Despre implicarea României în Vietnam (II)

Vietnam . Un nou tigru din Asia” este o nu doar carte binevenită, ci și un îndemn pentru breasla ambasadorilor de a ne oferi cunoștințele acumulate din misiunile îndeplinite în serviciul diplomatic.

6. Premierul Ion Gheorghe Maurer şi Paul Niculescu Mizil efectuează o vizită secretă la Hanoi. De la aeroport au fost conduşi direct acasă la Ho Chi Min. În timpul cinei s-a informat despre interesul SUA față de propuerea de mediere și s-a discutat despre posibilitatea negocierii diplomatice a încetării războiului.

De la Hanoi, delegaţia a plecat la Beijing, apoi la Moscova.

La Beijing s-a discutat și despre perspectiva normalizării relațiilor dintre China și S.UA. , pe care ar deschide-o încheirea războiului.

7. România intră în rolul de prieten și mediator al celor două părți cu sugestii pentru stabilirea unui dialog și începerea negocierilor directe. Odată realizat acest scop, urmează implicarea personală a președintelui Nicolae Ceaușescu,

8. Nicolae Ceaușescu folosește prilejurile contactelor sale cu liderii occidentali apropiați SUA, îndeosebi cu cei britanici, precum și cu liderii comuniști influenți la Hanoi, pentru prezentarea argumentelor în favoarea unei păci echitabile pentru ambele părți ale conflictului.

9. Este activată o intensă activitate diplomatică secretă, realizată de prim miniștrii, miniștrii de extene, alți demnitari de rang înalt și diplomați ai Romîniei din acea perioadă.

9.1 Viceprim ministrul Alexandru Bârlădeanu a fost mandatat ca pe timpul vizitei sale în Marea Britanie, din anul 1966, în convorbirile cu premierul Harold Wison și cu ministrul de Externe, Lordul Steward să dezvolte ideea că :

„ … ar fi bine ca SUA să pece din Vienam acum când nimeni nu ar putea afirma că asta este urmare a victoriei militare a Vietnamului… retragerea din Vietnam ar avea ca urmare creștere prestigiului SUA…Am putea sugera să fie sfătuiteStatele Unite să plece din Vietnam” ( Vasile Buga, Romînia și conflictul americano-vietnamez, 1966-1975, în volumul Supraviețuire și afirmare prin diplomație în anii Războiului Rece. Comunicări, articole, studii, vol. 3 coordonator ambasador Nicolae Ecobescu, Editura Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2004 , Paul Niculescu-Mizil, România și războiul americano- vietnamez, Editura Roza Vânturilor , București 2008)

9.2 27 iunie 1967, premierul Ion Gheorghe Maurer s-a deplasat la Washington cu mandat expres de a pleda în discuțiile cu secretarul de stat Dean Rusk și președintele Lyndon Johnson pentru acceptarea propunerii de pace avansate de România. Printre argumentele premierului român s-a aflat șu acela că situația din Vietnam este supărătoare, mai ales pentru țărie mici, care o privesc ca pe o ameninșarea la adresa securității lor.

La foarte puțin timp, președintele SUA a declarat că americanii sunt gata să înceteze bombardamenele, recunoscând rolul avut de România în luarea acestei decizii

9.3 Martie 1967, fostul vicepreședinte al SUA, Richard Nixon, după ce a a avut parte la Moscova de un tratament ostentativ neprimitoar, este primit călduros și cu toate onorurile la București, de către Nicolae Ceușescu. Cu acest prilej, în discuțiile cu viitorul președinte al SUA a fost abordată și problema vietnameză.

Richard Nixon s-a referit la aceasta ca la o chestiune care v-a duce la îmbunătățirea relațiilor dintre SUA și China ( „Ceaușescu a fost rezervat, dar interesat de acest lucru, și a acceptat opinia mea”. Menționează Nixon în „ Memoir of Richard Nixon”. Grosset&Dunlap, New-York and London, 1973, p. 281);

9.4. Numirea, în anul 1967, a lui Corneliu Bogdan ca ambasador în SUA, a deschis pentru România ușa Departamentului de Stat al SUA.

