Andrei Marga: Societatea demnității

Cum bine știm, „demnitate” vine din latinescul dignitas, care la romani se referea la persoane cu rang în societate. Cicero a folosit în acest înțeles cuvântul luând în seamă prestigiul legat de rang. Dar tot el a vorbit de auctoritas și-i atribuie lui Iulius Cezar voința de a fi astfel încât nimeni să nu-i fie egalul. Se și consideră azi că dignitas s-ar fi format în coevoluție cu auctoritas.

Semnificația demnității s-a completat însă în zorii democrației, în joc fiind nu numai prestigiul, ci și comportamentul oamenilor unul față de altul.

Putem însă delimita mai strict noțiunea și spune că, în societatea modernă, demnitatea este acea calitate a persoanei umane ce constă în ansamblul însușirilor care o fac om, care vin din unicitatea ființei și solicită respect. La originea acestei abordări se află viziunea biblică, anume, aceea că omul este făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. El este înzestrat cu demnitate aparte printre ființe, iar libertățile și drepturile sale fundamentale derivă din aceasta.

Cât s-a rămas la demnitate în viața oamenilor este de discutat în condițiile de azi. Trăim în societăți cu telos-uri diferite – tehnologice, economice, sociale, politice, morale. Unele au și relativizat importanța demnității. Bunăoară, telos-ul politic actual mulți îl consideră „lupta democrației contra autoritarismului” lansată de Karl Popper, care, în fapt, antrenează, paradoxal, slăbirea democrației și secundarizarea demnității.

Teza mea în dezbaterile privind direcția de luat în acest context este acea a revenirii la înțelegerea modernă a libertății și dezvoltarea libertății prin cooperare democratică și respect al demnității (A. Marga, Emanciparea României, 2023). Numai astfel „societățile organizate”, pe baza libertăților individuale sau pe oricare altă bază, ale timpului nostru vor putea fi smulse din crize și transformate în „societăți ale demnității”.

În sprijinul cultivării demnității umane se pot invoca, înainte de toate, prevederi constituționale din state actuale. În Preamble to the Declaration of Independence (1776), ce stă la baza Constituției SUA, se scrie că „toți oamenii sunt creați egali, că ei au fost înzestrați de Creator cu anumite drepturi inalienabile, printre care se află Viața, Libertatea și urmărirea fericirii”. În Grundgesetz Deutschland (1949) se scrie: „Demnitatea omului este de neatins. A o respecta și a o proteja este obligație a oricărei puteri a statului”. La Constitution espagnole (1978) recunoaște “la dignité de la personne, les droits inviolables qui lui sont inhérents, le libre développement de la personnalité, le respect de la loi et des droits d’autrui”. Reglementări constituționale ale Franței prevăd „le principe à valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d’asservissement et de dégradation”.

Se observă că demnitatea umană este pusă în actele constituționale amintite în fața oricăror alte considerente privind omul. Ea este luată ca principiu al ordinii de drept.

În România, Constituția (1992) spune: „România este stat de drept, democratic și social, în care demnitatea omului, drepturile și libertățile cetățenilor, libera dezvoltare a personalității umane, dreptatea și pluralismul politic reprezintă valori supreme, în spiritul tradițiilor democratice ale poporului român și idealurilor Revoluției din decembrie 1989”.

Eu cred că va trebui întărit constituțional (cum a făcut și Franța, la un moment dat) și la noi caracterul de principiu al demnității umane. Aceasta din două rațiuni. În ordine istorică, recunoașterea demnității omului este suportul libertăților și drepturilor fundamentale ale individului și cetățeanului. Considerarea demnității umane ca principiu al ordinii de drept ferește de dizolvarea respectului între oameni – care a rămas un pericol, cum se observă ușor. De pildă, mulți nu înțeleg nici azi că cineva, inculpat sau condamnat, rămâne, totuși, cetățean al țării, decidenții nu mai consultă cetățenii în adoptarea deciziilor ce le angajează soarta, iar demnitatea unor persoane este strivită de abuzuri birocratice și sărăcie.

Demnitatea se manifestă în interacțiunile dintre oameni și dintre instituții și oameni. Ceea ce un om face sau nu face poate fi demn sau nedemn. Ceea ce cineva îi face poate fi de asemenea demn sau nedemn. Există și abordare de sine care poate fi demnă sau nedemnă. Cei ce conduc îi pot trata în chipuri diferite pe ceilalți. Societatea însăși poate deveni subiect al demnității sau a lipsei ei.
Dacă vrem să repunem în mișcare demnitatea ca exigență juridică și, în fond, a vieții în societate, cel mai important astăzi este să conștientizăm situațiile în care demnitatea umană este atacată. Din nefericire, ele sunt numeroase.

Sunt la această oră codificări morale ale demnității umane („Respectă-ți partenerul ca pe tine însuți!” din contractul de căsătorie), dar avem firave codificări juridice. Abia în Franța s-au făcut câțiva pași spre codificarea juridică din punctul de vedere al apărării demnității umane a unor domenii. În față a stat, explicabil, reglementarea demnității umane în sfera bioeticii, începând cu întreruperea de sarcină: când se poate ea face fără a atinge viața altuia?

Desigur că bioetica pune azi și alte întrebări grave privind demnitatea umană. Când rezultatul fecundării ovulului de către spermatozoid poate fi socotit ființă umană ce trebuie protejată? Mai adânc se pune întrebarea: cine răspunde de caracterele cu care este înzestrată o ființă rezultată din laborator? La celălalt capăt al vieții, se pune întrebarea: cine are dreptul să dispună spitalizarea forțată a cuiva sau să curme viața lovită de o boală incurabilă?

