Avertismentul lui Norbert Wiener

Inteligența artificială a apărut pe o altă linie a abordării raționării decât cea moștenită din cultura clasică. Să amintim câteva momente de cotitură care au adus cele două linii în stadiul de azi.

Humboldt a socotit limba folosită în comunicare ca fiind un fel de a priori al cunoașterii şi al vieții. Pe urmele lui, s-a ajuns la lărgirea sferei propozițiilor preluând în formalismul logicii nu numai enunțurile, ci și interogațiile, evaluările și propozițiile normative. Odată cu John Austin, s-au tematizat „actele de vorbire” ca unități elementare ale comunicării curente. Ludwig Wittgenstein a conceptualizat „jocurile de limbaj” ca macro organizări ale comunicării. „Pragmatica universală” a lui Habermas a explicat funcționarea comunicării, ca prealabil al oricărei prestații umane. Linia continuă azi cu „pragmatica inferențială” a lui Robert Brandom, care redă faptele istoriei ca dare/acceptare de „temeiuri”

Pe cealaltă linie, George Boole a aplicat algebra în analiza propozițiilor logice, după ce a sesizat baza numerică a minții și a delimitat cursul „valorii de adevăr”. Charles S. Peirce a propus considerarea legăturii („este”, „sau”, „implică” etc.) din propoziție ca termen și a deschis noi șanse formalizării. Cu un alt pas înainte, Gottlob Frege a arătat că „o idee, un gând (Gedanke)” este ceea ce poate fi adevărat sau fals, are valabilitate trans-subiectivă și a deschis astfel o nouă optică asupra culturii. Bertrand Russell şi Alfred N. Whitehead au aplicat teoria matematică a funcțiilor în logică, au introdus „funcția propozițională” și au reconstruit logica în forma cuprinzătoare a „logicii simbolice”. Între timp, matematica însăși a înregistrat pași noi și a fost pusă pe direcția schimbărilor ample.

Odată cu cercetările comunicației în organisme și mașini și explorarea „conducerii” cu conexiune inversă (feedback), de către Norbert Wiener, cunoașterii i s-a deschis o nouă cale. „Conținutul de adevăr” al diferitelor procese ale realității a fost numit „informație”. Claude Shanon a identificat unitatea elementară a informației, bitul – cea mai simplă unitate la care se poate răspunde cu da/nu. „Conținutul de adevăr” al propozițiilor a fost prelucrat de informatică, iar dezvoltarea calculului probabilităților, evoluția maşinilor de calcul și noi inginerii au imprimat un ritm ridicat evoluției acesteia.

Prin folosirea de impulsuri electrice pentru a codifica informația s-a putut trece la construcția de hardware spre a prelucra software. Conținuturile de gândire sunt preluate în formă matematizată și aduse în forma unor „programe”, ce aplică tehnologii construite după legile cunoscute.

Pe acest fundal, s-a format o nouă înțelegere a raționării. Aceasta a fost desprinsă cu rezultate impresionante din cadrul clasic și abordată ca „prelucrare de informații”. Evident, la bază stă o operaționalizare, adică o preluare a unei entități prin indicii (un exemplu de maximă simplitate: „Acidul este ceea ce înroșește hârtia de turnesol”). Asumpția este că „informația” obținută prin operaționalizare redă realitatea, încât nu ar fi o diferență semnificativă între aceasta și „informația” despre ea.

Dezvoltarea continuă a matematicii, informaticii și industriei calculatoarelor a încurajat puncte de vedere conform cărora, în multe privințe – volum, rapiditate, stocare etc., calculatoarele întrec capacitățile naturale ale oamenilor și sunt de preferat. Curentul „trans-umanismului tehnologic”, care a urcat pe scenă prin personalități inovative, precum Marvin Minsky (The Society of Mind, 1985), a deschis interogații cu privire la preluarea de către computere a funcțiilor cognitive și emoționale ale omului. Un alt exponent, Raymond Kurzweil (The Age of Intelligent Machines, 1990), a prezis subordonarea omului de către produsele „inteligenței artificiale”. Cei doi au anticipat că mașinile electronice vor ajunge să ia decizii de viață în locul oamenilor.

Azi se înmulțesc avertismentele cu privire la posibilitatea ca succesele enorme ale inteligenței artificiale să devină pericole. În față, printre avertizori, este Elon Musk – nu numai ca proprietar al Twitter-ului, ci și ca inițiator al programului Neuralink.

Cunoscutul miliardar țintește salutar la a aplica inteligența artificială în abordarea de maladii – de pildă, prin implantarea de piese (cells) care folosesc semnale electrice și chimice pentru a transmite informații la creier și în corp. Se încearcă astfel aplicarea conexiunii wireless computer-creier pentru a modifica funcții și stări ale corpului unui pacient. Se speră să fie creat în curând un robot care va înlocui implanturile spre a transmite semnale în creier.

Dar Elon Musk nu ezită să prevină. „Odată cu inteligența artificială conjurăm demonii”, încât apare un pericol comparabil cu cel al armelor nucleare, spunea el de la început (citez după „Washington Post”, 24 oct. 2014). Altfel spus, și pe calea inteligenței artificiale umanitatea se poate distruge pe sine. Azi tot mai mulți împărtășesc această opinie.

Inteligența artificială este o reușită istorică certă. Nu mai este nevoie să subliniem enorma utilitate a computerelor în economie, transporturi, medicină, educație – practic în cele mai multe domenii ale vieții. De la o zi la alta, apar noi și uimitoare aplicații. În optimismul robust al computeriștilor, Raymond Kurzweil considera că vor apărea curând automate conștiente de operațiile lor.

Desigur, imediat după „mașinile Turing”, inteligența artificială a trecut deja pragul computerelor care își pot descrie structura și funcționarea. Acum pare să-l treacă și pe cel al „conștiinței” în înțeles mai larg, chiar dacă nu se pune încă problema înzestrării computerelor cu „conștiință de sine”. Computerele rămân, totuși, în sfera obiectelor lipsite de viață proprie.

Se consemnează, însă, tot mai multe aplicări ale inteligenței artificiale care afectează libertatea și restul valorilor umane. Una, foarte cunoscută, constă în înmagazinarea datelor personale, încât să se poată folosi de către cei care le stochează, fie și împotriva persoanelor respective sau măcar pentru a le manipula și controla. Cugetători de la Harvard și München se și opun azi exaltării „tehnologiste” de pe Sillicon Valley! Unii autori vorbesc de transformarea omului într-un „omline” din momentul în care ființa umană se dotează cu „proteze spirituale” pe baze electronice, care preiau povara deciziilor sale de zi cu zi. Robotistul Anthony Lewandowski, unul dintre pionierii automobilului capabil de auto-dirijare, propune crearea „bisericii” celor care cred în Dumnezeul automatelor, căci acestea întrec cu mult inteligența naturală a omului. Unii visează la stocarea datelor necesare despre persoane, pentru a asigura progresul unor comunități în termeni care se stabilesc prin deciziile unor computere. Evident că datele securității naționale sunt stocate cu mari riscuri în era inteligenței artificiale nu numai din cauza slăbiciunilor umane, ci și din cauza erorilor potențiale ale computerelor. Deja funcționează studiouri înzestrate cu aparatură și înmagazinări electronice în care cei dispăruți sunt repuși în mișcare, fac relatări și intră în comunicare cu cei vii. Nu mai vorbim de răspândirea de clone ale unor oameni, care fac declarații aiuritoare și vorbesc împotriva celor clonați.

Odată cu asemenea aplicații, se deteriorează cu totul condițiile de posibilitate ale unor valori ale vieții moderne. Pe bună dreptate, se și atrage atenția că „tehnica digitală face ca în viitor să nu mai fie vreun individ; în cele din urmă guvernează un nou spirit (Geist) care amestecă indistinct eu-l și tu-ul, omul și mașina, natura și cultura. De conceptul de voință liberă, în această formă de satisfacere generală, nu mai este nevoie; dimpotrivă, ar fi doar deranjant/…/ Acolo unde voința liberă nu mai este voită, unde autenticitatea, autonomia și reflecția sunt socotite depășite sau în cel mai bun caz drept atavisme dispensabile, se închid spațiile care au fost deschise de la începutul modernității” (Hanno Rauterberg, Die Kunst der Zukunft. Über den Traum der kreativen Maschine, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 2021, p.160). Numai acolo unde eu-l rămâne liber și suveran se mai păstrează „sfera publică” a societății moderne, democrația și modernitatea.

