Repartizări aleatorii „ciudate” la Curtea de Apel București

Un dosar în care este implicată o firmă românească și mai multe companii multinaționale are parte de repartizări aleatorii „ciudate” la Curtea de Apel București. CSM-ul ar trebui să se sesize în acest caz, deoarece există indicii că există o legătură între înlocuirea judecătorului în dosar și Laura Codruța Kovesi, aceasta folosindu-se în principal de calitatea de membru al Consiliului Superior al Magistraturii.

Astfel, Laura Codruța Kovesi nu este străină de înlocuirea  judecătorului prin re-repartizarea dosarului nr.27411/2//2005, împrejurare care a încălcat procedura repartizării aleatorii și încălcând totodată principiul continuității, având în vedere că procurorul Marius Bulancea este consilier al  Laurei Kovesi și totodată soțul judecătoarei  Diana Magdalena Bulancea, care a beneficiat de re-repartizarea dosarului nr.27411/2/2005 prin încălcarea procedurilor legale menționate în plângerea adresată CSM-ului.

Atât în dosarul nr. 27.411/2/2005 cât și în dosarul 8694/1/2005, instanțele de judecată au „inventat” o procedură de secretizare a unor probe ce se administrează în dosare, probe cu relevanță hotărâtoare asupra modului de soluționare a cauzei. În plus și repartizarea aleatorie este ciudată.

Repartizări ciudate și nu aleatorii, în funcție de miza pentru  judecarea unor dosare,  se fac prin înlocuirea judecătorului. Astfel, repartizarea aleatorie devine o exceptare de la lege.

Inițial, cauza, respectiv dosarul nr.27411/2/2005 al Curții de Apel București Secția VIII Contencios Administrativ, a fost repartizată în mod aleatoriu către judecătorul Gheorghe Grecu conform procedurii stabilite prin art .11 din Legea nr.303/2004. Prin hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr.425/12 martie 2009 și Decretul președintelui României nr.520/1 aprilie 2009  judecătoarea Carată Glodeanu Constanța-Floriana (judecător în cadrul Curții de Apel București secția a VIII-a contencios administrativ) a fost pensionată. În locul ei a fost promovată Diana Magdalena Bulancea  de la Tribunalul Iași. Deși Diana Magdalena Bulancea a fost numită conform deciziei nr.452 a CSM în postul de judecător ocupat anterior de către Carată Glodeanu – rămas vacant, acesteia nu i s-au repartizat dosarele acesteia. Astfel s-a ajuns în situația ca  Diana Magdalena Bulancea să preia dosare de la Gheorghe Grecu, judecător, încălcându-se dispoziția prevăzută la art.11/Legea 303/2004 privind continuitatea, dar și repartizarea aleatorie în urma căreia dosarul îi fusese anterior repartizat unui alt judecător în persoana lui Gheorghe Grecu.

Consiliul Concurenței nu este interesat de adevăr. Președintele Consiliului Concurenței nu este interesat să facă investigații legale

Practic procesul în cauză se referă la faptul ca o societate comercială cu capital românesc, a cerut Consiliului Concurenței să declanșeze o investigație împotriva unor multinaționale. Într-o sesizare trimisă Consiliului Concurenței societatea cere acestuia să aplice amenzile prevăzute de dispozițiile art. 50 din Legea 21/1996 privind furnizarea de informații inexacte, incorecte, amenzi care pot ajunge până la 1% din cifrele de afaceri ale societăților Colgate Palmolive și Metro Cash&Carry SRL. Valoarea sancțiunii decurge din încălcarea articolului 50 din legea 21 ce poate ajunge la 150-200 de milioane de euro, pentru societăți care au prezentat și furnizat Consiliului Concurenței informații diferite și contradictorii în cadrul a două investigații care s-au desfășurat la Consiliul Concurenței.

Avocații companiilor Colgate Palmolive și Metro Cash&Carry nu au dat aviz Consiliului Concurenței să aplice amenzile legale acestor societăți, deși Consiliul Concurenței deține dovezi despre furnizarea de informații false de către cele două societăți.