Provocările la adresa demnității umane acoperă însă domenii variate ale vieții actuale. De pildă, în viața cotidiană, cel marcat de un handicap este privit de unii cu desconsiderare, nu cu solidaritate deplină. Mulți nu îl iau pe omul care a greșit la un moment dat ca pe un egal al lor. În domeniul profesional, impostorul care pretinde că este competent, atacarea valorilor de către neisprăviți, răsturnarea ierarhiei valorilor sunt încălcări ale demnității. În economie, unele bănci și firme storc banii din munca angajaților și scot perseverent din țară profitul obținut. Pe plan social, când decidenții recurg la ținerea în mizerie și ignoranță a oamenilor, este încălcare a demnității altora. La un consult medical, uneori medicul tratează nu bolnavul, ci funcția în societate a pacientului. Uneori oamenii sunt tratați ca și clienți, cărora li se cer favoruri, nu ca oameni. În comunicare, recursul la sofisme – ad hominem, care înlocuiește discuția despre o teză cu cea despre calitățile sau defectele susținătorului ei, ad populum, care face înlocuirea cu cea despre mulțimea care acceptă o teză, non causa pro cauza, care ia un raport de succesiune ca raport de cauzalitate – este nedemn în orice direcție. La alegeri, manipularea votului cu distribuirea de avantaje și produse în ajun, desconsiderarea unor categorii, preferința pentru candidați manipulabili, minciuna electorală, fraudare electronică țin de încălcarea demnității. În mediul natural – distrugerea tradițiilor, otrăvirea hranei, distrugerea ambientului natural. În mass media, distribuirea de informații false, luarea războiului ca scuză a minciunii, distribuirea de falsuri pentru a discredita persoane încalcă demnitatea oamenilor. În viața politică, încălcarea Constituției, neconsultarea democratică în chestiuni esențiale, participarea la reuniuni fără a da raportul în fața celor care te-au ales sunt exemplele unei astfel de încălcări. Discursul politic cu promisiuni nerealiste demagogia, propaganda falsă se adaugă. Individul în funcții publice care se laudă („v-am adus miliarde”), demnitarul care folosește avioane scumpe în pofida sărăciei populației pun capac încălcărilor de demnitate. În dreptul penal, rămâne tratare nedemnă privarea de libertate a omului în vederea unui proces penal. Se adaugă tratarea celui inculpat deja ca vinovat, apoi a celui condamnat ca mai puțin decât un om. În dreptul internațional, se încalcă demnitatea înlocuind dreptul istoric al comunităților cu aranjamente sau convenții care-l ignoră. În relații internaționale, terorismul, falsificarea realității, furtul de tehnologii, denigrarea rivalului, cinismul sunt străine de demnitate. În războaie, crimele de război, omorârea de inocenți, executarea de prizonieri sunt exemple maxime de încălcare a demnității.

Mai recent, statisticile medicale atestă în unele țări două fapte tulburătoare. În primul rând, efectivul de morți în urma pandemiei 2021-2023 a crescut semnificativ mai mult decât în alte perioade comparabile ale istoriei. În al doilea rând, este în creștere semnificativă mortalitatea în rândul celor care s-au vaccinat conform recomandărilor oficiale. Pe cele două fapte, în diferite țări, inclusiv în România, s-a format curentul de opinie al celor care consideră că demnitatea umană a fost încălcată grav, posibil fără precedent în istorie, printr-o vaccinare cu țintă nemedicală, pe scară mare, de către autorități ascunse și preocupate să regleze creșterea de populație din anii noștri.

Argumentul statistic nu este firește, totul. Ar fi grav și dacă un singur om ar fi fost jertfit prin vaccinare proiectată să reducă populația. Dar și acest argument dovedește că în dependențele enorm sporite ale vieții umane în epoca globalizării, încălcările demnității umane iau o amploare necunoscută înainte.

În zilele noastre, sunt și situații care încalcă demnitatea umană chiar pe fondul raporturilor bazate pe libertăți și drepturi fundamentale ale oamenilor din societăți cu vechi exercițiu democratic. Îmi vin în minte observațiile a doi filosofi americani de azi. Matthew Crawford a sesizat că individul se pliază deseori destul de voluntar la opinia ce se cere. El vrea să fie ca ceilalți, preferând falsa aliniere la cei din jurul său riscului opiniei proprii. Michael Sandel a observat cât de fals se invocă meritul și, cu aceasta, o falsă meritocrație, în admiterea la principalele universități, începând cu Harvard, după ce la admitere sunt favorizați din capul locului copii de alumni, fiii și fiicele sponsorilor universității și cei cu note mari după ce toți s-au bucurat de cu totul alte condiții de viață și pregătire, venind din familii bogate.

Acestea fiind spuse, văd cinci surse ale cazurilor de nedemnitate. Este vorba de carențele educației, dominația, comercializarea, politizarea, incultura.

Desigur, carențele educației își spun cuvântul pe toată suprafața acțiunilor persoanelor. Gesturi nedemne se ascund însă și sub formule de aparentă civilitate – de pildă, invitarea la toleranță față de un vorbitor fără să se spună explicit că ceea ce spune el nu are legătură cu subiectul pus în discuție.

Dar și mai mult își spune cuvântul dominația în relațiile dintre oameni – adică exercitarea unei relații de putere (economică, militară, socială, culturală etc.) asupra altora. Prin dominație se instalează raporturi ierarhice ce trec repede în acțiuni de disciplinare a celorlalți.

Comercializarea a ceea ce nu este comercial generează azi acțiuni nedemne pe o largă suprafață: a vinde tineri și tinere pentru sex sau organe; a cere favoruri sexuale contra servicii; a favoriza un candidat la un post contra bani; a condiționa tratarea medicală la un serviciu asigurat, contra bani. Michael J. Sandel (What Money Can’t Buy. The Moral Limits of Markets, Penguin, London, New York, 2012) dă abundent exemple de maketizare a ceea ce nu este marketizabil și ating demnitatea: taxe pentru imigrare puse celor doritori; crearea de benzi pe autostrăzi pentru ca cei care plătesc în plus să nu stea la coadă; folosirea de mame surogat pentru a putea fi liber de sarcină; plata dreptului de a emite carbon în atmosferă; plata pentru a scăpa de obezitate etc. Cunoscutul consilier prezidențial spune că trăim „triumfalismul pieței”, încât se trece de la „economia de piață”, la o „societate de piață”, cu tot ceea ce implică aceasta pe planul încălcării demnității umane. Umanitatea omului este făcută dependentă de piață.
Politizarea dincolo de viața politică generează și ea acțiuni nedemne. Mai ales în situația în care politica a devenit recent din nou subsistem conducător de evoluție, iar pe fondul democratizării și cu echilibrul de azi se câștigă majorități subțiri, încât lupta pentru fiecare vot este acerbă. Recursul la manipulare, condiționare și fake news a devenit deja a doua natură a politicii actuale.

Incultura încoronează forțele generatoare de acțiuni nedemne. Nu este vorba numai de scăderea printre tineri a cunoștințelor despre societate, de proliferarea fragmentarismului și de decapitarea de viziuni în cazul multor oameni. Este vorba de ceva mai mult, anume, de bagatelizarea a înseși maximelor de la baza culturii în care suntem – cu străvechiul ei Decalog și deviza „iubește-ți aproapele ca pe tine însuți”.

