Ucraina a făcut iar ce a vrut cu minoritatea română

Românii din Ucraina își exprimă consternarea față de modul în care Rada Supremă a Ucrainei înțelege să rezolve doar de ochii lumii gravele probleme cu care se confruntă minoritățile naționale din Ucraina, inclusiv minoritatea românească. 

Redăm Declarația CNRU, remisă Agenției BucPress din Cernăuți:

Consiliul Național al Românilor din Ucraina (CNRU) care reunește peste 20 de organizații nonguvernamentale pentru cultura română și organe de presă din regiunile Cernăuți, Transcarpatia, Odesa și Kiev apreciază efortul statului ucrainean de a-și moderniza legislația în domeniul protecției drepturilor minorităților naționale în urma solicitărilor UE și organismelor internaționale competente.

În același timp, analizând în detaliu parcursul, spiritul și litera schimbărilor legislative adoptate de legislativul ucrainean din ultimii ani, CNRU își exprimă consternarea față de modul în care Rada Supremă a Ucrainei înțelege să rezolve doar de ochii lumii gravele probleme cu care se confruntă minoritățile naționale din Ucraina, inclusiv minoritatea românească, în perioada de după 2017, anul aprobării Legii Educației, adoptând la 08 decembrie 2023 Legea privind modificarea unor legi ale Ucrainei referitoare la Opinia Consiliului Europei și a structurilor acestuia privind drepturile minorităților naționale (comunităților) în unele domenii.

E a treia încercare din acest an de modificare a legislației privind regimul juridic al minorităților naționale. Se vede cu ochiul liber că legiuitorii ucraineni revin mereu la propriile legi adoptate anterior nu din proprie inițiativă, nu din profunda conștientizare a necesității de stabilire a unui cadru juridic echitabil în relațiile interetnice din țară, ci sub presiunea instituțiilor europene care, cu toată indulgența pe care o arată Ucrainei, nu pot accepta chiar întrutotul strâmtorarea, prin legi părtinitoare, a drepturilor cetățenilor de altă etnie decât cea titulară.

Prin ce se deosebește actuala lege (completată și modificată recent) de precedentele legi dacă ea creează doar iluzia unor schimbări în loc să stabilească în mod clar și în măsură deplină drepturile garantate prin Constituție și prin angajamentele internaționale ale Ucrainei? Or, Consiliul Europei tocmai acest lucru îi solicită statului ucrainean. Și ce primește drept răspuns? Aceleași vechi prevederi legislative, reformulate și îmbrăcate în haină nouă, în mereu noi legi, adoptate în serie, parcă special pentru a obosi instituțiile europene, și a le pune pe acestea, precum și pe minorităților naționale în fața unui fapt împlinit.

Regretăm faptul că Rada Supremă a respins proiectul de lege al guvernului ucrainean cu nr.10288, discutat cu minoritățile naționale, propunând, în locul acestuia, un alt proiect de lege, redactat și votat în pripă, fără a fi dezbătut în prealabil. Proiectul Radei Supreme este mult mai restrictiv decât proiectul guvernului. Iar aceasta demonstrează odată în plus că, momentan, establishmentul politic din Ucraina nu are voința necesară de a se alinia prevederilor europene, propriei Constituții și angajamentelor internaționale.

Toate cele trei încercări din acest an, având ca obiectiv declarat “îmbunătățirea cadrului legislativ privind statutul minorităților naționale”, în fapt nu restabilesc și nici nu îmbunătățesc drepturile existente până în 2017. O asemenea abordare politică și legislativă contravine literei și spiritului actelor constitutive ale Ucrainei privind comunitățile etnice, în speță Apelului Radei Supreme a Ucrainei către toți cetățenii Ucrainei de toate naționalitățile, din 28 august 1991, Declarației drepturilor naționalităților din Ucraina, din 01 noiembrie 1991, și chiar Legii minorităților naționale din 1992.

Reamintim aici prevederile art.3 din Declarația drepturilor naționalităților din Ucraina, prin care „statul ucrainean garantează tuturor popoarelor și grupurilor naționale dreptul la libera folosire a limbilor materne în toate domeniile vieții sociale, inclusiv în educație, producție, obținerea și difuzarea informațiilor”.

