Pe mâna cui a dat România cuprul din Munţii Apuseni?

Ministerul Economiei a anunţat că firma canadiană Roman Copper Corp. a câştigat licitaţia pentru preluarea Cupru Min Abrud la preţul de 200,77 milioane euro, de 3,5 ori peste preţul de pornire a licitaţiei, de 57,3 milioane euro.

„Licitaţia a fost adjudecatăîn favoarea firmei Roman Copper Corp. Canada la preţul de 200,77 milioane de euro, preţul de pornire a licitaţiei fiind de 57,36 milioane de euro”, a precizat instituţia într-un comunicat.

Potrivit Mediafax, Ministerul Economiei va negocia cu Roman Copper clauzele contractului de vânzare-cumpărare a acţiunilor.

Cupru Min deţine exploatarea Roşia Poieni, unde sunt concentrate 60% din rezervele de cupru ale României.

La licitaţia cu strigare pentru vânzarea pachetului integral de acţiuni al Cupru Min s-au înscris alte trei companii, respectiv Oz Minerals (Australia), Dundee Holding BV (Olanda) şi Ellatzite Med Ad din Bulgaria. Ultima a fost însă descalificată.

Roman Copper Corp. este înregistrata în Toronto. Pentru că nu există informaţii disponibile referitoare la activitatea companiei, în media s-a făcut o legătură greşităîntre această firmăşi magnatul Stephen Roman, moştenitorul lui Stephen B. Roman, implicat în mai multe tranzacţii în România, în trecut.

Pentru a lămuri situaţia, avocatul Bogdan Mararu, asociat la casa de avocatură Mararu & Mararu, ce reprezintă Roman Copper Corp., a negat orice legăturăîntre Roman Copper Corp şi omul de afaceri canadian Stephen G. Roman, conectat în trecut cu Nicolae Ceauşescu.

„Nu există absolut nicio legăturăîntre Roman Copper Corp. şi Stephen G. Roman”, aşa cum a sugerat presa, a declarat Bogdan Ioan Mararu, citat de Capital.

Cine sunt Mararu & Mararu

Firma de avocatură Mararu & Mararu, o firmă modestă de apartament, îi are ca parteneri pe Ioan-Bogdan Mararu, cetăţean român, născut la 23.01.1975, în Piteşti, jud. Argeş, domiciliat în Bucureşti, Bdul Camil Ressu, nr. 74, Bl..scara… ap…., sector 3, România, identificat cu CI seria RT nr. , CNP … emisă de Secţia de Poliţie nr. 13 la 21.03…., şi Dna Amala Maria-Magdalena Mararu, cetăţean român, născută la 19.12.1975 în Făgăraş, jud. Braşov, domiciliată în Bucuresti, Bdul Camil Ressu, nr. 74 ….sector 3, România, identificată cu CI seria RD nr. CNP … emisă de Secţia de Poliţie nr. 13 la data de….

Ei reprezintă printre altele şi Societatea Comercială PREMIUM BARS & RESTAURANTS – S.R.L specializatăîn vânzări de băuturi, tutun sau sondaje ale opiniei publice, controlată de:

Alexander ANDRYUSHIN, cetăţean rus, de sex masculin, identificat cu Paşaport seria 62 nr. 5504422, eliberat de autorităţile ruse la data de 09.11.2005, domiciliat în Esenovici, regiunea Tveri, raion Vîşnevoloţk, Buholovo, strada Zelenaia nr. 25, Federaţia Rusă, născut la data de 01 Aprilie 1979 în Ungheni, Republica Moldova, în calitate de fondator – asociat unic al societăţii

Dl Roman GONCHARUK, cetăţean rus, de sex masculin, născut la 26 Iulie 1979 în Ungheni, Republica Moldova, fiul lui Iurii şi Lidia, domiciliat în Federaţia Rusă, Regiunea Novosibirsk, Raionul Novosibirsk, satul Plotnikovo, unitate militară identificat cu paşaport nr. 50 04 385359 eliberat la 29.12.2003 de DAI – Raionul Novosibirsk, Regiunea Novosibirsk, în calitatea sa de Administrator Unic al Societăţii, este mandatat să înregistreze prezentele hotărâri în Registrului Comerţului şi să reprezinte Societatea în faţa tuturor autorităţilor implicate în dobândirea autorizaţiilor de funcţionare şi comercializare.

