Andrei Marga: Sensul jurnalismului actual

 De la începuturile mediatizării, când se popularizau știri în gazeta personală sau în editura de familie, trecând prin competiția massmedia dependente de curente din societate, la monopolurile mediatice de astăzi, s-au parcurs schimbări. S-a extins informarea, dar au sporit selectarea și controlul informațiilor.

În orice caz, mass media au atins astăzi un volum și un impact fără precedent. Ele sunt însă lovite de fenomenul nou, al refeudalizării, din modernitatea târzie. În media, refeudalizarea aduce cu sine separarea între realitate, mediatizare și adevăr.

Nu se poate face față acestui fenomen fără a reafirma sensul mass media. Iar, odată cu remarcabila aniversare a unui jurnalist de prim plan, nu  putem să nu ne întrebăm: Ce sens are de fapt jurnalismul?

Ne sprijină să dăm răspunsul cei care au reflectat asupra sferei publice din societățile actuale până la a conceptualiza. Azi este clar că mass media se înțeleg plecând de la nevoia conducerilor de a compensa riscul de „dezacord (dissent)” prin emiterea de versiuni ale evenimentelor. Acum, mass media caută să ia sub control cetățenii și desfășoară, cum se spune, un „potențial autoritar”. Voind însă să informeze, ele păstrează ceva din „potențialul emancipator” de la origini. Astfel, ele rămân în „ambivalență”, țintind la controlarea și la deșteptarea oamenilor.

Mass media, dar și societatea, s-au schimbat ca urmare a patru procese: erodarea grupului social al micului și mijlociului producător, pe umerii căruia s-au clădit democrația, interesul public și suveranitatea statală în epoca modernă; declinul sferei publice odată cu concentrările de putere economică;  adjudecarea de mari unități în mass media de către cei cu forță financiară; transformarea mass media în industrie, odată cu lărgirea pieței și amplificarea reclamei.

Mass media au ajuns treptat la remorca marilor interese politice, economice și financiare. Corelat, proletarizarea a lovit și condiția de ziarist – acesta devenind dependent de profitul întreprinderii. În același timp, cel care folosește informațiile este interesat deocamdată mai puțin de adevăruri, cât de incitări și lovituri. „Fake news”-urile au devenit parte a vieții, iar epoca „post-adevărului” a început. Mai mult, odată cu pandemia din 2020 și cu războiul din Ucraina, s-a ajuns la o nouă concentrare mediatică. Trusturile cu impact major dau versiunile evenimentelor.

Excepții mai sunt încă, desigur. Pe scenă, sunt și pledanți pentru deschiderea minților și oameni care cugetă pe cont propriu considerând faptele. Dar unde sunt ceilalți?  Gentlemanul care a fost George Bush, artizan al reunificării Germaniei, nu a participat la ceremonia reunificării din 1990 spre a nu-i pune în poziție jenantă pe aliații de odinioară. Unde sunt azi și gentlemenii?

Altădată, chiar mass media generau anticorpii la degradări care încep cu încălcarea de reguli de logică și de comunicare și continuă cu versiuni  preconcepute ale faptelor. Acum, încălcările sunt luate ca virtuți.

Aceste lacune se mai depășesc prin atitudini exemplare. Un jurnalist de notorietate, Frank Schirrmacher, care analiza starea autonomiei de gândire, a fost întrebat: „Resimțiți ca o ofensă  să fiți desemnat astăzi de stânga?”. Regretatul editor al ziarului conservator „Frankfurter Allgemeine Zeitung” a răspuns: „Ofensă? Nicidecum. Nici nu găsesc că m-am schimbat. Eu sunt ca toți ceilalți, martor la o gândire care duce cu necesitate la privatizarea câștigurilor și la socializarea obligațiilor”. Dar câți mai iau stabilirea adevărului ca ceva obligatoriu?

Observ trei prejudecăți care afectează azi, la noi, înțelegerea sensului jurnalismului. Se mai crede că jurnalistul exprimă opinii contextuale, ale zilei, încât nu are de dat decât materiale perisabile. Unii mai cred că jurnalistul este subiectiv prin natura profesiei, încât scrisul său ar ieși de sub criterii de evaluare. Alții mai cred că jurnalistul nu poate trăi fără a se înregimenta într-o „tabără”. El ar fi un politruc care scrie.

