Andrei Marga: Ce este inteligența?

        Succesele fac din „inteligența artificială” cel mai mare eveniment științific și tehnologic de la mecanica cuantică și atomistica de la începutul secolului al XX-lea încoace. Unii o compară cu descoperirea electricității! Discuția despre ea, plină de optimism, dar tot mai îngrijorată, se extinde.

 

Este datoria celor care își asumă reflecția asupra lumii actuale să-i explice originea și expansiunea. O fac plecând de la chestiunile cheie și autorii ei – logicieni, matematicieni, lingviști, informaticieni, ingineri – și încheind cu antropologi și sociologi care-i evaluează aplicările, și aducând discuția pe terenul culturii generale din zilele noastre.

Optica mea este a unuia care a studiat logică, inclusiv logica simbolică și bazele matematicii, și științe (fizica relativității, cibernetică, genetică, psihologie), a predat logica, teoria argumentării și filosofia contemporană și și-a asumat inițiative ale digitalizării în educația națională. În urma unei conferințe pe care am susținut-o la „New School for Social Research” din New York, am asigurat venirea la universitatea clujeană a creatorului „psihologiei cognitive”, Ulrich Neisser, cu care s-a dat startul acestei psihologii în țara noastră. Ca ministru am contribuit la instalarea rețelei electronice a educației naționale. Diverse inițiative m-au pus în contact cu conținutul „inteligenței artificiale” – specializarea în domeniu revenind, însă, firește, celor care o dezvoltă. Preocuparea mea a fost și este promovarea inteligenței, cu o elaborată cunoaștere a potențialului ei.

De ce este azi o problemă inteligența? Răspund plecând de la patru observații.

Una ține de istorie. Lipsa inteligenței a dus la tragedii – ca să iau doar exemple de amploare, azi istoricii ne spun, de pildă, că Primul Război Mondial a fost rezultatul unor erori. Prezența inteligenței a evitat catastrofe – cum a fost, de pildă, acordul Kennedy-Hrușciov. Sau a schimbat lumea spre una a cooperării – ca înțelegerile Reagan-Gorbaciov. Desigur, inteligența nu este garanție contra fărădelegii sau crimelor. Să ne amintim că psihologul american al procesului de la Nürnberg (1947) a constatat că fiecare inculpat avea coeficient de inteligență semnificativ peste medie.

A doua observație ține de prezent. „Inteligența artificială” nu numai că prelungește abilitățile umane, dar ajunge să preia adoptarea deciziilor. Atenționarea din partea câtorva gânditori – Heidegger, Horkheimer, Adorno, Norbert Wiener, Marcuse, Ratzinger – că stăpânirea tehnologică a lumii include pericolul subordonării oamenilor, se confirmă. Singură, nici inteligența nu este cheie miraculoasă. Azi, datorită evoluției culturale, oamenii sunt mai inteligenți, dar ura și scindarea sunt în creștere. Evident, inteligența nu este suficientă ca ei să trăiască în bunăstare.

A treia observație privește competitivitatea. Nu poate fi competitiv azi – economic, social, cultural – cine nu se alimentează din „inteligența artificială” și nu investește în dezvoltarea ei. Experiențele unor țări precum SUA, China, Germania, Rusia,  Israel, Singapore sunt instructive. Unde inteligența este în suferință, se stagnează în neajunsuri și în rezultate modeste.

A patra observație privește viitorul. Avantajele „inteligenței artificiale” sunt incontestabile, încât se condamnă la înapoiere cine nu o cultivă. Pericolele legate de ea nu sunt, însă, mici. Elon Musk (iunie 2024) avertizează pe drept că, întrucât „mașinile inteligente” sunt conectate, ar fi suficient ca undeva să fie comenzi eronate sau programele să fie greșite pentru a se produce dezastre. Azi este stabilit, de exemplu, că doborârea la un moment dat a unui avion sud coreean a plecat de la o eroare în programul pilotului automat (James Bridle, New Dark Age, Verso, London, New York, 2023), care a rătăcit avionul.

Dincoace însă de observații, cultura actuală se află într-o situație stranie. Deși despre „inteligența artificială” se discută mult, iar apelul la ea este curent, nu este lămurit ce este „inteligența”. Nu există o definiție acceptată, încât discuția rămâne incoerentă.

Ce este la propriu inteligența? Se pare că Cicero a folosit primul noțiunea, ca un compus din „inter”(deosebire) și „legere”(legătură).  Dicționarele spun că „inteligența este facultatea de a descoperi proprietățile obiectelor și fenomenelor înconjurătoare,cât și a relațiilor dintre acestea, dublată de posibilitatea de a rezolva probleme noi”.

Diferența specifică din această definiție nu este însă suficientă. Se mai spune că „inteligența unui sistem nu este definită de modul în care este el alcătuit, ci prin modul în care se comportă”. Or, putem avea comportamente acceptabile ale unor neinteligenți și comportamente blamabile ale unor inteligenți. De aceea, trebuie căutată o definiție mai bună, mai ales că noțiunea se folosește sperând că o înțelegem la fel.

Să luăm câteva exemple din cultura română. Nicolae Mărgineanu ne spunea că și evoluția României pretinde să nu se mai confunde „inteligența” cu „istețimea”, fiind mult mai mult. La drept vorbind, găselnițe, descurcări de azi pe mâine, rezultate ocazionale, opinii superficiale sunt câte vrei, dar până la „inteligență” mai este un drum. Mihai Ralea spunea că „inteligența” înseamnă în esență „distincția punctelor de vedere” – definiție foarte bună în contextul în care în discuție este un subiect, și, fără a-l rezolva, se trece tacit la altul. Tudor Arghezi sublinia că „inteligență” fără caracter nu rezolvă ceva. Mihail Sebastian vitupera „inteligența” de provincie, redusă la versatilitate, care duce la ciorovăială publică și se rezolvă prin împăcarea la bufet.

Azi se poate adăuga că „inteligența” este dincolo de înșelătoriile de sub manipularea mediatică sau înlocuirea  adevărului cu propaganda. Ea nu este în clișee și idei fixe, nici de ieri, dar nici de azi.

Nu revin însă la istoria înțelegerii inteligenței. Aș aminti succint aici doar câteva repere de pondere universală ale lămuriri ei.

Încep cu Kant, care a distins cele trei  etaje ale facultății umane de cunoaștere – „sensibilitatea”, „intelectul” și „rațiunea” (Critica rațiunii pure, 1783, Editura Științifică, București, 1969). La nivelul „sensibilității”, obiectele ne sunt date în forme ale intuiției, spațiul și timpul, pentru ca, la nivelul „intelectului”, ele să fie aduse sub noțiuni, ce trimit la concepte a priori cu ancorare transcendentală, iar „rațiunea” extinde aplicarea de concepte la întregul realității. Cunoașterea este atunci când se unesc datele ce vin din experiență și noțiunile intelectului. Rămânând la experiență, „intelectul” ar fi sigur, în vreme ce „rațiunea” poate semnala limitele intelectului, dar ar fi riscantă când pretinde că oferă cunoaștere.

Hegel a respins această înțelegere, arătând că prin renunțarea la „rațiune” se pierde adevărul, oamenii fiind condamnați să cunoască numai fenomene, nu esențe (Știința logicii, Editura Academiei, București, 1966). Abia „rațiunea” duce la realitate.

Pentru „rațiune” a pledat și Gottlob Frege – unul dintre stâlpii istorici ai „inteligenței artificiale”. El a arătat că o aserțiune, de exemplu, „Pământul este rotund”, este redare a unui conținut, dar nu este judecată decât dacă este asumată. Pasul epocal l-a făcut în Fundamentele aritmeticii (1884), în care reflecția asupra naturii numerelor l-a condus la a delimita mai bine, în raport cu percepția și intuiția, ceea ce numea „gândirea”. Frege a distins un nivel al cugetării caracterizat de „judiciabil” și „obiectivitate”, distinct de cel al percepțiilor și intuițiilor. Axa Pământului este imaginară, dar nu este doar imaginată, ea fiind obiectivă (Scrieri logico-filosofice, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1977). Frege a vorbit de „gând (Gedanke)” drept conținut al propozițiilor și de „gândire” ca facultate ce accede la cunoștințe.

Prin John Dewey s-a făcut însă o breșă ce a avut ca rezultat  punerea pe primul plan a „inteligenței” și legarea ei de om considerat „agent care este responsabil, prin inițiative, inventivitate și muncă orientate, de re-crearea lumii” (Reconstruction in Philosophy, Beacon Press, Boston, 1968, p. 51). „Inteligența” înseamnă „investigare (inquiry)” în vederea schimbării lumii spre a ameliora condițiile vieții.

Aceasta este conotația „inteligenței” care a devenit reper în modernitatea târzie. La ea a reacționat Heidegger, care și-a dat seama de utilitatea „inteligenței”, dar și de riscurile exclusivismului ei, și a propus revenirea la „gândire”. Pentru el, „gândirea”rămâne o facultate a minții umane, care are ca regulă generală „experimentarea prăpastiei dintre asemănător și ceea ce este la sine” (Gesamtausgabe, Viittorio Klostermann, Frankfurt am Main, 2019, 98, p. 239). Asemănătorul este mereu prezentul, ceea ce oferă „reprezentarea (Vorstellung), în sine rămânând însăși „esența ființei, ca ceea ce este dat în deosebire”. Primul permite să se vorbească de „identitate”, a doua este prin natura sa „diferență”. „Gândirea” este explorare a diferenței.

În celebrele Caiete negre (2014-2022), Heidegger acuză contemporanii că se lasă în seama „reprezentării” și cultivă dogme. Or, cine preia realitatea „numai cu reprezentări, rămâne departe de capacitatea de a se încerca în esența unui lucru; căci acesta pretinde o perspectivă solidă, ca și curajul de a stărui în încercare inclusiv înăuntrul granițelor sale și de a vorbi de aici.  Cei de astăzi zburdă într-o formă exterioară a eseului literar fără a cunoaște nici măcar din depărtare gândirea tentativă (versuchenden Denken)” (p. 8). Altfel spus, contemporanii se mișcă în certitudini îndoielnice. Se cugetă pe scară generală în „reprezentări”, încât nu se mai ajunge la „gândire”.

Pedagogul de referință al vremii noastre a operat, la rândul său, o distincție majoră. El a delimitat șase „inteligențe” relative la domeniu – „lingvistică”, „muzicală”, „matematică”, „spațială”, „kinestezică”, „personală” – și a formulat criterii psihometrice, dar și localizări neuronale. „Inteligențele” sunt concepute drept „capabilități cognitive relativ autonome”, care fac ca oamenii să se deosebească (Howard Gardner, Frames of Mind. The Theory of Multiple Intelligences, Basic Books, New York, 1983). Ulterior, acesta a distins cinci „minți (minds)” – „disciplinată”, „sintetizatoare”, „creatoare”, „plină de respect”, „etică”. „Cuvântul minte ne reamintește că acțiunile, gândurile, ideile, sentimentele și comportamentele sunt toate produse ale creierului nostru; mințile disciplinate și creative pot utiliza toate sau doar unele dintre inteligențe, în funcție de aria de lucru. Astfel, disciplinat sau creativ, un poet depinde de inteligența lingvistică, un arhitect de inteligența spațială, un terapeut de inteligența interpersonală și așa mai departe. Respectul și etica se clădesc în mod clar pe inteligențele personale. Etica, reflectând un mod mai abstract de gândire, se clădește și pe inteligența logică. În ceea ce privește, mintea sintetizatoare, ea pune o problemă a multiplelor inteligențe, sau a teoriei acestora, deoarece sinteza include adesea operația uneia, a două sau chiar a mai multor inteligențe. Eu chiar bănuiesc că sintetizatorii talentați își pot atinge scopul pe căi diferite. De exemplu, se întâmplă să se bazeze în primul rând pe inteligențe lingvistice, logice și naturalistice, dar alții pot folosi inteligențele spațiale, artistice și sau personale pentru a atinge și transmite sintezele lor. Să ne gândim la sinteza la care a ajuns Pablo Picasso în opera sa atotcuprinzătoare, Guernica” (Howard Gartner, 5 Minds for the Future, Harvard Business Press, 2008, p. XVI). În fapt, un tip de „inteligență” nu este solitar, ci asociat cu altele.

Un psiholog renumit ne spune însă că asemenea delimitare a inteligențelor nu este științific acceptabilă (John R. Anderson, Cognitive Psychology and Its Implications, W. H. Freeman & Comp., New York, 1995, p. 446). El ne amintește, în schimb, de distincția lui Cattell (1963) între „inteligența fluidă” – abilitatea de a gândi sau rezolva probleme în domenii noi, și „inteligența cristalizată” – cea a cunoașterii deja dobândite (p. 437), ca și de alte distincții. Puțini încearcă însă azi o definiție a inteligenței, asumându-și mai curând că inteligența este aceeași oriunde este.

Și, totuși, o definiție a inteligenței trebuie dată, încât să putem vorbi  exact despre ea. Sunt de părere că, în constelația facultăților la care omul recurge, „inteligența” este capacitatea de rezolvare de probleme și de convertire a rezolvărilor în acțiuni și fapte; că, printr-o creație logico-matematică și inginerească, această capacitate a devenit și capacitate a unor produse umane ce permite mai avantajoasa inserare a oamenilor în condițiile lumii; că în ambele ipostaze este vorba, pe de o parte, de capacitate de a ordona obiecte și de a rezolva probleme și, pe de altă parte, de capacitate de a pune cunoașterea în slujba rezolvării de probleme, ce operează cu criteriul consecințelor benefice.

Există atâtea tipuri de inteligență câte tipuri de acțiuni (instrumentală, strategică, comunicativă, dramaturgică, etică etc.) condiționează reproducerea umană a vieții. La propriu, inteligența nu se lasă echivalată cu improvizația, nu se reduce la descurcare și nu este materie de convenție. Această capacitate nu prinde întreaga realitate, ci ceea ce intră în raza problemei de rezolvat. Inteligența nu epuizează arhitectura facultăților de cunoaștere (detaliat în A. Marga, Vocația gândirii, 2024), încât reclamă intervenția „gândirii (rațiunii)”. Ea prezintă gradații, deși uneori acestea rămân greu de evaluat.

Cu această definiție se face față situațiilor în care „inteligența” este prezentă sau i se simte lipsa, ca și diferitelor inteligențe ce ne stau acum în față. Fiecare poate lua multe exemple. Pe scenă fiind acum discuția asupra relației dintre „inteligența naturală” și „inteligența artificială”, să ne oprim asupra ei.

La o primă determinare, ambele sunt inteligențe. Nu-i poți retrage nici uneia și nici alteia însușirea inteligenței. Opinia mea este că specificarea inteligențelor, „naturală” și „artificială” se poate face după criteriul suportul – creierul, mințile, conștiința oamenilor, respectiv computerele – și după condiționările ce rezultă. În acest sens, nu este neglijabilă ideea lui John Searle de a vorbi despre inteligență „mentală”, în cazul oamenilor, și de inteligență „nementală” în cazul mașinilor.

Este spus astfel totul? Cred că nu! Am în vedere patru motive.

În primul rând,  anvergura celor două capacități este diferită. „Inteligența naturală” este mai profundă în ceea ce privește captarea sensului, „inteligența artificială” este mai puternică în ceea ce privește cuprinderea corelațiilor în timp și spațiu. De aceea, stăpânirea complexității din timpul nostru o și cere tot mai mult.

În al doilea rând, cele două inteligențe se deosebesc după felul preluării realității. „Inteligența naturală” operează fără a pune condiții obiectelor date în experiență, în limbajul natural. „Inteligența artificială” le preia prin intermediul unui limbaj creat de logică și matematică și punând o grilă conceptuală de un fel aparte în fața realității.

În al treilea rând, în vreme ce „inteligența naturală” păstrează solidaritatea sintaxei cu semantica și unitatea dintre semnificație și sens, „inteligența artificială” operează sintactic, cu un sens tehnologic precis. Dacă este să mă exprim riguros, ea face parte dintre „acțiunile raționale în raport cu un scop”, alte acțiuni, precum „acțiunea rațională în raport cu o valoare”,  presupunând limbajul natural și semantica sa.

În al patrulea rând, „inteligența naturală” rămâne sub tutela „conștiinței” și a „conștiinței de sine”. De aici vine ceea ce autori de azi (Manuela Lenzen, Der elekronische Spiegel. Menschliches Denken und kunstliche Inteligenz, C.H.Beck, Munchen, 2024, pp. 91-95) remarcă – „flexibilitatea”, „adaptabilitatea”, „finalitatea” ei. „Inteligența artificială” își poate descrie structura și funcționarea, dar la „conștiință de sine” nu poate apela, căci nu dispune de ea.

Existând astfel de diferențe, este totuși greșită contrapunerea, din orice direcție ar veni, a „inteligenței naturale” și a „inteligenței artificiale” – la care asistăm fie din cauza carențelor culturale, fie a ideologiei, fie a incapacității de înțelegere, fie a acestor cauze la un loc. Azi „inteligența naturală” are în „inteligența artificială” un „braț” de rară productivitate, așa cum industria l-a avut odinioară în mașinile cu aburi, apoi în motoarele electrice. Precum energia atomică, acest „braț” oamenii îl pot folosi cu succes numai dacă îl și controlează. (Din volumul A.Marga, Inteligența artificială și condiția umană, în pregătire pentru apariție)

Abonează-te acum la canalul nostru de Telegram cotidianul.RO, pentru a fi mereu la curent cu cele mai recente știri și informații de actualitate. Fii cu un pas înaintea tuturor, află primul despre evenimentele importante, analize și povești captivante.
Recomanda 10
Andrei Marga 598 Articole
Author

243 de Comentarii

 1. „Inteligenta artificiala” (despre cea umana mai tarziu)
  poate fi inteleasa doar intelegand cum functioneaza, binar limitate, computerele de azi (pseudo-masini Turing = incomplete, limitate, non-universale ! cele Turing-universale presupunand memorie infinita + timp de calcul la dispozitie infinit!)
  O suma de date memorate si memoria instructiunilor(=algorithme) pe ele !
  Pe scurt „inteligenta artificiala” azi, nu e altceva decat algorithme speciale (reductibile inteligibil-determinist la operatii logice fundamentale, 1:1 traduse practic-dinamic in electronica ON-OUT, 1,0 a computerelor ) !
  „inteligenta artificiala” nu e TELEOLOGICA spre deosebire de cea umana(genetic-comportamental evoluata in ceeea ce e omul cu instinctele si comportamentele sale innascute, genetic programate si evoluate de la simplu la complex prin evolutie organica, materiala !)
  E un computer ceva viu ? Ce-s „gandurile” si rationamentele unui computer ?
  A nu se uita ca ca logica computerelor e absolut DETERMINISTA = fara free-will !
  Si pe thema asta e de meditat ! 😀
  Computerele de memorie si timp operational finit (precum cum cele natural-organice sunt pseudo-masini Turing)

 2. Desigur pot emula constiinta pe un „WHITE BOX”, prin reciprocitatea solutiilor gasite de-o inteligenta artificiala la aceleasi teste la care-i supusa o inteligenta natural-organica umana !
  Doar daca sti ca orice cmputer electronic oricat de sofisticat poate fi PERFECT emulat de un computer binar mecanic vezi ca
  intre „inteligenta” aceesi prin imput-output la om ca si la masina , sti ca nu.s DELOC la fel ! 🙂
  A nu se uita ca un numar finit „ORICAT DE MARE”, inimaginabil de mare insa finit, ramane infinitezimal la scara infinitului 😉 !
  IQ=?

 3. E exclus ca un computer chiar extraordinar de complicat sa ajunga sa aiba constiinta
  pentru ca asta ar insemna ca ratiunea si capacitaea de-a gandi constient e ceva realizabil mecanic
  COMPUTERELE ORGANICE sunt speciale: o teorema a informaticii spune ca chiar si cel mai ultra-complicat computer ELECTRONIC poate fi realizat mecanic ! ! Adica se pot rula aceleasi ALGORITHME cu exact aceleasi rezultate pe un computer mecanic indeajuns de mare construit …

 4. din pacate timpul 🙂 nu-mi permite sa termin comebtariul!
  PUP !
  SHALOM! (MARGA e cam slabutz intelectual 🙂 de facto dezastru !

  „OPINCARE ramai la nojitele tale !”
  IQ=?

 5. E o diferenta intre informatie ca pur eveniment = „pasi-necesari unei-solutii” in desfasurare si … mediu emotional-organic capabil sa „simta” durere si „univers” precum e constiinta umana !
  INTREBARE pe seama carei e de meditat !
  Unde cum si ce-or sa le doara-n „suflet” pe „inteligentele artificiale” ?
  Vom avea candva retineri morale altele decat cele de azi relativ la renuntul de-a ucide din MILA si EMOTIE
  o „inteligenta artificiala” ?
  DE CE NU ?
  IQ=?

 6. doua observatii,care mai de care:
  1.avionul sud coreean civil KAL007,dupa declaratia Uniunii Sovietice,care initial a negat că ar fi luat la cunoștință de acest incident, dar a recunoscut ulterior că a doborât avionul – motivând însă că era un avion de spionaj. Biroul Politic al PCUS a catalogat incidentul drept o provocare intenționată din partea SUA la adresa URSS, menită să testeze răspunsul sovietic sau chiar să provoace un război. Nu era pe pilot automat, pilotii au discutat permanent cu controlorii japonezi de trafic.
  2.’Psihologul’,in fapt psihiatru (e o diferenta) in 1947 la Nürnberg se numea, dupa pasaportul american, Leon Goldensohn.
  Istoria trebuie respectata!