În 1947, Norbert Wiener a publicat cartea The Human Use of Human Beings. Cybernetics and Society. Cartea a fost retipărită nu demult ca Mensch und Maschine (Klostermann, Frankfut am Main, 2022). Recitind-o azi, observi cum s-a înaintat spre inteligența artificială, o înțelegi mai profund și îți dai seama că pericolul a fost întrevăzut de la început, chiar de către Norbert Wiener.

Cu această carte a început de fapt o nouă abordare a comunicării – după ce o aveam în cultura europeană pe cea originată la Gianbattista Vico. Abordarea nouă este însă matematică și efect al abordării noi a „tehnicii de informare (Nachrichtentechnik)”. La o relectură actuală, cel mai interesant este faptul că, în 1947, Norbert Wiener era deplin conștient că „există puternice posibilități ca oamenii să fie înlocuiți” (p. 25). Destui oameni cred că noile descoperiri și ingineria ce le însoțește aduc mașini mai bune și ameliorarea condițiilor vieții umane. Or, nu aceasta este întreaga realitate. În fapt, s-au creat pericole de exploatare a acestor posibilități împotriva oamenilor.

Norbert Wiener nu doar că semnalează pericolul – el trăind cu îngrijorare mai ales ce putea prefața nazificarea din acele decenii și deznodământul încă nedecis al „războiului rece”. El și explică ceea ce se poate numi, în sens bun, abstracția prin care s-a creat o nouă știință, cibernetica, capabilă să susțină noi tehnologii și aplicații, încât s-a ajuns la desprinderea inteligenței artificiale de inteligența naturală.

Noțiunile sale specifice sunt capacitatea noastră ca oameni care gândesc de a elabora „scheme (Schemata)” ale lucrurilor; posibilitatea de a ordona elemente așa cum ordonăm numerele în șirul numerelor naturale; unul dintre tipurile de scheme delimitabile pe harta realității este „informația”, aidoma unei compoziții muzicale sau mesajului telegrafic; întrucât se transmit „mesaje”, acestea au anumiți purtători; posibilitatea de creare a unei noi tehnologii de „informare la distanță”; preluarea teoremei lui Fourier, potrivit căreia orice mișcare între anumite granițe se poate aborda ca sumă a „vibrațiilor (Schwingungen)”; crearea astfel a posibilității ca un ton musical să fie preluat ca variație de curent electric și deschiderea șanselor „modulării” informatice; aplicarea unor principii din științe (de exemplu, principiul al II-lea al termodinamicii) pentru a descrie procesele; transmiterea de mesaje este de la om la om, dar poate fi și de la un aparat la om; se atinge un proces de „conexiune inversă” înăuntrul unui cerc închis, care schimbă starea sistemului; se ajunge la mașini care au „organe de simț” ce permit informații privind starea lor.

Norbert Wiener era foarte sensibil la o diferență. Anume, că omul poate fi abordat prin analogie cu mașinile, dar de aici nu trebuie dedus că el este doar o mașină. „La ambele, ființa vie și mașina, acest fapt servește la a acționa asupra lumii exterioare. În ambele, activitatea exercitată asupra lumii exterioare, nu doar intențională, este anunțată înapoi la aparatul de regularizare” (p.37). Creatorul ciberneticii scrie că noua abordare, prilejuită de această știință, „este chiar simplu să se aplice societății. Numai că ar fi cazul ca oamenii să fie luați ca oameni. Eu susțin că drumul comod spre putere nu numai că distruge toate valorile etice ale oamenilor, dar nimicește până și neînsemnatele perspective pe care le avem azi pentru păstrarea pe termen mai lung a umanității” (p.38).

Nu stărui asupra largilor considerații ale lui Norbert Wiener asupra societății și evoluției ei, căci am făcut-o altădată (vezi volumul Raționalitate, comunicare, argumentare, 1991). Mă opresc doar asupra ideilor sale privind „a doua revoluție industrială”, plecând de la conceptul „omului ca ființă comunicativă”.

Prin acest concept, Norbert Wiener înțelege în esență faptul „învățării (Lernen)”: omul petrece 40% din viața sa învățând. „De asemenea, pentru societatea umană este cu totul natural să fie construită pe învățare, după cum o comunitate de furnici este întemeiată pe o schema moștenită. Învățarea este conform esenței ei o formă de conexiune inversă, în care schema de comportament este trecută prin experiența anterioară. Conexiunea inversă este, așa cum am detaliat în primul capitol al acestei cărți, o caracteristică foarte generală a formelor de comportament. În cea mai simplă formă, principiul conexiunii inverse înseamnă: comportamentul este examinat în raport cu rezultatul său și că succesul sau insuccesul acestui produs influențează atitudinea viitoare” (p. 73). „Conexiunea inversă” introduce un element de „comunicare” în comportamentul uman.

Ce se înțelege aici prin „comunicare”? Norbert Wiener spune că „ideea fundamentală a comunicării este mijlocirea de știri (Nachrichten)” (p. 109-110). Mijlocirea se poate face cu mișcarea corpurilor, dar și cu informație.

În orice caz, odată cu studiul „comunicării”, se pregătește „a doua revoluție industrială”. Ea a început cu „extinderea ideii comunicării în mașini” (p. 168). Conceptul de „conexiune inversă” a fost director. După ce, un timp, mașinile au atins viteză prin lanțuri sau mecanisme hidraulice, de la o vreme s-a apelat la folosirea electricității. Automatizarea a înaintat, însă, și înaintează folosind informația. Se trece astfel treptat într-o „epocă automatizată” – o nouă epocă în istorie, care „detronează omul și animalul ca izvoare de forță” (p.170).

Matematica și logica, dezvoltate și aplicate variat unor realități nou descoperite, au făcut posibilă preluarea unui rol mai mare de către automatele „pur logice”, care aduc cu sine „programul” drept cadru al vieții. Desigur, viața oamenilor depinde, mai departe, de decizii politice și economice, dar un subiect nou intră pe scenă: mașina. „Automatul” este noul „sclav” – de voința lui depinde în bună măsură restul.

Norbert Wiener spune că „noua revoluție industrială este o sabie cu două tăișuri” (p. 178). Viața oamenilor nu mai depinde doar de ceea ce decid ființele în carne și oase care suntem. „Am spus deja mai devreme că pentru om rămânerea pe Pământ nu va mai fi lungă dacă nu se ridică la înălțimea forțelor ce sunt în sinea lui. A nu fi om întreg înseamnă a fi mai puțin decât viu. Cei care nu sunt lăuntric vii, nu mai trăiesc ei înșiși în umbrita lor existență. Am spus că pentru oameni a fi viu înseamnă a lua parte la o schemă a comunicării la nivelul lumii. Ar trebui să fie libertatea de a examina noi opinii și de a stabili care dintre ele duc la ceva și care doar ne încurcă” (p. 202). Fără această libertate a fiecăruia nu va fi decât derapaj.

Antidotul imaginat de Norbert Wiener este „integritate comunicativă” și „curaj spiritual” pentru a face față noii situații. Doar că acestea au intrat, între timp, în crize, fiind ele însele de recuperat în condițiile de viață din zilele noastre. (Din volumul A. Marga, Sensul vieții, în curs de publicare)

Abonează-te acum la canalul nostru de Telegram cotidianul.RO, pentru a fi mereu la curent cu cele mai recente știri și informații de actualitate. Fii cu un pas înaintea tuturor, află primul despre evenimentele importante, analize și povești captivante.
Recomanda 16
Andrei Marga 599 Articole
Author

83 de Comentarii

 1. ati citat numai „evrei”,
  tehnologia informatiei a ajuns departe:
  chinezi,ceva?

 2. Foarte utilă explicare simplă a unor chestiuni complicate. Acesta-i rostul culturii.

 3. Ai obsesii din anii treizeci, nene Maxtor. Verifici adevărul după originea etnică a oamenilor. De asta ai rămas așa de gol. Wiener este evreu, ca și Einstein, Newton, Cantor. Dar Humboldt, Frege erau nemți, Peirce era american, Russell englez. Etc. Ar trebui să te și obișnuiești un pic cu civilizația. Adevărul fiind adevăr. Ți-e peste puterile-ți slabe să pricepi.

