Ieșirea din „democrația cu șefi”

Scena publică este ocupată în România ultimelor săptămâni de demascarea unor fapte care se știau demult sau măcar se bănuiau cu privire la legătura între servicii secrete – parlament – guverne – justiție – bănci – universități – academii. Cetățeanul simplu care suntem fiecare este acum pus în fața unor date care-i arată că, dincolo de fațada statului democratic, se joacă interesele unor coterii și inși care abuzează de legi și de stat.

Oricare ar fi reacțiile împotriva acestei demascări, este destul să se amintească „protocoalele de cooperare SRI – Justiție – Procuratură”, semnate de șefii acestora, ca să-ți dai seama de lovitura de stat care, de fapt, a avut loc. Este tulburătoare lista cetățenilor care au suferit de ani buni daune directe sub aceste auspicii deloc legale. Un om onest nu poate spune că nu a auzit măcar de degradantele malversațiuni din spatele scenei. Oricum vor evalua anchetele jurnalistice și juridice, faptele aduse în atenția publică sunt suficiente pentru a recunoaște că bănuielile cele mai sumbre privind desfigurarea de către decidenți a instituțiilor publice din România au suport, că ceea ce s-a petrecut este grav, că nicăieri în Europa nu s-a ajuns la așa ceva, că azi la butoane sunt profitori ai infracțiunilor.

Să ne amintim, fie și în mare, istoria. În decembrie 1989, România a proclamat, cu masivă susținere cetățenească, revenirea la stat de drept democratic, pluralism politic, justiție independentă, autonomie profesională, control civil al serviciilor secrete și alte valori democratice. A urmat înaintarea deloc lină pe această direcție. În 2005, sub pretextul „luptei contra corupției”, care, desigur, trebuia dusă, s-a creat, prin abuzuri și ilegalități, de la președinte în jos, un „stat paralel” cu cel prevăzut de Constituție – stat care stabilește de fapt soarta cetățenilor. Deciziile cheie ale țării s-au concentrat în mâinile președintelui, devenit peste noapte, în pofida legii, „șef de stat”, de la care a început încălcarea legii fundamentale. „Statul paralel” avea premise în măsuri luate anterior, cum au fost înființarea unei procuraturi în afara procuraturii oricărui stat, intervenția în actul judecătoresc, cumpărarea voinței magistraților prin mărirea, disproporționat față de restul populației, a veniturilor. Dar în 2005, „statul paralel” a devenit realitate și a început să pună în pericol diverși cetățeni. El a început cu numirea la conducerea instituțiilor, contra legilor existente, a unor șefi „tineri”, nepregătiți și instrumentabili, cu manipularea arhivelor privind viața privată a magistraților, cu transformarea procurorilor în magistrați și cu eliminarea de competenți neconvenabili din competițiile societății. Apoi, a înaintat cu noi abuzuri pe această direcție funestă și a falsificat tot ce s-a putut din trecut, prezent și viitor.

Fiecare cetățean poate să vadă unde s-a ajuns astăzi, după evoluția statului român din ultimii douăzeci de ani. O țară ținută, economic, tehnologic, ca educație și nivel de trai, la coada Europei, în care se trăiește zilnic pe datorie, cu cea mai mare emigrare în timp de pace și cu stat înstrăinat de cetățean și blocat.

România a fost caracterizată în ultimele două decenii drept „colonie” – chiar de către un fost ministru al reformei. Statul român a fost catalogat ca „stat mafiot” de către președintele care i-a condus malformarea, și ca „stat eșuat”, de către președintele următor, care l-a și slăbit sub varii privințe.

Știind ce înseamnă statul, am dat trei diagnoze situației create. Am vorbit de „stat avariat” deja ca urmare a deciziilor de la vârful său. Inadecvarea și veleitarismul decidenților erau evidente. Juriști constituționaliști americani au vorbit de „președinție africană” – o președinție în care deținătorul funcției își subordonează, prin desemnări de acoliți, serviciile secrete și apoi controlează cu ele instituțiile și populația. Nimeni nu a putut contesta că acest fel de instituție se regăsește în România ultimelor decenii și am aplicat conceptul „președinției africane”. Un economist italo-american a sesizat ascensiunea în societăți de azi a „stupidității” – odată cu decidenți tot mai sumar calificați și incapabili. Am arătat că la noi s-a intrat în „regim prostocratic”. Cum se observă în detalii și o dovedesc fără tăgadă decidenții ei, România a devenit țara care nu-și gestionează resursele, s-a umplut de chestiuni nerezolvate și nu-și poate proiecta viitorul, încât exemplifică, pe scala meritocrație – mediocrație – prostocrație, grupul din urmă.

Din nefericire, cele trei diagnoze s-au confirmat peste anticipări, cu prisosință. Ca urmare, întrebări justificate, puse nu numai de cetățeni români, ci și de străini, acompaniază situația de azi: De ce o țară cu un potențial atât de ridicat are indicatori dramatici? Cum se selectează de fapt decidenții în România acestor decenii? Ce fac de fapt mințile ei?

Nu este adevărat ceea ce se spune insistent, că nu s-a făcut nimic în România din 1989 încoace. Dar este adevărat că aproape totul a fost desfigurat sau amenință să fie desfigurat. Cum se observă ușor, chiar atunci când s-a făcut ceva, nu cei care se bat cu pumnul în piept sunt autorii. De pildă, se laudă copios cu integrare euro-atlantică inși care la timpul potrivit i se opuneau. Destul să iei la examinat ce au făcut și să citești presa timpului ca să-ți dai seama.

În deceniile din urmă, s-a mărit lotul jefuitorilor și impostorilor. Îi vezi fără dificultate în mai toate instituțiile. La drept vorbind, aproape nicio instituție a României de azi nu este conformă cu menirea ei. Zilele trecute, un distins coleg spunea într-o televiziune că indicatori procentuali ai cuprinderii de azi în educație au ajuns sub nivelul din timpul lui Carol al II-lea. În cele mai multe domenii de performanță s-a ajuns, din păcate, cam acolo. Societatea României actuale a ajuns într-o confuzie a valorilor care depășește precedentele istorice.

Pe acest fond, situația democrației în România este acum din nou la răscruce. Va fi oare în mințile ce dau tonul cultura necesară pentru a sesiza că alternativa nu este socialismul răsăritean sau neoliberalismul popperian, ci „democrația curată” la care s-a aspirat din 1918 încoace? Va fi destulă luciditate pentru a recunoaște că țara a înaintat pe cursul democrației, apoi aceasta a fost luată sub controlul unor forțe nefaste de care este cazul să se elibereze? Va fi clarviziune încât să se vadă că inși ajunși la decizii au malformat statul? Va fi curajul de a recunoaște că țara a fost „adjudecată” – cum spunea Thomas Mann, cu inflexibila sa grijă pentru soarta țării sale – de o parte mai puțin pregătită și malefică a populației ei?

După recentele demascări, este important că devine mai explicabilă emergența situației și se poate spune mai exact lucrurilor pe nume. Iată, sintetic, cauze care au dus la ceea ce se numește azi „caracatița”.

Unele sunt eminamente juridice și politice. Bunăoară, se dau legi, formulate superficial de către tot soiul de diletanți, fie ei și parlamentari de ocazie, apoi ele se promulgă cu inconștiență, legi care sunt mai curând instrumente de luptă ale cuiva – ins sau coterie, contra altora. Trierea și numirea magistraților se face de către o persoană, care a și umplut funcțiile în stat, începând cu cea de prim ministru, cu inși de mâna a treia – docili, premianți ai necalificării și supușeniei, gata să execute abuzuri. Procedurile juridice sunt adesea în conflict cu drepturile – cum spunea un jurist eminent, de la un nivel social și de complexitate a speței, legea nu mai contează în România de azi. Pregătirea juriștilor a slăbit continuu – cu cele peste treizeci de facultăți de drept („micuța” Germanie are opt!). Independența justiției a fost subminată prin măsuri instituționale, inclusiv desființarea oricărei instanțe în fața căreia magistrații să fie răspunzători.

Formatul profesional și civic minor și abuzurile președinților nu pot fi separate de toate acestea. Doar ca un exemplu, nu se puteau semna protocoalele menționate, care umplu de rușine orice democrat și patriot care se respectă, fără acordul, fie și tacit, al Cotrocenilor.

Cauze sunt și în serviciile secrete – fiind vorba, în esență, de folosirea acestora dincolo de limitele constituționale. Blamabila tradiție a securismului a înregistrat în ultimele decenii unul dintre cele mai penibile capitole – după fărădelegile anilor treizeci și crimele anilor cincizeci, ca să ne oprim aici. Pe canalul acestor servicii, europenizarea și occidentalizarea au fost înțelese ca aranjamente cu unii sau alții din reprezentanțe diplomatice, nu ca dezvoltare instituțională a țării pe axele justiției și democratizării. Cum se vede tot mai clar, și aceste servicii au contribuit la hoția, corupția și confuzia de valori din România de azi.

Cauză este și pasivitatea „intelectualității”. În societatea românească a acestor ani, s-a semnalat manipularea Curții Constituționale de către generali din servicii secrete, în decizii privind alegerile sau în decizii privind reprezentarea internațională a țării. S-a semnalat fraudarea repetată a alegerilor. S-a semnalat ce s-a petrecut în sufrageriile demnitarilor. S-a semnalat încarcerarea sau marginalizarea unor personalități doar pentru că stăteau în fața ascensiunii unor noi securiști. S-a observat elevarea de simpli palavragii la rangul de parlamentari. S-au observat abuzuri, nedreptăți și erori flagrante. Nimeni nu poate spune că nu a aflat de toate acestea. Dar autoproclamații intelectuali au tăcut și tac.