Constituția Ucrainei statuează în mod expres faptul că „la adoptarea unor noi legi sau modificări la legile existente, nu se admite restrângerea conținutului și volumului de drepturi și libertăți existente”. Or, drepturile minorităților naționale  constituie parte integrantă a drepturilor omului. Acest lucru este prevăzut de art.1 al Convenției-cadru pentru protecția minorităților naționale, convenție devenită obligatorie prin încorporarea acesteia în tratatul de bază ucrainean-român. Aceeași Constituție  garantează dreptul la educație în limba maternă (art.53).

Dreptul la liberă dezvoltare etnică, ca și dreptul de a studia în limba maternă reprezintă chintesența art.13 din Tratatul din 1997 cu privire la relațiile de bună vecinătate și cooperare între Ucraina și România. Prin Tratat, Părțile contractante  reafirmă că „persoanele sus-menționate au dreptul să fie instruite în limba lor maternă, într-un număr necesar de școli și instituții de stat pentru învățământ și specializare, situate ținând seama de răspândirea geografică a minorităților respective”. Reamintim aici că, potrivit Constituției, “tratatele internaționale în vigoare, pentru care și-a dat acordul Rada Supremă a Ucrainei, sunt parte integrantă a legislației interne a Ucrainei” (art.9).

În răspăr cu prevederile de mai sus, legea recent adoptată respinge sintagma de școli pentru minoritățile naționale, statuându-se dreptul doar la clase (grupe). O asemenea formulare reprezintă, în fond, o invitație la deschiderea masivă de clase paralele cu limba ucraineană de predare în școlile în care predarea se face în limbile minorităților naționale. O asemenea practică există din 1991. Diminuarea statutului instituțional minoritar de la școli la clase (grupe) în practica ultimilor 30 de ani a condus la dispariția a cca. jumătate din școlile cu limba de predare română care funcționau la momentul destrămării URSS (de la 132 la cca.60). Funcționarea doar a unor clase (grupe) atrage după sine dispariția în genere a școlilor cu predare în limbile minorităților. Mai mult, este bine cunoscut faptul că printre instrumentele de descurajare a deschiderii de clase cu predare în limba română autoritățile ucrainene în repetate rânduri au refuzat deschiderea unor clase cu număr relativ mic de elevi (de 5, până în 10 elevi), deși au încurajat în repetate rânduri deschiderea unor prime clase cu predare în limba ucraineană și cu un număr de 3-5 elevi, în școlile odinioară cu predare integrală în limba română. Dispar școlile, ca instituții de învățământ, ca să rămână clasele, ca niște rămășițe ale fostelor școli. Mai pe de-a dreptul, instituția școlii în limba minoritarilor dispare. Rămân clase (paralele) cu predare în această limbă, integrate, bineînțeles, școlilor cu predare în limba ucraineană. Dar tratatul de bază dintre Ucraina și România a stabilit în mod expres existența ȘCOLILOR, nu a claselor (grupelor). Iar această prevedere e un angajament internațional ferm al Ucrainei! Sperăm că acest tratat internațional în relația cu România nu este privită de Kiev ca o simplă hârtie.

Pe de altă parte, prevederile noii legi se referă la predarea în limbile minorităților naționale în paralel (поряд) cu limba de stat. O asemenea formulare conduce la interpretarea legii de către autorități după bunul plac, așa cum se întâmplă în prezent. Iar poarta ucrainizării prin educație rămâne larg deschisă prin noua formulare a art.6 din Legea învățământului secundar: „lista materiilor (cursurilor integrate) de studiere în limba de stat în clasele (grupele) cu predare în limbile minorităților naționale, care sunt limbi oficiale al Uniunii Europene, poate fi extinsă prin decizia instituției școlare”. Abuzurile de după 1991 ale autorităților, de regulă prin directorii de școli, au dus, prin decizii unilaterale părtinitoare, la extinderea nelegală și nejustificată a listei materiilor care se predau în limba ucraineană. Anume deschiderea mai mult sau mai puțin forțată a claselor paralele cu limba ucraineană de predare și extinderea materiilor cu predare în limba ucraineană după 1991 au avut ca efect ucrainizarea totală a unei serii întregi de școli cu predare în limba română (Stroiești, Forosna, Privorochia, Apșa de Jos, Furmanca, Chitai, Cioara-Murza, Ceamașir, Eschipol, Anadol, etc.), iar lista școlilor care, devenind mixte, sunt la doi pași de a fi complet ucrainizate este și mai mare: Vancicăuți, Mămăliga, Marșinți, Boian, Hagi-Curda, Frumușica Veche, patru din cele 5 școli din fostul raion Reni – Satu Nou, Frecăței, Barta și Cartal etc.

