Afară din învățămînt! Plagiat incredibil al rectorului Iliescu de la Universitatea Ovidius (partea a II-a)

Continuăm publicarea excepționalei investigații pe marginea tezei de doctorat a lui Dan Marcel Iliescu, rectorul Universității Ovidius din Constanța, realizată de un grup de cercetători care au luat în serios semnalele trase de noi în „Cotidianul”. Întreaga demonstrație, de peste 100 de pagini, poate fi consultată la adresa https://ctacad.wordpress.com/2022/05/01/dan-marcel-iliescu-rectorul-universitatii-ovidius-din-constanta-a-plagiat-masiv-in-teza-de-doctorat-episodul-1/. În numărul următor vom publica întreaga sinteză a primelor 66 de pagini ale tezei de doctorat, din totalul celor peste 300.

Și în ceea ce privește Subsecțiunea 1.2. Musculatura parietală (pag. 13-15) și Subsecțiunea 1.3. Aspecte din evoluția filogenetică a discului vertebral (pag. 15), acestea sunt copiate din trei lucrări de specialitate, și anume:  Anatomia comparată a vertebratelor (autori D. Mișcalencu,  Florica Mailat-Mișcalencu-1978); Tratat de anatomia omului. Vol. I (autor V. Ranga-1993); Coloana vertebrală: structură și funcții (autori N. Diaconescu, C. Veleanu, H. J. Klepp-1977).

În cele ce urmează sunt prezentate comparativ paginile din teza de doctorat și paginile din cele trei lucrări de specialitate, textele și imaginile plagiate fiind evidențiate pe culori:

TEZA ILIESCU, PAG. 13 (STÂNGA) –  MIȘCALENCU (1978), PAG. 80-81 (DREAPTA)

După analiza comparativă a imaginilor de mai sus este mai mult decât evident că textul este preluat copy paste, iar Fig. 24A și Fig. 24B din teză sunt identice cu  Fig. 101 și Fig. 102 din sursa Mișcalencu (1978). Cu toate acestea, Dan Marcel Iliescu nu menționat acest fapt și nici nu a făcut trimitere la sursa de unde a plagiat conținutul.

Studiosul” doctorand Dan Marcel Iliescu nu s-a mulțumit doar cu plagierea celor spuse de Romer, ci a plagiat și fig. 25 din teză care este identică cu fig. 103 din Mișcalencu (1978). Cu tupeul specific, Dan Marcel Iliescu nu a citat sursa Mișcalencu (1978) de unde a preluat imaginea, ci a indicat aceeași sursă ca în lucrarea pe care a plagiat-o, respectiv: (după Romer).

EXTRAS TEZA ILIESCU, PAG. 14 (STÂNGA) –  EXTRAS MIȘCALENCU (1978), PAG. 81 (DREAPTA)

În ceea ce privește pag. 15 din teză, conținutul este copiat din lucrările Tratat de anatomia omului. Vol. I (autor V. Ranga-1993), pag. 53-54 și Coloana vertebrală: structură și funcții (autori N. Diaconescu, C. Veleanu, H. J. Klepp-1977), pag. 80:

TEZA ILIESCU, PAG. 15 (STÂNGA) –  EXTRASE RANGA (1993), PAG. 53-54 / DIACONESCU (1977), PAG. 80(DREAPTA)

Pentru stabilirea cu exactitate a numărului de rânduri și imagini plagiate în subsecțiunea 1.2. Musculatura parietală (pag. 13-15) și subsecțiunea 1.3. Aspecte din evoluția filogenetică a discului vertebral (pag. 15), a se vedea tabelul de mai jos:

***

Sistematizând datele prezentate mai sus, situația plagiatului comis de Dan Marcel Iliescu în întreaga Secțiune I.1. CONSIDERAȚII FILOGENETICE este următoarea:

 

 

 • Subsecțiunea 1.1. Scheletul axial (pag. 3-12)161 rânduri și 21 imagini plagiate

 • Subsecțiunea 1.2. Musculatura parietală (pag. 13-15)52 rânduri și 3 imagini plagiate

 • Subsecțiunea 1.3. Aspecte din evoluția filogenetică a discului vertebral (pag. 15)17 rânduri plagiate

 

Ca urmare, în întreaga Secțiune I.1. CONSIDERAȚII FILOGENETICE (pag. 3-15), Dan Marcel Iliescu a plagiat în total 230 rânduri și 24 imagini.

