Operarea gazelor de şist în România este ilegală

În acest articol, demonstrăm (în mai mulţi paşi) că operarea (explorarea-dezvoltarea-exploatarea) gazelor de şist în România, atât la nivel naţional, cât şi la nivel local, este ilegală şi facem câteva observaţii.

 

1.A. Gazele neconvenţionale (deci şi gazele de şist) nu se regăsesc în actuala Lege a petrolului (Legea 238/2004).

Am demonstrat acest lucru în primul nostru articol, Gazele de şist – I.

 

1.B. Gazele neconvenţionale (deci şi gazele de şist) nu se regăsesc nici în actuala Lege a energiei electrice şi a gazelor naturale (Legea 123/2012).

Am demonstrat şi acest lucru în primul nostru articol, Gazele de şist – I.

 

2. Gazele neconvenţionale (deci şi gazele de şist) nu aparţin statului, cicomunelor, oraşelor, municipiilor.

Deoarece gazele neconvenţionale nu sunt acoperite de Legea petrolului 238/2004, conform 1.A., atunci ele nu aparţin statului, ci unităţilor administrativ-teritoriale (comune, oraşe, municipii sau judeţe), în care se exercită autonomia locală (conform Legii 215/2001,Art. 20. – (1) Comunele, oraşele, municipiile şi judeţele suntunităţi administrativ-teritoriale în care se exercită autonomia locală şi în care se organizează şi funcţionează autorităţi ale administraţiei publice locale.). Mai precis, gazele neconvenţionale aparţin comunelor, oraşelor, municipiilor;demonstraţia acestui fapt (pe care nu o mai facem) ar reproduce admirabila demonstraţie făcută (de avocat şi reţinută de judecător) în trei sentinţe civile la Vaslui (faţă de hotărârile Consiliilor Locale ale comunelor Alexandru Vlahuţă, Pogana şi Şuletea de a interzice operarea gazelor de şist pe teritoriul comunelor respective, atacate în instanţă de Prefectul de Vaslui) – a se vedea articolul nostru Gazele de şist – II.

 

3.A. Operarea gazelor neconvenţionale (deci şi a gazelor de şist) la nivel naţional (de stat) este ilegală.

Deoarece gazele neconvenţionale nu aparţin statului (conform punctului 2. precedent), rezultă că acordurile petroliere de concesiune încheiate de către stat (reprezentat de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, pe scurt A.N.R.M.) cu diverse companii, române sau străine, pentru operarea (explorare-dezvoltare-exploatare) gazelor neconvenţionale (deci şi a gazelor de şist) – gaze care nu-i aparţin – nu sunt legale.

Apreciem, deci, că operarea (explorarea-dezvoltarea-exploatarea) gazelor neconvenţionale (deci şi a gazelor de şist), la nivel naţional (prin acord petrolier), este ilegală.

 

3.B. Operarea gazelor neconvenţionale (deci şi a gazelor de şist) la nivel local este ilegală.

Deoarece gazele neconvenţionale aparţin (conform punctului 2. precedent) comunelor, oraşelor sau municipiilor, rezultă că autorităţile comunelor, oraşelor, municipiilor, şi nu A.N.R.M., pot decide dacă să concesioneze sau nu operarea gazelor neconvenţionale unor companii române sau străine; iar concesionarea s-ar face prin contracte specifice comunelor, oraşelor, municipiilor, şi nu prin acordul petrolier (prevăzut în Legea petrolului pentru concesiuni ale statului).

Dar dacă autorităţile unei comune, oraş sau municipiu ar decide concesionarea operării gazelor neconvenţionale aflate în subsolul unităţii administrativ-teritoriale respective, atunci gazul natural (din surse neconvenţionale) obţinut nu ar fi acoperit de Legea energiei şi gazelor naturale nr. 123/2012(conform punctului 1B. precedent).

Deci, singura opţiune legală a autorităţilor comunelor, oraşelor, municipiilor este de a decide interzicerea operării gazelor neconvenţionale (în particular a gazelor de şist) pe teritoriul lor.

