Carpaţii României, în pericol!

Forumul Montan din România, organizaţie reprezentând societatea civilă „pro munte”, membră în Parteneriatul Montan internaţional (ONU/FAO), prin prezentul Mesaj îşi face datoria de sensibilizare a societăţii şi factorilor decizionali cu privire la starea zonelor rurale montane şi fenomenele grave cu care acest mare segment naţional se confruntă în 2010, în condiţiile marginalizării continue şi absenţei unei politici montane coerente – în utlimii 20 de ani, cu consecinţe grave pe termen mediu şi îndelungat şi care sunt cauzele acestei situaţii.

AGENŢIA NAŢIONALĂ A ZONEI MONTANE şi CENTRUL DE FORMARE şi INOVAŢII pentru DEZVOLTARE în CARPAŢI –CEFIDEC –Vatra Dornei – singurele instituţii guvernamentale create pentru specificul ruralului montan AU FOST DESFIINŢATE!!

AGRESIUNEA INCOMPETENŢEI şi IRESPONSABILITăŢII faţă de viitorul populaţiei şi agro-economiei seculare din marele masiv muntos al Carpaţilor României, a unor indivizi din Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale!

Interesele câtorva „profitori”politici? Sau şi mai grav: sabotarea economiei naţionale!?

Sau şi mai grav?!!

Instituţii publice UNICAT ale Statului Român, cucerire istorică a Revoluţiei din 1989, care au fost desfiinţate, reînfiinţate şi restructurate de 19 ori în 20 de ani!

Instituţie publică guvernamentală naţională destinată marelui masiv muntos al României – Agenţia Naţională a Zonei Montane cu CEFIDEC Vatra Dornei-în subordine, singurele instituţii „pioniere” din istoria României, specializate pentru specificul marcant al agro-zootehniei şi economiei zonelor de munte, prin HG nr.725/4august 2010 – AU FOST DESFIINŢATE! Instituţii inovative, unicate pentru România şi Europa de Est, create din necesitate, care acţionau cu eficienţă, cu rezultate concrete, pentru dezvoltarea durabilă şi protejarea celor 824 localităţi montane cu 3560 sate (3,2 mil.ha.agricol; 2,5 mil. ha. pajişti naturale; 954.000 gospodării tradiţionale; cca 20 % din produsul agricol şi peste 12 % din populaţia României).

Sub acoperirea „crizei financiare” (în cauză se află ridiculul număr de doar 33 posturi!) câţiva funcţionari veroşi din MADR, se pare că direct interesaţi, au hotărât, ei, că România nu mai are munţi (!) şi instituţiile publice specializate cu greu din banii publici, ai poporului român, ANZM şi CEFIDEC, instituţii create prin efortul considerabil al unor înalte conştiinţe naţionale şi europene- sute de specialişti şi sute de Senatori şi Deputaţi care au votat „pentru” Legea Muntelui şi „Strategia dezvoltării durabile a Zonei Montane” (2004), „Legea nr.181-privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Zonei Montane”, Prim-Miniştrii şi Preşedinţi ai României, miniştrii care au emis hotărâri de Guvern, distinşi universitari şi academicieni, primari, prefecţi, şi consilieri judeţeni – aceste instituţii „pioniere” era cazul să fie desfiinţate!?

ANZM şi CEFIDEC au adus importante fonduri europene ce au devenit creaţii fizice-pilot, modele, care au format pentru specificitatea rurală montană cca. 6000 de specialişti, tineri agricultori, primari, preoţi, lucrători din cultură– din munţii României; tot ele au dezvoltat cercetarea montanologică şi au generat opere de valoare- ca „Delimitarea zonei montane” – Strategia Dezvoltării Durabile a Zonei Montane (HG.1779/2004) şi Legea Muntelui (nr. 347/2004) având o contribuţie definitorie la realizarea celor peste 6.000 de pensiuni agroturistice şi rurale, montane din Carpaţii României. Instituţii de elită ale MADR şi României, ce şi-au adus contribuţii la aderarea la U.E. şi care s-au impus şi în Europa – CEFIDEC fiind membru legal în EUROMONTANA unde România deţine vice-preşedinţia de peste 12 ani! Pur şi simplu – DESFIINŢARE! În noua organigramă a MADR cuvântul „munte” nu mai există…!

