Un ciolac cu care Securitatea a avut un plan

Știe toată lumea că Ciolacu e revoluționar de la 1989. Revoluțioar de Buzău – „Oraș martir”, dacă nu știați. Și unde, să vezi drăcovenie, nimeni nu știe câți oameni au murit.

Revoluționarul Ciolacu, un personaj mai penibil decât Ciucă (iar Ciucă mai penibil decât Ciolacu), a ajuns zilele trecute prim-ministru.

Mulți ani la rând, viitorul prim-ministru s-a bătut vitejește ca dosarul de „revoluționar” să nu-i fie scos din seifurile Secretariatului de stat de profil. Au încercat să ajungă la el mulți ziariști. Nicio șansă, însă! Un partid care se ocupă de Salvarea României s-a făcut că dă Secretariatul în judecată ca să obțină dosarul, însă de foarte multă vreme n-a mai auzit nimeni nimic, semn că în culise politicienii tranzacționează orice.

În momentul în care mi-am dat seama că Securitatea era hotărâtă să împingă steaua norocoasă a lui Ciolacu la zenit, deasupra Palatului Victoriei, ceva m-a intrigat și le-am cerut gardienilor PSD-ști de la Secretariat să-mi dea dosarul. Răspunsul a venit sec: Nici să nu vă gândiți, dosarul e plin de „date cu caracter personal”, iar legea le garantează, le apără și le face și le drege. I-am dat în judecată, și mi-au comunicat dosarul – însă au făcut-o tot într-o manieră duhnind a Securitate. Pentru detalii, pun mai jos un pasaj dintr-un ultim demers către instanța de judecată, iar la final câteva cuvinte despre cum tocmai a încercat d-l Ciolacu să arunce praf în ochii lumii vrând să contracareze dezvăluirile mele despre porcăriile sale și ale bodyguarzilor PSD-iști, dezvăluiri pe care numiții firește că le-au bănuit ca fiind iminente.


Către
Tribunalul Bacău
Secţia a II-a civilă și contencios administrativ şi fiscal
Dosar nr 1361/110/2023

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul Valerian Stan, în calitate de reclamant în dosarul precizat […], în contradictoriu cu Secretariatul de stat pentru problememe revoluționarilor (SSPR), mai arăt următoarele.

Certificatele de revoluționar au constituit și continuă să constituie o temă de un larg și legitim interes public la nivelul societății. Acest interes a decurs inclusiv din repetetale dezvăluiri ale presei cu privire la acordarea certificatelor de revoluționar, un număr din aceste dezvăluiri finalizându-se cu condamnări penale ale șefilor SSPR (pentru grave încălcări ale legii în atribuirea certificatelor), precum și prin retragerea multor asemenea certificate, prin decrete ale președintelui României, inclusiv ca urmare a acțiunilor de control ale Guvernului prin care s-a constatat că titularii lor au avut calitatea de colaboratori ai Securității, și chiar și de ofițeri ai Securității. În susținerea celor arătate, anexez prezentei un comunicat din 15 octombrie al Guvernului României, precum și un articol de presă care a relatat despre condamnarea penală de către instanța supremă a uni fost șef al SSPR.

Au existat de asemenea cazuri de înalți demnitari publici în care presa a acuzat lipsa de transparență în obținerea certificatelor și a drepturilor de care ei au beneficiat prin efectul legii ca titulari ai certificatelor. Un astfel de caz, rămas și astăzi neclarificat, și pe care, ca urmare a refuzului stăruitor și abuziv al SSPR de a-mi permite, inclusiv în calitate de ziarist, accesul la actele dosarului unui titular de certificat am fost obligat să mă adresez instanței, este al domnului Ciolacu Ion-Marcel, care, din 2005 și până în prezent, a îndeplinit următoarele poziții publice: prefect interimar al județului Buzău, viceprimar al municipiului Buzău, deputat, președinte al Camerei Deputaților, prim-ministru al Guvernului României. Există informații publicate de presă cu mai mulți ani în urmă din care rezultă că, în considerarea pretinsei calități de “revoluționar”, actualul prim-ministru a dobândit în mod nelegal un teren, pe care ulterior l-a înstrăinat – informație cu privire la care acesta a declarat în presă doar că „Nu mai dețin de foarte mult timp acel teren”.

