Fantoma pensiilor speciale și violarea Constituției (III)

O fantomă bântuie viața politică și socială românească. Este fantoma „pensiilor speciale”…. „Moartea caprei” pensionarilor „speciali” a devenit prim punct în toate programele politice ale partidelor – cele globalist-populiste, cele justițiar-populiste și cele național-populiste, deopotrivă, de unde a contaminat revendicările de masă. Sacrificiul amintitei capre este, pentru cei cu mintea cât a salvatoarelor Capitoliului (gâștele), panaceul care vindecă de toate bolile și ne scapă de toate durerile. Pentru asta merită și lepădarea de Constituția României. O Constituție udată cu sângele celor care în decembrie 1989 și-au dăruit viața strigând „vom muri și vom fi liberi!”

MANDATUL CONSTITUȚIONAL ȘI ULTRA-ACTIVITATEA LEGII

Ceea ce nu se înțelege este faptul că poporul român are cu parlamentarii și magistrații, precum și cu armata țării și instituțiile sistemului imunitar al statului create prin Constituție, un contract „constituțional”. Acest contract este bilateral. Adică fiecare parte are și drepturi și obligații în raport cu cealaltă. Ca în orice contract, aceste drepturi și obligații se negociază. Prețul reprezintă valoarea mărfii. De cât ești dispus să dai, de atâta primești. Odată, însă, contractul convenit el nu mai poate fi schimbat până la expirarea lui, decât tot prin acordul părților. Acesta este jocul. Cine nu îi respectă regulile va cunoaște ceea ce eu numesc „efectul greblei”: calci pe greblă, coada te lovește în frunte.

Fantoma „pensiilor speciale“ și violarea Constituției (I)

Înainte de a merge mai departe cu expunerea, un lucru ar mai fi de clarificat. Contribuția la fondul de pensii pe care salariații o plătesc nu se acumulează undeva unde așteaptă terminarea contractelor de muncă ale celor care au contribuit, pentru ca de acolo să li se plătească pensia. Nu! Din contribuțiile salariaților de azi se plătesc pensiile pensionarilor de azi. Când salariații de azi vor deveni pensionari mâine, pensiile lor vor fi plătite din contribuțiile salariaților de mâine. Asta spune că între dimensiunea pensiei și cea a contribuției nu este o legătură automată și obiectivă. Când pensiile se măresc nu este pentru că pensionarilor de azi li se restituie mai mult din ceea ce au plătit ieri, ci pentru că acumulările de azi la fondul de pensii permit o asemenea creștere. La aceasta, mai contribuie, la nevoie, și statul prin politicile sale de redistribuție menite a păstra echilibrele și armonia socială.

Și încă ceva pe care demagogii nu îl clarifică: membrii puterii legislative, parlamentarii, au un mandat, iar nu un contract de muncă. De ce nu au contract de muncă? Pentru că nu au un angajator. Angajatorul parlamentarului nu este Parlamentul. Acesta este tocmai ansamblul deținătorilor de mandate. Angajatorul, de fapt mandantul, este chiar poporul român care a conferit mandatul prin vot.

Mandatul (inclusiv cel parlamentar) este un contract. În această speță vorbim despre un contract definit în componentele sale esențiale prin Constituție. Deci nu este nici mandat civil nici mandat comercial, ci „mandat constituțional”. Or, principiul neretroactivității legii spune că orice contract încheiat sub imperiul unei anumite legi rămâne a se executa potrivit acelei legi chiar și după abrogarea acesteia. Avem de a face cu ceea ce se cheamă „ultra-activitatea legii”. Aceasta înseamnă că validitatea legii în timp trebuie să coincidă cu durata de validitate a tuturor contractelor încheiate sub imperiul ei. De ce? Pentru că altminteri ordinea de drept și-ar pierde predictibilitatea; iar ordinea este opusul aleatoriului, întâmplării, neprevăzutului, hazardului.

Neavând un contract de muncă, parlamentarul nu are salariu, ci indemnizație. Indemnizația este plătită de la bugetul statului. Primind-o de la buget, nu are rost să restituie părți din ea bugetului. El va primi, după atingerea vârstei de pensionare, cumulat cu încetarea mandatului, tot de la buget, o „indemnizație de vechime”.

Tot felul de reglementări, adoptate de oameni care nu înțeleg nimic din modul de funcționare a statului, și tot felul de discursuri populiste, combinând statutul celor care exercită puterea poporului prin mandat primit de la popor, cu statutul angajaților parte în contracte de muncă, au creat atâta ceață în mințile oamenilor, încât orice diversiune prinde fără dificultate. Astfel, înghițind pe nemestecate demagogia diversionistă a clovnilor politici din conducerea statului, românii vor ajunge să înlocuiască un legislativ prost cu unul și mai prost; căci, în nici un caz, reducerea veniturilor asigurate parlamentarilor nu va îmbunătăți calitatea acestora. Altele sunt metodele prin care calitatea poate crește.