Marginalizarea dramatică şi continuă, instituită ca practică curentă din partea ministerului responsabil (iresponsabil) – MADR – care pune în discuţie dacă acest minister mai este în măsură să gestioneze agro-zoo-economia ruralului montan?

Suntem nevoiţi să constatăm, cu mare regret, că după 20 de ani, în chestiunea montană, MADR şi-a dat examenul! Şi nu va putea fi niciodată altfel, deoarece dominarea marii agriculturi de câmpie-coline este prea puternică şi mult prea diferită tehnologic.

Munţii României, ruralul montan, au nevoie de un alt minister care să preia toate acumulările – importante din perioada 1990 – 2010 şi să asigure o evoluţie normală în acest vast domeniu. Poate Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului sau M.A.I. ar fi soluţia raţională.

CONSECINŢELE

Decăderea (zdrobirea) agriculturii montane,victimizarea extrem de valoroasei populaţii de agricultori/crescători de animale munteni, păstrători de mari tradiţii seculare, economice şi culturale. (Studii socio-psihologice conchid că formarea unui agricultor de munte are nevoie de 5 generaţii succesive…).

În economia ruralului montan, în 2010, se înregistrează:

scăderea dramatică a efectivelor de ovine şi bovine (de până la 5-10 ori ! ) – indicatorul cel mai important!

îmbătrânirea excesivă a populaţiei active agricol;

abandon definitiv şi de proporţii a activităţilor agro/zootehnice de către tineret;

sărăcie în creştere alarmantă, creşterea sărăciei extreme;

exod masiv al tinerilor satelor de munte spre oraşe şi străinătate – adică depopularea (de neînlocuit!) a Carpaţilor României!

Marea gravitate constă în faptul că o principală bogăţie a României montane – flora naturală, furajeră- creaţie a sute de mii de mici gospodării montane, în decursul secolelor – prin îngrăşămintele organice de la animale – se pierde , astăzi prin sălbăticire naturală. Scade numărul ovinelor şi bovinelor, scade volumul de îngrăşăminte organice şi începe invazia plantelor nefurajere, nefolositoare social, care invadează – în 8-10 ani extraordinarele pajişti montane ale României, bogăţie durabilă, reciclabilă a ţării şi Uniunii Europene!!

Costurile viitoare pentru refacere devin enorme, nerealiste, dar mai important este riscul major că nu va mai avea cine să le mai refacă!

Nimeni în lume nu a reuşit să readucă la agricultură populaţiile montane odată plecate din munţi! Iar agro-zootehnia montană nu se poate face cu oameni de câmpie sau cu orăşeni…, fapt arhicunoscut şi verificat.

Soluţii de înlocuire nu există- şi astfel se riscă pierderea definitivă a celei mai mari suprafeţe de pajişti, păşuni şi fâneţe dintr-o ţară a Uniunii Europene – România – adică cca 2,3 milioane de hectare!!, a căror valorificare depinde strict de existenţa gospodăriilor crescătorilor de animale.

Este în cauză IARBA – pentru că atât are populaţia de la munte: iarbă!

Aici nu vorbim despre cereale, mecanizare,chimizare şi sisteme industriale de creştere a animalelor – elemente proprii zonelor de câmpie, deal , unde specialiştii agricoli ai ultimelor 60 de ani, inclusiv cei din minister şi alte instituţii, deţin expertiza, ci vorbim despre civilizaţia ierbii – unde acest tip de specialişti din cadrul MADR nu au nici un fel de expertiză! Universităţile de ştiinţe agricole (cu mici excepţii la Cluj şi Iaşi) continuă să „fabrice” specialişti exclusiv pentru zonele de câmpie-deal. Aproape nimic pentru cele 3,2 mil. ha terenuri agricole montane.