(Din Conferința Reconstrucția demnității )

Abonează-te acum la canalul nostru de Telegram cotidianul.RO, pentru a fi mereu la curent cu cele mai recente știri și informații de actualitate. Fii cu un pas înaintea tuturor, află primul despre evenimentele importante, analize și povești captivante.
Recomanda 16
Andrei Marga 594 Articole
Author

53 de Comentarii

 1. „Cum bine stim”-Dle, noi nu prea stim lb romana,dapai latina…

 2. Demnitatea demnitarilor noștri e asemeni vorbelor aruncate în vânt. Pentru ei a fi sluga e singura rațiune de a exista. Le conferă funcții, le dau sentimentul ca sunt cineva ca pot domina, ca se mișcă liber. Demnitatea lor e asemeni unui lant legat de gat. Cu cât lanțul e mai scurt cu atât lasa impresia ca demnitatea le ghidează si mai mult intreaga viata. Trăiesc doar pentru a consuma din fructele puterii absurde și din poveștile nemuritoare ale interesului national, când de fapt nu au nici cea mai mica urma de nationalism, suveranism și dragoste fata de țară și popor. Triste figuri care au transformat libertatea în slugărnicie, liberul arbitru în ascultare necondiționată, dragostea de țară în dragoste fata de stapan, minciuna in adevăr, manipularea în informare corecta, neputință in bărbăție, sărutul dosului in bune maniere, ridicatul de mana la comanda în rațiune de stat, otrava în bautura zeilor, distrugerea tarii în reconstrucție, întratul pe ușa din dos în victorie, mersul in patru labe în mersul demnității. Mănâncă bine, beau bine, se imbraca bine, se înconjoară de fete tinere, se prostituează neincetat, își aranjează rudele, prietenii, amicii de partid și de interese, vorbesc in termeni pomposi, se plimba batosi, scrasnesc din dinți democratic, se lamentează cu demnitate, țin discursuri sforăitoare ca si cum demnitatea e cea care le ghidează și le da sens vieții. Sărmane creaturi. Când trăiești doar pentru a avea și nu și pentru a fi, statutul de sluga și lipsa demnității ți se par supremul ideal, iar linsul de pe jos a firimiturile stăpânului suprema binecuvântare. Dacă dragoste nu e, demnitatea nu e.
  PS. Demnitatea nu achiziționează fiare vechi și nici nu se declara suveranist votând cu doua mâini pentru achiziție.

 3. @
  ”Bubuie prostia de la educați,
  Bubuie prostia de la-nfumurați,
  Bububuie că fumu-i pentru educat,
  Cel mai plăcut mod de-a fi remarcat !”
  ‘?
  Ce opinie aveți dom’ Marga , dumneavoastră , de peste 30 de ani, cel mai premiat educat al unei ,,societăți de proști”, ,,care se zbate în mocirla”, din ,,șleaurile mocirloase” ale televiziunilor , ?

 4. „Eu cred că va trebui întărit constituțional ”
  -nu e nevoie,
  „„România este stat de drept, democratic și social,
  -urmeaza Definitia-
  în care demnitatea omului, drepturile și libertățile cetățenilor, …..”

  -problema e ca Statul prin selectie negativa bolshevica
  a creat o imensa masa,un sheptel,a creat animale fara caracteristici umane;
  se aseamana intratat incat chiar pot fi transferate părti de la o vita la alta,
  le-au nivelat pana la adeneu.

 5. demnitatea fiintei umane este atacata din clasa 0… sistemul de „educatie” are grija sa deposedeze copilul de parti din sufeltul sau… dupa care il modeleaza cum vrea si in functie de interese. a abuza de cei carora le-ai interzis prin lege prorpia manifestare, da e mare lucratura de demnitate si respect… de parca copiii ar fi autorii dezastrelor si derapajelor culturale ale „tortionarilor spirituali” care se pretind elita… explicatia vine mai jos

  incerc sa inteleg un lucru: mai marii lumii vestice, pretins civilizata si democrata, sint scoliti pe te miri unde, la universitati de mare „prestigiu” unde predau cei mai prima profesori, elite nu alta. cum naiba se face atunci ca sintem mai aproape de extinctie decit de evolutie sub conducerea lor maiastra??? cu cit instructia este mai inalta cu atit esti mai departe de „„iubește-ți aproapele ca pe tine însuți”?

  asta probabil e generata de o trauma si nu ma bag: „Incultura încoronează forțele generatoare de acțiuni nedemne.”… fiecare se traieste pe sine, exact asa cum e.

 6. Undoubtedly, there is a great deal to learn on this topic. I agree with everything you said. It was all very nicely said. I loved every quote, and I appreciate you sharing the information. Continue inspiring and sharing with others.

 7. După 1989 cu ajutorul unui nucleu existent de sute de ani pe teritoriul locuit de persoane care vorbeau și vorbesc,așa denumită,limba română,s-a continuat configurarea unui anumit „stil de viață” specific „românesc”. Un procedeu milenar este de a te concentra pe grupul de persoane „de la conducere”(controlează ciobanul și ai la dispoziție turma); în cazul specific românesc, a controla un grup de țărani parveniți săraci și inculți a fost, este și probabil vă fi un proces neîntrerupt.In România nu a existat, nu există și nu cred că va exista o structură înrădăcinată într-o idee, mentalitate,credință care să fie pur și simplu doar românească de putere, fără trădători mercenari cumpărați infiltrați. Pe acest teritoriu au fost pedepsiți întotdeauna puținii patrioți solitari și niciodată trădătorii. Lipsa unei asemenea structuri, ca și organizație nucleu, în prezent are ca rezultat acum, că acest grup de persoane numit popor, este teleghidat din toate punctele de vedere, inclusiv mental „din afară”. Degeaba latră câinele,care nici nu mai e conștient că e înlănțuit, nu mai sperie pe nimeni. Printre cei mai umiliți locuitori ai Europei și ai lumii sunt și românii, fără absolut nici o șansă adevărată în viitor.

 8. În contextul definirii sau redefinirii demnității, ați omis să scrieți despre demnitari ca benefiari direcți ai demnității ce decurge din funcția la care acced fără a o avea dinanite. De acolo se dă mai apoi tonul demnității sau lipsei de demnitate umană pentru „diverse” perioade de timp prevăzute de lege. Când aceste perioade se prelungesc prea mult, demnitatea umană şi democrația se contopesc până la dispariție. În aceste condiții, fiecare trăieşte cum poate sau cum i-a hărăzit Cel de Sus. Avem în față un alt an demn de pomină!

