Reconstruirea României

Consider că participarea la dezbaterile despre problemele din societatea românească reprezintă o condiție a oricărui intelectual și, în cele din urmă, a oricărui concetățean preocupat de realități. Am exprimat nu o dată opinii despre realitățile din jur, în profesie și în viața publică. Evenimentele au confirmat aceste opinii.

Am arătat în multe împrejurări ce primejdii pândesc România, argumentând că este nevoie de o altă abordare a realității decât cea curentă. Cu privire la Ucraina, am arătat că, pentru a întrezări sfârșitul conflictului, este nevoie de înțelegerea rădăcinilor acestuia. Afirm că, în vederea unei soluții durabile, este necesară o analiză cuprinzătoare a ceea ce se petrece, plecând de la fapte și realități istorice. Aceasta este, de altfel, și concluzia la care au ajuns cercetători și analiști de referință din cele mai cunoscute școli de gândire contemporane.

Le sunt recunoscător celor care au acordat atenție opiniilor pe care le-am exprimat, indiferent dacă au fost sau nu de acord cu ele. Rămân la convingerea de neclintit că argumentarea și nu etichete reflexe, opinia liberă și nu alinierea la propagandă reprezintă substanța care dă sens și conținut dezbaterilor din spațiul public.

Acele opinii au avut și efectul de a cataliza reacții într-o direcție neașteptată. Astfel, nu puțini dintre cei care au înțeles obiectivitatea respectivei poziții – și care, probabil, au cunoștință și despre deciziile pe care le-am luat în roluri – mă întreabă ce am de gând în perspectiva anilor următori.

Vreau să fiu cât se poate de clar, mărturisind trei adevăruri simple. Nu mă intimidează rolurile din viața publică, având convingerea că le pot îndeplini, prestațiile mele anterioare, experiența și pregătirea acumulată fiindu-mi suport. Datoria oricărui om cu mintea deschisă spre lume, care preia o răspundere de înțelegere și prelucrare a realității trăite, este să spună adevărul și să promoveze dreptatea. Viața mea nu este dependentă de vreo funcție și am disponibilitatea să sprijin pe oricine care va dovedi că este atașat valorilor statului de drept democratic, că are capacitatea să schimbe modul în care statul român a funcționat de câteva decenii și să scoată țara noastră din crizele actuale.

Menționez că aceste trei adevăruri le iau împreună. Ele alcătuiesc un întreg care ține de mentalitate, atitudine și caracter.

Nu fac parte din categoria celor pentru care exprimarea în viața publică este subîntinsă de o pornire egoistă. Dimpotrivă, mă simt alături de cei foarte mulți pentru care adevărul și dreptatea sunt modurile conviețuirii. Fără acestea, civilizația nu poate fi imaginată.

De asemenea, nu fac parte nici din categoria celor resemnați, reduși la tăcere sau dispuși la compromisuri pe spinarea altora. Consider că nevoia de atitudine este una primordială în societatea românească actuală. Alături de nevoia de angajare pentru transformarea acelor stări de lucruri care nu lasă țara să respire.

Oricine își va asuma de acum răspunderi publice în țara noastră se va confrunta cu o situație extrem de dificilă. În fapt, izbânzile incontestabile obținute după 1989, au fost deteriorate ori de-a dreptul compromise în ultimele aproape două decenii, făcând tot mai critică situația din țară.

Nu ascund mândria că, în calitate de rector și demnitar al statului, am putut contribui la cotitura istorică produsă în anii 90. Dar, la fel de sincer, susțin opinia acelor contemporaniști de prim plan, potrivit cărora niciodată în istoria ei România nu a cunoscut un declin atât de cuprinzător, în timp scurt, ca cel din deceniile menționate.

Lumea parcurge dificultăți, dar ele nu pot justifica dările înapoi din statul român de azi. În fapt, democrația, ai cărei germeni au fost construiți cu greu, a fost desfigurată. Constituția a fost pusă treptat în paranteze, locul legii fundamentale fiind ocupat de invocarea abuzivă, uneori brutală, a atribuțiilor prezidențiale ori ale altor organisme ale statului.

În fiecare zi, în societatea noastră se înregistrează o eroare cu urmări largi sau o șocantă ilegalitate. În România actuală, se fraudează alegeri, se măsluiesc voturi, se fuge de dezbaterea publică, se folosesc instituții de forță spre a tria candidații, voturile se numără la noua Securitate, inși lipsiți de valoare ajung în răspunderi majore, se adoptă legi fără dezbateri în Parlament și legi organice fără consultare, decidenții fug de răspundere citind banalități de pe foi scrise de alții. Nu s-a putut stabili nici măcar efectivul populației!

De ani buni, regimul este prostocratic. Mediocritatea vârfurilor, nepotismul, favoritismul aruncă statul român, ca stat, mult în trecut. Un autoritarism incult și obtuz și-a așternut mantia nefastă peste țară, în vreme ce mulți impostori asaltează instituțiile și dezbaterea publică. Țara noastră a ajuns să fie fruntașă în Europa comunitară la sărăcie și la mortalitate în pandemie. Încrederea cetățenilor în stat este dintre cele mai mici, nepriceperea la decizii face pagube adesea ireparabile. Răspunderea celor aflați la decizii s-a stins. Populația este scindată și adesea lipsită de sprijinul exponenților și fiilor ei.

Țara noastră a atins cea mai mare emigrare de cetățeni dintr-o țară a lumii în timp de pace, cel mai extins analfabetism funcțional, cea mai mică lectură pe cap de locuitor, cea mai evidentă confuzie a valorilor, expansiunea fără precedent a randamentului scăzut, cea mai mare îndatorare externă. O țară cu premise certe depinde masiv de importuri de alimente, stă acum sub criza energiei și a materialelor și trăiește zilnic pe datorie. Noile generații sunt cele care vor plăti îndatorarea și este uimitor că nu discută faptul.