Sunt cel la propunerea și insistențele căruia, în calitate de ministru pentru reformă, principiul neretroactivității legii (cu excepția legii penale și contravenționale mai favorabile) a fost constituționalizat în România. Adică a fost ridicat de la nivelul codului civil, acolo unde anterior fusese și ulterior rămăsese proclamat, la rang de normă constituțională. Faptul a fost apreciat de cele mai importante școli de drept europene.

Unii teoreticieni și practicieni ai dreptului au transformat, ulterior, rațiunile care au fundamentat acest principiu în principii de sine stătătoare. Astfel, s-a vorbit despre „așteptarea legitimă” și despre „dreptul câștigat”, despre „predictibilitatea și claritatea legii”, despre „siguranța circuitului juridic” și despre „stabilitatea cadrului normativ” potrivit căreia este preferabilă o lege mai puțin adecvată, dar mai stabilă, uneia în continuă perfecționare. (Această ultimă observație constituie unul dintre fundamentele doctrinare ale sistemului de common law.) De fapt, toate aceste afirmații și oricare altele asemenea nu sunt decât argumente pentru regula că legea nouă nu trebuie să se aplice unor raporturi juridice (consensuale) născute sub guvernarea unei legi anterioare, în măsura în care persoana afectată de noua reglementare în drepturile sale câștigate în trecut, nu ar fi acceptat să intre în raportul juridic respectiv dacă ar fi știut că el poate căpăta un alt conținut obligațional.

Nimeni nu poate fi obligat să fie magistrat, parlamentar, militar, polițist, diplomat, ofițer de informații. Cei care o acceptă o fac în considerarea unui anumit statut. Acest statut se compune din drepturi și obligații care intră în patrimoniul celui ce și-l asumă; drepturi și obligații care au un corespondent în patrimoniul celui față de care statutul este asumat – fie el o instituție publică sau poporul român în ansamblul său. Dreptul este aptitudinea unei persoane de a cere altor persoane să dea ceva, să facă ceva sau să nu facă ceva. Acestui drept îi corespunde obligația persoanei căreia i se cere de a face ceea ce i se cere.

În drept, cuvântul „plată” are înțelesul de executare a unei obligații. O lege care spune că plata unui drept încetează este o aberație, întrucât asta înseamnă că dreptul (să zicem dreptul la o pensie calculată într-un anumit fel) rămâne valabil, dar titularul nu îl mai poate exercita întrucât debitorul său, cel care are obligația corelativă, este împiedicat să o respecte. În asemenea situație, cel care rămâne titular al unui drept valabil poate obține în instanță nu restabilirea dreptului, acesta nefiind în discuție, ci obligarea la plată a debitorului său. Cel din urmă va ajunge a se apăra spunând că legea îl obligă să nu își execute obligațiile. Ce fel de ordine este aceea în care legiuitorul le interzice debitorilor să își îndeplinească îndatoririle legale?!?! Este un haos juridic total și, evident, neconstituțional. În plus, este de râsul lumii.

Fantoma „Pensiilor speciale“ și violarea Constituției (II)

Ageamii parlamentari precum Ciolacu, Ciucă și Simons mai spun că nu este vorba despre retroactivitate întrucât plata se oprește doar pentru viitor. Ceea ce se oprește este, însă, achitarea unei sume de bani. Banii nu sunt drept, ci bun. Pentru ca o sumă de bani datorată să nu se mai plătească în viitor, trebuie să se stingă dreptul la plată care s-a născut în trecut. A-l desființa pe acesta (întrucât, practic, la asta se ajunge prin oprirea plății) pe motiv că legea nouă nu îl mai prevede, înseamnă tocmai ca legea nouă să modifice ceea ce s-a născut în trecut și la data nașterii a fost perfect legal potrivit legii de atunci. Rațiunea dreptului este matematică.

STATUTUL CONSTITUȚIONAL ȘI PROTECȚIA LUI

CCR a mai făcut o precizare esențială cu privire la parlamentari, dar ea se aplică și magistraților. Astfel, în decizia 261/2022 s-a reținut că: „drepturile patrimoniale acordate deputaților și senatorilor ulterior încetării mandatului lor … nu pot fi afectate, întrucât constituie unul dintre elementele constitutive ale statutului constituțional al membrilor Parlamentului, fiind intrinsec legate de regimul constituțional al protecției mandatului reprezentativ”. Ce vrea să spună asta?

Ordinea constituțională reprezintă atât contractul dintre popor și stat – ca organizare politică a națiunii, cât și sinteza juridică a identității naționale – adică modul de organizare și funcționare a unei națiuni caracterizate de anumite valori și un anumit ideal. În cadrul acestei ordini au fost înființate anumite instituții. Lucrul s-a făcut prin definirea competențelor lor, precum și prin conturarea mandatului persoanelor prin intermediul cărora acestea se exprimă. Instituțiile respective sunt esențiale nu doar pentru funcționarea statului, ci și pentru calificarea ordinii sale specifice (democratică, dictatorială, republicană, monarhică, parlamentară, prezidențială etc.). La urma urmelor, Constituția consacră o viziune cu privire la aspirațiile națiunii și la modul de gestionare a destinului ei, viziune care nu poate dura decât prin anumite instituții și nu se poate realiza decât prin oamenii care compun acele instituții.

