Gabriela Firea contra Nicușor Dan

(Editorialul semnat de Cornel Nistorescu a fost publicat inițial pe 17 07 2023)

Cînd am citit mesajul de adio al Gabrielei Firea, în care madam Pandele încerca să joace rolul de eroină tragică, mi-am adus aminte de o corespondență a redacției Cotidianul din luna martie a acestui an. Și noi, ca mulți bucureșteni, bombardați de propagandă (Firea s-a bucurat de sprijinul televiziunilor pe care le-a hrănit cu publicitate),  am crezut cam același lucru. Că Nicușor Dan taie frunză la cîini, că tace și nu face nimic. Asta ne-a și determinat ca în virtutea liberului acces la informații să trimitem o solicitare la Biroul de presă al PMB.

Să vă reproduc mai întîi cîteva dintre lacrimile de crocodil semnate de madam Pandele în ziua demisiei sale:

„Toate sondajele arată că aș fi câștigat în orice formulă politică. Pentru că bucureștenii au plătit, din păcate, amar, cei trei ani de experimente pe viața lor cu un individ absolut nepăsător la nevoile oamenilor. Lui nu i s-a mai cerut nicio demisie, când s-au întâmplat chiar tragedii în mandatul său. Întotdeauna a fost o dublă măsură! Am înțeles că sunt oameni politici care nu fac mai nimic, ba chiar blochează și proiecte începute, dar care sunt susținuți pentru că aparțin unui grup, unui interes. Eu nu aparțin niciunui interes! Dar, fiecare ne ducem crucea! De aceea, am decis, cu mare regret, dar hotărâtă și cu fruntea sus, să plec din Guvernul României”.

Să vă arăt ce s-a ales din solicitarea noastră către PMB și către primarul Nicușor Dan. Trebuie să precizez că atît eu cît și colegii mei nu avem și nu am avut nici o legătură cu primarul Nicușor Dan. Ba am crezut, ca toți bucureștenii, că primarul capitalei doarme în post și mai mult se face că lucrează.

Drept pentru care, în luna martie din acest an, i-am și trimis această scrisoare și am primit răspunsul de mai jos.

Nu vreau să trăiesc într-o glumă a celorlalți și să comit deliberat o nedreptate. Drept pentru care public răspunsul primit. El ar putea să răstoarne doar o parte din prejudecățile privitoare la Nicușor Dan, un om tăcut, închis, speriat de bombe și incapabil să comunice cu bucureștenii care l-au ales,  dar care nu merită disprețul celor care repetă placa susținută de madam Pandele și de televiziunile care o tămîiază.

Solicitarea Cotidianul către Primăria Municipiului București

Prin prezenta formulez o cerere conform Legii nr. 544 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public cu modificările și completările ulterioare.

Redacția Cotidianul își propune să realizeze un inventar al obiectivelor și proiectelor de modernizare a Capitalei, realizate în ultimele mandate de primar general. Prin urmare:

I.  Vă rugăm să dispuneți întocmirea unei liste de proiecte importante finalizate sau aflate în execuție în timpul mandatului dumneavoastră.

II.  De asemenea, vă solicităm menționarea proiectelor importante ce urmează a fi declanșate până la sfârșitul mandatului dvs. 

III.  În măsura în care există o evidență a obiectivelor și proiectelor realizate în mandatele deținute de Sorin Oprescu și Gabriela Firea, vă rugăm să ni le comunicati și pe acestea“. 

Iată conținutul unui răspuns care merită cunoscut:

Având în vedere solicitarea dvs. înregistrată la Direcția de Presă cu nr. 24861/13.02.2023, vă comunicăm următorul răspuns transmis de către Direcția Generală Investiții:

I. La această dată se află în diferite stadii de execuție următoarele proiecte de investiții:

1. Pasaj rutier Doamna Ghica

S-a finalizat montarea tablierului metalic la Pasajul Doamna Ghica, iar la începutul acestei toamne se va circula pe acest pod. Tramvaiul 21 revine pe vechiul traseu de la 1 aprilie. După ce se va termina etapa de montaj, se va suprabetona și asfalta podul, se vor realiza marcajele rutiere și sistemele de iluminat, iar apoi pasajul va fi deschis traficului rutier. Pasajul Doamna Ghica, parte importantă a inelului median, permite realizarea legăturii între zona de nord și zona de sud a orașului, iar pasajul construit, pe direcția Pipera – Piața Delfinului, va asigura continuitatea traficului pe strada Doamna Ghica, peste șoseaua Colentina, pe care o va supratraversa.

2. Penetrație Prelungirea Ghencea – Domnești și Supralărgire Bulevardul Ghencea între Str. Brașov și Terminal Tramvai 41.

Stadiul actual al proiectului Prelungirea Ghencea este următorul:

Tronsonul 1- Realizat 25%

– Au fost relocate conductele de gaze naturale

– Se lucrează la instalația de canalizare pluvială

– Se efectuează lucrări de săpătură în vederea lărgirii carosabilului.

Tronsonul 2 – Realizat 90%

– Au fost finalizate și extinse rețelele de utilități

– Au realizate trotuarele și pistele pentru bicicliști

– Au fost realizate lucrările de așternere straturi de mixtură asfaltică carosabil

– Au fost executate lucrări la infrastructura tramvaiului pe aprox. 250 ml.

Tronsonul 3

– Au fost finalizate exproprierile și demolările în vederea începerii lucrărilor.

1. Primăria Municipiului București are în derulare Proiectul de investiţii:

Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului București (șapte obiective însumând o lungime de traseu de 63 km)”, aprobat prin HCGMB nr. 216/19.04.2018 și actualizat prin HCGMB NR. 444/13.12.2021 compus din următoarele șapte obiective de investiții:

Obiectiv 1 – Magistrala 1 Sud – Pantelimon, tronson CM11’-CP3-CV5/4, în lungime de 12 km canal termic al cărui ordin de începere al lucrărilor a fost emis în data de 04.07.2022, pentru care stadiul de execuție a ajuns în prezent la 1,4 km canal termic, în anul 2022 fiind alocată suma de 12.516.000 lei;

Obiectiv 2 – Magistrala II Sud – Bobocica, tronson CS1 ( CET) – CS5, în lungime de 7,1 km canal termic al cărui ordin de începere al lucrărilor a fost emis în data de 15.07.2019, stadiul de execuție al reabilitării rețelei a ajuns în prezent la 100%, s-au alocat sumele de:

2019: 5.231.196 lei

2020: 12.730.770 lei

2021: 9.895.510 lei

2022 – 3.357.000 lei

Obiectivul 3 – Magistrala II Sud Mihai Bravu, tronson CM43 – CO2, în lungime de 9 km canal termic pentru care proiectul tehnic, caietul de sarcini și detaliile de execuție împreună cu documentațiile tehnice pentru obținerea autorizației de construire (DTAC) au fost realizate de către Compania Municipală Energetica Servicii București SA în cadrul contractului 1182/2018, se află în etapa de reluare a procedurii de atribuire a contractului prin licitație deschisă, procedură ce se va derula în anul 2023. Procedura din anul 2022 a fost anulată.