 7. „A nu se uita ca ca logica computerelor e absolut DETERMINISTA = deloc fara free-will !” 😉 😛 😀

  PE thema asta e muuuuult de discutat si filozofat ! Desi doar cei cu IQ>145 ajung la raspunsuri straniu-reale !
  ce-ar fi si moartea si frica de moarte pentru o inteligenta artificiala ? 😉
  SHALOM !👽
  ca om cu un genetic IQ-altfel 🙁 vad ca sub-normalii si mediocrii au un (din unghiul meu de vedere) DEFECT FUNDAMENTAL
  care-i impiedica sa ajunga la multe concluzii finite, relativ simplu de dedus:
  PERSONALIZEAZA OBIECTE ! 🙁 !
  (doar oamenii vii, organici sunt „persoane” ! )

 8. „Axa Pământului este imaginară, dar nu este doar imaginată, ea fiind obiectivă ”
  E obiectiva pentru ca geografic-fizic exista pe GLOB 2-oua puncte unde
  in orice directie asamerge de la unul as merge spre sud si in orice directie as merge de la celalalt as merge spre nord !
  (prin cele 2-oua puncte REALE trece imaginar AXA PAMANTULUI ! 😉 )
  IQ=?

 9. 1-„Lipsa inteligenței a dus la tragedii ” …gresit LIPSA CULTURII sau ne-respectarea ei, nu a inteligentei a dus la tragedii
  2-„cele două inteligențe se deosebesc după felul preluării realității” … gresit una e natural-cauzal cealalta e implementarea unor algorithme dinamice care pot rula pe orice substrat (electronic, pur-virtual-teoretic, mecanic, hidraulic, capabil de-a face diferente in mod pre-programat in timp !
  3-„în vreme ce „inteligența naturală” păstrează solidaritatea sintaxei cu semantica și unitatea dintre semnificație și sens, „inteligența artificială” operează sintactic, cu un sens tehnologic precis” … inteligenta organica e evoluat in timp de conditiile fizico-chimice ce-o impun ca emergenta materiala in timp ce cea artificiala e PUR-DETERMINISTA si teoretic implemntabila pe orice substrat material … ce-a organica (deci si cuantica pentru ca atomii pe care ruleaza au proprietati cuantice) e altfel NU POATE rula electronic sau mecanic !
  4- „„inteligența naturală” rămâne sub tutela „conștiinței” și a „conștiinței de sine”” … correct ! CONSTIINTA nu poate rula mecanic sau electronic ci doar fizico-chimic pe anumite manifestari emergente ale materiei (precum anumiti atomi si molecule) in timp ce „inteligenta artificiala” e pur INPUT-OUTPUT deterministic capabil de-a rula algorithmic pe orice substrat !

  Ce-i CONSTIINTA ? 🙂 daca nu-i INTELIGENTA ? si poate fi doar emulata MORT de masini non-organice ?
  UNIVERSUL are limite 🙁 fizico-chimice …viteza luminii … constante universale si … constiinta, pisibila doar din material organic pe baza de CARBON ! 🙂
  IQ=?

 10. Cică o vedeta inteligenta a suferit un accident în Mauritius! Daca era inteligenta , vizita frumusețile patriei!

 11. multi uita ceva FUNDAMENTAL cand vorbesc de „inteligenta artificiala”
  uita de limitele puse ei de ENTROPIA FIZICA !
  Sistemele complexe construite de om nu NATURAL evoluate sunt mereu blocate intr-o pseudo-evolutie care sa le faca aidoma omului , cu suflet/spirit, cu constiinta de ENTROPIE !
  Rolul entropiei universale in echilibrul dinamic al ratiunii si entropiei dis-ratiunii la inteligenta organica versus cea artificiala ! 😀 ! Inteligenta organica a avut un miliard de ani ca sa se optimizeze entropic …pe cand o inteligenta non-naturala , pure ALGORITHME straiu binare … etc.
  fara selectie si mutatie nici inteligentele artificiale nu pot evolua ! ADN-ul e ceva ultra-special ca substrat al masinii rationale naturale ! MATERIA gandeste insa nu oricum ci dupa anumite legi naturale care interzic REAL variante TEORETIC imaginabile !
  clar ca chiar algorithmele pot chiar si mecanice deveni atat de „complexe” inca scapa de sub control uman devenind periculoase ! la fel ca un computer determinist c-un virus informatic ! Avem constiinta insa nu suntem atot-stiutori !
  la fel ca
  IQ=? !

 12. Articol fundamental și necesar – în confuzia actuală privind inteligența. Se vede ușor cum lipsește inteligența, ba și cultura. Acest Margelatu e pildă.Confundă ușor și ce se știe. Accidentul avionului sudcoreean este cum scrie articolul Ce este inteligența, citându-l pe James Bridle,din 2023. La Nurnberg a fost psihologul Gilbert. Inteligența are premise la naștere. Nu e cazul copiatorului margelat. În rest, se aplică criteriul lui Mihai Ralea: când nu se disting punctele de vedere, lipsește inteligența. Lipsește, cum se vede, cam mult la unii.

 13. Niste povesti. Nu exista inteligenta artificiala , doar niste programe software care pot sa acumuleze niste cunostiinte in plus pe langa cele programate si care pot face calcule, simulari de circuite, avioane, masini, fenomene sau genera niste solutii. O denumire pompoasa pentru ceva ce exista si continua sa se dezvolte in programe din ce in ce mai complexe.

 14. Foarte bine și oportun delimitată în articol inteligența de ceea ce se vede în jur: flecăreală, nepricepere, rezultate slabe. Inteligența e capacitate de a rezolva probleme în interes general, public. Cum denotă și unii de mai sus, inteligența e ceea ce lipsește dramatic. Suficiența lor nu-i a bună. Doar îi face de minune.

 15. Bine a zis Arghezi – nu-i inteligență unde nu este caracter. Se verifică pas cu pas. Se vede și mai sus că unii nu contrazic nici cu o virgulă ce spune clar, cultivat, autorul, dar vobesc și ei. Vorbe în vînt nu sunt inteligență

 16. Mda.. E o intrebare firească de la un romîn…Să te intrebi totuși e un prim pas spre a afla ceva de care nu beneficiezi,..Mansarda romînului e prea slab mobilată..Și mai este o vorbă..Cum ai avut trecutul, așa iți va fi viitorul.//Păi la romîni trecutul e o poveste ghicită,, prezentul e un dezastru, deci cam cum vezi viitorul ??

 17. poti rezona, sau nu, cu orice… ceea ce este, este indiferent de cuvintele folosite pentru a-l descrie cu impresiile personale, care sint sau nu validate de ceea ce este. si nici macar nu conteaza daca sint sau nu validate. pare ca pentru orice fiinta dorinta de a amprenta ceea ce este, este imensa si se numeste ego, orgoliu etc. eu, eu, eu, eu… „pe mine, mie reda-ma”…

 18. Inteligenta artificiala nu te atinge până nu o atingi.. Cu timpul va fi și mai greu să nu faci acest lucru..

 19. Se face confuzie intre:
  CONSTIENTA (capacitatea de a sesiza mediul inconjurator);
  INTELIGENTA (capacitatea de a sesiza si intelege mediul inconjurator pentru a raspunde stimulilor);
  CUNOASTERE (capacitatea de a sesiza si intelege mediul inconjurator pentru a raspunde (bazat pe experienta anterioara) in mod corespunzator (optim) stimulilor);
  CONSTIINTA (capacitatea de a sesiza si intelege mediul inconjurator pentru a raspunde (bazat pe experienta anterioara dar si pe baze coercitive/etice si morale) in mod corespunzator (optim si moral) stimulilor).

 20. Un agent inteligent poate fi definit ca „un sistem care sesizeaza si intelege stimulii din mediul inconjurator si incearca sa-si maximizeze actiunile sale pentru a putea raspunde acestor stimuli” .
  ((Russell, Stuart J.; Norvig, Peter, 2003).

 21. Inteligenta NU ESTE SPECIFICA doar oamenilor.
  Inteligenta se aplica si agentilor non-umani (inteligenta la nivel de plante si animale), cat si masinilor (inteligenta artificiala).

 22. Fiecare cu părerile lui.
  Dacă pornești de la „mecanica cuantică și atomistică” este precum ai începe a te îmbumba greșit cu primul bumb; mergi strîmb.
  Dar popate autorul știe că IA nu este nici pe departe ceea ce sîntem făcuți a crede și ne spune din capul locului. Cum ne-a spus în martie 2020 la o emisiune, înainte de starea de urgenșă, că „covidul este un virus ca oricare altul dar vor urma schimbări majore”.

 23. Articolul distinge clar intelectul, inteligența, rațiunea (gândirea), conștiința, conștiința de sine. Sunt distincțiile culturii serioase de astăzi.Ele sunt bine făcute de articolul Ce este inteligența?. Că apar colportori și impostori margelați nu trebuie să mire. Marele Urs are dreptate: cam acesta le e nivelul. Evident că nu toți românii sint margelați. Dar unii sunt așa cum se arată.

 24. Gulas ideatic, pentru ca una este INTELIGENTZA si altceva „inteligentza artificiala”!!! O confuzie care spune totu despre intentii si scopuri…

 25. pentru cei care CONFUNDA lumea cu teoria:
  Are vre-un SENS (macar existential) „informatia” fara un cod in care-i scrisa, prin care se manifesta in real
  aidoma particulelor temporar de.virtualizate din vidul cuantic ?
  Nu poti parli despre inteligenta fara sa intelgi ce-i de facto INFORMATIA [si ENTROPIA ei]! 🙁
  IQ=?

 26. Plantele si animalele sunt „guvernate” de REFLEXE si INSTINCTE, de aceea NU-SI DEPASESC, pe vecie, „inteligentza”…Cine altcineva decat doruletz face CONFUZIA intre CONSTIENTZA care difera la plante si animale nedepasind nivelul de reflexe si instincte, fatza de OM si INTELIGENTZA care depaseste CONSTIENTZA, exceptie facand INCONSTIENTZII, avand un rol complex ce nu se reduce la raspunsul la „stimuli” si CUNOASTERE care la animale se reduce la identificarea mediului inconjurator, ramanand la simplul nivel de CONSTIENTZA PRIMARA fiind INCAPABILE sa inteleaga EXISTENTZA in aceeasi complexitate a ei si CONSTIINTZA care e specifica doar OM-ului!!!

 27. @Daniel :orice cititor fara partipriuri intelege relativ usor de ce fabulezi de íngheata apa’Chiar vrei sa te fac de ras cu ‘psihologii’tai,de fapt translatori militari americani de origine iudaica?Basmele tale nu mai pacalesc de multa vreme

 28. Daca vesticii erau inteligenți,nu organizau maidanul din Kiev! Daca le-au mers la Bucale,credeau că le vor merge si la Kiev! Rezultatele se vad cu ochiul liber! Ucraina distrusa complet! Succesuri vestici inteligenți!

 29. Si totusi doruletz a „sesizat” un adevar atunci cand face trimitere la…AGENTI!!!! „Inteligentza nementala” NU ESTE PUR SI SIMPLU INTELIGENTZA din simplul motiv ca NU POSEDA MINTE, care e TURNUL EI DE FILDES! Plus ca nu poti amesteca „deciziile umane individuale”
  cu AUTOMATISMUL MASINII, culmea, folosind exemple istorice fals interpretate…

 30. INTELIGENTZA include INTELIGENTZA umana, INTELIGENTZA plantelor si animalelor cat si INTELIGENTZA artificiala (toate putand raspunde la stimulii inconjuratori in mod optim).

 31. CONSTIINTZA include doar OMUL (putand raspunde la stimulii inconjuratori atat in mod optim cat si etic).

 32. Mintea este ansamblul de caracteristici informaționale care determină personalitatea. Mintea este un set de facultăți cognitive, incluzând percepția, limbajul, memoria, gândirea, judecata, conștiința.
  Fiintele non-umane (plante, animale, AI) incorporeaza activitati de percepție (senzoriala), limbaj (natural sau formal/AI), memorie (inclusiv agentii IT), gândire si judecata (procese de de optimizare a raspunsului) pentru a raspunde in mod optim la stimuli.
  Omul si o parte dintre agentii AI poseda si conștiința (limitari etice,impuse sau nu de catre cerintele de cenzura morala) .

 33. Supercalculatorul Blue Gene, cel care s-a duelat cu Gari Kasparov, a posedat activitati de percepție (perceptie senzoriala), limbaj (formal/AI), memorie (super memorie de tip IT), gândire si judecata (procese de optimizare a raspunsului in timp real) pentru a putea raspunde jocului de sah al adversarului. Creativitatea a fost obtinuta ‘artificial’ prin procese ‘de retele neurale’ complexe de tip ‘deep learning’.
  Dar conștiința nu a avut (constiinta politica ‘de ce trebuie sa bat un robot’ a personalitatii lui Gari Kasparov).

 34. Supercalculatorul Blue Gene, cel care s-a duelat cu Gari Kasparov, a posedat activitati de percepție (perceptie senzoriala), limbaj (formal/AI), memorie (super memorie de tip IT), gândire si judecata (procese de optimizare a raspunsului in timp real) pentru a putea raspunde jocului de sah al adversarului. Creativitatea a fost obtinuta ‘artificial’ prin procese ‘de retele neurale’ complexe de tip ‘deep learning’.
  Dar conștiința nu a avut (constiinta politica ‘de ce trebuie sa bat un robot’/ca sa nu fac de ras specia umana’ a personalitatii lui Gari Kasparov).

 35. Datele reale (concrete si obiective) de tip istorice/arheologice, genetice si documentare (ale vremii respective), NE FERESC de o falsa interpreare istoriografica (de tip „decizii umane individuale” de tip abstracte si subiective).

 36. Exista o preocupare excesiva fata de inteligenta artificiala si o nepasare evidenta fata de prostia naturala!

 37. esti INTELIGENT cind te AUTOIMPUI ca SEF si vrei sa tii tu sa fluturi steagul marelui cunsocator in ale Inteligentei Artificiale in Romania – fara sa creezi sau sa produci ceva concret in acest domeniu …poaote dora ‘comision’ la cumparare cum a ajuns sa se numeasca spaga in romanica…
  asta o vrea philozoful de servici sa faca…
  de nume si citate ne-am saturat

  Lasati companiile si firmele romanesti sa lucreze si sa creeze in acest domeniu…impunerea profesionala sa vina pe cai naturale…nu bazaconiile astora de le stiu pe toate …acu e si fizician …matematician…profesor de logica…etc

 38. Inteligență Artificială = Nonsens
  Inteligență Naturală = Pleonasm
  Nu există inteligență fără suflet.

 39. Inteligentza este aceea parte a Corpului care te face Bogat fără sa Muncesti ! Noi gândim Noi Nu Muncim !

 40. INTELIGENTZA, numita „naturala”, ca sa nu i se zica UMANA, e cea care DA IMPULSURI/STIMULI MASINILOR FABRICATE de OM, indiferent din ce fel de MATERIE, MOARTA sau VIE si pe care le-a dotat cu capacitatea de a intra in functiune la comanda si a functiona automat conform
  procesorului inglobat, mereu IDENTIC…Natura si Universul care sunt CREATZIILE DIVINITATII, NU DAU OMULUI IMPULSURI/STIMULI pentru ca OMUL NU E PLANTA si nici ANIMAL si NICI MASINA/AUTOMAT/ROBOT…

 41. inteligenta presupune INFORMATIE,
  informatia presupune un COD prin care poate fi codata in-real din lumea virtual-teoretic-PLATONICA
  informatia codata presupune un decodor care-o vede, recunoaste si poate de-codifica !

  Un exemplu babaesc-pueril care arata ca informatia nu e simpla si nu e in-sine-pentru-sine !
  Gasesc ca adolescent o carte in care vad niste mazgalituri , in timp ajung sa invat (sa-mi integrez un cod decriptiv) ca mazgaliturile sunt ideograme chinezesti DESCOPAR un sens prin adapatarea aparatului cognitiv propriu la COD (IDEOGRAME) pe carel umplu surjectiv mental cu un SENS ! „INTELEG CEVA”
  Dupa un timp puse cap la cap acum-ideogramele vad ca-s o teorema de matematica avansata pe care nu o inteleg in amanunt insa recunosc din cate stiu ca nu-i altceva decat matematica ! Studiez 4 ani matematica (dau semantica, adica dau inter-relationari conceptuale codului, il finisez) si inteleg „mazgaliturile” ! …etc.
  INTELIGENTA presupune COD-uri logic inter-traductibile … presupune memorie, presupune un subiect care particularizeaza in universul general al discursului, presupune informatie …etc.
  Informatia presupune errori si entropie dinamica in transformari la cod !
  Peste mii de ani oameni noi dupa un raboi atomic gasesc aceassi carte cu mazgalituri …ce inteleg ei din ea ?
  ce mai intelegem noi din „liniar B” CRETA ?
  INTELIGENTA presupune:
  -„prelucrarea informatiei”, calcule in interiorul codului si memoriei franturilor particulare de „texte” codate
  – un COD in care-s codate informatiile (= un „dictionar surjectiv intre simbol si „sens-in-cod”)
  – un „obiect” care codeaza/decodeaza informatie in timp
  – TAUTOLOGIE logic-conservativa !
  -etc.
  (pe theam asta ‘s romane de ciorovait ! SERIOS !)

 42. CUANTIC … pentru ca putini inteleg ast, dar palavragesc aiurea pe thema … INFORMATIA presupune interactiune „masurare” 😉 !
  informatia e o interactiune intre orice tip de obiecte materiale !
  fara interactiune , fara „masurare” , fara OBSERVATOR
  nu exista informatie !
  Inteligenta UMANA si artificiala creata de om PENTRU OM e doar un anumit tip de organizare a memoriei interactiunilor (aka INFORMATIEI) recunoscut de-un „aparat”, o emergenta material complexa, finit … TELEOLOGIC !
  UNIVERSAL … toate interactiunile materiale posibile sunt INFORMATIE ! Evident ca nu toate au un rost in a le SUPRAVIETUIRII pentru OM 😉 sau macar satisfacerilor instinctuale umane 😉 !
  e mult de zis pe THEMA insa e simpla … e doar o poveste luuuunga explicatia ! Nimic genial !
  IQ=?

 43. Articol strălucit ca de obicei, la care nu ai ce să replici. Nici unul nu a putut replica. Se face bună distincție intelect, inteligență, rațiune (gândire), conștiință, conștiință de sine, inteligență naturală, inteligență artificială, conform gândirii universale. Articol binevenit, spre a risipi confuziile. Marele Urs are dreptate că se înmulțesc margelați și ingnorați și hoți. Numai că nu toți românii sunt margelați.Noroc e că ce spun inșii este cel mult antisemitism da baltă. Restul sunt cam pe afară. Charlie bate câmpii, Gigel tot imatur. Vai de capul culturii de la noi cu așa specimene.

 44. Ce insemna pentru deterministicele minti artificial-binare sa „gandesca”
  PROBABILISTIC, non-deterministic, gandire proprie sau o emulare REDUCTIONISTA a gandirii umane ?
  AUD ? (e o intrebare extraordinar de grea ! 😐 )

 45. Mai nou la pre Tory Ieni „nu ai ce sa replici”, ceea ce e totusi un salt de la „nu ai miscat o virgula”…A ajuns Mos Martin siberianu iredentist sa fie adulat, exact cand din nou umileste romanii…Sunt singurul care lupta aici cu antisemitii si rasistii!!!

 46. Mare-i grădina, Doamne! Noroc că nu mai contează, fiind prostie cunoscută. Care nu citește, nu cunoaște, dar se bagă! Campionul Charlie nu se dezminte, aceleași generalități de la învățământulideologic, revopsite cu impertinența ignoranței! Mereu vorbind în somn, Gmbplay vrea și el sex și money! Bine s-a ajuns! Margelatu mai ciupește din ce nu pricepe și îi dă cu falsuri de pe siteuri. Așa trupă se trimite pe la subsoluri! Loc de etalat prostie sau forum? pentru forum ar trebui și cunoscători ai subiectelor.

 47. Prostia este eroare de Creatie, 90% erori ? Schimbati Creatorul si reversati erorile ! Sau nu v-a trecut prin cap ?
  L-am vazut la tv pe singurul om care reflecta inteligenta in jur (G. Moisil), care l-a intrebat pe seful Meteorologiei, la vremea aceea, cata probabilitate de reusita au prevederile lor. I s-a raspuns ca 40%. Geniul le-a zis: preziceti invers ce va iese si aveti o probabilitate de 60%, cu 50% mai bine ! Umor fara inteligenta nu exista.

 48. Se susține de regulă că cei din elita academică sunt producători de savoir. O fi, însă constat că există în prezent numeroși intelectuali din sistemul universitar care s-au specializat în producția de maculatură… ( vezi și ” Inteligența artificială și condiția umană” )

 49. Ieri am fost la niste prieteni, unde niste COPII se jucau cu o dispozitiv VR conectat la un calculator.
  Era o simulare de tip Planetariu VR (cu un numar limitat de obiecte planete, stele, galaxii).
  Dar astazi, intr-o joaca PROFESIONISTA, de tip BIG DATA (folosind de data aceasta datele astronomice si ridicarile de distante a peste 10^18 MILIARDE de obiecte (1 miliard de galaxii, cam 1 miliarde de stele si sisteme planetare in fiecare galaxie), toate date obtinute de catre observatiile astronomice actuale de la sol si din spatiu), aceasta joaca DEVINE SERIOASA si se transforma intr-o VIZUALIZARE a REALITATII INCONJURATOARE (in SPATIU-TIMP) care depaseste stadiul de VR ! Ea REPREZENTAND chiar VIZUALIZAREA de tip MULTIDIMENSIONALA (4D in spatiu-timp, plus datele specifice fiecarui obiect cosmic in parte/5D-10D) a NATURII insasi !
  Iar atunci cand mai foloseste si softuri de simulari cosmologice pentru tratarea acestui set de date de tip BIG DATA inseamna ca OMUL poate REcrea NATURA pe PROPRIUL sau sistem IT (calculator plus echipamente aditionale de VR (de RECREARE si VIZUALIZARE pe calculator a LUMII COSMICE/NATURA INCONJURATOARE) plus softuri aditionale de tip AI (de tratarea INTELIGENTA a datelor) … adica OMUL poate RECREA, pe propriul sau dispozitiv de calcul chiar Facerea 1.1 ! Adica o VIZUALIZARE de tip VR in care Natura si Universul devin CREATZIILE OMULUI !
  PS. Evolutia OMULUI (a speciei Homo Sapiens) dureaza de 300.000 de ani. Evolutia AI dureaza doar de 30 de ani.
  Care va fi insa REALITATEA de peste inca 300.000 de ani ? SA NU FIM IPOCRITI si sa incercam astazi sa dam RASPUNSURI PRIPITE si GRESITE !