Spus clar: sunt în stare de necompetenţă în acest domeniu! S-a prea demonstrat în ultimii 20 de ani, nu mai există nici o îndoială! Şi de aici indiferenţa şi iresponsabilitatea… Un şir lung de miniştrii şi secretari de stat care s-au perpetuat la conducerea MAA, MAP, MADR – fie nu au făcut nimic constructiv pentru economia agro-zootehnică montană, fie, cel mai adesea, au stricat sau distrus ceea ce alţii au creat cu mare efort! (CZMR, ANZM, CEFIDEC, ICDM). Cu prea rare excepţii…

Şi atunci de ce au fost lăsaţi ei, fără competenţe, să conducă un vast domeniu, specific, al ţării!!? Unde a fost responsabilitatea conducătorilor politici? A fost cultivată accentuarea unui conflict de interese între marea agricultură de câmpie-deal şi mica agricultură montană, conflict în care marea agricultură ia totul…! Iar silvicultura nu a ezitat să preia cca. 300.000 ha din fondul agricol şi să includă în legislaţia silvică numeroase restricţii descurajante pentru crescătorii de animale…

Unde este atunci echilibrul agro-silvic, principiu fundamental în ţările cu munţi din U.E….?

Încă din 1990, la ministerul agriculturii – cu peste 2.000 de cadre, toţi creaţi şi educaţi pentru agricultura socialist-colectivistă, Comisia Zonei Montane din România, cu doar 60 specialişti în curs de formare pentru agricultura privată montană, au fost trataţi cu ostilitate ascunsă – care s-a perpetuat până în ziua de azi. Multiplele iniţiative şi realizări de prestigiu ale CZMR, ANZM şi CEFIDEC, au fost tratate cu invidie, indiferenţă sau aroganţă şi ostilitate, în loc de apreciere şi încurajare, obligând specialiştii la inevitabile umilinţe şi situaţii nefireşti în cadrul unui minister, la apelări fie la Parlament, fie la Preşedintele Românei sau Primul Ministru.

Culmea este în faptul că cei cca. 14 experţi ai CEFIDEC sunt compatibili cadrelor universitare, având calificarea de „formatori” şi nu de specialişti agricoli administrativi! (economişti, specialist în turism rural, inginer constructor, inginer agronom, ing. zootehnist, ing. silvic, arhitect, ing. specialist pentru tehnica întocmirii proiectelor, informatician, sociolog, profesor limbi moderne). Trei – patru ani a durat formarea acestor „formatori”… Cei din MADR nici măcar nu au înţeles care este tipul de pregătire al cadrelor în CEFIDEC şi că din suma acestor discipline predate se obţinea performanţă! Nimeni din minister nu a urmat cursurile CEFIDEC, care a devenit aproape o Universitate Montană! Au spus-o străinii!

Munca depusă de experţii CEFIDEC s-a reflectat şi în cercetarea aplicativă. Instituţia a dat şi primii 3 doctori în ştiinţe cu teze de doctorat în economie montană!

Nici o ţară din Carpaţi şi Balcani nu se poate mândri cu o astfel de realizare!

Desfiinţări şi reînfiinţări, restructurări, ale unor insitituţii specializate pentru agro-ruralul şi economia montană – 19 în 20 de ani. Credem că în istoria mondială nu s-a mai pomenit aşa ceva!!! În 2007, de la Comisia pentru Agricultură, Silvicultură şi Industrie Alimentară a Camerei Deputaţilor, a pornit iniţiativa parlamentară, la care au subscris parlamentari din 5 partide (!) pentru Legea nr.181 – privind „Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Zonei Montane”. Legea a fost adoptată în 2007, cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2008!

Delegaţia FMR a fost la ministrul agriculturii în martie 2008 – cerându-i aplicarea legii! Răspunsul a fost stupefiant: justificări!… pentru evitarea aplicării…

Abia în 2009 – MADR va trece (noiembrie), cu alt ministru, la aplicarea Legii nr.181, prin care ANZM se înfiinţa, cu sediul la Alba Iulia. Dar mult reducţionată, fără nuclee profesionale în teritoriu… la judeţe şi la districtele agro-montane zonale. Şi atunci cu cine s-ar fi putut trece la un proces de dezvoltare? Cu ce profesionişti?

„Strategia dezvoltării durabile a zonei montane” şi „Legea Muntelui” (347/2004) – nu se aplică!

„Comitetul Interministerial” şi „Comitetele judeţene” ale muntelui – H.G. 318/2003, au rămas inactive din 2003!

Iar din 2009- începe agresiunea din MADR faţă de prevederile Legii 181/2007, lege iniţiată de parlamentari din 5 partide politice!

Iată mecanismul:

Etapa I: Legea nr.181/2007 este radical modificată. ANZM rămâne ca o direcţie generală a MADR, descentralizată, cu cca. 12 cadre – cu sediul la Aba Iulia!