Mandatul pe care acești oameni îl au de îndeplinit include anumite restricții, pe care ceilalți cetățeni nu le au. Nimeni nu își asumă, însă, mai multe obligații decât drepturile pe care le are; și invers, nimeni nu poate avea mai multe drepturi decât obligațiile pe care și le poate asuma. Când între anumite persoane apare o inegalitate în materia obligațiilor, urmarea este inegalitatea în materia drepturilor. Drepturile primite sunt contrapartida obligațiilor asumate.

Egalitatea între membrii unei comunități se restabilește atunci când la obligații inegale se acordă, cu caracter compensatoriu, drepturi inegale. Compensările necesare se realizează inclusiv prin aplicarea unor metode diferite de calcul al drepturilor patrimoniale scadente după încetarea activității – adică pensia. Repet: nu sunt „pensii speciale”, ci modalități diferite de calcul al pensiei, adaptate specificului obligațiilor îndeplinite pe perioada de activitate.

Legile infraconstituționale au dezvoltat și particularizat prevederile Constituției. Prin ele legiuitorii au fost nevoiți să compenseze cu drepturi corespunzătoare interdicțiile impuse celor care urmau a lucra în instituțiile numite de Constituție.

Interdicțiile, care completau ansamblul obligațiilor constituționale intrinseci competențelor atribuite în exercitarea puterii publice, precum și unele drepturi necesare pentru a-i proteja pe cei mandatați împotriva riscurilor aferente îndeplinirii acelor obligații, au fost aprobate direct de popor prin referendumul menit a pune în vigoare Constituția.

Detalierea obligațiilor precum și a drepturilor compensatorii, pe calea interpretării textelor constituționale în lumina regulilor obiective ale funcționării vieții sociale, a revenit reprezentanților aleși de popor. Aceasta s-a făcut prin legi organice. Majoritatea absolută cu care asemenea legi au fost adoptate, a constituit garanția evitării subiectivismelor abuzive. Nu este o garanție absolută, dar în ultimele câteva mii de ani altceva mai bun nu s-a inventat.

Desigur, sunt enorm de mulți parlamentari, militari sau magistrați care nu își îndeplinesc obligațiile. Aceștia ne stau în gât. De aceea unii ar vrea nu doar să li se ia drepturile, dar și gâtul. Numai la ei ne gândim și la modul în care să ne luăm revanșa împotriva lor. Este suficient să îi privim pe falsul erou de la Nassyria sau pe falsul revoluționar de la Buzău, pe fostul samsar de mașini ajuns săgeata parlamentară a săgeții vânătorului Omar Hayssam sau pe țoapa parteneră de nădejde a procurorilor DNA, pentru a dori retragerea imediată a tuturor drepturilor de care ar putea ei dispune. Credeți că dl. Simonis ar fi în stare să înțeleagă măcar principiile ordinii de drept adoptate de Constituția României? Credeți că dl. Ciucă ar fi capabil să le explice? Credeți că dl. Ciolacu ar vrea vreodată să spună oamenilor în față aceste adevăruri și să caute căi constituționale pentru satisfacerea dorințelor lor? Categoric nu! Ei nu știu, nu pot și nu vor.

Revolta pe care aceștia ni-o trezesc cu just titlu (și eu personal am toate motivele să fiu super revoltat), ne întunecă, însă, rațiunea și ne împinge spre acceptarea unor soluții greșite, făcându-ne ușor manipulabili. Iată de ce trebuie să judecăm numai după ce ne-am calmat.

Pe lângă cei menționați cu titlu de exemplu, desigur nu singurii de o asemenea teapă, sunt alții, mulți alții care își îndeplinesc impecabil mandatele, uneori chiar sub amenințarea și presiunile celor dintâi. Pe ei de ce să îi pedepsim? Și chiar dacă ei nu ar exista, nu ar fi nici dreptate nici prilej de bucurie reducerea drepturilor celor care nu își îndeplinesc obligațiile prin încălcarea legii și în special cu nesocotirea Constituției.

Într-o democrație răspunderea este personală. Dacă cineva nu își îndeplinește obligațiile asumate el trebuie să răspundă potrivit cu gravitatea faptei sale. Nu vom retrage / reduce drepturile tuturor pentru că unii nu își îndeplinesc obligațiile.