Sunt, desigur, și acestea. Unii scriu fără informare, la comenzi sectare, dezlănțuindu-și umorile, opaci la adevăr și dreptate. De unde valori când respectivul nu știe că valorile există?

De aceea, atunci când unui jurnalist, fie și de notorietatea lui Cornel Nistorescu, i s-au tipărit editorialele (În cazanul tranziției 1997-2000, 2015, vol. I, II, III), unii le-au socotit volume de opinii. Am spus-o însă și atunci că impresia nu se justifică (A. Marga,  „Adevărul va ieși la iveală”, în „Cotidianul”, 25 august 2015). Aceasta, din motivul simplu că în volumele sale este vorba nu numai de redarea, cu participare la valori, a cotiturii din anii nouăzeci a istoriei României, ci și de una dintre vocile care și-a asumat să dea o optică coagulată, responsabilă asupra a ceea ce se trăia. Volumele probau că și jurnalistul se confruntă cu repere civice și etice și trebuie să fie gata să răspundă.

Cornel Nistorescu a și dat, în volumele În cazanul tranziției 1997-2000, puncte de vedere memorabile. Bunăoară, și el a apărat ideea că „România are nevoie de justiție ca de aer. Dacă greșelile sau speriații de ea vor reuși să creeze doar imaginea unei răzbunări, atunci toată operațiunea ar putea fi compromisă” (I, p. 55). În agitata discuție din țară privind ocuparea funcțiilor de decizie, Cornel Nistorescu a apărat un principiu: „Progresul României este mai important decât trecutul unuia sau altuia dintre noi. Iar această nouă atitudine nu obligă pe nimeni să-și uite suferințele sau vinovățiile” (I, p. 47). El a pus, printre foarte puțini, întrebarea încărcată de răspundere „De ce România este singura țară din Est care are stânga anemică?”. Pe care o putea prelungi ușor, în logica proprie, cu întrebări precum „De ce liberalismul a rămas rudimentar” sau „De ce creștin- democrația nu a cultivat democrația?” sau „De ce inși care se proclamă că ar reprezenta noul nu sunt în stare să gestioneze un chioșc?”. Și cu întrebarea mai cuprinzătoare. „De ce mulți cetățeni se revoltă în fața situațiilor, dar la vot iese invers?”.

Cornel Nistorescu a vituperat „înțelegerea românească a democrației”, în virtutea căreia nu doar că nu se recrutează oameni capabili, ci „se rade totul” (II; p. 106), a acuzat căderea frecventă în „neputință” ce „gripează” mecanismele (II; p. 111), „superficialitatea” unora ajunși la vârf (II, p. 118), slaba pregătire a decidenților (II, p. 121), incapacitatea comunicării cu cetățenii (II, p. 162), vorbăria despre orice (III, p. 23) lucrul la „nimereală” (III, p. 162), ineficiența (II, p. 175). Cornel Nistorescu nu a menajat nici pretinsa „disidență” a anilor optzeci, care, „ajunsă în vârful piramidei, s-a îngrijit mai întâi de ea însăși” (III, p. 487), după ce „amatorismul” i-a devenit evident (III, p. 486). Apelul lui Cornel Nistorescu, „ceva tot se mai poate schimba în România dacă în judecățile noastre despre noi și despre ceilalți am trece mai des pe la examenul onoarei. Ceva îmi spune că pe scenă ar mai rămâne foarte puțini” (II, p. 199), a rămas actual.

Și înțelegerea rolului jurnalistului a plecat de la un crez ce merită redat: „Oricât de priceput analist, comentator sau politician ai fi, îndoiala trebuie să te însoțească mereu. Certitudinile grosolane sfârșesc întotdeauna într-o mizerie cruntă” (I, p. 162).