Imediat după depunerea scrisorilor de acreditare, noul ambasador va aborda problema acordării clauzei națiunii celei mai favorizate și acceptarea rolului de mediator între Statele și R.D Vietnam.

Președintele S.U.A., Lyndon Johnson acceptă ca România să devină mediator între Statele Unite și R.D Vietnam și, la 1 noiembrie, va înceta bombardarea Vietnamului de Nord.

Același rol de mediator diplomatic important, România îl va exercita ulterior ân relațiile dintre S.U.A. și China;

9.5 1967, 4-7 iulie, Beijing

Premierul Ion Gheorghe Maurer, Emil Bodnăraş, Paul Niculescu Mizil şi Virgil Trofin şi o delegaţie chineză condusă de Ciu Enlai continuă discuţiile iniţiate în legătură cu tratativele de pace și perspectiva normalizării relațiilor dintre Cina și SUA

9.6 1967, 28-30 septembrie, Hanoi

Premierul Ion Gheorghe Maurer, Paul Niculescu Mizil şi Virgil Trofin discută cu liderii vietnamezi despre preliminariile tratativelor cu SUA

9.7 Noiembrie 1967, ambasadorul special itinerant al SUA, Averell Harriman, se întâlnește la București cu premierul Ion Gheorghe Maurer petru a discuta Dosarul Vietnam.

Din acest moment, România devine principala linie de comunicare a SUA cu R.D. Vietnam

10 1968, 1 noiembrie

S.U.A. încetează bombardamentele.

R.D. Vietnam îşi desemnează reprezentantul pentru începerea negocierilor cu SUA.

România a reușit aducerea S.U.A. și a Vietnamului de Nord la masa tratativelor secrete de la Paris.

Președintele Lyndon a trimis o scrisoare de mulțumire președintelui României Nicolae Ceaușescu pentru acest rezultat.

Rolul României nu se va încheia, căci vor fi oferite în continuare, sugestii și se va facilita comunicarea dintre cele două părți. Tratativele au decurs anevoios și au durat și după declararea de către președintele Gerald Ford, la 23 aprilie 1975, încetarea războiului și retragerea totală a americanilor din Vietnam.

11. 2-4 august 1969, vizita președintelui SUA , Richard Nixon în România. Este prima vizită a unui președinte american într-o țară comunistă, pentru care Nicolae Ceaușescu a amânat cel de al X-lea Congres al P.C.R. , la care urma să participe o importantă delegație a Partidului Comunist din Uniunea Sovietică.

Președintele american menționează : „… am profitat de întâlnirea cu Ceaușescu pentu a-mi reafirma mesajul către Hanoi. Am spus că nu putem continua la infinit să avem 200 de morți pe săptămânp și niciun succes la Paris. (…) Dacă nu se înregistrează niciun progres, vom fi nevoiți să ne revizuim pozițiile”.

La preluarea mandatului de către președintele Nixon efectivele de război americane în Vietnam totalizau 536.100, iar la finele anului 1969 scăzuseră la 474.400, în anii următori continuând să descrească.

Nixon a pus problema relansării canalului de comunicare cu Hanoiul, iar Ceaușescu i-a răspuns :„ (…) nu putem să nu ne exprimăm îngrijorarea pe care ne-o provoacă, ca de altfel întregii lumi, continuarea rzboiului din Vietnam. Noi sperăm că tratativele de la Paris vor duce la încetarea războiului, la retragerea trupelor din Vietnam”.

12. 1969. septembrie, Hanoi

Paul Niculescu Mizil este primit de preşedintele Ho Chi Min . I se comunică solicitarea preşedintelui SUA, Richard Nixon, lansată cu prilejul vizitei sale la Bucureşti de la începutul lunii august, privind o relansare accelerată a tratativelor de la Paris şi realizarea de progrese efective pe calea păcii.

 

***

De ce doar România, dintre multe alte state care au încercat medierea a reușit să-i convingă pe vietnamezi să accepte negocierile directe cu americanii ?