Pe de altă parte, dacă, de manieră generală, drepturile celor mandatați să exercite competențe parlamentare sau judecătorești, ori alte misiuni de interes public, se reduc, în timp ce obligațiile rămân aceleași, cei care vor accepta asemenea mandate sau misiuni caracterizate de dezechilibrul dintre drepturi și obligații, vor fi de tot mai slabă calitate. Ei vor executa obligațiile la nivelul drepturilor diminuate. În mod normal, dacă reduci drepturile trebuie reduse și obligațiile. Cine va executa atunci obligațiile la care se renunță, dar în care societatea românească este profund interesată? Iată dilemele aberante spre care ne împinge o conducere politică nevolnică, populistă și iresponsabilă!

CE-I DE FĂCUT?

Putem constata excese în dimensionarea drepturilor patrimoniale ale titularilor de mandate constituționale. Fără îndoială, o corecție serioasă se impune. Problema este, pe de o parte, dezechilibrul între drepturi și obligații, precum și cel dintre competențe și răspunderi, iar pe de altă parte, polarizarea excesivă a veniturilor persoanelor fizice în ansamblul societății. Iată ce trebuie cerut să rezolve guvernul PSD-PNL și ce trebuie să îi preocupe pe domnii Ciolacu, Ciucă și Simonis, iar nu fantoma „pensiilor speciale”.

Pentru viitor lucrul se poate rezolva oarecum mai simplu, prioritară fiind ridicarea veniturilor mici, iar nu reducerea celor mari. Tot pentru viitor se poate restrânge și sfera persoanelor cărora li se calculează pensia după alte metode decât cea a contributivității. Se cere verificat dacă nu cumva această sferă s-a extins nejustificat de mult. Nu totdeauna se justifică ca regimul acordat principalului să fie extins și în folosul accesoriului.

Este de umblat la vârsta de pensie, la raportul dintre pensie și salariu, la posibilitatea cumulului, nu atât prin excluderea lui, ci prin evitarea cumulului cu funcții din aceeași categorie cu cele din îndeplinirea cărora s-a născut dreptul la pensie.

Acestea fiind spuse, se cere subliniat din nou faptul că drepturile aferente unui mandat (inclusiv cele referitoare la pensie) constituie elementele constitutive ale statutului constituțional conferit titularului acelui mandat și totodată sunt intrinseci regimului constituțional al protecției mandatului în discuție. Redefinirea lor înseamnă modificarea mandatului, și reducerea lor înseamnă diminuarea protecției acordate atât în interesul celui mandatat, cât și al celui care a încredințat mandatul.

La aceasta trebuie adăugat că asumarea mandatului nu este obligatorie, ci este acceptată, chiar dacă în conținutul său mandatul nu este negociabil. Avem de a face cu un contract de adeziune. Cel care aderă la clauzele lui o face în considerarea statutului pe care îl obține și a protecției primite în schimbul asumării riscurilor legate de îndeplinirea obligațiilor specifice. Acea protecție a fost acordată, inclusiv prin salariu și pensie, nu ca un privilegiu rezervat mandatarului (magistrat, parlamentar etc.), ci ca o garanție pe care și-a acordat-o mandantul (poporul român) sie însuși pentru ca drepturile sale în raportul cu mandatarul să fie perfect observate și satisfăcute. Este vorba despre garanția independenței în judecată și acțiune a persoanei cu care contractul de mandat constituțional s-a încheiat, ferită astfel de tentațiile abuzului, corupției și altor comportamente deviante.

Dacă acel statut a fost greșit conceput sau dacă a fost depășit de evoluțiile mediului înconjurător, el poate fi corectat. Aceasta, însă, numai pentru viitor; adică numai pentru cei care vor accepta mandatul în condițiile noului statut și ale noilor garanții. Este vorba despre cei care abia sub imperiul noii legi primesc un mandat parlamentar, ori intră în magistratură, ori depun jurământul militar. Se dă expresie astfel și principiului libertății contractuale, potrivit căruia nimănui nu i se poate impune acceptarea unui contract sau a unor anumite clauze contractuale. Contractul este un acord de voință, iar validitatea lui este condiționată de libertatea și claritatea voinței celui ce se angajează.

Cei care au depus un jurământ prin care și-au asumat un anumit statut, cu toate drepturile și obligațiile cuprinse în el, vor fi dezlegați de acel jurământ de îndată ce, în mod unilateral, reprezentantul celui în fața și în folosul căruia s-a depus jurământul, modifică statutul. Or, cum așa ceva nu se poate accepta întrucât duce la haos social și la criză constituțională, ceea ce se anulează este actul de modificare unilaterală.

Cu privire la trecut se pot aplica anumite corecții, dar fără a se aduce atingere existenței drepturilor născute sub imperiul legii vechi. O metodă este cea a impozitării în trepte, dar cu grija necesară pentru ca ea să nu ascundă o confiscare.

În fine, trebuie reamintit că trecerea bruscă de la un regim la altul este nu doar contraindicată, ci grav păgubitoare. De aceea, legile bune includ dispoziții tranzitorii. Tranziția este adesea mai complicată decât administrarea unei situații consolidate și stabilizate. Este motivul pentru care disciplinarea ei legislativă cere multă înțelepciune politică, pricepere juridică și abilitate politică. Vi se pare că actualul Guvern PSD-PNL și Parlamentul condus de tandemul Ciolacu-Simonis le au?