***

SECȚIUNEA I.2. – ONTOGENEZA COLOANEI VERTEBRALE

În subsecțiunea 2.1. Coloana vertebrală (pag. 16-20), Dan Marcel Iliescu s-a inspirat din mai multe lucrări, cele identificate fiind: Coloana vertebrală: structură și funcții (autori N. Diaconescu, C. Veleanu, H. J. Klepp-1977); Tratat de anatomia omului. Vol. I (autor V. Ranga – 1993); Aparatul Locomotor – anatomie, biomecanica, semiologie, diagnostic diferențial (autor C. Baciu – 1981).

Pentru a masca plagiatul, Dan Marcel Iliescu a intercalat texte preluate din autori diferiți și, ca să pară că a studiat o bibliografie vastă, a înlocuit imaginile la care se făcea trimitere în lucrările originale cu imagini din alte lucrări de specialitate. Chiar și așa, superficialitatea și insistența în folosirea sursei „Langmann” l-au dat de gol:

O altă caracteristică a stilului de lucru înșelător, reliefată de mai multe ori în analiza secțiunilor precedente, este preluarea unor texte dintr-o anumită sursă și, pentru mascarea plagiatului, indicarea unei alte surse.

Chiar dacă a fost amintit anterior pentru a evidenția superficialitatea lui Dan Marcel Iliescu, prezentăm în continuare un extras de la pagina 19 din teză unde a lipit două texte din lucrări diferite, preluând inclusiv trimiterile la surse:

EXTRAS TEZA ILIESCU, PAG. 19 (STÂNGA) – EXTRASE RANGA (1993), PAG. 341 ȘI BACIU (1981), PAG. 265 (DREAPTA)

Pentru stabilirea cu exactitate a numărului de rânduri și imagini plagiate în subsecțiunea 2.1. Coloana vertebrală (pag. 16-20), a se vedea tabelul de mai jos:

Conform tabelului de mai sus, în subsecțiunea 2.1. Coloana vertebrală (pag. 16-20), Dan Marcel Iliescu a plagiat 55 rânduri, iar în ceea ce privește imaginile, cel puțin una este plagiată din RANGA (1993). Imaginile cu sursa „după Langmann” nu au fost numărate ca fiind plagiate (deși sunt cu siguranță), asta pentru că încă se lucrează la identificarea sursei reale.

***

În Subsecțiunea 2.2. Osificarea coloanei vertebrale (pag. 20-24) Dan Marcel Iliescu s-a inspirat din lucrarea Tratat de anatomia omului. Vol. I (autor V. Ranga – 1993), paginile 242-243, de unde a preluat structura dar și o parte din text.

Având în vedere prezentarea succintă din lucrarea Tratat de anatomia omului. Vol. I (autor V. Ranga – 1993), Dan Marcel Iliescu s-a gândit ca pe structura acesteia să insereze texte plagiate din alte lucrări, în special din Anatomia lui Gray descriptiva si aplicata. Osteologie, artrologie, miologie – volumul 2, 1944 (autor T. B. Johnston, traducere și adaptare  G. T. Popa). Ce nu a putut anticipa Dan Marcel Iliescu la momentul plagiatului a fost faptul că, peste ani, această lucrare va fi postată pe Internet Archive și astfel toți cei interesați să o poată studia liber și gratuit.

Apetența doctorandului Dan Marcel Iliescu pentru rezultatele dobândite de înaintașii în domeniu este evidentă și la pagina 23 din teză, unde face trimitere la sursa (Fawcett, 1907). Analizând pagina 321 din lucrarea lui T. B. Johnston este evident de unde a preluat și aceste informații. Pentru detalii a se vedea lucrarea pe Internet Archive.

Pentru stabilirea cu exactitate a numărului de rânduri și imagini plagiate în subsecțiunea 2.2. Osificarea coloanei vertebrale (pag. 20-24), a se vedea tabelul de mai jos:

Din analiza datelor de mai sus reiese că în subsecțiunea 2.2. Osificarea coloanei vertebrale, pag. 20-24, Dan Marcel Iliescu a plagiat 51 rânduri și 3 imagini.