 50. Apropo de „Ce este inteligența” ?
  „Webb has discovered what appears to be a new record-holder for the most distant known galaxy — shattering its own previous record. This galaxy existed only 290 million years after the big bang. The galaxy, JADES-GS-z14-0, is unusually bright given its distance.” (Uploaded on May 30, 2024 pe situl telescopului spatial JWST).
  Dar in perioda 1997-2003 m-am ocupat de determinararea epocii de formarea a galaxiilor, folosind simulari cosmologice proprii implementate de supercalculatorul SGI din cadrul Institutului nostru. Lucrarile le-am publicat in cadrul Adunarilor Astronomice Generale de la Tokyo/1997 si Mancester/2000. Lucrari care preconizau ca epoca de formare a primelor galaxii (de aparitie a stelelor in galaxii) epoca de mai putin de 300 de milioane de ani de la momentul de Big Bang ! Ceea ce a confiramat in 2024 telescopul spatial JWST, cel care efectueaza observatii astronomice in punctul fix Lagrangian L2 (la aprox. 1.5 milioane de km de Pamant).

 51. In simularile numerice (uzuale azi in Cosmologie), simulari de tip AI, pe supercalculatoare de tip IT, datele fiind vizualizate prin VR (in care OMUL (cercetatorul care efectueaza simularile) NU CUNOASTE aprioric raspunsul OFERIT de MASINA/calculator) cum raspundem la intrebarea retorica „Ce este inteligența” ?
  Este OMUL (cercetatorul care nu cunoaste aprioric raspunsul la modelul sau) sau AI (calculatorul IT plus AI (soft) plus VR (vizualizare) in tratarea numerica a datelor) ?
  Fara AI (implementat pe un calculator) OMUL neputand cunoaste (NICIODATA) raspunsul la intrebarile sale !
  Fara AI (implementat pe un suport material) o divinitate antropomorfa OARE ar fi cunoscut APRIORIC raspunsul la FACEREA sa ?

 52. „Natura si Universul care sunt CREATZIILE DIVINITATII, NU DAU OMULUI IMPULSURI/STIMULI pentru ca OMUL NU E PLANTA si nici ANIMAL si NICI MASINA/AUTOMAT/ROBOT…” …
  OARE ?
  De unde H, cel necesar existentei vietii pe Pamant (sintetizat de catre Univers, in primul sau minut de existenta) ?
  De unde celelalte particule chimice necesare existentei vietii (atomii de C, N, O, Mg, Si, Au, Ag, Fe, cei sintetizati prin reactii termonucleare in miezul altei stele decat Soarele) ?
  ASADAR … Natura si Universul DAU OMULUI IMPULSURI/STIMULI pentru ca FACEREA omului !

 53. „Natura si Universul care sunt CREATZIILE DIVINITATII, NU DAU OMULUI IMPULSURI/STIMULI pentru ca OMUL NU E PLANTA si nici ANIMAL si NICI MASINA/AUTOMAT/ROBOT…” …
  OARE ?
  De unde H, cel necesar existentei vietii pe Pamant (sintetizat de catre Univers, in primul sau minut de existenta) ?
  De unde celelalte particule chimice necesare existentei vietii (atomii de C, N, O, Mg, Si, Au, Ag, Fe, cei sintetizati prin reactii termonucleare in miezul altei stele decat Soarele) ?
  ASADAR … Natura si Universul DAU IMPULSURI/STIMULI pentru ca FACEREA omului !

 54. Asadar …
  Optica mea este a unuia care a studiat logică, inclusiv logica simbolică și bazele matematicii, și științe (Astronomie, Cosmologie, fizica relativității, cibernetică, genetică, psihologie), a lucrat in Astronomie, Cosmologie, logica, teoria argumentării și filosofia contemporană și și-a asumat inițiative ale digitalizării în stiinta națională, in urma rezultatelor proprii (obtinute in perioada 1977-2016) … este cam diferita de a autorului acestui articol .

 55. Cultura mare mon cher, cultura mare! Dl Marga a stirnit in Domniile Voastre nevoia de a povesti tot ce ati citit.Inteligenta se bucura de 200 de definitii, spunea cineva. Numai ca aproape toate sunt conjuncturale si se refera la alte notiuni colaterale, creativitate, inovare, tehnologie, chiar inventica. O confuzie, chiar umoristica, este legarea intelegentei de caracter, de constiinta! Apropo, butada apartine lui N. Iorga si nu lui Arghezi. Crede cvineva ca Arghezi, ar fi avut obrazul? Sau Sadoveanu, Plesu, Liiceanu, etc.? Da ei macar nu s-au bagat la asemenea definitii.
  Putina lumina aduce in discutie Doru Popescu cu „judecata (procese de de optimizare a raspunsului) pentru a raspunde in mod optim la stimuli”. Numai ca prin repetari si detalii Dl Popescu pierde drumul spre esenta. Pacat Popescu, erai pe drumul cel bun, daca nu confundai inteligenta, de exemplu, cu creativitatea, care este un dat biologic. Creativitate o au au si animalele, plantele, floarea soarelui de exemplu, inteligenta nu! Stimuli da, Dl Popescu, dar care stimuli, externi, interni, proveniti din experienta individuala sau a speciei, din intuitie, din vise chiar? Exista o singura definitie total acoperitoare a inteligenteI
  ” CAPACITATEA DE A RASPUNDE OPTIM LA ORICE STIMUL EXTERN SAU INTERN! Disecati definita Domnilor, incercati sa ii gasiti cusur, dar cu argumente personale Va rog! Carti am citit si eu.

 56. In sfarsit logicianul-ilogic a inteles EXISTENTA CREATORULUI si a CREATIEI sale SUPREME, OMUL, care deja A RECREAT, pe calculator deocamdata, in ultimii 3o de ani ceea ce CREATORUL a reusit in SAPTE ZILE…Omu, asta logician-ilogician, e dovada ca MASINARIA, ideologica, stapaneste deja „omul”!!! Nu-i da prin cap ca MASINA, creata de OM, E O PRELUNGIRE INSTRUMENT-ala a OMULUI si NU OM!!!

 57. @ Decebal , ar trebui sa le multumesti comentatorilor pe care ii jignesti mai sus , pt. ca ei dau un pic de sare articolelor tale ! Cit priveste statul pe la” subsoluri imunde ” cum spui cu condescendenta ” superioara , vezi ca tu esti primul , cu toate pseudourile false pe care le folosesti !

 58. Cînd cunoștințele sunt lacunare și se vrea să se vorbească cu orice preț, fie și la întîmplare, apar monștri ai încurcării lucrurilor. Sunt dintre cei care au studiat argumentare și logică simbolică cu profesorul Marga, în jurul lui 2010.Doar se observă bine că în articol dînsul invocă scrieri de ultimă oră – din SUA, Germania, Anglia, ale unor autori care știu bine ce este actual. În rest, oricine poate pretinde că este de pe altă planetă. Iar definiția inteligenței se dă, cum se vede mai sus, în diferite cuvinte. Domnul Marga a dat-o – ceea ce este esențial – în termeni de capacitate de a rezolva probleme ivite în reproducerea umană a vieții, cu consecințe benefice. Ideea se poate exprima în cuvinte felurite. Dar contează ideea, nu cuvintele. Iar ideea din articol este cea corectă. Se vede că nici Horațiu nu o modifică decît în cuvinte. În rest, a se citi corespondența Arghezi-Mărgineanu. Arghezi este cel care a legat caracterul de inteligență. Poate au făcut-o și alții, dar citarea este corectă.

 59. Fara AI (implementat pe un suport material) o divinitate antropomorfa NU AR RFI PUTUT cunoaste APRIORIC raspunsul la FACEREA sa !
  Iar Universul Extragalactic (ca un simplu obiect astronomic) ISI DERULEAZA PROPRIUL SAU SOFT fizico-matematic (de expansiune si racire adiabatica) de vreo 13.8 miliarde de ani … si NU in doar sapte zile !
  Asadar, NICI O LEGATURA intre Universul Extragalactic si o asa numita entitate antropomorfa.
  Iar H, cel necesar existentei vietii pe Pamant, a fost sintetizat de catre Universul Extragalactic in primul sau minut de existenta, acum 13.8 miliarde de ani.
  Iar toate celelalte particule chimice necesare existentei vietii (atomii de C, N, O, Mg, Si, Au, Ag, Fe) au fost sintetizati prin reactii termonucleare in miezul altei stele decat Soarele, acum vreo 5 miliarde de ani.
  Asadar, Universul Extragalactic (ca un simplu obierct astronomic) IN DERULAREA PROPRIUL SAU SOFT fizico-matematic (de expansiune si racire adiabatica) a CREAT VIATA pe Pamant in vreo 13.8 miliarde de ani…si NU in doar sapte zile !
  Asadar, NICI O LEGATURA intre VIATA de pe Pamant si o asa numita entitate antropomorfa.

 60. Ce este inteligența umana ? CURIOZITATE, INTUITIE si MULTA MUNCA depusa de specia Homo Sapiens !

  PS. Scrieri de ultimă oră (filozofie doar si nu si Stiinta si Tehnologie) – din SUA, Germania, Anglia, ale unor autori (filosofi doar) NU PREA stiu bine ce este actual.

 61. Ce este inteligența umana ? CURIOZITATE, INTUITIE si MULTA MUNCA depusa de specia Homo Sapiens !

  PS. Scrieri de ultimă oră (filozofie doar si nu si Stiinta si Tehnologie) – din SUA, Germania, Anglia, ale unor autori (filosofi doar) care NU PREA stiu bine ce este actual.

 62. ” CAPACITATEA [DE A RASPUNDE OPTIM] LA ORICE STIMUL EXTERN SAU INTERN” se numeste chiar CREATIVITATE (de CREATIE a RASPUNSULUI) !
  Creativitatea este un proces mental și social care implică generarea unor idei sau concepte noi, sau noi asocieri ale minții creative între idei sau concepte existente (ca raspunsuri la diferiti stimuli).
  Si nu este specifica doar oamenilor. Si nu este nici un dat biologic.

 63. In preajma unei discutii pretentioase, am obiceiul sa fixez in prealabil terminologia, ca sa evit neintelegerile. De aceea afirmatia „Dar contează ideea, nu cuvintele…” mi se pare mult prea lejera!
  In dosarul care insoteste o inventie acordata, exista o singura propozitie, sau fraza, „Revendicarea Nr. 1”, de unica importanta.Ea trebuie sa contina termeni fara echivoc, virgule cit este necesar, dar un singur punct.!!! Ca altfel Oficiul de patente iti acorda protectie pentru altceva decit vrei tu. Cred ca asa trebuie sa fie si definitiile. Pentru terminologie avem DEX, asa cum e el trebuie folosit, altul nu avem.
  In ce priveste IA judecata mea e simpla: „Fapta nu exista”. Inteligenta este produsul creierului care tranzactioneaza prin biocurenti cu miliarde de Hz, de unde atita bogatie in o masinarie? AI, e vorba de roboti umanoizi perfectionati in scopuri militare, Asimov vorbea de ei inca in anii 40. O sa treaca si asta ca gripa. Intre doua razboaie robotii vor fi folosti numai pentru asamblarea careoseriilor.
  Cu Arghezi m-am mirat numai ca tocmai el vorbea de constiinta. Unde a scris asta, nu cumva in „Povesti de adormit Mitzura?”

 64. Detest sa contrazic, dar creativitatea si inteligenta sunt doua notiuni diferite.
  Terminologia este definita in literatura de specialitate si este unanim acceptata.
  Toata stima pentru eruditie, dar va grabiti sa faceti enunturi nefondate.
  Daca vreti va imbogatiti portofoliul de cunoastere, va recomand cartile lui Guntern Gottlieb, care conduce institultul CREANDO in Elvetia. E o personalitate recunoscuta, poate mai face si cursuri. Nu e gratis, dar merita. Ofera cursuri in engleza si franceza, nu va speriati de limba germana. Daca ati cunoaste-o, ati fi mai prudent in afirmatii.

 65. Tot ce numim gândire, inteligență, conștiință de sine, etc. este o acțiune determinată de mișcarea de rotație a Pământului. Știu că n-o să mă creadă nimeni însă vă invit să gândiți și să fiți inteligenți fără să țineți cont de această mișcare. Vă urez succes!

 66. Dacă se confundă lucrurile nu se ajunge nicăieri. Aici, în articolul Ce este inteligența?, ca să fiu precis, nu-i discuție despre creativitate, ci despre inteligență. Se poate citi negru pe alb că Profesorul Marga despre aceasta discută. Dacă rămâne corect, nimeni pe lume nu pretinde unui autor să discute ceea ce nu și-a propus. Profesorul invocă opinii clasicizate și actuale și definește, ca unul care vine pe linia Kant-Dewey, inteligența drept capacitate de a dezlega probleme și pune în relief criteriul consecințelor benefice.Pe larg, dînsul a abordat chestiunile acestea în volumele Stăpânirea complexității (2023) și Vocația gândirii (2024). Dînsul și citează mult pentru a reda exact ideile deja formulate. Autorii citiți și citați nu sunt nicidecum doar filosofi. La inteligența artificială cei mai mulți sunt din afara filosofiei – Wiener, Shannon, Anderson, Chomsky, Minsky, Kurzweil, Nillson, Rosenblatt, Neisser, etc. Nu știu ce-i spunea Arghezi lui Mitzura, dar corespondența sa cu Mărgineanu o știu, încît ceea ce am spus este cert.

 67. „CAPACITATEA DE A RASPUNDE OPTIM LA ORICE STIMUL EXTERN SAU INTERN!”
  pueril ! 🙁 🙁 😀
  desi chiar si imbunatatit tot fals puteai zice mai elaborat ca e :

  „CAPACITATEA (unui sistem oarecare) DE A RASPUNDE (in limitele gradelor lui de libertate tranzactional-logica pe o memorie si c-un set de algorithme interne specifice marimii lui in ierarhia teoretica a sistemelor cu feedback deci si capacitatea de re-programare partiala(!)) OPTIM (in limitele tolerantelor si entropiei de sistem particular-real) LA ORICE STIMUL EXTERN (perceput! mai bine sau mai prost in toleranta de sensibilitate a senzorilor/simturilor) SAU INTERN (virtual rezultata din „experimente mentale care emuleaza dupa capaitatile particualre a sistemului „gandind”, in gandire realitatea!” !
  E mai bine decat te asteptai tu 🙁 ?
  prin :
  „Disecati definita Domnilor, incercati sa ii gasiti cusur, dar cu argumente personale”

  Daca esti atent vezi CAUZALITATEA universala a gandurilor pur-dependenta prin simturi (altfel „TABULA RASA” creier-gol) de universul CAUZAL-exterior mintii, NE-UITAND ca si OMUL e parte „cauza-efect” in UNIVERS nu in afara lui, peste el !
  FATALISM-ul unor fiinte incapabile intelectual sa-si vada viitorul in prezent pentru ca nu indeajuns forta intelectuala biologic evoluata 🙁 ! Totusi darwinist MAIMUTELE-S mai „proaste” decat noi … deci cu mai putine „pofte” decat OMUL !

  IQ=?❤️👽
  🙂

 68. Am auzit o disputa intre cei care nu credeau (pe bune si natural in liber-arbitru)
  CICA:
  – Dom’le daca totul e cauzal determinsit de la inceptul universului ce vina am eu ca din pofte perverse sunt criminal in serie
  cand CAUZAL-FIZIC nu puteam altfe ?
  (la care celalalt , istetz, iii raspunde:)
  – La fel, si conform alcelorasi deductii, ce vina am eu daca trebui sa te pedepsesc prin condamnare la moarte pentru cele care le-ai facut FATALIST cauzal ?
  HA 😀 !
  LIBERUL-ARBITRU e o iluzi … asta nu inseamna ca lumea e altfel decat o percep azi dac LIBER-ARBITRU nu exista !
  Cine face ceva imoral-gresit pentru ca fatalist TREBUIA s-o faca sufera consecintele la fel de fatalist din partea celorlalti ! Cine gandeste inainte ucigand in serie doar virtual in gandire e la fel de „pacatos” ca unul care pune-n practica!
  PE SCURT: Greseala multora e ca atunci cand gandesc despre lume uita ca e FATALISTA in TOTATAILTATEA ei , ei excluzandu-se ca persoana !
  TOTUL e regizat de la BIG-BANG … si criminalul si victima si cel cu pedeapsa si cel care gandeste despre ei ! 😉
  OMNISCIENTA e o povara ! Nu lasa loc ❤️iluziei❤️ de LIBEWR-ARBITRU , pe care taman pentru ca suntem efectiv prosti o avem ca dar ceresc ! Chiar si kaBBala medievala stia asta …
  IQ=?

 69. Am fost mereu fascinat de kaBBala mediavala !
  PS: Oricum nu schimba nimic cu sau fara liber-arbitru … pentru ca oricum nu ne putem „depasi conditia” ca indivizi particulari ci doar ca specie in timp ! 😐
  Universul e plictios si tautologic daca-l intelegi ! 🙁 Suntem parte din el !
  PUP !

 70. Suntem in lume gandind ca niste surferi pe niste valuri ne-facute de ei !
  PE scurt celor incapabili sa gandeasca a la CIBERNETICA de gradu 2:
  THEMA DE MEDIATIE:
  In filmul MATRIX … cei controlati de masini in incubatoare, inaintea inaintea inghitirii pilulei rosii
  credeau sau nu in LIBER-ARBITRU ?

 71. Noi „pseudo-zeii” din afara MATRIX-ului, spectatorii filmului, vedem ca ei n-aveau liber-arbitru in virtualitatea gandita LOGIC de masini 😉 ? (intamplator autorii filmului au fost hebrei ?)
  Extrapoland, noi, ca niste „pseudo-zei” din afara MATRIX-ului nostru am vedea ca cei din incubatarele MATRIX, ca „LIBER-ARBITRU” intr-o lume CAUZALA e o pura iluzie de TURMA !

 72. „baroSSanul spune:
  07 IUL. 2024 LA 18:58”
  daca totu-i „regizat” de la inceput ! intr-un univers superdeterminist(cuantic) si pe logia Teoriei GENERALE a Relativitaii care spune ca exact cum un obiect 3 dimensional e gata spatial definit la fel si un obiect 3 dimesional 8cu dimensiunea temporal-„dinamica”) e la fel de gata si pre-definit !
  Celor care cred altfel … Odata intamplat adica observat 4-dimensional ceva … mai poate fi schimbat in ALTCEVa la fel de 4 dimesional ? 😉
  Multi nu inteleg ce inseamna obiect finit, definit, 4-dimensional … insemna un obiect vazut nu din a 4 dimensiune ci din afara lor ca deja pre-destinat (destin=timp). Calr ca noi in timp nu putem vedea FATALISMUL universal din afara lui ! 😉
  Insa putem rationa o a 5 dimensiune incare sa vedea, timpul si oamenii captivi in timp ca ceva …etc.
  Stiinta de aZI permite alte abordari metafizice decat cele medievale !
  Cauzalitatea impune FATALISMUL pana nu gasim INSULE ACAUZALE desi istorice, in TIMP! 🙂 😀
  IQ=?

 73. DA !
  cum „odata dat” unui obiect 3-dimensional nu-i mai poti modifica mental liber-arbitru-volitiv LUNGIMEA sau LATIMEA sau INALTIMEA,i n mai mic sau mai mare la discretie
  la fel unui obiect 4-dimensional nu-i mai poti modifica timpul(=ISTORIA proprie) adica starea in istorie. in dimensiunea temporala aidoam unei dimensiuni spatiale, la un momenta dat ! „istoria” unui obiect 3 dimensional in timp NU E ALTCEVA decat a 4-a lui dimensiune ! 🙂
  IQ=? 😛
  (PS: crede cineva ca pot devenii 🙁 habotnic cu umila minte pe care genetic o am ? 🙁 Plictisseala imensa ! Pariu pe TRUMP!)
  (da-i extreem de valabila EXPERIMENTAL, n-asa(?) ! SHALOM ! 😉 )

 74. ca un surfer pe a 4-a dimensiune
  un om are iluzia ca el face timpul
  desi obiectul 4-dimensional din care si el face parte
  e deja pre-definit …
  o iuzie aidoma celei unuia care mergand pe o poteca intr-o padure … i se pare ca el creaza cu liber arbitru copacii de-a lungul drumului !
  UNIVERSUL e o plicticoasa TAUTOLOGIE … geniilor ! 🙁
  E un mega-obiect 4-dimensional PRE-DEFINIT intr-o a 5-a dimensiune la care cu si prin ILUZIA „liperului arbitru” ave si noi macar virtual acces ! 🙁 !
  SHALOM !

 75. cum poate fi „LIBER-ARBITRUL” ceva real daca prin metodica bataie-zilnica il poti schimba unui copil , matur in evolutie in asa fel incat e altul in „liber-arbitrul”-lui decat ar fi fost ne-dresat prin metodica BATAIE in cei 7 ani de-acasa !
  cei 7 ani in care IMPRINTUL ramane pe viata copilului ajuns adult ?
  Ma mir ca RELIGIA nu vede contradictioa diontre un LIBER ARBITRU modificabil prin percepte clericale si un „liber-arbitru” innascut si de ne-modificat prin stimului („bataia pestelui”) ?
  IQ=?
  😀
  IQ=?

