De unde vin și cine beneficiază de investițiile străine directe

Plants

Primele cinci ţări clasate după ponderea deţinută în soldul investițiilor străine directe la 31 decembrie 2015 sunt: Olanda (25,0% din soldul ISD la sfârşitul anului 2015), Austria (14,2 %), Germania (12,4%), Cipru (6,9%) şi Franţa (6,7%).

Ordinea primelor cinci ţări cu cele mai mari investiţii directe nu s-a modificat faţă de anul precedent, se arată într-o cercetare statistică realizată de Banca Națională a României și Institutul Național de Statistică.

Nr. crt.

Țara

Țara

milioane euro

% din TOTAL

TOTAL, din care:

64 433

100,0

1

NL

Olanda

16 100

25,0

2

AT

Austria

9 131

14,2

3

DE

Germania

7 991

12,4

4

CY

Cipru

4 421

6,9

5

FR

Franţa

4 308

6,7

6

IT

Italia

3 349

5,2

7

LU

Luxemburg

2 700

4,2

8

CH

Elveţia

2 231

3,5

9

GR

Grecia

1 747

2,7

10

US

Statele Unite ale Americii

1 627

2,5

11

BE

Belgia

1 444

2,2

12

ES

Spania

1 423

2,2

13

GB

Marea Britanie

1 346

2,1

14

HU

Ungaria

938

1,4

15

CZ

Cehia

652

1,0

Alte ţări *

5 025

7,8

Fluxul net de investiţii străine directe în anul 2015 a atins nivelul de 3 461 milioane euro, din care:

  • 3 595 milioane euro aport la capitalurile proprii (nivel rezultat prin însumarea participaţiilor la capitalul întreprinderilor ISD, în valoare de 3085 milioane euro, cu profitul reinvestit în întreprinderile ISD în valoare de 510 milioane euro);

  • 134 milioane euro credit net de la investitorii străini (rambursările de credite au fost mai mari decât creditele primite).

Soldul final al investiţiilor străine directe la 31 decembrie 2015 a înregistrat valoarea de 64 433 milioane euro, din care:

  • 45 098 milioane euro aport la capitalurile proprii, inclusiv profitul reinvestit (70,0%);

  • 19 335 milioane euro credit net primit de la investitorii străini (30,0%).

Din punct de vedere al orientării pe activităţi economice (conform CAEN Rev.2), ISD s-au localizat cu precădere în industria prelucrătoare (31,8% din soldul total ISD).În cadrul acestei industrii cele mai bine reprezentate activităţi sunt prelucrare ţiţei, produse chimice, cauciuc şi mase plastice (6,0% din soldul total ISD), industria mijloacelor de transport (5,9%), metalurgia (4,1%), industria alimentară, a băuturilor şi tutunului (3,4%), maşini utilaje şi echipamente precum şi fabricarea produselor din lemn, inclusiv mobilă, ambele cu câte 2,6% din soldul ISD.

Investiţii străine directe în România la 31 decembrie 2015

Repartizare pe principalele activităţi economice

milioane euro

% din total ISD

TOTAL, din care

64 433

100,0

Industrie

28 746

44,6

Industria extractivă

1 952

3,0

Industria prelucrătoare, din care:

20 477

31,8

– alimente, băuturi şi tutun

2 198

3,4

– ciment, sticlă, ceramică

1 456

2,3

– fabricare produse din lemn, inclusiv mobilă

1 711

2,6

– fabricarea calculatoarelor, altor produse electronice, optice şi electrice

1 476

2,3

– maşini, utilaje şi echipamente

1 675

2,6

– metalurgie

2 639

4,1

– mijloace de transport

3 803

5,9

– prelucrare ţiţei, produse chimice, cauciuc şi mase plastice

3 859

6,0

– textile, confecţii şi pielărie

1 050

1,6

– alte ramuri ale industriei prelucrătoare

610

1,0

Energie electrică, gaze şi apă

6 317

9,8

Activităţi profesionale, ştiinţifice, tehnice şi administrative şi servicii suport

4 056

6,3

Agricultură, silvicultură şi pescuit

1 662

2,6

Comerţ

7 861

12,2

Construcţii şi tranzacţii imobiliare

7 877

12,2

Hoteluri şi restaurante

504

0,8

Intermedieri financiare si asigurări

8 428

13,1

Tehnologia informaţiei şi comunicaţii

3 690

5,7

Transporturi

1 191

1,8

Alte activităţi

418

0,7

Pe lângă industrie, activităţi care au atras importante ISD sunt intermedierile financiare şi asigurările (reprezintă 13,1% din totalul ISD), comerţul cu amănuntul şi cu ridicata precum şi construcţii şi tranzacţii imobiliare ambele reprezentând câte 12,2%, din soldul ISD şi activităţi profesionale, ştiinţifice, tehnice şi administrative şi servicii suport (6,3% din soldul ISD).