***

Subsecțiunea 2.3. Dezvoltarea articulațiilor apozifare (Pag. 24) este plagiată în totalitate din lucrarea Coloana vertebrală: structură și funcții (autori N. Diaconescu, C. Veleanu, H. J. Klepp-1977), pag. 27-28, după cum urmează:

Pe lângă lipsa crasă de onestitate în ceea ce privește preluarea în bloc a textului (inclusiv titlul), Dan Marcel Iliescu dă dovadă de josnicie atunci când face trimitere la autori precum Lutz, Tondury, Keibel, Zaccheo sau Penning, asta pentru că toți acești autori sunt trecuți și la bibliografia Cap.1 și la bibliografia finală. Astfel, lasă impresia că a studiat o vastă literatură de specialitate, chiar dacă nu a făcut-o. Chiar și bibliografia a fost redactată după modelul lucrării plagiate.

Din analiza imaginilor prezentate mai sus reiese că în Subsecțiunea 2.3. Dezvoltarea articulațiilor apozifare (cuprinsă doar într-o jumătate de pagină), Dan Marcel Iliescu a plagiat nu mai puțin de 24 rânduriinclusiv titlul.

***

Subsecțiunea 2.4. Creșterea coloanei vertebrale (pag. 24-26) este inspirată din lucrarea Tratat de anatomia omului. Vol. I (autor V. Ranga – 1993).

Astfel, Dan Marcel Iliescu a preluat și inclus în teză sa, ca o subsecțiune distinctă, tot textul de la pag. 344 dedicat creșterii coloanei vertebrale, fără însă a menționa sursa.

Întrucât nu s-a identificat sursa reală a restului de text din această subsecțiune, pentru moment pot fi considerate ca fiind plagiate cel puțin 12 rânduri.

***

Subsecțiunea 2.5. Curburile coloanei vertebrale (pag. 26) este preluată integral din lucrarea Tratat de anatomia omului. Vol. I (autor V. Ranga – 1993), după cum urmează:

TEZA ILIESCU, PAG. 26 (STÂNGA) – RANGA (1993), PAG. 344 (DREAPTA)

Deși a preluat integral această subsecțiune, ceea ce este evident din analiza comparativă a celor două imagini de mai sus, Dan Marcel Iliescu a arătat că fig. 47 descrie „dezvoltarea coloanei vertebrale de la vârsta de 6 săptămâni”, și nu „de la vârsta de 2 luni” așa cum se arată în fig. 184 din sursa pe care a plagiat-o. Să fie oare efectul unei competențe profesionale care să-i permită să-l contrazică pe Viorel Ranga? Sau, mai degrabă, să fie o consecință a amatorismului și superficialității caracteristice lui Dan Marcel Iliescu? Oricum ar fi, cert este că a mai adăugat încă 10 rânduri la totalul celor plagiate.

***

Subsecțiunea 2.6. Dezvoltarea scheletului toracelui (pag. 26-28) este, de asemenea, copiată integral din lucrarea Tratat de anatomia omului. Vol. I (autor V. Ranga – 1993), după cum urmează:

EXTRAS TEZA ILIESCU. PAG. 27 (STÂNGA) – EXTRAS RANGA (1993), PAG. 346 (DREAPTA)

După cum se poate observa foarte ușor, Dan Marcel Iliescu a copiat integral textul din această subsecțiune (fără a menționa măcar o dată sursa), iar din fig. 185 (pag. 346 din Ranga-1993) a selectat doar a treia parte, eliminându-le pe celelalte deși erau necesare pentru prezentarea logică a dezvoltării sternului și coastelor.

Având în vedere plagiatul copy paste al lui Dan Marcel Iliescu, nu a mai fost nevoie de un tabel pentru identificare și prezentare. După numărarea rândurilor preluate fără citarea sursei, rezultatul este următorul: Subsecțiunea 2.6. Dezvoltarea scheletului toracelui (pag. 26-28) conține nu mai puțin de 60 rânduri plagiate.

***

Subsecțiunea 2.7. Dezvoltarea centurii scapulare (pag. 28) este, cum era de așteptatplagiată în totalitate din lucrarea Tratat de anatomia omului. Vol. I (autor V. Ranga – 1993).

EXTRAS TEZA ILIESCU. PAG. 28 (STÂNGA-SUS) – EXTRASE RANGA (1993), PAG. 351 (JOS-DREAPTA)

Din analiza imaginilor prezentate mai sus, plagiatul copy paste este evident și, ca urmare, se mai adaugă încă 19 rânduri la totalul celor plagiate.