 9. In dec 1989 a fost o Lovitura de Stat oranizata de CIA su capii Secu si Armatei…La Bucuresti a durat 20 de ore, din ziua de 21 dela ora 16 pana in ziua de 22 ora 12….In 22 la Mitingul lui Ceausescu a fost spulberat prin mijloace de Razboi electronic. Atunci am inceput sa banui Lovitura de Stat….Dupa ce s – a aflat ca Ceausescu a fost obligat de Armata sa plece cu Elicopterul si sa fie abandonat de Armata pe camp am inteles definitiv Lovitura de Stat.

 10. Acestea toate ar trebui sa fie obiectivele reale pentru Romania spre a redeveni o tara civilizata – cu un popor puternic . Principiile morale , sociale , materiale , culturale,….. atunci cand sunt incalcate – statul de drept – nu exista .

 11. Ctestinismul a indobitocit omul. Nu l – a facut liber… Din contra, intre Dumnezeu si om Crestinismul a introdus o sleahta nesatula de Clerici…Crestinidmul a incurajat Sklavia si supunerea fata de cei Puternici…Crestinismul a proclamat mincinos sklavii frati cu stapanii de sklavi ca sa ii salveze pe stapanii de sklavi care erau infinit mai putini…. Crestinismul s – a unit cu Puterea si a nascut Monarhia de drept divin care a taiat si a spanzurat 1000 de ani cuin numele Divinitatii….Crestinidmul a produs de departe cel mai mare numar de victime din Istorie.

 12. articol in nota obisnuita,in afara istoriei,Romania are nevoie de altceva,concret si previzibil

 13. Magna Carta Libertatum a fost o Hartie prin care Nobilimea a capatat drepturi egale cu Monarhul de drept divin insa nobilimea si – a intarit dreptul de a belii populatia de rand…Democratia de tip Westminster a copiat si a intarit Smecheria reusita de Magna Carta….Democratia tip Westminster e o minciuna.

 14. Demnitatea ?? Ca ministru al invățămăntului ar trebui să știi cum poți fi demn,. chiar de a avea o țară și a te numi popor..Nu e cazul romînului,.Artificial creat, cu educația de șatră,. cu singura valoare cunoscută, banul,.nu are cum, nu poate fi demn..

 15. cand a fost ‘Cunoscutul consilier prezidențial Michael J. Sandel ‘consilier si la care presedinte?:))in CV-ul oficial scrie altceva

 16. In Europa, demnitatea a disparut fara urme cind banchierii fundamentalisti sionisti din Reserva Federala din USA, au cucerit Europa. Von der Leyen, Stoltemberg si Borrell au devenit echivalentii ” Comisarilor Poporului” din timpul comunismului sa mentina ordine in capitalismul selvatic controlat de sionisti.

 17. @omul simplu de pe strada – se pare ca are o cultura formata pe internet. Mai mult i-ar cauza.

 18. Turnatorii la secucu ceausista care sunt, inca, in functii publice se numesc „demnitari” ? Intreb pentru un „prieten” aflat in aceasta situatie.

 19. Cel mai edificator exemplu privind demnitatea publica VS demnitatea cetateanului il avem in timpul pandemiei. Cetatenii erau obligati sa stea in case, pe strada sa poarte masca iar batranii program de cumparturi pentru hrana 2 ore VS guvernantii chefuies in biroul primului ministru la sprituri si cu trabucul in gura.
  In orice colectivitate, civica, profesionala sau sociala, respectul se castiga, nu se dobandeste si nici nu il impune o demnitate publica.

 20. Domnule Marga
  Ar fi interesant dacă ați renunta la definirea filosofică a demnității și ați defini demnitatea și lipsa demnității din calitatea dumneavoastră de fost rector și ministru al educației si ministru de externe prin exemple și situații concrete. Modul general de a trata o chestiune e lipsa de responsabilitate și de implicare, în dorința de a schimba atitudini și mentalitate. Filosofii nu au schimbat lumea, dar i-au inspirat pe alții sa o facă. Firește nu toti, fiindcă nu toți au capacitatea de a-si face adepți cu sutele de mii, de a se numără printre reformatori sau de a lupta pe baricade pentru victoria ideilor sale. Între unii ca mine și dumneavoastră e o deosebire esentiala de abordare, firește in favoarea domniei voastre, dar care nu conduce la acțiune. Totul e platitudine și analiza. Absenta actiunii și a îndemnurlor spre acțiune scoate la iveala limita ca forma de manifestare a impotentei. V-as ruga sa ne enumerați nume sonore în ale filosofiei care s-au implicat efectiv în viata societății și s-au sacri- ficat pentru binele ei. E ușor a scrie versuri, când nimic nu ai a lupta. Apreciez gândirea domnie voastre, dar nu și impactul pe care ideile pe care le promovaț le au în societate. Ele rămâne la stadiul de simple idei care se pierd în efortul zilnic al omului de supraviețuire. Atât timp cât nu generează enegii și si mobilizează mase rămân cuvinte sterpe, fără potenta și cu schimbari de nișă. Păcat.

 21. Care DEMNITATE ???poți să o ai când COMUNISTII și gruparea neosecurista JIDANEASCA a decis în locul nostru și a acaparat samavolnic și nerușinat tot iar românii au fost tratați precum animalele de acesti incompetenti impostori sabotori.NU AVETI LEGITIMITATE ,SE VA TERMINA RAU PENTRU VOI ,REZULTATELE LE SIMTIM DE 34 DE ANI INCOACE ,SANTETI TOTI NISTE PARAZITI NESATUI,ATI DISTRUS VOIT ROMANIA.Romanii urăsc dictatura,urăsc toată clasa și aparatul statal plin de mafioți sadici și rău voitori, fara morală și etică ,corupți și care au transformat Romania in colonie iar românii sărăciți și fugăriți.Va doresc un singur lucru,să trăiți cat mai mult, sănătoși dar să muriți singuri și marginalizați și fără milă de la nimeni așa cum românii nu au meritat niciodată iar apoi Dumnezeu sa va ierte.