 4. Multumim pentru articol, cat mai des astfel de articole in acest ziar , ar fi de folos pentru toți.

 5. Atata istorie ptr un lucru simplu: IA poate fi periculoasa.
  Orice de pe lumra asta este periculos daca nu este folosit in mod rational. Si o tigaie poate fi periculoasa daca versi uleiul incins din ea pe picior, in capul copilulului, sau daca o primesti in cap de la consoarta suparata.
  Si putem fi siguri ca IA va fi folosita de nemernici ca sa faca rau……[Rumburak]
  In orice lucru uman exista dualitatea yin-yang……[Rumburak]

 6. Se pare ca la capitolul cibernetica, tot romanii au fost pioneri, dar asta nu se pune la noi, decat la altzi, ca patri hotzii doar sunt la pute re. Progresul este pericolulnr.1 pentru ca se bazeaza pe advantage materiale ce sunt pe termen scurt, ca asha este omul sa se considere > mai presus decat fortza divina care l-a creat. Partea spirituala a omului care a supravietzuit shi in epoca de piatra, nu este vazuta de aceshti „cineva”, cum este acest Musk=Mengel nr.2. cu cipurile lui, tratand omul=goymii lui, pe post de petzi=cani, pisici, etc… In concluzie, cum este de de ashteptat, enumerarea unor persoane, ka cine sunt ei shi ce vor, ca la discursul lui Ylici, ashteptand sa vina Tank urile la el, nu rezolva nimic, avand de fapt un clisheu al limbajului de lemn, care daca chiar nu ascute lupta de clasa in acest caz, dar da serios in moalele capului (=prosteala), ametziindu-ne. Mai bine face Petrov, cand mai comanda o votkaroiu cu banii de pe Flota mamaligilor.
  O zi buna.
  Con
  P.S. Parka shi altzi dau avertismente, in trecut ca shi acum, ex.Bubyko, Marx, Engels, Pomponel Lenin

 7. Păi,.. La ora asta inteligența artificială, deși in anumite stadii se aduto educă, autoprogramează și ajunge la performanțe, totuși nu poate discerne de politicul care-l utilizează este corect, sau agresiv , sau nu are moralitatea umană necesare. Deși IA iți răspunde și crezi că judecă, de fapt execută progranul la care a fost creat..Un IA, la bordul unui tanc, sau avion de vînătoare nu va avea mustrări de conștiință de omoară ființe numite oameni..Poate dimpotrivă invață să se perfecționeze spre a fi mai eficient..

 8. Iar coincidenta periculoasa inteligenta artificiala controlata tot de aia cu vaccinurile impotrivs covid-19. Covid-19 departe de a fi natural si raspandirea plandemiei.
  Inteligenta artificiala bigtech, bigtech in legatura directa cu big pharma in legatura directa cu finantele si finantistii Lumii

 9. o să mă lase fără job !
  Adio solnițe și capace de bere la pet (2.5 l) mutate pe masa de bucătărie.
  Adio bărcuțe de hârtie și rățuște galbene de plastic manevrate in lighean, lângă olița de noapte pe care am scris Crimeea, măR😪g…
  ●]RumburKK- StatMajoriZdu GărZilor Patriotice Tulcene -RumburKK[●

 10. Să ne îngrijim de minte, de gânduri, de suflet, de emoții și de memorie mai mult decât de trupul fizic de care toate acestea se îngrijesc permanent. Când toate gândurile, emoțiile și energiile noastre sunt centrate sau concentrate spre nevoile și beneficiile trupului, nu ne mai rămân surse și resurse suficiente pentru a îmbunătăți mediul în care acesta și acestea se manifestă ori viața ne arată că ea însăşi este direct dependentă de mediul ce se manifestă în raport cu trupul asemeni coconului în relația cu fătul sau oul cu gena din interior. Un mediu neprielnic, nepotrivit, necorespunzător sau nesănătos, nu permite nici măcar încolțirea genei sau seminței, cu atât mai puțin creșterea, dezvoltarea și evoluția ei spre formele corespunzătoare specifice. Liberul arbitru al omului, nu este liber în alt mod decât în relația directă cu mediul înconjurător cu care se află în relație simetrică și biunivocă. Până unde se întinde o astfel de relație, probabil nu putem afla cu precizie. Poate nu am știut niciodată, poate am uitat ori ignorăm acest „amănunt” sau poate nici nu este necesar sau util să știm.

 11. De când am început să ne concentrăm energiile creatoare spre noi înșine sau spre propriul sine, negând aproape total și adeseori voit adevărata dimensiune a creației ce se manifestă majoritar dinspre exterior spre interior și abea mai apoi dinspre centru spre exterior, nu prea mai știm de unde venim și încotro mergem. Dealtfel, nici nu mai știm când și cum am început să facem asta. Poate are legătură cu teoria geocentrismului, poate nu, și, spre deosebire de om, inteligența artificială nu poate nici înțelege, nici influența deocamdată acest fenomen. Ca atare, undeva, cândva, cumva, oricât de mult ar evolua ea, ori se va opri, ori se va bloca iar omul va ajunge să înțeleagă unde a greșit sau greșește, aplicând corecțiile necesare. În riscul ca omul să poată fi înlocuit de I.A, sincer eu nu cred căci, în opinia mea, omul este unic și foarte posibil, de neînlocuit pe Pământ sau chiar în Univers căci este trup și spirit, nu doar una sau alta.

 12. Elon nu este un avertizor de integritate ci un ocultist paiață total fabricat parte din desantul transhumanist al globalismului. Numele de fată al mamei lui este Haldeman iar Elon este un nume evreiesc, care înseamnă „stejar”. Alături de dereglementare, privatizarea este una dintre cele două planuri principale ale tehno-neofeudalismului. Musk a susținut că este un mare fan al lui Margaret Thatcher ?!? Doar fasciștii și plantele sunt fani ai lui Thatcher. Musk este un excepționalist și naționalist american auto-descriindu-se ca fiind „grețos de pro-american”. Potrivit lui Musk, Statele Unite sunt „în mod indiscutabil cea mai mare țară care a existat vreodată pe Pământ”, descriindu-o ca „cea mai mare forță spre binele oricărei țări”. Nicio persoană inteligentă nu ar spune asta. Si Partidul Nazist American este mai circumspect. Sună ca o copie furnizată lui Musk de Kissinger sau CFR citită de pe telepropmter. Deși companiile lui Musk au primit 5 miliarde $ in subvenții guvernamentale, Musk spune că nu este în favoarea subvențiilor guvernamentale. În cele din urmă, constatăm că Musk a dat 10 milioane $ Institutului Future of Life. Deși Musk spune că inteligența artificială este cel mai mare pericol pentru viitor și Future of Life de asemenea, Institutul a fost fondat de un grup de tehnofasciști, inclusiv Stephen Hawking, Max Tegmark, Jaan Tallinn, Anthony Aquirre, George Church, Frank Wilczek, and Stuart Russell. La fel ca Musk, toți promovează un viitor MATRIX artificial în timp ce pretind că sunt îngrijorați de acesta. Tegmark a promovat ideea că tot ceea ce există matematic există și fizic, fiind printre cele mai stupide idei puse vreodată pe hârtie. Mainstream-ul își creează propria opoziție de sociopati, astfel încât, atunci când nu sunteți de acord cu ei, să vă antureze cu aceste chestii țicnite de tip pământ plat ori Anonymus.

