Şase membri ai Consiliului Concurenței sunt incompatibili

Cotidianul.ro a descoperit că șase șefi din Consiliul Concurenței sunt incompatibili cu funcția pe care o dețin potrivit legilor din România, care sunt armonizate cu cele ale Uniunii Europene.

Primul este Bogdan Marius Chirițoiu, președinte în exercițiu la Consiliul Concurenței. Există trei motive care îl situează incompatibil cu funcția de președinte al Consiliului Concurentei și membru al plenului Consiliului în raport de dispozițiile prevăzute în art. 17 din legea 21/1996, care protejează independența președintelui și a membrilor plenului Consiliului Concurenței.

Ce spune legea

Potrivit art.17 alin. (5) din legea concurenței, „calitatea de membru al Consiliului Concurenţei este incompatibilă cu exercitarea oricărei alte activităţi profesionale sau de consultanţă, cu participarea, directă ori prin persoane interpuse, la conducerea sau administrarea unor entităţi publice ori private sau cu deţinerea de funcţii ori de demnităţi publice (…)”.

Primul motiv de incompatibilitate al Președintelui Consilului Concurenței decurge din dispozițiile art. 17 alin. (5) care se referă la faptul că oricărui membru al plenului Consiliului Concurenței îi este interzis să dețină societăți de consultanță direct sau prin persoane interpuse sau să facă parte din alte asociații care i-ar putea afecta deciziile în calitatea de membru și președinte al plenului, deoarece conform legii, legiuitorul a stabilit ca membrii plenului Consiliului trebuie să fie independenți. Ori președintele în exercițiu al Consiliului Concurenței, Bogdan Marius Chirițoiu, a fost numit președinte al Consiliului Concurenței la data de 27 aprilie 2009. La acea dată acesta era asociat și deținea direct 33% în societatea Creator Consulting SRL și respectiv 90% în societatea BMC Consultant SRL (administratorul acestei societății fiind chiar tatăl Constantin Chirițoiu), ambele societăți având obiecte de activitate declarate, „activități de consultanță pentru afaceri și management”.

Dându-și seama de evidenta situație de fapt, la data de 20 mai 2009 convoacă adunarea generală a asociaților în care specifică că renunță la părțile sociale ce le deținea în cele două societăți, cesionandu-le tatălui, adică lui Chirițoiu Constantin. Prin urmare, Președintele Consiliului în exercițiu nu a suspendat activitatea societății de consultanță, ci a transferat-o unei persoane interpuse, în persoana lui Constantin Chirițoiu – care reprezintă o persoana „interpusă” nelegal în raport cu dispoziția prevăzută la art. 17 alin. (5) enunțată mai sus.

Prin urmare, Bogdan Marius Chirițoiu se bucură de funcția de președinte al Consiliului Concurenței și încasează venituri consistente în societățile de consultanță Creator Consulting SRL și BMC Consultant SRL, care nu sunt evidențiate în declarațiile de avere și de interese ale acestuia.

Al doilea motiv al incompatibilității cu funcția de președinte și membru al plenului Consiliului Concurentei, îl reprezintă și acela că Bogdan Marius Chirițoiu este și membru al Institutului ASPEN România (extras site www.aspen.institute.ro) din anul 2009, situație de fapt nespecificată în declarația de interese din anul 2010 (conform declarațiilor de interese și avere din anii 2005-2011).

Bogdan Marius Chirițoiu este și membru al Comitetului Național pentru Dezvoltare situație de fapt, care nu este evidențiată în nicio declarație de interese. Or, dispozițiile prevăzute la art. 17 din Legea 21/1996 interzic apartenența la oricare structură economică tocmai pentru a proteja independența membrilor Consiliului Concurenței.

