Fracturarea lumii și războiul civilizațiilor

Asemenea picăturii de rouă în care se reflectă întreg universul, Ucraina a devenit fragmentul minuscul de realitate în care putem vedea întreaga tragedie a ordinii mondiale create de America, incapabilă să accepte adevărul că moartea este singurul lucru sigur al existenței noastre. În jocul de șah, adesea adversarii își concentrează toată energia pentru apărarea, respectiv capturarea unui biet pion; o piesă, în principiu slabă, care controlează, însă, un câmp esențial pentru dezvoltarea mișcării celorlalte piese, mult mai valoroase, către obținerea victoriei prin capturarea regelui inamic. Pe tabla de șah a lumii de azi Ucraina a ajuns să joace rolul unui asemenea pion. De aceea pretutindeni și cu indiferent ce ocazie criza ucraineană este subiectul inevitabil al discuției, care ajunge a le canibaliza pe toate celelalte. Conștient sau instinctiv, se înțelege că rezolvarea crizei ucrainene va avea loc exclusiv în cadrul unei noi ordini internaționale; ceea ce face ca modul în care se va încheia războiul să fie cu adevărat important numai din perspectiva dreptului de a ocupa un loc (dacă se poate cât mai în față) la masa negocierilor de pace, al căror principal obiect va fi definirea acelei ordini.

NOUL IERUSALIM” ÎȘI DĂRÂMĂ TEMPLUL

Armele cu care America și-a ridicat „imperiul” pe temelia „necesității” („SUA este imperiul necesar” – spunea, nu fără temei, Madeleine Albright) au fost „visul american” și tehnologia americană. Dolarul american și limba engleză au venit pe urmele acestora. Superioritatea militară a fost doar cel mai detestabil și cel mai deplorabil recurs. Cu acesta americanii au putut doar câștiga războaiele. Când armata a devenit din ultimă soluție, prima soluție, când visul nu a mai cucerit mințile și inimile oamenilor iar tehnologia nu le-a mai dominat structurile cotidianului, chiar dacă a câștigat războiul, SUA a pierdut pacea. Or, războiul care nu conduce la pace nu are nici un sens.

Când puterea ajunge la concluzia că războiul îi este mai profitabil decât pacea, ea pornește pe drumul dezastrului, întrucât, mai devreme sau mai târziu, cei „fără de putere”, pentru care războiul înseamnă doar moarte și distrugere, lacrimi și suferință, pauperizare și disperare, se unesc spre a purta la biruință „războiul pentru pace” prin care este negat… „războiul pentru război”. Și nici o putere nu poate sta în calea „puterii celor fără de putere” în ceasul în care disperarea îi împinge la revoltă.

În această situație se află în prezent SUA și aliații săi formând un așa zis „Occident euro-atlantic colectiv”.

Narațiunea americană potrivit căreia Ucraina este segmentul local al frontului global de-a lungul căruia se desfășoară războiul dintre democrație și autoritarism este fals. India, Africa de Sud sau Brazilia nu sunt nici măcar în versiune americană dictaturi, dar ele se aliniază în BRICS alături de Rusia și China, rivalii ereditari ai Americii „Occidentului colectiv”. În schimb, semnele morții clinice a sistemului democratic se găsesc tot mai limpede în statele care compun acest Occident autoproclamat „gardian al democrației”.

Limitarea libertăților individuale sub pretextul luptei împotriva Covid19, luptă care a prilejuit, inclusiv prin implicarea Președintei Comisiei europene, Ursula von der Leyen, încheierea unor contracte publice cu Big Pharma, pe cât de profitabile pe atât de dubioase, ținute departe de controlul legitim al Parlamentului european (ca și al parlamentelor naționale), este o perfectă dovadă în acest sens.

Separarea autorității de legitimitate a condus la ruperea legăturii de încredere între conduși și conducători. Cei din urmă, atât la nivelul legislativelor cât și la cel al executivelor, au rămas insensibili atât față de masivele proteste împotriva vaccinării forțate și a regimului „distanțării sociale” (un adevărat arest la domiciliu în masă), cât și față de protestele privind escaladarea războiului din Ucraina. S-a ajuns până acolo încât vice-cancelarul și ministrul de externe german, Annalena Baerbock, a afirmat că implicarea Germaniei în războiul cu Rusia va merge înainte indiferent de opinia (și, desigur, suferințele) poporului german.

Procesul de substituire a principiului majorității în luarea deciziilor, aplicabil transparent și sub control popular de către parlamente alese, prin acela al supremației minorităților „progresiste” (care, de fapt, se împotrivesc sistemului democratic) având ca braț înarmat organizații neguvernamentale oculte, neresponsabile față de popor și nelegitimate de alegeri democratice, lasă în afara oricărui dubiu trecerea de la democrație la oligarhie în spațiul euro-atlantic. Între aceste minorități cele mai favorizate sunt cele concepute după criterii care neagă legile naturii (ceea ce face ca modelul de organizare a societății impus de ele să exalte nefirescul), iar cele mai defavorizate sunt cele naționale (întrucât, apărând specificul cultural într-o ordine potrivnică oricărei identități colective și oricărei continuități istorice, au pentru „progresiști” o utilitate tactică limitată la funcția de generator al turbulențelor interne în slujba agendelor geo-politice externe / globaliste).

Cum poate fi calificat, oare, ca atlet al democrației cel care, în numele unor interese geostrategice ambigui în formă și reacționare în fond, acceptă „derusificarea Ucrainei”, adică purificarea etnică a fostei Republici Sovietice Socialiste Ucrainene, ca pe un obiectiv „necesar” și „legitim”? Dictatorul Hitler a început prin „deiudaizarea Germaniei”.