***

Subsecțiunea 2.8. Dezvoltarea musculaturii troncale (pag. 28-29) este, la rândul ei, plagiată în totalitate din lucrarea Tratat de anatomia omului. Vol. I (autor V. Ranga – 1993).

După numărarea rândurilor preluate copy paste, este cert că în Subsecțiunea 2.8. Dezvoltarea musculaturii troncale (pag. 28-29) Dan Marcel Iliescu a plagiat nu mai puțin de 32 rânduri.

***

Adunând rândurile și imaginile plagiate în cele opt subsecțiuni din SECȚIUNEA I.2. – ONTOGENEZA COLOANEI VERTEBRALE, situația se prezintă după cum urmează:

 • Subsecțiunea 2.1. Coloana vertebrală (pag. 16-20): 55 rânduri și 1 imagine plagiate

 • Subsecțiunea 2.2. Osificarea coloanei vertebrale (pag. 20-24): 51 rânduri și 3 imagini plagiate

 • Subsecțiunea 2.3. Dezvoltarea articulațiilor apozifare (Pag. 24): 24 rânduri plagiate

 • Subsecțiunea 2.4. Creșterea coloanei vertebrale (pag. 24-26): 12 rânduri plagiate

 • Subsecțiunea 2.5. Curburile coloanei vertebrale (pag. 26): 10 rânduri plagiate

 • Subsecțiunea 2.6. Dezvoltarea scheletului toracelui (pag. 26-28): 60 rânduri plagiate

 • Subsecțiunea 2.7. Dezvoltarea centurii scapulare (pag. 28): 19 rânduri plagiate

 • Subsecțiunea 2.8. Dezvoltarea musculaturii troncale (pag. 28-29): 32 rânduri plagiate

Ca urmare, în întreaga SECȚIUNE I.2. – ONTOGENEZA COLOANEI VERTEBRALE (pag. 16-29), Dan Marcel Iliescu a plagiat în total 263 rânduri și 4 imagini.

Așteptăm încă de pe acum reacția ministrului Învățămîntului, care și la întîlnirea cu Prima Doamnă a SUA a simțit nevoia să amintească de proiectul prezidențial „România educată”. Chiar și profesorul Klaus Iohannis ar putea să intervină, mai ales că dumnealui a condamnat plagiatul încă din campania electorală din 2014, în urm căreia a devenit președintele României! Sperăm că nu s-a limitat doar la Victor Ponta, adversarul său de atunci.

– Va urma –

Abonează-te acum la canalul nostru de Telegram cotidianul.RO, pentru a fi mereu la curent cu cele mai recente știri și informații de actualitate. Fii cu un pas înaintea tuturor, află primul despre evenimentele importante, analize și povești captivante.
Recomanda 3
Ion Spânu 1818 Articole
Author

6 Comentarii

 1. Toate doctoratele obtinute dupa 1989 sunt plagiate. Toate ar trebui anulate.

 2. Bre,toate plagiatele se fac la foc automat pentru ca o lege cacanie ,,le da,, 25 la suta in plus la leafa pentru ,doctorantii,,Rumaniei.Cauza si Efect.De e disfiintata ,,legea,,minune cu dedicatie,logic ca NIMENI nu mai risca plagiatul pentru NIMIC.Cauza si Efect bre.Cauza si Efect.

 3. De cel putin 10 ani tot spun ca examenele de doctorat si parte din licente sunt aproape la indigou! Erau cateva persoane in 2004-2010 pe continuitate pana in zilele noastre, care faceau aceste lucrari pe un tipar putin modificat la acelasi pret, si, cum sa nu iasa plagiate daca individul posesor nu a muncit el la propria lucrare?!

 4. Domnule Spinu,trebuie sa infiintati un ONG care asta sa faca :sa ia la puricat toate doctoratele de dupa 1989 si estimat prejudiciul produs statului de plagiatori,indiferent de pozitie politica,universitara ,magistratura si grad in servicii,politie si MAN
  De exeplu nu cred ca exista un doctorat luat la Universitatea Valahia din Târgoviște ccare sa nu fie plagiat,acolo e o fabrica de plagiate

 5. Nu știu domnule Spânu dacă interesează pe cineva detaliile amănunțite ale plagiatului. Poate la tribunal sau la comisia aia cu imposibilul acronim CNATDCU, dar pentru cititori de ziar e un pic exagerat.

 6. O fi plagiat dar cum mai toate ziarele scriu la comanda nimic nu te mai mira

Comentariile sunt închise.

Precizare:
Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.