 13. Meseria de „alarmist” era specifica Angliei si Irlandei, inainte de Revolutia Industriala (1750) si aparitia ceasului cu alarma-desteptatorul- accesibil pentru toate buzunarele. Un asemenea angajat avea datoria sa ii trezeasca pe somnorosi, astfel incat sa nu intarzie la serviciu. ‘Alarmistul’ avea un bat lung din bambus, pentru a ajunge la fereastra clientilor si a lovi geamul. Pentru jobul sau, „alarmistul” primea cativa banuti pe saptamana. De asemenea, el nu pleca de la geamul clientului pana cand acesta nu se trezea.
  Intrebarea fireasca este una singura: Cine-l trezea din somn pe „alarmistul de serviciu’? E greu de spus …

  PS. cititi in Agrointeligenta: ‘Un oier trage semnalul de alarmă: Samsari care iau mieii măsluiesc cântarele cu telecomanda!’lucru care nu a fost prevazut de nici macar de Norbert Wiener,stra-stra-stra..etc… nepotul lui Maimonides’

  NB. Maxtor, esti sarea si piperul forumului,fara tine ar fi mai trist

 14. Wiener s-a născut în Columbia, Missouri, primul copil al lui Leo Wiener și Bertha Kahn, imigranți evrei din Lituania și, respectiv, Germania. Prin tatăl său, a fost legat de Maimonide, celebrul rabin, filozof și medic din Al Andalus, precum și cu Akiva Eger, rabinul șef al Posen din 1815 până în 1837.
  [Marga n]ăscut la București în 1946 ca al doilea fiu între cei trei copii ai unei familii ardelene. Tatăl, refugiat la București din Bistrița în urma Dictatului de la Viena din 1940, a lucrat la o carieră de piatră din Bixad, apoi a fost administrator al proprietății unui inginer german, Andrei Eckhart, care a fost în 1946 nașul copilului. Mama lui Marga era originară din Mediaș. În 1947 familia a revenit în Transilvania și a cumpărat o casă în Satul Nou sau Neudorf, sat săsesc de lângă Bistrița, unde Andrei Marga și-a petrecut copilăria.
  PS Ardelean înseamnă, cu posibilitatea cea mai mare, a fi român dar nu neapărat. A fi din Mediaș, în vremurile de restriște pt români, posibilitatea e mică. Poate așa se lămuresc anumite treburi.

 15. În 2001, Musk a conceptualizat „Mars Oasis”; un proiect de aterizare a unei sere experimentale în miniatură pe Marte, conținand culturi alimentare care cresc pe regolitul marțian, în încercarea de a recâștiga interesul publicului pentru explorarea spațiului. Această idee este ridicolă din atât de multe motive încât este greu de știut de unde să începi. Culturi alimentare pe Marte? Costurile de transport înapoi pe Pământ nu ar fi mari? Dar amprenta de carbon băieți! Înainte să începem să creștem hrană pe Marte, nu ar trebui să creștem hrană aici? Ai văzut filmul The Martian? Despre ce este vorba? Actorul de top spooky-bebe Matt Damon este blocat pe Marte. Fiind biolog, este forțat să-și cultive propria hrană într-o seră. Mars Oasis, nu? Hollywood vindea de obicei ficțiunile NASA, dar pentru câțiva bănuți te lasă acum să ai propriul tău blockbuster de Rebel Moon. Mai ales dacă te încadrezi în narativa avertizorilor „cei mai iubiți dintre pământeni”.

 16. Margelatu, „este sarea si piperul” sau este clovnul? Razi de el sau ii multumesti ca spune ce gandesti?

 17. @Baxon: Newton nu a fost evreu,era crestin sadea, nascut intr-o familie anglicana

 18. E clar, filosofi ca Habermas și alți câțiva au stat și la originea apariției și evoluției științei computerelor și a inteligenței artificiale! Concluzie : nu există domeniu științific de vârf la dezvoltarea căruia să nu fi luat inițial parte un filosof sau doi,acolo 😊

 19. Machine Intelligence Research Institute, ne duce cu un pas mai aproape de a ne da seama ce se întâmplă. Este foarte asemănător cu Future of Life, compus din același tip de oameni, dar puțin mai ușor de dezlegat. Ray Kurzweil a fost director al MIRI și este un transumanist și futurist notoriu care prezice că progresele tehnologice vor transforma ireversibil oamenii pe măsură ce își augmentează mințile și corpurile cu modificări genetice, nanotehnologie și inteligență artificială. Odată atinsă Singularitatea, Kurzweil spune că inteligența mașinii va fi infinit mai puternică decât toată inteligența umană combinată. Ulterior, prezice că inteligența mașinii va radia spre exteriorul planetei până când va satura universul.
  Nu pare ca cineva foarte preocupat de pericolele inteligenței artificiale, nu-i așa? Ceea ce confirmă ceea ce am spus despre Musk. Musk și toți acești tipi nu sunt preocupați de AI, ei sunt preocupați să vă conectați la neuralink cât mai repede posibil, jucând parșiv cu psihologie inversă.

 20. Despre pericolele pe care le presupune înlocuirea deciziilor umane cu decizii luate de computere există deja o literatură bogată. Astfel, birocrații olandezi sau cei australieni au cedat luarea deciziilor privind acordarea ajutoarelor sociale computerelor, care au comis o serie de erori de pomină în tre anii 2010 și 2017, ajungandu-se la sinucideri, procese în justiție, demisii,scandaluri mediatice, etc. Acordarea de puteri decizionale mașinilor a fost justificată de birocrații în cauză de nevoia de a reduce numărul de angajați care ar fi trebuit să decidă acordarea de ajutoare sociale, economisind astfel la buget sume importante. Cazuri similare vor apărea și în viitor,din păcate.

 21. Vă mișcați margelați de margine printre antisemitisme și alte resturi ale trecutului. Mai bine v-ați pune să învățați și să munciți ceva cinstit. Între altele, cîți evrei nu au fost creștinați deja de bunici? Nu aceasta este chestiunea – valoarea nu ține de originea etnică. Cu mentalitate de margine tot calic rămîi, și dacă te numești călin.

 22. bitul poate avea doua valori, adevarat, 1, contact, fals, 0, deconectat. Toata teoria se bazeaza pe combinatii de biti si pe capacitatea tehnica de a interpreta combinatiile.
  Dar afirmatia: „Automatul” este noul „sclav” – de voința lui depinde în bună măsură restul este falsa. „automatul” in sine, nu poate avea vointa, o caracteristica pur umana. Ceea ce se numeste „automat” este de fapt o combinatie de biti structurata pe formatii de 8, 32, 64… Aceasta combinatie este dictata „aparatului” de catre analist si de catre programator. De ei depinde orice functie a unui „automat” Daca ei au intentii rele, „automatele” pot face rau, oricat de mare…

 23. Deși e greu de crezut, dar după unele surse de informații Rusia are stație nucleară pe Lună,.. Deci in cursa pentru resursele Lunii se pare că rușii iarăși in ”silentio” iși văd de treabă..

 24. As fi curios care este explicatia d-lui profesor despre conflictul din Gaza,pentru ca un Severin,sau un Marchevici nu sunt atat de cultivati sau obiectivi , sa poate emite vreo parere credibila.

 25. Cel mai recent și mai cunoscut scandal este cel din Marea Britanie, unde erorile din programele firmei japoneze Fujitsu a avut consecințe foarte grave :
  ” Scandalul British Post Office, numit și scandalul Horizon IT, a implicat Post Office Limited, care a decis urmărirea a mii de subpostmasteri nevinovați pentru lipsuri în conturile lor, care de fapt fuseseră cauzate de defecte ale Horizon, software-ul de contabilitate dezvoltat și întreținut de Fujitsu. Între 1999 și 2015, peste 900 de subdirectori de poștă au fost condamnați pentru furt, fraudă și contabilitate falsă pe baza datelor defectuoase ale Orizontului, aproximativ 700 dintre aceste urmăriri penale fiind efectuate de Poștă. Alți subpostmasteri au fost urmăriți penal, dar nu au fost condamnați, forțați să acopere deficitele de la Horizon cu banii lor sau li s-au reziliat contractele. Cauzele judiciare, condamnările penale, închisorile, pierderea mijloacelor de trai și a locuințelor, datorii și falimentele au avut un impact puternic asupra victimelor și familiilor acestora, ducând la stres, boală, destrămare a familiei și cel puțin patru sinucideri. În 2024, prim-ministrul Rishi Sunak a descris scandalul drept una dintre cele mai mari erori judiciare din istoria Marii Britanii „

 26. Te mai și cultivă, bade Akornion, și citește ce se scrie. Habermas, Brandom, ca și Humboldt, scrie negru pe alb, în articolul Avertismentul lui Norbert Wiener, au contribuit la lămurirea logicii comunicării în limbaje naturale. Dacă mata spui că și la computere, atunci dovedește-o. Că e ceva nou, fie și prostie. Că filoosofii au fost implicați în schimbări, inclusiv tehnologice, se știe demult. Dar pe mata te interesează, cum se vede, bîrfa, nu adevărul.De aia suntem așa de bogați – se pronunță în chestiuni mereu neștiutori.