Ce fel de democrație este aceea care determină, stimulează sau cel puțin acceptă și salută schimbarea guvernelor alese prin lovituri de stat (mai mult sau mai puțin mascate de revolte populare)? Am văzut-o la Kiev și la Tbilisi, la Ankara și la Caracas, la Cairo și la Damasc.

Ce criterii pot fi folosite și la ce standarde ne putem raporta pentru a evalua ca fiind democrat statul ce inițiază înființarea de tribunale penale internaționale care să judece presupusele crime săvârșite de adversarii săi, dar refuză să se supună el însuși sau să îi supună pe prepușii săi judecății unor asemenea curți de justiție? Tribunalul înființat pentru a judeca faptele comise în timpul războaielor de secesiune din fosta Iugoslavie a decis că numai sârbii au comis crime, în timp ce albanezii au fost blânzi ca porumbeii. SUA a impus României semnarea unui Protocol care să excludă pe cetățenii americani de la judecata Curții Penale Internaționale, după ce a refuzat ratificarea statutului acestei Curți, dar dorește înființarea unui tribunal internațional care, înlăturând prin act extern unilateral competența sistemului judiciar național rus, să se ocupe exclusiv de crimele de război eventual comise de militarii ruși în Ucraina.

Despre imixtiunea serviciilor secrete în actul de justiție cu scuza luptei împotriva criminalității, având accent special asupra combaterii corupției, despre invadarea vieții private de către reprezentanții poliției politice pe motiv de apărare a securității naționale și despre anularea libertății de expresie, în special prin cenzurarea mass media, nu mai merită să vorbim. Războiul din Ucraina, cu propaganda sa inerentă, le-a dus la ultimele expresii.

Despre „bunul” cel mai valoros pe care Occidentul colectiv s-a arătat gata să îl sacrifice în războiul cu Rusia, respectiv pierderea „încrederii” ca urmare a sechestrării și confiscării activelor rusești depozitate cu bună credință în SUA și UE, pentru a fi donate Ucrainei fără nici un titlu juridic de drept internațional sau de drept intern, vom vorbi altă dată. Aici ne limităm a spune că din punctul de vedere al discursului oficial euro-atlantic, NATO și membrii săi nu sunt în război cu Rusia, iar eventuala răspundere a acesteia pentru războiul din Ucraina nu a făcut obiectul nici unui tratat de pace.

Jules Verne, în cunoscutul său roman „Optzeci de zile în jurul pământului”, povestește cum eroul principal, Phileas Fogg, pentru a accelera traversarea Oceanului Atlantic cu un vapor cu aburi, în așa fel încât să poată ajunge la destinație la o anumită dată, l-a determinat pe comandantul navei, desigur, contra cost, să pună pe foc tot ceea ce putea arde. Călătorii au ajuns la vreme, dar din vapor nu mai rămăsese decât un schelet metalic inutilizabil și dizgrațios.

Este ceea ce pare a face astăzi și SUA. Pentru a perpetua războiul mondial menit a menține ordinea unipolară pe care nici aliații săi nu o mai acceptă cu ușurință (a se vedea cazul Ungariei și Turciei, da și cel al Franței sau Israelului), până la victoria „strategică” asupra Rusiei, obținută prin epuizarea politico-economică și moral-volitivă a acesteia, SUA dă foc propriei case, încălcându-și propriile reguli, abandonându-și propriile valori, falimentându-și propriii aliați europeni sau indo-pacifici. Cum să mai cucerești astfel mințile și inimile locuitorilor Terrei?

Dar dacă „visul american”, care mai însemna și egalitatea de șanse a celor diferiți în condițiile aplicării unei singure reguli a jocului, liberă de presiuni discriminatorii, a murit (nu poți susține în același timp integritatea teritorială a Ucrainei și dezintegrarea Iugoslaviei, drepturile culturale ale „moldovenilor” transnistreni și epurarea culturală a românilor nord-bucovineni), și superioritatea tehnico-științifică a SUA s-a epuizat. China sau India alocă mult mai mult dezvoltării academice și cercetării științifice, în același timp neavând a cheltui pentru susținerea funcției de „jandarm universal”.

Ceea ce mai rămâne sunt îndatorarea amețitoare, deficitele bugetare din care se finanțează militarizarea politicii pe seama polarizării sociale și procesul de dedolarizare a economiei mondiale. Asemenea fenomene îi caracterizează și pe principalii aliați ai SUA din G7 + UE, ale căror pretenții de a disciplina raporturile economice, comerciale și financiare la nivel global, mai nou și prin implicarea în problemele de securitate și impunerea de agende geo-politice, sunt cu atât mai ridicole cu cât aceste „raporturi bazate pe reguli” unilateral stabilite, vizează state, fie ele și foste colonii, cu ritmuri de creștere economică și emancipare socială impresionante.

Noul Ierusalim este în flăcări și cel care i-a dat foc este chiar arhitectul său. Din acest incendiu mistuitor Orientul și Sudul global se vor alege cu flacăra la lumina căreia se va ridica o nouă ordine, un nou sistem al păcii globale, în timp ce Occidentul colectiv va rămâne doar cu cenușa vechilor sale idealuri. Acest deznodământ ar trebui evitat, dacă se mai poate.

MULTIPOLARISMUL SIMETRIC CONTRA MULTIPOLARISMULUI ASIMETRIC

Falsă este și afirmația potrivit căreia în acest război se înfruntă globalismul cu suveranismul.

Documentul de poziție privind principiile ordinii mondiale în cadrul căreia ar urma să se încheie războiul din Ucraina și, odată cu el, al III-lea Război Mondial (în desfășurare deja de câțiva ani buni), prezentat recent de China, principala superputere globală emergentă, nu lasă nici un dubiu asupra faptului că suveranismul chinez nu este incompatibil cu globalizarea, ci, dimpotrivă, încearcă să contribuie la gestionarea acesteia în așa fel încât să permită coexistența pașnică a tuturor actorilor lumii în condițiile respectului pentru diversitatea lor culturală, geografică, demografică, socio-politică, de tradiții istorice, de dezvoltare economică și de interese naționale. China se pronunță împotriva renașterii blocurilor militare și ideologice, a fracturării canalelor de aprovizionare și comunicare la nivel global, a fragmentării și închiderii piețelor, a renunțării la interdependența și integrarea economică, a abandonării conceptului referitor la indivizibilitatea securității.