Pe toți ar trebui să ne bucure respectarea unor asemenea reguli și principii, chiar dacă ea ar putea lăsa neamendate anumite cazuri scandaloase. Orice sentiment de satisfacție stârnit de „reparații” neconstituționale este periculos.

Dacă astăzi poate retroactiva o lege care taie drepturile „nesuferiților” parlamentari sau „antipaticilor” magistrați, mâine cu atât mai ușor se va proceda la fel cu ceilalți cetățeni. Retroactiv li se vor ajusta și lor salariile și pensiile. Retroactiv li se vor modifica chiriile și dobânzile la credite. Retroactiv li se vor schimba clauzele contractelor de vânzare-cumpărare sau de asigurări. Deja se încearcă acestea, cel puțin la nivel de contracte (contractul este legea părților) în care una dintre părți, sub protecția legii sau a celor care o aplică și profitând de presiunea sub care se află cealaltă parte, își rezervă dreptul de a modifica prin simpla sa voință cele convenite anterior. Îi place cuiva asta? Nu! Este asta conform cu principiile dreptului și ale Constituției noastre? Nu!

Poarta aceasta trebuie închisă, iar nu deschisă mai larg. Constituția ne apără pe toți sau pe nici unul. Atunci când drepturile constituționale ale reprezentaților poporului, ale celor care exercită puterile statului sau ale celor care îi constituie sistemul imunitar sunt încălcate, tot poporul este în pericol. Dacă pentru aceștia s-a putut, pentru ceilalți va fi și mai simplu.

Constituția noastră permite repararea oricăror greșeli. Să le reparăm, deci, respectând-o! Reparația cu violarea Constituției nu este îndreptare, ci repetarea diabolică a greșelii în drumul către dezastrul național final.

Abonează-te acum la canalul nostru de Telegram cotidianul.RO, pentru a fi mereu la curent cu cele mai recente știri și informații de actualitate. Fii cu un pas înaintea tuturor, află primul despre evenimentele importante, analize și povești captivante.
Recomanda 7

26 de Comentarii

 1. Caramels, bonbons et chocolats
  Par moments, je ne te comprends pas
  ……………………………..
  Paroles et paroles et paroles et paroles et paroles
  Et encore des paroles que tu sèmes au vent
  ………………
  (Dalida et Delon)

 2. daca pt omul de rand se poate schimba formula de calcul/legea de cate ori vor si sa-i ”imbogateasca” prin crestere negativa, pt altii, ”este un drept castigat” si de care nimeni nu se poate atinge…daca este adevarat dupa asa zisa noua lege vor scadea pensiile pt ca unora acum in procesul cresterii varstei li s-a rapotat pensia la 25, 30 sau 35 de ani…daca se va imparti la toti la 35 de ani asta inseamna ca vor scadea pensiile cu 15% pt cei a caror pensie au fost raportata la 30 de ani si cu 29% celor a caror pensii au fost raportate la 25 de ani. Deci aprox. cateva milioane vor fi duse in pragul saraciei pt a avea bani pt…cei buni…este bine eutanasie scrie pe stiloul guvernului…

 3. Principiile de drept sunt precum postulatele matematicii.În consecință nu pot fi contrazise,respectiv încălcate de vreo lege.LEX RETRO NON AGIT,adică neretroactivitatea actelor normative ,este principiu de drept. Articolul profesorului Adrian Severin este o demonstrație impecabilă de logică juridică pe înțelesul oricărui om cu mintea întreagă și cu bun simț.

 4. aia care au tredat roma_niea mai tare, au dreptu la pensie speciala. Pentru pericolul la care sau bagat, tradand roma_niea an 1989, si defapt tradando nainte de 1989, pacan toata productia tarii o trimeteau spre vest, sa anfometeze tara, sa vaza si prostu cai foarte „rau” an communism.

  sigur ca oamenii asti tradatori pa pensie speciala siau assumat un pericol, cantro tara normala alde basescu astia erau deja executati pa stadion, paunde intrau cun glont platit an buzunar an coloana cate unu.

  lasati oamenii, alde ion cristoiu, sasi pastreze pensia. E „banii lor” cu care muncesc an visita pan lume si pan europa si acum la batranete.

 5. Subiectul asta cu pensiile speciale nu se va solutiona niciodata intr-o tara in care mafia care conduce tara, nu isi taie niciodata craca de sub picioare ,doar asa pt. dorinta poporului .Ginditi-va ca toti astia au pensii si salarii speciale ,asa ca nu au cum tot ei sa le si elimine.