Mai mult, pentru a asigura pe deplin protecția, Președintele Consiliului Concurentei a emis ordinul 7/2010 prin care a dispus ca probele privind fapte și practici interzise de legea concurenței de discriminare si excludere la raft a unor produse concurente să fie arhivate și să nu mai fie folosite în altă procedură legală conform extras din ordin: „ până la data de 31.01.2010 documentele care alcătuiesc dosarul investigației declanșată prin ordinul nr. 36/2007 indiferent de suportul pe care se găsesc, vor fi arhivate și nu vor mai putea fi folosite în nici o altă procedură a Consiliului Concurentei”.

Astfel, refuzul unor funcționari din cadrul Consiliului Concurenței de a deschide investigația legală, protejează societățile comerciale implicate de aplicarea unor posibile amenzi prevăzute la art. 51/Legea 21 în valoare de peste un miliard de euro, cât și interzicerea practicilor și înțelegerilor interzise de art. 5 din Lege concurenți.

Investigații peste investigații

Prima investigație a fost declanșată în cazul Colgate Palmolive, Metro Cash&Carry, prin ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 50/2005. Acest ordin a fost dispus în urma sentinței judecătorești nr. 302/22 februarie 2005 dispusă de Curtea de Apel București care a rămas irevocabilă prin decizia nr. 37/11.01.2006 dispusă de către ICCJ care respinge recursul pârătului Consiliul Concurenței. Această investigație a fost declanșată printr-o hotărâre judecătorească deoarece Consiliul Concurenței a refuzat declanșarea investigației „în mod nejustificat”, așa cum constată chiar instanța de judecată.

A doua investigație a fost declanșată în urma ordinului președintelui Consiliului Concurenței nr. 36/2007. Argumentele și înscrisurile care conțin motivele potrivit cărora companiile Colgate Palmolive și Metro Cash&Carry au furnizat informații diferite și contradictorii în prima investigație declansată prin ordinul 50/2005, comparativ cu informațiile și înscrisurile prezentate în a doua investigație declanșată prin ordinul președintelui nr. 36/2007, se află la Consiliul Concurenței și în dosarul nr. 27411/2/2005 aflat la Curtea de Apel București, Secțăia Contencios Administrativ.

Spre exemplu, în prima investigație, Colgate Palmolive a transmis la Consiliul Concurenței, informații care au stat la baza analizei efectuate și finalizate prin Decizia nr. 124/2005. Astfel, prin adresa nr. CC/DBC/619/23.09.2004, Colgate Palmolive a transmis la Consiliul Concurenței „facilitățile (politica de vânzări) acordate de către Colgate-Palmolive către Metro și Prestige în perioada 2001-2004”. Comparând informațiile transmise de către Colgate Palmolive în respectiva adresă cu informațiile transmise de către Colgate Palmolive în cadrul investigației declanșate prin Ordinul nr. 36/2007, se constată că au fost furnizate informații inexacte și incomplete raportate atât la realitatea operațiunilor desfășurate de către Colgate Palmolive cu clienții săi, dar și la informațiile transmise ulterior la Consiliul Concurenței de către această societate.

Agenții economici Colgate Palmolive si Metro Cash&Carry au prezentat documente contabile, respectiv facturi, care nu reflectă realitatea operațiunilor economice iar pe cale de consecință concluziile Raportului de investigație al Consiliului Concurenței din anul 2005 în cazul Colgate Palmolive cât și Decizia plenului 124/15.07.2005 au avut la bază informații inexacte, incorecte, incomplete iar înscrisurile prezentate nu reflectă operațiunile ecomomice reale, din punct de vedere al produselor livrate de către Colgate Palmolive clienților săi: produs, cantitate, preț net de livrare, termene de plată.

În plus, societățile Colgate Palmolive și Metro Cash&Carry au ignorat prevederile art. 155 alin. (5) din Normele Metodologice de aplicare a Codului fiscal, privind reglementarea facturii fiscale, prezentând la Consiliul Concurentei „facturi” care nu respectă aceste prevederi, tocmai pentru a nu reflecta în conținutul acestora operațiunile reale care dezvăluie practici anticoncurențiale, interzise de legea concurenței.

