Lansarea DVD-ului „Cuvântul Regelui”, o pagină de istorie

Curtea Veche Publishing a lansat recent, la Banca Naţională a României, într-o atmosferă caldă şi cu o audienţă specială, DVD-ul Cuvântul Regelui. Convorbiri şi momente cu şi despre Regele Mihai realizate de Marilena Rotaru.

DVD-ul Cuvântul Regelui face parte din colecţia Cărţi regale şi cuprinde o serie de dialoguri cu Regele Mihai realizate de Marilena Rotaru în perioada 1991–1995, secvenţe din încercările Majestăţii Sale de a reveni în România (1990 şi 1994), vizita de Paşte din 1992 la Putna, Bucureşti şi Curtea de Argeş, precum şi câteva momente din evenimentele şi spectacolele realizate la Ateneul Român, cu participarea unor personalităţi de prim rang ale societăţii româneşti: Ion Zamfirescu, Alexandru Paleologu, Dan Grigore, Sorin Dumitrescu.

Transformarea României din monarhie în republică este ilegală şi ilegitimă din mai multe puncte de vedere. Întâi de toate, felul cum am fost obligat să semnez ael aşa-zis act al abdicării, prin şantaj, ameninţări. În plus, Constituţia noastră, care în vigoare atunci, specifica foarte bine cum se poate schimba această Constituţie. Or, aceste lcururi nu au fost respectate. S-a votat în parlamentul de atunci instalarea republicii, la repezeală, parlamentul era în vacanţa Crăciunului, au adunat câţiva oameni, nici n-a fost numărul care trebuia să fi, şi au falsificat numărul de voturi. Aşa că toată chestiunea asta, până acum, este ilegală şi ilegitimă”, afirma Regele Mihai I al României într-una din convorbiri.

Marilena Rotaru, la lansarea DVD-ului. Foto Daniel Angelescu

Reiterând realizarea acestui DVD şi emoţionată şi de locul lansării lui, Marilena Rotaru a fermecat sala cu o vibrantă mărturisire a preţuirii ei pentru Regele Mihai.

«Când ai să ajungi în această clădire, să ştii că ai un capital», mi-a spus tata, în anii copilăriei, în faţa Băncii Naţionale a României, arătându-mi, ca-n fiecare duminică, Bucureştiul, după edificiile înălţate pe vremea măritului Rege Carol I. În clipa amintită, ne aflam pe Lipscani, aproape de întretăierea cu Eugeniu Carada, şi văd şi acum, acea lumină de amiază veneţiană ce proiecta pentru mine, vechiul Palat al Băncii Naţionale într-o altă lume, într-o bancă personală de imagini şi vise, pe care percepţia mea de copil nu le plasa în lăzile iremediabil închise ale trecutului, ci în orizonturile viitoare, pline de făgăduinţă.

Acum ştiu că datorez Regelui Carol I înţelesul binelui naţional sub deviza regală Nihil sine Deo şi percepţia unui plan al vieţii mele, a cărui împlinire înseamnă împlinirea propriei mele vieţi.

Ion Caramitru

Am intrat în această clădire – prima oară la sfârşitul lui martie 2013, când am realizat o ediţie a Orei Regelui, apoi la câteva lansări ale cărţilor domnului ministru Nicolae Noica şi acum, graţie, ca şi prima oară, domnului Guvernator Mugur Isărescu şi întregii echipe a domniei sale.

Tata a avut dreptate. Am venit aici cu un capital. Care nu poate fi listat conform cursului oficial. Pe bancnotele şi monezile mele sunt chipurile Regilor şi Reginelor României, chipul Regelui Mihai, al Reginei Ana, al lui Sergiu Celibidache, Vintilă Horia, Corneliu Coposu, Petre ţuţea, Monica Lovinescu şi Virgil Ierunca, al Marelui rabin Alexandru şafran, al lui Paul Goma, Camilian Demetrescu, Mircea Carp (căruia îi mulţumesc pentru bucuria pe care mi-a făcut-o fiind astăzi aici) al doamnei Doina Cornea şi al multor «oameni mari» cum spunea tata, în şoaptă şi cu degetul la gură. Iată capitalul. Nici o universitate din lume nu mi-ar fi putut da învăţătura primită la întâlnirile şi convorbirile cu aceşti oameni. Numai Dumnezeu mi-a deschis căile, permiţându-mi să înaintez doar exersând mersul pe sens interzis, contra curentului.

Prof.Dr. Nicolae Noica. Foto Daniel Angelescu

Încerc, de un sfert de secol, să feresc de uitare şi risipă valorile româneşti, să creez, prin filmul documentar, această formă de cunoaştere şi de transmitere a emoţiilor, o punte pentru unul din segmentele reconcilierii naţionale. «Patria care-şi uită fiii, spunea un înţelept grec din antichitate, nu-şi merită Eternitatea!» Mulţi dintre cei intervievaţi s-au suit la Ceruri. Au rămas însă în filmele mele, cu emoţiile, cu durerile şi sacrificiile, dar şi cu operele lor, expresii ale spiritului creator ivit din aceste pământuri.