 6. Mda , duomnul parlamentar trebuie sa fie prezent la parlament si sa-si faca atributiile pentru care a fost mandatat. Ce cauta in AGA la firme ( private si de stat) ,ce mai „preda”la faculte de aceleasi fel ,etc? Este alesul unor oameni. Ce face el pentru cei alesi ?Nu i-am ales sa fie platiti din sudoarea noastra sa pupe „cururi”de licurici.Nu le place „sudoarea „noastra – dunga . Sa-i hraneasca si plateasca „licuricii”.Eu si cred cu tarie si poporul acestor meleaguri nu suntem „esauti”.Severine , ni se strepezesc dintii numai gindindu-va la voi. Fostii si actualii. Ne-ati vindut ca in tirgurile de sclavi si acum clamezi ca aveti „drepturi „? Dar ale noastre unde-s ?Abia asteptati : „Sa murim si sa fim liberi”! Sau sa „fiti liberi „?Erai ministru de externe cind ai semnat tratatul cu Ukruina.Fratii nostri lasati de izbeliste acolo nu faceau parte ca si tine din al 13-lea trib ,nu ?

 7. Toașu Severin e benigiciar de pensie specială.Dacă i- o luăm încălcăm constituția .Dar constituția aia e făcută tot de ăi ca toașu Severin ,Ilescu ,etc.Adică de ăia care se cred proveniți din ,,revoluție”.Ori numita revoluție intâi de toate a fost o mascaradă in care au murit oameni și cu ajutorul la de ăi ca ei,care mai apoi au făcut constituția.Deci schimbați dracu constituția daca trebuie sau așteptați să moară derbedeii posesori de pensii oneroase numite speciale.

 8. VLAD TEPOSU — Principiul fundamental al DREPTULUI , potrivit caruia un judecator nu poate judeca litigii in care el are interese direct sau indirect , cum poate fi incalcat de membrii CCR ? Nu este un urias conflict de interese cind ei judeca litigii de drepturi speciale , ei insiisi fiind beneficiari de pensii speciale ! Nenorocitilor , o sa aduceti poporul in stare sa va dea in cap ! Parlamentul a dat legea criminala , tot el o poate abroga printr-o alta lege … o stie orice student , disperatule ! CIOLACU PARE CA INTELEGE PERICOLUL !

 9. Ce am inteles eu din pledoaria domnului Severin? Mandatul parlamentarului este un contract. Acest contract a fost modificat cel putin o data atunci cand s-a instituit „indemnizatia de vechime” sau pensie speciala cum ii spunem noi profanii, deoarece initial nu exista aceasta indemnizatie (introdusa de PSD). Daca s-a putut modifica contractul o data se poate si a doua oara ca sa se scoata aceasta indemnizatie. Am inteles ca acest lucru se poate doar pentru cei care nu au deja aceasta indemnizatie. Deci pentru viitorii pensionari speciali problema este rezolvabila. Pentru cei care sunt deja fericitii posesori ai acestei indemnizatii domnul Severin propune o impozitare (mica pentru a nu se considera confiscare). Din cate stiu cuantumul acestei indemnizatii poate fi (si a mai fost)modificat. In concluzie propunerea ar fi sa le lasam „indemnizatia de vechime” dar sa stabilim un cuantum de sa zicem 100 de lei pentru un mandat. Asa respectam neretroactivitatea legii si respectarea constitutiei. P.S. Poate domnul Severin o sa-i planga pe beneficiarii mandatului ca raman fara pensie deoarece nu li s-a retinut contributiew la CAS. Pai sa faca cum am facut eu cand am trait din dividende. Am facut contract cu Casa de pensii si am platit contributia ca sa am pensie. Cei care n-au avut contract cu casa de pensii pot sa-si cupere vechime (cel mult 6 ani) conform legii, dar sa se grabeasca deoarece posibilitatea cumpararii vechimii expira la

 10. Ăștia sunt slugile Brusselului! Vor distruge și turismul românesc, deoarece vor fi tăiate voucherele de vacanța, date și la privați, La prețurile existente, doar la TV se duc cetățenii in țara in turism! Pădurile patriei sunt jefuite sistematic! In timp ce parlamentarii au venituri de 13000 de euro pe luna, cetățenii trăiesc in sărăcie! Problema cu sărăcia, cu exterminarea bătrânilor in azile, e foarte veche, de 40 de ani, cheltuirea bugetului pe vaccinuri inutile, toate acestea sunt dorite de public. Cetățeanul vrea pensii și salarii medii de peste 14,000 de RON! Puțin îi pasa dacă i se taie altuia! Cu suprataxarea e clar: banii de buget și PNRR vor fi furați de politicieni! Unde sunt cele 12 spitale regionale unde se vindeca terminalele? Revoltele izbucnesc!

 11. Sunt dorite de public sa se afle adevărurile despre sărăcie, tunurile cu vaccinurile! Sa se dezlănțuie Nuremberg 2.0!