Imobilizările corporale şi necorporale din întreprinderile ISD, cu un sold la finele anului 2015 în valoare de 30 970 milioane euro, reprezintă 48,1% din soldul total al ISD, ceea ce induce un grad semnificativ de stabilitate a investiţiei străine directe.

Repartizarea soldului investiţiilor străine directe pe regiuni de dezvoltare

Din punct de vedere teritorial, se observă orientarea ISD cu precădere spre regiunea de dezvoltare BUCUREȘTI-ILFOV (59,3%), alte regiuni de dezvoltare care au atras un volum important de ISD fiind regiunea CENTRU (9,0%), regiunea VEST (8,1%), regiunea SUD-MUNTENIA (7,2%), regiunea NORD-VEST (5,9%).

Investițiile au fost localizate teritorial după sediul social al întreprinderilor investiţie directă, ceea ce nu corespunde totdeauna cu locul de desfăşurare a activităţii economice.

milioane euro

% din total

TOTAL, din care:

64 433

100,0

BUCUREŞTI – ILFOV

38 243

59,3

CENTRU

5 831

9,0

VEST

5 237

8,1

SUD – MUNTENIA

4 626

7,2

NORD-VEST

3 793

5,9

SUD-EST

2 869

4,5

SUD-VEST – OLTENIA

2 172

3,4

NORD-EST

1 662

2,6

Fluxul de participaţii la capital în întreprinderile ISD, parte componentă a aportului la capitalurile proprii, în valoare de 3 085 milioane euro, este diferenţiat în greenfield, fuziuni şi achiziţii, dezvoltare de firme și restructurare de firme.

În anul 2015, investiţiile greenfield (de la zero) și cele din categoria fuziuni şi achiziţii (M&A) au urmat tendinţa din ultimii ani, înregistrând un nivel foarte redus. Astfel, investiţiile greenfield au contribuit cu numai 96 de milioane euro la fluxul investiţional în participaţii la capitalul social al întreprinderilor ISD în timp ce fuziunile şi achiziţiile au condus la o reducere marginală a acestui flux investiţional (-5 milioane euro).

Ponderea predominantă în fluxul participaţiilor la capital în 2015 este asigurată de dezvoltările de întreprinderi cu o valoare de 1 742 milioane euro, reprezentând 56% din participaţii şi de restructurările de întreprinderi cu 1252 milioane euro, respectiv 41% din participaţii.

Pentru a aprecia impactul de durată al investiţiilor greenfield asupra economiei, au fost evidenţiate şi acumulările de investiţii străine directe (solduri) în întreprinderile înfiinţate prin investiţii greenfield denumiteîntreprinderi greenfield.

La finele anului 2015, distribuția pe principalele activităţi economice a soldului investiţiilor străine directe în întreprinderi greenfield se prezintă astfel:

Investiţii străine directe

Investiţii străine directe în întreprinderi greenfield

milioane euro

milioane euro

% din ISD

TOTAL, din care:

64 433

36 484

56,6

Industrie

28 746

13 303

46,3

Industria extractivă

1 952

141

7,2

Industria prelucrătoare

20 477

11 052

54,0

Energie electrică, gaze şi apă

6 317

2 110

33,4

Comerţ

7 861

6 056

77,0

Construcţii şi tranzacţii imobiliare

7 877

5 734

72,8

Activităti profesionale, ştiintifice, tehnice, administrative şi servicii suport

4 056

3 566

87,9

Intermedieri financiare şi asigurări

8 428

3 087

36,6

Tehnologia informaţiei şi comunicaţii

3 690

2 172

58,9

Alte activităţi

3 775

2 566

68,0

Baza de sondaj a cercetării statistice a cuprins 41172 de întreprinderi investiţie străină directă. Volumul total de întreprinderi ISD cercetate, atât exhaustiv cât şi prin sondaj, a fost de 7241.

Au fost cercetate exhaustiv 6418 întreprinderi investiţie străină directă, cuprinzând întreprinderile cu cel puţin 20 de salariaţi (6083 de unităţi), toate instituţiile de credit cu capital străin (31 de unităţi), toate societăţile cu capital străin din domeniul asigurărilor (36 de unităţi), precum şi întreprinderile considerate atipice (toate întreprinderile investiţie străină directă care au cifra de afaceri sau capitalul social de cel puţin 30 milioane lei, indiferent de numărul de salariaţi existenţi, respectiv 268 de unităţi).

Abonează-te acum la canalul nostru de Telegram cotidianul.RO, pentru a fi mereu la curent cu cele mai recente știri și informații de actualitate. Fii cu un pas înaintea tuturor, află primul despre evenimentele importante, analize și povești captivante.
Recomanda
Cosmin Pam Matei 4489 Articole
Author

Precizare:
Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.