 27. Baxon : persisti in greseala ,ca nen-tu in ‘drept democratic’
  Newton e din familie, dintr-un lung sir de fermieri si pastori,mai pune mana pe carti adevarate,nu pe reeditari de nimicuri

 28. Unu de pe aici nu a citit o carte a vreunui autor citat, dar toți se pretind entități intelectuale. Marș, mă, retardaților! Plâng bibliotecile, plânge praful pe cărți! Bufonilor, ați citit doar biblia voastră informațională, adică Wikipedia, și pozați în muzicanți de lumea a treia. E o boală a românilor de a-și da cu părerea despre orice. Inclusiv unu „parere” care nu știe să facă o scădere, dar ghicește în bobi.

 29. Iată și una din concluziile Comisiei regale de anchetă privitor la scandalul ” Robodebt” din Australia, care a afectat jumătate de milion de beneficiari de asistență socială:
  ” Graba de a introduce IA și sisteme automate de luare a deciziilor în furnizarea de servicii publice trebuie temperată. Beneficiile de eficiență pot fi substanțiale, dar problemele legale și etice trebuie abordate mai întâi. Cei care fac obiectul sistemelor automate de luare a deciziilor ar trebui să aibă dreptul să cunoască sau să înțeleagă motivele care stau la baza deciziilor; algoritmii de bază ar trebui să fie puși la dispoziția publicului.”

 30. Oamenilor nu le este teamă de Inteligența Artificială ci de faptul că le-ar putea semăna.Dacă n-ai oameni care să se teamă unul de altul, n-ai probleme nicicum AI.Daca ar exista o societate destinsa, pașnică, făra vanitați idioate AI ar fi mătusa din dulap pe care o întrebi când nu te duce capul suficient că să reușești ceva ce ai intuit că ar merge. Dar dacă-i pui rachete-n spate și câțiva psihopați că șefi, obții ceai astăzi, o scula cu care să-ți spargi capulcând te aștepți mai puțin.

 31. Și aproposde Turing, guvernul brit s-au purtat execrabil cu omul care a spart „Enigma”.Gunoaie pâna la capăt.As usual.

 32. Un automat oricat de sofisticat, nu poate fi numit sclav.
  Un interlop care a facut poate, doua, trei clase primare, stie sa programeze o masina? Stie sa cloneze carduri? Interlopul exploateaza persoane vulnerabile, face bani din asta si plateste „specialisti”. Aici ar trebui sa intervina regulile sociale, dar?…

 33. Nu știu alții cum sunt, dar eu am absolvit în anii 1980 un institut american Control Data, obținând calificarea de analist programator, deși am o formație umanistă la bază. Logica programării unui supercalculator că supercomputerul produs pe vremuri de Control Data diferă însă mult de logica care se predă în colegiile sau facultățile de filosofie din Romania.
  După absolvire, am lucrat timp de 7 ani in IT pentru câteva mari corporații IT și am ajuns să folosesc în marketing sisteme expert care după introducerea datelor clienților potențiali,sugerau strategia de vânzări de urmat. Nu vreau să vă plictisesc cu alte a amănunte, așa că este destul să vă spun că aceste sisteme-expert nu erau bune de nimic în viața reală … Dacă aș fi urmat ar literam instrucțiunile acestora, aș fi ajuns muritor de foame !

 34. Mă Akornio, oi fi tu unul care a lucrat la ce vrei tu, dar ești încîlcit. Cineva mai sus ți-a zis că nu distingi limbajul natural și limbajul informaticii de azi. Văd că perseverezi în a vorbi la nimereală.La filosofie, în generația mea și a autorului, se studia cibernetică, limbaje data și, desigur, logica matematică și logica clasică.Total șase semestre. Așa că disprețul tău nu e decât o biată suficiență. Neinformată, ca oricare.

 35. Ceea ce am spus este doar adevărul. Că el contrazice tot felul de prejudecăți de cătun este treaba alora. Cum le e capul, așa le e și viața.

 36. Logica se construieste pe doua valori, adevărat sau fals. Restul este filosofie. Tehnica poate fi oricat de sofisticata. Totul se reduce la cele doua valori si la operatorii logici.

 37. Îmi permit să te completez puțin. Nu plătește „specialiști” ci se folosește gratuit sau aproape gratuit de stiința lor, ceea ce este altceva iar fenomenul este generalizat. Pericolul de aici vine căci știința este și poate fi translatată, mutată, transpusă și folosită cu mare ușurință în scopuri si interese opuse, meschine, obscure, contrare voinței si intențiilor nobile ale inventatorilor sau principalilor autori.

 38. Akornion , dumneata intelegi ca vorbesti cu niste oameni care sunt de formatie umanisti ? Ei sunt dezarmati la fizica , chimie , informatica , matematica ! Sunt profi de filozofie , si altele asemenea . Dar plini de umoare intelectuala infantila .

 39. Da, ma gandeam la pervertirea sociala. Interlopii care-si construiesc puterea exploatand fete, copii, persoane bolnave si care ajung sa cumpere orice printre care si politicul. Asta din cauza lipsei principiilor sociale sau altfel spus al iesirii din logica binară alb – negru, corect – gresit…

 40. Că facem rugăciuni succesive ‘Tatăl Nostru’, în limbajul la mașină înseamnă ‘ping TatalNostru -t’; neapărat -t, altfel nu se repetă și susține în looping rugăciunea și nu se poate aștepta răspuns printro singură invocație. Pentru 500 de milioane de evropeni e nevoie de mult hardware la acest software și trebuie asigurat de undeva; pentru asta, mașina avea setată, în anii ’30-’40, misiunea ‘ping GottMitUns -t’, urmată imediat de funcția ‘ping InGodWeTrust -t’ și tot a rămas gol hardware. Întrebarea alchimică e, dacă ansamblul teutonic(cal și om) cântărea 700kg, de unde resurse pentru 500 de milioane de oameni sub consemnul AI în secolul XXI? Și astfel, pe sărăcie s-a randat atât cât s-a putut poporul AI ucrainean, ca ceilalți cu afinități să urmărească harta resurselor. (Output: *We Don’t Wanna Put In* -t)

 41. @Core în commentul tău, partea de sud, ai descris exact profilul psihologic al puterii politice. Remember Twain”politicienii, ca și scutecele trebuiesc schimbați cât mai des și din motive similare”.Totu-i să poți și să ai alternative.Adică prin alte vremi, poate…

 42. @olaton: filosofia e speculatie metafizica, nu este o stiinta, nu a descoperit nimic si nu tine de foame;
  Kant demonstreaza faptul ca gargara filosofica tin doar de aparente:)))

 43. @platon: filosofia e speculatie metafizica, nu este o stiinta, nu a descoperit nimic si nu tine de foame;
  Kant demonstreaza faptul ca gargara filosofica tin doar de aparente:)))

 44. Lăsați-i pe Platon și Aristotel, mă băieți, că vă etalați doar ignoranța. Cei doi au dovedit bine că doar cel care filosofează ajunge la adevăr.Voi sunteți departe – de adevăr nu mai vorbesc. Cum vă arătați, cultură după ureche dă minți goale pe dinăuntru și pe dinafară.

 45. Fiecare ce intelege, cat intelege si cum intelege, daca are cu ce ! Foarte bun !

 46. Cei care n-au conceput vreodata un „automat programabil” habar n-au ce este si ce poate face un computer. Eh, tocmai acesti atehnici se apuca sa bata campii cu „inteligenta artificiala” si sa vorbeasca despre limbaje de programare naturale. Singurul limbaj (interpretativ) care foloseste limbajul uman a fost inventat de catre un astronom (C.Moore) satul de bazaconiile ITiste si a fost numit Forth. Cel care vorbeste cel mai bine limba sa va fi cel mai bun programator de masina Forth, nu astia care scriu articole cu rindeaua. Evident, cum 90% din lume este alcatuita din prostii, limbajul a avut succes printre elite. Ca sa prostesti un om ii prezinti dintr-o data o cantitate imemorabila de informatii. Si prostanii vor spune: „domle, ce destept este asta” ! La fel procedeaza si escrocii popalai. Mie imi plac astia cand spun ca sunt detinatorii de dovezi materiale de existenta a unui entitati spirituale, imaginare ! Astia au fost trimisi sa ude buretele la baie cand s-au predat numerele complexe si operatiunile cu ele.