SSPR a stăruit în refuzul său abuziv deși i-am precizat insistent că atât prin Normele metodologice la Legea accesului la informații de interes public (art 22 din Norme), cât și prin Decizia ÎCCJ nr. 37 din 7 decembrie 2015, este statuat că în situația în care informațiile publice se află pe un înscris care conține și date cu caracter personal, informațiile publice se comunică prin anonimizarea datelor cu caracter personal. Iar în cauza de față, astfel cum voi încerca să arăt în continuare, date personale care pot fi anonimizate sunt cele pertinente pentru accesul, legitim prin legalitatea lui, la toate informațiile relevante pentru informarea publicului cu privire la calitatea de revoluționar a unui politician exercitând funcții de demnitate publică la vârful ierahiei statului român.

Sub acest din urmă aspect, apreciez ca fiind vădit nelegal, abuziv și șicanator modul în care SSPR, cu intenția de a cenzura accesul la practic cele mai importante (și cel mai probabil și cele mai incomode) informații din dosarul domnului Ion-Marcel Ciolacu, prim-ministrul Guvernului căruia îi este subordonat această instituție. SSPR a șters cu tuș negru nu doar ceea ce ar putea fi considerat ca fiind date cu caracter personal, dar și seriile și numerele (sau numai numerele, și nu și seria) unor certificate de revoluționar ori numele titularului lor, numele și prenumele prefectului de pe un act administrativ întocmit de acesta în scopul acordării titlului de revoluționar unor persoane (anonimizate și acestea abuziv), innclusiv actualului prim-ministru.

Din înscrisurile de la dosarul depus de SSPR, există indicii că în cauză ar putea să nu fie vorba (numai) despre persoana actualului prim-ministru, în condițiile în care în cuprinsul înscrisurilor în discuție figurează trei nume asemăntoare (deci nu identice): Ciolacu Marcel, Ciolacu I. Marcel, Ciolacu Ion-Marcel – iar în alte înscrisuri numele este pur și simplu anonimizat.

Anonimizarea acestor date este ilegală inclusiv prin raportare la împrejurarea de fapt că acestea se regăsesc în cuprinsul unor acte administrative, emise de instituții și autorități publice în scopul atribuirii titlului de revoluționar unor persoane exercitând funcții și demnități publice, precum și altor persoane, ale căror date cu caracter personal (nume, prenume etc), în legătură cu aceeași presupusă calitate de revoluționar, s-au regăsit ca atare în cuprinsul un acte administrative – supuse publicării, potrivit legii – prin care le-a fost acordată această presupusă calitate (a se vedea în special Decretul președintelui României nr 226/1992 privind conferirea titlului de „Erou-martir al Revoluţiei române din decembrie 1989”, a titlului de „Luptător pentru victoria Revoluţiei române din decembrie 1989” şi a medaliei „Revoluţia română din decembrie 1989”, publicat în Monitorul Oficial nr 41 din 24 februarie 1993).

Anonimizarea în modalitatea precizată face imposibilă inclusiv urmărirea procedurilor prin care actualul prim-ministru a reușit să obțină, în timp, mai întâi titlul de „Luptător pentru pentru victoria Revoluției române din decembrie 1989”, apoi pe cea de „Luptător remarcat prin fapte deosebite pentru victoria Revoluției române din decembrie 1989” și, în cele din urmă, pentru a beneficia de avantaje financiare mai importante, și pe cea de „Luptător cu rol determinant pentru victoria Revoluției române din decembrie 1989” (aceasta din urmă procedură aflându-se în faza finală).

În setul de înscrisuri depuse și anonimizate abuziv de SSPR se află și o declarație a persoanei „Ciolacu Ion Marcel” – nedatată și cel mai probabil neolografă – în cuprinsul căreia se fac ample referiri la cooperarea dintre aceasta și ofițeri ai Securității municipiului Buzău. Contextul factual relatat în înscris generează bănuiala rezonabilă că s-a dorit prezentarea ofițerilor de Securitate ca participanți la Revoluție (inclusiv în scopul recunoașterii oficiale a acestei participări), dar și că numitul „Ciolacu Ion Marcel” a putut avea calitatea de colaborator al Securității municipiului Buzău. Modul în care a fost fotocopiată această declarație, precum și anonimizarea calității/ gradelor persoanelor la care face referire declarația constituie motivul din care aceasta este practic (voit) neinteligibilă.