Obiectivul 4 – Magistrala II-III Grozăvești, tronson C15/20 – CS12, în lungime de 11 km canal termic al cărui ordin de începere al lucrărilor a fost emis în data de 01.03.2022, pentru care stadiul de execuție a ajuns în prezent la 2,5 km modernizați, pentru care s-au alocat sumele de:

2019: 1.100.516 lei – pentru proiectare

2022: 6.249.008 lei pentru execuție

Obiectiv 5 – Magistrala Progresu- Berceni, tronson CB4 – CO5, în lungime de 7,8 km canal termic al cărui ordin de începere al lucrărilor a fost emis în data de 09.05.2022, stadiul de execuție a ajuns în prezent la 31,21%, pentru care s-au alocat sumele de:

2019: 792.777 lei – pentru proiectare;

2022: 18.979.020 lei pentru execuție.

Obiectiv 6 – Magistrala Progresu Ferentari, tronson CF6 – C14S, în lungime de 12,8 km canal termic al cărui ordin de începere al lucrărilor a fost emis în data de 01.02.2021, stadiul de execuție a ajuns în prezent la 70%, pentru care s-au alocat sumele de:

2019: 1.215.705 lei

2021: 19.288.411 lei

2022: 33.461.000 lei

Obiectiv 7 – Magistrala I-III Vest, tronson CD9 -CD5, în lungime de 1,9 km canal termic al cărui ordin de începere al lucrărilor a fost emis în data de 24.10.2019, stadiul de execuție al reabilitării rețelei a ajuns în prezent la 100%, pentru care s-au alocat sumele de:

2019: 313.677 lei;

2020: 9.151.641 lei

2021: 1.311.552 lei

2022: 997.000 lei

Compania Municipală Termoenergetica București, de la începutul anului 2022 până în prezent, a înlocuit cu angajații proprii și firme terțe 16,910 kilometri de rețea primară (13,693 kilometri prin forțe proprii + 3,217 kilometri prin firme terțe) și circa 52 kilometri din rețeaua secundară.

Printre cele mai importante intervenții, la rețeaua principală amintim: pe magistrala Ferentari, pe Bulevardul Brâncoveanu, în Pantelimon – zona Bulevardului Basarabia, pe Bulevardul Iancu de Hunedoara, respectiv în zonele considerate critice din punct de vedere al producerii avariilor.

În anul 2021, au fost înlocuiți 20,035 kilometri din rețeaua primară și 45,938 kilometri conducte din rețeaua secundară. În anul 2020, au fost înlocuiți 12,758 kilometri din rețeaua primară și 53,024 kilometri conducte din rețeaua secundară. În anul 2019, au fost înlocuiți 15,051 kilometri din rețeaua primară și 36,9 kilometri conducte din rețeaua secundară. În anul 2018, au fost înlocuiți 11,255 kilometri din rețeaua primară și 48,726 kilometri conducte din rețeaua secundară, iar în 2017 au fost înlocuiți 11,515 kilometri din rețeaua primară și 50,861 kilometri conducte din rețeaua secundară. În anul 2016, au fost înlocuiți 10,037 kilometri din rețeaua primară și 39,174 kilometri conducte din rețeaua secundară.

Pentru Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice (RADET), investițiile realizate din surse proprii și din bugetul local al PMB au avut următoarele valori:

Având în vedere faptul că, la sfârșitul anului 2019 RADET a intrat în insolvență, valoarea investițiilor din surse proprii, în cei trei ani de funcționare ai Companiei Municipale Termoenergetica Bucureşti S.A. se ridică la aproximativ 39.000 mii lei (38.715,43 mii lei), din care 7.565,69 mii lei în 2020, 12.920,66 mii lei în 2021 și 18.229,08 mii lei în anul 2022. În aceeași perioadă, au fost realizate investiții din bugetul local al municipalității.

Cheltuielile realizate pentru efectuarea lucrărilor de mentenanță preventivă și corectivă, cu forțe proprii ale companiei au însumat pentru anii 2020, 2021 și 2022 (ianuarie – noiembrie) o valoare de 285.979,06 mii lei. Precizăm că primul Plan de asigurare a mentenanței a fost elaborat în anul 2019, pentru anul 2020 și a avut în vedere lucrările de mentenanță preventivă și corectivă în cadrul companiei nou-înființate.

3. Podul Mare Parcul Cișmigiu

A fost reabilitat Podul Mare din Cișmigiu, un simbol al parcului monument istoric.

Lucrările de consolidare și renovare a Podului Mare, construit în urmă cu peste o sută de ani (în perioada 1913- 1914), au fost finalizate, iar Trustul de Clădiri Metropolitane face în prezent ultimele finisaje, astfel încât să putem demara procedura de recepție la finalizarea lucrărilor în cel mai scurt timp.

Podul nu a fost niciodată reabilitat, fiind făcute doar mici reparații. Din cauza degradării, acesta reprezenta un real pericol pentru vizitatori. De aceea, erau extrem de importante reparațiile capitale care să asigure stabilitatea și siguranța construcției.

4. Modernizare peroane pe traseul liniei de tramvai 41

Proiectul de modernizare presupune adaptarea refugiilor la noile tramvaie Imperio produse de Astra Vagoane. Până în prezent au fost modernizate 12 peroane din cele 14 peroane aferente liniei de tramvai 41.

Sursa de finanțare o reprezintă bugetul local, valoarea investiției fiind de 5.4 milioane lei (cu TVA).

5. Finalizare obiectiv: Reabilitare sistem rutier și linii de tramvai B-dul Aerogării – bucla de întoarcere tramvai 5.

Au început lucrările pentru continuarea și finalizarea proiectului de reabilitare a buclei de tramvai de pe bulevardul Aerogării. Termenul de finalizare este vara acestui an.

Lucrările sunt realizate de Societatea de Transport București.

Se vor moderniza linia de tramvai, rețeaua de contact și peroanele, se vor reface canalizația pentru semafoare, carosabilul și trotuarele și se va moderniza cu tehnologie de tip LED sistemul de iluminat public.