Invocarea trecutului nu scoate din impas. Și nici umflarea propagandei cu clișeele prezentului. Și nici încercarea de măsluire a faptelor cu principii copiate din cărți rău înțelese. Este momentul de a vedea realități și de a indica cine răspunde de ele. Nu se pot adopta soluții viabile fără luciditate, organizare și democrație curată.

Felul derizoriu în care se înțelege și se practică politica trebuie abolit. Continuarea politicii ca șansă de fraudare și îmbogățire trebuie stopată. Altfel, revenirea la normal nu este posibilă în România. Carierismul, diversiunile continue și oportunismul multor voci publice nu dau rezultate. Politica matură presupune pricepere, inițiativă, dedicare față de interesul public. Astăzi ele sunt în suferință.

Toate sondajele îi dau clasei politice de azi scorurile cele mai slabe – de la vârful României, până jos. Faptul spune multe. Eliminarea „statului paralel”, denunțarea lipsei de valoare a decidenților și proiectarea viitorului au devenit vitale.

Față de aceste realități care ne marchează viețile și înrâuresc destinele noilor generații, toți putem părăsi barca și putem pleca. Dar este plecarea sensul vieții? Este o soluție abdicarea de la lupta pentru îndreptarea lucrurilor? Cred că nu! În România de azi se pot da soluții incomparabil mai bune decât ceele ce se decid acum.

Vorbind despre nevoia de atitudine și de opinii libere, ne facem datoria refuzând să acceptăm ca pe-o fatalitate stările de lucruri. Să nu ne resemnăm în fața degradării valorilor care s-a instalat în viața României. Să optăm pentru revenirea la integritate, la tradiții viabile și la răspundere. Vorbăria fără noimă, inflația propagandistică și perpetuarea metehnelor ce au dus totdeauna la eșec nu rezolvă nimic.

Da, lucrurilor se cuvine să li se spună pe nume. Nu putem vorbi despre starea de azi a democrației fără a spune cine a desfigurat-o. Protocoalele de cooperare a justiției cu serviciile secrete și alte decizii aberante au părinți. Încălcările Constituției din ultima decadă au autori cunoscuți. Acuzațiile la adresa trecutului nu pot înlocui întrebările despre ce faci în prezent și ce ai făcut în libertate.

Să criticăm ce este de criticat, dar să ne și uităm în oglindă. România va exista în lume și după decidenții actuali. Să nu confundăm anii în curs cu „sfârșitul istoriei” și să intervenim pe scena publică cu inițiative de schimbare benefică.

În situația în care a fost adusă, România nu se poate reconstrui decât cu toate forțele ei, în condiții de libertate, democrație, concentrare pe performanțe și meritocrație. Plecând de aici, o mare coaliție a oamenilor dedicați relansării acestei țări este, politic vorbind, soluția de azi. Reconstruirea României poate reuși azi doar unindu-i forțele în jurul unui program nou, modern, înfipt în nevoile ei stringente.

Într-o lume în care depindem de ceea ce se petrece pe glob și în care se reduc barierele, dar în care ideologia globalismului agravează crizele, este nevoie de suveranitate națională. Înainte de toate, pentru a pune în mișcare resursele interne! Suveranitatea nu este dogmă, ci cadrul optim pentru dezvoltarea unei țări prin acțiunile cetățenilor săi.

Este nevoie de fiecare cetățean, iar prestațiile și meritele sale se cuvin recunoscute. Nu este îngăduit ca vreo persoană să fie limitată în exercitarea libertăților și drepturilor sale. În România de azi, prea multe legi îngrădesc și interzic. Or, este nevoie de legi care încurajează la efort și inițiativă. Nu este admisibilă relativizarea valorilor de care depinde umanitatea din oameni.

Este timpul ca România să se asume pe sine și să devină neîntârziat loc de inițiative de dezvoltare. În lume vin ani plini de asprimi, încât ar fi cazul să prevaleze alte feluri de a privi realitatea. O nouă abordare a situației țării, axată pe democratizare, competitivitate și creație, este necesară precum oxigenul.

În fiecare domeniu al vieții actuale este nevoie de soluții noi – la nivelul provocărilor, posibilităților și culturii de azi.

Este de reconstruit economia aducând-o sub control național, restabilind echilibrele – între public și privat, între cultivarea pământului și prelucrare, între participarea la comerțul internațional și propria dezvoltare internă, între exploatarea de resurse și valorificarea lor, între bunăstarea familiei și funcționarea statului – și eradicând subproducerea și sărăcia.

Este de reconstruit asistența socială prin asigurarea premiselor de trai decent fiecărui cetățean, lichidarea nedreptăților și a decalajelor injuste, asigurarea condițiilor pentru ca sindicatele și organizațiile profesionale să-și îndeplinească rolul.

Este de reconstruit viața politică prin instaurarea controlului cetățenesc asupra deciziilor, readucerea serviciilor secrete în matca constituțională, curmarea hoțiilor și a abuzurilor ce se fac în funcții publice.

Este de reconstruit administrația publică prin descentralizare, autonomie locală, asanarea concursurilor și digitalizare.

Este de reconstruit sistemul de sănătate asigurând fiecărui cetățean accesul la îngrijire, diversificând oportunitățile de tratament și sporind modernitatea acestuia.