O cauză în România de azi este și neștiința evaluării persoanelor. Virgil I. Bărbat este și acum actual cu observația că, la noi, ocuparea de funcții publice este luată ca semn de valoare, nu invers, alegerea în funcție să aibă ca premisă valoarea. Apoi, la noi, posesorul unei diplome sau palavragiul sunt socotiți automat potriviți să ocupe o funcție. Din aceste lacune, ca și din altele conexe, rezultă situația de azi, în care nivelul decidenților este jos. Au ajuns mulți unde nu ar trebui – începând cu ocupanții principalelor poziții în stat. În definitiv, nu se poate să nu ne întrebăm unde sunt fruntașii reali ai promoțiilor de studii? De ce opțiunea emigrării este cea mai răspândită printre tinerii de valoare?

De neștiință ține și scindarea din societate. Ea începe cu ignorarea maximei de la baza democrației – „eu pot să greșesc, tu poți să ai dreptate, dar noi împreună avem a dezlega problema” – și luarea vieții publice ca luptă darwiniană. Ea continuă cu ignorarea faptului că și cel judecat, fiind cetățean, trebuie ascultat, căci „contează opiniile unui om, nu dacă el convine altora”.

Ce se poate face în situația dată? Iată câteva remedii.

În România ultimelor decenii, evoluția democratică a fost oprită vizibil, iar demascările recente o atestă, la rândul lor. Din nepricepere, din calcule de putere, în condiții de absență a sprijinului popular, din rea voință sau din voința de a ajunge în funcții peste puteri, ilegalitățile și abuzurile au venit de data aceasta de sus în jos. De aceea, primul remediu al situației în care s-a ajuns este revenirea la Constituție. Trebuie reasumat simplu, de pildă, că, potrivit Constituției, nu există „șef al statului”, că nu există „prima doamnă”, că politica externă o stabilește guvernul, cu aprobarea Parlamentului, nu altcineva, că niciun organism din țară nu a propus ocuparea de funcții la NATO, că stabilirea reprezentării României în Consiliul European revine Parlamentului și multe altele. Sub fiecare aspect s-a încălcat Constituția și s-au generat ravagii în societate.

În România de azi „desemnarea personală” a ajuns o veritabilă maladie – chiar dacă nicio lege nu o prevede. Ca urmare, la orice nivel sunt numeroși „desemnați”, iar, în multe locuri, „desemnații” îi iau sub control pe cei aleși. Oprirea „desemnărilor personale” de sus până jos rămâne calea principală de împiedicare a alunecării mai departe în „democrația cu șef”.

Azi, funcțiile sunt ocupate masiv de inși aflați în afara cunoștințelor profesionale, juridice, civice necesare exercitării lor cu demnitate, în interes public. Dacă s-ar întocmi lista ocupanților funcțiilor și a pregătirii lor, nu s-ar putea ocoli întrebarea: cum de s-a ajuns la o asemenea răsturnare a ordinii valorilor? Este imperativă redeschiderea șanselor ca valori profesionale și civice reale să poată intra în roluri publice.

Presantă este normalizarea justiției pe mai multe paliere: legi în interes public în locul legilor ca instrument de luptă al cuiva; proceduri normalizate capabile să promoveze dreptul, care să apere drepturile, nu să lovească persoane; trecerea selectării și numirii magistraților în seama unei autorități publice; revederea pregătirii juriștilor aducând-o la nivelul celei din democrații de azi; asumarea adevărului că independența justiției și conștiința juridică sunt rezultat nu doar al educației, ci și al unei organizări instituționale.

Remediu fundamental este angajarea reconstrucției României – începând cu legislația. Cum am spus și altădată, dacă vrem soluții la dificultățile de azi ale țării, este urgent să revenim în România de la statul de drept, la statul de drept democratic, să instituim, pe locul democrației mute de acum, o democrație deliberativă, să-l convingem pe fiecare cetățean că este cazul să uzeze de drepturile și obligațiile sale dintr-o democrație cooperativă. Reamintesc aici succint doar câteva legi specifice reconstruirii.

Ar fi de început cu legea abordării bunurilor naționale, care să pună capăt jafului și să restaureze controlul, în manieră democratică, al statului asupra lor. Aceasta nu este nici etatizare, nici socializare a proprietății, nici izolare de piața internațională, ci o acțiune firească ce se practică în democrațiile avansate de azi. Ar fi de continuat cu legea interesului public. Prea multe legi din România actuală favorizează încălecarea interesului public de către interesele private ale unora sau ale unor grupuri care se dau drept public sau pretind că acționează în interes public. Or, nici țara noastră nu se poate pune în mișcare fără a lămuri interesul public, într-o lege ce poate fi cadrul normativ pentru celelalte legi și a curăța apoi legislația de confuzii, falsificări și amatorisme. Ar fi de înaintat cu legea meritocrației și a concursurilor curate, în care să conteze pregătirea și meritul. Cetățenia democratică, interesul public și meritocrația merg, de altfel, mână în mână.

Acest prim pachet de legi se poate încheia cu legea valorificării în interesul țării și al cetățenilor ei a calităților României de parte a Uniunii Europene și a Alianței Nord-Atlantice, precum și a parteneriatelor. În acest moment, cum spunea corect cineva, datorită nepriceperii autorităților ei, România este mereu pe bancheta din spate – ea nu are capacitatea de a-și valorifica poziția și, mai ales, ea încasează pierderi ca urmare a deciziilor eronate ale vârfurilor ei. O nouă analiză a situației în care a fost adusă țara este indispensabilă, după cum indispensabilă este și lămurirea asupra lumii ce se conturează. Pierd țările care nu iau în seamă schimbarea lumii.

Plecând de la aceste legi, vor putea fi adoptate noi legi care să lărgească libertățile și recunoașterea drepturilor fiecărui cetățean. Dezbaterile – ale specialiștilor, cetățenilor, organizațiilor lor – vor fi apoi cadrul modernizării propriu-zise a statului român și al ieșirii din situația în care a fost adus. „România cetățenilor” nu este o formulă electorală, ci condiția sine qua non a unei alte Românii decât cea a ilegalităților și abuzurilor, a sărăciei și nedreptăților, a imposturii și falsurilor din zilele noastre.

http://www.andreimarga.eu

Abonează-te acum la canalul nostru de Telegram cotidianul.RO, pentru a fi mereu la curent cu cele mai recente știri și informații de actualitate. Fii cu un pas înaintea tuturor, află primul despre evenimentele importante, analize și povești captivante.
Recomanda 31
Andrei Marga 599 Articole
Author

74 de Comentarii

 1. Nu este speranta cata vreme nu ne revine memoria, cata vreme nu numim in cartile de istorie martirii inchisorilor politice, cata vreme nu numim calaii comunisti cu urmasii Rafila, Geoana si multi altii, cata vreme nu numim tradatorii. Alegerile ar trebui reprogramate si toti „acoperitii” serviciilor stersi de pe liste.

 2. Excelent analizat ceea ce s-a petrecut sub ochii celor mai mulți. Cam la stat paralel s-a ajuns. Nu ar trebui însă trageri la răspundere? Pe persoane.

 3. Nu știu cum se face că în ultimii 34 de ani pe timpul campaniilor electorale explodează cate o bomba de presă și toate tv-urile merg după fenta. Se mai aude ceva despre programele partidelor pentru următorii 4 ani? Chiar daca zic una in campanie, după alegeri fac alta,adicătelea ce li se dicteaza de afara! Acum când deficitul este excesiv, bănuiesc că bombele de presă vor tot exploda până la sfârșitul anului. Rămâne cum s-a stabilit!

 4. Articol excelent ! Felicitări !
  Să nu uităm însă că TOTUL s-a petrecut sub privirile îngăduitoare (și nu numai) ale CONSILIERILOR STRĂINI din Pădure, măR😢g…

 5. Ma intreb uneori cum este corect : Arena Nationala sau National Arena(cum o boteaza Becali)?
  Banca Nationala a Romaniei sau National Banca Romaniei?
  Biblioteca Nationala sau National Biblioteka?
  Unul dintre cei care au pus umarul la becalizarea Romaniei este si distinsul autor,fost ministru in trecute vremi ale guvernarii penetiste ,guvernare cre(s)tina si democrata ,a propos de marota ‘stat de drept democratic’
  Atributele statului român reglementate normativ în dispozițiile art. 1 alin. (3) din Constituția României: 1. stat de drept; 2. stat social; 3. stat pluralist; 4. stat democratic.(Revista Universul Juridic-Marius Andreescu 2019)
  Democrațiile constituționale fragile ,ca democratia din Romania este constrânsa să falseze în fața poporului, în condițiile manipulării opiniei publice sub diferite variante: spectacularism, personalism, dezinformare, corupție, s.a.de catre demagogi de cariera