6. Amenajare, reabilitare şi refuncţionalizare sală de spectacole Teatrul Ion Creangă

Clădirea în care funcționează Teatrul Ion Creangă este situată în Str. Piaţa Amzei nr.13, sector 1, București. Clădirea nu are regim de monument istoric, dar se află în Zona Construită Protejată nr.28, „zona Amzei”, conform planului urbanistic zonal, aprobat prin HCGMB nr.279/2000.

Proiectul are o valoare de 20.8 milioane lei (cu TVA) și își propune modernizarea generală a sălii de teatru, conform cerințelor actuale ale acestui tip de destinație.

Clădirea nu are regim de monument istoric, dar se află în Zona Construită Protejată ”Zona Amzei”.

Costurile angajate până în prezent sunt de 10.58 milioane lei (cu TVA) pentru un stadiu de execuție 75,8%, iar sursa de finanțare este bugetul local/alte surse.

Finalizarea proiectului este estimată conform contractului în 2023.

7. Consolidare, reabilitare, extindere şi restaurare fațadă imobil Bd. Regina Elisabeta nr. 29 – 31, sector 5

În anul 2017, a fost încheiat Contractul de Proiectare și Execuție Lucrări nr.196/ 18.05.2017 pentru obiectivului de investiții „Consolidare, reabilitare, extindere și restaurare fațadă imobil B-dul Regina Elisabeta, nr.29-31, Sector 5, București”.

Valoarea actualizată a contractului este de 42.208.893,77 lei exclusiv TVA.

În prezent, stadiul este de 54%. Sursa de finanțare o reprezintă bugetul local/alte surse.

La această dată, execuția lucrărilor este sistată. Ne aflăm în procedura de încetare a contractului (din cauza unor neînțelegeri cu constructorul). După încheierea acestei proceduri, vom relicita această lucrare.

Clădirea din B.dul Regina Elisabeta nr.29-31 face parte din Ansamblul de Arhitectură B-dul Elisabeta, porțiunea cuprinsă între B-dul I. C. Brătianu și Bd Schitu Măgureanu, ce figurează în Lista Monumentelor Istorice cu statut de monument istoric, cod B-II-m-B-18672, poziția nr.953. Clădirea este înscrisă în Lista Monumentelor Istorice, la poziția 962, cod B-II-m-B-18681, sub numele Palatul fostei Eforii a Spitalelor Civile – Primăria Sector 5 – fațada principală – an 1886/1935.

Soluțiile de intervenție structurală au drept scop atingerea obiectivului de performanță recomandat de expertiza tehnică, respectiv, încadrarea Corpului A în clasa de risc Rs IV (față de clasa Rs II rezultată în urma evaluării), printr-o intervenție de tip maximal și intervenții minimale asupra corpurilor B, C şi D, constând în reparații asupra elementelor structurale, cu încadrarea/ menținerea acestor construcții în clasa de risc seismic Rs III.

8. Restaurare şi punere în valoare a Palatului Voievodal „Curtea Veche” din Str. Franceză nr. 21-23, sector 3

A fost în consultare publică și s-a finalizat caietul de sarcini. Va fi lansată în curând licitația pentru continuarea lucrărilor de restaurare și punere în valoare a Palatului Voievodal – „Curtea Veche”.

II. De asemenea, vă solicităm menționarea proiectelor importante ce urmează a fi declanșate până la sfârșitul mandatului dvs. (Cotidianul)

Au fost demarate o serie de expertize, documentații de avizare a lucrărilor de intervenții, studii de fezabilitate în vederea demarării unor proiecte de investiții:

1. Modernizare magistrale de termoficare aparținând SACET București, obiectiv 1 – Obiectiv 5 – 9,17 km, Proiect finanțat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Contract de finanțare 781/24.11.2022.

Proiectul presupune modernizarea magistralei de termoficare aparținând S.A.C.E.T. București, obiectiv 1 ÷ obiectiv 5 – 9,17 km, fiind aprobat pentru finanțare în cadrul Programului Termoficare la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

Valoarea proiectului este de 256.510.283,02 lei cu TVA din care: contribuție buget de stat – 218.033.740,57 lei cu TVA și contribuție buget local – 38.476.542,45 lei cu TVA (conform HCGMB nr.331/29.06.2022). În cadrul acestei proceduri Direcția Generală Investiții va realiza doar loturile 2-5 cu o lungime de 7,36 km. Valoarea estimată a achiziției: 166.817.747,23 lei fără TVA, din care: Obiectiv 2 – 76.301.770,41 lei fără TVA; Obiectiv 3 – 47.277.843,38 lei fără TVA; Obiectiv 4 – 8.840.020,78 lei fără TVA; Obiectiv 5 – 34.398.112,66 lei fără TVA.

La această dată, documentația pentru achiziția serviciilor de proiectare și execuție, a fost finalizată, urmând ca după aprobarea strategiei de contractare să fie publicată în sistemul electronic SEAP.

Contractul de proiectare și execuție are termen 6 luni pentru proiectare și 12 luni pentru execuție.

9. Extinderea infrastructurii de tramvai în zona Unirii

Au fost atribuite contractele pentru elaborarea Studiilor de Fezabilitate ce vizează extinderea infrastructurii de tramvai în Capitală pe o lungime de traseu de 15 km, pentru a face conexiunea între zone importante ale orașului. Procedura de achiziție publică a fost împărțită în patru loturi. Lotul 1 presupune extinderea liniei de tramvai cu aproximativ 0,9 kilometri în Piața Unirii, prin care se va lega linia de tramvai 32, de la poalele Dealului Mitropoliei, cu linia de tramvai 21, spre strada Sfânta Vineri.  Acesta a fost atribuit companiei METROUL S.A., cu o valoare a Studiului de Fezabilitate de 1.041.050 lei fără TVA, iar termenul de elaborare este de 9 luni.

Lotul 2 va face conexiunile dintre liniile de tramvai din zona de sud-est și cele din nord-est, prin extinderea liniei de tramvai cu aproximativ 10,8 kilometri, între Bd. Chișinău şi str. Alexandru Anghel prin Bd. Nicolae Grigorescu – Str. Iuliu Hațieganu – Șos. Vitan-Bârzeşti – Str. Sergent Ion Iriceanu – Str. Turnu Măgurele – Str. Luică.

Acesta a fost atribuit companiei METROUL S.A., cu o valoare a Studiului de Fezabilitate de 3.977.000 lei fără TVA, iar termenul de elaborare este de 9 luni.