Etapa a II-a: Instituţiei publice CEFIDEC Vatra Dornei (peste 5.000 absolvenţi, multiple proiecte naţionale şi internaţionale inovative, partener al Comisiei Europene (!) interfaţă legală a MADR (deci a Guvernului!) în relaţiile cu instituţiile pentru munţi din Europa, formator internaţional – Convenţia Carpatică ş.a.) i se ia personalitatea juridică şi pierde şi denumirea care a consacrat-o timp de 15 ani (!), fiind „inclusă” în cadrul ANZM, la „ideea” susţinută intens de directorul financiar al MADR, Miron Moldovan…

Judecaţi stimaţi analişti care cunoaşteţi ce înseamnă o funcţionalitate instituţională: Ministerul la Bucureşti –CEFIDEC la Vatra Dornei şi ANZM la Alba Iulia! (care acum includea CEFIDEC – fără personalitate juridică!).

În zadar delegaţia FMR a discutat cu Miron Moldovan, cu secretarul general de atunci, Sorin Chelmu ş.a. – pentru a opri această utopie instituţională!

Etapa a III-a: La prima restructurare a agenţiilor (2009), ANZM – creată prin Lege, aparent rămâne, pentru ca la a doua restructurare -2010- să fie desfiinţată! Cu totul!

Interese!? Se evidenţiază de-abia în Hotărârea Guvernului nr. 725/august 2010 pentru restructurarea MADR: singura agenţie trecută pe lista de desfiinţări, fără nici o prevedere referitoare la ce se face cu cadrele (de înaltă specializare, unici în România, formatori şcoliţi în UE) – şi nici ce se va întâmpla cu PATRIMONIUL! (2 clădiri, o grădină didactică unicat, îngrădită, cu o colecţie de sute de plante montane, de utilitate socială, creată cu multă muncă – de personalul CEFIDEC, experţi titraţi, care au săpat şi plantat cu mâinile proprii).

CEFIDEC a fost înfiinţat cu Ministrul Agriculturii (competent ) Valeriu Tabără, în 1994 prin proiectul elaborat de Preşedintele Comisiei Zonei Montane din România (prof.dr. Radu Rey) în colaborare cu MAP din Franţa şi marele Institut Agronomic – Montpellier, unul dintre scopuri fiind crearea unei instituţii specializate pentru munţi- menită să reprezinte elementul calitativ, determinant, în vederea stabilirii Secretariatului permanent al Convenţiei Carpatice în România, ţară cu peste 54% din lanţul muntos Carpatic! Iniţiativă sprijinită şi de Ministerul Afacerilor Externe.

Iar la 31 iulie 1994 la Băneasa, când s-a prezentat şi agreat „Proiectul Carpaţi” (5 ţări), în prezenţa Preşedintelui României şi a 7 miniştrii plini, a delegaţiilor Consiliului Europei, a Asociaţiei Europene a Aleşilor Munţilor (Parlamentul European) şi Euromontana, proiectul pentru CEFIDEC a fost prezentat şi agreat de toţi cei prezenţi! O contribuţie aplaudată de Europa, pentru aderarea României la Uniunea Europeană!

În acelaşi an 1994 – cu sprijinul şi al regretatului Patriarh al României, IPS Teoctist, CEFIDEC a fost înfiinţat prin Hotărâre de Guvern, în subordonarea MADR.

A urmat un efort extraordinar pentru formarea experţilor şi pentru crearea bazei materiale specifice – iar după 15 ani discutăm despre aproape 6.000 de absolvenţi şi un prestigiu naţional şi internaţional, deosebit, câştigat cu greu, un mare argument calitativ şi pentru ca în România să se instaleze Secretariatul permanent al Convenţiei Carpatice! Scop pentru care se dă o luptă dură – astăzi – având contracandidate Ucraina, Slovacia, Ungaria şi Cehia, care au cele mai mici şi mai puţin semnificative zone de munte din Carpaţi dar care conduc Convenţia de 7 ani! Iar România cu 54% pierde mereu teren…, fiind mereu reprezentată de „specialişti”de la Ministerul Mediului – minister responsabil pe relaţia cu Convenţia Carpatică, mereu schimbaţi şi cu foarte slabă expertiză! Acelaş minister care prin Legea Mediului (OUG) prevedea interzicerea organizării de stâne şi păstoritul în ariile protejate care includ cei mai mari masivi montani ai României (Parâng, Retezat, Bucegi, Făgăraş, Ceahlău, Călimani ş.a.)! Singura sursă de existenţă a unei mari părţi a populaţiei ruralului montan, zeci de mii de gospodării care astfel ar fi fost nevoite să plece din Carpaţi! Unde?! Celebrele articole au fost în final eliminate în Parlament, dar este de reţinut faptul că tentativa a existat!