Nici la Moscova nu gândește altfel întrucât și acolo se înțelege că Rusia nu poate supraviețui ca putere cu relevanță globală, inclusiv în cazul câștigării războiului cu SUA, NATO și UE, decât în contextul unei ordini mondiale în care ea rămâne a fi un pol printre altele, pe acestea din urmă putându-se sprijini tocmai pentru că îi opun o rezistență de valoare similară propriei sale forțe. De aceea Rusia consolidează formulele de cooperare multilaterală precum BRICS sau Organizația de cooperare de la Shanghai, circumscrise de viziunea unității între securitatea colectivă (bazată pe echilibrul și controlul reciproc al puterilor cu identități și interese diferite) și securitatea cooperativă (bazată pe solidaritatea intereselor și strategia proiectelor comune), în afara oricăror constrângeri ideologice și precondiționări politice.

Sincere sau nu, asemenea abordări, pentru moment cel puțin, transpuse efectiv în viață în spațiul Orientului și Sudului global, fără pretenții de patronaj moral-politic, fără amenințări cu sancționarea celor care ies din rând și fără aroganța dirigintelui clasei, explică de ce tabăra „globalismului progresist” american, narcisist și ipocrit, exclusivist și duplicitar, autist și autoritar este tot mai mică, în timp ce tabăra „globalismului suveranist” americano-sceptic, realist și coerent, integraționist și consecvent, pragmatic și pluralist crește galopant, zi de zi, ceas de ceas și în proporție de masă.

O tabără profesează războiul pentru război. Tabăra adversă duce războiul împotriva războiului; adică, la propriu, războiul pentru pace. Avem de a face, așadar, cu o confruntare războinică între cei pentru care victoria în război este mai puțin importantă decât războiul însuși, și cei pentru care victoria în război trebuie să coincidă cu obținerea păcii; între iubitorii de război și iubitorii de pace. Asta nu pentru că unii ar fi demoni și alții îngeri, ci pentru că în joc este ciocnirea a două civilizații, respectiv a două modalități de a concepe viața lumii: civilizația războiului și civilizația păcii.

De aici putem merge mai departe și observa că cele două tabere, fiecare corespunzând uneia dintre jumătățile inegale în care lumea riscă a se fractura sub ochii noștri și care nu are aproape nici o legătură cu vechea lume bipolară (o singură lume cu doi poli de putere cvasi-egală), se deosebesc sistemic prin aceea că tabăra războiului se organizează pe principiul multipolarismului asimetric (deși vorbește de unipolarism, acesta există doar la nivel de deziderat american, el fiind dacă nu imposibil, cel puțin efemer întrucât echilibrul său este precar) și al securității individuale în jocul de sumă nulă (un general american explica senin că ocuparea de facto a Ucrainei de către NATO în intervalul 2014-2022 a fost ghidată de logica securității SUA, care nu avea de ce ține cont de logica securității Rusiei), iar tabăra păcii pe principiul multipolarismului simetric (pacea este garantată nu doar de existența mai multor centre de putere, ci și de echilibrul de putere dintre acestea) și al caracterului indivizibil al securității.

Cum multipolarismul asimetric este prin excelență conflictual, urmând chiar doctrina neoconservatoare vom putea conchide că ordinea conflictuală a jocului de sumă nulă se va transpune într-o politică externă conflictuală, în care adversarul legitim va fi blocul multipolarismului simetric. Se va aplica, de altfel, teoria lui Clausewitz potrivit căreia războiul nu este altceva decât prelungirea politicii interne în relațiile externe cu mijloace diferite.

Iată miza! Iată amenințarea! Iată de ce păstrarea unității lumii sau, altfel spus, păstrarea unității ordinii mondiale este esențială. La fel cu asigurarea păcii prin echilibrul puterilor.

Prin această lupă trebuie citite evoluțiile din Ucraina și împrejurimi. Pyrrhus, regele Epirului, spunea, după victoria asupra romanilor în bătălia de la Asculum, că dacă va mai repurta o izbândă ca aceea războiul va fi pierdut. O anumită victorie în războiul din Ucraina va fi mai rea decât o victorie pyrrhică. Ea va putea însemna mai rău decât pierderea războiului, sfârșitul lumii noastre europene și transatlantice (din care facem parte nu ca urmare a unui capriciu geografic sau / și a unui accident istoric, ci prin destinul liber asumat de noi), respectiv dispariția capacității noastre de a mai ajunge la pace, prăbușirea noastră într-o dezordine de lungă durată cu potențialul intrării în noaptea nucleară. Cu aceste gânduri în minte fiecare trebuie să își facă datoria.