Este de reconstruit educația națională curățând-o de denaturări și restabilind încrederea că și în România se mai poate studia la nivelul timpului, printr-o reformă dezbătută de cetățeni, ce include normalizare curriculară, autonomie funcțională a unităților și echipare începând cu unitățile neglijate.

Este de reconstruit accesul la bunurile culturii, prin refacerea rețelei publicațiilor, dezvoltarea de biblioteci, crearea rețelei de dezbateri publice și stimularea creației.

Sunt de reconstruit și alte domenii. Sunt de întreprins multe alte acțiuni în fiecare dintre domeniile reconstruirii din România.

Mimetismul, abdicarea de sine și amatorismul din zilele noastre nu sunt politică externă. Mituirea a făcut deja pagube și trebuie exclusă din practicile diplomației. După cum trebuie interzis și „sportul” de azi al comercializării de către decidenți a bunurilor publice în interes privat.

România este parte a Uniunii Europene, dar are de fructificat eficace calitatea de membru cu drepturi depline. România este membru al NATO, dar are de construit în manieră modernă securitatea proprie și a alianței. Dezvoltarea de sine a țării și angajamentul cetățenilor rămân mijlocul principal de securitate națională.

Parteneriatele se cer fructificate pentru dezvoltare proprie. Orice cooperare externă care servește propria dezvoltare este binevenită, în condiții de conlucrare mutual avantajoasă, sub semnul unui patriotism luminat. Anvergura unei politici externe se măsoară în avantajele pe care aceasta le procură țării, nu în înstrăinări, costuri și pierderi.

Răspunzând întrebării, consider că nimic nu-i mai responsabil acum decât să se realizeze un punct de inflexiune în involuția țării noastre stopând prăbușirile, reașezând țara pe traiectoria normalității, făcând din democrație și meritocrație modul de funcționare a instituțiilor publice și readucând respectul și solidaritatea între oameni. Trăim azi șansa – destui spun ultima – și obligația de a pune împreună borna de calendar de la care se poate începe efortul neîntârziatei reconstruiri a țării.

În discuția publică a acestor zile, aceasta este, în rezumat, opinia mea. Se cuvine ca cetățenii să fie încurajați și îi încurajez sincer să-și spună fără rețineri părerea despre treburile țării și să-și ia curajos soarta în propriile mâini.

17 octombrie 2022

Abonează-te acum la canalul nostru de Telegram cotidianul.RO, pentru a fi mereu la curent cu cele mai recente știri și informații de actualitate. Fii cu un pas înaintea tuturor, află primul despre evenimentele importante, analize și povești captivante.
Recomanda 59
Andrei Marga 565 Articole
Author

54 de Comentarii

 1. „De ani buni, regimul este prostocratic….”Foarte corect!
  Fix de 33 de ani !
  ”Ceea ce un om poate fi, el trebuie sa fie.”(Abraham Maslow)

 2. Sintem parte din ue cum era Ardealul si Bucovina parte din imperiul Austro-ungar. Adica ue Mai nou este autoritatea suprema. Nato ne apara pe noi sau pe imperiul ue? Guvernele libere si democratice din vest sint proprietatea privata a unor indivizi dubiosi. Democratia este un slogan. Neoliberalismul Asta global este fascism deghizat. Dusmanii tarii noastre sint in Germania. Intrebare: care este aportul serviciilor secrete germane la instaurarea bolsevismului in Rusia? Fara kaiserul Wilhelm 2 Lenin si gasca bolsevica nu acapara puterea. Dupa aia Vin aceeasi planificatori sa lupte impotriva comunismului. Tara noastra a pierdut enorm in razboiul invizibil si silentios cu Germania. Constat ca Ardealul e sanitizat de eroii nostri ca nu degeaba am fost discriminati pe propriul pamint sute de ani. In aceste condition pentru reconstruirea torii noastre avem nevoie de nationalizarea resurselor statului care au fost date pe hirtie tiparita.

 3. Primul pas este : Scoaterea politicului din invatamant, cultura, cercetare stiintifica, medicina, administratie locala. Oamenii politici folosesc puterea pentru a sifona banii statului in interesul partidului si interes personal. De aici pleaca totul. Nu e vorba doar de prostocratie ci de mafie politica la putere. Si mai rau agentii altor natiuni sunt cultivati si infiltrati la varf in statul roman. Trebuie inceput cu cautarea acestor agenti de exemplu globalistii lui sorosh si puscarie lunga si grea. Sunt infiltrati in securitate, armata, partide, justitie, guverne….

 4. Se spune că aproximativ 90% din informațiile pe care creierul nostru le prelucrează, ar fi preluate prin văz iar restul, prin intermediul celelalte organe de percepție şi simț. Procentul poate fi subiectiv însă nu asta contează acum, ci faptul că toate celelalte informații pe care la nivel individual nu le preluăm prin percepții si simțuri, rămân nepreluate şi, pe cale de consecință, neprelucrate de către creier, indiferent de forma naturală sau nenaturală de manifestare şi propagare a lor. Definind cunoaşterea la nivel individual, ca fiind tot ceea ce percepe un om prin intermediul organelor de percepție sau simţ şi înțelege apoi prin intermediul creierului, necunoaşterea, ( căreia în mod eronat, zic eu, peiorativ, îi mai spunem şi prostie) în mod corect, ar fi definită ca fiind tot ceea ce rămâne în afara acestei arii sau sfere. La nivel de colectivități, situația este mult mai complicată. Dacă o colectivitate ar fi reprezentată de minim două persoane, suma cunoştințelor lor nu este niciodată egală cu cea a oricăreia dintre ele dar nici nu putem cunoaşte care este ori cum se prezintă ea. Probabil astfel se şi explică faptul că identificarea adevărului a fost şi a rămas una dintre preocupările de căpătâi ale întregii umanități şi fac această remarcă de ordin general, pentru a arăta cât de dificilă este realizarea unui consens oarecare şi nu unul ce priveşte soarta unei întregi țări, cum pare să încerce Dl.Marga.