Cornel Nistorescu a ales să-și lanseze aici, la Muzeul de Istorie din Oradea, noua sa carte, Cartea exasperării mele. Cincisprezece ani la Cotidianul (Casa Serafim, București, 2023), care reunește articole despre o altă perioadă a istoriei României. După „cazanul tranziției”, el abordează deceniile pe care le putem socoti, cu probe ce se înmulțesc de la o zi la alta, „ale derapajului”.

Două observații aș face din capul locului.

Prima este aceea că, în cultura de la noi, examinarea istoriei recente este vitregită. Sunt păreri, dar lipsesc analize profesionale edificatoare. Cu toate eforturile făcute în unele universități, scrierile de istoria contemporană sunt lacunare și nu te poți baza pe ele. Dacă le citești, poți constata ușor că profesorii de istorie contemporană fac cam ce făceau pe vremuri cei de la socialismul științific – cântă în strună. Istoria contemporană a țării (vezi, de pildă, relația Antonescu, Hitler, Carol al II-lea, sau profilul Anei Pauker, sau înlocuirea lui Ceaușescu, sau, mai recent, profilul lui Zelea-Codreanu) o scriu specialiști din alte țări, care stau în arhive! Nu-i deloc întâmplător faptul că nici la Centenarul României nu s-a putut da istoria edificatoare a ultimului secol.

Nu-i de mirare astfel că greutatea examinării istoriei actuale a căzut pe umerii jurnaliștilor. Din ceea ce rețin ei, ca și din arhive, va fi extras cu timpul tabloul a ceea ce s-a petrecut în aceste decenii.

A doua observație este aceea că, și azi, la noi se iau prea puțin în seamă adevăruri de viață cruciale. Bunăoară, se ia prea puțin în seamă ceea ce analiza care a stat la baza tranziției în Europa Centrală și Răsăriteană, elaborată de Woodrow Wilson Center (Washington D.C.), la solicitarea autorităților americane, a spus: o țară care nu se democratizează imediat după înlăturarea autoritarismului, ajunge la eșecuri (Guillermo O’Donnell, Philippe C. Schmitter, Tentative Conclusions about Uncertain Democracies, 1986). Nu cumva ar fi nevoie de trezire, fie și la ceas târziu, căci nu duce decât în impas o democratizare nedusă la capăt?

Se ia prea puțin în seamă și concluzia analizei economice elaborate la aceeași solicitare, de către Universitatea Columbia din New York: privatizarea este soluția economică, iar „terapia de șoc” se impune a fi făcută imediat sub condiția infuziei de capital pentru a consolida unitățile viabile din țările respective (Jeffrey D. Sachs, La fine della poverta. Come I paesi ricchi potrebbero eliminare definitivamente la miseria dal pianeta, 2005). Nu cumva la noi s-a luat o altă cale – mai întâi, distrugerea de unități, cu costurile cunoscute? Iar astăzi, cei mai buni economiști din țară se întreabă de unde atâta distrugere?

Și azi se ia prea puțin în seamă concluzia școlilor care dau tonul în înțelegerea practică a lumii – Chicago, Harvard, Paris, Munchen, Beijing. S-a intrat în schimbarea lumii, sub o geometrie a supraputerilor ce leagă valorile de interese, în care statele naționale procedează rațional promovându-și aspirațiile printr-o cooperare inovativă,  cultivată. La noi acest adevăr este lăsat azi la îndemâna unor diletanți care produc de fapt daune.

Neglijarea adevărurilor cruciale ale vieții face anevoioasă ajungerea la beneficiile scontate. Faptul că la noi s-au luat și se iau prea puțin în seamă aceste adevăruri costă. Oricare cetățean o poate percepe.

În limbajul propriu și în cadrul abordării jurnalistice, Cornel Nistorescu exprimă și în Cartea exasperării mele. Cincisprezece ani la Cotidianul o realitate de netăgăduit. Anume, că nu este soluție în România în afara democratizării, a dezvoltării indigene și a promovării inteligente și cooperante de sine.

Cartea sa este de fapt cronica a două decenii care rămân importante. Căci, oricum am privi lucrurile, cu orice circumstanțieri, nu se poate ocoli adevărul fundamental: mai cu seamă după 2004, România a derapat lăsându-se controlată de un autoritarism incult și obez, care i-a afectat dezvoltarea.