 76. „„istoria” unui obiect 3 dimensional in timp NU E ALTCEVA decat a 4-a lui dimensiune ! 🙂”

  BIDEN , precum premeditat subteran si pre-aflat de mine
  Va fi rasturnat de ai-lui ! 🙂
  SHALOM!

 77. BIDEN a zis ca pune TAXA pe superboagtii yankei 😀 si strange de pe ei (vezi sa nu 😛 ) 😮
  500 de miliarde ! In dezbaterea cu MILIARDARUL TRUMP, recent (27 iunie), cand s-a facut SENIL de 3 parale !
  I se va permite lui BIDEN sa puna TAXA pe bogati ? 😀 in USA ? 😎
  (PS: Am crezut ca n-am auzit bine 🤣🤣🤣, 500 de miliarde $ [anual?], TRUMP a strambat NASOL din nas 😛 o secunda, pana s-a auto-controlat ° !)
  ‘L schimba, chiar oamenii lui, pe BIDEN ! „Glume” de astea nu se fac in CRIZA ECONOMICA, pentru ca pot „invata” saracanii „la rau” ! 😉
  Oricum chiar mass-media DEEP STATE-ului, a democratilor a sarit pe el ca-i … DEMENT ! Dupa DEZABTERE 😉 😀
  MAGA !

 78. Spuneam ieri fara succes si vad ca si azi sunt urmarit de Ghunion: Pro NEADEVARULUI e un ATEU, care l-a bagat din nou in priza pe IA-u ideologic care functioneaza exclusiv pe baza de „stimuli”/stimulente…”Entitatea antropomorfica” este in mintile ravasite dog matic DUMNEZEU…De parca cineva ar sustine ca Dumnezeu e OMUL!? Da, OMUL poate deveni un Dumnezeu, „in miniatura”, in urmatoarele milenii daca nu se autodistruge..
  Inteligenta e un DAT STRICT UMAN si trebuie pusa sa lucreze, dar nu toti oamenii punand-o la lucru devin GENII. Dovada fiind cei care nu pricep si nu accepta ca „plantele si animalele” NU POSEDA INTELIGENTA IN SINE, in sensul ABSOLUT daca nici OMUL nu devine automat si pe banda rulanta, ca posesor de INTELIGENTA, GENIU… Le repet „habotnicilor ideologici”, NICIODATA NICIO PLANTA si NICIUN ANIMAL NU VOR POSEDA INTELIGENTA ABSOLUTA, UMANA!!! Niciodata nu o sa existe O PLANETA A MAIMUTELOR sau a „lupilor cenusii”…

 79. Poporul nostru a RESPECTAT (DINTOTDEAUNA) CERUL cel NATURAL … CREDINTA in DZEUL cel MITIC/CERUL Tatal, MITOLOGIC/”*Dyḗws Ph₂tḗr”, DZEU STRAVECHI (datand din Ep. Bronzului/PIE 3000 BC), AUTOHTON/precrestin si ORIGINAL/ramas acelasi si in Ep. Fierului/cea geto-dacica. CER pe care il RESPECTAM chiar si ASTAZI, in Ep. Moderna, sub ACELASI NUME de DZEUS/DumneZEU. Nume RAMAS cu ACEEASI radacina PRECRESTINA de ZEU !
  Peste care, mai apoi, neamul nostru cel GETO-DACIC a SUPRAPUS si CREDINTA spirituala cea PRECRESTINA si ORIGINALA/doar AUTOHTONA in CUNOASTEREA UMANA a CERULUI (inca din zorii aparitiei STIINTEI in Europa), cea a DAIMONULUI(OMULUI-DZEU) Zamolxis/550 BC (elevul MATEMATICIANULUI Thales, COSMOLOGULUI Anaximandru, FILOZOFULUI si ASTRONOMULUI Pitagora).
  CREDINTE spirituale peste care am adaugat, mai apoi, si CREDINTA cea PALEOCRESTINA a IUBIRII a OMULUI-DZEU Iisus/post 50 AD (credinta de rit APOSTOLIC si de tip ARIANISTA).

  PS. Inteligenta („CAPACITATEA DE A RASPUNDE OPTIM LA ORICE STIMUL EXTERN SAU INTERN”) NU ESTE un DAT STRICT UMAN. Fiind comuna si plantelor si animalelor si masinilor (AI) !

 80. „Spuneam ieri fara succes si vad ca si azi sunt urmarit de Ghunion”

  Natura face glume, oare Inexistentul este inteligent ? De ce oare face in permanenta atatea erori ale Createi, cum este Charliecul ? Poate fi banuit ca o face intentionat, deoarece erorile i se supun ! Situatia poate fi extinsa la toti iisusii urcati invers pe cruce, sa aiba fundul accesibil la pupincurit.

 81. Inca din zorii aparitiei STIINTEI in Europa, DAIMONULUI(OMUL-DZEU) Zamolxis/550 BC (elevul MATEMATICIANULUI Thales, COSMOLOGULUI Anaximandru, FILOZOFULUI si ASTRONOMULUI Pitagora) a adus rezultatele STIINTEI Astronomie pe TARAMUL nostru GETO-DACIC. La mai putin de 200 de ani de la APARITIA acestei STIINTE in lume (anul 746 BC, in Noul Babilon, pe vremea regelui Nabonassar II, cand incep notarile si interpretarile fenomenelor ceresti).
  „VII,3,5. Se spune că un get cu numele Zamolxis ar fi deprins de la acesta unele cunoştinţe astronomice, iar o altă parte ar fi deprins-o de la egipteni, căci cutreierările sale l-ar fi dus până acolo. Mai întâi, [Zamolxis] s-ar fi făcut preot al ZEULUI cel mai slăvit la ei [ZEUS/DZeus cel CERESC], iar după aceea a primit şi numele de zeu.” (Strabon/(64 BC–24 AD), Geografia).
  Deci acum 2500 de ani POPORUL nostru GETO-DACIC a avut ACCES la STIINTA (Astronomie si Cosmologie) …
  Dar tu Andrei (ca ministru al Educatiei post 1991) CE AI FACUT pentru REintroducerea Astronomiei ca obiect de studiu in scoala româneasca ? NIMIC !
  Te-ai limit la ‘propavaduirea’ unor concepte ‘filosofarde desuete’ demne de metafiza sec. XIX. Precum si la ‘propavaduirea’ unor ‘conceptii spirituale invechite’ demne de mileniul I BC si straine de taramul nostru (concepte deserice si desartice descrise de tine pe larg intr-o carte a ta).
  Si de aceea, prin INACTIVITATEA unnor Ministri ai Educatiei, NECREDINCIOSII de IERI si de ASTAZI (cei post ’89), adica cei RAMASI IN URMA in EDUCATIA si CULTURA lor … CRED ca LUMEA (ramasa geocentrica si antropomorfista la acestia) a fost FACUTA in 7 zile de catre o ‘presupusa’ entitate antropomorfa. Necredinciosi in CUNOASTEREA UMANA de tip sarlica …

 82. Inca din zorii aparitiei STIINTEI in Europa, DAIMONULUI(OMUL-DZEU) Zamolxis/550 BC (elevul MATEMATICIANULUI Thales, COSMOLOGULUI Anaximandru, FILOZOFULUI si ASTRONOMULUI Pitagora) a adus rezultatele STIINTEI Astronomie pe TARAMUL nostru GETO-DACIC. La mai putin de 200 de ani de la APARITIA acestei STIINTE in lume (anul 746 BC, in Noul Babilon, pe vremea regelui Nabonassar II, cand incep notarile si interpretarile fenomenelor ceresti).
  „VII,3,5. Se spune că un get cu numele Zamolxis ar fi deprins de la acesta unele cunoştinţe astronomice, iar o altă parte ar fi deprins-o de la egipteni, căci cutreierările sale l-ar fi dus până acolo. Mai întâi, [Zamolxis] s-ar fi făcut preot al ZEULUI cel mai slăvit la ei [ZEUS/DZeus cel CERESC], iar după aceea a primit şi numele de zeu.” (Strabon/(64 BC–24 AD), Geografia).
  Deci acum 2500 de ani POPORUL nostru GETO-DACIC a avut ACCES la STIINTA (Astronomie si Cosmologie) …
  Dar ministrii Educatiei post 1991 … CE AI FACUT oare EI pentru REintroducerea Astronomiei ca obiect de studiu in scoala româneasca ? NIMIC !
  Si de aceea, prin INACTIVITATEA lor ca Ministri ai Educatiei, NECREDINCIOSII de IERI si de ASTAZI (cei post ’89), adica cei RAMASI IN URMA in EDUCATIA si CULTURA lor … CRED ca LUMEA (ramasa geocentrica si antropomorfista la acestia) a fost FACUTA in 7 zile de catre o ‘presupusa’ entitate antropomorfa. Necredinciosi in CUNOASTEREA UMANA de tip sarlica …

 83. De „altfel”, doru e mult mai indaratnicit in dog ma decat l-am demascat inteligent…Si cand ma gandesc ca pre Tory Ienii-l tolereaza de cand Sektkuku l-a dislocat pe forum cu patru ani in urma de cand a fost declansat al treilea macel bolsevic mondial…L-au tolerat fiind ei insisi atei si acum se achita de obligatie dand de pamant cu IDOLu lor…Semnificativ e si faptul ca nici raspopitii forumului nu au reactionat la grosolania ordin Nara cu care NEAGA pe Dumnezeu si DUMNEZEIREA!!!

 84. Inca din zorii aparitiei STIINTEI in Europa, DAIMONULUI(OMUL-DZEU) Zamolxis/550 BC (elevul MATEMATICIANULUI Thales, COSMOLOGULUI Anaximandru, FILOZOFULUI si ASTRONOMULUI Pitagora) a adus rezultatele STIINTEI Astronomie pe TARAMUL nostru GETO-DACIC. La mai putin de 200 de ani de la APARITIA acestei STIINTE in lume (anul 746 BC, in Noul Babilon, pe vremea regelui Nabonassar II, cand incep notarile si interpretarile fenomenelor ceresti).
  „VII,3,5. Se spune că un get cu numele Zamolxis ar fi deprins de la acesta unele cunoştinţe astronomice, iar o altă parte ar fi deprins-o de la egipteni, căci cutreierările sale l-ar fi dus până acolo. Mai întâi, [Zamolxis] s-ar fi făcut preot al ZEULUI cel mai slăvit la ei [ZEUS/DZeus cel CERESC], iar după aceea a primit şi numele de zeu.” (Strabon/(64 BC–24 AD), Geografia).
  Deci acum 2500 de ani POPORUL nostru GETO-DACIC a avut ACCES la STIINTA (Astronomie si Cosmologie) …
  Dar ministrii Educatiei (post 1991) … CE AI FACUT oare EI pentru REintroducerea Astronomiei ca obiect de studiu in scoala româneasca ? NIMIC ! AU PROPAVADUIT doar acele ‘credinte obscure si invechite’ demne de mileniul I BC (tipice taramurilor desertice si desartice, taramuri nespecifice neamului nostru), cat si cele ‘filosofarde metafizic’ (tipice tot altor taramuri straine de ale noastre) !
  Si de aceea, prin INACTIVITATEA acestora ca Ministri ai Educatiei, NECREDINCIOSII de IERI si de ASTAZI (cei post ’89), adica cei RAMASI IN URMA in EDUCATIA si CULTURA lor … CRED ca LUMEA (ramasa geocentrica si antropomorfista la acestia) a fost FACUTA in 7 zile de catre o ‘presupusa’ entitate antropomorfa. Necredinciosi in CUNOASTEREA UMANA de tip sarlica …

 85. Pe limba ‘cea sarlica’ a NECREDINCIOSILOR …
  ‘CREATORUL a reusit in SAPTE ZILE’ … OARE ?
  Oare cum DEFINESTI ‘MOMENTUL creatiei’ ?
  Oare cum DEFINESTI ‘timpul de 7 zile’ scurs de la ‘MOMENTUL creatiei’ ?
  OARE asta inseamna (cf. Facerii 1.) cam 604.800 secunde terestre actuale ?
  OARE asta este ADEVARAT cand stim (dpv. geologic si geofizic) ca PAMANTUL are o VARSTA de 4.5 miliarde de ani, iar Galaxia nostra (Calea Lactee) are o VARSTA de peste 12 miliarde de ani ?
  NU CRED … ceea ce tu (cel far de scoala) ‘crezi’ !!! NICIODATA NU O SA CRED ACEASTA INEPTIE !!!
  OARE asta inseamna (cf. Facerii 1.) cam 7 ‘perioade de evolutie cosmica’ ? POATE …
  POATE, doar daca presupui insa ca Universul Extragalactic a parcurs vreo sapte perioade distincte de evolutie … in cele 13.8 miliarde de ani ale existentei sale.

 86. „Unde este DumneZEU? Religie, revelatie, DumneZEU” ”
  Mai bine hai sa-l intrebam pe cel care a scris volumul in cauza (o meditație cuprinzătoare asupra întrebării: „unde este Dumnezeu”? ) … ce parere filozofica si metafizica are autorul despre cele ‘7 zile ale Facerii’ .
  Si CUM le poate DEFINI el … in lipsa CUNOSTIINTELOR ACTUALE de Astronomiei si Cosmologiei …

 87. Cine discută ar fi cazul să se și informeze în prealabil. De vorbe goale și de vorbe fără acoperire e plină lumea.Astronomia a fost reintrodusă în Curriculumul Național din 1998. În rest, nu încape totul în curriculum. Din păcate se introduce astronomie, dar lipsesc astronomii. Până și centrele care au fost își duc greu zilele, nefiind la dispoziție specialiști.

 88. „Semnificativ e si faptul ca nici raspopitii forumului nu au reactionat la grosolania ordin Nara cu care NEAGA pe Dumnezeu si DUMNEZEIREA!!!”
  Caci NU AU CUM ! Caci aceasta a fost EVOLUTIA cea ISTORICA a CREDINTELOR cele SPIRITUALE de pe acest TARAM … CUNOASTEREA si VENERAREA (atat SPIRITUALA cat si STIINTIFICA) a CERULUI in ultimii 5000 de ani (din Ep. Bronzului, Ep. Fierului/cea GETO-DACICA si pana ASTAZI)… in epocile precrestine, paleocrestine si crestine … a unui ACELASI zeu UNIC/Tatal nostru cel CERESC … numit pe acest TARAM drept DZEU/DumneZEU (avand aceeasi radacina PRECRESTINA a cuvantului de ZEU) !

 89. „Semnificativ e si faptul ca nici raspopitii forumului nu au reactionat la grosolania ordin Nara cu care NEAGA pe Dumnezeu si DUMNEZEIREA!!!”
  Caci NU AU CUM ! Caci aceasta a fost EVOLUTIA cea ISTORICA a CREDINTELOR cele SPIRITUALE de pe acest TARAM … CUNOASTEREA si VENERAREA (atat SPIRITUALA cat si STIINTIFICA) a CERULUI in ultimii 5000 de ani (din Ep. Bronzului, Ep. Fierului/cea GETO-DACICA si pana ASTAZI)… in epocile precrestine, paleocrestine si crestine … a unui ACELASI zeu UNIC/Tatal nostru cel CERESC … numit pe acest TARAM drept DZEU/DumneZEU (avand aceeasi radacina PRECRESTINA a cuvantului de ZEU) ! CACI nimeni nu poate neaga CERUL ca DumneZEU !

 90. „Semnificativ e si faptul ca nici raspopitii forumului nu au reactionat la grosolania ordin Nara cu care NEAGA pe Dumnezeu si DUMNEZEIREA!!!”
  Caci NU AU CUM ! Caci aceasta a fost EVOLUTIA cea ISTORICA a CREDINTELOR cele SPIRITUALE de pe acest TARAM … CUNOASTEREA si VENERAREA (atat SPIRITUALA cat si STIINTIFICA) a CERULUI in ultimii 5000 de ani (din Ep. Bronzului, Ep. Fierului/cea GETO-DACICA si pana ASTAZI)… in epocile precrestine, paleocrestine si crestine … a unui ACELASI zeu UNIC/Tatal nostru cel CERESC … numit pe acest TARAM drept DZEU/DumneZEU (avand aceeasi radacina PRECRESTINA a cuvantului de ZEU) !
  Caci NIMENI nu poate nega CERUL ca Dumnezeu !

 91. Cum incearca unii sa raspunda pe acest forum … la o simpla intrebare ‘Ce este inteligența’ ?
  Cam ca la cea despre ‘Ce este un covor’ ?

 92. Cum incearca unii sa raspunda pe acest forum … la o simpla intrebare ‘Ce este inteligența’ ?
  Cam ca la cea despre ‘Ce este un covor’ ?
  Complicand (INUTIL) atat intrebarea cat si continutul sau ! Cam de la 10^(-32) cm … la PESTE 10^(28 cm) !

 93. Unchiul meu a fost profesor de Matematica la un liceu de la Turnu Magurele. Dar care, conform curiculei, ca si toti ceilalti profesori de Matematica din toata tara, a invatat Astronomia (in facultatea de Matematica) si a predat si Astronomie. Cam de prin anii ’40.
  De la el, in vara anului 1961 am invatat sa SCRUTEREZ (cu ochiul liber) CERUL !

  Dar, ca sa poata preda astazi Astronomia … trebuie ca TOTI profesorii de Matematica, Fizica, Informatica … sa FIE SPECIALIZATI (formati), INTERESATI si sa se INFORMEZE (continuu) … in si despre Astronomie. Ca pe vremuri !
  Pe vremea mea, in Facultatile de Matematica se studia Astronomia. ASTAZI NU ! Este doar vina DECIDENTILOR/ decanilor de universitati si a ministrilor Educatiei (adica a tuturor celor care nu pot raspunde astazi la intrebarea ‘Ce este inteligența?’

 94. Astronomia, ca si stiintele, fara a fi „stiinta”, a incaput de aproape doua secole pe mana marxistilor, fiind supusi unor „stimuli” de profesori sefi de catedre sa faca aprecieri fara acoperire de cate ori se pune problema sintetizarii cunostintelor acumulate timp de milenii!!!

 95. In ce sistem ultracomplex a reusit Inexistentul sa plaseze „corpurile ceresti”, cum i-a venit ideea asta ? Oare mai tine minte numele lor ? E tare moshul, poate numara pana la oo si inapoi, de 2x ! Asta il linisteste pe Charlie, ii da SECURITATE si STABILITATE. Un lucru nu inteleg, creatia duonului Inexistent nu este stiinta, este aceeasi dilema intre probabilistic si stohastic, ca la creatia „inteligentilor artificiali” ?

 96. COMENTARIILE misteriosului MISHTEUAX sunt mai mult decat stranii ❤️!
  👽👽👽🛀😮

 97. „some girl alone spune:
  19 IUL. 2022 LA 20:09
  @mishteaux … „desteptul” e acel tip de om care are ca hobby simplificarea complexului
  „prostul” e cel care nu reuseste NATIV simplificarea, dimpotriva „complica lucrurile” !2

 98. „some girl alone spune:
  19 IUL. 2022 LA 20:17
  @mishteaux

  o intrebare PUR TEORETICA:

  – O economie constanta in timp (indelungat) … ar duce cumva la minimalizarea pana la absenta (!) …a correcturilor de sistem ?

  DACA DA …atunci asta explica de ce societatile cu o ECONOMIE constanta (proasta sau buna … dar constanta in timp)
  duc la sisteme relativ stabile si ca sistemele se prabusesc ( vezi AZI!) atunci ca tarile c-o economie relativa constanta in timp …sufera sichimbari economice (bruste) !

  Nun intelegeam de ce pot exista dictatori in tarile c-o economie proasta dar CONSTANTA in timp ….si „democratie” in tarile c-o economie constant-buna in timp !
  Mai grav … nu intelegeam de ce SISTEMELE SE SCHIMBA …de indata ce constantza economica in timp …se schimba !

  PS: Cred ca sistemul matematic cu 3 picioare logice … propus de hobby-ist … e explicativ-PROGNOZABIL multumitor !
  Trece testul verificarilor istoric-reale !

  🙂”

 99. Urmeaza partea a doua care nu a trecut de caudine: Dar sa nu ne facem probleme, toate domeniile gandirii umane sunt controlate si mai ales directionate in acelasi spirit de sefi de catedre de aceeasi sorginte si nu intamplator sunt aceiasi cu propovaduitorii actuali
  ai „neomarxismului”…Pana nu demult mistificatorii astronomiei ii dadeau Universului pana-n TREI MILIARDE de ani si acum s-au razgandit Pamantul trecand de 4,5 miliarde, adica e mai batran decat Universul!? Deh, „matematicienii” se incurca in cifre mai abitir ca noi…

 100. „Secretele” intelegerii profunde ale societatii sunt …. GANDIREA SISTEMICA … bazata pe FEEDBACK (o notiune fundamentala a controlului societal = nu poti controla ceva daca nu-i cunisti prin feedback urmarile !)
  1. legislativul —produce legi (mai bune sau mai rele, calificate asa dupa urmarile lor)
  2. executivul —aplica legile (asa cum sunt, sau … prin amendamente pracice de aplicabilitate)
  3. juridicul —constata errori de in-aplicabilitate si informand, formal sau informal legislativul !
  [INPUT-OUTPUT-FEEDBACK_AUTOCORECTIONAL !] …regresia evolutiv-statistica spre „mijloc” 😛 😉
  Matematicianul in cauza a condensat relativ simplu … modelul matematic al unui sistem deschis cu … AUTOCORECTIE !
  ECONOMIA …e de facto factorul perturbator al intreguluim sistem … ea indica corectiile in timp util si real
  ea supune ca ceva MORAL azi nu putea fi moral ieri si ceva imoral azi (anumite TAXE si IMPOZITE para-absurde) pot fi morale in viitorul unei alte stari economice !
  MARX … batranul bullangiu (editat), uns cu toate alifiile-celor-care-inteleg-lumea-ASA-CUM-E a zis-o !
  ECONOMIA e baza societatii si … in caz ca economia e de BELSUG … morala si tensiunile societale intre perpetuele CLASE sociale
  sunt minimale …in caz ca ECONOMIA e vraishte … toate (inclusiv limitele ETICE ale societatii ‘s altele)
  Ceva clar oricaruia care-a vazut cum procedeaza oamenii intr-o croaziera maritima placuta realtiv la cum se comporta aceeasi oameni cand corabia se scufunda 😉 !
  Desteptilor lumea le e mai simpla decat complexitatea virtuala cu care-o imbraca …proshtii !
  😀

 101. INTREBARE: Daca la BIG BANG am fost toti a-spatiali intr-o singularitate … ce proprietati avea EA daca in afara ei era NIMICUL ABSOLUT (ala fara informatie, fara spatiu si fara timp 😉 ) !
  Daca in SINGULARITATE nu era 😎DEJA😎 intreaga INFORMATIA a universuui 4-dimensional, adica cu deja istoria lui INTREAGA
  s-a format „INFORMATIA” universului de azi ca „ceva” din nimic … ulterior ?
  Poate fi „INFORMATIA” distrusa sau creeata din NIMICUL ABSOLUT ? E GAINA in intreaga ei informatie intr-un OU ?
  ETC . (‘S romane de scris cate-s ipoteze si-n stiinta 😐 !)