Ioan-Bogdan Mararu şi Amala Maria-Magdalena Mararu sunt mandataţi de Alexander ANDRYUSHIN şi Roman GONCHARUK pentru “…a ne reprezenta şi acţiona în numele nostru şi în numele societăţii PREMIUM BARS & RESTAURANTS S.R.L. pentru înregistrarea hotărârilor de mai sus în Registrul Comerţului şi publicarea acestora în Monitorul Oficial, fiind împuterniciţi să acţioneze în orice problemă pe care o vor considera de cuviinţă şi/sau impusă de lege pentru a-şi duce la îndeplinire integral mandatul acordat, inclusiv dar nelimitat la a semna şi înregistra orice cereri, a corecta erori materiale în orice înscris, inclusiv prezentul, înregistra şi primi documente oficiale, semnăturile lor fiind pe deplin opozabile Societăţii. DREPT PENTRU CARE, NOI, asociatul unic al Societăţii, votăm favorabil hotărârile expuse mai sus, adoptându-le drept Hotărâri ale Societăţii sub nr. 1 în Registrul de Hotărâri al Societăţii, astăzi, 2 Iunie 2009.

(Înregistrarea nr. 9/1.164.219, Monitorul Oficial partea a IV-a nr. 3688 din 10.7.2009, p 4)

Ce este în spatele firmei Roman Copper Corp-Toronto şi Grupul financiar Bayfront Investment?

Roman Copper Corp. a fost înregistrată anul trecut în Toronto având ca proprietar grupul investiţional Bayfront Investment, un grup modest în piaţa capitalurilor financiare, cel mai mare capital obţinut pentru o tranzacţie fiind de 32 mil. USD pentru Petaquilla Minerals Ltd. O sumă mica comparativă cu cea pe care s-a oferit să o obţina în pieţele financiare pentru tranzacţia cu Ministerul Economiei care este în valoare de 200 mil. Euro!!

O investigaţie www.riseproject.roa arătat o posibilă legătură dintre deţinătorii Cupru Min şi Frank Timiş, omul de afaceri care a fondat Gabriel Resources.

Ancheta susţinea că majoritatea fondatorilor societăţii de investiţii Bayfront Capital Partners (ce a înfiinţat firma Roman Copper Corp. – noul proprietar al Cupru Min, mina de cupru de la Roşia Poieni) a lucrat la compania care a fost brokerul lui Frank Timiş în cele mai mari afaceri ale acestuia.

Trei dintre cei cinci parteneri de la Bayfront Capital Partners şi-au trecut în scurtele biografii de pe site-ul băncii poziţii anterioare în managementul sau structura firmelor Canaccord Capital sau CanaccordAdams: Michael J. Curtis a fost director de strategii alternative la CanaccordAdams, Robert Chalmers a lucrat la Canaccord Capital Inc, iar Derek Webb a lucrat atât la Canaccord Capital, cât şi la CanaccordAdams. CanaccordAdams şi Canaccord Capital au lucrat, în calitate de brokeri, cu Frank Timiş mai mult de 10 ani.

Bayfront Investment are la dispoziţie 7 zile de la data încheierii acordului cu Ministerul Economiei pentru a face rost de bani în pieţele financiare altfel pierde depozitul de 1 mil Euro depus înaintea licitaţiei.

Declaraţii Lucian Bode:

Lucian Bode, ministrul Economiei, susţine că firma canadiană Roman Copper Corp, care a câştigat săptămâna aceasta licitaţia pentru privatizarea CupruMin, este obligată prin contract să acopere cheltuielile de mediu, care, în acest caz, se ridică la aproximativ 17 milioane de euro. La CupruMin se găsesc 60% din resursele de cupru ale României.

