Ce publica și anticipa Cotidianul încă din 2014 legat de Ucraina

Mai devreme sau mai târziu, chestiunea ucraineană necesita un pachet de soluţii, fiindcă într-o asemenea construcţie geopolitică eterogenă, pe care, numai în ultimul secol, Lenin, Stalin şi Hruşciov au remodelat-o, fiecare cu alt scop, sunt numeroase problemele litigioase îngheţate, prin tratate impuse împotriva unor realităţi istorice, etnice şi culturale.

Ucraina tradiţională este puternic naţionalistă, în sensul cel mai periculos posibil, iar construcţia geopolitică a venit în întâmpinarea orgoliilor naţionaliste.

Nici un român adevărat nu se poate resemna în faţa faptului că Ucrainei i-au fost date părţi din patria sa străbună.

O modificare a status quo-lui construcţiei geopolitice nu ne poate fi indiferentă. Dimpotrivă! Unitatea de teritoriu a congenerilor, crearea condiţiilor de afirmare şi consolidarea propriei identităţi etno-culturale româneşti trebuie să ne preocupe în cel mai înalt grad.

Prima măsură adoptată de puterea provizorie de la Kiev a fost abrogarea unei legi care permitea folosirea limbilor minorităţilor naţionale în şcoli, ceea ce denotă clar o ameninţare şi la adresa identităţii naţionale a românilor. Spre deosebire de Polonia, prezentă în miezul evenimentelor, în primul rând, din asemenea motive, diplomaţia românească este posibil să nu fi avut temeritatea unei implicări pe măsura mizelor.

În arealul est-european avem în ultimul sfert de secol experienţa indedită a reculului istoriei. Când nu eşti corect poziţionat pentru a atenua forţa de recul a istoriei, poţi fi lovit în plin.

Rusia a fost sistematic provocată, izolată şi vulnerabilizată. NATO a ajuns departe pe flancul sudic al Rusiei, apropiindu-se şi de China.

Frontierele imense ale Rusiei se află sub presiuni fără de precedent. În consecinţă, de câţiva ani, Rusia face un foarte mare efort de pregătire pentru o apărare militara de proporţii, comparabilă cu perioada celui de al Doilea Război Mondial.

Teza românismului agresiv în Republica Moldova şi în vestul Ucrainei a devenit o marotă a naţionaliştilor ruşi şi a celor ucraineni. (A se vedea articolul din cotidianul.ro Există şi mize secrete ale regionalizării României?)

În ultimii ani, împotriva României au fost lansate repetate şi violente atacuri imagologice, într-o campanie coerent orchestrată cu evoluţiile negative periculoase din Transnistria şi Găgăuzia.

O dezagregare a statu quo-ului Ucrainei va dezgheţa violent şi alte conflicte din regiune şi ar putea conduce la tranşarea lor potrivit voinţei “pacificatorului“.

Rusia nu va mai permite “exportul de democraţie” în numele securităţii Statelor Unite ale Americii, dincolo de spaţiul său de siguranţă. Un spaţiu pe care şi-l va impune şi consolida, potrivit conceptului vecinătăţii apropiate, consacrat în doctrina apărării militare a Federaţiei Ruse.

Din păcate, într-un astfel de moment hotărâtor, România, din cauza propriilor vulnerabilităţi politice interne, se manifestă indecis, fără un concept solid al interesului naţional, susţinut de o diplomaţie inteligentă şi activă, cu ţinte strategice de securitate corect identificate.

Anexă documentară: ”Ce trebuie să ştim despre Ucraina în context istoric?

”Ce trebuie să ştim despre Ucraina în context istoric?

În secolul al IX-lea, mare parte din Ucraina de astăzi era populată de ruşi, care formaseră statul Rusia Kieveană. În secolele al X-lea şi al XI-lea, acest stat a devenit cel mai mare şi mai puternic din Europa. În secolele care au urmat, acesta a pus bazele identităţii naţionale a mai multor popoare slave răsăritene, iar Kievul, capitala Ucrainei moderne, a devenit cel mai important oraş al Rusiei.