 47. Lucrurile difera cam mult ce era pe vremuri in asa numita iarna a inteligentei artificiale, s-a aratat putin interes sa se devolte cu exceptia celui academic stiintific. Modern se foloseste ca input de data imensa arhiva digitala care nu prea avea cum sa exista acum 30-40 de ani. De la bibliteci de carti digitizate pana la lucrari si opere ai unor artisti umani cu incalcarile de copyright si dat in judecata. AI nu prea creeaza nimic de la 0, inca. Nu descopera o alta matematica care se bazeaza pe alta ordine in afara de ce se cunoaste, sa reexplice universul din temelii. Daca tot se lauda cu Iq imposibil de realizat bilogic. N-ar imposibil sa existe bariere nestiute in natura prin care nu se pot dezvolta peste noate sisteme atat de inteligente pe bune. In plus nu este o invatare reala cum in sensul cum invata orice fiinta biologica din interactiunea cu mediul si evolueaza, avand la dispozitie resurse limitate si saracacioase, capacitatea ADN-ul ramane imbatabil cine la inginerit era cu mult mai avansat decat orice au omeni

 48. Deci evolutia umanitatii consta defapt in reducerea ,uciderea si inlocuirea cat mai multe umani cu roboti cu inteligenta artificiala😁,,spre binele umanitatii,,Toti astia care se declara ingrijorati Dar defapt au pus bazele si continua planul nu fac decat sa folosesca o metoda de MANIPULARE cum Ca vor binele umanitatii Dar defapt sant contrariul.Interesant cum evreii paveaza drumul spre dezumanizare ,,defapt sant superiori,,asa zic ei,nu.i de mirare cu care JERTFE umane vor sa transformer Jerusalem in capitala lui antihrist.Cat de creduli si naivi sant, ISI vor da seama cat de curand!

 49. In 1961 Norbert Wiener a scris „God and Golem”, „Dumnezeu si Golemul”.
  Golemul, conform unei legende iudaice, este o fiinta artificiala, din lut si care însuflețită de un rabin devine primejdioasă prin forța sa, fiind distrusa in final.
  Norbert Wiener, numit, pe drept cuvant, parintele ciberneticii, si-a sintetizat ideile si perspectiva asupra noii stiinte in aceasta carte-testament, care pune in lumina punctele de coliziune dintre cibernetica si intrebarile fundamentale ale religiei.
  Dumnezeu si Golemul este o carte cu valente profetice, care ne proiecteaza intr-un viitor distopic, unde inteligenta artificiala va schimba dramatic evolutia umanitatii.
  Daca Dumnezeu a creat omul dupa chipul si asemanarea sa, atunci robotul nu este si el o creatie dupa chipul si asemanarea omului?
  Sa fie omul ucenicul vrajitor care si-a devansat deja Creatorul, dar care, la randul sau, este predestinat sa fie depasit de propria creatie, un golem modern?
  Intrebarile formulate de Wiener sunt, astazi, mai actuale ca oricand.
  Spune Norbert Wiener:
  „Lumea viitorului va fi o lupta inca mai istovitoare cu limitele inteligentei noastre, iar nu un hamac confortabil in care sa lenevim, asteptand sa fim serviti de sclavii nostri roboti.”.

  Norbert Wiener si Alan Turing(rusine poporului britanic) au schimbat lumea de dinaintea calculatorului…

 50. @Akornion: Mai grav e pericolul numit AI!
  4 Aprilie 2023: ” Eliezer Yudkowsky, fondatorul unui institut axat pe identificarea potențialelor riscuri legate de inteligența artificială, a trimis revistei americane Time o scrisoare în care cere oprirea pe termen nedeterminat a dezvoltării inteligenței artificiale.
  „Mulți cercetători implicați în aceste probleme, printre care mă număr și eu, se așteaptă ca rezultatul cel mai probabil al construirii unei inteligențe artificiale supraomenești, în circumstanțe cât de cât asemănătoare cu cele actuale, să fie că toată lumea de pe Pământ va muri”, a scris Eliezer Yudkowsky.
  Specialistul este de părere că omenirea nu este pregătită să facă față unei asemenea provocări: „Ar necesita precizie și pregătire și noi perspective științifice, și, probabil, nu ar avea sisteme IA compuse din matrice uriașe de numere fracționale imperceptibile”.

  In opinia mea, liderii politici ai lumii habar NMU au ce inseamna AI, nu inteleg deloc aceste avertismente, asa ca suntem la mila Domnului…

 51. In fond, din ce observ la unii comentaci…….dacă arăți netotului luna cu degetul el va privi degetul!

 52. Inteligența artificială,nimeni nu spune asta ,are oroare de narative false,ca de pildă minciunile trolilor proruși.Ei nu sunt proști,pentru că ei știu că ceea ce spun,oricât de fals,o fac pentru bani.Tocmai de aceea , deși nu sunt proști, sunt imorali.Le va da de furca IA trolilor de care am vorbit.

 53. Măi nea Gelu, este una să studiezi din ” din avion ” generalități și teorii despre logica formală ,cea matematică sau cibernetică și cu totul altceva să înveți diferite limbaje de programare – cum am făcut și eu – care să îți permită luxul să instruiești o mașină ( un computer ) să execute o varietate de operații, logice sau matematice.

  Cineva poate citi până poimarti tot felul de teorii despre cibernetică, până când nu se apucă respectivul să învețe unul sau mai multe limbaje de programare , ( de la BASIC la Fortran,Pascal, C++ sau Python, că să menționez numai câteva) nu poate înțelege specificul comunicării om-mașină. În plus, este necesar că acel cineva SĂ SCRIE câteva programe, pe care computerul să le poate înțelege și executa, fără erori. Să le și corecteze ( debugging ) în cazul în care funcționează defectuos,samd Numai după aceea acel cineva poate să înțeleagă diferența dintre limbajul natural și limbajele de programare, dintre teorie și practică . Impresia pe care o au unii filosofi că înțeleg domeniul informaticii dinafara acestuia și că pot contribui la progresul acesteia este profund greșită. În fond, Norbert Wiener sau Blaise Pascal au fost matematicieni de vârf cu preocupări filosofice , nu invers !

 54. Cică Pitagora ar fi făcut următoarea afirmație deși, sincer, nu sunt sigur: „Dintre toate speciile de dobitoace, cea mai rea este cea care se cheamă popor.” O fi ajuns la o astfel de părere pe baza unor teorii matematice, filozofice, biologice, științifico-fantastice, religioase sau toate la un loc?

 55. Sunt limbaje de programare dedicate pe domenii de activitate, de exemplu C++ pe economic, BASIC programare in cod masina, proiectare, baze de date… Nu poti spune, unul mai bun ca altul.

 56. @Etc:misto postare:)))))Degetele sunt mult mai eficiente in a explica adultilor ce se doreste, dar Luna nu mai trebuie aratata cu degetul mai ales daca l-ai scos proaspat din..curte

 57. Adevărul și cuvintele sunt doua lucruri diferite. Cuvintele pot fi comparate cu un deget. Putem arăta luna cu degetul dar degetul nu este luna. A privi luna înseamnă a privi dincolo de deget. Cuvintele sunt ca un deget îndreptat spre adevăr.În general, noi nu vedem decât degetul. Adevarul se gasește dincolo de deget.

 58. Spuneam ieri la 9:54 in timp ce se schimba TURA si am repostat la 11:20, 15:32 si 16:32 – O gargariseala care putea fi concentrata
  intr-una sau cateva fraze…Au existat si vor mai exista asa-zise „revolutii”, expresia preferata a POLITRUCILOR, ale COMUNICARII UMANE fara sa fie afectat major OMUL si INTELIGENTA SA…
  Intai a fost GESTICA, inclusiv CONTONDENTA, apoi „productiile vocal-guturale” care au pus bazele VORBIRII dupa ce a fost inventat CUVANTUL, urmand natural SCRISUL care a permis CONSERVAREA INFORMATIILOR ORALE…CUVANTUL SCRIS/SCRIEREA si CARTEA…
  Timp de MILENII transmiterea INFORMATIILOR/TRADITIILOR, ORALA si prin SCRIS au CONVIETUIT…
  In FAMILIE transmiterea ORALA nu o sa dispara oricate MASINI vor fi inventate si construite de OM in mileniile viitoare…
  Cu toate ca citand din altii, ca de obicei, PROFI a venit in contact cu ceea ce numim CONSTIINTA DE SINE, nu a inteles ca aceasta
  SEPARA INTELIGENTA NATURALA de INTELIGENTA ARTIFICIALA, oricat s-ar stradui unii, CATASTROFIC sa „avertizeze” ca OMUL o sa devina
  „sclavul masinii”…Si in pofida inclinatiei inventatorilor de A FABRICA MASINI/ROBOTI cu „fatza si voce umana” pentru A TREZI INTERESUL si a le da senzatia ca sunt DUMNEZEI…
  E trist ca pana si PROFI sunt victime „inocente” A CONFUZIEI de tip prostocrat MEMORIE – INTELIGENTA!!!