 102. la limite e pura-religie !
  Vorbesc de BIG BANG desi vorbaria contrazice imposibilitatea teoriilor actuale de-a fi logic coherente in SINGULARITATE!
  Universul are o viteza limita insa pentru ca nu puteau prin viteza luminii explica varsta universului relativ la spatiul detectabil au inventat TEORIA SUPERINFLATIEI UNIVERSALE (umflarii spatiale postbigbangiste cu viteze SUPRA-LUMINICE) deloc verificabil practic !
  MDA ! Stiinta e buna cat e practica … in rest stiinta teoretic metafizica …etc.

 103. Doru popescu 14,09 :FOARTE FRUMOS COMENTARIUL . SI INTERESANT . SI UMAN . FELICITARI , D.LE PROFESOR !

 104. UNIVESUL e un OBIECT 4-dimenional … asta garanteaza fatalitata unic temporala a lumii !
  ca noi nu stim ca fiinte finite , parte din el, viitorul nu inseamna ca universul are mai multe variante de viitor
  – mereu privit in urma (pentru ca nu avem simturile sa vedem in viitor ci prin memorie si OPERATII PE MEMORIE doar in trecut)
  il vom vedea UNIC si CAUZAL ! ACAUZALITATEA de inceput e pura RELIGIE !
  DACA totul a fost in singularitatea BIGBANGISTA si nimic in afara ei la „inceputuri” putem avea azi ceva altfel decat ce-a fost deja sub o forma sau alta in ea ?
  Pe thema asta e de meditat pentru ca duce la concluzia ca traim stiintific RATIONAL uman-finit intr-o IUZIE si ca lumea
  chiar poate fi alta decat o simtim si rationam noi !
  PE BUNE ! (stau la dipsozitie la diverse intrebari …)
  IQ=?

 105. Mai grav !
  Daca universul el insusi e un obiect 4 dimensional
  e timpul ca dimensiune ceva fluctuant probabilistic (ca realitate deja intamplata nu ca calcule de viitor) DACA
  celelalte dimensiuni nu-s aidoma in proprietati lui ?
  4-dimensional implica un obiect avand pe langa 3-dimensiuni spatiale si o dimensiune teporalaa lui , adica avand si spatiu si ISTORIA lui in spatiu … vizibila MONO-BLOC din afara lui !
  „BLOCK-UNIVERSE” e univesul Teoriei Generalizate a Relativitatii ! SUPERDETERMINISM e universul explicat al ENTAGLEMENT-ului cuantic 😉 !
  etc. MDA !
  MAGA ! 😉

 106. „E GAINA in intreaga ei informatie intr-un OU ?”
  E un exemplu prost penru ca GAINA nu e complet in ou ci e si.n mediul in care se dezvolta ulterior OUL ajungand la ea !
  Pe cand UNIVESUL in singularitatea de la BIG BANG era complet 4dimensional-comprimat in OU 😉 in afara lui ne-existand CONFORM TEORIEI nici SPATIU si nici TIMP !
  (editat)
  @mishteaux esti un pueril non-mediocru ! Esti un anonim ne-plictisitor ! 🙂

 107. SINGULARITATEA si BIG-BANG-ul
  daca am fost o singularitate si in afara ei nimic … nimic-ul absolut !
  Mai insemna fizic miscare ceea ce numim noi EXPANSIUNE (expansiune in ce daca nu exista spatiu si tim in care ceva sa se extinda) sau spatiul si timpul sunt ceva pre-existente in SINGULARITATE + intrega INFORMATIE universala
  si expansiunea spatio-temporala o iluzie adimensionala a ceva-ului pre-existential in singularitate !
  Simplu zic ce vedem noi ca spatiu , distante , timp si trecut viitor sa fie doar inter-relational acolo !
  ADICA sa fim inca in SIGULARITATE … dar nu una simpla si proasta ci in care sa existe proprietati 4-dimensionale iluzorii unei fiinte rationale ! etc. ( e mult de palavragit pe tema si nu-i loc de-a construi univesul discursului in care-s coherente povestile din el ! 🙁 )
  IQ=?
  In ce se extinde universul daca in afara lui nu era spatiu ? Nu poate fi „spatiul” ceva pre-existent in singulariate si ramas acolo insa suferind finit-temporal-constient-vazut de „noi” schimbari de proprieti desi 4-dimensional ! …etc.
  UNIVERSUL e o TAUTOLOGIE !

 108. Interesanta este inteligenta umana, refuza o demonstratie stiintifica (banuiesc), refuza una poetica (Eminescu) si accepta fara ezitare o inchipuire, alta pentru, aproape, fiecare om. Inchipuirile au loc in creierul omului si nu exista doua la fel, nici in cazul gemenilor. Doar bisericile incearca, cu slabe rezultate, sa unifice inchipuirile dupa interesul lor. Altfel, aud si o scuza: e religie. Adica frica bate inteligenta. Eu n-am vreo teorie, pentru ca nu ma intereseaza, m-am trezit in spatiul si timpul acesta si asta imi ocupa tot timpul. Dar observ ca toata omenirea este departe rau de realitate, cu tot studiul vast. Poate apare o alta civilizatie, superioana, care sa ne lumineze, care mai supravietuieste pana atunci.

 109. Universul nu e se extinde in nimic ci doar sufera transformari interne, inca in singularitate ! SPATIO-TIMPUL si MATERIA sunt iluzii ! Persistente cultural evolutiv culturii umane … furnicile dac-ar avea cultura adica texte arhivate, ar avea un alt complet alt UNIVERS cu alte legi ale naturii specifice simturilor lor ! partial inter-traductibile noua insa partial dincauza de simturi diferite furnicii decat omului diferite , stranii noua humanoizilor !

 110. Crezi ca peste un trilion de miliarde de milioane de trlilioane de ani
  mai stie „cineva” despre noi ? ENTROPIA , si doar ea faca face ca existenta noastra in trecutul deatunci sa para o ILUZIE ! 😛
  Eventual si „atomii” pe care ne ruleaza inteligenta si emotiile au disparut in neant cu viteza super-luminica a expansiunii spatiului 😉 ! Cum va mai exista inteligenta si informatie intr-un univers in expansiune super-luminica atunci!
  PROSTIA UNIVERSALA (informatia circula cu viteze maximal luminice) va invinge universul ! Dumnezeu va merge dinnou la culcare !
  Daca atunci in viitorul tarziu o inteligenta din alt univers ar intra temporar in universul nostru ar vedea ca e unul MORT !
  SUNTEM chiar si mecanicist asa o ILUZIE temporara in timp !
  😀
  Asta spune stiinta actuala despre UNIVERS, stiintific 😀 !

 111. Se vorbește aiurea! Astronomia s-a studiat continuu în marile universități. București, Iași, Cluj au avut continuu centre (institute), în unii ani catedre de Astronomie și au și astăzi. Astronomia a revenit în curriculumul liceal în 1998. Unii cred că dacă vorbesc aiurea și se plîng de istorie devin eroi. Nici vorbă. Rămîn la același nivel al valorii.


 112. „Calcului infinitezimal” nu a fost inventat teoretic din nimic 😀 ci din … necesitati practice:
  – Trebuia ca miscarea planetelor , datele numerice colectat-arhivate de un Copernic inca ptolemeist, sa fie intreprete matematic COMPACT ! Asa s-a ajuns la concluzia MATEMATICA ca niste ELIPSE ar descrie mai compact , INFINITEZIMAL-EXACT, graficul interpolativ al datelor lui COPERNIC de catre NEWTON ! ETC. (deci nu mai erau pe epicicle multe ci pe-o elipsa unica)👌
  Pe scurt mai intai vine experimentul cu date reale si mai apoi interpretarea lui MATEMATICA … cu atat mai compacta cu atat mai frumoasa (vorba lui EINSTEIN) !
  TE asigur ca „teoria epicilelor” ar fi putut PUR-MATEMATIC-FINISTA descrie perfect observatiile numeric arhivate ale lui Copernic … insa elipsele lui Newton si noul lui „CALCUL INFINITEZIMAL” fac la fel de matematic adevarat asta INSA mai COMPACT ! 😉
  PS:In „THE GRAND UNIFICATION THEORIE” asta se incearca teoretic azi, aidoma lui NEWTON atunci !
  Creerea unui „construct matematic” INCA inexistent, capabil sa descrie ❤️COMPACT-CONCIS❤️ solutiile RELATIVITATII cu ale CUANTICI impreuna 😛 !
  IQ=?

 113. TEORETIC 😛 , studiul, un „studiu” e doar detalierea unor anumite TEZE deja adoptate !
  Experimental cu un exemplu din matematica:
  – trebuie sa construiesti niste struturi matematice care sa descrie experimente fizice !
  Fara „matricele lui Pauli” sau echivalent, „ecuatia lui Scrödinger” nu aveam matematica care sa descrie rezulatatelor experimentelor straniu cuantice de atunci !

 114. Incearca sa nu mai depasesti nivelul de misto !
  MISHTEUAX ! 🥲🥲🥲
  Nicimacar MARGA nu asteapta asa comentarii de la cei care-l frunzaresc 🙂 aici 🙁 !
  (stiu ca te plictisesti 🙁 si mai stiu ca desi 🤫 puerilizezi la greu 🤫… devi de ne-nteles majoritarilor sub IQ-standard ! Fara un intelect UMAN👽 ca al tau … nu exista, de ex: LINIA SOROVIKIN din cauza … „LEAK”-ului PENTAGON-ului 🙁 🙁 🙁 ! )
  MAGA ! ❤️
  Sa vina PARADISUL Marelui Blond 🙂 ! 😛

 115. „altfel spune:
  08 IUL. 2024 LA 12:45
  Inexistentul este infinit ?”
  DA !
  Stiintific explicatia e ca INEXISTENTUL era taman ce inconjura singularitatea din care a „explodat” materia, spatiul si timpul !
  sica explozia sa produs in INEXISTENTUL INFINIT in care are chiar si acum inflationar loc pseudo-destinderea singulatitatii fara dimensiuni si timpinsa cu materie … a BIG BAMG-ului !
  😉 ‘Ntelegi ca mishteaux chiar are IQ-ul cu care se lauda 😀 ?
  ❤️👽❤️🤫

 116. Vreau sa ma deplasez cu viteza gindului in universul infinit sa ajung inainte de bigpang sa vad cum era .

 117. Hai sa nu fim ipocriti …
  Atunci cand timp de 12 ani, in continuu, la o materie scolara se zice copiilor ca LUMEA a fost creata in 7 zile, ce credibilitate mai are materia scolara, predata sau nu prea la clasa a 12-a, numita Astronomie, cea care ne demonstraza stiintific ca Universul are o varsta de 13.8 miliarde de ani ?

 118. Hai sa nu fim si mai ipocriti …
  Atunci cand timp de 12 ani, in continuu, la o materie scolara se zice copiilor ca LUMEA a fost creata de catre ‘mici omuleti verzi antropomorfi’ si ca omenirea (specia Homo Sapiens) a aparut din Adam si Eva, ce credibilitate mai are materia scolara numita Biologie, cea care demonstraza si dateaza stiintific ca specia umanoida (Homo) se trage din primate, iar specia umana (Homo Sapiens) a aparut acum 300.000 de ani din alte specii Homo (dintre cele ce au descoperit si focul si arcul cu sageti acum peste 1 milion de ani) ?

 119. NU ! In scoala, incepand din clasa I, trebuie predate in mod RIGUROS si CONTINUU rezultatele stiintifice ale CUNOASTERII UMANE ACTUALE si nu date perimate ale credintelor umane … cele care pot fi predate intr-o materie de maxim un an, despre „Istoria cunostiintelor spirituale si religioase ale umanitatii” !
  Si de aceea, scoala noastra actuala NU ESTE moderna si progresista, ramanand doar invechita si retrograda !

 120. CUNOASTEREA UMANA a EVOLUAT in timp, gratie acumularii in timp de date si cunostiinte noi.
  Astronomia, ca o STIINA a CUNOASTERII UMANE a EVOLUT si ea in timp, pe masura acumularii in timp de noi date de observatie !

 121. „care ne demonstraza stiintific ca Universul are o varsta de 13.8 miliarde de ani ?”
  STIINTA nu demonstreaza nimic ! Altfel ar fi o DOGMA !
  Dimpotriva stiinta e mult mai firava, mai trecatoare si mai politicoasa in pretentii decat RELIGIA !
  Stiinta astonomiei a inceput cand oamenii primitiviau ridicat capu pe cer … si era de facto o religie, religie care-a ineput sa fie matematicizata de babiloniei, pe urma egipteni (de la care-a invatat THALES) a ajuns la greci undea devenit ptolemeica si ramasa religie pana la NEWTON care-a vazut ca nu DUMNEZEU da energie de miscare cerului ci o forta (gravitatia)
  ba mai mult Newton (specialist in curbe matematice pana la alea de gradul 4) a inventat CALCULUL INFINITEZIMAL
  (ca si cacul de diferente finite mai intai ! infinitezimale mai apoi !)
  Astronomia a evoluat contrazicandu-se in timp (evolu

 122. De aceea, in determinarea varstei Universului, pe baza observarii a doar 46 de galaxii, Hubble/1930 si Einsten/1931, au estimat o varsta a Universului Extragalactic de 5 miliarde de ani.
  Astazi, in determinarea varstei Universului, pe baza observarii a peste 1 miliard de galaxii, se estimeaza o varsta a Universului Extragalactic de 13.798 ± 0.037 miliarde de ani.

 123. and) pe sine insusi !
  Cat timp nu se poate explica cuantic-relativist ce-a fost in SINGULARITATE

 124. Exact cum TEORIA EPICLELOR „confirma” practic stiintific epocii: cerul ptolemeic ! 😐
  😛 😀 -> IQ=?

 125. Dar si CREDINTELE UMANE au evolut in timp. Sincretismul religios intre zeii mitici cei politeisti Neolitici de pe taramul semitic Canaait/(pre 2000 BC), zeul El (cel Abrahamic)/2200 BC si zeul desertic Yahwe (cel al lui Moise)/1200 BC … a inceput a fi realizat doar in timpul captivitatii neamului evreilor in Babilon (atunci cand a fost redactata o prima forma a VT, forma necesara patriotismului si unitatii evreilor)/530 BC … si a fost realizata in sec. VII AD, prin redactarea Torei. Dar si astazi apar curente si erezii noi in interpretarea VT.
  La fel s-a intamplat si cu redactarea NT/367 AD … si continua si astazi prin aparitia de curente si erezii noi !

 126. „Doru Popescu spune:
  09 IUL. 2024 LA 8:04”
  Manuscrisele biblice originale(altele decat cele de azi) de la Qumran
  TE CONFIRMA @dorule ! 🙂
  RELIGIA iudeica la fel ca si cea crestina de azi alta decat era acum sute sau mii 😛 de ani !
  SHALOM !

 127. „@misheaux 2 spune:
  07 IUL. 2024 LA 19:13
  Suntem in lume gandind ca niste surferi pe niste valuri ne-facute de ei !
  PE scurt celor incapabili sa gandeasca a la CIBERNETICA de gradu 2:
  THEMA DE MEDIATIE:
  In filmul MATRIX … cei controlati de masini in incubatoare, inaintea inaintea inghitirii pilulei rosii
  credeau sau nu in LIBER-ARBITRU ?”
  ______________
  AM vazut filmul si imi pare ca cei in incubatoarele masinilor AVEAU iluzia LIBERLUI ARBITRU, credeau in el !
  promit sa mai vad odata prima parte a MATRIX, atent la asta acum !
  Mi-amintesc difuz ca credeau MATRIX-ul maisnilor ca un UNIVERS REAL si viata lor ca ceva normal in care aveau LIBER ARBITRU in a alege ce sunt ! 😀
  (zici care aveau habar de kaBBala medievala autorii filmului ? :|)

 128. Problema ‘covorului’ este aceea a scarilor de la 10^(-32) cm … la PESTE 1 m !
  Covorul fiind un simplu obiect de uz casnic. Dar ce este el: O tesatura? Suma fibrelor din care a fost urzit ? Material din care a fost urzit (incepand de la scara cuantica) ?

 129. ‘Universului Extragalactic’ este un simplu obiect astronomic este aceea a scarilor de la 10^(-32) cm (scara limita cuantica)… la PESTE 10^(28) cm (scara maxima a dimensiunilor sale actuale).

 130. Scara limita cuantica [10^(-32) cm] reprezinta scara sub care spatiul-timp nu mai este continuu … fiind reprezentat de o asa numita spuma discreta cuantica (quantum foam) de fluctuatii de vid (vacuum fluctations).
  A incerca sa masori interiorul acestor fluctuatii de vid este imposibil … deoarece energia necesara observatorului pentru a efectua actul masuratorilor induce automat formarea unei gauri negre (BH) (spatiul-timp se inchide automat in sine).
  Asadar, la limita sa inferioara,10^(-32) cm, spatiul-timp este discret si este reprezentat o spuma de fluctuatii de vid. Fluctuatii de vid care sunt alcatuita din materie degenerata cuantic gravitational si care respecta ‘Principiul Incertitudinii’ a lui Heisenberg.

 131. Scara limita cuantica [10^(-32) cm] reprezinta scara sub care spatiul-timp nu mai este continuu … fiind reprezentat de o asa numita spuma discreta cuantica (quantum foam) de fluctuatii de vid (vacuum fluctations).
  A incerca sa masori interiorul acestor fluctuatii de vid este imposibil … deoarece energia necesara observatorului pentru a efectua actul masuratorilor induce automat formarea unei gauri negre (BH) (spatiul-timp se inchide automat in sine).
  Asadar, la limita sa inferioara,10^(-32) cm, spatiul-timp este discret si este reprezentat de o spuma de fluctuatii de vid. Fluctuatii de vid care sunt alcatuita din materie degenerata cuantic gravitational si care respecta ‘Principiul Incertitudinii’ a lui Heisenberg.

 132. Atunci insa cand unele fluctuatii de vid depasesc pragul ‘princiului incertitudinii’, aceste fluctuatii devin ‘obiecte’ stabile in spatiu-timp.

 133. De ex. particulele din tesatura covorului.
  Sau, Universul Extragalactic, care este tot o asemenea particula stabila de spatiu-timp … un simplu obiect astronomic care evolueaza cosmologic printr-un proces fizic continuu de expansiune si racire adiabatica.

 134. Metaforic interesant 🙂 insa cam incoherent ce spui !👌
  Se observa c-ai studiat oboiul la conservator ! ❤️ Canti si-n concerte internationale sau doar la Timisoara ?
  (scrie mai mult ca sa nu se citeasca tampeniile deasupra comentariilor tale foarte intelectuale ! 😘

 135. dogmă, dogme, substantiv feminin
  1. Învățătură, teză etc. fundamentală a unei religii, care nu poate fi supusă criticii.
  2. Teză, doctrină politică, științifică etc. considerată imuabilă și impusă ca adevăr incontestabil.

  Orice STIINTA, in particular Astronomia, este supusa criticii (falsificabila) prin VERIFICAREA PRACTICA (prin observatii astronomice) a tuturor ipotezelor propuse teoretic.
  De ex. ipoteza mea (emisa in lucrarile proprii din anii 1997-2000) privind epoca de formare a galaxiilor (a aparitiei stelelor in galaxii) la mai putin de 300 de milioane de ani de la Big Bang … ipoteza VERIFICATA in mai 2024 (dpv. observational) de catre datele observationale ale telescopului spatial JWST (galaxia JADES-GS-z14-0, observata la 290 de milioane de ani de la Big Bang) .

 136. Ce are filmul MATRIX cu fatalitatea kaBBalei medieval-iudeice si cu lipsa LIBERULUI ARBITRU
  la cei inca ne-inghitind pilula „rosie”(=ateista) in MATRIX ?
  CLAR ca cei din incubatoarele masinilor credeau sincer in LIBER ARBITRU … oare nu-l numeau programele „GOD” pe „arhitect” ?
  PS: Unii dintre cei in incubatoare chiar mergeau la universitati in MATRIX si chiar „nascoceau”
  teorii STIINTIFICE 😛 despre lume … „studiind””LEGILE” universului, livrat DIRECT IN CREIER, lor de masini …
  Sa fim seriosi NU CONCEP ca si noi sa „traim” ceva aidoma, nu suntem „boltzmann brains” 😉

 137. Postacu nonagenar pe forum, darius zis si Ticutza, ca ateu marxist notoriu si sovietizat e fascinat de Dej, jectiile lu doruletz…

 138. Se poate explica cuantic-relativist ce-a fost in momentul de trecere de la SINGULARITATE (tipica de BH) la o PARTICULA (stabila) pentru o fluctuatie de vid:
  Lungimea Planck: 1.616255(18)×10^(−33) cm.
  Masa Planck: 2.176434(24)×10^(−5) g.
  Timpul Planck: 5.391247(60)×10^(−44) s.
  Temperatura Planck: 1.416784(16)×10^(32) K.
  Densitatea Planck: 5.1550×10^(96 )kg/m3.
  Energia Planck: 1.9561×10^(9) J.
  Acceleratia Planck: 5.5608×10^(51) m/s2.
  Iar o ‘particula de tip Planck’ reprezinta o particula de tip BH (singularitate) a carei raza Schwarzschild este egala cu lungimea de unda Compton. Adica … o fluctuatie de vid care tocmai a depasit nivelul ‘Principiului Incertitudinii’ a lui Heisenberg.