Ultima lovitură dată ANZM şi CEFIDEC vine acum din nou de la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – cu ministrul Mihail Dumitru – care a semnat (!) actul de desfiinţare.

Din „surse” se pare că au apărut şi nişte avari politici, acaparatori (din judeţul Suceava?…)care ar vrea ei să pună mâna pe Patrimoniul CEFIDEC. Vreo 2-3 indivizi pentru care corupţia este un mod de viaţă. Să-i aflăm cine sunt, să le cunoaştem numele! Cum să ne explicăm oare faptul că Deputatul din zona Dornelor şi Senatorul zonei de munte a judeţului Suceava, nu au venit niciodată la sediul CEFIDEC din Vatra Dornei, nu s-au interesat niciodată de mersul Federaţiei Agricultorilor de Munte „Dorna” (2.000 agricultori membri, creată cu sprijin GTZ/Germania şi al SUA, cu valoare de multiplicare). Nici un contact, nici o colaborare cu Forumul Montan din România, cu Asociaţia Naţională pentru Dezvoltare Rurală Montană „Romontana” – cu sediul la Vatra Dornei, cu toate invitaţiile, repetate, la multiple manifestări naţionale şi internaţionale.

Iar MADR – care are la îndemână modele vii şi reproductibile, realizate cu sprijin din U.E., în zona Dornelor, nu a manifestat nici un interes! Nici o formă de sprijin pentru organizaţiile neguvernamentale, care lucrează singure pentru ruralul montan, de cca. 15 ani! F.A.M. „Dorna” ar fi putut fi multiplicată în toate cele 28 de judeţe cu zonă montană! De unde şi de ce atâta indiferenţa (vinovată) şi ostilitate?!

Patrimoniul unei INSTITUŢII PUBLICE A STATULUI ROMÂN, cu experţi unici, creaţie a Revoluţiei din 1989 – cu menirea de a deservi interesele dezvoltării în Munţii României, interese veşnice, ca şi Munţii Carpaţi(!!), este pus în PERICOL!!

Indivizi care nu au creat nimic în viaţa lor pentru binele public vin acum să nimicească munca câtorva mii de români (!!) şi speranţele a peste două milioane de producători de hrană!? Pe cele mai slab productive pământuri ale Ţării ! MADR-ul nu a adus aproape nici un fel de progres real în sutele de mii de gospodării montane, doar mici intervenţii cu efecte minime, de scurtă durată – în perioade electorale.

Recenta vizită a Preşedintelui Euromontana dl. André Marcon (iulie 2010) în Carpaţii României a inclus şi o vizită la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, unde nu a fost de găsit nici ministrul şi nici vreun secretar de stat (care ştiau ce făcuseră!…). O directoare generală cu o viziune proprie (C. Mihai), care credem că nu înţelege bine ce face! – neavând nici un fel de expertiză pentru specificitatea montană şi care se scuza că nu ea a fost cu ideea… Cine atunci a fost cu „ideea”?

Preşedintele Euromontana a rămas stupefiat aflând despre desfiinţarea ANZM şi mai ales a CEFIDEC- care este membru activ în Euromontana de peste 10 ani iar prin CEFIDEC Guvernul României este reprezentat la Bruxelles în problemele zonelor de munte şi România deţine Vicepreşedinţia acestei mari organizaţii europene! Prin desfiinţare – toată această contribuţie extraordinar de benefică pentru România se pierde! Şi se pierd şi proiectele de dezvoltare cu finanţări europene în care CEFIDEC era implicat! (pierderea personalităţii juridice…).

Acestea erau instituţii de desfiinţat!? De aici (doar 33 de cadre!) se făceau marile economii ale MADR??! Devine vizibil că în acest caz este vorba de cu totul alte interese!!!

