilor și magazinelor nu va fi necesară Autorizație de construire. Consiliile Locale vor emite doar Certificat de Urbanism, în baza unui Plan de Situație.

14.5. În cazul adoptării de reglementări ale Consiliilor Locale privind investiții de interes public sau social, Direcţiile/Serviciile de Urbanism ale Consiliilor Locale vor avea obligaţia să relocheze chioşcurile și magazinele care comercializează presă într-o zonă adiacentă, cu vad comercial asemănător.

14.6. Ținând cont de faptul că vânzarea de presă nu acoperă cheltuielile de funcționare, Consiliile Locale vor avea obligaţia să menţioneze în Contractele şi Convenţiile de închiriere faptul că Reţelele de difuzare presă au dreptul să comercializeze şi produse complementare (carte, produse de papetărie, jucării, CD-uri, cartele telefonice, servicii de încărcare și de plăți electronice, bilete de transport, țigarete, băuturi răcoritoare, băuturi calde, produse alimentare preambalate etc).

NOTA: Prezentele propuneri vor putea fi completate cu măsuri adoptate de alte state ale lumii, în baza Raportului “Public Affairs Media Policy – Suporting the media”, elaborat de WAN – IFRA – FRANȚA, dat publicității în data de 23 iunie 2017 (textul în limba engleză este anexat prezentului Memoriu).

După modelul din alte țări ale Uniunii Europene, se va înființa Autoritatea Presei Scrise din România, în subordinea Ministerului Culturii și Identității Naționale, care va gestiona atât subvențiile cât și celelalte măsuri fiscale și administrative adoptate în vederea sprijinirii editării, distribuției și difuzării presei scrise și va licenția societățile comerciale care dețin Rețele de distribuție presă și/sau Rețele de difuzare presă.

Vor fi eligibile pentru primirea subvențiilor societățile comerciale cu capital integral privat care:

1. Editează publicații tipărite (cotidiane, săptămânale și reviste generaliste cu o periodicitate de cel puțin 10 apariții/ an) și întrunesc cumulativ următoarele condiții:

a. au cel puțin 8 pagini;

b. conțin publicitate în proporție de cel mult 30 % din suprafața tipărită;

c. au un tiraj mediu tipărit de cel puțin 500 de exemplare/număr auditat de Biroul Român de Audit al Tirajelor – B.R.A.T.;

d. nu aparțin unei entități politice;

e. sunt înregistrate la Biblioteca Națională a României prin cod ISSN.

2. Dețin Rețele de distribuție presă (distribuie publicații cu ridicata în Municipiul București sau în minimum 2 județe).

3. Dețin Rețele de difuzare presă (au Contracte sau Convenții încheiate pentru cel puțin 3 puncte de vânzare).

4. Distribuie abonamente în Municipiul București sau în minimum 2 județe.

Dacă nu se va ține cont de considerentele și propunerile prezentate în prezentul MEMORIU, prin dispariția editurilor, a Rețelelor de distribuție și a Rețelelor de difuzare presă ROMÂNIA riscă să fie prima țară din Uniunea Europeană în care presa scrisă își va înceta activitatea chiar în Anul Centenarului Marii Uniri.

Astfel, va fi îngrădit dreptul la informare și la educație al cetățenilor, cu repercusiuni negative și pe plan internațional.

PATRONATUL PRESEI DIN ROMÂNIA – ROMEDIA

Președinte

Valentin Vasile Popescu

Vicepreședinte

Teodor Vasiliu

PATRONATUL DIFUZORILOR DE PRESĂ – PDP

AFILIAT U.G.I.R.

Președinte,

Adrian Tudor Moroianu Geamăn

Președinte Executiv

Hadrian Mateescu

Recomanda

3 Comentarii

  1. PARTIDU E-N TOATE/ E-N CELE CE SUNT / SI-N CELE CE MAINE VOR RADE LA SOARE!(Presa primeste ajutor de handicap)

  2. Ba, sunteti nebuni?!Sa va plateasca guvernul propaganda ostila?Sa v-o plateasca cei care va dau comenzile propagandistice!CAT TUPEU!

Comentariile sunt închise.