Abonează-te acum la canalul nostru de Telegram cotidianul.RO, pentru a fi mereu la curent cu cele mai recente știri și informații de actualitate. Fii cu un pas înaintea tuturor, află primul despre evenimentele importante, analize și povești captivante.
Recomanda 26

29 de Comentarii

 1. Cand sa cred ca PROFI Ginerica s-a decis sa-si linga ranile, iata ca reapare in tromba cu aceleasi ineptii rasputinoide. In criza de argumente ne vara sub nas o comparatie cu jocul de sah pt a forta un TRANSFER DE ESENTA transformand STATUL SUVERAN Ucraina intr-un simplu pion ce trebuie lichidat pentru ca si-o apara cu un eroism sfant!!!Cat de cinic si feroce poti fi sa te incolonezi
  taberei barbarului kaghebist sovietic siberian Rasputin care in fatza Lumii intregi DISTRUGE O TARA si ASASINEAZA UN POPOR? Cred ca pana si COMINTERNISTUL Brucan care a facut in 1989 aranjamentul s-ar intoarce in mormant…Stie PROFI Ginerica ce sta scris in Charta ONU? A auzit de LEGISLATIA INTERNATIONALA si obligatiile statelor indiferent ca sunt sau nu membre ONU? Nu i-a ajuns ce a comis in 1997 castigandu-si tichetul viitor pentru COLHOZUL BOLSEVIC EUROPEAN? Nu s-a invatat minte dupa ce a fost trantit ca un „pion”, adica un „taran” care s-a ratzoit la Regele, de la Rasarit, care l-a trimis in prima linie sa execute ordine!!!

  • @Charlie. A existat si statul suveran Serbia si occidentul a ales calea Kosovo adica incalcarea suveranitatii si ruperea teritoriului generand o noua tara si un precedent periculos dar Stapanului mondial nu-i este frica de precedente, lege sau logica pentru ca le reinveteaza cum vrea el. Acum modelul Kosovo nu poate fi aplicat si de rusi, cei care urla despre drepturile minoritatilor zilnic au un lapsus de memorie cand e vorba de cele din Ucraina. Dublu standard care distruge orice credibilitate a celor care o practica .

 2. La intrebarea : ,,Ce criterii pot fi folosite și la ce standarde ne putem raporta pentru a evalua ca fiind democrat statul ………?
  Criteriile ar fi: standarde multiple de judecata pe situatii similare, cinism brutal, ipocrizia flagranta.
  A fost tras la raspundere vreodata cineva pentru:
  Infometarea în masă a germanilor, 1945-1950 (Lagărele morții lui Eisenhower)
  Bombardamentele experimentale asupra Hiroshima and Nagasaki
  Masacrul de la Katyn tolerat de Churchill
  Lusitania: Pearl Harbor-ul lui WWI
  Scufundarea Wilhelm Gustloff, 30 ianuarie 1945
  Genocidul Silezian
  Operatiunea Keelhaul uciderea a un milion de ruși anticomuniști predați de aliați sovieticilor cu buna știința a lui Eisenhower
  1,9 milioane de femei germane violate de soldații sovietici (multe până la moarte), grozavie tolerata lejer de Churchill
  Incinerarea a sute de mii de civili germani cu arsenale incendiare
  Incinerarea a sute de mii de civili japonezi cu arsenale incendiare
  Churchill îi spusese lui Mikolakczyk când acesta din urmă a protestat în timpul negocierilor la Moscova împotriva forței Poloniei să încorporeze Germania de Est: Don’t mind the five or more million Germans. Stalin will see to them. You will have no trouble with them; they will cease to exist.

 3. Teoriile conform cărora fiecare lume este autarhică, închisă cu scopul de a legitima fracturarea lumii este acela de a legitima anumite politici, de a menține o stare de război pe timp de pace, dar mai ales intr-un razboi
  Umanitatea, indiferent de religie, crestina,musulmana ,hindusa,etc este facuta sa se inteleaga, sa colaboreze si sa fie fericita
  Razboiul este optiunea disperarii si a urii

 4. Charlie (Hebdo?) spune-mi te rog, de carta ONU si legislatia internationala NU ar trebui sa tina cond si SUA ?! Sau din punctul tau de vedere ea este exceptata ? Din cate stii tu, intrarea trupelor americane in Afganistan, Siria, Libia etc., etc., etc s-a facut RESPECTAND charta ONU si legislatia internationala ?! Tu asa stii ? Trupele americane NU se supun TPI (iti traduc, Tribunalul Penal International) nicaieri in lume ! Tu ce zici ? E bine asa ? Charlie, sper ca la tine e doar o putinatate de informatie nu si de altceva…

 5. Un articol bun, domnule Severin ! BRAVO !
  (daca adevarul lumii ar fi structural-izomorf unei CEPE … sunteti aproape de miez, aproape-aproape) cum spunea batranul pezevenghi-excroc-evreu uns-cu-tate-alifiile persuasiunii (MARX):
  … „ECONOMIA e singurul fundament al societatii umane ! Un stomac gol si-o o minte invidioasa pe „capra vecinului” … e de HOARDA nu de UMANITATE de secol XXI ! = Ce noua PARADIGMA istorica, in lungul sir evolutiv, al sintezelor DIALECTICE ne asteapta/pashte societal ?
  SHALOM familiei ! PUP !
  MDA … MARX si salturile calitative din cantitate (enooorm „CHINEZEASCA”) ! ADEVERITA IPOTEZA …in sens popperian 🙂 !

 6. … daca castigau rai de nemti sub HITLER (aceeasi care-au spuravituit dupa Hitler 🙁 🙂 )
  despre cine invatam ca aliati noi valahii … ca fost judecat la NUREMBREG ? 😀
  [PS: Nu mai pune intzrebari de prost! Istoria e facauta de oameni … ca: Bush, Putin, Napoleon, Hitler, Lenin, Churchil, Pol-pot, Michidutza, ioan-Paul al 2-lea, etc. nu de IDEOLOGII fara forma si materialitate 😀 noi ca omeni dpar tragem ulterior precum un prezervativ, peste cele deja intamplate …o ideologie care ne simplifica virtual (doar) ordonarea compacta a intamplarilor istorice !]
  Cum ar fi fost lumea de azi , cu toata istoria ideologiei ei … a evolutiei ei
  daca lipsea EINSTEIN (vezi Hiroshima si Nagasaki) CA OM sau daca lipsea Hitler (vezi HOLOCAUSTIL) daca lipsea HITLER !
  MDA ! Istetii stiu ca nu e cum pare si ca in evolutie lumea e o sinteza DIALECTICA intre HAZARD-ORDINE … incredibil-explicabil, bun-rau, moral imoral !
  De aceea zic …daca vrei sa controlezi istoria trebuie sa controlezi in diverse puncte-de-mare-putere-de-decizie … OAMENI !
  Crezi si tu SEVERINE … ca daca „cineva” intr-o preanuntata 😉 ROCADA-l schimba sau eventual 🙁 ELIMINA FIZIC pe Zelensky
  schimba ceva-n legea care intrezice Ukrainei 😀 un ARMISTITIU cu rusnacii(= peiorativ zis ASA 😉 )???
  Facem misto ? 🙁
  😀