 6. Ziceți domnule profesor “ În decembrie 1989, România a proclamat, cu masivă susținere cetățenească, revenirea la stat de drept democratic, pluralism politic, justiție independentă, autonomie profesională, control civil al serviciilor secrete…”. Dar știau cetățenii români care trăiau în România în 1990 și ani buni după care este adevarul despre democrația care o importam, cum se aplică și se manifestă în realitate conceptele pe care la enumerați, ce va urma? O cacofonie de cuvinte și emisiuni pe televiziuni: securitatea, privatizare, patron, Crăciun la familia Păunescu, întâi trebuie să ne fie rău ca să pată să ne fie bine, directori aleși de sindicat într-o afacere Secu-turmători, distrugerea uzinelor și fabricilor, Acțiuni de 1 Milion lei!!! la tot omul, mega hoția cu returnare TVA, escrocherii tip: Jocul de la Brăila, Caritas, Adrese din Austria să trimiți 100 DM pentru listă de muncit Africa de Sud, Mega hoția din Bancorex continuând cu băncile falimentare, dar cu uriașe sedii noi construite, compensată prin devalorizare, FNI, polițe de RCA vândute la a măsuță pliantă la ieșirile din magazine, loteriile de pe televiziuni cu Sunset Beach… canale necodate de pornografie. Și cântece mobilizatoare mărșăluite, față de care Vânt de libertate Dunaevski e zero, despre Go West” de pe scene uriașe cu sute de reflectoare spre un stadion de tineri în delir, sinceri și doritori de bine, primind în realitate un drog. Multă urâțenie, spaima se șomaj, șomaj, tristețe și disperare am trăit îmbătrânind în acești ani. În filmul Mihai Viteazul era o replică: Măria Tă, măcar să nu murim ca proști. Cei care am muncit 6 zile pe săptămână și după 90 ne-am bucurat de acces la tehnologia vestului modernizând uzinele în timp ce alții furau, uzine care nu mai există, nu mai putem scăpa de replică.

 7. LEGEA CONFISCARII AVERILOR NEJUSTIFICATE !!! Este singura lege care poate cu adevarat , sa faca dreptate , si in acelasi timp , sa faca preventie ! In rest , prof. Marga spune lucruri adevarate , de bun-simt , dar pe care le vede zilnic fiecare dintre cetatenii Romaniei .

 8. @Emile: excelenta postarea ta,dar nu uita ca din decembrie 1989 mama prostilor e permanent gravida, măR😢g…

 9. Corecta si utila pentru o redresare sociala-politica-economica a Romaniei aruncata pe aceasta panta ” spre desfiintare ” – asemanatoare cu metodele folosite in toate tarile din Africa , Amnerica de sud, etc……Cu siguranta cei ce manuiesc aceste practici sunt ” cam aceiasi „….si sunt interesati doar de profiturile uriase obtinute prin jaful unei tari ce inca mai detine bogatii naturale . Inlaturarea profesionistilor din toate mediile sociale si politice a inceput imediat dupa 1990 ….La inceput ” mai timid ” apoi au accelerat procedurile . Spuneti ca profesionistii s-au indepartat de ” interesele tarii ” ….dar stiti foarte bine ca acestia au fost fortati sa se marginalizeze – de catre ” strategii ” ce au acaparat Romania . Metoda a fost folosita si in anii 1945-1950-…. si a dat rezultatele dorite de cei ajunsi sa stapaneasca aceast popor ….Sunt ” strategii specifice ” invelite de aceasta cu ambalajul : ” democratie , Europa , bla.bla..bla… ” . Nu de JIGODII duce lipsa Romania – acestea se construiesc din indivizii ” fara capatai ” saltati in functii . Suntem monitorizati de OCHI VIGILENTI ce urmaresc ” pas cu pas ” degradarea , umilinta si deposedarea de toate posibilitatile de a ne reveni …..

 10. cine ne-a organizat „reguluția”? de unde a venit „sintagma” industria =morman de fie vechi=,de unde mafia,de unde „revoltele aranjate de sindicate? de unde „reforma învățământului” care a transformat dascălul în calul de bătaie a unor elevi și părinți proșri,obraznici,impertinenți …?de unde a venit INAMOVIBILITATEA MAGISTRAȚILOR?; DE UNDE ORDINUL DISTRUGERII SISTEMELOR AGRICOLE — CEI PE CARE ÎI IMPLICAȚI -ACUZAȚI -NU SUNT DECÂT NIȘTE EXECUTANȚI ZELOȘI ,FRICOȚI ȘI CARE TRAG ȘI EI LA O BUCĂȚICĂ DE CARNE! VOTURILE ON LINE CINE LE-A INVENTAT? DE CE ESTE ACUZAT TRUMP -CĂ A CÂȘTIGAT ALEGERILE ÎN 2016?…..Ș.CL..ȘCLȘ…

 11. Ce inseamna „democrația curată” la care s-a aspirat din 1918 încoace ?

  Cand vorbim despre DOMNIA LIBERTATII si A DEMOCRATIE … vorbim IN PRIMUL RAND de americanul Abraham Lincoln care i-a eliberat pe AMERICANI din SCLAVIE … si de DEFINITIA sa data DEMOCRATIEI:
  „Democracy is „government of, by and for the people”. („Democrația este guvernarea poporului, de către popor, pentru popor”).

  Democrația (în traducere literală „conducere de către popor”, din grecescul δημοκρατία – demokratia, de la demos, „popor” + kratos, „putere” = „puterea poporului”) este un regim politic care se bazează pe voința poporului. Principiile de bază ale democrației sunt votul universal și suveranitatea națiunii.
  De esența democrației moderne ține respectarea drepturilor omului (egalitatea în fața legii, dreptul la opinie, etc.), pluripartidismul, limitarea și separarea puterilor în stat.

  Noțiunea de democrație a evoluat considerabil.
  Termenul a aparut în secolul al V-lea BC in orașele Grecești, în special în Atena clasică pentru a realiza „stăpânirea poporului”, fiind in contrast cu aristocrația, aceasta însemnând „stapânirea unei elite”.

  Forma originala a democrației a fost democrația directă.
  Noțiunea de democrație a evoluat insa considerabil in timp. În ziua de astăzi, termenul este, de cele mai multe ori, folosit cu sensul de democrație liberală, dar există multe alte varietăți, iar metodele de a guverna pot diferi.
  Cea mai comună formă de democrație din zilele noastre este democrația reprezentativă, unde oamenii aleg parlamentarii care conduc in numele lor.

  Ce simte si ce voieste poporul (adica ce voteaza majoritar poporul/intr-un stat cu vot universal) asta se numeste DEMOCRATIE. Si numai ASTA !

 12. Bună tuturor!
  Un mare cărturar, un intelectual de anvergură internationala.
  Uimitor este numarul mic de comentarii la un asemenea articol.
  Societatea in general este pasivă vis-a-vis de abuzurile,nedreptățile,CORUPȚIA și JAFUL suferit de ROMÂNIA
  Asa ne trebuie! Meritam ce avem!

 13. „ATÂTA VĂ ROG :NU MAI VORBIȚI DESPRE DEMOCRAȚIE! VIVAT DICTATURILE LUMINATE!

 14. Ați uitat domnule Mărgelatu cum este corect Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. înființată la 1864 sau mai nou CEC Bank? Ați văzut vreo acțiune culturală sau inițiativă administrativă cu nume românesc? Cautați în MALL-uri un nume de magazin pe românește în afară de Getovital. Unii nu mai știu da binețe cu Bună ziua numai cu O zi bună.

 15. Mă Margelatu, tot cu hățurile lui Codea-Johannis-Hellwig te ții! Tot soldat al minciunii și diversiunii! Cititorii au nevoie de dezbatere pe subiecte dramatice, nu de minciunile și diversiunile voastre. Spui prostii, ca de obicei. Toate faptele sunt împotriva a ceea ce spui. Unii oameni, cum este și autorul, și-au făcut datoria, au conceput și realizat reforme benefice pentru țară și s-au ocupat de opere de cunoaștere, ca orice intelectual de anvergură. Nu ai putut contrazice o iotă din faptele și cărțile autorului.Citește-ți inepțiile și du-te la un duș rece. Al societății.

 16. Democrația directă este un regim politic democratic în care populația („suveranul”) exercită puterea în mod direct. Democrația directă mai este numită, uneori, și „democrație pură” ( asta sa fie oare „democrația curată” la care s-a aspirat din 1918 încoace ? care se vrea si la noi ?)
  Democrația directă apare ca alternativă față de sistemele (democratice) deja existente, alternativă orientată critic în raport cu, în special, democrația reprezentativă.
  Într-o democrație reprezentativă, oamenii votează pentru reprezentanți care apoi adoptă inițiative politice.
  În democrația directă, oamenii decid asupra politicilor fără niciun intermediar. În funcție de sistemul particular utilizat, democrația directă ar putea presupune adoptarea deciziilor executive, utilizarea sortării, adoptarea legilor, alegerea directă sau revocarea funcționarilor și efectuarea proceselor.
  Două forme principale de democrație directă sunt democrația participativă și democrația deliberativă.

 17. @Câțuvencu: Romanii erau familiarizati cu CEC de 150 de ani,dar generalul Radu Ghetea de comun acord cu generalul Mugur Isarescu a rebrenduit CEC in CEC Bank pe cca 50 milioane dolari,dar unde s-au ‘scurs’ banii astia pe inutila rebrenduire nimeni nu s-a interesat
  De mentionat ca Radu Ghețea încasa de la banca de stat !!! CEC circa 30 000 euro pe lună, fiind cel mai bine plătit ‘bancher’ român in anii 2007-2010:)))sa spuna Vosganian daca nu e adevarat

 18. Este curios pentru mine faptul că Andrei Marga vorbește în articol de ” intelectualitate”, care pare-se nu și-a făcut datoria, permițând prin neimplicare deteriorarea democrației post-decembriste. Nu este DELOC așa.