Apreciem, deci, că operarea gazelor neconvenţionale (deci şi a gazelor de şist), la nivel local, este de asemenea ilegală.

 

4. Deci, în concluzie, apreciem căoperarea gazelor de şist în România(atât la nivel naţional, cât şi la nivel local) este ilegală.

Altfel spus, gazele de şist nu pot fi operate (explorate-dezvoltate-exploatate) în România cu legislaţia actuală!

 

Observaţii

 

(i). Există 4 acorduri petroliere explicit pentru gaze de şist în România, ale Chevron:

observăm că doar pe site-ul Chevron (www.chevron.com) se scrie explicit despre operarea gazelor de şist (shale gas) în România, nu şi pe site-ul A.N.R.M. De curând, în urma protestelor contra gazelor de şist, A.N.R.M. a iniţiat o campanie de informare şi dezbatere publică, cofinanţată de Uniunea Europeană, pe site-ul www.infogazedesist.eu, care se referă doar la cele 4 acorduri petroliere ale Chevron.

  • Guvernul a concesionat, în urma rundei X/2009, companiei americane Chevron (în

urma cererii avansate în iulie 2010) trei perimetre în Dobrogea de sud, cu ieşire la Marea Neagră, în suprafaţă totală de 2.700 kmp (=270.000 ha) pentru gaze de şist:

– perimetrul EX – 18 VAMA VECHE (889,54 kmp), prin H.G. nr. 188 din 20.03.2012 (publicată în M.Of. din 28.03.2012),
– perimetrul
EX – 19 ADAMCLISI (909,2 kmp), prin H.G. nr. 189 din 20.03.2012 (publicată în M.Of. din 28.03.2012),
– perimetrul
EX – 17 COSTINEŞTI (901,72 kmp), prin H.G. nr. 190 din 20.03.2012 (publicată în M.Of. din 28.03.2012) .

Cele 3 acorduri petroliere de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare sunt încheiate între A.N.R.M. şi Chevron România Holdings B.V.(subsidiara olandeză a companiei americane Chevron) pentru 30 de ani, cu drept de prelungire încă maximum 15 ani. Ele au fost desecretizate prin Ordinul Preşedintelui A.N.R.M. Nr. 133 din 25.04.2012 şi publicate pe site-ul A.N.R.M. (www.namr.ro) la secţiunea Media; se poate observa, la pagina 7, cum au fost adăugate gazele neconvenţionale în definiţia gazelor naturale, faţă de definiţia din Legea petrolului, prin adăugarea textului: „precum şi gaze neconvenţionale”;pentru fiecare acord este aprobată şi detaliată perioada de explorare (de maximum 10 ani din cei 30), identică: faza I (obligatorie), de 4 ani, cu 2 sonde la 3.500m şi 2.500m şi faza II (opţională), de 2-4 ani, cu 1-8 sonde la 3.500m adâncime.

  • La 29 februarie 2011, Chevron (care ?) a achiziţionat 100 % de la Regal

Petroleum acordul petrolier pentru perimetrulEV-2 BÂRLAD (din runda V)de 6.257 kmp, care acoperă suprafeţe din judeţele Vaslui, Galaţi şi Bacău. Acordul petrolier a fost aprobat lui Regal Petroleum prin H.G. nr. 2283 din 9.12.2004 (publicată în M.Of. din 4.01.2005) şi transferat lui Chevron de către A.N.R.M. la 14 februarie 2011; explorările erau planificate să înceapă în 2012.

Compania Chevron România Exploration and Production SRL (probabil subsidiara din România a Chevron România Holdings B.V.) s-a angajat să realizeze în perioada de explorare 400 km de prospecţiune seismică 2D şi să sape trei sonde de explorare în localităţile Găgeşti, Pungeşti şi Băceşti, cu adâncimi respectiv de 3.000, 3.800 şi 4.000m. Prima sondă trebuia să fie instalată la Pungeşti – dar populaţia a reacţionat, protestând, generând astfel “fenomenul Pungeşti”.