Invazia mongolă din secolul al XIII-lea a devastat Rusia Kieveană. Kievul a fost distrus complet în anul 1240.

Pe teritoriul ucrainean, Rusia Kieveană a fost urmată de principatele Halicişi Volînia, care au fost unite, ulterior, sub numele de Halici-Volînia.

La jumătatea secolului al XIV-lea, Halici-Volînia a fost supusă regelui polon Casimir cel Mare, iar centrul fostei Rusii Kievene, inclusiv Kievul, a fost preluat de Marele Ducat al Lituaniei.

În 1386, are loc o uniune dinastică între Polonia şi Lituania, iar mare parte din teritoriul Ucrainei a fost controlat de nobilii lituanieni rutenizaţi. Din acest moment, termenii de Ruteniaşi ruteni au devenit folosiţi pe scară mai largă pentru a denumi regiunile Ucrainei şi oamenii ce le locuiau, ca versiuni latinizate ale cuvântului „rus’”.

După 1569, Uniunea de la Lublin a format Uniunea statală polono-lituaniană, şi o parte semnificativă a teritoriului ucrainean a trecut din mâinile nobililor lituanieni rutenizaţi în administrarea polonă, acesta fiind transferat coroanei polone. Sub presiunea culturală şi politică a polonizării, mulţi membri ai claselor superioare rutene s-au convertit la catolicism, devenind confundabili cu nobilii poloni. Astfel, ucrainenii de rând, lipsiţi de protectorii lor din rândurile nobilimii rutene, au recurs la protecţia cazacilor, care rămăseseră permanent ortodocşi şi aveau tendinţa de a recurge la violenţă împotriva celor percepuţi de ei ca duşmani, în particular împotriva statului polon şi reprezentanţilor acestuia.

La jumătatea secolului al XVII-lea, a fost înfiinţat un cvasistat militar căzăcesc de către cazacii de la Nipru şi ţăranii ruteni care fugeau de iobăgie. Suprimarea Bisericii Ortodoxe i-a împins pe cazaci departe de Polonia. Aspiraţiile lor erau de a avea reprezentare în Seimul polon, recunoaştere a tradiţiilor ortodoxe şi creşterea treptată a prezenţei cazacilor în armată. Aceste aspiraţii au fost refuzate cu vehemenţă de regii poloni. În cele din urmă, cazacii s-au aliat cu Rusia ortodoxă, decizie ce a condus, mai târziu, la decăderea statului polono-lituanian şi la păstrarea creştinismului ortodox în Ucraina.

În 1648, Bohdan Hmelniţki a condus cea mai mare răscoală căzăcească împotriva Uniunii Polono-Lituaniene şi împotriva regelui polon Ioan al II-lea Casimir. Teritoriul de pe malul stâng al Niprului a fost integrat în Rusia, sub forma Hatmanatului Cazac.

După moartea lui Hmelniţki, Ucraina căzăcească decade. Izbucnind Marele Război Nordic dintre Rusiaşi Suedia, Ivan Mazepa rupe alianţa cazacilor ucraineni cu ruşii, aliindu-se cu Suedia. Victoria ruşilor a pus capăt visului de independenţă a lui Mazepa, independenţă pe care o promiseseră suedezii în schimbul ajutorului acordat de ucraineni. După moartea lui Kirilo Rozumovski, ultimul hatman, Ucraina intră sub stăpânirea rusă.

În pofida promisiunilor de autonomie a Ucrainei făcute cu ocazia Tratatului de la Pereiaslav, cazacii şi nobilii ucraineni nu au primit niciodată libertăţile şi autonomia pe care le aşteptau de la Imperiul Rus. Totuşi, în cadrul imperiului, ucrainenii au ajuns să ocupe funcţii înalte în administraţia de stat rusească şi în Biserica Ortodoxă Rusă.

Mai târziu, regimul ţarist a dus o politică de rusificare a teritoriilor ucrainene, suprimând folosirea limbii ucrainene în tipărituri şi în administratie.