  În 1995,spre exemplu,am participat la o conferință internațională care a avut loc la hotelul Sofitel din București. Am pus la dispoziția participanților străini un eseu in limba engleză, „România în mileniul III”, care debuta cu o critică aspră prevederilor constituției de la 1991, care a fost redactată în principal de răposatul Antonie Iorgovan.

  Necazurile României au debutat odată cu adoptarea constituției, șchioapă cum este aceasta,nu începând cu 2005 . Iorgovan a declarat public că el nu era suporterul principiului separării puterilor în stat ( legislativă, executivă și judecătorească). Constituția reflectă acest fapt,România devenind o republică semi-prezidentiala, președinția fiind dotată cu prerogative sporite, fapt care a permis mai tarziu lui Băsescu să devină presedinte-jucator și să submineze activitatea instituțiilor care i se opuneau, să își aservească justiția, serviciile secrete, etc.

  Pericolul ca așa ceva să se intample l-am intuit deci încă din 1995. Am sugerat o reformă constituțională în anii care au urmat,dar fără succes. Tema reformei constituționale nu a fost niciodată considerată destul de sexy pentru a merita efortul unei noi redactări.Au fost introduse după anul 2000 câteva amendamente menționate în eseul meu ( președinția de 5 ani, garantarea proprietății private ) nimic altceva.

  Acum suferim consecințele faptului că defectele constituției Iorgovan au fost total ignorate în anii 1990 și după, căutând-se cauza problemelor care s-au ivit în funcționarea defectuoasă a statului în cu totul alte părți…

 19. Nu exista ‘stat’ _si apoi_ ‘stat paralel’! ‘Statul neparalelizat’ este o iluzie fluturata ipocrit pe sub nasul poporului de catre _toti_ cei care urmaresc sa se cocoate in spinarea lui si sa invirta ruleta. Ce ‘revenire la constitutie’, cind cu ea la bracinar s-a ajuns la starea asta deplorabila?!

  Statul este despre constringere – asadar, prin definitie, impotriva libertatii poporului. Cita vreme statul insusi nu este _limitat_, tocmai prin amendarea zisei ‘Constitutii’, alte si alte excrescente, ‘paralele’ sau nu, vor prolifera malign.

  Iata _trei lucruri simple_ care se pot realiza miine, daca onor ‘opozitia’ si-ar cheltui energia cu folos, nu doar ambalind _in gol_ critica in anticiparea suirii la volanului aceluiasi stat:

  1. Comisie parlamentara transpartinica pentru statul limitat

  2. Amendament in constitutie care sa limiteze functiile statului si sa interzica interventia lui in orice aspect al vietii indivizilor

  3. ‘Programe de guvernare’ in jurul unui plan de restringere efectiva, dimensiune cu dimensiune, a statului din Romania

  Rezultatul acestor 3 lucruri este statul limitat constitutional care:

  1. Are puterea de a taxa si de a cheltui drastic limitata

  2. Inceteaza sa fie ‘social’ (asistential, redistributivist)

  3. Nu se va mai putea angaja in prozelitism ideologic de orice natura

  De adaugat _la_ Constitutie o ‘Carta a Libertatilor Romanilor’ care sa recunoasca explicit starea fundamental opozitiva dintre stat si individ/societate, ca sa terminam odata pentru totdeauna cu aceste amagiri politicieniste care nu sint nici de-azi-de-ieri si nici specifice romanitatii – ci _constitutive_ mult-slavitei ‘democratii’.

  Pentru detalii cautati pe net si/sau Telegram „Pactul de neagresiune al romanilor cu romanii” (cu ghilimele).

 20. Iată pe scurt cum au decurs lucrurile în legătură cu redactarea constituției de la 1991 :

  ” Antonie Iorgovan a devenit o personalitate notorie după 1990, cănd a coordonat comisia de elaborare a primei Constituţii postdecembriste. „Aşezarea in fruntea comisiei de elaborare a Constituţiei a domnului Iorgovan, căci aşa trebuie să vorbim despre el, a fost opera preşedintelui de atunci, Ion Iliescu”, povesteşte unul din membrii de atunci ai comisiei, liberalul Mircea Ionescu Quintus. Pe atunci, senator independent, foarte apreciat de Ion Iliescu şi de preşedintele de atunci al Senatului, Alexandru Bărlădeanu, Antonie Iorgovan a inceput munca de documentare pentru elaborarea tezelor constituţionale. „Nu ne-am inţeles in căteva privinţe. Garantarea proprietăţii, spre exemplu, pe care noi, liberalii, o susţineam. Separarea puterilor in stat a fost alt subiect sensibil, dar cel mai disputat a fost cu siguranţă cel privind caracterul republicii: parlamentară sau semiprezidenţială. Noi, liberalii, voiam o republică parlamentară, in care preşedintele să fie ales de Parlament, dar cred că domnul Iorgovan a fost influenţat de teama preşedintelui Iliescu că nu ar putea fi ales de Legislativ şi a pledat pentru republica semiprezidenţială” samd

 21. @ Akornion

  Comentariile noastre s-au intersectat si ele vizeaza, din unghiuri diferite, acelasi aspect: insuficienta constitutiei.

  Multumiri pentru anecdotica istorica. Am cautat dupa documentul pe care il mentionati, „România în mileniul III” si, cum era de asteptat (1995), nu l-am gasit. As fi curios sa il citesc.

  Ma puteti gasi pe telegram (Outis) in caz ca doriti sa raspundeti interesului meu. Alternativ, o solutie ar fi sa il incarcati pe un drive virtual gratuit pe internet si sa faceti aici publica adresa de descarcare.

 22. Și cum iți explici bre ??? ”Societatea” e plină de romîni borfași, șantajabili, care și-au format o rețea in care se susțin reciproc..Ai devenit o țară mafiotă, a mafioților, a lichelelor oportuniste, care sunt și majoritari ca nație, religie de stat și APARTENENȚĂ POLITICĂ..

 23. @Daciane=’daca taceai,filosof ramaneai”
  „Si tacuisses, philosophus mansisses”este, de extrasă dintr-un fragment al lucrării filozofului și omului de stat roman Anicius Manlius Torquatus Severinus Boethius(477-524) ce poartă titlul „De consolatione philosophiaei”- cap. 13. Lucrarea s-a bucurat de multă popularitate în Evul Mediu, fiind cea mai citită carte după Biblie.
  Pasajul din care a fost extrasa maxima„dacă tăceai, filozof rămâneai“ cuprinde o întrebare pusă de cineva: „Ai observat că sunt un filozof?”. Răspunsul a fost surprinzător: „Aș fi observat, dacă ai fi tăcut!”,un indemn sa lasi, Daciane, rața jos,ca măcăne

 24. @ Akornion.. Nu te știi bre,..Iorgovan a copiat constituția franceză, la care doar a adus mici modificări conforme cu interesele mafiei in formare.. Azi nu se respectă constituia, nu doar pentru că e depășită. De fapt nu se respectă nici legislația,. de la mic la mare..Asta e,.

 25. de la „democratia” cu sefi… la „democratia” cu stapani… si iobagi

 26. romania 44 la suta analfabeti functionali restul pupatori de moaste…

 27. Iată modificările Constituției adoptate de Camera Deputaților în 2003 :

  Alineatul (1) al articolului 83 se modifică şi va avea următorul cuprins:

  „(1) Mandatul Preşedintelui României este de 5 ani şi se exercită de la data depunerii jurământului.”

  Articolul 41 se modifică şi se completează astfel:

  Denumirea articolului va fi: „Dreptul de proprietate privată”

  Alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

  „(2) Proprietatea privată este garantată şi ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular. Cetăţenii străini şi apatrizii pot dobândi dreptul de proprietate privată asupra terenurilor numai în condiţiile rezultate din aderarea României la Uniunea Europeană şi din alte tratate internaţionale la care România este parte, pe bază de reciprocitate, în condiţiile prevăzute prin lege organică, precum şi prin moştenire legală.”

  După alineatul (3) se introduce un nou alineat, (31), cu următorul cuprins:

  „(31) Sunt interzise naţionalizarea sau orice alte măsuri de trecere silită în proprietate publică a unor bunuri pe baza apartenenţei sociale, etnice, religioase, politice sau de altă natură discriminatorie a titularilor.”

 28. Stimate Dle profesor ,
  Rog nu mai folositi termenul „demascare” . Suna prea paukerian . Folositi , dezvaluire , devoalare

 29. „Noi, liberalii, voiam o republică parlamentară, in care preşedintele să fie ales de Parlament” … cea care NU AR MAI IMPLICA o „democratie DIRECTA si CURATA, aleasa doar prin VOT DIRECT si UNIVERSAL” .

  Ci DOAR O „democratie cu sefi” … parlamentarii … cei care ar alege doar CEEA CE VOR EI (un grup restrans de persoane care ar vota conform propriilor lor interese/de grup) !
  O „asa numita democratie/republica parlamentara” … in care Presedintele ar trebui sa aiba atributii restranse … iar parlamentarii ar dormi in banci.
  Iar daca Presedintele si-ar aroga puteri sporite, fara ca adormitii din banci sa replice … s-ar ajunge iar la o DEMOCRATIE AUTOCRATICA … adica chiar la o DICTATURA … precum cea de dinainte de ’89 !
  O Republica parlamentara (in perioada 1948-1974), care a devenit o Republica Prezidentiala (in perioada 1974-1989) de tip AUTORITARA/DICTORIALA datorita adormitilor din banci !
  De aceea, dupa 1991 s-a preferat o republica parlamentar-prezidentiala (semi prezidentiala) in care atat PARLAMENTARII cat si PRESEDINTELE sa fie ALESI doar prin VOT de tip DIRECT si UNIVERSAL (de tip POPULAR). Ca si toti ALESII nostri locali. Ca si toti reprezentantii nostri ALESI in Parlamentul UE.
  ASA ESTE BINE … pentru a avea o democratie cu adevarat curata ! Toti ALESII sa fie ALESI in mod DIRECT de catre POPOR !