 22. Mă întreb cat de demn se simte de exemplu domnul Danilet (aflăm din știrile de azi) care se pensionează la 48 de ani cu o pensie specială astronomică față de un român normal care a muncit până la 65 de ani și iese la pensie cu 5000 de lei, de 20 de ori mai mică decât una specială. Scriem și publicăm degeaba articole care nu au nimic în comun cu situația reală de la noi unde bogățiile țării au fost vândute pentru comisioane de cei ajunși să decidă soarta și demnitatea țării de cei care au pus la cale lovitura de stat din 1989. Și cei din parlament votează într-o veselie, alte și alte privilegii pentru cei aleși. Să vorbești de demnitate în România pare o glumă….Iar să publici în presă articole filosofice care nu se potrivesc realității pare un nonsens. Desigur, presa are și rol educativ dar înainte de 1947 în România logica și filosofia erau materii care se învățau în liceu și aveau câte ceva în comun cu situația din țară. Ce mai are în comun azi logică și filosofia cu realitatea din țară? Greu de spus…..

 23. @Axon.
  Crestinismul-adica dreapta credinta-orthodoxia, a adus LIBERTATEA adevarata care vine de la Dumnezeu prin suflet, prin duh! pentru ca sufletul omului este creatie a lui Dumnezeu dupa chipul si asemanarea SA!
  Pe acest chip, satana si slujitorii fideli cauta cu orice pret sa-l piarda, sufletul aduca, chipul cel creat dupa Dumnezeu, sa-l piarda prin faradelegi…prin politica „corecta”, prin „valorile” occidentale iudeomasonice, prin subminarea si pervertirea normalitatii, a Adevarului, prin pacate, prin vicii : CEEA CE TE BIRUIESTE, ACEIA TE ŞI STĂPÂNESTE !
  De aceea „civilizatia” occidentala, lumea „libera” promoveaza viciul, pacatul, desfraul, sodomia, lacomia, libertinajul…pentru ca omul sa fie corupt, prins in lațul viciilor, pacatelor, faradelegilor si institutional sa fie prins in lagarul digital mondial care ni se pregateste de iudeomasoni prin „crizele” lor: financiare, medicale, militare, climatice… pentru a fi stapaniti „mesia” lor – antihristul!
  Astfel, sufletul, care este mai pretios inaintea lui Dumnezeu decat toate bogatiile pamantului : aur, palate, bani, masini, tehnologii inalte, pamant, teritorii…fie el suflet de tigan, papuas, englez, rus, francez, chinez, congolez, evreu, ungur, neamt, român, bulgar…sufletul, este ELIBERAT prin crestinism, prin IISUS HRISTOS – CALEA ADEVARUL SI VIATA, prin credinta in El si jerfa SA pe Sfânta Cruce, si se intoarce curat si luminat la Dumnezeu dupa care chip a fost creat !

 24. @Axon.
  Crestinismul-adica dreapta credinta-orthodoxia, a adus LIBERTATEA adevarata care vine de la Dumnezeu prin suflet, prin duh! pentru ca sufletul omului este creatie a lui Dumnezeu dupa chipul si asemanarea SA!
  Pe acest chip, satana si slujitorii fideli cauta cu orice pret sa-l piarda, sufletul adica, chipul cel creat dupa Dumnezeu, sa-l piarda prin faradelegi…prin politica „corecta”, prin „valorile” occidentale iudeomasonice, prin subminarea si pervertirea normalitatii, a Adevarului, prin pacate, prin vicii : CEEA CE TE BIRUIESTE, ACEIA TE ŞI STĂPÂNESTE !
  De aceea „civilizatia” occidentala iudeomasonica, lumea „libera” promoveaza viciul, pacatul, desfraul, sodomia, lacomia, libertinajul…pentru ca omul sa fie corupt, prins in lațul viciilor, pacatelor, faradelegilor si institutional sa fie prins in lagarul digital mondial care ni se pregateste de iudeomasoni prin „crizele” lor: financiare, medicale, militare, climatice… pentru a fi stapaniti de „mesia” lor – antihristul!
  Astfel, sufletul, care este mai pretios inaintea lui Dumnezeu decat toate bogatiile pamantului : aur, palate, bani, masini, tehnologii inalte, pamant, teritorii…fie el suflet de tigan, papuas, englez, rus, francez, chinez, congolez, evreu, ungur, neamt, român, bulgar…sufletul, este ELIBERAT prin crestinism, prin IISUS HRISTOS – CALEA ADEVARUL SI VIATA, prin credinta in El si jerfa SA pe Sfânta Cruce, si se intoarce curat si luminat la Dumnezeu dupa care chip a fost creat !

 25. …cat infantilism!…demnitatea estecpersonala, constituita pe setul de valori nativ sau cultural… am citit postarile, unele la subiect, cele mai multe pe langa…demnitatea este inca una din valorile naturale, imuabile confiscate de stat…ganditi putin, indiferent de mentionarea in constitutii, de „protejarea” acesteia in legi, exista!…chiar pseudofilosoful face fundamentala eroare de a accepta existenta acestui atribut al comportamentului uman prin recunoasterea de catre lege, o pune alaturi de infractiune…caci, nu-i asa?, fapta care nu este prevazuta de legea penala nu poate fi pedepsita!…din acest motiv demnitatea nu poate fi manifestata prin reprezentanti…decat in cazul in care acestia rezoneaza, prin decizii, cu vointa/demnitatea majoritatii populatiei…restul, vanare de vant!…

 26. Demnitatea nu este luată ca principiu al ordinii de drept.„Le principe à valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d’asservissement et de dégradation”.Demnitatea este doar protejata atunci cind intervine „l’asservissement et la dégradation”ca factor declansator al unor fenomene sociale ce ataca demnitatea unei persoane .Demintatea nu este decit forma personala prin care cetateanul reuseste sa se pozitioneze la nivel personal in societate .Demnitatea nu este palpabila .Demnitatea este doar o nazuinta , o iluzie ce poate avea sau nu unn indreptar in societate . Meritocrația este insa cu totu altceva si ea nu are deaface cu demnitatea asa cum eronat vedem ca ne este prezentat . Cazurile particulare nu pot avea efect de adevar .Existenta unor favoruri sau a unor favoritisme nu pot induce in societate lipsa de meritrocratie asa cum nici la nivel juridic nu poti generaliza o fapta ce are in componenta doar o decizie personala .

 27. … sunt excelente atat pentru imbogatirea vocabularului limbii romane, cat si pentru gramatica limbii romane, aidoma cartii – „Lumea ca vointa si reprezentare” – Arthur Schopenhauer.In rest nu cred ca profita, daca aduni de pe la scoli si licee, nu de pe strada, o mie de tineri intre 14-18 ani, 98% nu-l inteleg pe Marga.