La dosar s-au depus Cd-uri, care nu reprezintă probe în conformitate cu dispozițiile Codului de procudură civilă, care prevede că trebuie depuse înscrisuri în copie certificată, iar instanța a acceptat greșit aceste CD-uri, deși legea nu prevede proba cu CD-uri.

Având în vedere că informațiile prezentate în cele două investigații desfășurate la Consiliul Concurenței au fost inexacte, societatea Prestige solicită redeschiderea investigației pentru încălcarea dispozițiilor prevăzute la art. 5 și 6 din Legea 21/1996 în cazul Colgate Palmolive, Metro Cash&Carry, clienții și concurenții săi.

Cum ar trebui ruptă pisica și să se deruleze anchetele la Consiliul Concurenței

Apare astfel ca necesară efectuarea în condițiile Legii a unui investigații pe toate piețele relevante de bunuri de consum bazate pe informații și documente care să reflecte realitatea, cât și pe documente contabile de verificare în cazul Colgate Palmolive, Metro Cash&Carry și clienții săi. În această situație, instrumentul aflării adevarului este numai expertiza financiar contabilă efectuată de către un expert neutru din Corpul Experților CECCAR, situație pe care Legea concurenței o prevede.

Tocmai această soluție este evitată de către șefii Consiliului Concurenței, în urma indicațiilor primite de la avocați și de la cele două companii în legătură cu care trebuie aplicate sancțiunile legale.

În cadrul acestei expertize un expert contabil ar trebui să participe alături de expertul numit de către Consiliului Concurenței la efectuarea Raportului de expertiză și la ridicarea documentelor contabile de la Colgate Palmolive, Metro și ceilalți clienți în forma prevăzută de dispozitiile legale. Astfel, Ordinul Ministrului de Finanțe Publice nr.3512/2008 și Ordinul Ministrului de Finanțe Publice nr.599/2002 prezintă cum trebuie să fie întocmită și ce elemente trebuie să conțină o factură fiscală.

Toate aceste argumente și dovezi care rezultă din analiza înscrisurilor în raport cu încălcarea vădită și grosolană a procedurilor care reglementează modul de administrare a înscrisurilor la autoritatea statului au fost violate cu scopul de a prezenta autorității o altă contabilitate de către Colgate și Metro pentru a vicia rezultatul și concluzia investigației precum și decizia plenului.

În concluzie, intrucât majoritatea facturilor anterior prezentate nu reprezintă o copie a facturilor cu care s-a livrat marfa, ci doar o înșiruire de produse presupus livrate de către Colgate către Metro fără mențiunea persoanei care a facturat, a persoanei care a livrat, numărul autovehicolului cu care a fost efectuată livrarea, fără ștampile și semnături, Consiliului Concurenței îi revine obligația stabilită prin lege, ca autoritate a statului în domeniul concurenței, să aplice amenzile legale pentru furnizarea de informații false și să participe în continuare la aflarea adevărului prin măsura numirii unui expert neutru. Concomitent, pe baza informațiilor deținute de către Consiliul Concurenței, acesta are obligația de a extinde această investigație pe piața bunurilor de consum, în ceea ce privește liderii de categorie și rețele de retail.

Expertul desemnat din cadrul corpului expertilor, împreună cu experții parte, se vor deplasa la sediul societăților Colgate Palmolive și Metro Cash&Carry și vor obține din arhivă documente contabile și de verificare necesare efectuării expertizei, în forma prevăzută de dispozitiile legale. Ordinul Ministrului de Finanțe Publice nr.3512/2008 și Ordinul Ministrului de Finanțe Publice nr.599/2002 prezintă cum trebuie să fie întocmită și ce elemente trebuie să conțină o factură fiscală.

Instanța de judecată din cadrul Curții de Apel București, Secția Contencios Administrativ, în Dosar nr. 27411/2005, a dispus administrarea la dosar, de către Consiliul Concurenței, în calitate de pârât și de către Colgate Palmolive, în calitate de intervenientă, a tuturor probelor, în forma certificată, necesare în vederea soluționarii cauzei. Consiliul Concurenței a depus la dosar aproximativ 10.000 de înscrisuri iar Colgate Palmolive a refuzat să îndeplinească hotărârea instanței. Inscrisurile depuse la dosar nu sunt în formă certificată, contrar dispozițiilor art. 112 si 116 Cod de procedură civilă.