În Primul Razboi Mondial, ucrainienii au luptat atât de partea Puterilor Centrale, sub Austria, cât şi de partea Antantei, sub Rusia. În timpul războiului, autorităţile austro-ungare au format Legiunea Ucraineană, alături de Legiunea Polonă, pentru a lupta împotriva Imperiului Rus. Aceste legiuni au stat la baza armatei polone interbelice şi a armatei galiţiene ucrainene ce a luptat împotriva bolşevicilorşi a polonilor în perioada imediat următoare Primului Război Mondial (1919–1923).

Odată cu prăbuşirea imperiilor rus şi austro-ungar în urma Primului Război Mondial şi al Revoluţiei Ruse, a apărut o mişcare naţională ucraineană pentru independenţă. În perioada 1917–20, au apărut câteva state ucrainene: Republica Populară Ucraineană, Hatmanatul, Directoratulşi Republica Sovietică Socialistă Ucraineană (probolşevică), state ce au ocupat teritorii din fostul Imperiu Rus; de asemenea, pe fostul teritoriu austro-ungar s-a format Republica Populară Vest-Ucraineană.

În mijlocul Războiului Civil Rus, s-a dezvoltat şi o mişcare anarhistă ucraineană, numită Armata Neagră, condusă de Nestor Mahno. Totuşi, în urma înfrângerii Ucrainei de Vest în Războiul Polono-Ucrainean, urmat de eşecul invaziei polone respinse de forţele ruse şi ucrainene pro-sovietice, Ucraina şi-a pierdut independenţa.

În urma Păcii de la Riga, prin tratatul semnat de Rusia Sovietică, Ucraina Sovietică şi Polonia, vestul Ucrainei a fost împărţit şi încorporat în Polonia, iar părţile centrale şi estice au format, în martie 1919, Republica Socialistă Sovietică Ucrainean,ă care a devenit, în decembrie 1922, republică fondatoare a URSS.

În urma invadării Poloniei, în septembrie 1939, trupele germaneşi sovieticeşi-au împărţit teritoriul Poloniei. Astfel, Galiţiaşi Volînia, cu populaţia lor majoritar ucraineană, au fost unite cu restul Ucrainei. Unificarea reuşită de Ucraina pentru prima oară în istoria sa a fost un eveniment decisiv în istoria acestei ţări.

În urma ultimatumului sovietic la adresa României, din 26-28 august 1940, aceasta a predat Basarabia, iar R.S.S. Ucraineană a încorporat nordul şi sudul Basarabiei, nordul Bucovinei, şi Ţinutul Herţa, ocupat de sovietici. Vestul fostei Republici Autonome Moldoveneşti a fost cedat de Ucraina sovietică nou-createi R.S.S. Moldoveneşti. Aceste anexări teritoriale au fost recunoscute de tratatele de pace din 1947.

Deşi marea majoritate a ucrainenilor (intre 4,5 şi 7 milioane) au luptat de partea Armatei Roşii şi a rezistenţei sovietice, unii naţionalişti ucraineni au creat o formaţiune antisovietică în Galiţia, Armata Insurecţională Ucraineană (1942), care s-a ciocnit, uneori, cu forţele naziste; în timp ce o altă mişcare naţionalistă a luptat de partea naziştilor.

Iniţial, germanii au fost primiţi ca eliberatori de unii ucraineni din vest, adică din teritoriile anexate de URSS în 1939 şi 1940. Dar administraţiile teritoriilor ocupate nu au exploatat nemulţumirile ucrainenilor faţă de politicile staliniste. Dimpotriva, naziştii au păstrat sistemul fermelor colective, au dus politici sistematice de exterminare a evreilor, au deportat oameni în Germania pentru muncă şi au început o politică de depopulare a Ucrainei pentru a o pregăti pentru colonizare. În aceste condiţii, în mare parte, cei rămaşi în teritoriul ocupat s-au opus, activ sau pasiv, naziştilor.