 5. Tot ceea ce spuneți D-le profesor Marga este dureros de adevărat.I-am așteptat pe americani să ne scape de ruși și au venit.Ne-au pricopsit cu un derbedeu ,Băsescu,președinte ,urmat de un ,prostocrat,Iohanniss.Dar asta nu e tot, Americanii ne-au făcut cadou pe Laura Codruța Keovesi în fruntea justiției după ce au „instruit-o”.Au mers chiar mai departe și ne-am trezit cu „taica Lazar”procuror șef ,care s-a dovedit a fi fost torționar si procuror comunist.Deci am scăpat de ruși dar am dat tot de dracu!
  Eu vă mulțumesc pentru adevărul crunt spus mai sus.Securistii, deghizați în comentatori ,o sa latre aici pe platforma ,confirmând adevărul spus de DVS.

 6. În timp ce majoritatea populației românești s-a resemnat iar Intelectualitatea românească a ramas paralizata în bula ei iată un OM din România, un roman cu nume romanesc încearcă Deșteptarea României.
  Desigur , ca orice prostime , populația se va mira de acest Act temerar iar unele likele intelectuale vor porni atacul împotriva celui care vrea sa rupă lanțurile care sugruma Țara.

 7. Aşa cum nu putem defini cu precizie ce reprezintă întreaga umanitate, în mod similar, sub un fel de teorie a relativității aplicabile la nivel social, se pare că ne aflăm în situația de a nu mai avea o definiție foarte clară, precisă şi exactă a statului de altădată, a țării, poporului, națiunii sau cetățeanului. Ceea ce este individul în sine prin trupul, simțurile şi mintea lui, cam tot aceea este sau probabil ar trebui să fie şi suveranitatea unei țări, iar la unele, chiar asta vedem. O țară fără suveranitate este asemeni unui om fără o identitate clară sau certă. Renunțatea la suveranitate ar fi astfel, echivalentul renunțării la o identitate proprie, pentru a-ți însuşi în mod voluntar sau involuntar, o altă identitate. Pe acest trend al dezrădăcinării, noi, românii , în câteva generații, am putea ajunge chiar şi în situația de a dispărea ca popor. Foarte probabil, multe alte popoare dintre cele care ne-au atacat în anii din urmă prin războaie pentru a ajunge la acelaşi deziderat, nu au renunțat dintr-o dată la el în timp ce „noi” renunțăm benevol la statutul nostru. De ce şi pentru ce, este greu de aflat. Întoarcerea, benevolă, a românilor la propria vatră, pare o iluzie însă nu este imposibilă. Dacă vom regăsi acel gen de lideri pe care i-am mai avut în momentele de grea cumpănă, putem spera că foarte mulți îi vor urma. Din nefericire pentru noi ca popor, în actualul context, cursul sau cultul dezrădăcinării mai este încă în trend. Putem spera cel mult la o stagnare a lui, de unde să reîncepem a construi câte ceva. Apoi, mai vedem… Sau nu!

 8. Cam in felul acesta mi-ar plăcea să vorbească, să gândească și să facă președintele țării mele! Din păcate președintele meu niciodată în ultimii 30 de ani nu a fost cu adevărat „președintele țării mele”! Ca și discurs ca de obicei domnul Marga este la înălțime doar o constatare am de făcut, sper să nu greșesc, pare mai degrabă un discurs de campanie electorală, nu că ar fi ceva rău în asta, este un discurs motivațional, ușor utopic pe alocuri, in fine vom vedea dacă mă înșel când se apropie alegerile!

 9. Mda,tocmai de la rădăcina istoriei trebuie să plecăm pt a rezolva și acest conflict din Ucraina.. aș vrea să vă felicit d-le Marga pt articol dar nu pot..nu pot din cauza tristeții pe care o am, mai mare decât înainte de ’89… aveți dreptate 1000 % in tot ce ați scris și aș fi dorit să nu aveți… speranța să moară ultima

 10. Romanaia post 1989 va continua sa mearga in aceeasi directie gresita pana se va desfiinta prin propria contributie. Acest trend autodistructiv este favorizat de asa-zisa societate democratica, care favorizeaza accesul la putere al escrocilor, banditilor, nulitatilor si tradatorilor, pana la cele mai inalte niveluri ale statului.
  Totul prin votul imbecililor care aduc la putere astfel de specimene, manipulati in mod facil de propaganda mafiotilor.
  Nu se va schimba nimic in bine, ci in mai rau. Romania este programata sa piara. Este deja vanduta de pe acum in proportie cum nu mai gasesti la niciun alt stat european.
  Problema este sesizabila in randul romanilor, de aceea aceasta tara se si despopuleaza intr-un ritm alarmant…..[Rumburak]

 11. „…o analiză cuprinzătoare a ceea ce se petrece, plecând de la fapte și realități istorice”- Iata o solutie pentru continuarea conflictelor la infinit. Caci, in istorie se regasesc toate motivele invocate de humanoizii de azi pentru a se razboi. NIMENI nu este dispus sa zica – „GATA, HAI SA VEDEM CE FACEM DE AZI INCOLO”. Nu! Toata lumea fuge in istorie, se agata de ceva gasit acolo si incepe razboiul. Omenirea actuala este incapabila sa se gandeasca la MAINE.