Al treilea motiv de incompatibilitate al lui Bogdan Marius Chirițoiu cu funcția de președinte al Consiliului Concurenței din România decurge din neîndeplinirea dispoziției prevăzute la art. 17 alin. (3) potrivit căreia președintele, membrii plenului Consiliului Concurenței trebuie să aibă o experiență activă, economica și/sau juridică de 10 (zece) ani. Or, din CV-ul prezentat de către Bogdan Marius Chirițoiu – Președinte în exercițiu al Consiliului – este incompatibil intrucât nu îndeplinește dispozițiile prevăzute de Lege de 10 (zece) ani experiență. Singura perioadă, conform CV-ului, în care Bogdan Marius Chiritoiu a exercitat o funcție care ar fi putut să contribuie la realizarea unei experiențe economice a fost în perioada 2005-2009 când a îndeplinit funcția de consilier de stat al Președintelui României.

Și vicepreședintele Consilului Concurenței este incompatibil

Avocatul Mircea Valentin a fost consilier de concurență, membru al plenului în perioada 2009-2011. Începând cu 19.12.2011 este vicepreședinte al Departamentului antitrust al Consiliului Concurenței. Acesta a omis să declare în declarația de avere și de interese următoarele: soția, Cătălina Maria Mircea este asociat unic în societatea de consultanță MCV Euroconsult SRL cu obiect de activitate „activități de consultanță pentru afaceri și management” și administrator în societatea Traduceri Expert Assitance SRL, societate în dizolvare, având ca obiect de activitate declarat activități de traducere scrisă și orală (interpreți) unde și soțul era asociat cu 45%.

În declarația de avere, soția este evidențiată ca și „consilier juridic „în cadrul societății MCV Euroconsult SRL (unde și el este asociat), dar de fapt soția este administrator. În declarația de interese din data de 18.05.2009 (conform declarațiilor de avere și interese ale domnului Mircea Valentin) acesta a omis să specifice că a fost numit în 30.03.2009 președinte al Consiliului de Administrație în Societatea Națională de Îmbunățățiri Funciare (conform extrasului de la registrul comertului). Mircea Valentin nu a declarat în delarațiile de avere venitul încasat ca și președinte al Consiliului de Administrație.

Alți membri ai Consilului Concurenței sunt incompatibili

Un alt membru care a călcat pe bec este Cristina Butacu, director direcție juridic. Soțul, Chivu Valeriu este acționar și administratorul societății AG Serv Impex SRL (conform extrasului de la Registrul Comerțului), cu obiectul de activitate de consultanță, „6202 activități de consultanță în tehnologia informației” statut al soțului nespecificat în nicio declarație de avere ori interese, fapt ce contravine disp.prev.la art art. 36.din Legea 115/1996 „Fapta persoanelor prevăzute la art. 2, de a face declarații de avere care nu corespund adevărului, constituie infracțiunea de fals în declarații și se pedepsește potrivit Codului penal”. Societatea AG Serv Impex SRL a fost înființată după ce Cristina Butacu a obținut funcția de director de direcție în cadrul Consiliului Concurenței. În plus

Cristina Butacu este jurist în cadrul Consiliului Concurenței, iar un jurist trebuie să cunoască bine legea și s-o respecte iar dacă nu o face înseamnă că ascunde anumite operațiuni făcute în schimbul exercitării defectuoase a obligațiilor de serviciu stabile prin lege.

Tot incompatibilă este și Irina Petho, consilier juridic. În nicio declarație de avere/interese nu a evidențiat că soțul, Petho Zoltan este administrator în trei societăți, specificând doar că „este angajat cu carte de muncă”. Asta în condițiile în care soțul este asociat cu 60% și unic administrator în firma Champollion Retail SRL, cu obiect de activitate principal „activități de traducere”, societate înființată în luna februarie 2009. Mai este administrator în firma Evenimente Champollion SRL, cu obiect de activitate principal „agenții de voiaj” și de asemenea este asociat cu 99% și unic administrator în firma Biroul de Traduceri Champollion SRL, cu obiect de activitate „activități de traducere scrisă și orală”, societate înființată în anul 2004.