Pierderile totale de populaţie suferite de Ucraina în timpul războiului sunt estimate a fi între cinci şi opt milioane, inclusiv peste o jumătate de milion de evrei ucişi de Einsatzgruppen, uneori cu ajutorul colaboratorilor locali. Din 8,7milioane de soldaţi sovietici care au murit în luptele contra naziştilor, 1,4milioane erau etnici ucraineni.

Ucraina a fost grav afectată de război şi a fost nevoie de eforturi semnificative pentru a îşi reveni. Peste 700 de oraşe şi 28.000 de sate au fost distruse. Situaţia a fost înrăutăţită de o foamete cumplită, în 1946–47, cauzată de secetă.

Rezistenţa antisovietică a continuat mulţi ani după război, mai ales în vestul Ucrainei, teritorii proaspăt ocupate de URSS, dar şi în alte regiuni. Armata Ucraineană Insurgentă a continuat să lupte împotriva URSS până în anii ’50, folosind tactici de gherilă.

În urma morţii lui Stalin, în 1953, Nikita Hruşciov a devenit noul lider al URSS. În calitate de fost Prim Secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist din R.S.S. Ucraineană în perioada 1938-49, Hruşciov cunoştea în detaliu situaţia acestei republici şi, după preluarea puterii la Moscova, a pus accent pe prietenia dintre popoarele rus şi ucrainean. În 1954, aniversarea a 300 de ani de la Tratatul de la Pereiaslav a fost sărbătorită cu fast, şi în acel an, Crimeea a fost transferată de la R.S.F.S. Rusă la R.S.S. Ucraineană.

Până în anii ’50, Ucraina a depăşit nivelul de producţie industrială dinainte de război. De asemenea, a devenit un important centru al producţiei sovietice de armament şi al cercetării ştiinţifice. Acest rol important a avut drept consecinţă obţinerea unei influenţe majore de către elita locală. Mulţi membri ai conducerii sovietice proveneau din Ucraina, cel mai de seamă fiind Leonid Brejnev, care l-a înlăturat pe Hruşciov şi a devenit lider al Uniunii, între 1964 şi 1982.

La 16 iulie 1990, noul parlament a adoptat Declaraţia Suveranităţii de Stat a Ucrainei. Declaraţia stabilea principiile de autodeterminare a naţiunii ucrainene, democraţie, independenţă politică şi economică, şi prioritatea legii ucrainene pe teritoriul ucrainean în faţa legii sovietice.

La 24 august 1991, parlamentul ucrainean a adoptat Declaraţia de Independenţă, în care Ucraina era declarată stat democratic şi independent. Un referendum şi primele alegeri prezidenţiale au avut loc la 1 decembrie 1991. În acea zi, peste 90% din ucraineni şi-au exprimat susţinerea pentru independenţă şi l-au ales pe preşedintele parlamentului, Leonid Kravciuk, ca preşedinte al ţării. La întâlnirea de la Brest (Belarus), din 8 decembrie, şi apoi la întâlnirea de la Alma Ata, din 21 decembrie, liderii Belarusului, Rusiei, şi Ucrainei, au dizolvat, oficial, Uniunea Sovietică şi au format Comunitatea Statelor Independente (CSI).

Ucraina a fost, iniţial, văzută ca o republică cu condiţii economice favorabile, în comparaţie cu celelalte regiuni ale fostei URSS. Totuşi, ţara a suferit o scădere economică mai profundă decât alte foste republici sovietice.

Economia ucraineană s-a stabilizat până la sfârşitul anilor ’90. O nouă monedă, grivna, a fost introdusă în 1996. Din 2000 ţara a avut o creştere economică medie de 7% pe an. O nouă Constituţie a Ucrainei a fost adoptată în 1996, ceea ce a transformat Ucraina într-o republică semiprezidenţială. Preşedintele Kucima a fost, însă, criticat de adversari pentru că a concentrat prea multă putere în funcţia prezidenţială, pentru corupţie, transferul proprietăţii publice în mâinile unei oligarhii loiale lui, descurajarea libertăţii de exprimare şi fraudă electorală.