 139. Si uite asa … printr-o expansiune de tip accelerata si o racire adiabatica … se ajunge, pornind de la dimensiunile Planck, la dimensiunile actuale astronomice ale particulei stabile a Universului Extragalactic:
  Diametrul Universului: 5.4 × 10^(61) l_P.
  Masa Universului: 10^(60) m_P.
  Varsta Universului: 8.08 × 10^(60) t_P.
  Temperatura Universului: 1.9 × 10−32 T_P.
  Densitatea Universului 1.8 × 10^(−123) m_P/(l_P)^3.

 140. in singularitatea de la BIG BANG Dumnezeu a impartit matematic exact, la zero si i-a dat exact, cu virgula !
  daca nu intelegi/sti asta nu intelegi nici ce-i intr-o
  gaura neagra !
  Am data exemplul de mai sus cu colectia de puncte planetar-celeste adunate in scop pur monetar, „astrologic”, de Copernicus, in ani de observatii (date exeperimentale) , care erau „intelese” de el ca teoretic-stiintific pe EPICICLE si re-interpretate mai abstract si mai concis, de NEWTON ca pe elipse
  (ai un pic de habar, CULTURA GENERALA, oboistule despre istoria si filozofia stiintei 😉 ?)
  Exemplu istoric simplu de mai sus dat de mine e care sa te ajute 🙁 sa vezi 😀 ca datele experimentale, fiind discrete pot fi interpretate TEORETIC si altfel, de teorii mai concise si mai abstract-evoluate ! 😛 😀 👽
  o teorie unificata, daca e posibila, v-a explica mai mult (deci, altfel) aceleasi date
  (vezi periheliul lui Mercur si mecanica lui NEWTON) !
  🙂

 141. Un BH reprezinta un obiect cosmic ORDINAR a carui gravitate este asa de puternica incat nici radiatia electromagnetica nu poate evada de la suprafata lor (obiect cosmic ORDINAR aflat intr-o faza de degenerare cuantic-gravitationala).
  Orice stea de masa mare evolueaza, in faza sa finala de existenta, intr-un BH de tip stelar (obiect material degenerat cuantic gravitational).
  Orice galaxie prezinta in centrul sau, in faza sa initiala de existenta, un BH de tip supermasiv (obiect material degenerat cuantic gravitational).
  In Universul Extragalactic actual se estimeaza a exista aprox. 10^(19) obiecte de tip BH (stelare&galactice).
  Dintre care multe sunt deja observate indirect (prin punerea in evidenta a ergosferei acestora). De Ex BH supermasive din centrul Galaxiei noastre (Sagittarius A*), cel din galaxia M31, cel din galaxia activa M87.
  JWST a descoperit BH-uri foarte indepartate, aflate la doar 740 de milioane de ani de la momentul de Big Bang.
  DECI … dpv. astronomic (observational) … gaurile negre (obiecte astronomice uzuale de tip BH, avand materie degenerata cuantic-gravitational in zona lor centrala) pot fi cu usurinta ‘sesizate’ prin efectele lor aditionale (perturbarea miscarii stelelor din jurul acestora. fenomene din ergosfera lor).
  ASADAR … NIMIC NOU IN ASTRONOMIA de dincolo de Soare !

 142. DECI … dpv. astronomic (observational) … exista gaurile negre (obiecte astronomice uzuale de tip BH, avand materie degenerata cuantic-gravitational in zona lor centrala) si care pot fi ‘sesizate’ prin efectele lor aditionale (perturbarea miscarii stelelor din jurul acestora. fenomene din ergosfera lor).

  Soarele, o stea de masa mica, in faza sa finala, va evolua doar intr-o stea de tip ‘pitica alba’ avand in centru materie degenerata electronic (in care gravitatia devine asa de intensa incat atomii sunt ‘striviti’ si electronii sunt eliberati de pe orbitele lor atomice).
  Stelele de masa intermediara, in faza lor finala, evolueaza in stele de tip ‘neutronice’, avand in centrul lor o materie in care atat invelisul electronic cat si nucleul atomic sunt ‘strivite’ sub actiunea gravitatiei).
  Se presupune a exista si stele care in faza lor finala evolueaza in stele de tip ‘barionice’, avand in centrul lor materie in care chiar si particulele elementare sunt ‘strivite’ sub actiunea gravitatiei, materia disociindu-se in barioni).

 143. DECI … dpv. astronomic (observational) … exista gaurile negre (obiecte astronomice uzuale de tip BH, avand materie degenerata cuantic-gravitational in zona lor centrala) si care pot fi ‘sesizate’ prin efectele lor aditionale (perturbarea miscarii stelelor din jurul acestora. fenomene din ergosfera lor).

  Soarele, o stea de masa mica, in faza sa finala, va evolua doar intr-o stea de tip ‘pitica alba’ avand in centru materie degenerata electronic (in care gravitatia devine asa de intensa incat atomii sunt ‘striviti’ si electronii sunt eliberati de pe orbitele lor atomice).
  Stelele de masa intermediara, in faza lor finala, evolueaza in stele de tip ‘neutronice’, avand in centrul lor o materie in care atat invelisul electronic cat si nucleul atomic sunt ‘strivite’ sub actiunea gravitatiei).
  Se presupune a exista si stele care in faza lor finala evolueaza in stele de tip ‘barionice’, avand in centrul lor materie in care chiar si particulele elementare sunt ‘strivite’ sub actiunea gravitatiei, materia disociindu-se in quarci).

 144. Se presupune a exista si stele care in faza lor finala evolueaza in stele de tip ‘barionice’, avand in centrul lor materie in care chiar si particulele elementare sunt ‘strivite’ sub actiunea gravitatiei, materia disociindu-se in quarci).
  Iar stelele de tip BH, obiecte stelare de mase mari si foarte mari, in faza lor finala, poseda in centrul lor materie si energie obtinute prin disocierea quarcilor intr-o stare de densitate si temperatura mare – adica o starea de degenerare cuantic-gravitationala).

 145. Se presupune a exista si stele care in faza lor finala evolueaza in stele de tip ‘barionice’, avand in centrul lor materie in care chiar si particulele elementare sunt ‘strivite’ sub actiunea gravitatiei, materia disociindu-se in quarci).
  Iar stelele de tip BH, obiecte stelare de mase mari si foarte mari, in faza lor finala, poseda in centrul lor materie si energie obtinute prin disocierea quarcilor (sub actiunea gravitatiei) intr-o stare finala de densitate si temperatura mare – adica o starea de degenerare cuantic-gravitationala).

 146. Soarele, o stea de masa mica, in faza sa finala, va evolua doar intr-o stea de tip ‘pitica alba’ avand in centru materie degenerata electronic (in care gravitatia devine asa de intensa incat atomii sunt ‘striviti’ si electronii sunt eliberati de pe orbitele lor atomice).
  Stelele de masa intermediara, in faza lor finala, evolueaza in stele de tip ‘neutronice’, avand in centrul lor o materie in care atat invelisul electronic cat si nucleul atomic sunt ‘strivite’ sub actiunea gravitatiei).
  Se presupune a exista si stele care in faza lor finala evolueaza in stele de tip ‘barionice’, avand in centrul lor materie in care chiar si particulele elementare sunt ‘strivite’ sub actiunea gravitatiei, materia disociindu-se in quarci).

 147. PS. Cu ‘infiniti’ opereaza doar Matematica. Ca stiinta FORMALA.
  Astronomia, ca stiinta a NATURII finite, nu actioneaza cu ‘infiniti’, ci doar cu valori extrem de mari sau mici ai parametrilor. NICIODATA CU INFINITI !

 148. cine crede ca OMUL s-a dezvoltat din MAIMUTZA sa ridice mina 🙂
  omul este un sistem AI foarte dezvoltat — senzori, actuatori, unitate centrala de procesare —
  ca sa aiba durata de viata limitata…si sa nu se plictiseasca…omul e facut din material organic perisabil…
  cit timp este lubrifiat si aerisit corescpunzator corespunzator si primeste energie din mincare …functioneaza
  🙂
  Deci–Cine CREDE CA OMUL S-A DEZVOLTAT IDN MAIMUTZA…Nu va ingramadicti

 149. „in singularitatea de la BIG BANG Dumnezeu a impartit matematic exact, la zero si i-a dat exact, cu virgu-> la !”
  😐 -> „daca nu intelegi/sti asta nu intelegi nici ce-i intr-o
  gaura neagra !”

  Asta-i cu TALC ! 🙂

 150. „gigel spune:
  09 IUL. 2024 LA 16:31”

  Div ce s-a dezvoltat maimuta … si din ce s-au dezvoltat strtabunii ei
  daca … ATENTIE:
  Daca UNIVERSUl intreg s-a dezvoltat dintr-o SINGULARITATE A-DIMENSIONALA (deci fara timp si fara spatiu si fara … QUANTE 😮 )
  SI ! in afara acelei SINGULARITATI de ENTROPIE ZERO 😮 (entropie care doar creste azi 😮 !) nu mai exista nimic
  adica din singularitatea aceea neam dezvoltat noi azi care ne intrebam ne trage din maimuta sau din INEXISTENTUL care inconjura A-DIMENISONAL si de propablitate cuantica ZERO … SINGULARITATEA (un fel de ZERO mai ABSOLUT decat cel FILOSOPHIC) !
  AUD …gigel ?

 151. Inca ceva @gigel-e 😉
  nu-ti seamana SINGULARITATEA aceea, BIG-BANG-ista, in care era impachetat 4-dimensional, INFORMATIONAL, intreg universul actual cu o: MONADA … Leibniz-iana ?
  IQ=?

 152. Am o intrebare … cum nu exista fizic-dimensional nimic in afara SINGULARITATII daca ea avea … masa 😉 ?
  Nu obligat gravitational genereaza masa un CAMP (in spatio-timp, cu unde gravitationale calatorind la nesfarsit neantul cat timp SINGULARITATEA dormea ne-explodata ?
  Dacar fi sa reintoarcem timpul inspre singularitate ca un film rulat de la coada la cap … am vedea cum gravitatia dispare brusc impreuna cu campul ei gravitational in SINGULARITATE 😀 … cam asa: acum e, HOP, acum nu mai e !
  IQ=?
  (cred ca va e clar ca nu e fituika asta de TEORIE PURA ci de palavrageli ideatic acceptabile mediocrilor !)
  PUP 🤫❤️🤫

  [Cutremur in California in august 🙁 ! Credeti ! … si nu ve-ti fi luati prin surprindere !😎]

 153. Daca SINGULARITATEA n-avea masa atunci nu avea nici energie sa exlodeze pentru ca e clar ca DUMNEZEU facand impartela cu ZERO
  stia ca energia e masa (Einstein a aflat creativ in vis de la Dumnezeu mai tarzior asta 🙂 )
  apare insa ceva straniu daca gandim gravitational energia (adica masa) din SINGULARITATE
  avea un camp atasat ei, un camp GRAVITATIONAL (adica era prin el insusi un pseudo-spatiu) care descrestea in tensiune si intenistate inspre infinit … deci genera prin diferente de intensitate globular singularitati diferente 3 dimensionale (aka SPATUL) !
  ETC.
  (multi vorbesc povesti-AIUREA si mie plictist imi place sa le aud ! stiinta de maine e oricum altfel = suntem insa istoric OBLIGATI in ce-am abstratizat nu creat intelectual din lume AZI, pentru ca: ca fiinte orientate in memorie spre trecut NU stim far sa devenim 👽”ingeri”👽 , adica altceva decat oameni, viitorul !)
  SHALOM! (ca geniu o singura revelatie am … LUMEA e infinit[!] mai absurda decat pare chiar si „oamenilor-de-stiinta” = mai absurda decat poate rudimentar fi chiar RELIGIILE uman-absurde -> Exista intrebari care vor fi vesnic fara raspuns -> vezi Gödel!)

 154. „Doru Popescu spune:
  09 IUL. 2024 LA 14:01”
  Baiete … vrei sa zici/spui ca cantiatea de energie, masa, quante … zi-le cum le vrei sunt in UNIVERSUL (a-toate-continator) in numar finit … NUMARUL lui YAHWEH:
  666 la puterea [666] ?
  sau te-ncurci si realmenta UNIVERSUL (INTREG) e infinit … ?

 155. (PS: Nu te sfortza … GENIILE gandesc oricum altfel decat mediocrii ! Na-i genele sa-ntelegi ce-i ierarhic abstract-intelectual peste limitele „calculatorului tau” … unii au SUPER-CALCULATOARE, totusi, sa sti ! 😉 PLICTIS !)
  IQ=?
  Poti accepta ca „elohim” e deasupra logicii si matematicii ? si „yahweh” poate imparti REAL-FIZIC la ZERO 🙂
  Afla ca „tzaman de aceea pentru poate IMPARTI la ZERO (fizic-real) poate face si o piatra atat de grea inca sa n-o poate ridica …ramanand totusi OMNIPOTENT !

 156. Nu uita ca un numar finit „ORICAT DE MARE” ramane infinitezimal, deci infinit-repetabil, in raport cu INFINITUL !

 157. Doar „YAHWEH” sau „BRAHMA” sau GOD poate imparti la ZERO !
  (nu n-are barba si nu nici batran, non-binar [„ei” iubesc LBGTQ+ ❤️] a-temporal, a-dimensional ! 🙁 )

 158. „Doru Popescu spune:
  09 IUL. 2024 LA 14:01
  PS. Cu ‘infiniti’ opereaza doar Matematica. Ca stiinta FORMALA.
  Astronomia, ca stiinta a NATURII finite, nu actioneaza cu ‘infiniti’, ci doar cu valori extrem de mari sau mici ai parametrilor. NICIODATA CU INFINITI !”
  😮 Deci universul intreg e finit ? (finit fata de ce metrica ?)

 159. Matematica este un LIMBAJ FORMAL de tip logic.
  Universul Extragalactic este un OBIECT FINIT aflat la limita de BH. A inceput ca un BH (o fluctuatie cuantica de tip Planck/degenerata cuantic-gravitational, care NU A MAI INDEPLINIT Principiul Incertitudinii/un principiul matematic al fluctuatiilor statistice (o inegalitate dpv. matematic). Si care s-a situat peste valoarea medie a fluctuatiilor statistice matematice. In cazul nostru, cele cuantice.
  Si cum dintr-un obiect astronomic de tip BH … NU PREA POTI SA SCAPI … acesta este raspunsul meu: BH-ul initial de tip Planck a fost un obiect cosmic (astronomic) care poseda energie si masa (aflate intr-o faza fizica materiala de degenerare cuantic-gravitational). Iar cum aproape nimic nu poate scapa din acest BH initial (decat perechi de cuante razlete, cf. procesului de evaporare entropica al lui Hawking) … acest obiect poate fi considerat (dpv. termodinamic) drept un SISTEM TERMODINAMIC INCHIS si IZOLAT aflat intr-o faza fizica de expansiune si racire adiabatica.
  Obiect astronomic, care si-a continuat mai apoi evolutia sa ca un ‘obiect aflat la limita de BH’.

 160. Datele de observatie din Astronomie au DEREMINAT in mod REAL ca Sistemul Solar NU ESTE de tip ‘geocentric’. Fazele planetei Venus, OBSERVATE de catre Galileo Galilei/1610 folosind primul telescop astronomic, INFIRMAND in mod CERT, ‘modelul geocentric’ si AFIRMAND in mod CERT (prin observatii astronomice) VALABILITATEA ‘modelului heliocentric’ a lui Copernic/1540 (Soarele ca obiect central in Sistemul Solar).

 161. DOVEDINDU-SE in mod CERT, pe baza DATELOR de OBSERVATIE de tip ASTRONOMICE, ca in centrul Sistemului Solar se afla Soarele (o STEA, obiectul cosmic cel mai masiv din Sistemul Solar/cf. LEGII GRAVITATIEI) care s-a format PRIMUL (in cadrul Sistemului Solar). Iar din materialul rezidual, fiind formate ULTERIOR si planetele (in particular si Pamantul, ca cea de-a treia planeta din Sistemul Solar).

 162. DOVEDINDU-SE in mod CERT, pe baza DATELOR de OBSERVATIE de tip ASTRONOMICE, ca in centrul Sistemului Solar se afla Soarele (o STEA, obiectul cosmic cel mai masiv din Sistemul Solar/cf. LEGII GRAVITATIEI) care s-a format PRIMUL (in cadrul Sistemului Solar). Iar din materialul rezidual, fiind formate ULTERIOR si planetele (in particular si Pamantul, ca cea de-a treia planeta din Sistemul Solar).
  Infirmand conceptiile stravechi ca mai intai a fost creat Pamantul si mai apoi Soarele.

 163. Si de aceea, CUNOASTEREA UMANA a EVOLUAT in timp, gratie acumularii in timp de date si cunostiinte noi.
  In particular a Astronomiei (o STIINA a CUNOASTERII UMANE privind studiul obiectelor si fenomenelor cosmice), cea care VALIDEAZA REALITATILE lumii cosmice, pe masura acumularii in timp de noi date de observatie.

 164. Datele de observatie din Astronomie au DEREMINAT in mod REAL ca Universul Extragalactic ESTE un obiect cosmic de tip FINIT. Radiatia de fond de tip CMB (actual de 2.7 K), datand din momentul decuplarii materiei de radiatie (cea ca o poate observa oricine, pe propriul tau TV, scotand antena, cea de la 300.000 de ani de la momentul Big Bang, datand dintro epoca in care Universul Extragalactic avea o temperatura de 1000 K) INDICAND, in mod CERT, ca Universul Extragalactic ESTE un OBIECT cosmic FINIT in SPATIU-TIMP. Infirmand DEFINITIV/1967 modelul de tip Steady-State (al Starii Stationare), modelul de ‘univers infinit’.

 165. Universul Extragalactic ESTE un simplu OBIECT cosmic/Astronomic (de tip BH) din care facem si noi parte.
  Dar, pot exista si alte tipuri de ‘realitati de tip astronomice’, de dincolo de obiectul cosmic in care suntem si noi inclusi. De ex. posibile realitati astronomice ale starilor de ‘fluctuatii de vid’, precum si cele ale a unor posibile ‘lumi multiple’.
  Este rolul stiintei viitoare sa desluseasca posibilitatea existentei ‘altor realitati astronomice’, in afara de cea a noastra.

 166. GENIILE gandesc oricum altfel decat mediocrii ! NU PREA CRED !
  Unii au SUPER-CALCULATOARE, totusi, sa sti ! (PLICTIS pentru modelarile cele geniale ale geniilor) poate !

  Dar fara VERIFICAREA cu DATE de OBSERVATIE (iar in Astronomie cu BIG DATA astronomice obtinute cu instrumente astronomice de la sol si din spatiu, cat si prin intermediul explorarilor spatiale directe) …
  ‘gandirea GENIILOR’ cat si ‘modelarea teoretica a GENIILOR’ NU FAC NICI DOI BANI !

  De ex. modelarile GENIILOR ANTICHITATII Aristotel (cel cu modelul geocentric de ‘univers de tip etern’, pecum si al ‘sferelor multiple planetare’, cel care eluda (pentru ETERNITATE) problema originii miscarilor planetare), cat si cele ale lui Ptolemeu (cel cu modelul de epicicluri si deferente ale miscarii planetare)… in anul 1610, prin descoperirile unei lunete astronomice manuita si folosita de catre Galileo (o VERITABILA ‘proteza OPTICA’ de tip AI a vremii sale/cea care DEZVALUIA lumea cea NEVAZUTA cu ochiul liber pana atunci), NU AU MAI FACUT NICI DOI BANI !

  DEH … CUNOLASTEREA UMANA „Eppur si muove !” (citat al GENIULUi numit GALILEO GALILEI )/(1564-1642)

 167. GENIILE gandesc oricum altfel decat mediocrii ! NU PREA CRED !
  Unii au SUPER-CALCULATOARE, totusi, sa sti ! (PLICTIS pentru modelarile cele geniale ale geniilor) poate !

  Dar fara VERIFICAREA cu DATE de OBSERVATIE (iar in Astronomie cu BIG DATA astronomice obtinute cu instrumente astronomice de la sol si din spatiu, cat si prin intermediul explorarilor spatiale directe) …
  ‘gandirea GENIILOR’ cat si ‘modelarea teoretica a GENIILOR’ NU FAC NICI DOI BANI !

  De ex. modelarile GENIILOR ANTICHITATII Aristotel (cel cu modelul geocentric de ‘univers de tip etern’, pecum si al ‘sferelor multiple planetare’, cel care eluda (pentru ETERNITATE) problema originii miscarilor planetare), cat si cele ale lui Ptolemeu (cel cu modelul de epicicluri si deferente ale miscarii planetare)… in anul 1610, prin descoperirea fazelor planetei Venus, cu ajutorul unei lunete astronomice manuita si folosita de catre Galileo (o VERITABILA ‘proteza OPTICA’ de tip AI a vremii sale/cea care DEZVALUIA lumea cea NEVAZUTA cu ochiul liber pana atunci), NU AU MAI FACUT NICI DOI BANI !

  DEH … CUNOLASTEREA UMANA „Eppur si muove !” (citat al GENIULUi numit GALILEO GALILEI )/(1564-1642)

 168. Chiar nu-ntelegi „hint”-urile real-genialului mishteaux ?
  (re-vezi comentarul pe listele cu date celeste ale astologului(!) ptolemeic Copernicus RE-interpretate heliocentirc de Newton ! )
  IQ=?