 

URSS, de al cărui ajutor R.D.Vietnam era dependentă,nu a reuşit, fiindcă la Moscova nu era bine cunoscută gîndirea conducătorilor vietnamezi. Moscova a uzat de un singur şi nepotrivit argument, acela că Vietnamul nu nu are nici o şansă în faţa enormei puteri militare americane, ceea ce pe vietnamezi mai mult îi întărâta să demonstreze contrariul. Fapt pentru care nu au mai dorit să asculte sugestiile U.R.S.S.

 

România a insistat pe faptul că războiul nu este unul clasic, fiind o ridicare la luptă a întregului popor pentru unificarea şi independenţa patriei , care are sorţi de izbândă chiar şi împotriva armatei celei mai mari puteri a lumii, dar soluția pașnică este preferabilă războiului. Aici a fost cheia succesului diplomaţiei româneşti.

Acest important succes diplomatic al României a avut și contestatari

Pentagonul şi mai ales comandantul operaţiunilor militare din Vietnam, generalul William Westmoreland au căutat să diminueze contribuţia României , sugerând că medierea ar fi fost camuflarea pentru pregătirea ofensivei Vietnamului de Nord.

General William C. Westmoreland, A SoldierREports, Doubleday & Company, New-York, 1976, pag. 312

Asemenea opinii inexate sunt contrazise categoric de diplomaţi americani din prima linie a negocierilor secrete. Chester Cooper, fost asistent al directorului ad,unct al CIA, înainte de a fi asistent executiv al ambasadorului Averell Harriman, relatează că românii au fost printre cei mai eficienţi intermediari

Lester C. Cooper, THE Lost Crusade: America in Vietnam, Dodd, Meal&Company, 1970, pa. 383

Asistentul special al Secretarului de Stat Dean Rusk, Benjamin H. Read, care a avut acces la toate documentele clasificate privind medierea României, relatează că românii au fost informatori cinstiţi ai punctelor de vedere a celor două părţi, care au devenit intermediari de primă clasă, mau buni decăt francezii şi ruşii.

Averell Harriman, fost şef a Comitetului pentru negocieri al Departamentului de Stat, a apreciat claritatea şi meticulozitatea manifestate de români, menite a înlătura orice posibilitate de neînţelegere între protagoniştii celor două părţi.

Ruby Abramson, Spanning the Century: The Life of W. Averell Harriman, William Morrow, New York , 1992, pag. 653

Cea mai puternică dezminţire şi punere la punct a încercării Pentagonului de minimalizare a rolului de mediator al României au venit , cum era de aşteptat, din partea lui Averell Harriman, care a criticat public opiniile generalilor, precizând : În lunga mea experienţă eu nu am primit nici odată rapoarte mai detaliate şi preciseca cele venite de la români şi mi a fost clar că Vietnamul de Nord a luat eforturile românilor în foarte serios, la fel cum a făcut şi SUA

Ambasadorul W. Averell Harriman a ţinut să adeseze şi un mesaj personal de mulţumire României pentru : ajutorul în organiyarea negocierilor de pace de la Paris cu Vietnamul

W. Averell Harriman, Gratitude for Romanians în Leters To The Editor Washington Post, Sepember, 13, 1974, A15

Gestul ambasadorului Harriman era fără precedent, iar publicarea scrisorii a fost întârziată două luni, până când redactorul şef al prestigiosului cotidian , Cyrus Sulzenberg a putut verifica personal şi a ajuns la concluzia că Harriman are dreptate, iar Pentagonul nu a spus adevărul.

Cyrus Sulzenberg, An Age of Mediocrity : Memoires and Diares, Macmillan, New York, 1973, pag. 469

***

Raţiunile şi contextul implicării României în medierea dintre S.U.A.şi Vietnam sunt prezentate de Paul Niculescu Mizil, înalt demnitar , membru al Comitetului Politic Executiv şi al Prezidiului Permanent al P.C.R. responsabil de relaţiile cu partidele comuniste şi muncitoreşti, unul dintre emisarii lui Nicolae Ceauşescu pe lângă liderii de la Hanoi :

 • confirmarea prin acţiuni practice a Declaraţiei de independenţă a României faţă de URSS, din aprilie 1964 şi investirea acesteia cu credibilitate internaţională;
 • conflictul dintre SUA şi Vietnamul de Nord, susţinut material de China şi URSS, cele mai mari state socialiste, dar aflate în relaţii tensionate, precum şi faptul că între SUA şi China nu existau niciun fel de relaţii, nici o comunicare , ofereau ţării acceptate ca mediator şansele dobândirii unei poziţii speciale şi bine consolidate în arena politică internaţională;
 • reuşita medierii ar consacra recunoşterea de către puterile occidentale a independenţei României faţă de blocul sovietic.