A fost afectată în primul rând aplicarea unei Constituții cu prevederi ca ale oricărei țări ce efectua tranziția de la socialismul răsăritean, la  societatea bazată pe libertăți și drepturi fundamentale ale omului. Iar afectarea a dus țara într-o situație aparte, cu dificultăți singulare în Europa de azi: cea mai mare emigrație din lume în timp de pace,  cel mai mic consum de carte pe locuitor  de pe continent  și neputința, în premieră istorică, a unei „țări eminamente agrare”, de a-și acoperi nevoile curente.

Cornel Nistorescu este unul dintre prea puținii jurnaliști care iau notă de faptul că „autoritățile românești au dus populația la exasperantă neîncredere” (p. 278). Cu limpezime specifică, el argumentează că „România se chinuie să fie un stat modern și se împiedică în propria sa politizare, benefică numai pentru cei implicați și consolidați în această plasă de putere” (p. 289). „Politizarea românească”, scrie el, „deturnează instituțiile, eficiența și rostul lor”; „alterează aplicarea legilor”; „alterează drepturile și libertățile”; „mafiotizează politica”; „pavează drumul lung al incompetenților”; „potențează corupția”; „gripează țara”. Rareori vreun ziarist sau istoric a spus lucrurilor pe nume atât de simplu, ferm și concludent!

În Cartea exasperării mele, ceea ce s-a petrecut este captat într-un tablou coerent. Din el, nu lipsesc cedarea unora la mrejele autoritarismului instaurat după 2004 (p. 14), contribuția pertractărilor autointitulaților „liberali” (p. 31), recursul regimului  la oportuniști incurabili („ce a urât președintele ei au atacat sau terfelit” p. 69), centrarea loviturii din partea regimului pe ceea ce reprezintă democrația – parlamentul, presa, libertățile (p. 23), „anihilarea oricărei tentative de dezbatere publică a oricărui fenomen important din țara noastră” (p. 35),„plimbarea pe la Parchet sau pe la DNA a liderilor opoziției” (p. 43), resuscitarea „poliției politice” („stat polițienesc cu acte în regulă și cu aparență europeană”, p. 105), prezentarea măsluită a realităților din țară la americani (p. 28) și europeni. Toate acestea pe fondul cedării de la civism, tot mai gravă în urmări: „acum funcționarii statului, umiliți, sărăciți, călcați în picioare, sunt obligați să asculte și să execute aiurelile comandate de la Cotroceni. Iar seara, acasă, pe calculatoarele copiilor, să cârtească despre hoțiile guvernanților pe cotidianul.ro” (p. 57).

Cui nu-i alunecă gândul, citind aceste rânduri, la chemarea ilogică din O scrisoare pierdută? Dăm o depeșă la București, să ai curaj ca mine, o dăm anonimă!

Declinul în continuare al vieții de stat, de după 2015, Cornel Nistorescu îl captează cel mai direct. El spune că regimul ce-și ia numele de la actualul Cotroceni, „după primii doi-trei pași către independența justiției, a făcut cam 10-15 înapoi” (p. 118). Diagnosticul are de partea sa evidențele: regimul nu are vreo realizare, comite erori capitale de politică internă și externă (p. 230), dă comunicate caraghioase (p. 237), induce falsuri în populație, cum este și comica pretenție că Charles al III-lea se interesează de șefi de servicii (p. 235). Toate merg în jos, încât se impune chemarea ironică trimisă sus: „mai mergeți și la serviciu”, căci „țara înflorește și președintele se plimbă” (p. 260),

Cornel Nistorescu evocă oamenii simpli – din multe locuri. Nu o face cum o fac destui, doar ca obiecte de etnografie, ci ca exemple de simțire. El îmi amintește de ceea ce Tudor Arghezi îi scria lui Nicolae Mărgineanu, care-l presa să ia în seamă chestiunea „caracterelor”: „Pe aste meleaguri, acum, vrei, mă Niculae, caractere?”. La care cunoscutul psiholog a răspuns: „da, printre consătenii mei și în alte sate știu bine că sunt caractere!”. Revenirea la bunul simț al celor simpli este și alegerea lui Cornel Nistorescu.