 7. Nu credeam ca Securitatea ceausist-rasputinizata mai poate clona din praf stelar o nap arca mai otravitoare decat humoroidul si iata a aruncat de cateva zile o alta, Apocaliptica, care intrece in RASTALMACIRI ordin nare tot ce a dejectat core/rene/Tica-losul Yahwe zis Salvamar, Batranul Scartzan!!! Taratoarea Apocaliptica incearca din nou, dar la o scara „superioara”, sa puna pe o balanta cele DOUA MILIARDE DE VICTIME ale IDEOLOGIEI MARXIST-BOLSEVICE A GENOCIDULUI cu „PRETINSE CRIME” ale…DEMOCRATIEI!!! Da, ASASINII lui Hitler, creatia lui Trotzky din ov ula lui Lenin si sper mato zoidul lui Stalin, AU FOST JUDECATI la Nürnberg si NU, ASASINII MARXISM/BOLSEVISMULUI NU AU FOST TRASI LA RASPUNDERE DUPA 1989 macar de ILEGALII Comintern legendati in Occident!!!
  Da, ILEGALUL Hitler A INFOMETAT POPORUL GERMAN si l-a impins in…APOCALIPSA!!! In sectoarele american, englez si francez, nap arca securist-rasputinista, germanii au fost aprovizionati cu toate cele necesare si ajutati la RECONSTRUCTIE dupa ce au fost ajutati sa inlature daramaturile, iar din 1947 prin Planul Marshal au pus bazele RENASTERII germane, mai mult, in 1948 AU CREAT UN POD AERIAN de aprovizionare a Berlinului izolat de Stalin fatza de Vest prin incalcarea TRATATELOR DE PACE!!! Tica-losia noii CLONE BOLSEVICE APOCALIPTICE o depaseste pana si pe a unui profesionist ca Cocota de pe Tron, maiorul de la arhivele Securitatii sub Ceausescu, devenit GENERAL si PROFI la Universitatile Securitatii REBOTEZATE!!! Prizonierii sovietici se aflau in lagarele lui Hitler cazute in mainile Armatei Rosii COTROPITOARE care A IMPUS DICTATURA BOLSEVICA in toate tarile COTROPITE nap arca!!! Te referi cumva la generalul Vlasov si unitatile create din prizonieri sovietici, dar care nu au vazut frontul?

 8. Dupa escrocul acesta, SUA este cauza si esenta ordinii mondiale actuale prost conceputa, dar noroc ca veni Rusia putinantropului sa puna ordinea mortii si asa ne aduca astfel pe calea cea buna cu bomba.
  Daca pana si tov A Severin a ajuns sa judece asa, atunci ce pretentii mai poti avea din partea dobitocilor interni si externi pe care ii duce Putin de nas cum ii place?……[Rumburak-fanul kriminalului kremlinez]

 9. Acest război a început la 9 mai 1945. A fost până în 2014 sub forma unui război rece și acum s-a transformat într-un război fierbinte! Va dura cel puțin 5 ani de zile sub aceasta forma și pe urmă se va transforma din nou în război rece, daca mai apucam!

 10. #ideologia noii oranduiri satanice si a haosului mondial, pentru ca omenirea sa accepte un unic guvern global, o unica „religie” si lagarul digital – pecetea, fara de care nu vei mai putea vinde sau cumpara. iaca „razboi”:
  **În timp ce bisericile ortodoxe sunt închise și preoții sunt arestați și agresați, la Kiev se deschide calea spre legiferarea căsătoriilor între persoanele de același sex.
  Pe 7 martie, Inna Sovsun, membră a Parlamentului de la Kiev, a depus un proiect de lege pentru legalizarea parteneriatelor homosexuale.
  Sovsun este șefa grupului parlamentar al partidului Holos, pro-UE.
  Într-un șir de postări pe Twitter, aceasta a explicat:
  „Ucrainenii LGBT merită să aibă o familie.”
  Aceasta înseamnă că legea parteneriatelor ar urma să fie urmată în curând de o lege a căsătoriei între homosexuali.
  https://www.activenews.ro/ucraina/Urgenta-de-Razboi-in-Ucraina-Parteneriatele-Homosexuale-180426

 11. Ba, Theodor Sperantzia/Nadejde din gasca NARODNICA a lu Mihail Eminovici legendat concomitent in PRINCIPATELE UNITE, SUA-NATO pe care le URASTI VISCERAL au actionat CU MANDAT ONU, ceea ce PATRIA TA SOVIETICA sub toti SATRAPII KAGHEBISTI nu a facut NICIODATA!
  Nu-ti crapa obrazul de rusine sa te prezinti ca un meteorit pe forum DEJECTAND aceleasi materii escatologice precum atunci cand iti ziceai altfel? Sau te juri ca securistoizii Batranul, Yahweh, Badea Scartzan si alte zeci de pramatii de aceeasi specie ca te-ai limitat sa citesti articole si comentarii fara a interveni si te-ai trezit acum, in plin GENOCID SOVIETIC sa-ti bagi nasul? Esti ca si toti camarazii tai un NUL la cub in materie de ISTORIE indiferent de perioadele tratate, de POLITICA si GEOPOLITICA, in materie de FILOSOFIE si LOGICA, ETICA si IDEOLOGIE un produs tipic STEFANGHEORGHIST, o creatura spalata pe creier…Un fel de nap arca Apocaliptica din praf stelar precum DIVERSIONISTUL de la 14:27 care-si sacrifica „idealurile marxist/bolsevice” pentru a acredita IDEEA FALSA, DIVERSIONISTA, TICA-LOASA, ca NU IDEOLOGIILE DISTRUG DE 200 de ani Planeta umpland-o cu GROPI COMUNE!!!