 12. Cele mai mari aberații de drept constituțional susținute de un “ analfabet constituțional “ ! Trebuie ignorat si lăsat să piară in propria-i ignoranță legislativă ! Cică e profesor in drept ! “Drept” vă spun că e o absurditate ca un individ ca acesta sa ne educe viitorii legiuitori ai țării! Dezastruos să-l plătim noi “ poporul” si pe acest specimen !

 13. Cele mai mari aberații de drept constituțional susținute de un “ analfabet constituțional “ ! Trebuie ignorat si lăsat să piară in propria-i ignoranță legislativă ! Cică e profesor in drept ! “Drept” vă spun că e o absurditate ca un individ ca acesta sa ne educe viitorii legiuitori ai țării! Dezastruos să-l plătim noi “ poporul” si pe acest specimen !

 14. Acest corupt ordinar continua cu un tupeu specific nesimțiților cu pensii speciale sa ne de-a lecții. Poporul roman nu este de acord, ba Severin sa cotizeze din banii lor putini, ca voi sa huzuriti!!!!

 15. „Ceea ce nu se înțelege este faptul că poporul român are cu parlamentarii și magistrații, precum și cu armata țării și instituțiile sistemului imunitar al statului create prin Constituție, un contract „constituțional”. Acest contract este bilateral. Adică fiecare parte are și drepturi și obligații în raport cu cealaltă.”DL.Severin se crede la Stefan Gheorghiu sau la SNSPA!

  SA arate unde vb.Constitutia de contract „constitutional”!
  Nicaieri !
  Sunt incalcate -prin pensiile speciale-urm.articole:
  C-(4) Statul se organizează potrivit principiului separaţiei şi echilibrului puterilor – legislativă, executivă şi judecătorească – în cadrul democraţiei constituţionale.
  (5) În România, respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie.”
  Universalitatea ARTICOLUL 15
  (1) Cetăţenii beneficiază de drepturile şi de libertăţile consacrate prin Constituţie şi prin alte legi şi au obligaţiile prevăzute de acestea.
  (2) Legea dispune numai pentru viitor, cu excepţia legii penale sau contravenţionale mai favorabile.
  Egalitatea în drepturi ARTICOLUL 16
  (1) Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări.
  2) Nimeni nu este mai presus de lege.
  (3) Funcţiile şi demnităţile publice, civile sau militare, pot fi ocupate, în condiţiile legii, de persoanele care au cetăţenia română şi domiciliul în ţară. Statul român garantează egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi pentru ocuparea acestor funcţii şi demnităţi.
  Munca şi protecţia socială a muncii ARTICOLUL 41
  (1) Dreptul la muncă nu poate fi îngrădit. Alegerea profesiei, a meseriei sau a ocupaţiei, precum şi a locului de muncă este liberă.”

 16. Pentru perioada locuita la puscarie se da pensie ? Intreb pentru un prieten.

 17. @Ileana > tu pierzi vremea sa demontezi inchipuirile astuia ? La el e nevoie de o schimbare totala de sange si nu e vorba de ala matern !

 18. Vedeti câte soluții date pe fondul prescripției. Cine recuperează prejudiciul? Ce salarii vor? Care pensii speciale?

 19. „Vor distruge și turismul românesc, deoarece vor fi tăiate voucherele de vacanța, date și la privați”

  Toate voucherele sunt un furt din viitorul angajatilor. Daca n-ati inteles, continuati, pentru ca meritati. Oricum, nu pentru voi s-au bagat, nu pentru voi se vor scoate. Statul este pagubitul, deci, voi !

 20. Ce n-am înțeles niciodată este rațiunea includerii piloților (nu mă refer la militari, aceia sunt în baza legii respective) în categoria celor cu pensii speciale (știu ca nu se cheamă așa). Nu apar în Constituție, nu sunt investiți cu exercitarea puterii de stat, etc…proștilor, o să plătiți pensia celor de la Wizzair, dar pt ca de ăștia nu se leagă Rezist, nu aveți nicio problemă, dar sunteți mulțumiți că pompierii o sa stingă incendii la 60 de ani. Gloată idioata!

 21. BUNĂ! Juriștii (să folosesc un termen generic) si politicienii corupti ii gasim in parlament,guvern,administrație, etc
  Folosindu-se de politicienii CORUPȚI, santajabili, magistratii si-au făcut legi speciale pt pensii și salarii.
  De fapt justitia a incalecat statul român si-l calareste cum vrea, după INTERESE si avantaje.
  PENSIILE speciale prin cuantumul lor sfidează poporul si constituie un furt din bugetul țării.
  Totul e putred! Țară e fără niciun dubiu o colonie devalizata.
  E ocupată militar! Suntem apărați!
  E raiul hoților din politică și nu numai. Cu PSD si PNL care au fost la putere câteva DECENII…decenii de jaf ,nu mai E nicio speranță!
  In opozitie ! In primul rand PNL în opoziție!