Procedând în acest mod, omisiunea de a evidenția în declarația de avere și de interese și neindicând societățile comerciale în care soțul este asociat înseamnă că încasează venituri de la societăți comerciale inclusiv de la societăți de avocați sau societăți comerciale aflate în investigații la Consiliul Concurenței. Irina Petho a săvâșit fapta de fals în declarații, faptă pentru care se impun măsurile corespunzătoare. Și Irina Petho este jurist în cadrul Consiliului Concurenței și așa cum spuneam mai sus un jurist trebuie să cunoască bine legea și s-o respecte iar dacă nu o face înseamnă că ascunde anumite operațiuni făcute în schimbul exercitării defectuoase a obligațiilor de serviciu stabile prin lege.

Ultimii doi membri ai Consilului Concurenței, incompatibili

Directorul direcției bunuri de consum de la Consiliul Concurenței Daniela Victoria Bădilă este și ea incompatibilă. Din conținutul declarației de avere întocmită de către Daniela Victoria Bădilă la 8.01.2007 rezultă că Bădilă Silviu, soțul doamnei director, deține funcția de inginer la societatea Interdata Systems SRL, fiind retribuit pentru această funcție, omițând însă cu bună știință dar cu rea credință să menționeze și faptul că soțul deține începând de la 25.10.2006 și 25% din veniturile și patrimoniul societății Interdata Security SRL (conform extrasului de la Registrul Comerțului al societății din care rezultă participarea soțului doamnei director Daniela Bădilă la capitalul social al societății. Așadar, nu este exclusă posibilitatea să existe o legătură între veniturile pe care societatea lui Bădilă Silviu, Interdata Security SRL, le încasează, și toate măsurile, propunerile, notele prin care directoarea direcției de bunuri de consum favorizează multe din companiile mari de pe piață, prin refuzul deschiderii de investigații în schimbul „sponsorizării” prin firma soțului.

Ultimul pe lista noastră este Nemenyi Nandor Josef. Acesta nu a declarat societatea „Pulp Fiction SRL”, societate în care sunt acționari și administratori soția Nemenyi Agneta Ecaterina și fiul acestuia Nemenyi Zeno Katalin – societate nedeclarată de Nemenyi Nandor în declarația de avere, fapta ce constituie de asemenea fapta de fals în declarații. Și pentru această faptă se impun măsurile corespunzatoare. De asemenea el a mai omis să declare în declarația de avere ori de interese și că fiul, Nemenyi Katalin Zeno este administrator în 2 societăți, Restaurantul Pulp Fiction SRL și Quadrion Tour SRL având ca obiect principal de activitate „activități de consultanță pentru afaceri și management” fapt ce contravine dispozițiilor prevăzute la art. 17 alin. (5) din Legea Concurenței nr. 21 /1996. În ultima declarație de avere omite să evidențieze suma încasată din pensie (în anul 2009 pensia anuală a fost de 27.100 lei noi).

Concluzii

Este clar că există o legătură între refuzul cu știință al unui funcționar de a-și fi îndeplinit obligațiile de serviciu stabilite prin Lege sau prin hotărâri judecătorești în raport de faptele conținute în plângerile unor societăți românești care au fost adresate spre o legală soluționare la Consiliul Concurenței. De asemenea refuzul de a evidenția realitatea în conținutul declarațiilor de avere și interese este realizat cu scopul de a ascunde legătura dintre veniturile încasate în contul societăților comerciale de consultanță neevidențiate în declarațiile anuale de avere și de interese, venituri realizate și încasate în schimbul îndeplinirii defectuoase a obligațiilor de serviciu stabilite prin lege în raport de dovezile pe care Consiliul Concurenței le deține, precum și în raport de practicile anticoncurențiale care există în prezent pe piață, practici în legătură cu care Consiliul Concurenței a fost sesizat. Șefii Consiliului Concurenței s-au folosit de aceste sesizări în legătură cu practicile anticoncurențiale care fac să crească prețul produselor la raft, pentru a face averi, fără să le pese de consumator, omul de rând care scoate la alimentară mai mulți bani din buzunar decât oricare consumator din țările Uniunii Europene.

Abonează-te acum la canalul nostru de Telegram cotidianul.RO, pentru a fi mereu la curent cu cele mai recente știri și informații de actualitate. Fii cu un pas înaintea tuturor, află primul despre evenimentele importante, analize și povești captivante.
Recomanda

Precizare:
Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.