 169. „NU totul tine doare de exprimente spune:
  09 IUL. 2024 LA 11:26
  in singularitatea de la BIG BANG Dumnezeu a impartit matematic exact, la zero si i-a dat exact, cu virgula !
  daca nu intelegi/sti asta nu intelegi nici ce-i intr-o
  gaura neagra !
  Am data exemplul de mai sus cu colectia de puncte planetar-celeste adunate in scop pur monetar, „astrologic”, de Copernicus, in ani de observatii (date exeperimentale) , care erau „intelese” de el ca teoretic-stiintific pe EPICICLE si re-interpretate mai abstract si mai concis, de NEWTON ca pe elipse
  (ai un pic de habar, CULTURA GENERALA, oboistule despre istoria si filozofia stiintei 😉 ?)
  Exemplu istoric simplu de mai sus dat de mine e care sa te ajute 🙁 sa vezi 😀 ca datele experimentale, fiind discrete pot fi interpretate TEORETIC si altfel, de teorii mai concise si mai abstract-evoluate ! 😛 😀 👽
  o teorie unificata, daca e posibila, v-a explica mai mult (deci, altfel) aceleasi date
  (vezi periheliul lui Mercur si mecanica lui NEWTON) !
  🙂”
  IQ=?

 170. AGNISTIC GÖDELIAN ?
  😛 😉
  IQ=?
  (ce-i cu „cutremurul californian” maestre ? e sigur ? 😮 )

 171. „Exemplu istoric simplu de mai sus dat de mine e care sa te ajute 🙁 sa vezi 😀 ca datele experimentale, fiind discrete pot fi interpretate TEORETIC si altfel, de teorii mai concise si mai abstract-evoluate ! 😛 😀 👽”
  un exemplude gandire GENIALA -> „datele experimentale, fiind discrete pot fi interpretate TEORETIC si altfel”
  … putini capabil sa inteleaga (meta-stiintific) asta !
  IQ=?

 172. „sando khan (MOTANUL CAPRPATILOR) spune:
  10 IUL. 2024 LA 23:34
  „Exemplu istoric simplu de mai sus dat de mine e care sa te ajute 🙁 sa vezi 😀 ca datele experimentale, fiind discrete pot fi interpretate TEORETIC si altfel, de teorii mai concise si mai abstract-evoluate ! 😛 😀 👽”
  un exemplude gandire GENIALA -> „datele experimentale, fiind discrete pot fi interpretate TEORETIC si altfel”
  … putini capabil sa inteleaga (meta-stiintific) asta !
  IQ=?”
  Inseamna asta ca „PAMANTUL PLAT” era o TEORIE STIINTIFICA despre lume care interpreta stiintific lumea dupa datele „vitezelor mici” de atunci ? Atunci cand era prin consens bazat pe „date experimentale” valabila ?
  Ce-ar fi fost daca „un om de-atunci” ave ocazia sa vada Pamantul precum PRUNARIU, din cosmos ? Nu-ncerca sa adepteze teoria pamantului plat la noile date , cosmice ?
  MDA ! 😐
  (a nu se uita ca orice modificsare ierarhica de teorie face teria din care deriva : NEADEVARATA (periheliul lui MERCUR) insa UMAN-INGINERESC-PARACTICA …desi ne-mai-adecvarata !)

  CE ESTE INTELIGENTA ? 😮😮😮🤫🤫🤫

 173. FURIER 😉 , matematicianul, spunea ca prin indeajuns(!) de multe, alese, epicicle sau prin elipsa geometric e la fel … DE CORECT MATEMATIC insa „elipsele planetelor”, „fizicii” lui Newton par de minima-compacta informatie (relativ epicilelor) astrala (de aceea e si gresita in detalii ne indeajuns luate-n seama, la fel cum simecanica newtonia greseste in datele 😉 la care are acces teroia reltivitatii care si ea greseste la marginile de gaura neagra sa u big-bang a ei !
  O problema e ca unor date experimentale li se pot IMBRACA infinit de multe teorii CARE sa respecte prin predictie datele experimental verificabile … Eintein spunea insa ca alea stufoase trebuie, desi nu gresite, lasate de-o parte pentru ca mintea omului non-genial 🙁 se oboseste oricum repede de ce s-o pui la rationamente complicate care duca la acelesi concluzi precum !
  Filosofia stiintei combinata cu teoria ganarala a sistemelor si informtica BAZATA pe DISCRET (adica cea DIGITALA) avand ca quanta” BIT-ul … i-ar ajuta pe multi nasuti fara intuitia genetic-conditionata a GENIILOR ! 🙂
  SHALOM !
  PS: e foarte greu de optimizat o TEORIE care deja practic functioneaza (chiat avand erorrile de predictie, des uman-observabil neglijabile) insa exista observatii unde teoria trebuie reparata cu regrete si scuze precum a facuto MAX PLANK care si el n-a crezut ca observatiile lui erau imposibil de explicat in teroriile de pana la el, care … culmea functionau acceptabil !(cu exceptia PARADOXULUI ULTRAVIOLET 😉

 174. Descoperirea fazele planetei Venus (ceea ce a dus la CADEREA GEOCENTRISMULUI, a ANTROPOCENTRISMULUI si a ANTROPOMORFISMULUI) le poate OBSERVA orice OM inzestrat fiind cu o simpla luneta astronomica ! Nefiind vorba de ‘nimic’ de tip ‘discret’. Deci … toti cei care afirma contrariul (de tip geocentric, antropocentric sau antropomorfic) sunt in eroare.

 175. In cazul obiectelor ‘normale’ (aflate in campuri gravitationale de mica intensitate) se aplica teoria gravitatiei a lui Newton: planetele SE MISCA pe ELIPSE.

 176. Pentru obiecte si fenomene ‘anormale’ (aflate in campuri gravitationale puternic perturbate in spatiu-timp, relativiste, cuantice …) se aplica, peste teoria ‘clasica’ a lui Newton, IN MOD NECESAR si ‘corectiile’ de tip ‘relativiste’ ale teoriei lui Einstein (SR/Relativitatea Restransa si GR/Relativitatea Generalizata). De ex. cele ce explica datele observationala ale miscarii orbitale a planetei Mercur aflata cel mai aproape de Soare) deci in zona de deformare a campului gravitational Solar (zona de deformare ‘relativista’ a spatiului-timp). Iar datele de OBSERVATIE precise asupra miscarii planetei Mercur VERIFICA (in mod PRECIS) teoria de tip SR&GR a lui Einstein. Acelasi efect a fost pus in evidenta si VERIFICAT si pentru TOATE exo-planetele aflate in zona de deformare gravitationala de tip ‘relativista’ a stelelor lor mama.

 177. In Astronomie, pe baza acestor VERIFICARILOR observationale … teoriile si modelele stiintifice POT FI … fie REJECTATE (ca fiind false, de ex. cele geocentrice, antropocentrice si antropomorfiste) … fie IMBUNATATITE (de ex. teoria gravitationala ‘clasica’ a lui Newton, folosind termeni corectori de tip ‘relativisti’ in cazul campurilor gravitationale puternic perturbate in spatiu-timp).

 178. Teoria heliocentrica a lui Copernic/1545 folosea miscari planetare doar circulare.
  Teoria geocentrica a lui Ptolemeu folosea miscari circulare complexe de tip epicicluri si deferente. Infasuratoare matematica a acestor epicicluri si deferente ‘simulau in aproximatie’ o miscare pe ‘elipse’.
  Teoria lui Kepler/1609, aceeasi cu teoria miscarii in camp gravitational a lui Newton/1665, dovedeste ca planetele se misca pe elipse. Teorii verificate observational de catre misiunile spatiale actuale.

 179. Cu mila-ti spun, desi m-am exprimat pueril si ultra simplu, n-ai inteles nimic din cele ultra-subtil spuse mai sus !
  N-ai intels sensul-in-context al conceptului de „rezultate discrete” 🙁 atent si cu implicatii, folosit de mine
  IQ<90 ?

 180. „Doru Popescu spune:
  11 IUL. 2024 LA 8:45
  In cazul obiectelor ‘normale’ (aflate in campuri gravitationale de mica intensitate) se aplica teoria gravitatiei a lui Newton: planetele SE MISCA pe ELIPSE.”

  „periheliul lui Mercur” te contrazice (elipsa?) ! 🙁 (ai liceul macar, sau doar publici ca un „bot”-prost-programat: prostii ?)

 181. Teoremele matematice (relativiste de tip GR) ale singularitatilor (ale lui Hawking si Penrose/emise intre 1965-1967) TREBUIE sa SE SUPUNA (prin enuntul teoremelor) unor CONDITII ENERGETICE specifice (densitatea de energie a unei regiuni de spatiu-timp nu poate fi negativa) corespunzatoare unor fluide matematice care prezinta o ecuatie de stare ‘clasica'(fluide de tip ‘barionice’ avand ecuatii de stare cu indice > 0).
  Dar majoritatea fluidelor cosmice actual descoperite in Universul Extragalactic [(DM/Dark Matter/post 1971 si DE/Dark Energy/post 1998) cele care alcatuiesc cam 95% din materia si energia Universului Extragalactic, in raport cu doar 5% materie ordinara de tip barionica (ulterior rezultata in cadrul evolutiei Universului)] VIOLEAZA presupunerile teremelor de singularitate a spatiului-timp ale le Hawking&Penrose].
  Si tocmai de aceea (deoarece nu sunt indeplinite conditiile energetice ale fluidelor necesare in aplicarea teoremelor de singularitate) in Astronomie NU VORBIM de ‘singularitati pure’ in spatiu-timp (teoreme de infiniti matematici ai spatiului-timp) … ci doar de aparitia unor OBIECTE astronomice DEGENERATE (in spatiu-timp) de tip BH (obiecte care poseda fluide materiale degenerate cuantic-gravitational, diferite de cele din enunturile teoremelor de singularitate).
  De ex. fluidul cosmic observat al Universului Extragalactic are o ecuatie de stare cu indice < -1/3.
  Si nu se incadreaza teoremelor de singularitate.

 182. Teoremele matematice (relativiste de tip GR) ale singularitatilor (ale lui Hawking si Penrose/emise intre 1965-1967) TREBUIE sa SE SUPUNA (prin enuntul teoremelor) unor CONDITII ENERGETICE specifice (densitatea de energie a unei regiuni de spatiu-timp nu poate fi negativa) corespunzatoare unor fluide matematice care prezinta o ecuatie de stare ‘clasica'(fluide de tip ‘barionice’ avand ecuatii de stare cu indice > 0).
  Dar majoritatea fluidelor cosmice actual descoperite in Universul Extragalactic [(DM/Dark Matter/post 1971 si DE/Dark Energy/post 1998) cele care alcatuiesc cam 95% din materia si energia Universului Extragalactic, in raport cu doar 5% materie ordinara de tip barionica (ulterior rezultata in cadrul evolutiei Universului)] VIOLEAZA presupunerile teremelor de singularitate a spatiului-timp ale le Hawking&Penrose].
  Si tocmai de aceea (deoarece nu sunt indeplinite conditiile energetice ale fluidelor necesare in aplicarea teoremelor de singularitate) in Astronomie NU VORBIM de ‘singularitati pure’ in spatiu-timp (teoreme de infiniti matematici ai spatiului-timp) … ci doar de aparitia unor OBIECTE astronomice DEGENERATE (in spatiu-timp) de tip BH (obiecte care poseda fluide materiale degenerate cuantic-gravitational, diferite de cele din enunturile teoremelor de singularitate).
  De ex. fluidul cosmic observat al Universului Extragalactic are o ecuatie de stare cu indice < -1/3.
  Si nu se incadreaza teoremelor matematice ale singularitatilor.

 183. În astronomie, excentricitatea orbitală este o măsură a abaterii (deformării) orbitei eliptice a unei planete sau unui satelit de la forma perfect circulară. Pentru o orbită perfect circulară excentricitatea este zero; orbitele eliptice au excentricități între zero și unu.
  Mercur este o planeta care poseda o excentricitate orbitala de 0.20530294.
  Astronomii au cunoscut încă de pe vremea lui Urbain Le Verrier, din 1859, faptul că orbita lui Mercur (după cum s-a măsurat, prin localizarea periheliului, cel mai apropiat punct de Soare) se învârtea prea repede în jurul Soarelui pentru a putea explica acest fenomen prin factorii cunoscuţi.
  Toate explicaţiile pentru acest fenomen (cum ar fi ideea că o nouă planetă numită „Vulcan” se află în interiorul orbitei lui Mercur”), au eşuat.
  Când Einstein a constatat că teoria sa explică perfect avansul anormal al periheliului, fără presupuneri speciale, el a avut palpitaţii la inimă şi a fost (după cum scria unui coleg) „pentru câteva zile într-o stare de excitare veselă”.
  Verificarea deplasării periheliului (şi multe alte verificări ale gravitaţiei) sunt acum exprimate în mod uzual, folosind un formalism inventat de Arthur S. Eddington şi dezvoltat mai târziu de Kenneth Nordtvedt Jr. şi Clifford Will în ceea ce este cunoscut ca fiind formalismul parametrizat post-newtonian (PPN). Eddington a descris câmpurile gravitaţionale sferic simetrice slabe, ca cele din jurul Soarelui, într-o formă destul de generală cu doar doi parametrii: unul care descrie neliniaritatea curbării timpului şi celalalt care descrie curbarea spaţiului.
  Deplasarea periheliului afectează şi alte planete în afară de Mercur, dar este mult mai mică.

 184. In Astronomie NU EXISTA conceptul de „rezultate discrete”. Si mai ales de ‘rezultate observationale discrete’. Poate vorbesti despre marimi astronomice obtinute prin metode de interpolare-extrapolare tip ‘Deep Learning’ folosind ‘retele neurale’ (Neural Network). De ex. ‘decalajele spectrale spre rosu’ de tip ‘fotometrice’ obtinute prin extrapolarea decalajelor spectrale spre rosu de tip ‘spectrometrice’ si calibrate (interpolate dpv. observational) cu acestea. Sau despre ‘ridicari de distante in Univers’ folosind la diverse scari de distante diversi ‘indicatori de distanta’, care sunt insa calibrati (observational) intre ei.
  Calibrati dpv. observational inseamnand VERIFICARI si RAZVERIFICARI ale datelor de observatie comune ai acestor parametri.
  Daca te referi la altceva … fii mai explicit in exprimare. si fara de ‘insinuari’, asa cum ar sta bine unui ‘GENIU’!

 185. Miscarea browniana (miscare aleatoare/RANDOM care exista), viermuiala cuantica de la scare mica a spatiului-timp (la scara mai mica de 10^(-33) cm), traiectoriile evoutive 4D ale liniilor evenimentelor din spatiu-timp ale tuturor particulelor de la macro-scara care alcatuiesc actualul Univers Extragalactic … se pot trata SI IN MOD DISCRET (dpv. matematic) prin ecuatii INDIVIDUALE de miscare (in spatiu-timp 4D) in spatiul fazelor asociat (6D-7D).

 186. In cadrul Universului Extragalactic (cu o entropie de 10^122 si cu peste 10^80 particule), ce sistem IT se poate insa folosi in aceasta actiune de tip ‘discreta’ ? Metoda dovedindu-se de tip NEINTELIGENTA !
  Succes si in a DEZVOLTA o teorie unificata, daca e posibila !?!

 187. Probleme legate de miscarea browniana (tip de miscare aleatoare/RANDOM care exista), viermuiala cuantica de la scare mica a spatiului-timp (la scara mai mica de 10^(-33) cm), traiectoriile evoutive 4D ale liniilor evenimentelor din spatiu-timp ale tuturor particulelor de la macro-scara care alcatuiesc actualul Univers Extragalactic … se pot trata SI IN MOD DISCRET (dpv. matematic) prin ecuatii INDIVIDUALE de miscare (in spatiu-timp 4D) in spatiul fazelor asociat (6D-7D).

 188. Vezi pagina asta ca sa vezi/intelegi ce poate face o aproximare prin 😎serii Fourier😎 !
  EPICICLELE pot foarte bine, printre altele, aproxima ELIPSE ! 😉
  In rest OK 🙂 fie cum vrei tu ! Desi nu-ntelegi ce-i cu „datele discrete” 🙁 !

  „https://www.dynamicmath.xyz/fourier-epicycles/” … are un „LIVE DEMO”

 189. Corect in limba noastra: EPICICLURI si nu epicicle:
  epiciclu, epicicluri, substantiv neutru (DEX)
  1. Cerc care se rostogolește fără să alunece în exteriorul și în planul unui cerc de bază fix.

  DA ! Involuntar sau nu, Ptolemeu in teoria sa folosea epicicluri, deferente si equante.
  Teoria a fost dezvoltate de catre Apollonius din Perga si Hipparchus din Rhodes/(sec. II-II BC).
  Si formalizata si utilizata si de catre Ptolemeu in cartea sa Almagesta/148 AD.
  Pe masura rafinarii datelor de observatie, noi si noi epicicluri au fost adaugate pentru a simula cat mai bine miscarile diverselor planete in raport cu datele de obervatie.
  Si intradevar, se poate simula prin Serii Fourier complexe.
  Se pare insa ca Hypatia/(350-415 AD), fiica matematicianului Theon din Alexandria/(335-405 AD) specialist in teoria matematica a conicelor), intr-un comentariu la Almagesta ar fi sesizat aceasta problema matematica. Si ca miscarile planetelor NU se efectuau pe epicicluri, deferente, equante, ci pe conice de tip elipse [Locul geometric al punctelor dintr-un plan pentru care suma distanțelor la două puncte fixe, numite focare, este constantă]. Lucrarea s-a pierdut insa, odatata cu moartea sa violenta.

  PS. Totusi nu inteleg care este problema ‘datelor discrete din Astronomie’. Fi mai explicit.
  PS. Universul Extragalactic NU ESTE un tip de „univers de tip bloc (Block universe)’.

 190. „date discrete” nu sunt doar in astronomie ci (stiintific) peste tot !
  Ontologic ca fiinte finite, rationale(!) avem acces doar la „date discrete” … teoriile stiintifice evolueaza (se detaliaza) adaogand discret date discrete celor deja cunoscute si explicabile noua prin teoriile pe care le aruncam ca un navod peste ele !

 191. Gandeste la un nivele abstract cele zise simplu, „babeste”, mai sus ! 😐 (esti intelectual ridicol de simplu in gandire)
  IQ=?

 192. NU. Ontologic ca fiinte finite, rationale(!) avem acces doar la „date partiale (de tip OBIECTIVE si CONCRETE)” (dar LIMITATE in momente de timp dat) … omenirea adaogand (in mod PERMANENT) NOI DATE discrete celor deja cunoscute … explicabile noua prin teorii stiintifice MAI NOI sau MAI RAFINATE (VERIFICATE SI ADAUGITE) pe care le aruncam ca un navod peste ele !

  Asa lucreaza GANDIREA umana … prin dezvoltarea si largirea permanenta a CUNOASTERII si a CUNOSTIINTELOR umane de tip STIINTIFICE (obiective si concrete) … si pe care specia umana le ACUMULEAZA, STOCHEAZA si PROCESEAZA permanent in timp !

  Asa lucreaza „inteligența umana” … pentru ca OMENIREA sa poata raspunde la NOII stimuli inconjuratori in mod optim”.

 193. Asa cum gandesc eu despre LUME (cea extraterestra), lume (cea terestra) si despre specia Homo Sapiens … cu un IQ = 13.8 miliarde … CREDINTELE (spirituale si morale) URMEAZA in mod strict … CUNOASTEREA umana, CUNOSTIINTELE umane generale precum si cele STIINTIFICE (obiective si concrete), toate pe care specia umana le ACUMULEAZA, STOCHEAZA si PROCESEAZA permanent in timp .

 194. Asa cum gandesc eu despre LUME (cea extraterestra), lume (cea terestra) si despre specia Homo Sapiens … cu un IQ = 13.8 miliarde … CREDINTELE umane (cele spirituale si morale) URMEAZA in mod strict … CUNOASTEREA umana, CUNOSTIINTELE umane generale precum si cele STIINTIFICE (obiective si concrete), toate pe care specia umana le ACUMULEAZA, STOCHEAZA si PROCESEAZA permanent in timp .

 195. „UNIVERSAL … toate interactiunile materiale posibile sunt INFORMATIE ! Evident ca nu toate au un rost in a le SUPRAVIETUIRII pentru OM 😉 sau macar satisfacerilor instinctuale umane 😉 !”

  Universul exista taman din si prin interactiunile dintre elementele sale discrete(=QUANTE) de baza !
  Pur si simplu, desi greu de inteles simplu, un univers in care nu ar exista interactiuni intre elemetele lui de baza NU AR EXISTA (si fizic fara interactiuni nu ar avea TIMP !) .
  OBERVATORUL are un rol fundamental in fizica cuantica ! ne arata ca la urma urmei intreg universul e pura INFORMATIE si doar INFORMATIE 🤫 „Traim” in MATRIX ! 😐 ! 😉
  MISHTEUAX e … special ! 👽

 196. PS. Cunostiintele stiintifice despre Universul Extragalactic (un simplu OBIECT Astronomic care evolueaza FIZIC) UMANITATEA le are DOAR din anul 1930 (anul descoperirii sale de catre astronomul Hubble folosind datele furnizate de catre un telescop de 2.5 m/cel mai mare al timpului sau) … deci de mai putin de 100 de ani !
  Oare cum va vorbi specia umana (Homo Sapiens) despre aceasta descoperire stiintifica peste inca 3.000 de ani ?
  Oare ca despre un nou VT sau NT spiritualizat in credinte ? SPER ca NU !