Domnule Preşedinte,

În raport cu toate cele de mai sus, înțeleg să:

-modific capătul de cerere 1, astfel; 1.-obligarea la comunicarea de către pârâtul Secretariat, în ordine cronologică, a înscrisurilor depuse în cauză prin scrisoarea sa nr 18/5362/30.05.2023, prin eliminarea tuturor anonimizărilor operate de reprezentanții instituției, cu excepția adreselor de domiciliu ale persoanelor, și cu precizarea dacă prin scrisoarea menționată au fost depuse toate înscrisurile din dosarul de revoluționar obiect al prezentei cauze
-modific capătul de cerere 2, astfel: 2.-obligarea pârâtului Secretariat la plata către subsemnatul a sumei de 20.000 de lei cu titlu de despăgubiri pentru daune morale.

Motivez creșterea cuantumului despăgubirilor pentru daune morale prin sentimentul de frustrare acută care mi-a fost cauzată de atitudinea de desconsiderarea sfidătoare și șicanatorie a reprezentanților instituției guvernamentale pârâte față de dreptul meu constituțional și legal de a avea acces de informații de un larg interes public, precum și de imposibilitatea în care m-am aflat și mă aflu, datorită acestei condamnabile atitudini, de a-mi informa publicul cititor, în calitate de ziarist, cu privire la o temă precum ce-a pe care am supus-o examinării și deciziei acestei instanțe.

*
*: *

Cum spun, informat de subordonații PSD-iști de la SSPR despre procesul cu mine, Ciolacu a căutat să contracareze dezvăluirile despre panamaua în centrul căreia se află. Așa că a pus la cale o ședință la SSPR care să-i respingă cererea de obținere și a celei de-a treia, și cea mai înaltă și bănoasă, calitate de revoluționar – „Luptător cu rol determinant pentru victoria Revoluției”. Titluri inventate succesiv, în decursul anilor, de parlamentarii PSD-iști cleptomani în beneficiul propriu și al revoluționarilor arondați acestui Partid, cei mai mulți niște plastografi rapaci și ei.

Cât de luptător e Marcel Ciolacu?


Ședința de la SSPR, o făcătură pe genunchi, contracronometru, e de un caraghios grotesc. Răspândită pe toate canalele bine plătite de acest Partid corupt în continuare până în măduva oaselor, așa zisa ședință a coteriei revoluționare PSD-iste a vrut să acrediteze cât mai larg ideea că escrocheria revoluționarului impostor e doar, așa, o legendă a unor oameni răi cu buzoianul ajuns în capul statului.

Mascarada din 26 iunie 2023 de la SSPR, survenită la 11 zile de când eu am chemat în judecată numitul Secretariat, și tot la exact 11 zile după ce Ciolacu a fost uns prim-ministru, este ce spun că este și prin rapoartare la alte două împrejurări grăitoare. Care spun că atribuirea și a celei de-a treia calități de revoluționar lui Ciolacu era deja iminentă la data la care eu încă nu mă apucasem să tulbur apele. Anume, luând act de planurile pe care Securitatea le avea cu Ciolacu, DNA a clasat repejor în urmă cu trei luni (la 23 martie 2023) un dosar privind calitatea numitului de revoluționar, iar pe biroul prezidentului țării (altădată mâncător de PSD-iști fripți) se afla deja din noimerbrie 2022 dosarul revoluționarului ciolac tocmai pregătit de aprobare.

P.S. Primăria buzoiană Săpoca, cea care pare să-i fi atribuit revoluționarului con-județean un teren în considerarea acestei calități, tace deocamadată la o cerere de informații pe care i-am trimis-o, semn că și cei de acolo se vor întâlni cu mine în instanță.

Abonează-te acum la canalul nostru de Telegram cotidianul.RO, pentru a fi mereu la curent cu cele mai recente știri și informații de actualitate. Fii cu un pas înaintea tuturor, află primul despre evenimentele importante, analize și povești captivante.
Recomanda 20
Valerian Stan 69 Articole
Author

33 de Comentarii

 1. Bre, Nea Valerică! Te chinui degeaba. Monarhia e istorie. N-a fost să fie. Cu trădarea lui Antonescu de la 23 august, Mihăiță Viteză a trimis la moarte 250.000 de români. A ieșit la radio și a anunțat că s-a semnat armistițiul. Evident, soldații români au pus armele jos și au fost luați prizonieri de sovietici, când de fapt armistițiul s-a semnat la câteva zile după anunț. Un cremenal. Pedeapsa divină a constat că a procreat doar de genul feminin.