 30. Punctual, se încearcă stabilirea momentului inițial în crearea “statului paralel” ca fiind anul 2005. Carevasăzică până în 2005 totul a fost oarecum normal dpdv al evoluției democrației românești. Se încearcă “ștergerea “ din mentalul colectiv catastrofa cauzată de mineriade. O intenție de manipulare mai mult decât grețoasă.
  Mineriadele au tras evoluția democrației în jos cu foarte mulți ani. Mineriadele au distrus vieți, cariere, destine.

 31. DA BUN….,,STAT PARALEL, DAR INAINTE SA APARA, ERA STATUL TANGENT NEOCOMUNIST.doua factiunu una iudeorusa si alta iudeoamericana care sug si jecmanesc nediscriminat POPORUL Român.Care.i diferenta???Romanii sant tot needucati,saraci,divizati,indatorati!Lasa Ca bine RAZBOIUL si cand si.or lua vant la platit conturile romanasii ,nu mai ramane Nici urma de impostori si sa botori,se vor mai aseza lucrurile,Toate la TIMPUL lor!😁

 32. – democratia = al 3-lea parlament300 ilegitim ?
  – si urmeaza al 4-lea
  – unde este statul paralel ?

 33. statul minimal este visul fierbinte al tuturor escrocilor! păi dacă în actualul stat, cât de cât puternic, băjeții își fac de cap în asemenea hal, vă dați seama ce haos pre-feudal ar începe aplicând teoriile libertariene?

 34. CINE a organizat, pregatit, coordonat LOVITURA DE STAT DIN DECEMBRIE 1989 DIN ROMANIA?!? Pana nu vom spune lucrurilor pe nume, nu prin LOZINCI DE POLITRUCI, nimic nu se va aseza firesc in tara asta.

 35. @Akornion:republica parlamentara inseamna dominatia hotilor,partidele sunt gasti organizate masonic,de borfasi sadea,cine crede in cinstea lor se insala
  Numai un presedinte puternic poate face fata parlamentarismului aka domniei hotilor

 36. Extraordinar ,nemaipomenit, senzational articol dar cu o mica buba care arata de fapt caracterul tuturor celor ce ne-au condus dupa 89, Autorul uita sa mai spuna ca si el a facut parte din aceasta mocirla, si el are parte mare de vina la ce a ajuns invatamantul si educatia in general in Romania. Ce a facut cat a fost ministru, de ce a tacut atunci, o demisie zgomotoasa facea mult mai mult fata de articole stinghere prin ziare acum cand nu mai este la ciolan. Din cate stiu singurul ministru (din invatamant)care a demisionat cand a vazut ca e doar paravan acolo a fost Mircea Miclea , in rest se plang apoi in presa ce rau s-a ajuns (binenteles cand nu mai sunt ei acolo).

 37. Exista un STAT in spatele celor care noi il numim STAT ,EL DECIDE SI HOTARASTE PRIN.MECANISME DE MANIPULARE CINE E PROPUS CA PRESEDINTE CINE E PROPUS PAELAMENTARE ,CE SI CUM TRENUIE SA FACA IN BAZA INTERESELOR CELOR DIN SPATE EX COMUNISTI DIN APARATUL ANTE 89.Cand MERGI la vot votezi pe cine propun ei!Toate datoriile din carca Romanilor,ei le.au facut ,gestionat si acaparat.Rezultatul e Romania de Azi!🤫

 38. Amintiti-va cum Cocotatul,viitorul Mutancamon simtdu-se proptit bine ” in shea ” a iesit pe scena politica si i-a mers pas cu pas,cu obrazniciile ” Guvernul meu,Parlamentul meu,CCR-ul meu dorit si efectuat,la fel cu Justitzea mea endependenta,SRI-ul meu care l-a cocotat,mana in mana cu el,mai apoi aveonul meu cu cina cea de taina ( secret de staaat ) de 5 steeele,voiajurile mele pt.” convorbiri,vizite de „lucru ” de placere „,bicicleta mea,crosele mele,costumul meu de ski primit spaga dela DGI a armatei de unde stia ca se fura bani in draci,cu senilata mea,mai recent vreo 7 meleoane de Euro alocati de Guvernul meu sa-i renoveze,sa-i pregateasca un culcus de mare lux pt.cate zileee o mai avea,etc.Toate astea intr-o Tara jefuita,sabotata,pusa la pamant. Si cica staat de dreept,condusa ” eexempplarrr” cu Adeverenta falsa ( Deploma ) dela unii din America.

 39. Cine nu citește istoria și nu are nici memorie și nici judecată, minte, mă Mihai. Se vede că te contaminează Margelatu, dacă nu cumva ești el. Așadar, pe puncte: primul demnitar care a spus (deja în 2000) că regimul (pe atunci eventual Băsescu!) va fi un dezastru pentru țară a fost ministrul Marga. Doi: dînsul nu a fost în vreun partid de-al lui Băsescu. Trei: ca ministru al educației naționale a asigurat reforma care a dus la închiderea primului capitol în negocierile României cu UE, în mai 2000. Trei: ca ministru de externe a pledat pentru înlocuirea lui Băsescu prin referendum și revenirea la normal în România. Patru: Marga a fost primul ministru care a demisionat – deja în 2000, când a cerut majorarea cu 50% a salariilor din educație. Atunci s-a făcut cea mai mare majorare de salarii în educație. Miclea i-a urmat exemplul, doar că acesta era ministru numit de Băsescu, ca om de casă. Plagiatul era deja ceva periculos ca cineva să mai rămînă ministru.Chestiunea cu bugetul este gogoașa pentru naivi.Așa că documentează-te înainte de a vorbi, mă Mihai – altfel procedezi doar ca papagalul.

 40. am si eu o intrebare…schimbarea ordinii sociale de la socialism la multipartidism si capitalism s-a votat cumva in vreun referendum…eu nu imi amintesc
  deci si asa zisa democratie originala…e producsul unei ‘revolutzii’ populare hai sa-i zic asa
  numai ca acum… ai PUTINI au FURAT pe AI MULTZI…cu ajutorul Tembeliziunilor, Jurnalijdilor, Serviciilor si Justitziei…sub anveloparea unei pojghiteze legislative subtziri rau…votata intr-un parlament de niste tovarasi fosti comunisti, bolshevici si securisti…
  cam asta e…rezultatul se vede…si ai cu vorba lunga…dau din gura si acu ca morile neferecate

 41. Unde sunt fruntașii reali ai promoțiilor de studii? De ce opțiunea emigrării este cea mai răspândită printre tinerii de valoare?
  Sa ne amintim ca seful de promotie din cel mai bun liceu din tara a ajuns la inchisoare, iar derbedeul clasei dintr-un liceu de mana doua – presedinte.

 42. De perspectiva dpdv astrologic: 1) oamenii nascuti dupa ww2, pana prin ‘57 parca, au pluto in leu (pozitie care a avut-o in perioada fondarii imp roman). Asta spune multe despre modul lor de exercitare al puterii si despre tipul de stat pe care-l modeleaza, daca au ocazia. Nu este de tip african, ci modul de exercitare al puterii este de tip imparat roman, de monarh absolut, care controleaza tot si cauta sa-si subordoneze tot. Problema: acum pluto este in varsator si face opozitie cu pluto in leu din harta multor lideri politici din zilele noastre. Xi, Putin, Natanyhu, Erdogan, Biden, Trump- sunt astrologic expirati, trebuie luati de pe raft. Opozitia nasoala- inca n-a aparut, inca e acalmie, neptun e inca in pesti, masele inca au comportament lipsit de reactie. Dar dupa ce intra neptun in berbec, incep 2025, lucrurile se schimba inca din prima zi. Cine e afectat? face cuadratura la rac si capricorn. Deci e posibil ca femeile sa incaseze niste batai cum au incasat fetele alea doua de la Perversu in gala Rxf. Fara nici o legatura cu nivelul de civilizatie. Australienii au furat deja startul:) nu ecde ras, una la 4 zile e omorata in bataie. Civilizati, dar multi urmasi de puscariasi britanici. Alta cuadratura: la capricorn. Adica incepe tictac-ul pt cei mai in varsta ca au puterea si mai ales cu pluton in leu aflati in pozitii de conducere. Ce s-a intamplat in trecut in tranzite similare? Berlusconi e iesit in huiduieli din scena in 2012 parca. Ar fi un scenariu bun, se poate si mai rau. La precedentul ciclu de neptun in berbec, ciclu de 164 de ani, la americani razboiul civil a inceput din prima zi, 12aprilie 1861. E posibil sa creasca tare nivelul de violenta. 3) precedenta neliniste sociala legata de ordinea de dupa ww2: dupa ce pluto a intrat in scorpion, dupa 85. Declicul: dupa ce saturn si neptun au intrat in capricorn in ‘88-‘89.