 12. Sorosh a spus clar pentru ce este acest razboi intre cele 2 imperii.
  Satana a venit cu ideologia globalista. Omul fara tara jumate robot sclavul perfect . Evvreul Muskh- kh- kh -hhh…deja cere drept de implant cip terminal pe creier uman. Fabrici de copii sunt si au fost in Ucraina unde se fac experimente pe fetusi umani. De ce contribuie si Firea la genocidul asta nu stiu. Poate banu dracului…ea stie. Rusii un imperiu al raului dar imperiu lui Satana e si mai rău.

 13. Fiecare vede altcvea .Tematica prezentata in text este arhi cunoscuta si o regasim ,zi de zi ,in spusele multor comentatori ce simpatizeaza cu Rusia momentului .Faptele contrazic in integralitate spusele .Rusia ataca Ucraina .Indiferent de modul in care se incearca justificarea invaziei realitatea ramine . Nu trupele Ucrainei sunt pe teritoriul Rusiei ci viceversa .Morala si Carta ONU obliga intreaga lume Occidentala sa ajute pe cel cotropit cum tot asa SUA a ajutat cindva Rusia sa lupte impotriva regimului hitlerist .Din acest moment oricare tentativa de justificare este parte a „risului ” asa cum a patit daunazi Lavrov .Asadar toate paragrafele din text sunt doar fakeuri ce nu contin minimal realitatea .Este insa foarte adevarat ca lumea este in schimbare si schimbarea se datoreaza in integralitate ei deciziilor usor naroade luate de catre actuala Rusie .Fara aparitia invaziei Occidentul in intregimea lui nu se putea uni .Germania si Japonia nu se puteau inarma si deveni doua mari forte militare pe linga forta lor economica .Uniune Europeana nu se putea federaliza .NATO nu atragea Finlanda si Suedia .Australia ,Noua Zeelanda , Coreea de sud ,SUA si Japonia nu puteau forma impreuna un pol de putere .Daca Rusia nu invada Ucraina SUA nu putea vinde gazele lichefiate in UE si UE impreuna cu SUA nu puteau vinde armamentul ce a performat in lupta in intreaga lume . Sa multumim lui Putin ca ne-a facut si pe noi romanii atit de puternici .China este si ea intr-o situatie extrem de inconfortabila si vedem ca nu stie ce trebuie sa faca .

 14. @ bunul samaritean sau „conselerul „ION ? Si papagalii mai invata cuvinte noi. Ba chiar si o injuratura ( tot cuvinte) . Injuratura pe care o meriti cu prisosinta . Nu de la un papagal….Crescut si trait in cele doua epoci , cea stalinista si cea de „aur”vad ca aplici bine sintagma : „Cine nu-i cu noi e impotriva noastra”!Ai studiat prin „padurea Baneasa „?Ma mir ca nu ne faci „deviationisti „ca tatal lui Sica Mandolina sau Tismenetzki ???? Deh sluga , tot sluga. Mai sus de genunchiul broastei nu poti. Carta aia ONU se aplica numai la Rusia ? Ca de pe la razboiul Koreei de prin ’54 parca alti-s cei ce au incalcat-o , nu le caut scuze rusilor . Ca ma numesti „putinist sau rusofon”. Ti-e usor sa divaghezi prostii ,iar eu imi strigam rudele de peste granita …..Erau in RSS Ukraina .Acum ,nu mai am pe cine striga . Dar ti-as recomanda sa mergi tu la romanii nostri de acolo . Macar sa-i vezi . Nu sa le vorbesti . Ca la felul in care vorbesti nu trebuie sa mai mergi la Bahmut…

 15. Din toata aceasta tarasenie , nu cred ca invingatoare va fi partea Occdentala: occidentul si-a batut joc de propria cultura si civilizatie , generatiile care vin sunt de o calitate f slaba , nu au resurse de dezvoltare . Pana acum s-au putut dezvolta tehnologic avand un avantaj istoric si beneficiind de materii prime ieftine , dar acum a’ntarcat balaia . De cealalta parte , o lume pt care scoala nu a devenit o bataie de joc , oameni dispusi la munca si resurse la dispozitie .

 16. Un articol cu adevărat excepțional, conceput într-un limbaj elegant, dar pe înțelesul tuturor, indiferent de simpatiile politice, sau deprecaritatea funcțiilor cognitive .
  Dovadă că unii au turbat efectiv la gândul că un asemenea articol poate deștepta nu numai pe cei abil controlați prin massmedia , ci și pe unii dintre cei care stăteau în espectativă înainte de a se pronunța pro sau contra uneia dintre părți, așteptând ca lucrurile să se mai clarifice în vreun fel sau altul. Și cum situația din teatrul de război este total necunoscută , ba mai mult redată partizan prin știri care se contrazic de la o zi la alta, nerespectând nici un fir logic, ci doar unul de un evident partizanat, o asemenea analiză pertinentă cade ca o bombă în tabăra celor prinși în chingile propagandei lipsită nu doar de scrupule, dar uneori și de bun simț, făcându-i pe unii să-și iasă nu doar din papuci, ci și din cămașa de forță, fiindu-le lăsate mâinile libere ca să „poată combate” ! 😉
  După cum îi duce capul , și ăla plecat : și la propriu și la figurat !