 12. Cel mai greu va fi sa remotivezi pe cei deja demotivati , sa puna umarul la reconstructie si sa se produca acea „inflexiune”.
  Nonvalorile nu au fost promovate , nu ai cum sa promovezi o nonvaloare, au fost impuse si priponite inaintea elitelor si valorilor pentru a fi usor manipulate si utilizate la prapadul national. O generatie care sa reconstruiasca trebuie ea mai intai construita ori, educatia lato sensu dar si in concret e la pamant si aici este tot izvorul raului. Crede cineva ca va mai exista o generatie care sa se sacrifice pentru binele comun??Deviza „mai bine stau degeaba decat sa muncesc degeaba ” a ingrosat randurile adeptilor ” totul de-a gata”.

 13. distrugerea învățământului cu manualele alternative ale lui Marga a început. acum vine și ne spune că învătământul e la pământ și doar el are cheia rezolvării analfabetismului funcțional.

 14. ‘ Laudă-mă gură …’, la 76 de ani este ‘mult prea copt’ pentru politică; reconstrucția ‘coloniilor’ stă la îndemâna ‘stăpânilor’.

 15. Istoria spune ca „schimbarile adevarate sunt posibile doar daca este atins un nivel suficient de ridicat de emancipare a indivizilort” , ceea ce este foarte dificil sa se realizeze in conditiile unei societati colectiviste, politizata cvasitotal, in care ideologiile sunt inlocuite cu propaganda, ierarhia valorilor este rasturnata(prostocratie), iar expunerea la democratie este f. slaba(distanta mare fata de Occident, izolare fata de alte culturi din cauza barierei de limbi , acces pt cei cu pregatire modesta numai la informatii tv si comunicare unilaterala prin monologuri ale unor personaje din categ. politicieni populisti, activisti ai propagandei si teoriilor conspiratiei, si agitatori). In plus, ceea ce se poate observa sunt dirijarea democratiei si economiei in folosul profitorilor din politica si administratie:lipsa transparenta, privilegii”speciale”, investitii care nu sunt prioritare, nu se recupereaza sau nu contribuie la buget, lipsa delimitarii clare intre proprietatea publica si cea particulara , ignorarea principiilor economiei de piata( subventii, vouchere, cererea vine de la politicieni si patroni, nu de la clienti). La acestea se adauga:supradimensionarea sist. bugetar, coruptia, dublul standard , nepotismul si favoritismele(vanzarea si cumpararea de avantaje). Fiindca atat cei de la butoane, cat si cei din opozitie vor „status-quo”, sa obtina in alte mandate , sa ramana in politica sau administratie si sa duca in continuare, ei si apropiatii o viata la standarde de lux, schimbarile sunt putin probabile. Ne dam seama de asta reamintind ce scriau Caragiale, Eminescu, Creanga si altii despre politica, invatamant , religie etc.

 16. In 89 operatiunile au fost conduse de securitate,atit pe strada cit si in birouri,activitate care continua si astazi.Daca nu o stiti dvs,nu o stie nimeni.

 17. Ti-ai primit peste bot palme de la toti Sorosistii cu care te iubeai si dintr-o data ai dat-o pe patriotardism si valorile liberale. Esti de tot rasul domnule Marga, cat tipai in gura mare cat de rai e nationalistii si ca e rai aia anti UE. Acuma stai in mizeria pe care ai facut-o si nu mai incerca sa castigi simpatii ca nu meriti.

 18. Păi, singur ți-ai făcut-o, patriotic, numărând drapelele secuilor și inscripțiile in maghiară.. Uite patriotic unde ai ajuns, doar ai competenți cu doar astfel de preocupări. Zici că reconstruiești ?? Cu cine bre ?? Cu analfabeți,. sau cu investitorul imobiliar careți face bloc in mijlocul ogorului ??..Ai școală ?? Ai justiție ?? N-ai,. Păi altfel cum bre.. Iți trebuie o reformă administrativă, teritorială, ai nevoie de o altă constituție.. Ai de descentralizat mai tot,..Bucureștiul trebuei să fie doar simbolic..Iar curățenia generală in toate instituțiile trebuie efectuată..Altfel,.. vorbe,..

 19. Bre,sloganu ,,Reconstruim Romania,,e dat la bascalie..Apei pentru a reconstrui trebuie intai sa darami ce ai,si asta fac amu ia leberalii turistului Klausica.Pas cu Pas.Gandeste bre.Pricepe bre.Noah,al cu Esenta Lucrului a spusa lucrurilor pe nume..Fara politrucii bagareti si infipti pe societatea civila.E fix tot ca un ,,stup,,unde trantorii au acaparat puterea si traiesc pe spatele ,,lucratoarelor,,pe care le considera sclavii lor personali,adica taman invers ca la albine unde trantorii sunt fugariti ca mananca mierea fara sa produca nimic.Bre,ia uite de priveste cum sta infipt la Cotroceni cel mai mare Trantor..Ghi-ni-on.

 20. De la cine asteptati schimbare ? De la alesii neamului din Parlamentul Dambivitean ? Ala este adunatura de h o t i + e s c r o c i + s m e c h e r i + s e m i a n a l f a b e t i + s i m p l u b e t i + p u i d e b e t i v a n i / c u r v u l i t e
  Ps. Voi gasiti exemle pentru fiecare specie.