Criza din Ucraina – consecinţa secolelor de arbitrariu geopolitic

În 2004, Viktor Ianukovici, pe atunci prim-ministru, a fost declarat câştigător al alegerilor prezidenţiale, care au fost fraudate masiv, după cum a constatat şi Curtea Supremă de Justiţie a Ucrainei. Rezultatele au cauzat nemulţumiri şi demonstraţii în favoarea candidatului opoziţiei, Viktor Iuşcenko, care a contestat rezultatele şi a condus Revoluţia Portocalie. În urma repetării alegerilor, Viktor Iuşcenko a devenit preşedinte şi Iulia Timoşenko prim ministru.

Şase ani mai târziu, Ianukovici a fost ales în funcţia de preşedinte al Ucrainei în 2010, după un tur doi de scrutin extrem de disputat cu Iulia Timoşenko.

Abonează-te acum la canalul nostru de Telegram cotidianul.RO, pentru a fi mereu la curent cu cele mai recente știri și informații de actualitate. Fii cu un pas înaintea tuturor, află primul despre evenimentele importante, analize și povești captivante.
Recomanda 17
Aurel I. Rogojan 248 Articole
Author

24 de Comentarii

 1. „Mai devreme sau mai târziu, chestiunea ucraineană necesita un pachet de soluţii, fiindcă într-o asemenea construcţie geopolitică eterogenă, pe care, numai în ultimul secol, Lenin, Stalin şi Hruşciov au remodelat-o, fiecare cu alt scop, sunt numeroase problemele litigioase îngheţate, prin tratate impuse împotriva unor realităţi istorice, etnice şi culturale.” …

  Cu o singura remarca: construcţie geopolitică eterogenă … DAR LOCALA … limitata la fosta constructie artificiala URSS !
  De aceea, trebuie (insa) lasati sa isi rezolve SINGURI aceste PROBLEME !
  Uniri … dezbinari … reuniri … se pot intampla, de altfel, si in oricare familie … fie ea si fosta URSS …’
  De aceea, trebuie (insa) lasati sa isi rezolve SINGURI aceste PROBLEME !
  Altfel vom avea NOI „razboaie civile” … noi razboaie „reci” … noi RAZBOAIE MONDIALE… noi RAZBOAIE de tip NUCLEAR !

 2. Dupa incheirea Razboiului, Romania isi va recupera teritoriile ocupate de Ucraina, la care se vor adauga altele care nu au fost in componenta Romaniei Mari.

 3. TREBUIESC AJUTATE MAMELE CU COPII DIN UCRAINA , CARE SUNT IN ROMANIA , SA LI SE ACORDE STATUTUL DE REFUGIAT , PE O PERIOADA MAI MARE DE TIMP DE ANI DE ZILE , SI CU AJUTOR AL UNIUNII EUROPENE , DEOARECE , AU CASELE DISTRUSE IN UCRAINA SI NU AU UNDE SA SE DUCA IN UCRAINA , MAMELE CU COPII DIN UCRAINA .PENTRU UCRAINA TREBUIE UN PLAN MARHAL PENTRU RECONSTRUCTIA UCRAINEI IN VIITOR SI CU MUNCITORI DIN AFARA UCRAINEI , CARE VOR SA LUCREZE IN CONSTRUCTII .

 4. Fara indoiala ca Ukraina a aplicat o politica restrictiva ptr toate nationalitatile aflate pe teritoriul ei, insa aceasta s-ar fi putut ameliora odata cu admiterea ei in UE si pe masura ce ar fi adoptat o politica pro-europeana tot mai accentuata.
  Nu este greu de prevazut ca acelasi scenariu aplicat acuma Ukrainei de criminalul de la Kremlin o va aplica nu dupa mult timp si fatza de Rep Moldova. Intentia de refacere a URSS este vizibila.

 5. Ce teritorii aveau ucrainenii când Bogdan Hmelnitkii s-a asociat cu Rusia si ce teritorii le-a trasat bolshevicii. Eu cred ca au luat de la comunisti de vre-o 3 ori mai mult.