În mediul ambiguităților acestui timp, jurnalismul actual își caută sensul propriu. Fapt este că domnul Cornel Nistorescu nu a devenit jurnalist căci nu avea alternativă. La absolvire, el a fost în fruntea promoției sale și putea alege cariera universitară sau altceva. A preferat însă mediul mai dinamic al jurnalismului. Dincolo de perorațiile unora și de fixațiile noii „corectitudini politice”, îmbrățișată de alții, el a ales abordarea evenimentelor cu mintea deschisă, argumentativă și revenirea la bunul simț. Acestea sunt, de altfel, trăsături ale profilului său. În ani  de relativizări, de cauciucare morală și de înmulțire a cațavencilor, în care absurdul depășește descrierile de neuitat ale lui Caragiale, Urmuz și Eugen Ionescu, Cornel Nistorescu dă în jurnalism exemplul profesionalismului și respectului civic, care-l face reper.

(Cuvânt la Muzeul Țării Crișurilor, Oradea, 31 ianuarie 2024, la lansarea volumului lui Cornel Nistorescu, Cartea exasperării mele. Cincisprezece ani la Cotidianul, Casa Serafim, București, 2023).

 

Andrei Marga

Abonează-te acum la canalul nostru de Telegram cotidianul.RO, pentru a fi mereu la curent cu cele mai recente știri și informații de actualitate. Fii cu un pas înaintea tuturor, află primul despre evenimentele importante, analize și povești captivante.
Recomanda 10
Andrei Marga 586 Articole
Author

28 de Comentarii

 1. Excelent argumentat și concludent! Așa e realitatea și redarea ei de către cineva necontrolat și necontaminat.

 2. Conform teoriei umorale,care are o vechime de cca 4000 de ani de observatii si sistematizari, suferinta unui anumit organ din corp influenteaza caracterul,trairile,intr-un cuvant ,omul si, bineinteles, opera

 3. Jurnalismul (indeosebi cel televizat),a avut un rol negativ in societatea romaneasca. Dezinformari, can-canuri, manipulari, etc.

 4. Sensul jurnalismului este foarte usor observabil atunci cind ai capacitatea de a intelege fara a te atasa sufleteste de o parte sau de alta a scenetelor puse in pagina de asa zisii formatori de opinie .Visul oricarui jurnalist este de a influenta , la nivel personal , cititorul .Orisicare scriitor asta ar face si miza devine concurentiala pe acest segment numit Media .Daca observati mai toate stirile aparute la nivelul prezentarilor evenimentelor internationale sunt aceleasi fiind doar copiate cuvint cu cuvint din alte publicatii chiar daca patronul poate fi peste tot acelasi .Ceea ce multa lume educata nu vrea sa accepte este insa ceea ce numim dezvoltare fie ea si mediatica raminînd ferecati in lanturile trecutului care ca si acum nu facea altceva (la alt nivel ) decit sa manipuleze masele .Banuiesc ca stiti sau tineti minte ce minciuni puneau in pagina ziarelor comuniste, de felul Scinteia sau cum o multime de minciuni Istorice ne erau prezentate ca adevarde toti acei autori ce proslaveau o singura persoana . Cit despre caractere ele nu pot fi libere atita timp cit partizanatul si politic este cutuma prin care aceste persoane doresc a insela mase largi de cetateni . Caractereul exista doar atunci cind este desprins de orisicare fel de partizanat ceea ce nu prea vedem ca se intimpla acum in societate .Bineinteles in acest format includem „si eu scriu de bine despre tine daca si tu vei face la fel ” .

 5. In Romania post Revolutionara , Economia a fost demolata , Societatea exploatata , Populatia divizata si imprastiata in 4 zari .
  Perspectivele romanesti = 0

  Clasa Politica & Presa sunt calaii Romaniei .

 6. Felicitari domnul Nistorescu. Sunt curios, daca in primul volum de editoriale( nu le-am citit), distinsul ziarist a comentat si „ciudata” decizie a guvernului Ciorbea de a renunta la subventii in agricultura. Eu consider ca de atunci ni se trag ponoasele de am ajuns sa importam 75% din alimente..