 2. deja ciolacu se poate capata cu titlul de „revolutionar cu probleme”……

 3. Ei , daca Ciolacu te-ar face consilier , s-ar rezolva toate , nu ?

 4. Daca Ciolacu are teren la Sapoca, inseamna ca e un vizionar. Stie ca tot acolo va ajunge…

 5. Domnule Valerian nu găsiți o cauză mai bună și mai de duminică dimineața pentru activitatea dvs. Intelectuală și profesională? Cui vreți să spuneți, să dovediți ce știe sau vede toată lumea adică cine sunt domnii M. Ciolacu, N. Ciucă, L. Orban, R.Bogdan, L.Bode, V.Cîțu, K. Iohannis, V.Blaga, R.Turcan, A. Gorghiu, L. Deca, V. Popescu, T.Barna, A. Cseke și lista cu toată floare politicii și putința noilor veniți cu trecerea timpului din ultimii 20 de ani poate continua până la mult peste 2000 de caractere? Când s-a dispus că K. iohannis sau Astrid Fodor nu au avut conflict de interese justiția a confirmat. Când s-a hotărât că C. Kövesi, F. Coldea, L.Bode, N.Ciucă nu au plagiat așa a rămas… Plăcerea “de hai să vorbim nimic” ne-a facut să nu mai deschidem televizorul.

 6. Orișicum 99 % dintre ,,revoliționari” au fost securiști turnători.Adevăratii revoluționari nu au primit diplome ,le- ar fi și jenă să primească merite pentru ce a făcut securitatea și KGBul.Așa că ce mai contează un covrigar cu diplomă ! Oricum țara asta e vândută de când a fost pusă temelia .Hoții și șmecherii prosperă,vânzătorii sunt cinstiți iar cetățeanul obișnuit e cu capul în traistă ,rupt în foond și bucuros când îi crapă capra vecinului.

 7. Marcel este sageata executanta in patru labe a Securitatii SRI! Nu sufla in front Marcelica, la fel si toasu gheneral Nicu Ciuca. SRI si tot sistemul lor capusat reprezinta distrugerea de azi a Romaniei! Inca putin baieti si ramaneti si fara firma de la drum…

 8. Tovarasul asta ar trebui sa-i dea in judecata pe toti cei care, in decembrie 1989, au iesit in strada, incalcand toate regulile si legile. Aia de ce erau revolutionari? Pentru ca au ajutat la daramararea Romaniei? Sper sa nu inteleaga ca acest comentariu este IN APARAREA lui Ciolacu, este doar pentru a nu face NUMAI din el un „erou”. Daca nu zice nimic de ceilalti, inseamna ca si tov Stan face parte dintre ei si a contribuit si el la daramarea Romaniei.

 9. Escrocheria cu CERTIFICATELE DE REVOLUTIONAR date non-stop din 1989 pana in inprezent 2023, este rusinea Romaniei, caci, escrocii astia de „rivolutionari” sunt cuplati la Bugetul Statului cu pensii necontributive, gratuitati la toate, terenuri, imobile. Escrocheria maxima este ca, din cca. 1000 capete „rivolutionari” in 89′-90′, azi, in 2023 escrocii sunt cateva zeci de mii, si continua sa creasca numarul lor, daca esti : membru al unu partid, nevasta, amanta, fiu, fiica, amic de invarteli si alt gen de escroc. CERTIFICATUL DE REVOLUTIONAR se acorda si azi, pe formula „tu ma recunosti pe mine, eu te recunosc pe tine”, adica, escrocii intre ei. Afacerea asta puturoasa, ar dispare, cand Parlamentul va vota modificarea Legii cu „rivolutionarii”, sa ramana toti ONORIFICI, actiune pt care, USR trebuie sa inceapa strangerea de semnaturi pt obligarea Parlamentului sa amendeze escrocheria.
  Pana atunci, PSD s-a ras pe bot de voturile unui numar semnificativ de cetateni, posibil nici Primaria Capitalei sa n-o mai inhate.

 10. Cei 20.000 de lei ceruti ca despagubiri de autor de unde provin ?

 11. Bulibașă pesede e un impotent minciunos. Clar e la mâna „statului paralel”, adică a dottorilor și academiei lu oprea izmenaru..Cred că are zilele numărate..