 6. „..fără un concept solid al interesului naţional..” – Foarte corecta observatia, dar nu se spune lucrurilor pe nume. ROMANII nu au un interes NATIONAL, in ADN-ul lor se afla numai slugarnicia fata de straini. Si asa isi aleg si conducatorii. Toti NATIONALISTII-PATRIOTI ROMANI AU FOST ASASINATI DE ROMANI. Asa ca …

 7. Ati uitat de cei 5200000 de rusi,800000 de evrei ucisi de nazistul Bandera si hoardele sale intre 1941-1943

 8. Ia explica-ne tu ma inteligentule cum isi va recupera Romania teritoriile de la Ucraina, dupa terminarea razboiului?
  Crezi ca Putin o sa le puna pe o taraba si o sa-i cheme pe romani: ,,Veniti rumunski sa va luati teritoriile”. Asa cum ii cheama romanii la vama pe transfugii ucrainieni sa le dea alimente?

 9. Doua fumei au dat nas lui Ivan:
  1- Angelica care a sustinut-o si apoi a scos-o din puscarie pe corupta premier si a ascuns-o in Germania;
  2- Vika Nula-nd care implementat politica falimentara a lui Obama, acest Nicusor Dan al Americii, premiantul inutil.

  Dezastrul din aceste zile se datoreaza acestor doua fumei, ucranii sa le faca statuie (n-am gasit alta rima) !

 10. „diplomaţia romînească este posibil să nu fi avut temeritatea unei implicări pe măsura mizelor”, adeca LAȘITATEA VALAHĂ VEȘNIKĂ, ÎN AKȚÎIE… Bazată pe șperanța kadourilor de la masonerie, ca în 1919-20.
  Ai uitat să menționezi – în paralel cu decăderea Kievului și a zonei înconjurătoare – ridicarea militară, economică și culturală a statului condus de la Novgorod și apoi de la Maskva. Evoluții esențiale în înțelegerea problemelor medievale de acolo.
  În 1945, așa-zisa „Ucraina” ar fi dispărut, dacă dictatorul georgian Stalin n-ar fi vrut 3 (TREI) voturi (Rusia, Ukraina, Belarus) în nou-înființata O.N.U. A vrut voturi, a inventat formal statele, incluse în U.R.S.S. De-aia există azi Belarus și Ukraina.
  „În 2004, Viktor Ianukovici, pe atunci prim-ministru, a fost declarat cîştigător al alegerilor prezidenţiale, care au fost fraudate masiv”?! …asta-i MINCIUNA amerlocă susținută de sluga U.E. pe toate canalele media perciunate ale Lumii! „…după cum a constatat şi Curtea Supremă de Justiţie a Ucrainei”? Acolo aghienții lui Șoroș au reușit mai devreme (pe bază de bani negri mai mulți, fiindcă miza strategică amerlocă pentru Ukraina era mai mare decît pentru Mioritistan, cu care au jucat jocuri de succes în paralel) să deturneze înalți funcționari ai statului. Aici, trădătorul „Petrov” a avut nevoie de 6 ani de manevre subterane, ca să-și poată plasa majoritar oamenii lui în C.C.R.!
  https://www.youtube.com/watch?v=wg9uPIaHEHw