FORUMUL MONTAN din ROMÂNIA reprezentând societatea civilă „pro munte”, membru al Parteneriatului Montan internaţional (ONU/FAO) nu mai are dreptul să rămână în espectativă – nu mai poate continua să fie mereu acel partener competent, colaborator fertil al Guvernului în chestiunea montană, cu iniţiative benefice, dar mereu neluate în seamă… Zeci de iniţiative şi propuneri de soluţii total ignorate…

A sosit timpul să ştie ţara şi Uniunea Europeană ce se petrece în realitate în România cu zona montană! Ce se petrece la MADR…!

Este de menţionat întrevederea delegaţiei Forumului Montan din România cu Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Mihail Dumitru – cu Secretarul de Stat Dănuţ Apetrei şi alţi consilieri – din luna martie 2010 – cu peste 20 de puncte de discuţie cu care ministrul a fost aparent de acord, inclusiv dezvoltarea ANZM şi CEFIDEC! Pentru ca ulterior să desfiinţeze ANZM şi CEFIDEC!! Aceeaşi persoană a uitat şi faptul că a fost ajutat la începutul carierei sale (!) tocmai de Comisia Zonei Montane din România – acum vine să o desfiinţeze…fără ca măcar să o fi vizitat…

Ne întrebăm: îşi dă seama dl. ministru Mihail Dumitru de gravitatea deciziilor sale în problema Carpaţilor? (Ştie Comisarul U.E. pentru Agricultură, dl. Dacian Cioloş – despre aceste „mişcări” cu privire la zona montană din România?)

Sau este manipulat din interiorul propriului său minister?

Este de semnalat public şi agresiunea asupra primelor 8-10 şcoli profesionale de agricultură montană, proiect iniţiat de FMR împreună cu Comisia UNESCO, M.Ed.C.T.S. şi M.A.D.R. (2007), căruia i s-a alăturat şi Ministerul Educaţiei de la Viena, şcoli cu finanţare aprobată şi temeliile turnate (!) – care, toate au fost abandonate în 2010, lăsând agricultura montană făra nici un viitor! Unde este parteneriatul necesar între Ministerul Educaţiei şi Ministerul Agriculturii?! Ce s-a făcut cu proiectul FMR – UNESCO de adaptare a învăţământului gimnazial din zona montană – la realităţile specifice muntelui?

Despre ce dezvoltare durabilă şi echilibrată, de tip european, se mai poate vorbi în condiţiile în care un mare sector specific şi productiv, ruralul montan, este lăsat cu seninătate, fără nici o şcolarizare profesională?!!

Ideea alinierii la instituţiile „similare” din U.E., nu-şi are nici o justificare în cazul zonei montane din România, care este intrată în disoluţie demografică şi economică – rurală. Alte ţări cu munţi (Austria, Italia, Germania, Franţa, Spania, Slovenia, Polonia ş.a.) – au aplicat de zeci de ani politici montane proprii şi comunitare, care le-au adus la un nivel de dezvoltare înalt! Pentru România de azi conjuncturile sunt altele, iar viteza fenomenelor negative din agro-economia montană cere măsuri specifice, urgente şi eficienţă în conjuncturile anului 2010 şi nu copierea unor soluţii depăşite. ANZM şi CEFIDEC ar putea fi considerate forme de organizare inovative, de mare utilitate pentru ţările cu munţi nou aderate sau aderante la U.E., o experienţă benefică…

Un eveniment de ultimă oră vine să confirme ce eroare gravă a fost desfiinţarea, cu pierderea personalităţii juridice a CEFIDEC – Vatra Dornei: în zilele de 26 – 28 August 2010, la Universitatea de Vest din Timişoara a avut loc reuniunea internaţională pentru iniţiativa Sud-Est Europeană privind Cercetarea Montană (SEE – more) la care au participat distinşi cercetători, academicieni şi universitari din Austria, Elveţia, Franţa, Scoţia, Turcia, Bulgaria, Serbia, Albania, Macedonia, Croaţia, Slovenia şi România – care au dezbătut Strategia cercetării pentru munţii Sud-Estului Europei.