Lotul 3 vizează prelungirea liniei de tramvai cu aproximativ 1,4 km între str. Grațioasa şi complexul comercial Băneasa. Acesta a fost atribuit companiei Intergroup Engineering S.R.L., cu o valoare a Studiului de Fezabilitate de 1.276.041,67 lei fără TVA, iar termenul de elaborare este de 9 luni.

Lotul 4 presupune extinderea liniei de tramvai cu 1,6 km între bucla de întoarcere din str. Mezeş şi complexul comercial Colosseum. Acesta a fost atribuit companiei Intergroup Engineering S.R.L., cu o valoare a Studiului de Fezabilitate de 1.460.416,67 lei fără TVA, iar termenul de elaborare este de 9 luni.

10. Extindere Inel Median sud-est rețea linie de tramvai

Proiectul presupune extinderea liniei de tramvai cu cca. 10,8 km, prin realizarea unei conexiuni între b-dul Chișinău și str. Alexandru Anghel prin bdul Nicolae Grigorescu – str. Iuliu Hațieganu – Șos. Vitan – Bârzești – str. Sergent Ion Iriceanu – str. Turnu Măgurele – str. Luică. Beneficiile proiectului constau în conexiunea liniilor de tramvai din sud-est cu cele din nord-estul orașului, îmbunătățind serviciile de transport public, ceea ce va contribui la stimularea utilizării acestui mod de transport în detrimentul celui privat, accesibilitate; eficiență economică și nu în ultimul rând calitatea mediului urban. La această dată procedura de achiziție publică pentru realizarea unui studiu de fezabilitate privind: Lot 2 – „Extindere Inel Median sud-est rețea linie de tramvai” a fost finalizată.

Contractul de prestări servicii a fost atribuit firmei S.C. Metrorex, la o valoare de 3.977.000 lei fără TVA și presupune: realizare PUZ și realizarea studiului de fezabilitate.

11. Modernizare și accesibilizare 7 peroane stații de tramvai. Se vor înlocui peroane vechi, deteriorate și vor fi moderniza stații de tramvai. Este vorba despre peroanele situate pe:

– strada Ștefan Hepites (pe ambele sensuri, pe Șos. Viilor, la intersecția cu str. Ștefan Hepites, sectorul 5),

– Piața Unirii (cap linie 32, la intersecția Bd Regina Maria cu Bd Unirii și Splaiul Independenței, sectorul 4),

– Depou Alexandria (cap linie 32, peron debarcare, în dreptul Depoului Alexandria, sectorul 5), – Pasaj Colentina (pe Șos. Colentina, în bucla de întoarcere a tramvaiului 21, sector 2),- Piața Hurmuzachi (ambele sensuri de pe Șoseaua Mihai Bravu, aflate în sectoarele 2 și 3, la intersecția cu Bulevardul Basarabia și respectiv Calea Călărași).

Noile stații vor fi corelate cu semaforizarea și cu trecerile de pietoni și vor avea rampe de acces pentru persoane cu dizabilități și cărucioare pentru copii. Totodată, stațiile vor fi dotate cu indicatoare, coșuri de gunoi, garduri de protecție, elemente reflectorizante și adăposturi pentru călători.

Consiliul General al Municipiului București a aprobat indicatorii tehnico- economici, (documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenții).

12. Finalizare Refacere şi modernizare patinoar artificial Mihai Flamaropol, în vederea finalizării lucrărilor.

În urma rezilierii contractului inițial de execuție, Municipiul București şi-a propus refacerea şi modernizarea Patinoarului Mihail Flamaropol şi realizarea unui patinoar modern pentru sporturi pe gheață, dotat şi echipat la standarde înalte de calitate şi integrarea sa, atât în circuitele competiționale internaționale, cât şi într-un circuit sportiv public permanent. În acest sens, MB a realizat o expertiză în urma căreia a reieșit că  se pot continua lucrările, conform proiect inițial, dând și soluții pentru lucrările efectuate greșit de contractantul inițial.

La această dată, se află în lucru realizarea documentației de achiziție publică privind revizuire proiectului și finalizarea lucrărilor de execuție pentru obiectivul de investiții: “Refacere și modernizare patinoar artificial Mihai Flamaropol și realizarea de spații adiacente necesare desfășurării activităților sportive și de agrement”.

Patinoarul va avea o suprafață desfășurată de aproximativ 9500 mp, cu o capacitate de 3100 locuri, inclusiv VIP. De asemenea, acoperișul viitorului patinoar va fi pietonal, sub formă de relief artificial orientat spre lacul din imediata vecinătate. Pe teren, se va asigura şi o zonă de parcare în aer liber pentru aproximativ  82 autoturisme.

13. Reconfigurare intersecție Șos. Colentina – Șos. Fundeni – Șos. Andronache-Str. Gherghiței

14.Reconfigurare intersecție Piața Libertății, sector 4, București

Au fost atribuite contractele de achiziție publică pentru serviciile de elaborare DALI (documentații de avizare a lucrărilor de intervenții), în vederea reconfigurării pentru cele două intersecții importante din oraș. Este vorba despre intersecția Șos. Colentina – șos. Fundeni – Șos. Andronache – str. Gherghiței (sector 2) și intersecția Piața Libertății (sector 4). Aceste documentații vor sta la baza întocmirii ulterioare a proiectului tehnic pentru execuția lucrărilor.

Termenul de realizare a DALI este de 120 de zile calendaristice de la data ordinului de începere.

În cele două intersecții care vor fi reconfigurate se regăsesc acum artere foarte aglomerate: Șoseaua Colentina, Șoseaua Fundeni, Șoseaua Andronache (care face legătura între Centura București și cartierul Colentina) și strada Gherghiței (care face legătura între Autostrada A3 București – Ploiești și șoseaua Colentina). Modernizarea lor va aduce o îmbunătățire a condițiilor de circulație și transport, asigurând o fluidizare a traficului, mai ales pentru zilele și perioadele orare extrem de aglomerate.

Reconfigurarea celor două intersecții face parte dintr-un program mai amplu al Primăriei prin care ne propunem să modernizăm și să degajăm traficul din București.

15. Realizare Master plan pentru circulația bicicletelor și proiectare amenajare piste biciclete în Municipiul București.

A fost semnat contractul pentru elaborarea unui “Master plan piste biciclete la nivelul Municipiului București”.

Prin acest document strategic, vor fi stabilite direcțiile de dezvoltare a infrastructurii aferente utilizării bicicletei ca mod de transport alternativ urban și vor fi identificate traseele optime pentru realizarea unei rețele extinse de piste pentru a încuraja utilizarea bicicletei, concomitent cu crearea infrastructurii necesare.