Situația catastrofală a învățământului românesc din regiunea Odesa se explică tocmai prin deschiderea mai mult sau mai puțin forțată a claselor paralele cu limba ucraineană de predare care, încet-încet, le-au „înghițit” pe cele românești, astăzi având aici doar o singură școală cu limba de predare română din cele 21 care funcționau la momentul destrămării URSS. Total nelegale și abuzive au fost ordinele directorilor din patru școli „moldovenești” din fostul raion Reni (Satu Nou, Frecăței, Anadol și Cartal) din totalul de cinci, care, între anii 2020-2022, au dispus extinderea listei materiilor cu predare în limba de stat, la indicații venite de sus, iar acum sunt în faza finală de ucrainizare.

Noua lege nu reglementează libera utilizare a simbolurilor naționale. De asemenea, n-a stabilit modul de folosire a limbilor minoritare în administrație și justiție, modul de reprezentare a minorităților, lăsându-se loc liber arbitrariului. Legea nu ia în considerare toate recomandările Comisiei de la Veneția, ignorându-se astfel opiniile forului consultativ european. Suntem astfel privați de niște drepturi pe care le-am avut deja.

Redactarea în manieră nouă, restrictivă, a vechilor prevederi, care lasă loc interpretărilor, ne întărește convingerea că noua lege nu face altceva decât să demonstreze pe cât se poate de clar adevăratele intenții ale autorităților ucrainene care, în loc să asigure un climat prietenos pentru păstrarea identității naționale a minorităților, repetă, schimbând sloganurile, aceeași veche tactică de asimilare accelerată a acestora.

Având în vedere cele de mai sus, solicităm autorităților ucrainene (Președinția, Rada Supremă, Cabinetul de Miniștri) să facă eforturile necesare pentru a aduce legislația ucraineană în concordanță deplină cu Opiniile Comisiei de la Veneția, cu prevederile Constituției și cu angajamentele internaționale ale Ucrainei, în speță cu art.13 din Tratatul din 1997 cu privire la relațiile de bună vecinătate și cooperare între Ucraina și România, dar și cu bunul simț. Totodată, solicităm autorităților române să persevereze în dialogul cu Ucraina pentru normalizarea situației în care se află comunitatea românească, îndeosebi educația în limba maternă la toate nivelele. Ucraina trebuie să renunțe la politicile de altădată de marginalizare a comunității românești. Un asemenea demers e cu atât mai necesar și actual astăzi, când românii din Ucraina luptă pentru integritatea teritorială și suveranitatea Ucrainei, iar România susține necondiționat Ucraina în actualul conflict cu Federația Rusă. În acest sens solicităm ca în preajma încheierii unui nou Protocol bilateral româno-ucrainean de colaborare în domeniul educației (ultimul fiind expirat încă din anul 2011), pentru convenirea clauzelor acestuia și a întregului text cu doleanțele și solicitările multianuale ale mediului asociativ românesc din Ucraina, inclusiv cu asociațiile pedagogice românești, să fie organizată la București o conferință consultativă tematică.

Solicităm tuturor părților implicate să trateze cu responsabilitate situația comunității istorice românești din Ucraina, care a avut destul de suferit de pe urma fostului regim totalitar, să se comporte față de această comunitate națională autohtonă cu deplin respect, în spiritul bunei înțelegeri, a unei veritabile bune vecinătăți și a edificării unui viitor comun, cu adevărat european.

Membrii Comitetului Coordonator al Consiliului Național al Românilor din Ucraina,

Eugen Patraș,

vicepreședinte al Centrului Cultural Român „Eudoxiu Hurmuzachi”

Vasile Bâcu,

președinte al Societății pentru Cultura Românească „Mihai Eminescu” din regiunea Cernăuți

Marin Gherman,

președinte al Centrului Media BucPress din Cernăuți

Mihai Mecineanu,

președinte al Asociației Cadrelor Didactice de Etnie Română din regiunea Odesa

Abonează-te acum la canalul nostru de Telegram cotidianul.RO, pentru a fi mereu la curent cu cele mai recente știri și informații de actualitate. Fii cu un pas înaintea tuturor, află primul despre evenimentele importante, analize și povești captivante.
Recomanda 11

41 de Comentarii

 1. Nu stie nimeni ce a vorbit romanul’ nostru din Sibiul regelui Cioaba cu actorul de firecare data cand s-a dus sa-i pupe ghiulul. Dar un lucru este sigur: nu a vorbit niciodata de abuzurile inimaginabile pe care le fac oamenii lui jelenschi impotriva romanilor. De altfel nici romanului patriarh din Lugosh nu-i pasa de cele ce li se intampla ortodocsilor romani si preotilor din zona Cernautiului.

