Semnarea unui Protocol de colaborare între Ministerul Afacerilor Externe şi Forumul B’nai B’rith „Dr. Moses Rosen” România

Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu și Jose Iacobescu, președintele Forumul B’nai B’rith „Dr. Moses Rosen” România, au semnat joi, 5 februarie 2015, la sediul MAE, un protocol de colaborare între cele două instituţii.

Protocolul prevede ca Ministerul Afacerilor Externe și Forumul B’nai B’rith să colaboreze pentru promovarea valorilor legate de toleranţă, dialog intercultural, solidaritate, combaterea rasismului şi antisemitismului, prin organizarea unor activităţi pe tema contribuţiei comunităţii evreieşti la viaţa culturală din România.

„Anul acesta aniversăm 20 ani de la adoptarea, la 1 februarie 1995, a Convenţiei – Cadru a Consiliului Europei pentru protecţia minorităţilor naţionale, România fiind primul stat care a ratificat acest important instrument juridic, în luna aprilie a aceluiași an. Prin urmare, cred că unul dintre primele evenimente pe care le putem organiza împreună, în aplicarea prevederilor protocolului pe care tocmai l-am semnat, poate fi dedicat evidențierii aportului istoric şi cultural al comunităţii evreieşti la dezvoltarea ţării noastre – a comunității evreiești ca parte integrantă a societății românești și a istoriei României – și în același timp de promovare a modelului contemporan românesc de integrare şi protejare a drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale”, a evidențiat ministrul Bogdan Aurescu, în alocuțiunea sa.

„Consider că semnarea acestui document este cu atât mai importantă cu cât ne aflăm într-un moment esențial al istoriei prezentului, în care asistăm, din păcate, la ascensiunea fenomenelor de xenofobie, rasism şi antisemitism în societăţile europene. O astfel de colaborare cu Forumul B’nai B’rith este un mijloc foarte potrivit pentru a promova, pe de o parte, în plan naţional, aportul comunităţii evreieşti la dezvoltarea României şi, pe de altă parte, în plan european, diseminarea, în rândul cetăţenilor europeni, a modelului românesc de asigurare a toleranţei, a respectului reciproc, a interculturalismului și a culturii dialogului”, a declarat ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu.

Șeful diplomației române a asigurat că România va rămâne puternic angajată în acest demers, preluarea de către România, în anul 2016, a Preşedinţiei Alianţei Internaţionale pentru Memoria Holocaustului (IHRA) reprezentând recunoaşterea eforturilor constante ale autorităţilor române dedicate păstrării memoriei Holocaustului şi promovării drepturilor şi libertăţilor fundamentale.

Jose Iacobescu, președintele Forumului B’nai B’rith „Dr. Moses Rosen” a evidenţiat sprijinul constant al autorităţilor române în combaterea antisemitismului şi a afirmat că „în România etnia iudaică este o etnie apreciată şi preţuită de către Guvern, iar oficialităţile dezvoltă legături, colaborează şi realizează schimburi de experienţă cu aceasta”. „În România antisemitismul este la cea mai scăzut nivel din cadrul Uniunii Europene”, a continuat Jose Iacobescu.

În finalul evenimentului, președintele Forumului B’nai B’rith „Dr. Moses Rosen” a mulţumit Ministerului Afacerilor Externe şi şi-a exprimat încrederea că proiectele comune dezvoltate vor contribui la promovarea contribuţiei comunităţilor evreieşti la dezvoltarea României.

Organizaţia B’nai B’rith a fost înfiinţată în 1843, la New York, şi este una dintre cele mai puternice organizaţii evreiești din lume, deţinând reprezentanţe în peste 58 de state şi fiind prezentă în mai multe organizaţii internaţionale, printre care ONU, UNESCO şi Consiliul Europei.

Începând cu anul 2012, Ministerul Afacerilor Externe colaborează, alături de alte instituţii române, cu B’nai B’rith Europa, în cadrul proiectului intitulat „Podurile Toleranţei”, menit să aducă în atenţia publicului aportul comunităţii evreieşti la dezvoltarea României, Serbiei, Bulgariei, Slovaciei, Cehiei şi Austriei şi concentrat pe organizarea de acţiuni culturale şi educaţionale.

Convenția-Cadru pentru protecția minorităților naționale a Consiliului Europei a fost adoptată la Strasbourg, la 1 februarie 1995, și a fost ratificată de România prin Legea nr. 33 din 29 aprilie 1995, România fiind primul stat al Consiliului Europei care a ratificat acest document.

Abonează-te acum la canalul nostru de Telegram cotidianul.RO, pentru a fi mereu la curent cu cele mai recente știri și informații de actualitate. Fii cu un pas înaintea tuturor, află primul despre evenimentele importante, analize și povești captivante.
Recomanda

Precizare:
Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.