Master planul va fi elaborat de F.I.P. Consulting SRL, valoarea contractului fiind de 530.000 lei fără TVA, iar termenul de elaborare de 12 luni.

În elaborarea documentului, se vor avea în vedere atât aspecte de utilitate, cât și de turism.

Astfel, rețeaua de piste pentru biciclete va trebui să fie conectată cu pistele deja existente sau în curs de execuție și să facă legătura între zonele rezidențiale și zonele principale de interes precum locuri de muncă, de educație, zone comerciale, instituții, dar și cu localitățile limitrofe Capitalei. De asemenea, se va ține cont și de amplasarea zonelor de interes turistic, atât cele cunoscute, cât și cele cu potențial de dezvoltare, precum și de amplasarea zonelor de agrement și recreere.

Master planul va cuprinde și valoarea investițiilor pentru implementarea viitoarei rețele extinse și va identifica posibile surse de finanțare.

Până la această dată, PMB a realizat următoarele piste de biciclete:

a. în cadrul unor proiecte de reabilitare a sistemului rutier:

• reabilitare sistem rutier si linii de tramvai Reabilitare unica Sos. Pantelimon -5,3 km pistă biciclete.

•supralărgire Fabrica de Glucoza – 3,4 km pistă biciclete.

•reabilitare sistem rutier si linie de tramvai – Bdul Liviu Rebreanu – 2,7 km pistă biciclete.

• Străpungere Buzești Berzei Uranus – 2,6 km pistă biciclete.

• Pasaj subteran Piața Presei Libere – 2,4 km pista biciclete.

b) În cadrul Proiectului: ”Implementarea unui sistem public pentru transport cu bicicleta în zona centrală a Capitalei”, care presupune realizarea a patru trasee în centrul Bucureștiului cu o lungime totală de 48,25 km.

Din cei 48,25 km, până în prezent, au fost realizați 16,15 km piste biciclete, traseul 3 fiind finalizat. Celelalte trasee sunt în diverse stadii de implementare.

 Realizare infrastructură pentru transport verde – piste pentru biciclete în Municipiul București

A fost atribuit contractul pentru elaborarea studiului de fezabilitate “Realizare infrastructură pentru transport verde – piste pentru biciclete în Municipiul București”.

Proiectul inițiat și pregătit de PMB constă în realizarea a 5 trasee prioritare conform PMUD, totalizând 13 km cale dublă (26 km cale simplă), după cum urmează:

1. Bucureşti – Ploieşti (între Aerogării şi Băneasa Shopping City) – 1,5 km (parte din “traseul pentru cumpărături” din PMUD: Piața Victoriei – Băneasa);

2. Piața Unirii – Mihai Bravu – 3 km (“traseu de agrement”);

3. Colentina – între Mihai Bravu și Doamna Ghica – 1,5 km (parte din “traseul către școală” Universitate – Doamna Ghica);

4. Petricani – între Doamna Ghica și D. Pompeiu – 3 km (parte din “traseul către birou” Doamna Ghica – Pipera);

5. Piața Alba Iulia – Piața 1 Decembrie – 4 km (parte din “traseul de est”).

Studiul de fezabilitate aflat în curs de elaborare va prezenta scenariile/soluțiile tehnice și impactul lor asupra mobilității. Acesta va analiza opțiunile și va defini traseele în detaliu, lungimea acestora și pozițiile fizice, precum și soluții pentru conexiunile cu pistele din proximitate aflate în diverse etape de execuție/ proiectare.

Din punct de vedere constructiv, pistele de bicicliști se vor realiza în principal pe platforma comună cu partea carosabilă și vor respecta prevederile Ghidului privind infrastructura pentru biciclete elaborat la nivelul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

Proiectul va asigura conexiunea unor puncte de interes importante, precum și conexiunea cu alte trasee/ pistele existente sau în curs de realizare. Pot fi prevăzute inclusiv pasaje și poduri de-a lungul pistelor, după caz, precum și lucrări de construcție pentru refacerea străzilor/trotuarelor în zona adiacentă în care au fost realizate pistele (refacerea carosabilului/ înlocuirea bordurilor).

Obiectivul principal constă în dezvoltarea rețelei de piste pentru biciclete la nivelul Municipiului București, încurajarea transportului verde și ridicarea potențialului de utilizare a bicicletelor în mediul urban.

 Stații de reîncărcare vehicule electrice

Efortul de reducere a emisiilor provenite din transportul rutier este tranziția către combustibili alternativi, cu emisii mai reduse de carbon. Dintre acești combustibili, energia electrică constituie sursa cea mai frecvent utilizată, în special pentru autoturisme. Un factor determinant pentru tranziția la combustibili alternativi și la un parc de vehicule constituit în cea mai mare parte din vehicule cu emisii zero până in 2050 îl constituie instalarea infrastructurii de încărcare în ritm cu nivelul de adoptare al vehiculelor electrice. În acest sens, municipiul București a semnat un Contract de servicii elaborare documentație tehnico-economică faza de studiu de fezabilitate – stații de încărcare, cu SC FOCUS SECURITY SYSTEM SRL.

Valoarea contractului este de 98.000,00 lei fără TVA. Vor fi amplasate 50 de stații de încărcare, în 11 locații ale municipiului București.

Staţiile de reîncărcare comunică prin protocol de tip OCPP – Open Charge Point Protocol – minim 1.5 şi dispun de meniu în limba română şi în limba engleză. Pe amplasamentele staţiilor de reîncărcare, se vor asigura doua locuri de parcare, egal cu numărul punctelor de reîncărcare aferente staţiilor, destinate exclusiv încărcării vehiculelor electrice, marcate cu culoarea verde, cu imaginea din panoul de informare. Suprafață de teren ocupată este de minim 21 mp. Marcajul se va menţine pe toată perioada de implementare şi monitorizare a proiectului.

Se prevede semnalizarea corespunzătoare şi vizibilă a spaţiilor în care sunt instalate staţiile de reîncărcare, în concordanță cu standardele europene şi naţionale în domeniu, potrivit panoului de informare. Se va monta pentru fiecare stație de reîncărcare câte un panou de informare.

La această data, contractual este sistat până la obținerea certificatelor de urbanism.

 Modernizare/reabilitare depouri autobuze

Municipiul București are în pregătire măsurile complementare aferente proiectelor de achiziție a 100 de autobuze electrice, care implică investiții necesare amenajării depourilor Berceni, Bujoreni și Bucureștii Noi pentru deservirea autobuzelor electrice, conform HCGMB nr. 376/2018.