 21. Vali .. UN_OM … Valah …
  Nulitățile sunt atât de numeroase, încât nu au nicio reținere să-și afișeze nemernicia.

 22. Dupa lecturarea cu atenție a ,,scrierilor “ acestui năimit ,care – trăiește in puf ca Marx la Londra când își scria teoria imbecila a ,, Capitalului” , reiese ca susține niste elucubrații- combinație haotica de elemente absurde. Iar prostocratia este starea construită dupa manualele KGB intre 1989, Decembrie si 1999, iar acum culegem roadele. Trântește una ,,calda” si una ,,rece”. Exemple: ,,ma simt alături de cei foarte multi pentru care adevarul si dreptatea sunt modurile conviețuirii”. Total greșit: adevarul si dreptatea in coexistența cu pensiile ,,speciale” pentru magistrați si distrugerea stat de drept sunt irealități. ,,sa criticam dar sa ne uitam si in oglinda.România va exista si dupa decidenții actuali” -cum se simt oare cei de la putere -FSN , de 32 de ani ?, bla, bla…,este nevoie de suveranitate naționala “-iar cancelarul german, Scholz vrea integrarea Europei plus Balcanii de vest si o armata naționala.Tot expozeul acestui naimit este identic celor de la ,,fabrica de directori ,,Ștefan Gheorghiu” – Fane Babanul in limbajul romanilor. Acest produs al comunismului , Marga , postac prorus, trebuie interzis in media fiind cancerigen.

 23. Romania este facuta praf! Asa cum a prognozat Ceausescu de la Tirgoviste! Numai o noua dictatura nationalista care sa infunde puscariile si eventual ocnele de sare cu cel putin 1 milion de ticalosi care stau atirnati la soare in institutiile statului! Si inca 1 milion de interlopi! Numai asa se poate schimba ceva! D-l Marga peroreaza ca de obicei mult si ineficient!

 24. Un om sovietic se poate spune care este cel mai superior om din lume.
  Omul sovietic este cel care munceste 25/24, este dezinteresat de sine,se sacrifica pentru popor si nu consuma vodka.

 25. Dl profesor a sesizat corect, nimic nu se poate face in aceasta tara fara o conditie esentiala: preluarea controlului national, asupra economiei! Cind multinationalele detin economia Romaniei in proportie de 75%, nimic nu se poate construi politic, educational, siguranta nationala si democratie! Ei, strainii, dicteaza totul! Asa ca, la munca romani, pentru reluarea controlului tarii, asta si prin abolirea acelor legi de vasalitate totala fata de Vest!! PS. Sa ne lase Vestul sa facem ce este la ei, in productie, distributie, control statal, proprietate etc>>

 26. @ bla bla – ule

  ești una dintre likelele amintite mai sus.
  Likele intelectuale = Intelectuali vopsiți ale căror stomacuri sunt mult mai dezvoltate decât creierul , un fel de ierbivore absolvitoare de scoli înalte , amorale , atemporale și asociale .

 27. Tu, însă, perorezi foarte puțin și … aberant !
  Aștept să spui, „eficient”, când și cum se va instaura „o noua dictatura naționalistă care sa înfunde pușcăriile si eventual ocnele de sare cu cel putin 1 milion de ticăloși care stau atârnați la soare in instituțiile statului! Si inca 1 milion de interlopi.” ?!

 28. Maine o sa-l avem pe tov.Severin ( nu Ylici Y.)! Ce cloaca d-le, ca nu potzi sa spui mai mult de Romania.
  O zi buna.
  Con

 29. Nu ai vazut,ma enoriasule.cum sunt sunati si primesc sms-uri aia pe la televiziuni,cind in anumite imprejurari se apropie de adevar sau invintiesc pe cineva de un dezastru,etc.?! Nu ai vazut,cind se dezbat teme fierbinti toti sunt cu mina pe telefoane??! Ce inseamna asta? Asta inseamna ca sunt struniti,amenintati,avertizati,ghidati.Omai poti numi p´asta democratie,ma enoriasule?? Democratie sau securism imputit?

 30. Dvs. ati inceput distrugerea invatamantului romanesc prin introducerea „manualelor alternative” (sensul ghilimelelor este acela ca ele nu au mai fost manuale ci au devenit maculatura. Si da, erau alternative adica orice alegeai, toate, erau la fel de proaste) cum oare am mai putea avea incredere in dvs., in viziunea dvs., in propunerile dvs. ?!?!

 31. Ca să ai o clasă politică de calitate trebuie să ai de unde alege. Toate partidele sunt împânzite cu astfel de specimene. Puțini oameni de caracter și profesioniști nu se implică cu prostii. România e o afacere încheiată. Nimic nu se poate face acum. Uitati-va la nivel de județe. Dezastru.

 32. Foarte bun articol….
  As completa….DEZVOLTAREA UNUI CURENT DE EMANCIPARE NATIONALA, DE REDESTEPTARE A CONSTIINTEI NATIONALE ESTE PRIORITATEA PRIORITATILOR !!!!
  „ESENTA LUCRURILOR” a spus lucrurilor pe nume…
  Cei 33 de ani de dezastru/catastrofa nationala ne-au dat in urma cu vreo 200 de ani….

 33. Poporul roman a votat 90% un Parlament cu 300 de membri , prin Referendum , validat de CCR ! De ce majoritatea de 70 % PSD-PNL , nu respecta vointa poporului ? D.le Marga , ai la indemina cea mai grava incalcare a Constitutiei Romaniei , fa ceva , fa o scrisoare deschisa public adresata fiecarui parlamentar in parte , arata-ti revolta , pune-o pe internet si va fi semnata de milioane de romani ! Dispui de notorietatea necesara pt. ACTIUNE ! Condamna public abuzul infernal al pensiilor speciale , lucruri concrete ! Esti omul potrivit !

 34. Cine sa o faca??? Ca globalistii vor demolarea???? Intai hai sa facem desglobalizarea. Puterea e in mana globalistilor, asa ca nu are cine face. Pariem. Dl Marga viseaza.