 17. Ca tot vorbeshte Charlie de carta ONU fara sa o fi citit citez: Carta ONU, semnata dupa WW2, spune clar ca Rusia are dreptul chiar datoria sa intervina militar in U-Kraina in caz ca la putere acolo ajunge un guverna nazist cum fusese cel al lui Bandera shi cum este #zelenskywarcriminal azi. Deci nu Rushii incalca carta ONU ci cei care sustzin nazishtii pushi de CIA la Kiev.

 18. Domnule, A.Severin, ma mandresc ca am fost colegi la Facultate de Drept Bucuresti. Erai mai mic cu doi ani ca mine. Vazand ce publici cred ca esti cel mai stralucit licentiat al acesteia. Dar rezum si zic : Respectuos te rog, desi stiu ca nu e simplu, traduce tot ce ai publicat pe internet si in ziarul Cotidianul si trimitele scolilor/facultatilor CIA, FBI, M16, etc. care pregatesc ticalosii si criminalii care conduc politicienii si guvernele lumii si in fata carora popoarele nu au nicio putere. Sa vada ticalosii si nenorocitii ca le dai clasa la tot si toate, cu adevarate abecedare si manuale de probleme mondiale, geneze/aparitii, rezolvari, etc. Multumesc !

 19. Pe orice forum din lumea asta care permite anonimatul postărilor se revarsă toată zoaia psiho-morală a omenirii!
  Atâția dereglați există că te siderează ?
  Răutate, prostie fudulă, nebunie, minciună sfidătoare, agresivitate, incultură tupeistă, un melanj care te face tot mai puțin interesat de sintagma „vieți omenești”.

 20. D-le Severin, am citit câteva din articolele dumneavoastră de la începutul conflictului din Ucraina și toate mi s-au părut bune sau foarte bune. Mai puțin acesta, ca re mi se pare excepțional. EX-CEP-ȚI-O-NAL! Cred că dac-aș fi fost femeie, m-aș fi îndrăgostit de dvs, de la cest articol! 🙂

 21. Toti putinocantropii sunt muritori , numai A.S. e nemuritor ! Ave Cezar !

 22. Oare unde se afla sediul ONU? Cumva in EUropa la Moscova sau la Beijing?
  NU. Chiar la New-York/SUA. De aceea, MANDATUL „ONU” a DEVENI DESUET si doar UNILATERAL… in restul lmii.

  Trebuie INTELES ca … in sec. XVIII … au existat doua REVOLUTII „iluministe” in lume … una la 1776 in SUA si una la 1789 in Franta.
  Prima dintre ele de sorginte anglo-saxona si semita (ca republica) … cealalta de sorginte europeana (ca republica).

  Aceasta a dus la FRACTURAREA lumii … una de ginta anglo-saxona noua (progresista dar de DREAPTA, cea creata la anul 1776), una de ginta latina (progresista dar de STANGA, cea creata la anul 1789) si una ramasa conservatoare (lumea IMPERIILOR si REGATELOR, cea de status-quo, rezultata prin Pacturilor de la Westfalia/1648 si de la Viena/1815).

  Deoarece noi ROMANII suntem de ginta LATINA (de idiom satem pre-latin) … SPIRITUALITATEA noastra cea NATIONALA de tip ROMANEASCA s-a regasit (in REVOLUTIILE noastre din 1821, 1848) DOAR de PARTEA revolutiei cele EUROPENE de ginta LATINA.

  Si de aceea, atat ITALIA/1859-1866 cat si ROMANIA/1859-1866 au devenit tari independente si suverane de factura/ginta LATINA (progresiste si cu vederi de stanga).

 23. Oare unde se afla sediul ONU? Cumva in EUropa la Moscova sau la Beijing?
  NU. Chiar la New-York/SUA. De aceea, MANDATUL „ONU” a DEVENIT DESUET si doar UNILATERAL… in restul lmii.

  Trebuie INTELES ca … in sec. XVIII … au existat doua REVOLUTII „iluministe” in lume … una la 1776 in SUA si una la 1789 in Franta.
  Prima dintre ele de sorginte anglo-saxona si semita (ca republica) … cealalta de sorginte europeana (ca republica).

  Aceasta a dus la FRACTURAREA lumii … una de ginta anglo-saxona noua (progresista dar de DREAPTA, cea creata la anul 1776), una de ginta latina (progresista dar de STANGA, cea creata la anul 1789) si una ramasa conservatoare (lumea IMPERIILOR si REGATELOR, cea de status-quo, rezultata prin Pacturilor de la Westfalia/1648 si de la Viena/1815).

  Deoarece noi ROMANII suntem de ginta LATINA (de idiom satem pre-latin) … SPIRITUALITATEA noastra cea NATIONALA de tip ROMANEASCA s-a regasit (in REVOLUTIILE noastre din 1821, 1848) DOAR de PARTEA revolutiei cele EUROPENE de ginta LATINA.

  Si de aceea, atat ITALIA/1859-1866 cat si ROMANIA/1859-1866 au devenit tari independente si suverane de factura/ginta LATINA (progresiste si cu vederi de stanga).