 7. Cel mai bun raspuns la o intrebare legata de cenzura pe Coti este cenzura. Mijto, scoala UBB !

 8. Este simplu: sa-i imbarlige pe prostii care mai cred in obiectivitatea si acuratetea jurnalismului actual.
  Jurnalismul actual este arma principala cu care poti prosti prostii in sensul ca sa impui la conducerea tzarii tot felul de lepre, incompetenti si escroci care sa fure ceasuri din aeroport sau sa hiberneze la Cotroceni……[Rumburak]

 9. UBB este, cum se vede bine, o școală peste cele mai multe din țară. Mai sunt și unii agramați, respinși sau ținuți la distanță de ubb, care inventează tot ce era profesia și este obișnuința lor în seama altora. Ei nu pot cugeta decît cufundați în mizeriile lor. Mizeria caracterului se vede la om în fel și chip.

 10. Butada „șantajul și etajul”, adresată lui Pamfil Șeicaru, este perfect valabilă pentru mass-media din zilele noastre !

 11. Butada „șantajul și etajul” adresată lui Pamfil Șeicaru este valabilă și pentru mass-media de azi ?

 12. „Unii mai cred că jurnalistul este subiectiv prin natura profesiei”

  – Omul este subiectiv de la natura, doar ce-i neinsufletit este obiectiv. Acum, jurnalistul laudat nu mai este om, poate;
  – o mica si neinsemnata observatie: valoarea se intinde de la negativ la pozitiv, asa ca, mai usor cu ea, la om conteaza mai mult caracterul si „cei 7 ani de acasa”;
  – cine a laudat public valoarea pozitiva a unui dictator cu 3 clase primare, a unui criminal dovedit, poate isi face timp sa mearga la cimitirul de langa Piata Pieptanari din Bucuresti si isi cere scuze public de la peste 1.000 de tineri inhumati acolo, si asta tine tot de caracter, nu de valoare, nu de anvergura.

 13. moartea pasiunii…

  intresanta abordarea autorului prin disecarea celui propus prin laudatio, in sensul ca-l dezbraca de ceea ce este cu adevarat si-l inchide in casutele marcate cu etichete, intr-o lume aproximativa determinata, in mod evident, de agresivitate. iar liniile trasate de acesta sint tuse groase intr-un prezent mediocru in ansamblul sau.

  mi-e teama dar ma bucur in acelasi timp ca spiritul lui Cornel Nistorescu jinduieste dupa mersul Dunarii si unduirea apelor intr-un fagas pe care ca l-a sapat cu puterea inimii sale. iar aici nu e loc deloc de exasperare ci de bucurie si frumusete!

  nu sintem nici jurnalisti, nici profesori, nici medici, nici ministri, nici soti, nici iubiti, nici parinti… acestea sint roluri in diverse ipostaze. esenta noastra nu rezida in roluri ci in noi insine. rationalul este supralicitat si are nevoie de patratele in care sa aseze diverse pentru a le putea recunoaste. vine simtirea/trairea si ii da niste ghioage rationalului de ramine mut si ii sparge toate cutiile. si ce liniste se face si cum simti apoi ceea ce este…

  „Gentlemanul care a fost George Bush, artizan al reunificării Germaniei…” este fapt un criminal daca avem in vedere deciziile luate in cazul Panama? fericit sau neferict exemplu? exemplul serveste scopului autorului. subiectul a servit cu totul altceva…

 14. Concepția bine organizată noțional a lui Andrei Marga face ordine inteligentă într-o materie lăsată din nefericire la îndemîna tuturor aberațiilor și aberanților. Bine argumentată situația mass media din zilele noastre, pe care fiecare ignorant crede că o știe de la naștere, fără să mai citească. Bună profilare a lui CN, cu citate cheie, care spun totul.