„Obligaţiile de mediu îi revin cumpărătorului. Acestea se ridică la aproximativ 17 milioane de euro, în condiţiile în care aceste lucrări vor fi executate în viitorul imediat. Dacă ajungeam să închidem societatea şi să reluăm întreaga procedură, obligaţiile de mediu se ridicau la 92 de milioane de euro“, a spus Bode într-un interviu acordat ziarului „Bursa“.

Bode îl contrazice astfel pe Florin Vlădan, şeful Oficiului Participţiilor Statului şi Privatizării în Industrie (OPSPI), care a spus că, prin contractul de privatizare a CupruMin, nu vor fi prevăzute obligaţii de continuare a activităţii, de dezvoltare şi de realizare a unor investiţii.

„Roman Copper nu s-a angajat la nicio investiţie, noi nu am pus niciun fel de condiţie. Ei nu au nici o obligaţie de a dezvolta Cupru Min. Eu sunt foarte mulţumit că am luat de patru ori mai mult pe Cupru Min faţă de cât am cerut”, a declarat marţi Vlădan.

Bode a mai spus că statul nu ar fi putut impune astfel de condiţii în caietul de sarcini pentru privatizarea companiei, invocând ca precedent un răspuns al Comisiei Europene în cazul privatizării AVAS, când Executivul spunea că „nu trebuie ataşate procesului (de privatizare – n.r.) condiţii care pot reduce preţul şi care nu sunt acceptabile unui operator economic”.

Cum este posibil ca o firmă avocăţească de cartier, asociată cu parteneri ruşi “specializaţi” în vânzări de băuturi, tutun sau sondare a opiniei publice, să ajungă să reprezinte o firmăînregistrată anul trecut de către un grup financiar cu rezultate extrem de modeste în capacitatea de a obţine bani în pieţele financiare, să joace un asemenea rol în privatizarea cuprului românesc?!

Cât de informat sau mai exact cu ce realităţi operează ministrul Lucian Bode supervizând o asemenea licitaţie?

Înregistrarea nr. 9/1.164.219 din Monitorul Oficial partea a IV-a nr. 3688 din 10.7.2009