 12. „Revoluţionarul” Ciolacu = „doctorul” Ciucă = Interesul Naţional. Adică mai bine nu se discută, că avem nevoie de stabilitate, tovarăşi! Da, într-o democraţie şi stat de drept contează transparenţa, dar nevoia de stabilitate e mai frumoasă…

 13. Pe mine doar un lucru ma mira : cum n-a avut noroc poporul roman ca „revolutionarul covrigilor”, Marcel din Buzau, s-o fi intilnit acu’ ceva vreme, la o discoteca organizata la caminul cultural, pe „parasuta cirnatilor”, Leanta din Plescoi (momentan putin „in deplasare” la Tirgsor …) si amindoi porumbeii sa faca „o nunta ca-n povesti” unde altundeva ? La primaria din Săpoca ! (localitate unde, intr-un pavilion uitat, se trateaza de peste 30 de ani pacientul Romania)

 14. A nu se confunda autorul cu Valentin Stan….A se tine cont ca Basescu, Constantinescu, Johanis si inca cateva mii de politruci dreptaci sau monarhisti au fost pusi in post de Securitate….in frunte cu regilii Carol si Mihaiu de Hohenzolern….Asadar, ce a facut Ciolacu deosebit? Ca toti oportunistii a pupat poala Americana si a Securitatii ca toata lumea care a ajuns bogata dupa Rascolutie….Ca d – aia s – a facut Rascolutie, pentruca Ceausescu nu ii lasa sa se imbogateasca pe lacomi si ii punea la munca pe puturosi…..Concluzie. Cand esti amerloc si european nu ai drept moral sa te iei de imbogatitii Romaniei care sunt cu totii amerloci si tradatori de tara….Mai bine va ocupati de intrarea Romaniei in razboi contra Rusiei odata cu imputinarea combatantilor ucraini…Pai cine sa lupte cu rusii decat rusofobii?

 15. pe Ciolacu daca l-as intalni seara intr-o lumina crepusculara, mi-as baga mana in buzunarul cu banii. Prost e cine ,,cumpara” ceva de la el sau orice politician

 16. @Om bun: „bucuros cand ii crapa capra vecinului”. Daca ai sti cat de toxica este aceasta mentalitate a romanului. Este una din cauzele ce ne fac dezbinati, egoisti si sa ne uram intre noi.

 17. Patria a priori, aşa scrie pe sigla De.Serviciului Român de Dez.Informații, oare ăştia nu au jurat credință patriei şi poporului, aşa cum se face în armia română, altfel nu-mi explic de ce, ăştia au dus țara la ruină şi ne-au vândut străinilor, eu cred că ăştia nu sunt români, voi ce ziceți şi sa nu dea naiba să mă categorisiţi antismintit, ok?

 18. … a ajuns unde a ajuns, cred ca nimic nu mai este de spus, sau da?

 19. În noaptea de 21-22 decembrie, 1989, numitul Ciolacu Marcel, însoțiți de 19 viitiri revoluționari, cu acte autentificate la notariat, s-a deplasat în pădurea din apropierea orașului Buzău și a purces la confecționarea unei bate cu Ma Ciuca, anticipând astfel viitorul sau în relația cu Ma Ciuca. După ce si ceilalți si-au confecționat armele de atac care urmau a contribui la doborârea regimului Comunist, au da o masa în cinstea viitoarelor Victorii, Marii, Elene, Viorici și Simone. Fiindca au stropit din plin bucatele cu vin, revoluționarii au adormit buștean, trezindu-se a doua zi seara târziu când președintele era deja arestat. Atunci au decis ca e cazul sa caute in arhivele securității, dosarele cu informatori. La secțiunea grădiniță, si-au recuperat angajamentele. Dar au pus mana și Ma Ciuca pe câteva dosare babane și si-au zis. Ăștia subt revoluționari. Fac parte din FSN.Ne ducem peste ei, ii șantajat și le cerem sa ne facă revoluționari de frunte ai tarii. Zis și făcut.
  PS. Aflat la o partida de vânătoare, cu Haisam, Ciocio si-a manifestat atașamentul fata de porcii care au ieșit din cotetul comunist si au întrat in cel al democrației cu viteza unui alergător de viteza. Haisam i-a promis ca daca va merge în patru picioare vreo 25 de ani și va împrumută din comportamentul animalelor bolnave de gripa porcina, va ajunge mare demnitar în stat. Totul e ok- zise Ciolacu. Dar ce scroafa îmi va rezerva traseul politic, îmi puteți spune? Asupra scroafei, vom mai discuta. Vorba ceeea: orice porc pe scroafa lui sta când i se cere sa se înmulțească.