 15. @tomlin; cei peste 1000 de morti de dupa arestarea si asasinarea Ceausestilor se datoreaza 100% lovituristilor si fripturistilor lovilutiei gorbaciovist-iliesciene,care a perpetuat regimul comunist pana in 2005,degeaba incercati unii sa rescrieti Istoria.
  Ca nu au fost inca judecati asasinii din 1989 ,nu e tarziu ,si Oliver Cromwell a fost judecat si condamnat pentru crimele impotriva poporului, dupa moarte

 16. @Dan:un citat din Caragiale care iti vine turnat:”Naţiile mari au câte un dar sau vreo meteahnă specifică: englezii au spleenul, ruşii – nihilismul, francezii – l’engouement(pasiunea pentru nimicuri), spaniolii – morga, italienii – vendetta etc.; românii au Moftul! Trăiască dar Moftul român!’

 17. Cornel Nistorescu a lăsat urme jurnalistice remarcabile in presa românească. Pe vremea când conducea „Evenimentul Zilei” Cornel Nistorescu a scris în urma atacului terorist din 11 septembrie, 2001 celebrul său editorial „Cântarea Americii”, în care se referă la una din dimensiunile patriotismului american, și anume solidaritatea totală în momentele tragice. Articolul a fost preluat în marile publicatii jurnalistice din întreaga lume.
  Ulterior a preluat conducerea ziarului „Cotidianul”, iar in anul 2023 a a lansat Cotidianul.ro de Hunedoara. Chiar dacă acum a lansat volumul “Cartea exasperării mele. Cincisprezece ani la Cotidianul”, este de asteptat ca exasperarea sa să nu tină mult și să continue să continue cu lansarea de noi editii regionale a ziarului „Cotidianul” după modelul celui de Hunedoara.

 18. @Dinu > 17-22 Dec 1989 sunt opera comandantului armatei romane cu ordin de la comandantul suprem. In armata nu exista dubii, toate ordinele si toate operatiunile sunt consemnate intr-un registru special. Dupa 22 il aveti pe comandantul de la aviatie, care a omorat la Otopeni un autocar de soldati romani nevinovati . Cand faci niste acuzatii trebuie sa ai si probe, nu doar inchipuirile tale. Oricum, de la ceausism la legionarism exista doar un singur pas: BOR ! Poate cercetezi tu ce cautau civili sustinatori de ceausescu in turlele unor biserici din care s-a tras cu arme de vanatoare. La vremea aceea doar cei de la Interne aveau acasa arme si cartuse nenumarate pentru vanatoare. De ce crezi ca procurorul general al republicii a interzis dinainte orice cercetare de medicina legala in acea perioada ? Evenimentele din Dec 1989 erau planificate din vara, dupa intalnirea de la Malta pentru redesenarea impartirii lumii. Cand comandantul suprem fuge de la conducere, nu poti sustine o lovitura de stat si nici o revolutie. In niciun caz nu sunt spalate de sange strazile si pietele la rasaritul Soarelui. Sanatate si excursii in strainatate !

 19. subiect lipsit de interes,la cate postari sunt,altadata ajungeau 70-80 la ora asta ,pacat!

 20. Potrivit statisticilor Institutului Revoluției Române, între zilele de 17 și 22 decembrie 1989 s-au înregistrat 271 de decese,
  între 22 și 25 decembrie, alte 715 decese,
  iar după 25 decembrie au fost înregistrate încă 113 victime. ;dupa alte cifre 180 de decese.pana la Revelion inca 44
  Cele mai multe decese.peste 900 dupa arestarea Ceausestior
  Istoria nu poate fi trucata si la cifrele mortilor,oficiale
  Deci Iliescu si camarila ruseasca poarta vina maxima,plus perpetuarea regimului comunist pana in 2005

 21. Când opiniile pe marginea unor articole sunt de natură să afecteze negativ … „profilul moral-politic” al Cotidianului în ochii … puternicilor țării / lumii, COMENTARIILE SUNT ÎNCHISE !!