După înlocuirea judecătorului în dosar se face “o judecată” după bunul plac al multinaționalelor 

Instanța a acceptat înscrisurile așa cum au fost depuse, a constatat, în mod părtinitor, ca intervenienta Colgate Palmolive – emitenta facturilor supuse analizei – a depus toate înscrisurile pe care le deține, fără ca intervenienta să fi depus aceste înscrisuri la dosar, toate acestea doar pentru a mușamaliza documentele false, care nu reflectă operațiunile reale, așa cum au fost depuse la Consiliul Concurenței de către Colgate Palmolive prin societatea de avocați Tucă, Zbârcea & Asociații.

Instanța de judecată a respins ulterior și proba cu expertiza, motivând că expertiza în dosar ar fi o tergiversare (???), judecătoarea Magdalena Bulancea încălcând vizibil disp. prev. la art. 129 alin. (5) și art. 201 Cod procedură civilă, proba care ar fi avut rolul ca în cadrul judiciar obiectiv să stabilească adevărul într-un mod riguros, în legătură cu discriminările care au avut loc prin înțelegerile anticoncurențiale dintre Colgate Palmolive și Metro Cash&Carry, comparativ cu condițiile comerciale pe care Colgate le-a oferit clienților săi, societăți românești, condiții discriminatorii care au avut ca efect eliminarea de pe piață a acestor societăți, cu pierderi și prejudicii financiare de valori foarte mari. Urmând acest procedeu “de pansare” a neregulilor instanța de judecată a acceptat ca prin practici care au încălcat principiile concurentei, în executarea unor servicii pentru companii multinaționale, societăți multinaționale să rămână cu profitul, iar societățile românești să rămână cu pierderile financiare.

ANI doarme în post

Agenția Națională de Integritate, deoarece nu soluționează, nu efectuează cercetările legale privind existența în fapt a unor valori și bunuri nejustificate și neevidențiate în declarațiile de avere și de interese funcționarii Agenției de Integritate asigură la rându-i protecția acestor rețele de judecători și funcționari de stat la Consiliul Concurenței (CC) care împreună cu avocații fac legea la CC. Practic ANI nu funcționează, ANI nu soluționează plângerile respective împotriva unor funcționari de stat, membrii ai unor rețele de interese. De asemenea ANI nu verifică dacă există neconcordanțe între valoarea bunurilor din declarațiile depuse de aceștia și valoarea veniturilor oficiale. Teoretic dacă există diferențe ele ar trebui confiscate, iar cei în cauză pedepsiți pentru fals în declarații. În concluzie  Agenția Națională de Integritate doar se face că muncește.  

Ce firme de avocaţi fac legea pe piața concurenţei

Dacă ne uităm în ultimii zece ani care sunt companiile de avocatură care consiliază şi protejează interesele companiilor corporatiste multinaţionale, putem observa că acestea nu sunt chiar multe: Stoica & Asociaţii (Valeriu Stoica), Tuca, Zbârcea & Asociaţii, Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen, Muşat & Asociaţii, D&B David şi Baias, Biriş Goran şi avocaţi asociaţi, Vass Lawyers. Observăm că după anul 2009 foarte prosperă în topul societăţilor de consultanţă este SC MCV Euroconsult SRL a doamnei Cătălina Maria Mircea, soţia avocatului Mircea Valentin, consilier la Consiliul Concurenţei până la data de 19.XII.2011, când acesta devine vicepreşedinte al Consiliului Concurenţei. Mircea Valentin a fost promovat în aceste funcţii de către şefii săi Gheorghe Flutur şi Valeriu Stoica şi validat de către preşedintele Băsescu, căruia în trecut i-a fost şi avocat.

Abonează-te acum la canalul nostru de Telegram cotidianul.RO, pentru a fi mereu la curent cu cele mai recente știri și informații de actualitate. Fii cu un pas înaintea tuturor, află primul despre evenimentele importante, analize și povești captivante.
Recomanda

Precizare:
Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.