 20. Securistii aleg maimute la conducerea Romaniei pentru ca numai ele executa comenzi,le sunt supuse.Distanta dintre aceste maimute,antropologic,fiziologic vorbind,aproape ca nu exista.Poate ca un nivel mai sus,securistii vorbesc,nu pot fi maimute,dar hoti si tradatori !? Ca maimutele nedresate.Nivel de inteligenta,securist! Afectiuni:0 (zero)! Prejudecati:0 (zero). Responsabilitatea deciziilor:0(zero).Gunoaie,ma enoriasule!…Si tu stai si bei la chiosc,si iesi la vot cind te cheama.

 21. Care nu-i „revolutionar”, e „doctor in ” si tot asa ..Ciolacul de salvare al Romaniei inca nu s-a fabricat
  Dupa Dictatura Carlista ,a urmat Dictatura Antonesciana,Dictatura Comunista,Dictatura KGBista alui Iliescu,Dictatura prostocratiei ..si tot asa

 22. nu mai merita sa citim. ca il vezi la fata pe acest fante, un pic mai barbos, mai mediteranean, si cu pantofii de lac.
  suntem ceea ce mancam. mancam d ala cu polonicul, de aia ne si reprezinta un neica nimeni, un Dinu Paturica.
  dixit!

 23. In mod firesc, aceasta tevatură privind dosarul de revoluționar se poate încheia prin decizia personală a suspectului de a-l da publicității.
  Dacă nu face asta, ciolaNu este o hahaleră !

 24. Mie mi se pare foarte normal să fie numit ”luptător cu rol determinant”… uite, acțiunile lui au fost atât de determinante încât a ajuns prim-ministru. Probleme, Gogule?

 25. ciolacul e inca unul care s-a culcat sub Ceausescu si s-a trezit sub Iliescu…

 26. Hai sa chemam un neamt sa il punem ministru ca ai nostrii sunt toti corupti! Nu va invatati lectia popor Roman? Mai vreti odata, nu-i asa? Toti romanii sunt corupti, hai sa dam tara nemtilor ca sunt curati. Nu e asa dl.Stan? Avem presedinte neamt ca v-a spalat Kovesi creierii ca nemtii sunt incoruptibili. Avem primar neamt, francez, si…v-ati lamurit cu ei. Vreti primi ministrii acum! Popor prost! GASITI DIN MILIOANELE SE ROMANI UNUL SA VA REPREZINTE FARA SA MAI CAUTATI ATAT IN TRECUTUL LUI? Stane, esti curat? Ti-ai platit impozitele? Sigur?

 27. Cand pronuntati Securitatea, ca fost organ al statului Roman, sa o faceti cu respect. Ei sunt cei care au aparat existenta statului Roman. Azi, nu Securitatea conduce statul Roman! Nu Securitatea sparge usile apartamentelor in Romania arestand pe teritoriul romanesc si scotand din tara cetateni romani fara ca statului Roman sa-i pese. Nu e Securitatea, e biroul federal de investigatii. Nu Securitatea numeste viitorul presedinti in Romania, ci ambasada licuriciului. Care Securitate, Stane? Securitatea aia a tinut statul Roman unit peste 40 de ani. Sau canti si to aceeasi melodie cu dictatura nazista impusa de licurici?

 28. Daca parcela este atribuita cu respectarea legii, comentam demagogic. Schimbati legea fraierilor, nu a existat nici o revolutie si in consecinta nici revolutionari. Totul ar pica de la sine. Simplu si fara vorbarie in plus!

 29. Securitatea ceausist-sorosista,dupa ce mentorul SOROS, a acaparat sistemul,a numit in functiile cele mai inalte ale romaniei mumai infractori periculosi.Basescu,ciolacu,dulapul,ciuca.Sondajele spun ca securitatea ceausist-sorosista si B.O.R.SUNT PE PRIMELE LOCURI IN NIVELUL DE INCREDERE IN INSTITUTIILE DEN ROMANIA.Si atunci ce mai doriti?!!

 30. @01364, PARTIAL asa este.

  Dar UNDE au fost Securistii AIA de ii zici Matale fata cu alde Roman, Brucan, Severin, etc…

  Dar unde au fost Aia cand s-a intamplat ce s-a intamplat la CARACAL in 2019 si NU NUMAI< Zeci de MIi de FETE de Romani au fost PROSTITUATE fortat …

  NU cred ca in alte Tari ar fi avut Leprele ATATA succes …
  Piereau PE TACUTE, linisit, discret, mare parte din ei.

  Ba chiar si MIE mi-au facut Slugile ALORA de mai sus, DESTULE …
  Fara sa ma apera niciunul dintre Zmeii Patrioti.

Comentariile sunt închise.

Precizare:
Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.