Decizia inspectorilor judiciari privind mutarea lui Tudorel Toader

Adunarea Generală a inspectorilor judiciari a decis că nu dorește trecerea Inspecției Judiciare la Ministerul Justiției, așa cum se prevede proiectul de modificare a legilor justiției.

„La Adunarea Generală a inspectorilor judiciari au fost supuse dezbaterii, ca urmare a solicitării Consiliului Superior al Magistraturii, propunerile de modificare a legilor Justiției. Cu referire la prevederile care vizează Inspecția Judiciară, inspectorii au decis, cu majoritate, să nu își însușească propunerea de trecere a IJ în cadrul Ministerului Justiției. Totodată, s-a decis, cu majoritate, formularea propunerilor de păstrare a actualei forme de organizare și întărirea statutului inspectorilor judiciari”, a declarat vineri purtătorul de cuvânt al Inspecției Judiciare Alin Alexandru.

Proiectul lui Tudorel Toader de modificare a legilor justiției arată că Inspecția Judiciară va trece de la CSM la Ministerul Justiției.

„Se înființează Inspecția Judiciară ca structură cu personalitate juridică în cadrul Ministerului Justiției, cu sediul în municipiul București, prin reorganizarea Inspecției judiciare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii. (2) Inspecția Judiciară este condusă de un inspector-șef, ajutat de un inspector-șef adjunct, numiți prin concurs organizat de Ministerul Justiției. (3) Inspecția Judiciară acționează potrivit principiului independenței operaționale, îndeplinind, prin inspectori judiciari numiți în condițiile legii, atribuții de analiză, verificare și control în domeniile specifice de activitate. (4) Normele pentru efectuarea lucrărilor de inspecție se aprobă, la propunerea inspectorului-șef, prin regulament adoptat prin ordin al ministrului Justiției”, se arată în proiectul de lege publicat pe site-ul Ministerului.

Conform proiectului lui Toader, conducerea IJ este numită de către ministrul Justiției, pe baza unui concurs.
„(1) Inspectorul-șef și inspectorul-șef adjunct sunt numiți de ministrul Justiției dintre inspectorii judiciari în funcție, în urma unui concurs ce constă în prezentarea unui proiect referitor la exercitarea atribuțiilor specifice funcției de conducere respective și într-o probă scrisă privind managementul, comunicarea, resursele umane, capacitatea candidatului de a lua decizii și a-și asuma răspunderea, rezistența la stres și un test psihologic. (2) Concursul se organizează de Ministerul Justiției, potrivit regulamentului aprobat prin ordin al ministrului Justiției. (3) Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor de inspector-șef și inspector-șef adjunct se anunță cu cel puțin 3 luni înaintea datei acestora. (4) Mandatul inspectorului-șef și al inspectorului-șef adjunct este de 4 ani și poate fi reînnoit o singură dată, cu respectarea prevederilor alin. (1). (5) Inspectorul-șef și inspectorul-șef adjunct pot fi revocați din funcție de către ministrul Justiției, în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a atribuțiilor manageriale. (6) Ordinul ministrului Justiției prin care se dispune revocarea din funcție poate fi atacată cu contestație, în termen de 15 zile de la comunicare, la Secția de contencios administrativ și fiscal a Înaltei Curți de Casație și Justiție. Contestația suspendă executarea ordinului ministrului justiției. Hotărârea prin care se soluționează contestația este definitivă”, mai prevede pachetul de legi.

Recomanda