 197. „Doru Popescu spune:
  12 IUL. 2024 LA 14:57
  NU. Ontologic ca fiinte finite, rationale(!) avem acces doar la „date partiale (de tip OBIECTIVE si CONCRETE)…”

  „OBIECTIV si CONCRET” e logic universal mult mai slab decat pare …deoarece OBIECTIV tine de simturi si modul specia-specific innascut uman de-a „simti” lumea si CONCRET tine de bagajul teoretic comporatmental al interaciunii dintre „aparatul gandirii” cu a lui memorie-si-operatii-pe-memorie-in-evoluite si lumea MIJLOCITA prin simturi !
  ce vezi tu ca CONCRET azi a fost candva magie-ignoranta si e vedemo noi doar pentru ca impuse constructiv teoretic (QUARKS) vor fi „vazute” in viitor ca fantezie de „stiiinta primitiva” 😀 !
  Nimeni nu poate sari peste umbra lui (bagajul lui genetic) ! E clar ca nu poti trece intelctual la alt nivel decat cel SCOLASTIC dresat !
  O dovada a geniului real e relativitatea incredereii in termeni „fundamnetali” 😉 ! etc.
  IQ=?

 198. Am 2-oua doctorate de aceea 🙂 iti spun ca insiruirea (aiure si incoherenta la tine)
  de date enciclopedice (usor de accesat electronic azi si de tembeli care le repeta PAPAGALICESTE) nu e o dovada de
  INTELIGENTA … dimpotriva ! E pur NARCISISM si emotivitate ne-controlata 🙁 proprie !
  Altceva e cand folosindu-te de date enciclopedice poti vorbi normal, punctual ! Cine nu-si poate traduce, cu pierderile de exactitate necesare, eruditia in idei profunde … stie „ceva” ca PAPAGALUL !
  MISHTEUAX pare narcisist … insa nu nu pari, esti ! 😐 🙂 VAYA CON DIOS, CABRON ! 🙁 !
  Vorbesit multe … zici putine, SUPERFICIALE 🙁 sau deloc cu sens 🙁 ! 🙁
  NASOL !
  IQ=?

 199. „CONCLUZIA (?) ! spune:
  12 IUL. 2024 LA 15:23”

  LEGILE CONSERVARII … energiei, materiei, informatiei !
  nu arata decat ca materia e „ceva” si acel ca acel „ceva” nu e deloc: „nimic”
  (pentru ca „nimicul” are LOGIC fundamental definitia cum-ca: din el nu poate evolua VESNIC „ceva” !
  CLAR poti spune ca intre „nimic” si „ceva” sunt diferente pur intelctual-finit-umane ele fiind unei RATIUNI SURA-UMANE: fatetele unuia aceasi „sub-ceva” mai profund, insa a vorbi omenste(!) despre concepte asa, ar fi in afara logicii CARE IMPUNE ca instrumet RATIONAL: diferente static-identitare intre „ceva si „nimic” , „adevar” si „fals” !
  PE SCURT … legile conservarii energiei/massei nu arata decat ca in ceea ce vedem ca transformare (prin care nimic nu se pierde nimic nu se castiga 😀 😉 ) se face doar un tranfer TAUTOLOGIC de informatie !
  Nimic nu se pierde, nimic nu se castiga ci doar e in TRANSFER de informatie …
  care se opreste odata cu moartea ENTROPICA a universului … adica atunci cand „schimbul” conservativ informational universal e de universal-maxima entropie 😉 ! AMEN ❤️👽👌!
  @dorul popescu … ce intelegi tu din barfele de mai sus (IQ=?) 😀
  😛 !

 200. „Crezi ca peste un trilion de miliarde de milioane de trlilioane de ani
  mai stie „cineva” despre noi ? ENTROPIA , si doar ea faca face ca existenta noastra in trecutul deatunci sa para o ILUZIE ! 😛
  Eventual si „atomii” pe care ne ruleaza inteligenta si emotiile au disparut in neant cu viteza super-luminica a expansiunii spatiului 😉 ! Cum va mai exista inteligenta si informatie intr-un univers in expansiune super-luminica atunci!
  PROSTIA UNIVERSALA (informatia circula cu viteze maximal luminice) va invinge universul ! Dumnezeu va merge dinnou la culcare !
  Daca atunci in viitorul tarziu o inteligenta din alt univers ar intra temporar in universul nostru ar vedea ca e unul MORT !
  SUNTEM chiar si mecanicist asa o ILUZIE temporara in timp !
  😀
  Asta spune stiinta actuala despre UNIVERS, stiintific 😀 !”

 201. Orice numar ORICAT DE MARE insa finit
  ramane INFINITEZIMAL
  la scara INFINITULUI !

  👽(o vesnica tema de meditatie, pe ce inseamna REALUL si ce IULZIA [, lui] !) !👽

 202. Toti cei ce se grabesc sa afirme ceva pe aici … IN MOD GRESIT … INCURCA scarile de interactiune specifice DIVERSELOR FAZE de evolutie a Universului Extragalactic … ELUDAND evolutia sa in timp … de la un simplu obiect FIZIC microscopic (avand scari de interactii intre componentele de fluctiatie cuantica practic instantanee) la un obiect ASTRONOMIC macroscopic (avand scari de interactii intre componentele astronomice de lunga durata).
  Universul avand timp sa evolueze … de la simplu la complex … si de la scari microscopice la scari macroscopice.
  DEH … EVOLUTIA de tip 4D (spatio-temporala) a Universului Extragalactic (pe o scara de 10^61) BAT’O VINA !

 203. Universul Extragalactic, ca un simplu obiect astronomic, a plecat in evolutia sa, de la simplu (stari energetice specifice fluctuatiilor de vid, degenerate cuantic gravitational) dintr-o perioada de ‘particula initiala’ de tip Planck (omogen si izotropa de la o scara microscopica de 10^(-33) cm) … ajungand astazi, prin evolutia sa de expansiune si racire adiabatica, marindu-si raza (astazi la 10^(28) cm) si volumul(astazi de 10^(84) cm^3), iar materia componenta din interiorul sau s-a fragmentant (in momentul separarii materiei de radiatie/la 300.000 de ani de la BB), ducand prin fragmentare la formarea de ‘particule macroscopice inchegate’ avand scari de marime astronomice din ce in ce mai mari (galaxii/10^(20)cm, roiuri de galaxii/10^(23)cm, super-roiuri de galaxii/10^(25)cm), fiecare dintre obicete avand propriile sale proprietati fizice si chimice intrinseci, precum si interactii mutuale specifice scarilor lor de marime.

 204. Galaxiile, primele obicte macroscopice formate, au generat, prin procesul de fragmentare a materiei interstelare din interiorul lor, stele si sisteme planetare (fiecare dintre acestea avand la randul lor o evolutie proprie/astronomica specifica). Iar pe de alta parte, prin procese de aglutinare gravitationala, galaxiile se organizeaza in roiuri de galaxii, iar acestea in super-roiuri de galaxii, fiecare dintre ele cu evolutia sa astronomica specifica.
  Deci Universul Extragalactic este un obiect astronomic care porneste de la o scara initiala FIZICA microscopica (initiala de 10^(-44) s) la o scara actuala ASTRONOMICA de obiecte macroscopice (actuala de 10^(17) s).
  Iar, pe diferite scari de timp, interactiile mutuale dintre diversele particule DEVIN COMPLET ALTELE !

 205. Si de aceea modelul de tip OTOVA de ‘date discrete’ si interactii discrete DOAR de tip cuantice’ NU SE APLICA in ASTRONOMIE (in tratarea obiectului astronomic numit Universul Extragalactic): SCARI diferite de evolutie … posedand INTERACTII MUTUALE specifice si diferite.

  Universul NU ESTE un FRACTAL ! Dimensiunea sa de fractal ar trebui sa fie 2.8, ceea ce nu concorda cu datele de observatie.

  PS. Noile mele comentarii le voi posta la pagina noului articol al Prof. Marga ‘Inteligența: de la natural la artificial’.

 206. ‘se face doar un tranfer TAUTOLOGIC de informatie !
  Nimic nu se pierde, nimic nu se castiga ci doar e in TRANSFER de informatie ‘ …

  tautologie, tautologii, substantiv feminin (DEX)
  1. Greșeală de limbă care constă în repetarea inutilă a aceleiași idei, formulată cu alte cuvinte; cerc vicios.
  sinonime: pleonasm
  2. Fenomen sintactic care constă din repetarea unor cuvinte cu același sens, dar cu funcțiuni diferite, marcate de obicei prin deosebire de intonație sau de formă și care, exprimând identitatea celor doi termeni, are rolul de a sublinia o calitate sau o acțiune.
  3. (logică) Judecată în care subiectul și predicatul sunt exact aceeași noțiune.
  4. Expresie din logica simbolică, care, în limitele unui sistem formal, este adevărată în orice interpretare.

  Deci TRANSFER de informatii (de interactii MUTUALE) … dar PE SCARI diferite in spatiu-timp in Universul Extragalactic. De la QUANTIC … la SUPERROIURI de galaxii ! Si NU de tip tautologic !

 207. Universul holografic demonstreaza, teoretic-matematic nu fizic-experimental desigur, ca un univers „n” dimensional poate fi informational codat „n-1” dimensional 😀 !
  „datele discrete” ca notiune privind sistem-teoretic multidudinea de sisteme logic-explicative, atentie: „LOCAL identice in predictii”, care sa fie inovativ-uman EXPLICATIV-PREDICTIV creat-aruncate „ca un navod” peste datele experimentale „discrete” 😉 Daca n-am avea doar date experimentale discrete la dipsozitie am putea intelege stranietatea „INCERTITUDINII” 😉 mecanicii cuantice … unde ele lipsesc, locul lor fiind luat de probabilitati (care nu-s „date discrete” 🙂 ) pe scurt in mecanica macro-fizica le avem in ce-a micro-fizica NU !
  PS: Nu-is un „model” ci e doar ceva interesant ce mi-a atras atentia !
  La urma urmei teoretic … faptul ca existam si gandim evoluati fizic e … discretizat aidoma aparitiei din RANDOMNESS a ipoteticelor „creiere boltzman” ! Sau ca teoria ca vidul-cuantic e plin de microgauri negre deci plin de wormholes !
  Nu cred ca poti intelege, ca ai IQ-ul sa intelegi ca:
  – desi o iluzie e altel decat realitatea … iluzia ramane ceva diferit de-o non-iluzie, diferit de nimicul absolut care nu-i o ILUZIE ruland informational pe un substrat 😛 !
  Ca oameni finiti cu simturi finite si capacitatea uriasa insa finita de-a prelucra informatia suntem condamnati la a nu putea intelege lumea INFINITA din afara finititudini a capacitatii memoriei si prelucrarii informationale cerebrale !
  PPS: Daca nu exista diferente intre particulele elementare (un electron e un „CLON” al altuia 😛 ) si doi atomi de Oxigen, de exemplu sunt fizic aidoma (in timp infinit undeva in univers ar evolua din alti atomi identici insa nu aceesi din care esti tu acum … ai mai fi tu ala murind sau ar fi altul traind 😉 ???

 208. Univers holografic inseamna un univers fizic de tip BH. Ceea ce sustin si eu despre Universul Extragalactic !
  Universul Extragalactic este un obiect astronomic care evolueaza fizic, iar dpv. matematic reprezinta un spatiu-timp STRICT de dimensiune 4D. Si nu multidimensional (n dimensional cu n> 4). 4-manifolds (varietatile diferentiale de dimensiun 4) sunt importante in GR, spatiul-timp fiind modelat dpv. matematic ca o varietate pseudo-Riemanniana de tip 4D, cu fenomene specifice doar varietatilor cu dimensiune 4. Spatiile cu dimensiuni mai mici de 4 sunt prea simple dpv. matemetic si rigide dpv. fizic (fara evolutie). Spatiile cu dimensiuni mai mari de 4 sunt prea complicate atat dpv. matematic cat si fizic.
  Universul Extragalactic, ca obiect astronomic nu este nici un obiect matematic de tip ‘random’ si nici un obiect de tip ‘ergotic’ (un univers de tip Boltzmann brain). El provine din fluctuatii de vid care respecta Principiul Incertitudinii, care pot fi si de tip random sau ergotice. Dar Universul Extragalactic, prin nerespectare Principiului Incertitudinii, devine un obiect ‘macroscopic’ de tip stabil (adica un obiect astronomic, la inceput ca o particula de tip Planck, provenind cu o degenerare cuantic-gravitationala). Adica un spatiu-timp care nu este de tip Minkowski, ci de tip de Sitter, si care poseda o constanta cosmologica si o curbura … deci un ‘univers de tip hologerafic’ .

 209. „Universul Extragalactic, ca obiect astronomic nu este nici un obiect matematic de tip ‘random’ si nici un obiect de tip ‘ergotic’ (un univers de tip Boltzmann brain). El provine din fluctuatii de vid care respecta Principiul Incertitudinii, care pot fi si de tip random sau ergotice. ”

  Te auto contrazici ! 🙁
  Taman „fluctuatiile quantice si Principiul Incertitudinii” fac probabilistic mai dese in timp niste „creiere boltzman” speciale si universul ca o simulatie-MATRIX ruland pe altceva decat PUTEM-TRADUCE-IN-SIMTURI, in care straniu ca „observatori” care colapseaza macroscopic incertitudinea cuantica micro, traim !

  „fluctuatiile quantice si Principiul Incertitudinii” fac in TIMP-ul nedefinit (si infinit!) al „spumei quantice” posibile toate combinatiile aranjamentelor/interactiunilor LOCALE (sfere de …rilioane de ani lumina) FINITE CANTITATIV !
  In INFINT poate apare din „fluctuatiile quantice si Principiul Incertitudinii” orice nu e contrazice insusirile fundamentale NU emergente ale acelor partiCule ! Universul e tautologic prin corsetul CAUZALITATII aruncat de traducerea lui reductionista in GANDIREA nostra, evolutionar dotati c-un anume mod SPATIO-TIMP de-a percepe interactiv-fizic prin simturi LUMEA !
  (ADN-ul codul in care-s codate si organele ce ne ofera simturile ! Memoria si accesul nostru subiectiv-volitiv la ea LA FEL !)
  IQ=?

 210. cum era spatio-timpul nostru daca nu aveam simtul vazului ca viermii sau simtul auzului ca trandafirii sau inteligenta redua a cercopitecilor ?
  intreb pentru ca nimic nu ne opreste stiintific (inca) sa ne imaginam fiinte superioare nou cu simturi altele decat ale noastre si creiere inmiit mai destepte decat ale noastre precum si cu o cultura istorica proprie „dumnezeiesc” peste a noastra !
  Cum ar „vedea” ele UNIVERSUL ?
  Tinand cont ca, REPET: la SCARA INFINTULUI price numar ORICAT de MARE insa finit ramane INFINITEZIMAL ! IN UNIVERS in timp infinit si respectand legile conservarii impulsului particulelor cuantice … TOTUL e de infinite ori POSIBUL (chiar daca ar fi doar UNIVERSUL VIZIBIL , FINIT)
  GENERATIV izvorul nesecat in timp al „nelinistii unversale” fiind TAMAN „fluctuatiile quantice si Principiul Incertitudinii” !
  Greu de inteles fara un IQ adecvat !

 211. Universul Extragalactic este un OBIECT de tip ASTRONOMIC (stabil) format ca o particula de tip Planck (degenerata cuantic-gravitational) care NU RESPECTA Principiul Incertitudinii … intr-o ‘mare’ de particule VIRTUALE care RESPECTA Principiul Incertitudinii. Principiul Incertitudinii reprezinta un principiu MATEMATIC de tratare a fluctuatiilor cuantice aleatoare de vid, in fapt REFERINDU-SE la un alt tip de REALITATE !
  In momentul formarii acestei particule stabile … aceasta (Universul Extragalactic) devine AUTOMAT un OBIECT de tip ASTRONOMIC (aflat intr-o REALITATE evolutiva de tip ASTRONOMICA: cea de expansiune accelerata si de racire adiabatica).

 212. NU cunfunda REALITATILE … cele initiale de tip MATEMATIC (tratabiole dpv. STATISTIC) ale spumei de fluctuatii cuantice … cu cele EVOLUTIVE (tratabile FIZIC) ale unui OBIECT stabil de tip ASTRONOMIC.
  Matematica momentelor initiale neputand PREVEDEA si TRATA … EVOLUTIA ulterioara de tip NATURALA a Universului Extragalactic (de tip astronomic, fizic, chimic, biologic).
  Matematica momentului initial in formarea particulei stabile astronomice DICTAND doar TIPUL de varietate diferentiabila NECESARA unei tratari de tip fizico-matematice a acestei particule (particularitatea spatiului-timp, dimensiunea sa, orientabilitatea sa, cauzalitatea sa, posibilitatea de descompunere a sa in obiecte simple de tip PL …). Varietate diferentiabila (FIZICO-MATEMATICA) care SA PERMITA (prin proprietatile ecuatiilor sale diferentiabile) EVOLUTIA ulterioara (FIZICA si ASTRONOMICA) a acestui obiect .

 213. Pragul de incertitudine statistica al „spumei quantice” (cel din ‘Principiul de Incertitudine’ a lui Heisenberg) este de 10^(-33) cm. Exista o probabilitate de fifty-fifty intre fluctuatiile statistice de sub pragul de incertitudine statistica si cele de peste pragul de incertitudine statistica. Pragul de incertitudine statistica al „spumei quantice” (cel din ‘Principiul de Incertitudine’ a lui Heisenberg) este de 10^(-33) cm.

 214. Pragul de incertitudine statistica al „spumei quantice” (cel din ‘Principiul de Incertitudine’ a lui Heisenberg) este de 10^(-33) cm. Cu o probabilitate fifty-fifty intre cele de sub pragul de incertitudine statistica si cele de peste pragul de incertitudine statistica.

 215. O particula de peste acest prag de ‘incertitudine’ devine STABILA (ca o ‘o particula’ de tip Planck) cu o REALITATE de tip ASTRONOMICA distincta de a fluctuatiilor STATISTICO-MATEMATICE de sub pragul Principiului de Incertitudine.

 216. Stii care este probabilitatea ca niste „creiere boltzman” speciale (sfere de …rilioane de ani lumina) FINITE CANTITATIV sa APARA (sa nucleeze) intr-o ‘mare’ de tip ‘ergodica’ ? Infima … 1/10^{10^{50}}} .

 217. O particula de peste pragul de ‘incertitudine’ devine STABILA (ca o ‘o particula’ de tip Planck) cu o REALITATE de tip ASTRONOMICA si FIZICA distincta de a fluctuatiilor STATISTICO-MATEMATICE de sub pragul Principiului de Incertitudine.

 218. SI … care-i probabiltatea sa aparem din BIG BANG, EVOLUTIV in timp … la fel, de TERMODINAMIC stiintific, precum 👽”CONSTIINTELE(!nu creierele!) boltzman”👽 prin evolutie din proprietati emergente ale materiei ?
  (nu vezi ca ambele teorii sunt identice in rezultat desi cea crezuta de noi evolutiva duce pe ocolite la acelasi rezulatat)
  Un univers cuantic ca al nostru pe regiuni finite, ORICAT de MARI dar finite … e tautologic in timp repetabil !

 219. Lucrez in domeniul Astronomiei de peste 65 de ani. Lucrez in domeniul Cosmologiei de peste 50 de ani. Lucrarea mea de diploma, sustinuta in cadrul Facultatii de Matematica a Universitatii din Bucuresti, s-a intitulat „Diagrama lui Hubble si implicatiile sale cosmologice”. Si de atunci si pana astazi, am LUCRAT in domeniul Cosmologiei. Si, in cei 50 de ani de activitate, m-am INFORMAT despre ABSOLUT TOTUL ce MISCA in domeniul Cosmologiei. Despre ABSOLUT TOATE DATELE de OBSERVATIE pprecum si am PERIAT ABSOLUT toate MODELARILE din domeniul Cosmologiei (astronomice, fizice, matematice, informatice, logice, filozofice si metafizice). ABSOLUT TOATE !
  Am obtinut rezultate PROPRII in determinarea in premiera a efectului BAO/1991, in premiera a epocii de formare a galaxiilor (z>14)/1997, in determinarea mai precisa a epocii NBB/1987, in determinarea mai precisa a varstei Universului Extragalactic (chiar in lucrarea mea de diploma din 1973), in simularea numerica de tip CFD/HPC a scenariilor de formare si evolutie a Universului Extragalactic/1995, si am elabora propriuluimeu model teoretic de formare si evolutie a Universului ca OBIECT astronomic/post 2015. Si de aceea am un IQ=13.8 miliarde.

 220. Nu stii sa citesti ?
  Posibilitatea ca Universul Extragalactic sa provina dintr-o fluctuatie de vid ESTE MULT MAI MARE decat posibilitatea ergodica (a unui creier de tip Boltzmann).
  Iar posibilitatea ca Universul Extragalactic sa fie FACUT de un ‘creier de tip Boltzmann’ in doar sapte zile ESTE ZERO !

 221. Esti creationist de vorbesti de creatia in 7 zile 😀 ?
  Am o intrebare daca esti sau simpatizezi 😀 :
  – Cat de lungi erau zilele inaintea „creatiei” pamantului ? Intreb pentru ca o „zi” e astonomic o rotatie completa a pambntului in jurul axei sale de rotatie !
  Deci cat de lungi erau zilele inaintea zilei a 3-a ?
  Ziua a treia: Dumnezeu a creat Pământul. 😋
  Ziua a patra: Dumnezeu a creat soarele, luna și stelele. 🤣
  in jurul carei stele facea pamantul miscarea de revolutie daca soarele si stelele a fost facut o „zi” mai tarziu, (deci pamantul n-avea miscare de rotatie fiindca cerul era gol si lipseau deci geometria dinamic-relativa a „rotitiri” 🙂 ?

  Un obiect singur in Univers inca nu se roteste ! 🙂

 222. Eu doar vorbesc despre ‘erorile’ dintr-o ‘carte’ care a fost ‘elaborata’ pe la anii 530 BC !
  Cat si despre anacronismul ideilor mistice si metafizice discutate in acea ‘carte’. Cum este si cea de creatia in 7 zile.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*


Precizare:
Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.