 43. Articol correct care descrie coruptzia politicienilor care au distrus Romania datorita mitei pe care au primit-o de la staini. Au fost mituitzi preshedintzii Constantinescu, Basescu shi Iohannis shi multzi altzii politicieni unii chiar condamnatzi pentru asta iar unul chiar assasinat de serviciile secrete Kenyene in timp ce incercat sa falsifice alegerile din Kenya platit fiind de serviciile secrete Britanice. Mai multe ar fi trebuit spouse despre straini care au mituit politicienii Romani tocmai pentru a cauzate dezastrul in care e Romania azi. Dosarul Microsoft de exemplu are pagini nu doar in Romania ci shi in Frantza, China, etc. In Romania dosarul Microsoft a dus la distrugerea industriei electronice locale dupa mituirea lui Basescu cu 2 000 000 000 de dolari. Ponta a incercat sa prepare dezastrul deja produs cand el devenise prim-ministru dar Microsoft l-a mituit shi pe Iohannis care l-a inlaturat pe Ponta la cererea Microsoft care platise mita. Cam tot atunci Microsoft l-a mituit shi pe Nicolas Sarkozy shi unii politicieni Chinezi. Chinezii au condamnat la moarte politicienii mituitzi de Microsoft dar Microsoft furious a inceput un razboi impotriva Chinei acum in curs. In Frantza tot Microsoft platitorul mitei trimete acum Francezii la moarte in U-Kraina drept razbunare pentru condamnarea lui Sarkozy pentru mita primita. Nu cred ca Romania ar fi putut cashtiga razboiul cu Microsoft cel putzin nu singura deci trebue intzeleshi shi politicienii Romani care au acceptat mita caci ea a venit insotzita cu amenintzari de razboi termo-nuclear al SUA impotriva Romaniei exact cum au patzit China shi Rusia care nu au acceptat mita shi chair au ucis politicienii mituitzi.

 44. NU EXISTA DEMOCRATIE in tara in care poporul ( populatia ) NU-SI EXPRIMA PUBLIC ( prin demonstratii stradale – la vedere ) parerea despre legislatie si conducerea guvernamentala.

  repet : NU EXISTA .

 45. Întregul zbucium mental și emoţional al domnului Marga începe să devină demn de milă și compasiune. Nu cred că este ori ar putea fi considerat propagandist dar dacă este un idealist de modă veche, mă tem că ar putea fi folosit în scop propagandistic fără ca domnia sa să înțeleagă, să-și exprime acordul ori măcar ca acesta să-i fie solicitat de cineva. Marii folozofi ai antichității au arătat care sunt slăbiciunile democrației iar mulți dintre ei au avut opinii solide prin care s-au opus acestei teorii sau ideologii politice. Lipsa criteriilor de selecție a conducătorilor a fost una dintre ele iar chestiunea votului popular nici nu era pusă în discuție în acele vremuri la nivelul elitelor. Dacă mergem apoi la principiile democrației care echivalează uneori cu libertatea absolută, recte lipsa oricăror principii, drepturi și libertăți nelimitate, dincolo de orice obligații și îndatoriri, etc. atunci nu este de mirare că în multe domenii ale vieții cotidiene își găsesc loc de procreere și perpetuare semințele haosului și degringoladei. Idealismul este bun în vremuri de pace dar după cum se vede treaba acestea au cam trecut în timp ce noi confundăm sau înlocuim dorințele cu putințele. „De aia nu are ursul coadă…”

 46. Am descris situația creată de adoptarea constituției din 1991 într-un articol din 2007, ” Falimentul Republicii Inginerilor” :

  ” Modul in care a fost importata din Vest si „adaptata” constitutia de la 1991 poate fi mai bine inteles daca facem o analogie cu mentalitatea inginerilor de tip sovietic, asa cum este ea reflectata in urmatorul pasaj din „Homo Sovieticus” al lui Alexandr Zinoviev :

  „Abordarea creatoare

  Spionii nostri din Occident furasera planurile unei masini-unelte destinata unui proces tehnologic deosebit de complex si sofisticat. In acelasi timp, ei pusesera mana si pe piesele componente. S-a format un colectiv de lucru special [ faceti, va rog, analogia cu adunarea constituanta din 1990, n.n.] care sa dea de capat modului de functionare […] Colectivului i s-a dat dispozitia sa-si indeplineasca sarcina prin utilizarea rationala a resurselor si sa dea dovada de spirit creator si inovator [ din nou, analogia ne duce cu gandul la conceptul de „democratie originala” avansat de Ion Iliescu…]

  Asa ca inovatiile nu au lipsit. Inca de la prima ansamblare, cinci piese devenisera inutile [ vezi garantarea proprietatii private, sau posibilitatea demiterii premierului in caz de criza, n.n.] Masina lucra fara ele. A fost demontata si ansamblata din nou. De data asta au mai ramas pe dinafara zece piese. Masina continua sa lucreze. Bineinteles ca nu au lipsit exclamatiile batjocoritoare la adresa tehnicii occidentale [va reamintesc comentariile bascalioase ale lui Vasile Gionea la adresa principiului separatiei puterilor in stat, considerat de el o „contradictie in termeni”]. S-a raportat conducerii ca, drept rezultat al unui remarcabil efort creator, colectivul a simplificat in mod considerabil constructia excesiv de complicata a masinii. Din acel moment, masina a inceput sa execute cele mai primitive si grosolane operatiuni, iar dupa o luna, s-a stricat de tot si pentru totdeauna.”

 47. Totul se va schimba dupa ce toata Europa va trebuii sa isi reia activitatea de la zero ,asa cum se intimpla dupa fiecare razboi in care totul a fost distrus .

 48. Dan spune:
  01 iun. 2024 la 14:45
  statul minimal este visul fierbinte al tuturor escrocilor! păi dacă în actualul stat, cât de cât puternic, băjeții își fac de cap în asemenea hal, vă dați seama ce haos pre-feudal ar începe aplicând teoriile libertariene?

  @Dan foloseste malitia ca sa nu se vada gaurile din logica sa.
  Escrocii cu stele sau fara isi pot face de cap tocmai pentru ca statul mare _le da putere_ prin legi, acces la canale administrative stufoase si opace, la banii gratis de la UE, la bugetele grase jecmanite prin impozitarea romanilor. Fara acestea, ei ar fi niste mici gainari de cartier, treaba auto-apararii cetatenilor si a politiei. Dar, mai curind, fara acestea, ei ar fi oameni cumsecade, plivindu-si via, facind mic comert in Turcia, sau ar fi ramas la Buzau vinzind covrigi.

  Aceasta specie de idioti utili ai statului sint mai rai chiar decit escrocii: aceia macar o fac pentru inavutire, idiotii utili o fac pe degeaba, voluntar si cu fudulie. Iar racnetele lor impotriva libertatii sint tichia proverbiala, ca sa fie tacimul complet.

 49. Niste banditi ne-au convins ca traim in democratie. Si noi fraieri i-am crezut. Asa cum vind unii inele dintr-un aliaj de cupru drept inele de aur si fraierii le cumpara!

 50. Imi pare rau sa spun asta Dar numai un razboi poate schimbat lucrurile in Romania deoarece cine ne.a adus in stadiul asta e inradacinat bine si nu vrea sa laser puterea si Nici sa ne faca sa traim decent Sau sa Nea dea iportunitati decat sa fim Sclavi saraci, Nici pe noi si Nici urmasii nostri otraviti fizic si mental,needucati si drogati.O sa PLATITI SCUMP parazitilor!

 51. Scuze, însă ” România în Mileniul III ” nu a fost făcută publică, fiind înmânată numai participanților la conferința Masă Rotundă cu Guvernul României organizată de revista The Economist la București ( adică de serviciul extern secret britanic 😊).
  Printre intelectualii care au tratat problema constituției de la 1991 l-aș menționa pe Liviu Antonesei de la Iași,cu seria de articole ” Spre a Treia Republică”, publicată în revista online ” Acum ” sau doamna Giorgiana Iorgulescu,directoarea Centrului de Resurse Juridice din București.

 52. Romania este in razboi cu Blestematzii Anglo-Saxoni din SUA care vor sa EXTERMINE poporul Roman numit de ei „inferior” de „rasa Latina”. Sigur cand pot fi gasitzi politicieni Romani care accepta mita shi ca urmare a mitei primita distrug ei Romania shi extermina ei poporul Roman Blestematzii Anglo-Saxoni fac economies de munitzie care e necessara in U-Kraina pentru a ucide Romanii din Bucovina shi Bugeac. Olof Palme, Aldo Moro, Anna Lindh shi multzi altzii nu au acceptat mita Blestematzilor Anglo-Saxoni shi au fost assasinatzi de CIA deci trebue intzeles shi Basescu caci probabil cand a primit mita de 2 000 000 000 de dolari i-sa amintit discret ce a patzit Olof Palme care a refuzat mita.