 

(ii). Acordurile petroliere eliberate pentru gaze de şist în România sunt ilegale.

Conform punctului 3.A. precedent, apreciem că cele trei acorduri petroliere eliberate pentru gaze de şist companiei Chevron pentru Dobrogeasunt ilegale; de asemenea, acordul petrolier pentru Bârlad, eliberat lui Regal Petroleum în 2004 pentru gaze, şi transferat de către A.N.R.M. lui Chevron pentru gaze de şist, este şi el ilegal.

 

(iii). Acordurile petroliere sunt secretizate integral de A.N.R.M.

Să observăm că nu s-ar putea demonstra în justiţie ilegalitatea acordurilor petroliere eliberate pentru gazele de şist (încheiate conform Legii petrolului), deoarece toate acordurile petroliere sunt ţinute integral la secret de către A.N.R.M.

Să observăm însă că acordurile petroliere eliberate pentru gaze de şist, care sunt desecretizate, pot fi atacate în justiţie pentru a fi anulate ca nelegale.

În ceea ce priveşte acordurile petroliere eliberate pentru gaze de şist, care nu sunt desecretizate, se poate interzice operarea gazelor de şist pe plan local, ceea ce 15 Consilii locale de pe raza judeţului Vaslui (care intră în perimetrul EV-2 BÂRLAD) au încercat deja şi trei au reuşit parţial.

 

(iv). O analogie pentru a înţelege mai bine problema ilegalităţii operării gazelor de şist în România.

Gazele convenţionale (gaze naturale libere, la mică adâncime) şi gazele neconvenţionale (shale gas, tight gas, methane hydrates) (gaze naturale captive, la mare adâncime) sunt toate gaze naturale, aşa cum autoturismele şi “ne-autoturismele” (camioanele, autobuzele, etc.) sunt toate autovehicule.

Legea petrolului 238/2004 acoperă doar gazele convenţionale, Codul rutier acoperă toate autovehiculele (de CATEGORIA B: autovehiculul a carui masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 3.500 kg şi al cărui număr de locuri pe scaune, în afara conducătorului, nu este mai mare de 8 … (cum este un autoturism); de CATEGORIA C: autovehiculul, altul decât cel din categoria D, a cărui masă totală maximă autorizată este mai mare de 3.500 kg … (cum este un camion) ; de CATEGORIA D: autovehiculul destinat transportului de persoane având mai mult de 8 locuri pe scaune, în afara locului conducătorului … (cum este un autobuz); etc.).

Permisul pentru a opera (explora-dezvolta-exploata) gaze naturale convenţionale este acordul petrolier de explorare-dezvoltare-exploatare, aşa cum permisul pentru a conduce autoturisme este permisul de conducere pentru categoria B, permisul pentru a conduce camioane este permisul de conducere pentru categoria C, etc. Nu poţi să conduci un camion cu permis doar pentru categoria B, este ilegal !

Operarea gazelor de şist cu acord petrolier, cu actuala lege a petrolului, este, prin analogie, conducerea unui camion cu permis de conducere doar pentru categoria B, cu un cod rutier care ar acoperi doar autovehiculele de categoria B – adică este o acţiune ilegală. Lipseşte însă o “poliţie a resurselor subsolului” (poliţie minieră), care să supravegheze “circulaţia”.

 

Bucureşti, 31 ianuarie 2014

 

Afrodita Iorgulescu, doctor în matematică, profesor emerit, Academia de Studii Economice din Bucureşti

Liana Popa, inginer geolog, director executiv Fundaţia pentru Pluralism

Alexandru Taşnadi, doctor în economie, profesor, Academia de Studii Economice din Bucureşti

 

P.S. În articolele următoare vom aduce alte argumente contra operării gazelor de şist.

 

Abonează-te acum la canalul nostru de Telegram cotidianul.RO, pentru a fi mereu la curent cu cele mai recente știri și informații de actualitate. Fii cu un pas înaintea tuturor, află primul despre evenimentele importante, analize și povești captivante.
Recomanda

Precizare:
Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.