Astfel, funcționarea celor 100 de autobuze electrice va necesita asigurarea infrastructurii necesare alimentării stațiilor de încărcare lentă aferente autobuzelor electrice, amplasarea posturilor de transformare și a cablurilor de alimentare în cele trei depouri.

În acest sens, a fost demarată procedura de achiziție privind serviciile de elaborarea documentație tehnico-economică faza Studiu de fezabilitate pentru:

-Amenajare depou Berceni, pentru deservirea autobuzelor electrice,

– Amenajare depou Bujoreni,

– Amenajare depou Bucureștii Noi, pentru deservirea autobuzelor electrice.

Proiecte importante care au fost demarate sau vor fi demarate până la sfârșitul mandatului:

1. Achiziționarea unui număr de 20 echipamente necesare producerii de energie termică constând în construcții modulare provizorii

În ultima perioadă, în cadrul rețelelor de transport a apei fierbinți s-au produs avarii repetate ce au condus la întreruperi în alimentarea cu căldură a consumatorilor şi la reducerea parametrilor de funcționare ai sistemului. Întregul sistem de transport şi distribuție a apei fierbinți format din vane, țevi din oțel, suporturi fixe şi mobile şi izolații termice, şi-a depășit durata de viață, tronsoane importante din sistem având o vechime în funcționare mai mare de 40 de ani. Din aceste motive, punctele termice din capetele de rețea nu pot asigura serviciul de furnizare de agent termic și apa caldă la parametrii necesari. Mai mult de atât, în aceste condiții este imposibilă reabilitarea simultană a magistralelor de termoficare. În aceste condiții, se propune amplasarea de capacități modulare de producere de energie termică în punctele critice din rețea, care pot asigura confortul termic al populației deservite de aceste puncte termice. La modernizarea punctelor termice prin prevederea unităților mobile se va avea în vedere acoperirea de către acestea cu 100% a necesarului de energie termică din zonele arondate. Lipsa modernizării și neamplasarea de noi surse de producere de energie termică în zonele critice de puncte termice care aparțin municipiului București și operate de Compania Municipală Termoenergetica S.A. va duce la operarea defectuoasă a transportului, distribuției și furnizării agentului termic în acele zone, cu consecințe negative directe asupra confortului cetățenilor din sectoarele 1-6.

După aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico economici se poate demara procedura de achiziție publică privind elaborarea proiectului tehnic.

 Modernizarea a 50 Km linie de tramvai (15 proiecte)

Vom relua licitația pentru reabilitarea liniilor de tramvai unde nu s-au prezentat ofertanții. Am lansat deja în consultare publică caietul de sarcini pentru modernizarea celor 4 loturi de linii de tramvai în zonele intens circulate din București –

• LOT 1 – Reabilitare sistem rutier pe Bd. Th. Pallady, Bd. 1 Decembrie 1918, Bd. Basarabia, Calea Călărașilor, Bd. Corneliu Coposu inclusiv Bucla Complex Titan, lungime traseu 18,000 km, cale dublă linie curentă, acces și retragere; în valoare totală de 745.280.162,85 RON

• LOT 2 – Reabilitare sistem rutier pe Bd. Pache Protopopescu și Str. Traian, lungime traseu 1,900 km, cale dublă linie curentă în valoare totala de 76.439.665,89 RON

• LOT 13 – Reabilitare sistem rutier pe Bulevardul Ferdinand I, între Șoseaua Mihai Bravu și Strada Traian, lungime traseu 0.690 km cale dublă linie curentă în valoare estimată de 27.168.647,55 RON

• LOT 15 – Reabilitare sistem rutier pe Strada Dristorului între Bd. Camil Ressu și Strada Baba Novac, lungime traseu 0,220 km cale dublă linie curentă în valoare totală estimată de 8.018.445,66 RON.

Lucrările de reabilitare au ca termen de realizare 6 luni pentru proiectare și 12 luni de execuție pentru fiecare lot în parte, respectiv 3 luni proiectare și 6 luni de execuție pentru lotul 15.

Pentru celelalte 11 loturi la care avem deja ofertele, licitația este în etapa de evaluare a acestora.

Proiectul reabilitării celor 50 de km de linii de tramvai este cea mai mare achiziție publică realizată vreodată de Primăria Capitalei.

 Reabilitare sistem rutier pe Str. Barbu Văcărescu și Str. Căpitan Av. Alexandru Șerbănescu de la Șos. Ștefan cel Mare la Pod Băneasa (linia 5).

În curând, va fi lansată licitația pentru proiectarea și execuția reabilitării liniei 5 de tramvai, parte a obiectivului de investiții „Reabilitarea sistemului rutier pe Str. Barbu Văcărescu și Str. Căpitan Av. Alexandru Șerbănescu de la Șos. Ștefan cel Mare la Pod Băneasa”. Pentru reabilitare, se vor executa lucrări la calea de rulare, peroane, reţeaua de contact, substația de tracțiune Nordului, sistemul de iluminat public. Totodată, vor fi și lucrări de relocare semaforizare pe Bdul Barbu Văcărescu și str. Alexandru Șerbănescu, precum și lucrări la rețelele edilitare.

 Reabilitare Corp A + Corp B Maternitatea Bucur secția internă a Spitalului

Clinic de Urgență Sfântul Ioan București – Proiect finanțat prin PNRR, Contract de finanțare Nr. 120609/25.10.2022 în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență Componenta 5 – Valul Renovării , încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

Proiectul se va derula prin PNRR/2022/C5/2/B1.1/1, Componenta 5 – Valul renovării, axa 2, B.1: Renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice, conform contractului de finanțare nr.120609/25.10.2022.

Investiția constă în lucrări de consolidare printre care consolidarea fundațiilor, a subsolului tehnic, introducerea unor pereți structurali din beton armat etc., precum și consolidare seismică și reabilitare energetică.

În urma semnării contractului de finanțare, au fost actualizați indicatorii tehnico- economici ai investiției. Termenul de finalizare a investiției finanțate din PNRR este iunie 2026.

La acest moment, se află în pregătire procedura pentru achiziția serviciilor de proiectare și execuție lucrări.