Pe baza acumulărilor din ultimii 20 de ani a instituţiilor şi organizaţiilor create pentru specificul montan la Vatra Dornei (pe care prof. Axel Borsdorf de la Academia de Ştiinţe a Austriei le aprecia ca „un dar de la Dumnezeu”) – în condiţii de concurenţă cu alte ţări, s-a votat ca sediul viitorului Centru internaţional al SEE să fie în România, la Vatra Dornei!

Iar MADR desfiinţează tocmai CEFIDEC-ul!!! Tocmai când România să culeagă roadele unor îndelungate şi tenace eforturi…!

Şi tot de ultimă oră: toţi cei 33 angajaţi ai CEFIDEC – Vatra Dornei, au primit – cu 1 Septembrie – preaviz de desfacere a contractului de muncă!, din partea MADR!

APELUL

Forumului Montan din România

Către OAMENII POLITICI ai ROMÂNIEI, către PREŞEDINTELE ROMÂNIEI, către PRIMUL MINISTRU (fiu de ţăran de munte!) cărora FMR le-a adresat un Memoriu în iulie/august 2010: OPRIŢI AGRESIUNEA ÎMPOTRIVA VIITORULUI EUROPEAN AL POPULAŢIEI ŞI ECONOMIEI DIN CARPAŢII ROMÂNIEI! (3.560 sate)

Aici se află genofondul poporului român!

De aici poate renaşte România!

Instituţiilor create pentru acest mare scop li s-au dat în total, la centru şi în 28 de judeţe cu munţi, 42 de posturi!Pentru un teritoriu mai mare ca al Austriei!!

O problemă vitală a României lăsată la mâna unor mărunţi funcţionari lipsiţi de competenţă în domeniu şi inconştienţi, lipsiţi de orice viziune de viitor şi de responsabilitate!

Cerem Guvernului să întreprindă o anchetă în interiorul Ministerului Agriculturii şi să scoată la lumină , nominal, cine sunt persoanele care au sabotat şi sabotează instituţiile Agenţia Naţională a Zonei Montane (ANZM) şi Centrul de Formare şi Inovaţie pentru Dezvoltare în Carpaţi – Vatra Dornei, periclitând astfel economia naţională şi provocând depopularea Carpaţilor?!

Cerem Guvernului României, Preşedinţiei, Parlamentului – să oprească o nouă catastrofă naţională şi să se revină la prevederile Legii Nr.181/2007 (ameliorată) – să refacă şi să dezvolte Agenţia Naţională a Zonei de Munte şi să redea personalitatea juridică şi să dezvolte CEFIDEC Vatra Dornei! Cerem Guvernului, Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului să revină asupra deciziei de stopare a investiţiilor privind şcolile profesionale de agricultură din zona montană şi să asigure prioritatea pentru funcţionarea acestor şcoli, fără de care nu există un viitor european!

Cerem membrilor FMR şi celor 6.000 absolvenţi ai CEFIDEC – să ia atitudine publică!

MADR – ar fi avut toate argumentele pentru ca, în valul de desfiinţări de agenţii, Agenţia Naţională a Zonei Montane să fie excepţia, care trebuia menţinută şi dezvoltată!

Cerem şi altor organe specializate ale Statului să se implice în această problemă gravă pentru România! Pentru a se ajunge la starea de NORMALITATE!

Politicul naţional, Parlamentul, să colaboreze şi să se asigure un viitor pentru zonele de munte, să se stăvilească grava degradare a agro-zootehniei montane, exodul tineretului şi distrugerea economică şi culturală din Carpaţii României!

Guvernul să consulte, colaboreze şi să sprijine instituţiile şi organizaţiile neguvernamentale specializate pentru zona montană – ca mod de lucru democratic şi firesc.

Să ne unim eforturile, la nivel naţional şi european, pentru ca munţii României să beneficieze de o politică montană distinctă şi salvatoare pentru interesele ţării şi ale Uniunii Europene!

Consiliul Director sl Forumului Montan din România

Preşedinte

Prof.dr. Radu Rey

Membru al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice

Senator al „Euromontana”

Abonează-te acum la canalul nostru de Telegram cotidianul.RO, pentru a fi mereu la curent cu cele mai recente știri și informații de actualitate. Fii cu un pas înaintea tuturor, află primul despre evenimentele importante, analize și povești captivante.
Recomanda

Precizare:
Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.