http://www.monitorul-oficial.org/mof/4/2009/7/10/3688/9/1.164.219/

Societatea Comercială PREMIUM BARS & RESTAURANTS – S.R.L. HOTĂRÂRILE ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ASOCIAȚILOR (A.G.E.A. NR. 1/02.06.2009) Subscrisa PREMIUM GAMES, Societate Comerciala cu Răspundere Limitată, înființată și funcționând sub legislatia din România, cu sediul în Str. Corneliu Coposu Nr. 7, Bl. 104, sc. 1, et. 5, ap. 18, Sector 3, București, România, C.U.I. 24165901, înregistrată în Registrul Comerțului – Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/11886/2008, legal reprezentata prin administrator unic, Alexander ANDRYUSHIN, cetătean rus, de sex masculin, identificat cu Pașaport seria 62 nr. 5504422, eliberat de autoritătile ruse la data de 09.11.2005, domiciliat în Esenovici, regiunea Tveri, raion Vîtnevolotk, Buholovo, strada Zelenaia nr. 25, Federația Rusa, născut la data de 01 Aprilie 1979 în Ungheni, Republica Moldova, în calitate de fondator – asociat unic al societății PREMIUM BARS & RESTAURANTS S.R.L., o societate comercială cu răspundere limitată de nationalitate română, cu sediul social în Str. Iacob Andrei, nr. 31, Bloc 1, Scara 1, apartament 64, Sector 5, Bucuresti, România, înregistrată în Registrul Comertului – Tribunalul București sub nr. J40/5493/2009, C.U.I. RO 25504453 (denumită în continuare “Societatea”), reprezentând 100% din capitalul social subscris al Societății, în conformitate cu dispozițiile art. 3.8 din Actul Constitutiv al Societății, ne-am întrunit astăzi, 2 Iunie 2009, în Adunarea Generală Extraordinară a Asociatilor (AGEA), și cu 100% din drepturile de vot ale Societătii, adoptăm prin prezenta următoarele hotărâri ale Societății: Hotărârea nr. 1 Se hotărăște că Societatea va înființa un sediu secundar (punct de lucru) cu sediul în: Bd. Ion Mihalache Nr. 60, Bl. 40, Parter, Sector 1, Bucuresti, România. Spațiul este închiriat în conformitate cu Contractul de Sub-închiriere Nr. PB/PBR01 încheiat cu S.C. PREMIUM GAMES S.R.L. la data de 02 Iunie 2009, anexat la prezenta. La punctul de lucru, Societatea va desfășura următoarele activități, enumerate la obiectul de activitate al Societății: CAEN 4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente; 5629 Alte servicii de alimentație n.c.a.; 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor; 7311 Activități ale agențiilor de publicitate; 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice; 7729 Activități de închiriere cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a. (exclusiv leasing) 7739 Activități de închirierea cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a. (exclusiv leasing) 7820 Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor 8122 Activități specializate de curățenie 8129 Alte activități de curățenie 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. 9001 Activități de interpretare artistică (Spectacole); 9002 Activități suport pentru interpretarea artistică (spectacole); 9003 Activități de creație artistică; Hotărârea Nr. 2 Dl Roman GONCHARUK, cetătean rus, de sex masculin, născut la 26 Iulie 1979 în Ungheni, Republica Moldova, fiul lui Iurii și Lidia, domiciliat în Federația Rusă, Regiunea Novosibirsk, Raionul Novosibirsk, satul Plotnikovo, unitate militară identificat cu pașaport nr. 50 04 385359 eliberat la 29.12.2003 de DAI – Raionul Novosibirsk, Regiunea Novosibirsk, în calitatea sa de Administrator Unic al Societății, este mandatat să înregistreze prezentele hotărâri în Registrului Comerțului și să reprezinte Societatea în fața tuturor autorităților implicate în dobândirea autorizațiilor de funcționare și comercializare. Hotărârea Nr. 3 Se hotărăște de către prezenta AGEA să fie împuterniciți împreună, cu puteri individuale depline, următoarele persoane: Dl Ioan-Bogdan Mararu, cetătean român, născut la 23.01.1975, în Pitești, jud. Argeș, domiciliat în București, Bdul Camil Ressu, nr. 74, Bloc S2, Sc. A, Ap. 10, sector 3, România, identificat cu CI seria RT …, CNP … emisă de Secția de Poliție nr. 13 la 21.03.2000, și Dna Amala Maria-Magdalena Mararu, cetățean român, născută la 19.12.1975 în Făgăraș, jud. Brașov, domiciliată în București, Bdul Camil Ressu, nr. 74, Bloc S2, Scara A, Ap. 10, sector 3, România, identificată cu CI seria RD …, CNP … emisă de Secția de Poliție nr. 13 la 03.05.2001, numiți în mod colectiv “MANDATARI”, pentru a ne reprezenta și acționa în numele nostru și în numele societății PREMIUM BARS & RESTAURANTS S.R.L. pentru înregistrarea hotărârilor de mai sus în Registrul Comerțului și publicarea acestora în Monitorul Oficial, fiind împuterniciți să acționeze în orice problemă pe care o vor considera de cuviință și/sau impusă de lege pentru a-și duce la îndeplinire integral mandatul acordat, inclusiv dar nelimitat la a semna și înregistra orice cereri, a corecta erori materiale în orice înscris, inclusiv prezentul, înregistra si primi documente oficiale, semnăturile lor fiind pe deplin opozabile Societății. DREPT PENTRU CARE, NOI, asociatul unic al Societății, votăm favorabil hotărârile expuse mai sus, adoptându-le drept Hotărâri ale Societății sub nr. 1 în Registrul de Hotărâri al Societății, astăzi, 2 Iunie 2009.

Abonează-te acum la canalul nostru de Telegram cotidianul.RO, pentru a fi mereu la curent cu cele mai recente știri și informații de actualitate. Fii cu un pas înaintea tuturor, află primul despre evenimentele importante, analize și povești captivante.
Recomanda
Vlad Dumitraș 284 Articole
Author

Precizare:
Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.