Obiecte de legătură

Suzana Fântânariu anunță deschiderea expoziției „I Connect“, pictură-obiect la English Pub Art Club din Lugoj. Vernisajul este programat diseară la ora 19.00, în fața publicului venind să susțină demersul artistei Simona Avram (Lugoj) și Dan Nicolae Buruleanu (Timișoara).

„De la începutul anilor ’90 se conturează preocuparea sa pentru integrarea celei de-a treia dimensiuni. Prima strategie care deschide seria unor experimente care depăşesc prin suplimentele de semnificaţie filosofică şi estetică preocuparea pur plastică/spaţială debutează cu integrarea plăcilor de gravură în compoziţii unde complementează imaginea plană. Seria reprezentărilor antropomorfe cu caracter evocator, ce fac aluzie la conturul sarcofagului sau la reducţia spre trupul izolat şi izolat simbolic al mumiei, semne devenite emblematice pentru vizualizarea sufletelor, generează cele mai spectaculoase obiecte tridimensionale realizate de artistă, care suprapune o multiplicitate de semnificaţii în acest ciclu desfăşurat pe durata câtorva ani. Grupajul Mumiilor tridimensionale sau în altorelief, care trimit explicit prin nume şi forma generală la cultura egipteană antică, dar care prin atitudinile mai curând active sau meditative înscenează o construcţie narativă, propune încă un nivel de lectură, fiind realizate din gravurile autoarei, ca o desprindere explicită de traseul mai vechi bidimensional şi ca un act sacrificial. Seriei antropomorfe îi urmează un ciclu de Coloane, care tridimensionalizează o aspiraţie verticală deja anunţată de versiunile bidimensionale ale mumiilor, realizate pe lungi fâşii verticale. Coloanele sunt acoperite cu semnele unei scrieri aleatorii. În anii următori, pe lângă continuarea, reactualizarea sporadică a deja celebrului ciclu antropomorf, în deceniile inaugurale ale secolului XXI ale acestor reprezentări, preocuparea Suzanei Fântânariu pentru tridimensional se orientează spre obiectul găsit/căutat în patrimoniul culturii rurale, obiecte funcţionale dezafectate, fragmente arhitectonice, sau din cotidianul urban, obiecte încărcate de semnificaţii prin însăşi uzura lor solidară unor vieţi devenite memorie şi reverie“, nota criticul Alexandra Titu despre artistă.