 22. Dinu, cine garanteaza cifrele mortilor cand INML nu cerceta ? Cazul COVID19 a demonstrat manipularea cifrelor la morti. Cert este un singur lucru, zilnic mor in Romania, in medie peste 700 de persoane. Dupa mine, cifrele unui institut a ceva ce n-a existat (revolutie), sunt irelevante, doar scuze pentru ceausistii care au votat 25 de ani un criminal. In vara lui 1989, Malta, SUA si URSS au hotarat alta impartire a lumii in care fostii conducatori comunisti nu mai aveau loc. Toti, inafara de ceausescu, s-au retras si au supravietuit. Doar (editat) ceausescu l-a pus pe alt (editat) sa traga in populatia bucuroasa de schimbare. In orasul martir in care traiam atunci, tragerile au incetat imediat dupa transmisia televizata a executatii ceausestilor. Exagerarea este in interesul celor care profita si acum de avantaje unei revolutii inexistente. La Sibiu tot revolutie a fost la mecelul dintre Steaua si Dinamo 1948 ?

 23. Mai trebuie, ortacilor, și ceva informație sigură și citit din greu ca să ai opinii demne în chestiuni de mass media. Cu atît mai mult azi, cînd acestea controlează mințile. Păcat că nu știți comenta un articol ce poate fi referință, ce stăpînește domeniul și ridică întrebări esențiale atunci cînd este vorba de lume, de țară și de atitudine a jurnalistului. Vă cam dați în stambă cu zvonuri și bîrfe despre ce a fost, căci nu știți ceva serios. Zvonuri și bîrfe nu sun cultură.

 24. Schimbările se fac, apoi se discută dacă au fost sau nu revoluții. Nici nu mai are importanță practică. Dacă unii se afirmă în contexte noi, este șansa lor. Einstein nu devenea Einstein dacă nu părăsea Germania timpului de atunci. Chestiunea e că istoria nu are răbdare. Însă nimeni normal la cap nu-și poate scuza lipsa de valoare prin istorie. Și doar invidia primitivă îl poate face să pună totul în seama istoriei, nu a valorii persoanei. Cornel Nistorescu are dreptate observînd că inși docili pe față se ascund în spatele computerelor copiilor pentru a-i ataca pe alții care au făcut ceva. Să te tot legi de evenimente, publicații și persoane care au însemnat ceva valoros și să sugerezi că propria nimicnicie este cauzată de istorie este doar boală. Într-adevăr, așa, cu lipsa de valoare și josnicie, din invidie și alte boli, nici o societate nu s-a normalizat.

 25. & Probabil că încearcă să îl imite pe Liiceanu, ”autoflatulare cu epopee”, ?

 26. Motto:
  „Jurnalişti, doar calitatea vă va mai salva…!“
  (discursul unui jurnalist-militant la congresul Sindicatului Naţional al Jurnaliştilor, octombrie 2014, Val Joly- Franţa.)
  Jurnalismul actual a devenit un domeniu pe cât de tentant, pe atât de riscant. În susţinerea acestei afirmaţii există numeroase cazuri care reprezintă o dovadă că împotriva ziaristului există numeroase amenintări în adevăratul sens al cuvântului.
  Cu toate astea există jurnalisti care consideră profesia lor ca fiind cea mai frumoasă meserie din lume.
  (vezi: https://timponline.ro/cea-mai-frumoasa-meserie-din-lume/)

 27. Comparat cu ceilalți, puzderia de jurnaliști și formatori cică de opinii, dar a celor dorite de puternicii zilei atât din Țară , dar și din afară, din moment ce toată massmedia este nu doar în proprietatea, dar și la discreția hachițelor unora, cei care au pus laba pe ea, CORNEL NISTORESCU MERITĂ ACEST SUMAR LAUDATIO !
  La fel de lăudabil mi se pare felul în care sunt gestionate mulțimea felurită a comentariilor, rar întâlnită prin alte părți , dar și ținerea pasului cu mersul atât de agitat al evenimentelor, dar mai ales cu interpretarea lor, rareori subiectivă sau partizană.
  Cât despre „cea mai frumoasă meserie din lume” , să nu uităm că este și bine plătită, dar și riscantă uneori!
  Nu precum cea a jurnaliștilor corespondenți de pe teatrele de luptă, anual cam câte 150 de victime colaterale, dar și la schimbarea de regimuri. Și aici nu mă refer la diete, pentru că unii, deși mânâncă cam mult căkt, n-au nici o greață, pe care le-o transmit celor care pun botul la „creațiile” lor ! 😉

Comentariile sunt închise.

Precizare:
Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.