 2. Romanii din Romania ii vor primi cu bratele deschise pe ucraineni, asa cum i-au primit si cand i-au sovietizat prima data, soldatii romanesti vor fi trimsi de NATO pe frontul din Ucraina, agricultorii romani vor fi trimisi la cules sparanghel, in afara Romaniai, in Romania traindu-se cu cerealele ucrainene, experianta din capitala, unde s-a scris pe peretii scolilor SLAVA UKRAINA, va fi generalizata in toata tara, presedintele Romaniei va fi decorat de NATO cu o insignă africană, ziua națională a României va fi stabilită de NATO în funcție de evoluția războiului din Ucraina.

 3. Daca cineva crede ca Ucraina va respecta aspectele minoritatilor se insala amarnic. Daca castiga razboiul nimic nu va mai conta pt.ei decat ucrainizarea teritoriilor luate dupa WW1 si WW2. Credeti ca Zelensky este mai bun. Are aceiasi educatie sovietica ca si V.Putin. Pe amandoi ii cheama Vladimir. Nu vrea decat ajutoare, bani cati mai multi si fraieri si mai multi.

 4. Uăi uamini buni! U kraina nu-i un teritoriu locuibil! Șiela să pretjază decât ca zonă tampuon întră Rusia și NATO…

 5. eu cred ca nu inteles nici dupa doi ani cu cine se confrunta Ucraina,cu cine este in razboi de aparare,’pacat, un desen nu va ajuta,nu risipeste ceata de pe ochii mediei vandute
  Total populatie recensamant oficial
  (thousand persons) as % to the result

  2001 1989
  Ukrainians 37541.7 77.8 72.7
  Russians 8334.1 17.3 22.1
  Belarussians 275.8 0.6 0.9
  Moldavians 258.6 0.5 0.6
  Crimean Tatars 248.2 0.5 0.0
  Bulgarians 204.6 0.4 0.5
  Hungarians 156.6 0.3 0.4
  Romanians 151.0 0.3 0.3
  Poles 144.1 0.3 0.4
  Jews 103.6 0.2 0.9
  Armeni 99.9 0.2 0.1
  Greeks 91.5 0.2 0.2
  Tatars 73.3 0.2 0.2
  Gipsy 47.6 0.1 0.1
  Azeri 45.2 0.1 0.0
  etc

 6. Hai, să latre clonele, trolacii Urcaci și lingăii 🥳ului KhaZar de la Kiev !
  🌈aj, buey, 🌈aj !
  măRog…🤮

 7. Pentru România râul cel mai mare îl reprezintă Ucraina,care a fost tot timpul ostilă cu noi,deși i-am tratat cu respect de fiecare dată

 8. Romúnu pricepe doar cu ranga su cu parul.. De ce critici pe Orban Viktor și nu pricepi că aceeași lucru ți se intămplă,.. Ești la fel discriminat indiferent cîte arme, muniție și bani le dai pe șest, prostește..Plus iți omori agricutorul,..Merită ??

 9. Artist-totele asa ti-a spus varanelul Radu Tudor ca Jelenschi castiga razboiul!!!!!! Mare ti-e gradina militista !

 10. Și Urcacii nu se lasă, își bagă țara tot mai adânc.
  În 💩, măRog…😂

 11. Mai trimiteti-le ceva arme, voi, tradatori ai Romaniei.
  Ada-i doamne pe Rusi- cat mai curand.

 12. @ Prostia ingroapă Rusia.. Nu știu de unde ai cifrele, dar nu cred că sunt corecte..Proporția de ruși este mult mai mare, se apropie de jumi-juma,.. La fel ca in moldova, fără tiraspol..Dar vezi puțin situaâia de azi din romania.. Au emigrat peste 8 milioane.. Au rămas in cel mai bun caz 13,.. 14 milioane,.. in descreștere.. Ai demonstrat 6 milioane de romi țigani,.. plus ai cu siguranță peste 2 milioane de alte minorități.. Deci ești cam minoritar in romania bre căcănar romîn ..