 28. Dle Marius, daca exemplele din text de nedemnitate nu-ti sunt suficiente, atunci nu-ti rămane decat sa te plantezi in fata TV, pe unul din posturile de bagat frica în oameni si vei fi satisfacut. Nimic mai simplu.

 29. …revenind la idee, statul incearca sa confiste si sa reglementeze situatii/lucruri/comportamente etc ce tin de dreptul natural…de ex, prin amprenta de carbon in curand vom trai in lumea lui issac asimov, vom respira cand vor ei…are o nuvela, nara lui asimoov sau ceva de genul…nu mai retin, a trecut o vesnicie de cand am citit eu, robotul…pt profani:legile, atata timp cat puterea nu este corupta, au ca izvor obiceiul si morala…iar morala, dragii mosului, nu tine cont de legile scrise…inainte vreme legea nescrisa-obiceiul generat de morala-au reglat existenta societatii omenesti,,,restul, vanare de vant!…ps:esop este produsul inteligentei artificiale, puteti sa vedeti singuri fractura, limbajul de lemn samd…ma -Rog, sau efectul…

 30. Dar de cand cunosti matale de care nevoie Romania? Cu flecareala pe care o ventilezi, intr-adevar tara iese din istorie.

 31. @ Marius- ma bucura faptul ca va adresați îndemnuri pentru edificare.
  PS. In genere nu ingurgitez frici în fata posturilor albe și negre TV. Îmi exprimam și eu un punct, o virgila și un semn de întrebare intr-o legătură de frunze patrunjel, cu telina și morcovi, vid a vis de articolul domnului Marga. Îmi doream nume și prenume și nimic mai mult. De generalități sunt satul pana în zona celui de al treilea ochi.
  PS. In fiecare zi privesc televizorul, dar nu-l deschis decât când bate cineva insistent din el și dorește sa-l servesc cu un pahar cu apa plată și cu unul de apa vie, pentru morții care ne bântuie viata fără pomeniri de 40 de zile.

 32. toate sunt „intelighenția” ,omenirea evoluată,democrată,liberă,-DAR VREAU ȘI UN RĂSPUNS:UNDE SUNT ORGANIZAȚIILE ȘI MANIFESTĂRILE URIAȘE PENTRU PACE,PENTRU BLOCAREA UZINELOR DE ARMAMAMENT-,.,/-CĂ SE DEMONSTREAZĂ PENTRU ORICE!DAR PENTRU PACE-NIMIC! ORI POATE NU ȘTIU EU! CINE VA MAI CITI ARTICOLELE DOMNULUI PROFESOR -DUPĂ CE SE VA PUNE „ÎN PRACTICĂ” -PRACTICĂ LARGĂ-LA SCARĂ MONDIALĂ==„APARE O ARMĂ -TOT VA FI FOLOSITĂ-„CITAT TRUNCHIAT DIN CEHOV”!

 33. Buna seara,
  Execeptional materialul dumneavoastra, toata stima pentru eleganta in exprimare si modul in care va argumentati dizertatia, pur si simplu este in antiteza cu modul in care s-a impus in mas media autohtona noul model social acceptat si impus ca solutie de promovare sociala in care, la loc de cinste este desconsiderarea specialistilor in numele neo-marxismului si altor curente de spalare a gandirii pregatite de laboratoarele man-kurtiste de la Bruxelles.
  Sa exemplificam, in Romania ministrii educatiei incurajeaza colectivele de parinti sa marginalizeze, judece, anatemizeze actul profesional al cadrelor didactice mergand pana la umilirea acestora, inclusiiv prin arogarea unor pseudo- drepturi de parasire a cursurilor in timpul anului scolar dupa bunul plac si fantezia / buzunarul parintilor, iar consecintele de ordin psihologic si al statului cadrelor didactice din Romania sunt catastrofale-in termeni reali si pragmatici.
  Si daca famiglia isi permite sa ignore contractul social pe care statul roman se obliga la asigurarea conditiilor decente de acces a tinerilor la gratuitatea educatiei si intamplator, dar numai intamplator decidentii de la Bucuresti nu procedeaza la sanctionarea financiara extrem de dura a parintilor ce nu respecta programul / orarul simimar celor din Germania – ca tot avem presedinte la al doilea mandat de etnie germana, te intrebi de ce ne place sa fim pacaliti cu asa zisa Romanie Educata !?

 34. `„OPRIȚI TERMOCENTRALELE,OPRIȚI HIDROCENTRALELE,OMORÂȚI VACILE” DAR NIMENI NU STRIGĂ ÎN STRADĂ CU SUTELE DE MII:„ÎNCHIDEȚI FABRICILE DE ARMAMENTE!”, „OPRIȚI RĂZBOAIELE”—–IAR ȘI MAI ÎNCOACE„OPRIȚI INTELIGENȚA ARTIFICIALĂ”!!!

 35. Toate astea sunt vorbe goale atat timp cat CIA shi Mosadul assasineaza pe oricne vor ei atat in SUA/Israel: John Kennedy, John Lennon, Itzic Rabin, etc. cat shi in restul lumii Olof Palme, Anna Lindh, Aldo Moro, Salvador Allende, etc. iar cei care supra vietzuiesc numai demnitate nu mai au caci stiu bine ca oricand pot fi shi ei assasinatzi de CIA/Mosad daca ishi iau demitatea la purtare shi indraznesc sa incalce ordinele CIA/Mosad.

 36. @Marius 8.02 excelenta radiografie !
  ,,Mănâncă bine, beau bine,,,si=si arata apoi demnitatea, printr=un ragait de porc satisfacut !

 37. Pe parcursul vietii sunt momente si situatii in care oamenii sunt demni, dar sunt si momente si situatii in care sunt nedemni. In functie de interesele stapanilor democratiei, presa aliata, aliniata si concertata poate exagera, fabricand ingeri si demoni sau, chiar trsformand ingerii in demoni si pe demoni in ingeri. Am citit si auzit in presa actuala ca peste 150 de inalti demnitari demni din Tarile Capitalaliste au fost atrasi prieteneste intr-o afacere capcana de catre un bogat (mi se pare Epstein), servindu-le contra cost fete si baieti . Unii dintre pofticiosii demnitari, demni, aveau sange albastru sau os(oase)regale. Comic a fost ca demnitarii demni plateau pentru a vinde secretele din Tarile lor catre o agentie straina de spionaj. Trebuie sa recunoastem ca afacerea a fost inteligenta si profitabila, nu asa de profitabila cum sunt afacerile razboaielor sau afacerea cu vanzarea indulgentelor pentru iertarea pacatelor, dar destul de profitabila.