 24. Cat de BEST ie SOVIETICA poate fi doru popescu FARA Dumnezeu si FARA PATRIE sa sustina Tica-los ca ONU face jocurile SUA avand
  sediul la NY? Acest APATRID care URASTE ROMANIA GENERICA il intrece in marsavie pana si pe Rollasonatul sfidand realitatea ca DACA ERA ASA in prima sedinta extraordinara reunita a ONU – Consiliul de securitate se adopta REZOLUTIA CONDAMNARII URSS-Rasputin si SE MODIFICA STATUTUL ce prevede „dreptul de VETO!!! De fapt, la scurt timp de la infiintarea ONU trebuia STERS DIN STATUT paragraful respectiv care a creat uriase piedici functionarii normale si a impiedicat SOLUTIONAREA RAPIDA a CONFLICTELOR PRODUSE DE COMINTERN pana astazi!!! Macacul doru popescu FARA Dumnezeu si FARA PATRIE e un FANATIC SEMIDOCT daca nu-si da seama ca TOATE
  REZOLUTIILE DIN ISTORIA ONU care AU AVIZAT INTERVENTII au fost ADOPTATE IN UNANIMITATE!!! Nu mai spun ca acest prim mat NU NE SPUNE CU CE MANDAT A OPERAT URSS cand a INVADAT RDG, RP Ungara, RS Ceho-Slovaca, Afganistan, RSR in 1989-Tarile Baltice in 1990 de catre Gorbaciov, Cecenia, Georgia, Siria si acum alt STAT SUVERAN, Ucraina!!! Un tupeu ordinar specific AGENTILOR SOVIETICI!!!

 25. DE CE sediul ONU se afla in SUA (la NY) ? Si ce se vrea DIN ACEL sediu … sa se CONDUCA (cu jandarmi) POLITICA lumii ?
  Dar americanii tai … CU CE MANDAT AU OPERAT … in Korea, Vietnam, Irak, Afganistan, Libia … ? JANDARMUL lumii ?
  Dar de ce ONU nu a INTERZIS … organizatia UNILATERALA a NATO … ce ROL mai are in lumea PREZENTA ? JANDARMUL lumii ?
  Dar un stat nou infiintat … CU CE MANDAT A OPERAT … pe teritoriile CUCERITE si ANEXATE de la tarile ARABE vecine ?

  Tu Charlie … NEFIID un PAMANTEAN de pe TARAMUL nostru cel ROMANESC (cel al lui Titulescu cu Geneva sa Europeana) … NU PREA INTELEGI politica cea EUROPEANA si DELOC cea a noastra, cea ROMANEASCA. DE ACEEA … fiind TOTAL AFON dpv. POLITIC si dpv. ISTORIC/dar LEGITIM
  Doar DREPTUL ISTORIC (ISTORIC, POPULATIONAL/genetic si majoritar, CULTURAL si SPIRITUAL, al POPORULUI cel mai STRAVECHI de pe un TARAM) reprezentand si DREPTUL cel LEGAL.
  Asa precum la PROPRIETATIILE cele individuale. De ce UNII si-au recuperat (in Romania) proprietatile (individuale) cele confiscate in comunism (pe baza de documente anterioare de proprietate)?
  LA FEL … trebuie sa se PROCEDEZE … la ONU … si FATA de PROPRIETATILE cele COLECTIVE/ale TARILOR. Si doar ASA.
  O tara infiintata de emigranti (acum 300 de ani, pe taramurile altei populatii pe care a distrus-o), o tara de calatori (reinfiintata dupa 2000 de ani), unele tari care s-au itit doar de dupa anii 1990 (fara un trecut ISTORIC adevarat si stravechi) … NU POT DECIDE in numele lumii si a OMENIRII …
  Si TOCMAI DE ACEEA … ONU nu mai are nici un rol in lumea de ASTAZI. Devenind … doar o MASA VERDE … de castigat sau pierdut TERITORII. Cam acelasi rol ca si bursa din NY ,,, de castigat sau de pierdut AVERI.

 26. Fiind NASCUT in Craiova/ROMANIA … AM si NEAM/cel stravechi de pe acest TARAM, si POPOR/ROMANESC, si NATIE/ROMANEASCA si SPIRITUALITATE NATIONALA/straveche ROMANEASCA … SPICIFICA acestui TARAM al ROMANIEI.
  Fiind BOTEZAT in RIT crestin-ortodox … AM si Dumnezeu (IISUS cel al DRAGOSTEI si RESPECTULUI fata de LUME, lume si OAMENI).

  Unul … NEroman/STRAIN, vesnic CALATOR, ANTIroman (cu URA FATZA de ROMANIA si SPIRITULALITATE cea NATIONALA a ROMANILOR), NECREDINCIOS si PAGAN (avand doar o religie a URII fata de LUME, lume si OAMENI) … RAMANE doar …
  Charlie FARA Dumnezeu si FARA PATRIE .

 27. Si asa precum in EUropa … asa si la ONU … DECIZIILE trebuie luate DOAR cu UNANIMITATE de VOTURI …

  Trebuie sa EXISTE un DREPT de VETO al ORICAREI tari … fie ea MARE sau MICA … si fie ea de pe ORICE continent al lumii.
  Trebuie MUTAT sediul ONU … intr-o alta tara NEUTRA (ex. Elvetia) sau IZOLATA (insula Pastelui sau Pitcairn). ASTA pentru A EXTRAGE organizatia ONU de sub „TUTELA” de tip HEGEMONICA si UNIPOLARA a SUA.
  Trebuie DESFIINTATA organizatia NATO … ce actioneaza ca un „brat armat” de tip HEGEMONIC si UNIPOLAR (a SUA si a doar 10% din populatia lumii) si care vrea sa CONTROLEZE si ia CAPTIVA intreaga UMANITATE.

  ADICA … OMENIREA trebuie sa RENUNTE la POLITICA actuala (de dupa anul 1990) de STAT-QUO, de tip UNIPOLAR, HEGEMONIC si AUTOCRATIC.
  In cursul Razboiului Rece a existat un ECHILIBRU (precar e drept) de natura BIPOLARA (Est vs. Vest). Astazi NU mai exista.

  FARA RE-FRACTURAREA de tip MULTIPOLARA si NONhegemonica (LIBERA si BAZATA doar pe DREPTUL ISTORIC cel LEGAL al TERITORIILOR)
  a lumii… se ajunge la REVOLUTII … la razboaie civile LOCALE … sau la la razboaie MONDIALE.

Comentariile sunt închise.

Precizare:
Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.