 35. Votez pentru, tot ce a spus dl. prof.Marga ! Constitutia tarii spune ca”nimeni nu este mai presus de lege ” ! Ei, si ce daca spune? Legile sunt pentru fraieri ! De exemplu , intreb si eu , ca un neica nimeni ce sunt, ce se intampla cu un guvern care nu respecta legile tarii , legi izvorate din Constititie! Exemplu : Legea pensiilor spune ca pensiile se majoreaza anual cu rata inflatiei ! De ce nu se aplica ? Aceasta LEGE , ca orisicare alta, nu are nevoie de aprobare in guvern , nu are nevoie de aprobarea Parlamentului si nici de a Presedintelui! E LEGE si atat ; trebuie aplicata in litera si spiritul ei! Pe guvernanti ii doare-n cot de lege! Ca nu se aplica , nu-i pasa nici Presedintelui , nici Parlamentului , nici macar Curtii Constitutionale ! Este firesc sa fie asa? DA, pentru ca traim in Romania, si aici sunt trasi la raspundere, pentru incalcarea legilor , doar amarestenii de rand ! Guvernantii au voie , se pare, sa nu le respecte ! Ei fac cum vor ei , nu cum spun legile ; ei fac din alb, negru si din negru, alb ! Vai de mama noastra !

 36. @ Daniel. Ar trebui sa cunosti faptul ca manuale alternative erau si pe vremea lui Iorga, chiar daca nu se numeau asa. Conditia a fost si este ca ele sa fie bine concepute si scrise. Cat despre in ce si cine crezi matale, cui ii pasa? S-ar zice ca nu crezi in nimic.

 37. Reconstruirea României a devenit o necesitate care poate si trebuie reaalizată printr-un set de reforme structurale profunde precum:
  -Reducerea numărului de ministere la 15-16, la fel cum este in Franţa şi Germania;
  -Desfiinţarea agenţiilor şi instituţiilor care nu sunt neapărat necesare, atribuţiile lor putând fi preluate de alte instituţii, simultan cu o descentralizare reală;
  -În administraţia locală, păstrarea acelor primării care servesc peste 8.000 de cetăţeni, şi comasarea celorlalte;
  -Reducerea numărului de judeţe la 15- 16, într-o primă etapă, apoi la 8, echivalente cu regiunile de dezvoltare;
  – Înlocuirea instituţiilor care servesc acum cetăţenii prin numerosi funcţionari, cu aplicaţii informatice care funcţionează nonstop, online.
  Reconstruirea Românie trebuie sa inceapa cu regionalizarea, dar nu formal asa cum o avem acum, cu ADR-uri (Agentii de Dezvoltere Regională) ca organizații nonguvernamentale, ci cu regiuni administrative funcționale, cu forță juridică, adică să poți merge direct la Bruxelles să depui proiecte pe bani europeni fără să mai fi nevoit să treci prin București. (Vezi si:(Vezi si: https://www.gandul.ro/stiri/ccir-pentru-reducerea-cheltuielilor-bugetare-romania-are-nevoie-de-scaderea-la-15-a-numarului-de-judete-19798017)

 38. Mă uit cu interes nu doar în ce spune articolul domnului Marga, ci și în spun cei care postează ce cugetă. Mai ales că suntem după sondajul ziarului Cotidianul, care a dat peste 67% susținere pentru candidatura domnului Andrei Marga la președinția României. Jos pălăria Fekete Tulipan, Liviu, Didos, Costel, Ioan, Justinianus, Marele Urs, Mysebi, Bătrânul. Nu am neapărat aceleași opinii cu dânșii, dar respect civilitatea și-l respect pe cel care are simțul valorii. Aici și simțul nevoii de a scoate România din situația actuală. Îmi pare rău să o spun, dar Daniel, blla bla, valdi debitează falsuri și nu cugetă pînă la capăt. De pildă, ei reproșează manualele alternative decise de domnul ministru al educației naționale Andrei Marga. Numai că decizia nu era complet nouă. Iorga și Giurescu au introdus manuale alternative la Istorie, Ion Chinezu a făcut ca orice profesor de liceu important să elaboreze manualul lui. Programa disciplinei este unitară, manualul putea fi personal. Așa este normal, iar Iorga, Giurescu, Chinezu, Marga au știut bine asta. Este și tradiția din țările civilizate.
  În articol domnul Marga cere opinii deschise, fără ezitare. Văd că nimeni nu a contestat vreo formulare a articolului. Pe care și eu îl socotesc punct de plecare pentru un program. Semn de bun augur. Dar discuția abia începe. Fie ca ea să aducă un orizont nou în țara noastră!

 39. Poți să fii sau nu de acord cu opiniile unei persoane. Dar dacă le exprimă la subiect, acea persoană îți exercită un drept civic. Asta este totul, Anonim. Ar trebui să ne obișnuim cu discuția pe argumente, nu pe persoane.