 11. In cea mai mare parte ucrainienii sunt ortodocsi si ca ortodocsi lupta acum pentru mentinerea lui Zelinsky care vrea sa bage Ucraina in NATO si UE. Astfel ca ucrainienii sa fie transformati in merceanti la cheremul Conducerii NATO si sa devina LGTB conform moralei ridicate de UE la rangul de mare virtute. Iar acum pentru a opri poporul ucranian sa fie pierdut cu totul din Parohia Mantuitorului, a venit antidotul ingaduit de Cel de Sus ca aceasta sa nu se intample. Daca Romania nu intra in razboi alaturi de NATO contra Rusiei va scapa de pedeapsa Divina pentru ca Sfantul Bunul Dumnezeu nu vrea ca poporul romana sa piara. Chiar daca BOR nu a vegheat ca prin rugaciuni Cel de Sus sa fi impiedicat intrarea noastra in NATO si UE. Daca romanii se roaga acum cu pocainta si smerenie dupa razboi Romania va mai exista ca stat dar nu va mai exista NATO. Daca nu se roaga va fi mare prapad. Iar ca Romania si credinciosii sa se salveze trebuie ca acestia sa umple bisericile si sa ceara Mila Bunului Dumnezeu ca Acesta sa impiedice atragerea tarii in acest razboi. Astfel incat prin Puterea Nemarginita si Mila Sa, Stapanul Univeruslui sa vada ca romanii s-au intors din nou cu fata la El. Si El ii va salva de la pieire. Sfantul Bunul Dumnezeu fiind tare Mahnit ca ortodocsii romani in majoritatea lor sunt credinciosi doar in biserica iar cand se duc la vot voteaza pe cei nebotezati in Credinta Noasta Ortodoxa. Dand astfel tara pe mana lupilor necredinciosi si lacomi care privesc berbecii si oitele ortodocse ca simple mini-bancomate umblatoare si sursa de placeri carnale. De aceea au inceput se planga Sfintele Icoane lacrimi de Ulei Divin in ultimii ani in Romania.

 12. dar ceva despre faptul ca o-meee-see sub mantia „razboiului” s-a autoproclamat MINISTER UNIC AL SANATATII CU DREPT PESTE CONSITUTIILE SI SUVERANITATILE STATELOR? URMEAZA MULTE „PANDEMII” / BILL GATES CARE S-A DECLARAT „TARA” PENTRU A VOTA PENTRU BANII ADUSI LA ACEASTA MASA A UNICULUI GUVERN MONDIAL CARE SE RIDICA.

 13. Păi ce știi de ”maidan” ?/ Cine a finanțat și organizat ”rebeliunea democratică” sângeroasă ?? M-am Nuland a dezvăluit in public suma de cât a costat pe american această diversiune politică. De atunci au escaladat situația.Au adus legi naziste din care cauză a inceput războiul civil intern cu minoritatea rusă.. Au murit peste 13 mii de oameni, cetățeni ukrani. Ai de susținut și promovat un astfel de guvern ?? Guvern șovin, care a incălcat de fiecare dată armistițiul, ei guvernanți au fost mereu cei care au tras primii..Ce merită un astfel de guvern.. Cine-l sprijină și ține la putere și de ce ??

 14. Pasărea mihai viteazu’..!!..odată ce-am intrat în uniune plua teritorii!!..

 15. Aha! In aceeasi perioada se hotarase la ue cheltuirea bugetului de stat a oricarei tari pe orice fara justificari prin chitante sau facturi, si NU pentru cresterea nivelului de trai al cetatenilor! Va rog, cautati si puneti materialul pe blog sa citeasca compatriotii din Romania, sa stie ce au hotarat hoiturile de lux romane impreuna cu semenii din strainatate! Titlul era „Ce mai hotarasc comisia eu sau ue”!

 16. @Prostia ingroapa Romania : asta e e oferta rusilor,nea Prostia etc? Ma mir ca nu faci pe tine..
  Despre articol,ce sa spun ,atat s-a putut,dar,cum spuneau cnejii ucrainieni la 1220 despre mongolii-rusi: „: Acești străini cumpliți ne-au luat țara ieri, și mâine o vor lua și pe-a voastră,dacă nu veniți să ne ajutați”
  La 1237 pericolul era Batu-Han ,azi, in 2022 pericolul civilizatiei este Botox-Han, numai poolimea gica-contra nu realizeaza pericolul
  Hoarda de Aur a fost un stat tip URSS si cam pe acelasi teritoriu! Si a durat ,cu retrageri,cu noi cuceriri cca 550 de ani(Hanatul Crimeii a disparut sub poala maicii Ecaterinka la 1783
  Nobilimea rusa ,partea proasta era mongola,partea desteapta era germana,azi a disparut partea desteapta a ramas partea proasta
  Cum va puteti imagina ca vreo tara se poate intelege cu Botox-Han,cand toata istoria mongolilor a fost numai ucideri ,jafuri si distrugeri..
  Daca vrem pace,Putin si gaska lui de 5-6 persoane,care isi fac de cap cu Rusia, trebuie sa dispara fizic