 59. Articol esențial și cultivat la zi! Lămurește ce-i inteligența artificială. Bine zice Ironic, că fiecare înțelege cum și cât înțelege și să nu ne mirăm. Acolo suntem – cu asemenea inși. Măcar Charlie e consecvent în prostie. Tomlin se dă acum Ultrarector, ca și cum asta contează. Nu pricepe nimic, dar a luat pastile și crede că-i în regulă. Doamne ferește de cei care cred că sunt zmei.

 60. Era de asteptat ca ALATRINEZU pretorian care-si zice mai nou Traian sa sara ca ars ca-i e criticat IDOLU recitator din altii!!!
  PROFI nu a inteles nimic fiind un simplu „cultivator la zi”!!! Reiterez, capacitatea de DEPOZITARE A DATELOR e MEMORIE AUTOMATA si NU INTELIGENTZA!!! Reiterez, MASINA NU ARE CONSTIINTA DE SINE, la fel ca UNIVERSUL!!!
  MASINA/AUTOMATUL/ROBOTUL si UNIVERSUL sunt PROGRAMATE…PROGRAMATORUL E CUNOSCUT, DUMNEZEU, iar OMUL, CREATIA SA, ii calca pe urme veriginos…
  „Inmagazinarea” automata de cunostinte din carti fara o prelucrare a lor cu INTELIGENTA NATURALA pentru „a crea o noua calitate” il arata pe respectivul drept un simplu AUTOMAT, ideologic…

 61. Reiterez, nene Charlie – doar prostii spui. Noroc că miroase de la o poștă habarnismul. Așa că fi pe pace, te confirmi cum ești.

 62. ALATRINEZU se da mai destept decat IDOLU care e DOVADA FIZICAca MASINA NU POATE INLOCUI OMUL chiar daca e fabricat din carne si oase…In Padurea Faget…Era clar ca IDOLU e ATEU, de aceea e la curent cu ISTORIA CRESTINISMULUI, pentru a contracara CREDINTA
  cu Biblia in mana…La fel de clara e posibilitatea ca un MONSTRU BOLSEVIC precum doru popescu FARA Dumnezeu si FARA PATRIE sa se exchibitioneze pe forum fara sa fie macar tras de urechile clapauge de Mac Kack…Marxism/bolsevismul/nazismul a fabricat pe banda rulanta CLONE IDEOLOGICE, multe operand ca PROFI…
  „Nene” Traian, robotul care te-a clonat in Padurea Faget a fost defect din propria fabricatie la Stefan Gheorghiu…

 63. Mai du-te și la școală, Șarlicule. Nu pricepi nimic, dar îi dai pe unde apuci.Vede bine, orice om normal, că nu știi nici istorie, nici altceva. Șarlicul vrea să aplicăm ce au decis Stalin și Hitler. Nu e de mirare, sunt părinții cugetului lui. Incapabil să discute subiectul, atacă persoane. Îi face pe Roosevelt, Kissinger, Vaclav Havel și alții bolșevici. Nu are nimic de zis, și atunci schimonosește nume – Merkel este Engie, Putin este Rasputin, Ileana Rolanson este rolansoana, Acatrinei este alatrinei etc. În mintea lui infantilă crede că stîlcind nume e polemică. Obișnuit cu gazete de perete, joacă rolul incitatorului primitiv. I-au propus mulți să publice răspunzător încropelile sale și să-și susțină public idioțeniile. Nu a absolvit nimic în ceea ce vorbește, dar copiază de unde apucă. Exemplar tipic al abuzului.

 64. alternativ la asta lumea semi post-umana ori daca preferati human+ descrisa in :
  „Blindsight”
  si
  „Echopraxia”
  mai scotetiva capul din cur si mai cititi si voi ceva recent

 65. laur22, mai scoate-ti si tu gramatica de la sertar…

  Bine ca esti tu, dastept!Spune-ne si noua ce-ai inteles din cartile alea sau ai citit numai titlurile? O idee, acolo, macar!

 66. Capacitatea ALATRINEZULUI de a se MULTIPLICA e inepuizabila, de data asta inventand un Nic. copil de BALCI care ca si PROFI pe care il deserveste e un fabricat cu fatza umana, modelul perfect de AUTOMAT care NU POATE INLOCUI OMUL!!!
  ISTORIA, nimurugilor sovietici fabricati in iepoca de Aur, NU E O SIMPLA INSIRUIRE DE DATE/EVENIMENTE…ISTORIA, sclaveti sovietici
  necesita PRELUCRAREA/INTERPRETAREA DATELOR/EVENIMENTELOR de catre CUNOSCATORI ONESTI si NU DE PROFI ai IDEOLOGIEI GENOCIDULUI care au fost/sunt specializati pe FALSIFICAREA brutala pentru a-i acoperi pe CRIMINALII CONTRA UMANITATII!!!
  Acesta e motivul pentru care MONSTRUL pe care-l IDOL LATRAizeaza SCLAVETII SOVIETICI ne-a repetat la infinit recomandarea de a „lasa pe seama istoriei” si nu a JUSTITIEI/PROCURORILOR CRIMELE BOLSEVICE/NAZISTE CONTRA UMANITATII, mergand cu MARSAVIA imorala
  pana acolo incat sa ne ceara sa aplicam „recomandarea” inclusiv ISTORIEI TRAITE si anume LOVITURII DE STAT KGB/GRU/Comintern!?
  Stalin si ILEGALUL sau Hitler au aplicat o IDEOLOGIE nefasta, ASASINAREA OMULUI DE CATRE OM din motive IDEOLOGICE pe care le-au extins la nivel de POPOARE si RASE prin PERSONIFICAREA CAPITALISTULUI – EVREUL!!!

 67. @ laur 22 , fii mai deslusit cind scrii ceva ! Ce naiba bolboresti acolo ? Si aia cu scosul capului din cur este o metafora , sau un execitiu yoga pe care il experimentazi tu ?

 68. Mă Charlie, repeți prostii ca un patefon stricat din junețea ta de mim. Știi, din constatările cercetătorilor rezultă că un om își poate schimba convingerile ce nu mai rezistă, dar un purceluș nu le schimbă. Așa cum te prezinți, ești mai jos de ultimul – tu nu schimbi nici idioțeniile. Ba, cum se vede, le multiplici. Vorba vine, cum e capul e și pistolul!

 69. Un PROFI scrie despre alt PROFI si niciunul despre cel care a facut ceva de-a revolitionat lumea. Atehnicii scriu despre alti atehnici. Pana la urma Inexistentul a facut totul si lumea este imaginara. Totul este sa ai margati turnatori la secucu ceausista si un spatiu publicistic gratuit. Norocul nostru este ca timpul este impotriva lor, vorba radioamatorului: „mai bine in ETER decat in FORMOL” !

 70. În loc de strălucirea unui articol, Avertismentul lui Wiener, scursurile își dau seama că nu pricep ceva. Tomlinii ce mișună după ce și-au schimbat numele, crezând că cititorii sunt fraieri, sunt tot acolo. La post, că din asta trăiesc: să mintă, să mai dea cu coasa prin pietre tari, să vorbească în dorul lelii. nu a ținut antisemitismul unora, vine prostia nudă a altora.Jalnice figuri ale unui piesaj murdar. Noroc că în nici o națiune asemenea scursuri nu sunt de trebuință, decît acasă la ele.

 71. Foarte exact pusă în lumină în articolul Avertismentul lui Norbert Wiener sursa pericolului. Folosirea abuzivă a abstracției geniale. Folosirea cu mintea naturală este necesară.

 72. ” Atehnicii scriu despre alti atehnici ” ! Foarte corect sintetizat . Bravo !

 73. Cursul de programatori ( pentru limbajele BASIC,COBOL,RPG II, Pascal ) de la Control Data ( producătorul supercomputerelor din seria Cyber, cele mai rapide din punctul de vedere a vitezei de procesarea datelor din lume în anii 1980) a debutat cu o concluzie a profesorului, valabilă și astăzi :

  ” Să fie clar de la bun început, cel mai performant computer inventat vreodată este creierul uman ” Evoluțiile ulterioare din industria IT mi-au confirmat acest adevăr,deseori ignorat pe nedrept.