 13. Basescu zicea ca romania suge la marele licurici. Asta a fost atunci. De atunci romania si-a diversificat meniul, s-au adaugat si Bruxelles si Ucraina si Germania, si Austria. Si lista e deschisa. Gura mare, caracter politic indoielnic.
  Eu cred ca bravii conducatori romani, verticali, badrioti si curajosi tare cum ii stim, se asteapta ca ungurii sa salveze situatia minoritatiior din Ucraina, inclusiv a romanilor.

  Da, stim, Primul roman al tarii , Klaus, a zis nu foarte demult:”Klaus Iohannis: „Ucrainenii nu au nevoie să fie certați, au nevoie de sprijin…
  Președintele României a reafirmat susținerea necondiționată pentru Ucraina.”
  Este ca interesele americane razbat din fiecare cuvant a lui Iohannis?

  Apropo, CETATENII romani o sa fie vreodata sprijiniti NECONDITIONAT de cineva? Straini sau conducatori romanesti?

 14. Asa si-au batut ucrainrnii joc si de rusi ba chiar in multe situatii au folosit violenta. O tara care are teritorii furate de la toti vecinii si cu oficialitati care isi bat joc agresiv chiar de cei care ii ajuta. Sunt suficiente exemple de la batjocura lui Olaf de catre Melnik care il facea carnat la atacurile anti poloneze si acum la batjocorirea romanilor din Ucraina. Numai ca nu toti accepta la infinit sa fie batjocoriti.

 15. ucrainean = un CIOLAC (ziua lins posteriorul,noaptea vot ca hotul ,ziua urmatoare plimba cioara vopsita)..
  Ucraina = alt colt de lume abandonat ca Romania

 16. Prostul și zgarcitul mereu plătește de două ori.. Așa și prin Europa unii.. Mereu cu ochii în soare. De asta și se folosesc păgânii ca suntem creștini ascultători și blajini.. Rușii însă au înțeles,ce poaeme le-au crescut sub coastă anglo-saxonii în 30 de ani .. Putin o să pună totul la locul lui.. România are de câștigat dacă își va caută de treabă fără plăvanul de astăzi.. Sunt alte păreri?

 17. CARE ROMÂNI? CARE ROMÂNIA? ȘI CARE AU MAI FOST AU FOST ȘI SUNT VÂNDUȚI–ȘI S-AU ȘI SE LASĂ VÂNDUȚI -CĂ AȘA CERE IUROPURSULA ȘI BIDEN DIN VÂRFUL GRĂMEZII DE DEȘEURI!(DA NE PLACE!) ÎN PAS-NMOMÂNTARE/PÂ-N LA DIZOLVARE/ C-AȘA-AU ZIS PROOROCII-CĂ CINE-ȘI PUȘCĂ CAPII-N ZIUA DE CRĂCIUN,RISIPISE-VA CU FII FIILOR LUI CA CENUȘA ÎN VÂNT!! ȘI IATĂ CĂ AȘA-I! ȘI CHIAR NU MAI ESTE NIMIC DE FĂCUT-decât să ne uităm cum ardem ca la a șaptea trâmbiță apocaliptică!!

 18. CARE ROMÂNI? CARE ROMÂNIA? ȘI CARE AU MAI FOST AU FOST ȘI SUNT VÂNDUȚI–ȘI S-AU ȘI SE LASĂ VÂNDUȚI -CĂ AȘA CERE IUROPURSULA ȘI BIDEN DIN VÂRFUL GRĂMEZII DE DEȘEURI!(DA NE PLACE!) ÎN PAS-NMOMÂNTARE/PÂ-N LA DIZOLVARE/ C-AȘA-AU ZIS PROOROCII-CĂ CINE-ȘI PUȘCĂ CAPII-N ZIUA DE CRĂCIUN,RISIPISE-VA CU FII FIILOR LUI CA CENUȘA ÎN VÂNT!! ȘI IATĂ CĂ AȘA-I! ȘI CHIAR NU MAI ESTE NIMIC DE FĂCUT-decât să ne uităm cum ardem ca la a șaptea trâmbiță apocaliptică!!