Locul în care te naşti are o stea a lui. Oriunde pe lume ai trăi, steaua aceea te luminează.” Cuvintele Regelui Mihai.

Am avut imensul privilegiu de a fi martorul ales să înregistreze şi să transmită românilor gândurile şi mărturiile Regelui despre momentele istorice, despre încercările exilului de 50 de ani, despre credinţă, iubire, iertare, împăcare, despre lumea în care trăim. Până în 1997, studioul meu era Piaţa Palatului Regal. Acolo transmiteam Cuvântul Regelui. La mitingurile de 10 Mai, 25 octombrie, 8 noiembrie şi la spectacolele pe care le realizam la Ateneul Român împreună cu Fundaţia Memoria condusă de Banu Rădulescu, cu Liga studenţilor şi Tineretul Universitar Naţional ţărănist.

Istoricul şi publicistul Filip Lucian Iorga

Cuvântul Regeluia fost puternic şi profund şi s-a regăsit în memoria acestui neam, neputând fi şters de nici una din furtunile istoriei noastre de 70 de ani. Canale invizibile l-au dus şi l-au redeşteptat, pentru că el se afla în mintea şi sufletul acestui neam, aşa cum Coroana şi Regatul n-au putut fi şterse cu nimic din inima şi mintea românilor.

Fiecare clipă trăită în timpul interviurilor are propria ei lumină şi emoţie. Pentru că fiecare cuvânt, fiecare gest, uneori tăcerile Regelui, poartă în ele adevăr, suferinţă, iubire. Nu ştiam până atunci – în 25 noiembrie 1991, când am păşit pentru prima oară pragul reşedinţei de la Versoix a Majestăţii Sale – cât de îngrijorat şi îndurerat poate fi un suveran pentru poporul său. Am aflat-o de la Regele Mihai, nu din vorbe mari, ci din cuvinte şi gesturi simple, cu o profundă credinţă.

Irene Arsene, Grigore Arsene şi Adrian Vasilescu

De câţiva ani trăiesc, trebuie să vă fac această mărturisire, bucuria confirmării mersului meu contra curentului. Dacă acum 25 de ani mă aflam alături de oameni cu 30-40 de ani mai în vârstă decât mine, astăzi mă aflu alături de mulţi oameni cu 30-40 de ani mai tineri ca mine. Generaţiile de tineri, alături de maturi şi de vârstnici, poartă Cuvântul Regelui, afirmând decent, dar răspicat adevărul istoriei noastre şi dorinţa de a trăi într-o lume civilizată şi prosperă, cum a fost România pe timpul monarhiei. Glasul Alianţei Naţionale pentru Restaurarea Monarhiei acoperă întreg pământul românesc, cu angajare şi entuziasm, comparabile cred, cu cele de pe vremea Marii Uniri.

O numeroasă audienţă la lansare

Da, aveau dreptate ursitoarele din basm, Regele Mihai domneşte pentru a treia oară. Adevăratul Tron al Majestăţii Sale, mai solid şi mai durabil decât toate tronurile, este cel clădit din inima şi din iubirea necondiţionată a românilor. Nu ştiu dacă pe lume au mai fost regi atât de iubiţi, mai ales în vremuri de restrişte. Ştiu însă că Regele Mihai domneşte acolo unde nu există nimic din ceea ce învrăjbeşte şi întunecă. Regele Mihai domneşte în inimile românilor. Şi nu este numai o percepţie românească. Reprezentantul Reginei Elisabeta a Marii Britanii l-a numit, la ceremoniile de acum doi ani de la Londra, la care am avut cinstea şi bucuria să particip, ”un mare Rege.” Regele Mihai I al românilor care, acum 70 de ani a făcut, pentru întreaga umanitate ”tot binele posibil în condiţii imposibile.” Semn de profundă responsabilitate şi dăruire. Semnul unei alte puteri. Al adevăratei puteri”.

La acordarea autografelor

În încheierea aceste frumoase prelegeri, plină de poezie, simplitate şi adevăr, Marilena Rotaru a concluzionat: ”O plecăciune memoriei părinţilor şi bunicilor mei, în special bunicii Ecaterina, care mi-au pus în suflet şi în minte, din primii ani ai copilăriei, cea mai preţioasă bijuterie: Coroana României. Trăiască Regele!”

Alături de autoare, au luat cuvântul în cadrul evenimentului: Grigore Arsene (director, Curtea Veche Publishing), Adrian Vasilescu (consultant strategic – BNR), Ion Caramitru (director al Teatrului Naţional Bucureşti), prof. ing. dr. Nicolae Şt. Noica, dr. Filip Lucian Iorga (istoric şi publicist).

Abonează-te acum la canalul nostru de Telegram cotidianul.RO, pentru a fi mereu la curent cu cele mai recente știri și informații de actualitate. Fii cu un pas înaintea tuturor, află primul despre evenimentele importante, analize și povești captivante.
Recomanda
Magdalena Popa Buluc 7431 Articole
Author

Precizare:
Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.