 53. Juristule (daca nu esti Autorul articolului), nu trebuie sa citesc istoria eu am si trait-o. Faptul ca nu l-a mai vrut pe Basescu e o bonificatie minima, ca demisionezi pentru salarii ( desi nu asta a fost motivul) nu inseamna ca esti mare reformator ,iar faptul ca ai inchis capitole in domeniul educatiei e adevarat, el e unul care le-a inchis definitiv (capitolul educatiei) pentru multe generatii . Sau poate e de vina Portarul de la minister ca Romania are 40% analfabeti functionali? Si Dragnea a marit salariile la medici dar asta după cum se vede nu a facut actul medical mai bun. Faptul ca ai marit salariul doar ca o mită electorală sau cu alte ganduri si nu ceri performanta nu te face ministru mai bun. Vrei sa mai discutam si de informatiile date la securitate de modul cum a ajuns la ICR si de aventurile de acolo.? Nu cred ca merita, oricum nu ma intereseaza personajul, ma deranjează modul acesta de a te da neprihanit cand tu ai suficient material in istoric care nu te onoreaza. PS. Faptul ca jignesti nu impresioneaza pe nimeni, pe mine nici atat dar iti arata limitele de caracter si poate si mai mult.

 54. „România a proclamat”

  Romania este obiect, nu subiect, deci, n-are cum sa proclame. Din punctul acela n-am mai citit, nu-s recrutor si nici margat. Varsta dauneaza grav scrisului.

 55. O greseala a Constitutiilor din 1991 si 2003 a fost posibilitatea de a alege presedintele pe durata a doua mandate.
  O alta greseala a Constitutiei din 2003 a fost prelungirea mandatului presedintelui la 5 ani.
  Mai mare decat mandatul parlamentarilor (de doar 4 ani). Asta duce la o dezechilibrare a unui stat de tip semi-prezidential (prezidential-parlamentar).

  Ceasca, ca presedinte a avut echivelentul a trei mandate de 5 ani/15 ani (1974-1989). Si s-a vazut asta cu prisosinta – tara noastra devenind o republica prezuidentiala de tip autocratica (de tip dictatura pe viata).

  Pentru preintampinarea aceastei posibilitati, trebuie ca statul nostru sa ramana de tip semi-prezidential. dar mandatul prezidential sa fie redus (prin Constitutie) iar la doar 4 ani, si restrans la posibilitatea a doar un singur mandat prezidential. Astfel, rolul Presedintelui in politica tarii s-ar reduce semificativ, rolul preponderent politic revenind Parlamentului.

 56. fiecare cu parerea lui… scriind mult e imposibil sa nu atinga un areal destul de larg in care, as spune ca in mod pripit, s-ar putea trage concluzia rezonantei…
  sisteme economice, sociale, politice, militare, ordine mondiala, democratie, alegeri, partide, politica, ierarhie, cuvinte goale fara de continut relevant si care nu inseamna nimic in fata vietii.

  doua variante: alba-neagra sau plinsul la mormint strain… si cine nu vrea niciuna?

 57. Retrimitere: ce faceti acolo?!

  *

  Constitutia ratata 1991 spune:
  02 iun. 2024 la 9:50
  Comentariul tău așteaptă moderare. Aceasta este o previzualizare; comentariul va fi vizibil după ce este aprobat.

  @ Akornion spune:
  02 iun. 2024 la 1:37

  Multumesc pentru raspuns. Raminem atunci cu ce ne-ati oferit aici, daca nu va veti hotari sa publicati textul pe blogul dvs. ’30 ans apres’ 🙂
  Multumesc si pentru referinte. Am (re)descoperit ‘Acum’ cautind dupa ‘Republica inginerilor’. S.N. Maier a facut treaba buna, ca si cu ‘Telegrama’ care a precedat: mi-a parut rau sa citesc despre ‘inghetarea’ publicatiei in 2018.
  Numai bine.

 58. Confunzi voios lucruri simple,Mihai. Nu ai ce obiecta nu numai la vreun cuvânt din articol, dar nici măcar la vreun fapt din raza de acțiune a autorului. Te bagi ca să raportezi și tu că te opui la ceea ce este valoare și mai cu seamă adevăr. Cugetare de paie. Citește examinările interne și externe și află că în 2001, la plecarea autorului din minister, România era la nivelul reformelor din Ungaria, Polonia, Slovenia etc. Între timp totul s-a stricat. Așa că discută cu abramburica, funeriu, miclea, deca, dacă tot ești cu ei în brațe.
  Incoerența este și la acest Nesemnat. Pesemne e vorba de o maladie, așa că nu merită mult discutat. În articol autorul spune „România a proclamat” – ceea ce este corect juridic, căci a făcut-o în decembrie 1989, apoi în Parlament, în reuniuni internaționale, etc. Nesemnatul, vizibil pe arătura prostiei, spune că „România e obiect, nu subiect”. Într-un cap încâlcit, trecutul și prezentul sunt același lucru. Ca și cum la el tot mintea de copil e responsabilă. O fi, dar ar fi cazul mersului la școală.

 59. @Akornion:La basme esti neintrecut,ramane cum am stabilit,ilustrezi perfect ‘PP’,povestea lui Ion Creanga nepublicabila.
  Te iei de mana cu mishteaux,sunteti frati de cruce

 60. Justitiarule. Am precizat articolul e super cu o singura problema…, nu exista „mea culpa”. In rest ramane cum am stabilit domnul are prea multe bube in cap ca sa-l stimez. Poate fi reevaluat cum spuneau indivizii din „campul tactic” (actualii ticalosi care ieri erau eroi ai presei)si altii care au distrus ministere( gen Tudorel de la justitie) doar dupa scuzele pentru contributia lui la ceea ce a facut incepand cu turnarea la securitate, partea lui de distrugere a invatamantului, aberatiile din ICR si altele nu mai despic acum firul.Sa scrie, e chiar bun ziarist dar cum am spus sa-si rezolve trecutul si ajunge si credibil. In rest sa auzim de bine si sa fie sanatate si pace ca in rest de la politicieni noi si vechi nu o sa obtinem nimic in afara de retorica cand sunt la putere si victimizare si„teoretic ” lucruri bune cand nu mai sunt.

 61. Un articol, Ieșirea din „democrația cu șefi”, care doare, dar adevărul trebuie spus.Că sar ca arși coldea-băsiștii era de așteptat. Nu poți contrazice nici articolul și nici autorul și atunci, mă Mihai Margelatu, minți, precum cum ți-e angajamentul. Slab la minte, copiezi bîrfe de unde apuci. Tocmai fiindcă este un autor cultivat, cu realizări care nu-s de tine și puternic, nu poți debita decât minciuni. Patronii voștri, Udrea, Rog, Coldea au și relatat că puteți minți orice și o faceți prin natura voastră.La securitatea de care faci vorbire totul e invenția „cîmpului tactic”, care-ți stă, cum spui, în cuget. După ce coldea-băsiștii au atacat cum puteau ei, cu falsuri, următorii și-au cerut scuze și l-au chemat pe om la guvern, din nou. Dar acesta a declinat, fiind ocupat cu studiul și scrisul.Tudorel, care vă obsedează, a oprit abuzuri ale lui Kovesi – se vede că asta vă doare.Învățământul reformei 1997-2000 a fost lăudat până și de cei care vă plătesc. Că l-ați distrus, e opera voastră. Citește și vezi.Cei de la ICR au avut dreptate – ați furat. Sunt documente. Un intelectual de anvergură nu a fost de acord cu amestecul noii voastre securități și a demisionat. Credibil? A refuzat continuu securismul și lichelismul. Se știe în țară și în afară. Așa cum v-a zis și Cornel Nistorescu – șmecheria cu postacii veniți de la Udrea și Coldea Băsescu e bine cunoscută. Luați și voi ceva plată, doar că e de întrebat: așa jos s-a ajuns? Și se rămîne aici? Firește, nu e întrebare pentru voi.

 62. Confunzi Comentariile cu examinarile din partea unor lichele, bă Mihai Margelatu. Doar nu crezi că cineva dă examen cu tine. Tot cu hățurile lui Codea-Johannis-Hellwig te ții! Tot soldat al minciunii și diversiunii! Cititorii au nevoie de dezbatere pe subiecte dramatice, nu de minciunile și diversiunile voastre. Spui prostii, ca de obicei. Toate faptele sunt împotriva a ceea ce spui. Unii oameni, Nistorescu, Severin, Marga, Piperea, îi bîrfiți, căci evident ceea ce spun vă arată adevărata față, a voastră și a celor care v-au creat pentru subsoluri. Ei și-au făcut datoria, au conceput și realizat reforme benefice pentru țară și s-au ocupat de opere de cunoaștere, ca orice intelectual de anvergură. Nu ai putut contrazice o iotă din faptele și cărțile lor.Citește-ți inepțiile și du-te la un duș rece. Al societății.

 63. Voi ati dat examen cu CNSAS si cu o instanta judecatoreasca si ati pierdut. Ati ramas cu insultele ca argumente permise intr-o lume educata si civilizata doar de cate Nistor Escu, prietenul sifoanelor dovedite si a coruptilor cu condamnarea executata la zi, nu la FF. Un derbedeu sustine alti derbedei, lumea mica si gretoasa a canaliilor.

 64. La un articol grav, pe o temă de răspundere pentru țară, tratată de un mare intelectual, nu citești, nu pricepi și te lauzi cu ignoranța. Doar reiei, mă Tomline, minciuni ca o placă de patefon stricată.Nu a fost nici o instanță căci nu a fost nici un proces, iar restul sunt aranjamentele părinților voștri Coldea Băsescu, cu instituțiile lor.Șeful tău, generalul Rog, a spus cum procedați.Neosecurismul vostru e tot securism. Că îl faci derbedeu pe Nistorescu îți dovedește încă odată lichelismul. Nu te acceptă nici o redacție, așa că mai bine te-ai căta de boală la un spital. Nu psihopații sunt comentatori. Și prost, și psihopat, și laș – rară combinație.