 19. Natia cea mai nationalista din Europa este cea ukrana/huhula. Astia nu vor resecta in veci angajamentele de acest tip. Noi insa avem o arma impotriva lor, vetoul la a intrarea in UE! Sunt sigur ca ungurii vor folosi aceat veto. Noi suntem pierzanti pe linie. Sa cerem UE si Ukraniei sa aiba modelul de invatamant pentru minoritati din Romania, adica modelul unguresc…

 20. Romanii nu-s cunosc dusmanii: Germania, Ukraina, Rusia, in ordinea numerelor de pe tricou !

 21. Si Zelenski face ce vrea cu europenii. Efectiv, ii a scos zeci de miliarde de Euro in bani si arme, si pentru ce? A daruit un sfert din Ucraina la rusi, a facut sa moara peste 500.000 de ucrainieni, si a lasat ranit rau inca 500.00, si inca cere mai multi bani. Intre timp, cum a denuntat ONG Organized Crime and Coruption Raport Project- OCCRP, Zelenski are peste 40 de milioane de US$ in Paradise Fiscale si sotia cumpara vile la duzina in Elvetia. Acum s-a adunat cu un alt clown sub normal, ala Milei, din Argentina, se suspecta ca a cerut sa permita o imigratia masiva de evrei in provincile din sudul tarii.

 22. Salvarea Romaniei este Rusia. Ca totdeauna…Dusmanul cel mai mare al Romaniei este rusofobia….Si fascismul care in Interbelic era majoritar in Romania iar dupa 1990 devine din nou majoritar…..In interbelic fascismul romanilor a bagat tara in Razboi mondial…Azi tot fascismul romanilor va baga din nou Romania in Razboi….Rusofobia si fascismul au succes in Romania pentruca prostii patriotarzi si puturosii sunt majoritari…Prostii si puturosii cauta mereu tzapi ispasitori ca sa ascunda prostia si puturosenia lor…

 23. Ucraiana a mictionat din nou pe conducatorii Romaniei!
  O merita din plin1

 24. au inceput sa apara imagini mai multe din Transcarpatia, cimitirele incep sa se umple de etnici ungari luati cu forta si trimisi sa moara, in timp ce neo-nazistii NATO ai regimului de la Kiev, sunt toti angajati la politie, politie militara, politia de frontiera si in alte functii sigure administrative. Asa se executa o epurare etnica

 25. Putin și Siloviki au o singura vina ,au căzut în capcana lui Kissinger,exact cum au căzut românii în capcana rușilor cărora le.au dat ~INCREDEREA~ SI EI S.AU STERS LA SPATE CU EA.Numai că pe noi ne.au și jefuit dar pe Kissinger nu ai cum.Putin trebuia să implementeze la foc automat în paralel cu 3xpietul de materii energetice un pol economico/militar performant,așa ar fi ținut toate țările vecine prietene dar ar fi lărgit și Federația 😉 că un mare 3xemply și protector,nu.i târziu niciodată.

 26. Azi cand Rusia e in corzi si Tribunalele europene o injura si vor sa il aresteze pe Putin…Romania ar trebui sa dea Rusia in judecata pentru Tezaur…De ce nu o face? Pentru ca Romania stie ca pierde procesul cu Rusia chiar daca Tribunalul e la Brucsel.!!!

 27. Marele scUrs Pentru ca ciganu kazar Orban e dusmanul romanilor, ca si Ucraina. Ma bucur ca ai precizat ce tratamente ii asteapta pe romanii din Transilvania. Ranga, parul, baioneta in burta gravidelor, trasul pe roata si dezmembrarea sunt hibe inerente din civilizatia voastra de barbari iluminati.

 28. Nu toti „catolicii” sunt mai catolici decat Papa in privinta drepturilor minoritatilor cum suntem noi prin lasitatea conducatorilor nostri si nepasarea gloatei . Mai uitati-va si in ograda altor tari europene.