 Clădiri ce se vor consolida anul acesta prin Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic

Anul trecut au fost efectuate expertize tehnice și reexpertizări seismice pentru 51 de imobile. Anul acesta, continuam procesul de expertizare și se afla în teren echipele la alte 6 imobile

AMCCRS are 100 de imobile în diferite etape de implementare a măsurilor de consolidare

Finanțare obținută până în prezent prin PNRR pentru consolidarea seismica în valoare de peste 50 milioane euro;

Exemple de clădiri care vor fi consolidate prin PNRR: Blocul Rosenthal, Muzeul Tattarescu, Blocul Boteanu 3A-3B, Teatrul Bulandra (Schitu Măgureanu 1< Blocul din Victor Eftimiu nr. 9, Blocul din Dianei nr. 2, Blocul din Schitu Magureanu 3.

Anul acesta se reiau lucrările de consolidare pentru 10 imobile din București, iar alte 16 clădiri vor intra în lucru etapizat, chiar din această primăvară.

 „Modernizarea și extinderea sistemului de semaforizare inteligentă (Managementul Traficului București-Ilfov) BTMS și prioritizarea vehiculelor de transport public, în vederea creșterii siguranței rutiere, fluidizării traficului și reducerii poluării” – Proiect aprobat pentru finanțare în cadrul PNRR /2022/C10 – Componenta C10 – Fondul Local.

Am semnat contractele de finanțare prin PNRR pentru modernizarea și extinderea Sistemului de Semaforizare Inteligentă din Capitală (BTMS).

Valoarea totală a proiectelor este de aproximativ 25 milioane de euro, din care fonduri nerambursabile 12,5 milioane euro.

Modernizarea sistemului de semaforizare inteligentă din București se realizează în patru etape distincte, iar contractele semnate vizează etapele 1,2 și 3.

Prima etapă presupune modernizarea și reconfigurarea a 85 de intersecții, aferente unui număr de 5 radiale care asigură legătura dintre ieșirile importante din oraș cu zona centrală: Şoseaua Colentina, Şoseaua Alexandriei, Bd. Iuliu Maniu, Şoseaua Bucureşti – Târgovişte, Șoseaua Berceni. Această etapă include și amplasarea în Capitală a 220 de stații de încărcare mașini electrice.

Prin etapa a doua se urmărește creșterea capacității centrului de trafic actual, iar a treia etapă presupune modernizarea a aproximativ 185 de intersecţii existente, incluse în sistemul actual BTMS, dar aflate în diverse stadii (fără conexiune prin fibră optică, bucle inductive nefuncționale, etc.). Se au în vedere noi soluții de detecție a vehiculelor (camere video, senzori magnetici, etc.).

În a patra etapă, proiectul cuprinde reabilitarea/modernizarea unui număr de 194 intersecții semaforizate existente şi înrolarea în sistemul actual BTMS, la care se adaugă un număr de 80 de intersecții sau treceri de pietoni nesemaforizate dar care necesită semaforizare şi includere în BTMS, din perspectiva eficientizării Sistemului Integrat de Management al Traficului. Pentru aceste investiții vom aplica în cadrul altor programe de finanțare nerambursabilă.

 „Sistem ITS integrat Smart& Green Mobility pentru Regiunea București-Ilfov – informarea călătorilor in stațiile de transport public”

Proiectul a fost depus pentru finanțare în cadrul PNRR/2022/C10 – Componenta C10 – Fondul Local, i.1.2 – Asigurarea infrastructurii pentru transport verde – ITS.

În acest sens, a fost semnat contractul de finanțare între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și Municipiul București. Proiectul vizează informarea călătorilor în stațiile de transport public din municipiul București, constând în dotarea a peste 1000 stații cu panouri de informare dinamică în timp real. Valoarea totală a proiectului este de 33.293.852,86 lei. La această dată este în pregătire documentația de atribuire pentru achiziția de servicii elaborare SF.

 Construire Sala Multifuncțională – Arena Polivalentă

Proiectul investițional presupune construirea unei săli multifuncționale cu o capacitate de aproximativ 20.000 locuri situată pe B-dul Basarabia nr.37-39, în incinta Complexului sportiv „Lia Manoliu”, în imediata apropiere a Arenei Naționale. Valoarea investiției este estimată la 658.191 mii lei (cu TVA). Conform proiectului, sala multifuncțională, dotată cu echipamente moderne și conforme standardelor internaționale, va asigura spații destinate echipelor, sportivilor, funcționarilor, arbitrilor, fizioterapiei, refacerii și acordării de îngrijiri medicale, activităților de control antidoping, presei și conferințelor de presă, vânzării de produse promoționale, depozitării etc. După obținerea transmiterii în administrarea Consiliului General al Municipiului București a turnului de parașutism, care se află în administrarea Ministerului Transporturilor – Aeroclubul României se poate trece la realizarea obiectivului.

 Expertiza la Pasaj rutier superior denivelat Basarab în vederea recepției la terminarea lucrărilor.

Am atribuit contractul pentru finalizarea serviciilor de expertizare tehnică, astfel încât, după mai mult de un deceniu, recepția acestui obiectiv de investiții să poată fi finalizată. După finalizarea raportului de expertiză, acest pasaj va putea fi preluat de Administrația Străzilor și va fi, în sfârșit, reparat și administrat.

Expertiza tehnică se va finaliza printr-un raport care va cuprinde soluții pentru remedierea eventualelor deficiențe, prioritizarea lucrărilor de reparații și/ sau reabilitare în funcție de urgența executării acestora.

Valoarea estimată este de 248.500 de lei fără TVA, iar durata expertizei este de 60 de zile calendaristice de la emiterea ordinului de începere.

 Prelungire Str. Brașov între Prelungirea Ghencea și Șos. Alexandriei

Congestionarea traficului reprezintă o scădere a calității vieții oamenilor prin reducerea timpului de călătorie, a resurselor materiale și energie, precum și prin creșterea stresului și a gradului de poluare al orașului. Zona de vest a orașului a cunoscut o adevărată transformare în ultimii ani, ca urmare a importantelor investiții realizate în zonă. În zonă, s-au construit deopotrivă mari ansambluri rezidențiale, cu mii de locatari, precum și locuințe individuale. De asemenea, în zonă au apărut și numeroase obiective economice, precum spațiile comerciale și clădiri de birouri.

Un alt element ce a dus la o transformare importantă a zonei de vest a municipiului București este dat de puternica dezvoltare imobiliara a localităților limitrofe precum: Bragadiru, Domnești, Clinceni. Dezvoltarea imobiliara a acestor localități a dus si la o creștere a numărului de locuitori pe care acestea îl au. Pe lângă creșterea demografică s-a remarcat si o creștere semnificativă a numărului de autovehicule înmatriculate în zona București-Ilfov. Contractul pentru realizarea unui studiu de fezabilitate a fost încheiat cu COMPANIA MUNICIPALA ENERGETICA SERVICII BUCURESTI cu o valoarea de 375.883,10 lei fără TVA, cu o durată de 120 zile calendaristice. La această dată, contractul este sistat până la obținerea Certificatului de Urbanism.