 74. Într-adevăr, distincția între computere anterioare și computere care își descriu structura și funcționarea este de la mașinile Turing încoace. Mari ingineri, dar și mari gînditori (Denett sau Putnam) au scris despre ea. Domnul Marga a observat bine. Bine a făcut și distincția între conștiință, ce se atribuie astăzi și unor computere capabile să se corecteze, și conștiința de sine, care este proprie doar omului. Este bine că și la noi intelectuali cu cultura logico-informatică și filosofică pusă la punct, precum dînsul, lămuresc cum stau lucrurile. Articolul pleacă inteligent de la Norbert Wiener pentru a semnala pericolul din zilele noastre pe înțeles larg.

 75. De fapt, primul care a introdus notiunea de „feedback” a fost romanul Stefan Odobleja in tratatul „Psihologie consonantista”, notiune ce a fost preluata de Norbert Wiener si folosita in „mecanica” (reglarea tirului unei mitraliere printre palele unei elice pe avioanele de razboi) ! Cartea ” Psihologie consonantista ” se gaseste la anticariate ! Parintele ciberneticii este deci Stefan Odobleja ! Constat cu stupoare ca se fac analize privind Inteligenta Artificiala si nici nu se fac referiri la acesta din urma !

 76. Nu se face la fiecare articol istorie. Să nu se confunde un subiect cu alt subiect.În precisul și foarte cultivatul articol Avertismentul lui Norbert Wiener este vorba de avertismentul acestuia – cum spune chiar titlul. La istoria ciberneticii au contribuit mulți, inclusiv Obreja. Dar aici e discuția nu despre istoria ciberneticii, ci despre Inteligența artificială. Aceasta a fost posibilă abia atunci cînd cibernetica lui Wiener, cu aparatul ei matematic și ingineresc, a fost prelungită cu informatica lui Shannon și cu ingineriile ce au dus la calculatoarele de azi. Capabile de operații extrem decomplexe.

 77. Romania „TZARA DE GENERALI si TZARA DE PROFI”…ESENTA tematicii fiind ca „INTELIGENTA artificiala” NU O SA EGALEZE/SUBSTITUIE NICIODATA INTELIGENTA NATURALA fiind PROGRAMATA DE OM….ROBOTII NU CRESC IN COPACI de unde ar putea cobori sa devina „oameni”…

 78. @lmar
  Niste idei din carte, bine ca voi credeti vreodata ca o sa simtziti ce a vrut sa comunice autorul citind rezumatul comentariului care incape in max 2000 de semne. Pentru doritori gratis aici https://rifters.com/real/Blindsight.htm
  Hmmmmm
  Cartea este despre trans-humanism in formula sa extrema – contactul cu extratetrestri.
  Cei care realizaeaza respectivul contact sunt niste oameni + IA rachetei (Theseus) transhumani (5 cutting-edge transhuman hyper-specialists ).
  Capitanul Jukka Sarasti (cine a vorbit tzinut prelegeri unor finlandezi intelege de ce a fost ales un nume finlandez ) un vampir-spatial create prin inginerie genetica “vampirii” in carte avand un alt tip de inteligentza decat oapmenii fiind capabili de exemplu sa examineze in mintea lor simultan cele 2 posibilitatzi ale cubului Necker de exemplu https://en.wikipedia.org/wiki/Necker_cube
  Amanda Bates …
  a fost ceva scris da in 2000 de semne nu incape decat „hai sictir”
  …..
  Siri Keeton „synthesist”, adept at reading others’ intentions impartially with the aid of cybernetics adica sa deduca emotii fara sa le traiasca si sa comunice dincolo de ele , datorita unui fel de lobotomie care l-a izolta de partea din creie care proceseaza emotiile astfel incat el a devenit expert in a deduce emotiile in mod analitic. El e cel ce a observat ca IA-ul extraterestru e extrem de non uman prin aceea ca nu are constiintza si e doar o big Chinese Room extrem de inteligenta (capabila in a depista regularitati what’s missing in the series ) dar lipsita de constiintza si a dedus ca intentiile lui sunt genocidare considerand umanitatea mai precis constiintza umanitatzi un virus informational care trebuie eliminat inainte sa infecteze restul galaxiei. Un fel de partial Dark Forest hypothesis la Fermi paradox.

 79. Foarte interesant faptul ca majoritatea tehnologiei care este azi la dispozitie, totusi citeva generatii in urma fata de ceea ce exista, este prin inginirerie inversa si provine prin intermediul armatei americane, principalul beneficiar al intelegerilor secrete intre guvernul american si extraterestrii ,in special reptilieni, al caror scop este sa pastreze secretul asupra existentei lor pentru a-si putea face mai departe mendrele. Ginditi-va ca atunci cind infiintati ferme de animale asta reprezinta de fapt imaginea in oglinda a felului in care reptilieni au ferme de oameni. Aceasta planeta pare sa fie condusa ca si o inchisoare de unde e foarte greu de scapat iar unul din principalele elemente care certifica acest fapt este lipsa memoriei de la o reincarnare le alta. Religia ajuta cel mai mult in a duce spre ascultare prin obedienta si conditioanre a maselor care se incoloneaza spre locul cu verdeata, prin exploatarea fricii fata de moarte. AI se foloseste de multi ani. Acum subiectul a atins masa critica spre a fi abordat. Mai important de AI este Liberul Aribtru si Intentia de manifestare a acestuia spre a determina masa critica necesara eliminarii secretelor pentru a lua jucaria din mina reptilienilor acolo unde au pus-o guvernele care au semnat intelgeri cu ei. In masura in care exista rau exista si bine iar acel bine trebuie invocat de mase in contra raului invocat de catre guverne. Trebuie manifestat liberul arbitru pentru a-i determina pe reptilienilor sa lase planeta Pamint in pace prin obligarea guvernelor sa sa faca dezvaluiri complete.
  Cineva l-a mentionat pe Elon Musk… acesta isi ia inspiratia din cee ace unii ar numi viitor adica stie sa acceseze continuumul spatiu timp si isi aduce de acolo ceea ce in acel timp exista. Nu inventeaza nimic. De fapt nimeni nu inventeaza nimic. Are acces la ceea ce exista de fapt. Unde si cind? Tot timpul, oriunde!

 80. Foarte profund articolul Avertismentul Lui Norbert Wiener! Să învățăm: la minți confuze, unele deviate, vin vieți confuze! Și, mai cu seamă, strivite! Ar trebui învățat. De la cei care știu bine!

 81. dar cu siguranta nu de la cei care pretind ca stiu, nu-i asa file-ologule?

 82. nici macar LOGICA nu e asa de simpla pe cat pare

  din adevar si fals + operatorii logici
  emerg oparatori superior pe clase compacte de structuri logice care pot „interactiona” intre ele complex
  LOGICA implica IERARHIZAT si … „structuri” emergente din „atomii” ei nu doar atomii de baza ai ei
  la fel operatorii de baza pot alcatui emergent SUPEROPERATORI care sa combine structurile logice altfel decat atomii logicii
  !

  E precum matematica … tot ce are izvoraste din numerele naturale … si ele izvorasc din multimi 1 si un operator pe ele !
  PS: imagineaza-ti cat de complicata e geometria euclidiana cu numarul ei , practic infinit de teoreme si leme crescand in complexitate unele din altele … INSA … avand la baza AXIOMLE lui EUCLID !

  Nu uita ..TEORIILE sunt de facto „formule” amalitic-ideale care prin operatori proprii 😉 pot genera orin combinatii de operatori si atomii-teoretici de baza
  o infinitate de structuri complexe („emergente”) izvorand oparational complex din ele !

  Chiar si cea mai complexa figura statica sau in evolutie dinamica euclidiana …poate fi redusa dupa un numar de pasi (eventual grotesc de mare , sau in caz universal INFINIT) la AXIOMELE lui EUCLID !

  ‘NTZELEGI ? 😀 😛 <3 (poti EXTRAPOLA mai departe … in … emergenta complexitatii lumii din atomii ei chimici si operatorii interactionarii lor ? VIUL e si MORT…si MORTUL e si VIU … oul e in gaina si gaina e in ou 😉 )

  IQ=?
  😉

Comentariile sunt închise.

Precizare:
Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.