 29. Despre Rifulutie am scris ce am vazut cu ochii mri….Pegra, golanimea, aurolacii Romaniei au fost carnea de tun a Pucistilor militaro securisti care au realizat Lovitura de Stat ca la manual…In Bucuresti nici macar rascoala nu a fost…Organele NU l – au aparat pe Ceausescu si regimul….organele ah tras in golanime pentru a INCITA, pentru a scoatr oamenii din case ca za creeze butsforis de revolutie care lupta cu Fidelii lui Ceausescu care NU au existat decat in fata ecranului TV…Stiu ca Ceausescu trebuia inlocuit…la Congresul 14…era perfect posibil, dar NU nu s – a vrut…Occidentul a urmarit neaparat o Revolutie anticomunista in Romania…nu o simpla cadere a lui Ceausescu…Mai stiu si ca, cu tot contextul nenorocit al anilor, romanii NU au dorit sa omoare Comunismul…Ca dovada suprema, in mai 1990 romanii voteaza Comunistii Ion Iliescu si FSN cu 87 la suta…

 30. Rusii au fost expeditivi si au rezolvat (relativ) rapid „problemele” de genul acesta, pentru minoritatile rusofone din Crimeea si Donbas. Solutia s-a chemat si se mai cheama inca „Kinjal”. Romanii, prin derbedeii slugarnici aflati la conducere, se face ca rezolva aceeasi problema, pentru minoritarii sai aflati in gluma (peoasta) de „tara” numita Ucraina prin gargariseli de genul : „Urmarim cu atentie si preocupare …”

 31. ciolacu reconstructoru ucrainei sa comenteze decizia radei….la fel si franz johansky ala cu holocaustul sa comenteze decizia radei …

 32. Când au diaree Zelensky și guvernanții ucraineni domnii Ciolacu, Iohannis, guvernul și parlametarii români sunt la post cu trup și limba sa-i curețe și să le slăvească ce curăță.

 33. Romania, hârtia igienică a Ucrainei 🤮🤮🤮😁😁😁
  Ce bine mi pare!

 34. Ukraina a fost dusmanul Romaniei intotdeauna si va ramane incontinuare .Cine nu ma crede sa incerce sa deruleze istoria si sa vada cum a fost inainte si la fel sa se uite mai atent la cite probleme ne fac si acum ukrainienii.Greseala noastra este ca inca continuam sa ii ajutam si sa ne punem securitatea tarii si linistea noastra in pericol pt. ei.

 35. Bună!
  Ce fac sluglile care guvernează
  cu delegatie ero-americana Colonia?
  Ce sa facă? Sint NIȘTE slugi atât de trădătoare si de proaste încât ar trebuo arestate instant si puse dupa gratii! Ce sa-i ceri lui CIUCĂ, CIOLACU, IOHANNIS si la toată fauna mizerabila din jurul lor?
  Sa se ceară singuri dupa gratii ar fi un gest corect si moral!

 36. Persoanele nevinovate care au probleme și fug din fata necruțătoare a războiului trebuiesc intotdeauna ajutate și susținute ,indiferent de cate neînțelegeri exista între noi.Ukrainienii nu se.au 8nteles bine cu noi datorita rușilor di elitelor conducătoare care ,ARTIFICIAL,au alimentat aceasta are
  adversitate ,care in realitate între cetățeni nu exista și este așa și cu ungurii și secuii.

 37. @axon
  Desigur ca agresiunile si provocarile urss au bagat tara in razboi, nu fascistii din cosmarurile tale( tot mai dese).

 38. AIUREA !
  The Cockallars Manelisated Decident PEOPLE, inFipti ADAAAANC… IN in CAPUu’ Trebii … 🙂 ramasera TOT in Mizeria lu’ DREACuu’ … 🙂
  Pana la GAZTII Lor GROSI de ImBuibare GRESITA si Alcool …
  S-ar intromisiona cu Mare Placere SI mai adanc, „SubMarin Kind”, in Mizeria lu’ DREACuu’, da’ mai trebuie sa SI respire … 🙂
  AU si pe dinauntru, NU numai pe Piele … 🙂
  Pe Spiralele de ADN, saracuu’ de Dansuu’, ADNuu’ LOR, Mizeria lu’ DREACuu’, lipita inDelebil, cu Super Glue din IAD, Calitate Garantata, te lipesc cu EL, Adezivuu’ pan’ la Finele Veacurilor de Perete SIiii . :).
  Sa NU cumva sa scapi si sa bagabontezi prin IAD …

 39. Mare sCURs, TOOOT Nemernic ramai …
  Acuu’ faci Bale MARONII si Putzinde la GURA-tzi STIRBA …
  Luasi SI Fecala in Gura ?

Comentariile sunt închise.

Precizare:
Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.