III. În măsura în care există o evidență a obiectivelor și proiectelor realizate în mandatele deținute de Sorin Oprescu si Gabriela Firea, vă rugăm să ni le comunicați și pe acestea. Va mulțumim!

Abonează-te acum la canalul nostru de Telegram cotidianul.RO, pentru a fi mereu la curent cu cele mai recente știri și informații de actualitate. Fii cu un pas înaintea tuturor, află primul despre evenimentele importante, analize și povești captivante.
Recomanda 4

9 Comentarii

 1. PNL , va imtelege ca pt. evolutia partidului alianta cu PSD este devastatoare . Prin urmare va sprijini candidatura primarului general in functie , care este primarul lor , iar acesta va cistiga inca un mandat . Nicusor Dan , nu poate pierde ! Iar PNL , va cistiga si functia de presedinte , care prin traditie este a dreptei .

 2. IAR CIOLACU VA RĂMÂNE „OMORÎTORUL ȘI GROPARUL PE..SE..DE..-ULEEE, UNEALTA CELUI MAI LINIȘTIT ȘI PLIMBAREȚ DAR FOARTE EFICIENT ÎN ȘTERGEREREA ROMÂNIEI DE PE HARTĂ! A(R)SUL DIN MÂNECĂ -REÎNTREGIREA FAMILIEI LA MUNCHEN,UITAREA POPOURULUI MEUUU,IAR MARCEL VA LUA -POATE LOCUL MADAMEI FOST „CONSULĂ” LA MUNCHEN ”-ACTUALĂ PRIM PROPUSĂ LA „PÂRLAMENTARELE IURO-POTOMACE- NU SCRIU MAI MULTE CĂ DE… -ȘI MIE MI-E FRICĂ -CĂ-DE! CINE PIXUL AC ÎL ARE/ 7 ANI VA TĂIA …SARE//!!!DA,DA POSTUL DE„SUBȚIRE” LA PRIMĂRIA NICUȘORULUI SE SCOATE LA CONCURS! SUCCESURI MAESTRO!

 3. IAR CIOLACU VA RĂMÂNE „OMORÎTORUL ȘI GROPARUL PE..SE..DE..-ULEEE, UNEALTA CELUI MAI LINIȘTIT ȘI PLIMBAREȚ DAR FOARTE EFICIENT ÎN ȘTERGEREREA ROMÂNIEI DE PE HARTĂ! A(R)SUL DIN MÂNECĂ -REÎNTREGIREA FAMILIEI LA MUNCHEN,UITAREA POPOURULUI MEUUU,IAR MARCEL VA LUA -POATE LOCUL MADAMEI FOST „CONSULĂ” LA MUNCHEN ”-ACTUALĂ PRIM PROPUSĂ LA „PÂRLAMENTARELE IURO-POTOMACE- NU SCRIU MAI MULTE CĂ DE… -ȘI MIE MI-E FRICĂ -CĂ-DE! CINE PIXUL AC ÎL ARE/ 7 ANI VA TĂIA …SARE//!!!DA,DA POSTUL DE„SUBȚIRE” LA PRIMĂRIA NICUȘORULUI SE SCOATE LA CONCURS! SUCCESURI MAESTRO!„„O!!! SCUZE ! NU AȚI VRUT SĂ-L FACEȚI „DE SUBȚIRE” PE NICUȘOR CÂT S-O PICTAȚI PE GABRIELA CU TUȘE GROASE,GROASE,NEGRE ȘI CU COARNE !!

 4. „24 DE „„SHEETS OF PAPER” DE REALIZĂRI ” CÂT AU FĂCUT CEILALȚI PRIMARI -DE LA DELAVRANCEA LA FIREA ” –ÎNALȚĂ-TE ÎN GLORII ,VOINICE NICUȘOR/PRINOS ADUCEM ȚIE/SLĂVIT EDDIL-ATOR//!ȘI ASTEA ÎN MARTIE 2023 —DA DE ATUNCI -MAI TREBUIE 24 DE PAGINI ! GLORIE ETERNĂ NICUȘORULUI ȘI CLOTILDELOR!O!!! SCUZE ! NU AȚI VRUT SĂ-L FACEȚI „DE SUBȚIRE” PE NICUȘOR CÂT S-O PICTAȚI PE GABRIELA CU TUȘE GROASE,GROASE,NEGRE ȘI CU COARNE !!

 5. sustine pana-l cocoață-n Cotroceni sau PMB. Așa au cucerit Capitala neavenitii (”viniturile”) care fug de frica oagărilor pe care nu-i pot infrunta de f-un mileniu.
  Si s-aciuează aici.

 6. Nea Cornele, ce faci domne?
  Deci are dreptate Gusa?

 7. „Am înțeles că sunt oameni politici care nu fac mai nimic, ba chiar blochează și proiecte începute, dar care sunt susținuți pentru că aparțin unui grup, unui interes. Eu nu aparțin niciunui interes!”…clampanea mai sus tovarasa firea. TU APARTII DE MULT INTERESULUI BINOMULUI PANDELE TENTELEACU – FIREA!!! AI TRANSFORMAT LA ULTIMUL MANDAT CAPITALA INTR O ANEXA A PRIMARIEI DIN VOLUNTARI…AI ADUS NUMAI PUTORI PRIN BIROURILE PRIMARIEI…LEFURI URIASE PENTRU FACUT NIMIC…SOCIETATI CARE PAPAU VESELE BANII BUCURESTENILOR…CE REALIZARI MARETE AI LASAT IN URMA? CATE SUTE DE MILIOANE DATORII PE CARE LE A PLATIT ACTUALUL PRIMAR? AI PUS PANSELUTE BECULETE BORDURI PAVELE SI AI PLATIT SPECTACOLE! SA VADA BOBORUL! NICUSOR SAPA SI PUNE CONDUCTE…PRAF…APA OPRITA…CALDURA LA FEL…NASOL…ITI PUTE…arata ca poti face si altceva decat politica…ca te duce mintea si la altceva folositor societatii…acum fraierii votaci te vor plimba cu avionul…bucuresti bruxelles si invers…apropos stii cum se scrie numele celebrului oras?…salariu baban…sa vezi ce orgasme o sa aiba pandele fraiericiul ca nevasta sa ajunge heurosparlamentar…oameni mici care cred ca ne conduc…sa fie de capul lor!

Comentariile sunt închise.

Precizare:
Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.