 40. Iuliu
  Motto:
  „Teoria sine praxis est cum rota sine axis” (teoria fără practică e ca roata fără ax.)
  (PROVERB LATIN)

  Despre Reconstruirea României se vorbeste enorm de către numerosi analisti dar nu se face nimic concret. Prin anul 2020 a fost elaborat chiar un „Manual pentru reconstructia Romaniei”, care ajunge la concluzia că :”Administratia publica este exact atat de eficienta pe cat este de competenta clasa politica care o conduce. Avem, deci, cea mai incompetenta clasa politica din Uniunea Europeana. Punct. De aici trebuie inceputa, de fapt, reconstructia Romaniei:
  (Vezi: https://ziare.com/ferrari/romania/manual-pentru-reconstructia-romaniei-1…)

 41. Numitul si renumitul Marga Andrei, din nou in instanta !?

  Portal > Tribunalul SUCEAVA > Informaţii dosar
  Informaţii dosar
  Informaţii generale
  Părţi
  Şedinţe
  Căi atac
  Citare prin publicitate

  Informaţii generale

  Nr. unic (nr. format vechi) : 545/86/2022**
  Data inregistrarii 21.06.2022
  Data ultimei modificari: 29.09.2022
  Sectie: Secţia I civilă
  Materie: Civil
  Obiect: actiune in raspundere delictuala
  Stadiu procesual: Fond
  Părţi
  Nume Calitate parte
  COLCERIU DANDU I. Reclamant
  MARGA ANDREI Pârât
  BOARI VASILE Pârât
  GORUN ADRIAN Pârât
  LASCU GHEORGHE Pârât
  UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI Pârât
  POP LIVIU Pârât
  GÂNFĂLEAN IOAN Pârât
  CIORBEA VICTOR Pârât
  AVOCATUL POPORULUI Pârât
  UNIVERSITATEA CREŞTINĂ DIMITRIE CANTEMIR- FACULTATEA DE DREPT CLUJ-NAPOCA Pârât
  Şedinţe

 42. Cei care-l acuză pe Andrei Marga că-și face culoar pentru alegerile prezidențiale din 2024 , deși s-ar putea să fie chiar mai repede, le reamintesc că analizele dsale pot fi fructificate de orice alte forțe politice din România , iar experiența-i poate fi folosită și în alte demnități ministeriale, inclusiv de premier.
  Critica felului în care suntem tratați de partenerii noștri, NATO și UE aduce aminte de felul în care „peștii” le folosesc sexual pe bietele fetițe căzute pe mâna lor, unele de bună voie, altele din naivitate , dar cu aceleași rezultate : primii se îmbogățesc și celelalte se-mbolnăvesc până la urmă și sunt lăsate la vatră, sau uneori chiar lichidate dacă îndrăznesc să „ciripească”.
  Cam asta a pățit România sub patronaj NATO și UE : în 33 de ani am pierdut mai mult decât în cele două Ww, astfel că nu mai avem nici industrie, nici agricultură, ba chiar nici bună parte din pământ, care este vândut străinilor , ce alte țări, cu excepția cunoscută a Ucrainei ,nu au îndrăznit să facă.
  Dăm bani grei pe tot felul de vechituri militare, iar românii suferă cumplit de cei 3 F ( foame, frig și frică)
  Mai nou trebuie să cumpărăm noi Iron Dome de la Israel !
  Păi dacă e nevoie de ele și e nevoie acum că NATO a intrat fățiș în război cu Rusia, n-au decât să le cumpere NATO din banii strânși de la toți și să le aducă și pe astea la noi, ca țară limită NATO, nu să le cumpărăm noi din banii noștri, că doar toți au nevoie de apărare și nu doar noi, cei veșnic în calea cotropitorilor !

 43. @Profesor de București: Abjectiile pe care Marele Urs le varsa contra romanilor, ti se par argumente la obiect?

 44. Acest costel sârbu trăiește din dejecții, colportări și delațiuni. Ins fără valoare, dar cu ifose. Să i se observe ce memorii despre cei care-in suntem colegi de la facultatea de chimie clujeană, a trimis la instituții. Sunt arhive. Inși care cred că democrația este șansa delațiunii și valoarea este capacitatea de a face rău altora. Nefiind în stare de creație, unii trăiesc din murdării.

 45. Anonim, încă o dată: faptul că recunosc dreptul unui om de a-și spune părerea nu înseamnă că împărtășesc acea părere. Este timpul să respectăm drepturi și apoi să discutăm opinii. Invers nu merge.
  Ca de obieci, în loc să discute subiectul apar delatori. Lipsiți de capacitatea de a avea o opinie în subiect, aceștia o iau pe arătură cu ce le trece prin cap. România s-a fript deja cu asemenea specimene. Nu cumva stăm pe loc căci nu discutăm civilizat? Dreptatea se face – dacă se face – prin lege, nu prin aiurelile smintiților.

 46. Bla…bla…bla…..hai la noi sa mancam vorbe ! Mircea Cosea de exemplu este mult, mult mai la obiect …

 47. Stimate d-le profesor,
  Vă felicit pentru că v-ați hotărât să candidați la președinție!
  Citind articolul „Reconstruirea României”, am ajuns la concluzia că aveți o viziune clară asupra nenorocirilor provocate de clasa politică de după ’89, cât și asupra căilor de aducere a țării pe o treaptă superioară față de tot ce a fost ea în trecut.
  (mai departe vă rog citiți aici:
  https://drive.google.com/file/d/1KosQXHdHNtjMRVmNcKeA6sqL5Vx9hIOg/view?usp=sharing

 48. Compari, într-adevăr, Nicu Olahus, mere cu alte fructe, cum zice articolul. Te știam mai în stare de a face deosebirea. Păcat! poate că oboseala e de vină.

 49. @Profesor de București: Excelati in mari principii, mai putin in atitudine. Libertatea de opinie este una, propaganda de razboi altceva.

 50. @ Profesor de București:Matele spui printre altele:”aceștia o iau pe arătură cu ce le trece prin cap.” Să înțelegem că dumneata ai lucrat la discuit, grăpat, sau semănat peste arătură? Măcar ai lucrat cu tractor, sau cu o pereche de bivoli?

Comentariile sunt închise.

Precizare:
Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.