 65. Nu faceți față nici articolului Ieșirea din democrație cu șefi, nici culturii profunde puse în jc, dar vorbiți de stima voastră. Cine are nevoie de ea, biete lichele Mihai Margelatu Tomlin? Nu cred că v-a cerut-o cineva.Exactă observația domnului Nistorescu că de la udrea au rămas prin subsoluri tot felul de inși inculți, care nu citesc, nu au ceva de zis la obiect, mint la fiece pas, dar cîștigă și ei sute de euro cu postări de serviciu. Și mai bună observația că asemenea inși vor să înnece ziarul cu falsurile și dejecțiile lor. Numai că ei sunt au ajunsla patronul coldea. Îi vezi de dimineața pînă seara, la orice fel de articole, sub felurite nume, precum acest Tomlin, respins de publicații și distins prin activism și prostie – aici semnat ca nesemnat. Obsesiile lui sunt Babeș-Bolyai, Biserica, evreii, Simion, Inexistentul etc, și personalități de reper precum Piperea, Severin, Marga, oricine are cap și nu acceptă neosecurismul. Sunt deja antologii a ceea ce poate scorni o minte dusă la vale, plătită să murdărească .Într-adevăr, cînd în alte locuri și țări preocuparea este, totuși, pentru cultură, idei și pentru mersul fie și încet spre lumină, asemenea inși întorc totul în întunericul minții lor. Un sociolog anunța la Comentarii că face un studiu al acestor postaci care profită de libertate pentru mizeria din mintea lor. Aștept să se publice studiul.

 66. Deja veche, recomandarea medicilor privind postaci ca acest Tomlin – fără lecturi, iresponsabil,mereu prin subsoluri – este întemeiată. Ține de boală ca inși care nu au de a face cu libertatea, ci cu patologia, să falsifice orice, dar să victimizeze. În psihiatrie este bine cunoscut psihopatul nazist. Neputând accede la normalitate, el privește cu ură. Îi înnegrește pe cei pe care nu-i poate concura.Incapabil, se ascunde după convenții. Cînd este vorba de valori, atacă persoane. Face continuă delațiune, relativ la cei care îl depășesc. La el nu Einstein contează, ci, întrucât dă bine, faptul că este evreu care a lucrat la bomba atomică. Nu persoanele contează, ci dacă sunt șefi – chelnerii, coafezele, manichuristele fiind fixații negative. Insul ia propaganda curentă ca ceva sfînt. Străinul este doar străin, omul liber doar comunist, cel de altă părere prorus. Psihopatul nazist are fixația pe cei cu părere proprie. Nu adevărul contează la el, ci ce spun cei care l-au format. Repetă la nesfîrșit inepții. Își exaltă ceea ce face, ba negativ, numindu-se Caca Maca, ba pozitiv autoîntitulîndu-se El Delatorio. Mai nou Nesemnat, Aspiră la sifon, bufet, restaurant, vin de regiune. Atacă simboluri – Biserica, și pe Dumnezeu.Minte pentru a incita. Se proiectează pe sine mîntuitor, fie și cu un pistol sau o măciucă,

 67. Domnule „Magelatu” imi cer scuze ca anumite comentarii la dau pe minus la „argati” si „ne amesteca. Stiti bine ca avem multe comentarii care nu ne apropie , cel putin in legatura cu razboiul de dincolo , ma intriga faptul ca cei care se cred viitorii salvatori se comporta in halul acesta. Eu le urez spor ca au nevoie. Oricum asa vor devenii niste viitori fosti si atat. Cred ca una din marile probleme ale vechilor si noilor politicieni sau aspiranti e lipsa acceptarii criticii. Daca ei nu mai pot, folosesc argatii ca poate asa rezolva problema. Si asa intra in mocirla celorlalti care sunt specialisti in domeniu si vor fi totdeauna „tinere sperante” ca aia au experienta.

 68. Trei dintre cei 12 apostoli s-au grabit sa confirme ce am scris. Multumesc, mari domni, mari caractere.

 69. Si inca ceva , imi cer scuze pentru insistenta, unde vedeti voi comentarii de la acest Tomlin ca am parcurs de cateva ori comentariile sa vad si eu cu cine sunt comparat. Oricum inchei aici , cu „argatii” te lupti degeaba . Cand vor studia istoricul domnului si vor scrie civilizat mai discutam. Am mai fost confundat cu un Mihai si a trebuit sa pun 3 puncte dupa ca sa ne deosebim si acum vad ca toti cei care nu le convin „argatilor” sunt identici cu mine.

 70. Nu are nimeni nevoie de stima voastră, cum pretinde unul, Mihai-Margelatu-Tomlin – doar băieți de coldea-dumbravă. În schizofrenia voastră nu pricepeți că articolele acestea merg cvasiinstantaneu pe zeci de siteuri și ziare în țară și în afară. Iar autorul pe care nu-l puteți atinge decât cu minciuni publică curent în vreo șapte ziare și reviste. Nu mai vorbesc de cărți.Mai bine v-ați pune pe citit, că de bun simț se vede că nu aveți parte. Cine a furat odată tot acolo rămîne. Aici aveți din nou un articol impecabil pe subiect ce arde. Și o viziune ce scoate din necazuri. Articol de concepție a unei personalități capabile și devotate.Autorul are tot ce este nevoie. Experiență de creare de instituții – a creat cîteva. Experiență de gestionare de instituții. Cunoaștere a României și cunoaștere a lumii.Cunoaștere a situației actuale a României. Știință a dreptului, economiei, sociologiei, politicii.Viziune. Conexiuni internaționale. Legături cu marile puteri. Cunoaștere a culturii de azi. Capacitate de a decide democratic. Energie și angajament patriotic.

 71. Te repeți ca un paranoic,sdub tott felul de semnături – Nesemnat, Neînsemnat etc.psihopat Tomlin.După ce vă aranjați cu neosecurismul lui Coldea și Băsescu și montați orice mîrșăvie, este simplu să bați cîmpii. Nu-i de mirare că nici un ziar și nici o instituție nu te primește și că vegetezi prin cotloane murdare. Te legi de oamenii de valoare (Einstein, Ratzinger, Trump, Nistorescu, Marga, Severin, Șerbănescu, Pleșu, Liiceanu etc., la comandă, căci trăiești din delațiuni. Mai trebuie ca Octavian Știreanu să se ocupe și de delațiunile tale coldisto-băsiste. Ar fi bine să ai pregătirea și opera de care te agăți mîrlănește. N-o să le ai, nicicum, pe lumea asta. Așa că rămîne cum ți-am mai spus – o biată lichea incultă, dirijată și hămesită.

 72. Gasesti totul in decizia 2914 din 06.11.2012 a CNSAS. Certati-va cu ei, daca aveti expertiza grafica !

 73. Fii pe pace, psihopat Tomlin (mai nou semnat Nesemnat, El delatorio, je ne suis Charlie, nemargat etc.) nimeni nu crede că ai fi elev al profesorului Marga. Acesta te-ar fi învățat știință, cultură, civilizație, cum a făcut cu mulți alții. S-a mai răspuns la minciunile tale. Cum s-a observat deja de mulți, coldeabăsismul ia sub anonimat forma atacării autorilor. Mai ales a unui autor proteic,care a dat, într-o operă de anvergură, o concepție și anticipări ce s-au confirmat. În loc să se învețe din cultura lui vastă, niște nimeni în drum mint. Ca și cum dacă cineva ar fi avut vreo tangență cu vechiul regim nu ar fi aceeași personalitate. Iar neosecurismul ar fi breaz.
  Domnul Marga nu s-a interesat vreodată de dosarul său știindu-l curat. Toate analizele de până la ciocnirea sa publică cu Băsescu, în 2012, l-au confirmat. Știu dosarul, fiindcă am fost implicat. Ulterior i s-a fabricat un dosar, sub coldea-băsism. Marga și familia au fost în orice regim centru de raliere intelectuală, cu prieteni, din țară și din afară. „Olografe”? Oricărui om i se pot sustrage texte și scrisori, din care un escroc scoate ce vrea. Cu toate acestea, pe toate examinările cnsas, este concluzia: “domnul Andrei Marga nu a fost colaborator al Securității și nici parte a ei”.Deloc întîmplător, mai târziu dînsul a fost chemat, repetat, să revină ca ministru sau altceva – știindu-se care-i adevărul. A preferat să fie liber.Nu a existat vreo sentință a justiției, cum se minte. A fost un proces de calomnie, intentat unui ins pe care rectorul Marga nu l-a făcut profesor și care spune verzi și uscate. Asta este tot ce mestecă unii neosecuriști. În treacăt fie spus, generalul Rog a și confirmat că se măsluiește orice. Ceea ce s-a văzut copios chiar pe cazul băsiștilor. Escrocherii!

 74. Doar primitivism fălos de nimicnicia lui! Îl vezi pe acest Tomlin sub variate nume străduindu-se la fiecare articol să-i împroaște din mintea lui săracă pe autori. Se poate citi – nu-i articol exponential la care să nu deverse, de dimineață până seara, murdăriile minții lui. Nu poate discuta vreo idee, dar minte din răsputeri. Nu poate examina o situație prezentă, dar atacă trecutul. Ce spun Coldea Băsescu este sfânt. Nu-i în stare de normalitate, dar recurge la vulgarități. Aici s-a ajuns cu acești oameni noi ai băsismului usrist!

Comentariile sunt închise.

Precizare:
Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.