 22. Dear Sir,
  please find enclosed a letter signed in SG RECOVER.
  Kind regards
  The Secretariat

  COMISIA EUROPEANĂ Ref.Ares ( 2023 ) 4822831 – 11.07.2023
  SECRETARIATUL-GENERAL
  Direcția RECOVER.B – Redresare și reziliență II
  SG.RECOVER.B.2 – Piața unică, Cercetare și Inovare – Estonia, Letonia, Lituania, România
  Bruxelles
  SG.RECOVER.B.2/MZ

  Stimate domnule M,
  Vă mulțumim pentru mesajul adresat doamnei Céline Gauer prin care v-ați exprimat îngrijorările privind efectele taxării asupra pensiilor militare. Doamna Gauer mi-a solicitat să vă răspund la adresă în numele dânsei.
  România a transmis un plan național de redresare și reziliență (PNRR) care, în urma unei evaluări pozitive a Comisiei Europene, a fost aprobat de către Consiliu. Acest Acord (Decizia Consiliului de punere în aplicare și Anexa) include jaloane și ținte obligatorii din punct de vedere juridic legate de diferite reforme și investiții pe care România trebuie să le îndeplinească pentru a primi plățile respective.

 23. ….continuare Reforma pensiilor este un element cheie al PNRR. Această reformă urmărește să consolideze principiul contributivității, să asigure sustenabilitatea fiscală, să sporească gradul de adecvare și caracterul echitabil al sistemului, abordând în același timp recomandările specifice de țară adresate României de-a lungul ultimilor ani. O reformă cuprinzătoare a pensiilor, care include toate categoriile de pensii speciale, va crea spațiul necesar astfel încât România să poată aborda provocările viitoare legate de demografie și de îmbătrânirea populației.
  Reforma pensiilor speciale este inclusă într-un jalon distinct (215). Potrivit acestui Acord (Decizia Consiliului de punere în aplicare și Anexa), NOUL CADRU LEGISLATIV VA REVIZUI PENSIILE SPECIALE ( INCLUSIV PE CELE MILITARE ) și le va alinia la principiul contributivității. Pensiile în plată trebuie să fie calculate având la bază principiul contributivității, vechimea în profesie și o reajustare a procentului legat de veniturile obținute. Totodată, perioada minimă de cotizare trebuie să fie similară cu cea aplicată în fondul public de pensii.
  Îndeplinirea satisfăcătoare a acestui jalon va fi evaluată în contextul celei de-a treia cereri de plată. Vă asigurăm că la nivelul Comisiei Europene monitorizăm atent implementarea Planului de Redresare și Reziliență al României.

  Cu deosebită considerație,
  Luca ROSSI
  Șef de unitate

 24. „Specialii” au voie sa fie actionari (sa cumpere actiuni la H2O, ca-i specilist la asta) ? Dar sa pretinda sume de bani pentru treburi de parlamentari europeni ? Cand faci puscarie merge pensia speciala inainte sau inapoi ?

 25. Că tot e vorba de fantome, oare astea pe cine îi bântuie :
  „După revoluţia din octombrie 1917, au fost duşi la Ekaterinburg, aceasta fiind ultima lor reşedinţă, înainte de a fi împuşcaţi, lucru întâmplat în ineluctabila noapte de 16-17 iulie 1918.

  Bolşevicii, conduşi de Lenin, au alcătuit un plan mişelesc de asasinare a ţarului şi a întregii sale familii. Faptele s-au desfăşurat atât de repede încât ai impresia că au fost decupate dintr-un film absurd. Plutonul de execuţie era condus de Iacov Iurovski. La semnalul stabilit intră echipa călăilor. Faţă în faţă cu împăratul stă Iurovski care citeşte mişeleasca sentinţă. Rostind ultimul cuvânt, înşfacă arma din buzunar şi trage drept în faţa neajutoratului ţar. Se aud ţipetele femeilor. Ţarina Alexandra şi prinţesa Olga îşi fac semnul crucii, după care şi ele cad secerate de necruţătoarele gloanţe. Se continuă măcelul, se mai trag câteva focuri, chiar şi atunci când toţi sunt căzuţi la podea. Alexei, cel care trebuia să asigure continuitatea dinastiei, zăcea ciuruit de gloanţe. Ca să fie sigur că nu mai trăieşte Iurovski se apropie şi trage încă trei cartușe care-i sfredelesc pieptu-i regal. La finalul abominabilului masacru s-a auzit rostindu-se: „Acum sunt morţi cu toţii!”

  O noapte dramatică şi neuitată căci fiorul morţii a lovit înspăimântător. Au fost ucişi: ţarul Nicolae al II-lea, ţarina Alexandra Feodorovna şi copiii, cele patru prinţese: Olga (22 ani), Tatiana (20 ani), Maria (18 ani), Anastasia (16 ani) şi ţareviciul Alexei (14 ani), iar împreună cu dânşii au mai fost nimiciţi patru dintre însoțitorii familiei regale.”

Comentariile sunt închise.

Precizare:
Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.