 38. Demnitatea la romani am vazut-o doar in momente tragice ,la sotii CEAUSESCU si la Maresalul ANTONESCU !
  Cinste lor!

 39. …prin care statul roman se obliga la asigurarea, nu pe care statul roman se obliga la asigurarea, mister adrian, 18;22…restul este tacere…

 40. 21 Oct. 2023. despre libertate şi demnitate. Acelaşi mentor K. P. cu aceleaşi îndemnuri sordide la lupta pentru libertate şi demnitate răzbat întregul eseu precum vuietul crizățului de noapte, văgăunile colțuroase ale unor scorburi de lilieci. Pentru o libertate ce te împresoară ca o vrajă demonică din toate părțile, gata oricând să-ți ridice până ṣi ultima suflare sau zvârcolire, nu ai prea multe temeiuri să lupți, căci o singură dată ajuns a o simți ca vrajbă şi înrobire nu-ți mai poți dori nimic mai mult decât să te vezi scăpat din mrejele ei. Cu o libertate prinsă în lațurile ruginite ale urii, răutății, duşmăniei şi invidiei unei societăți tot mai îndărătnice, mai habotnice şi mai haine, nu-ți mai poți dori prea mult a te asocia şi nici nu-ți mai dă mâna a te lupta. O laşi în libertatea ei. Cât despre demnitate!? Ce-i aia? Demni de ce? Demni a îndura legile şi regulile unei astfel de societăți? Demni a le accepta aşa cum vin, în mod liber şi neîntrerupt? Le acceptăm deja, devreme ce nu ne putem retrage nicăieri. Suntem cu toții parte a aceleiaşi societăți înțesate până la refuz de libertăți, libertinaje, vicii şi desfrâu dar nici unul din noi nu are libertatea a o respinge sau refuza. Unde să mergi? Nu este acestea suficientă pedeapsă, supremă umilință pe care în mod liber o avem de îndurat? Ne mai trebuie altele? Nu am văzut în libertatea noastră, o miraculoasă, bine-venită, bine-meritată şi vindecătoare mântuire sau eliberare şi apoi… cu cine avem sau am avut mai totdeauna şi mai mult de luptat dacă nu cu ăl rău şi liber din fiecare din noi!?

 41. Dac-ar scrie în Constituție că „deasupra omului nu e decît Dumnezeu” ar fi limpede, pe înțelesul tuturor.

 42. Prin cele 2 sintagme proclamate succesiv de catre cei 2 Presedinti ai Republicii,”stat mafiot”si”stat esuat”,ei au lezat demnitatea poporului roman prinicipiu inscris in legea fundamentala,chiar in art.1,implicit celelalte principii ale Statului de drept,dovedindu-se,politic,ca nu sunt oameni de stat capabili de a conduce un popor si tara tradind insasi statul ce i-a pus in virf prin asa zis alegeri libere,in ,virf, au fost pusi de SUA si Axa Washington-Bruxelles.
  Demnitatea romanului,a cetatenilor din tara si din diaspora a fost lezata grav cind Baseccu-Petrov a declarat si haituit cu caini sai de paza pentru „coruptie”declarind „lupta”el fiind cel mai corupt impreuna cu haita din interior si exterior,state „coapte”de la „facerea lumii”in terorims,trafic de persoane si droguri,razboaie si politici imperialist-colonialiste erau inocente si nevinovate fata de „monstrul corupt”Romania,de aici MCVul mentinut abuziv decenii,de aici reformatorii potrivit placerilor SUA,NATO,UE,un asemenea „reformator”aducind sarcov 9 pe miliarde,permitind dictatura medicala dictata de oms,permitind aservirea scadaloasa fata de austria un stat in stat reinstaurand Austro-UNgaria habsburgica pe care Romania e-a expluzat prin actul reintregirii de la 1918,printr-un tratat incalcat de catre urmasul GEG pus la comanda,care nu se deranjeaza sa anuleze excrocheriile de „nationalizare”a resurselor ns.de puterea straina,-statul esuat de drept-incepe cu EL.
  Guvernanta corporativa,digitalizarea,resetarea planificat de catre Elita mondiala,are in acelasi „miliardar”al PNNRului un adept feroce,guvernele facindu-i toate pohta ce-a poftit.
  In aceste conditii si multe altele daunatoare pe ce sa infloreasca DEMNITATEA UMANA,INdividuala si a Societatii?
  Dignitaturile au fost impartite fara merit,fara concursuri,fara competenta,s-au format caste inchise ,corporatiste.Partneriatul public privat prilej de jaf,saracire,furt institutionalizat.

 43. Demnitate individuala,a personalitatii.dr/dilib.fundamentale-la munca,la sanatet,la invtamint infloresc intr-un climat moral,de echitate,de libertate si iubire.Statul a devenit politist,dar fara armata cheltuie miliarde pe inarmare ,a devenit o sperietoare ce a adus toata imoraliatea din afara adugind-o la propriile sale tare cauzate prin saracire,diferenta de tratament si lipsire de sanse,fiind cauzator de emigrarea masiva si depopulare.
  O accentuare a princ.demnitatii ar fi necesara,dar la fel de inutila-fiind distruse bazele structurale ale tarii,demografia,deprofesuinalizarea.Nu e vorba de „carete”ci de atac masiv la fiinta,vietuirea si supravietuirea noastra,aflati non stop sub amenintarea resetarii.Departe de ochiii poporului ei indeplinesc scopuri ordonate,planuri tradatoare.

 44. Un om cu demnitate nu poate gasi satisfactie in jignirea semenilor sau. In “La Condition Humaine”, Malraux definea demnitatea drept contrariul umilintei. “Într-un anumit sens, despre demnitate ar fi preferabil să vorbim latineşte. E, în însăşi sonoritatea cuvîntului, o provocare clasicizantă, o trimitere la portretul roman, la o specie a virtuţii, în acelaşi timp impozantă şi inactuală. Demnitatea e condiţia statuară a omului. În asta constă nobleţea, dar şi riscul ei. Nobleţea se manifestă mai ales pe fondul unor circumstanţe precare: sărăcie demnă, bătrîneţe demnă, suferinţă demnă. Riscul e încremenirea în solemnitate, cultul ridicol al propriei efigii.” demnitatea este „politically correct“? Mă tem că nu, căci corectitudinea politică nu pare să iubească statuile, cu iradierea lor „elitistă“, cu prestanţa lor muzeală.