 17. Va rog sa ma credeti ca pe acest FORUM am citit comentarii cu mult mai valoroase , mai credibile decit la toate canalele Radio si TV romanesti.

  … unde personaje sinistre denumite ciudat „generali ” si alte VIP-uri cartonate , in civil , toarna avalanse de minciuni de parca publicul telespectator romanesc ar fi inamicul Romaniei , deci trebui dezinformat si manipulat .

 18. Iata o prezentare realista a istoriei Ucrainei si evenimentele importante! Dar sa nu uitam, primul dusman post primul razboi mondial a fost armata ucraineana! In 1775 Tara de sus( Bucovina, nume dat de austrieci) avea peste 95% populatie romaneasca. In 150 de ani majoritari absolut au devenit rutenii!

 19. Bill Zghetz a anuntat lansarea pe 1 Apr. 2022 a vaccinului antiputin pentru vaccinarea tuturor ortodocsilor. Sirbul nevaccinist este asteptat primul, ca exemplu.

 20. Ce ma intriga cel mai tare este faptul ca, majoritaea refugiatilor din Ucraina sunt studenti straini. Cum adicatelea, erau trimisi in misiune de CIA ca sa organizeze maidanul si sa-l sustina pe Zelinsky? ceva asemanator ca in Decembrie 89 in Romania? Ce (editat)

 21. Au fost un popor numit rusi cu sediul la Kiev, au venit tatarii pe unii i-au suspus alti s-au extins de au format Rusia cu sediul la Moscova. Polonia si Lituania unindu-se au inceput sa se lupte cu toti parca si cu Stefan cel Mare s Sfant, dar si cu Hoarda de Aur a tatarilor si asa a ajuns stapana pe Kiev si limba poloneza sa contribuie la ”ascutirea” limbii ruse sau sa dea un dialect numit ucraineana. Autorul spune ca mai tarziu rusii din sec. IX care n-au plecat datorita invazilor tatare sau polonezo-litoaniene, au fost rusificate. Banuiesc ca asa veti spune si despre Alexandru Ioan Cuza ca a romanizat limba din Moldova si Carol al II lea in Transilvania. In concluzie rusii au fost rusificati in spatiul numit Ucraina. Erau o ipoteza ca in Transilvania romanii sunt majoritari pt ca mananca mult lapte, nu ca ei erau de mii de ani si ca doar unii mai isteti s-au dat cu puterea si s-au maghiarizat, s-au convertit la catolicism ca tatal lui Iancu de Hunedoara care apoi a devenit cneaz si al carui fiu Matei, latinizati Matias a devenit regele Ungariei.Ar trebui sa inteleaga ca sunt frati din familia slava si in acelasi timp rude cu toti din UE pt ca sunt din teritoriul European descendenti ai Omului de Cro-Magnon, sunt frati in credinta crestina si toti ne tragem din Omul creat de Dumnezeu indiferent cum i se spune, Yahwe/YHWH, God, Dieu,Deus, Bog, Alah.

 22. aqurel rogojan scoate in evidenta, prin compilatie, un fragment din zbuciumata trecere de medievalism, la istoria moderna pana azi. si se opreste fara a trage vre=o concluzie. un edevart editorialist ! te lasa pe tine sa pui o tema de dezbatete ? cum ramane cu retrasarea frontierelor ? cine le traseaza ? pe principiul celor doua umbrele ori trei ca a mai aparut si china, pe langa ruia si america ? greu de spus ! un material demn de cotidianul si editorialistii acestei gazete.

Comentariile sunt închise.

Precizare:
Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.