 45. „Dac-ar scrie în Constituție că „deasupra omului nu e decît Dumnezeu” ar fi limpede, pe înțelesul tuturor”…”

  Cum sa scrie in Constitutie ceva ce nu exista, pentru toata lumea este limpede asta. Pe toti hotii si nenorocitii ii auzi ca lor le este frica doar de dumnezeu, la hoha. Doar Crin Antonescu a spus-o clar, ca lui ii este frica doar de Departamentul de Stat al SUA. Demnitarul, daca si asta are demnitate, Giorgel Simionel n-a aflat asta, ca de el se ocupa si ambasada Izdrael, lui asta ii este frica de gura nevastei ?

 46. Când unui popor i a fost luată samavolnic demnitatea și i s.au incalcat sistematic drepturile,libertățile și a fost tratat precum un element care nu trebuie nici să pretindă ,nici să ceară ,nici să reacționeze,pentru că e taran,e chiabur,e capsunar,e sparanghelar,e golan e român ,e un antisemit,e ucigașul lui Ceaușescu,e un leneș,e un bețiv, e,tradator, curva,e un hot,e un,tigan,și.o mai poate el recupera???Intrebarea e:are El nevoie de ACEASTA DEMNITATE,trebuie el sa o demonstreze fata de cei care i.au luat.o,sau de cei care.l acuză că nu o are și defapt ei i.au luat-o și îl judecă că nu o are???RASPUN :NU,mai mult de atât nu trebuie sa de-a considerație sau sa demonstreze cuiva ceva decât să răspundă proporțional cu amenințările sau binefacerile,ALTA REGULA NU EXISTA,EVREII SIONISTI CARE SANT CEI MAI INTELIGENTI OAMENI AI PKANETE.I DEMNI DE URMAT,NIMENI NU.I ATINGE😉🖕

 47. Nu sânt multi defapt cei care realizează că cei care te critica, te învinovățesc ,te judeca ,te înjosesc,te considera inapoiat și își inventează mereu noi standarde , scări ,ierarhii,merite, o fac doar că sa MANIPULEZE SI SA TE TINA ACOLO UNDE VOR SI SA SI PASTREZE O POZITIE DOMINANTA ,SUB PRESIUNE PSIHOLOGICA,SAU MIJLOACE COSTRICTIVE,COERCITIVE😉.OMUL ARE LIBER ARBITRU SA FACA CE VREA,UNICA BARIERA E MENTALĂ SI E CEA A CONSTIINTEI DATA DE DUMNEZEU FIECARUIA DINTRE NOI,MOTIV PENTRU CARE CINE INCALCA PLATESTE ETERN!

 48. @ marius – OK , comentarii inspirate , realiste , umor , sarcasm ! Complimente !

 49. Foarte oportună punere în discuție a demnității umane. Rareori s-a discutat în cultura noastră. Îmi amintesc că în construcția eticii sale (cunosc volumul Reclădirea eticii, 2021) domnul Marga a pus în față trei valori: demnitatea, onoarea, integritatea. O originală și excelentă abordare! Văd că unii nu înțeleg că analize de acest fel se adresează cititorilor maturi, care sunt dispuși să afle ceva nou din texte și să-și facă o părere despre realitate. Folosirea învățămintelor din articole depinde nu numai de autor, ci și de cititori. Cineva spune că 98% dintre elevi nu înțeleg articolul. Zis fără ocoluișuri – depinde de cititor priceperea. Cineva, care semnează Marius, spune că articolul nu are parte practică. Domnul Marga semnalează că articolul e parte a unei conferințe despre reconstrucția demnității. Trebuie recunoscut că dacă o carte, un articol, o concepție etc. se pun sau nu în valoare, este și treabă de cititori dispuși să facă ceva. Nu s-au normalizat societăți unde oamenii stau ca la spectacol, în loc să mai și acționeze. Vedem bine cum merg lucrurile. De pildă, bulgarii sunt mai activi decât românii în chestiunea, de pildă, Schengen.

 50. Să vorbești, ba chiar să faci apologia demnității și să interzici comentarii de bun simț, mi se pare complet aiurea, sau pe dos, cum le place unora, din ce în ce mai mult/ți. 😎

 51. Poate că supără ce zic, dar ar trebui atenție la folosirea noțiunilor! Ne place sau nu, există o etică a comentariului rațional. Nimeni o ia de la naștere, ea se învață. Numai că trebuie învățată.Ar trebui citit, de pildă, Grazian. Nu este vorba de nici o apologie a demnității. Eu văd o foarte bună definire a demnității, o invocare a cazurilor care justifică discutarea subiectului și o indicare a cauzelor de încălcare a demnității, care este plasată, ca societate a demnității, la antipodul societății doar organizate.Desigur că domnul profesor Marga operează pe o neobișnuit de largă paletă de subiecte, cu interogare vie,informația adusă la zi și concepție proprie. nu este ușor să te pronunți asupra articolelor.Dar și în această situație este obligatorie, și din partea comentatorului, stăpânirea, nu aproximativă, a noțiunilor.

 52. ha ha ha ha ha ha

  amuzant…

  vivat elita cea „merituoasa”… ia liniste la galerie ca nu stapiniti notiunile in raport cu maretia cauzei (care o fi aia ramine un mister)…

  o sa pun o fabula, intimplare reala, mit, legenda, luati-o cum vreti:

  intr-un sat unul dintre batrinii satului ii da o sarcina unuia tinar… cineva sesizeaza si il intreaba: bine, dar stii ca ceea ce i-ai cerut este imposibil… da, stiu, insa el nu stie…

  minte programata si auto-inlantuita in/de propriile determinari sau minte libera deschisa catre orice??? domnii, fosti tovarasi, ne vor cuminti in bula noastra sa ascultam cu luare aminte la h”elite”….? mintea programata are nevoie de reperele programarii si va absolutiza ceea ce stie repudiind ceea ce-i distruge referinta… hmmm numai evolutie nu se poate numi…

 53. Ce demnitate poate avea omul care nu are slujbă (muncă) sau care e nevoit să plece din țară, să acepte umilința străinilor pentru a putea trăi? Să fim serioși. Nema muncă, nema demnitate. Ce demnitate e aia când unui om îi chiorăie mațele de foame,când n-are căldură în casă, când prețurile barbare nu-i permit un trai decent?. Unde se întâmplă asta, ați ghicit, în capitalism, tovarăși. Restul sunt vorbe.Veniți la esență, domnule Marga.

Comentariile sunt închise.

Precizare:
Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.