România și-a atins toate cele trei mize.

În acele vremuri, subliniază ambasadorul Pavel Suian, „Diplomația românească lucra în secret, cum se impune penttu a avea succes. Presa din România nu relata nimic din toate aceste eforturi (…) Totul s-a făcut în secret și eu cred că a fost bine că nu au fost date publicității acele activități. Acum după trecerea anilor, pot ți trebuie să fie făcute publice acele activități diplomatice prin cărți de memorii și studii serioase de diplomație.”

Cele aproape cinci sute de pagini ale volumului, preponderent enciclopedic, se citesc cu ușurință, grație diversității informațiilor de interes pentru mai toate categoriile de cititori.

Scrierile diplomaților sunt binevenite, atât pentru înțelegerea lumii în care trăim, dar mai cu seamă pentru a spera și crede în resursele unei permanente regenerări a popoarelor :

Cartea despre Vietnam am scris-o cu dorința de a arăta românilor un exemplu de popor mândru, demn, optimist, care iubește libertatea și independența. Cartea dorește să arate românilor că alte popoareaflate în situații mai grele ca noi au avut voințî să lupte și să câștige, să învingă dușmani externi mari și puternici, dar să și repare greșelile făcute de conducătorii lor.”

Vietnamezii au dovedit întregii lumi valențele adevărate ale onoarei naționale, patriotismului și demnității, a acelor valori morale care dau popoarelor forța de a trece din categoria supușilor, umiliților și săracilor la rangul de popoare bogateși, pe cale de consecință, stăpâne pe destinele lor.

Vietnam . Un nou tigru din Asia” este o nu doar carte binevenită, ci și un îndemn pentru breasla ambasadorilor de a ne oferi cunoștințele acumulate din misiunile îndeplinite în serviciul diplomatic.

Abonează-te acum la canalul nostru de Telegram cotidianul.RO, pentru a fi mereu la curent cu cele mai recente știri și informații de actualitate. Fii cu un pas înaintea tuturor, află primul despre evenimentele importante, analize și povești captivante.
Recomanda 6
Aurel I. Rogojan 248 Articole
Author

17 Comentarii

 1. Americanii au omorat tot,…bombe date in capul copiilor, femeilor. Violuri mai rau ca la Deveselu.
  Napalm adica benzina cu sacaz aruncat din avioane pentru arderea satelor cu tot cu vietnamezi. Arma care a invins americanii a fost mitraliera grea cu doua tevi, inventata de nemti si produsa apoi de rusi si romani. Aceasta mitraliera dobora elicopterele de la 4 km distanta.

 2. Si, cand citim ca toate porcariile facute in comunism sunt atribuite doar lui Ceausescu, ca fiind unicul care decidea in absolut toate! Minciuni! Erau enorm de multi cacanari caposi care il minteau in deczii, una spuneau lui a ceausescu si alta era practica! De ce nu vor istoricii sa arate adevarul real din acea perioada? Deranjeaza gloata mincinoasa secu care este mentinuta si in zilele noastre in functii decizionale si la depozitul financiar din care primesc fara numar si fara a justifica cheltuielile?! Suntem inca destui care am trait acea perioada despre care se spune ca a fost groaznica si nu numai! Intreb doar:
  – Unde si in ce conturi=ale cui conturi a fost varsata valuta engros a tarilor datoare Romaniei care trebuia sa intre in bugetul statului roman?

 3. Generalul american Westmoreland a demascat intreaga DIVERSIUNE prezentata aici PARSIV drept o operatiune diplomatica extraordinara a Romaniei comuniste, faptul ca „intermedierea” COMINTERNISTILOR romani a oferit BOLSEVICILOR vietnamezi ragazul PREGATIRII UNEI OFENSIVE DE PROPORTII!!!Auzi TRASNAIE,URSS care-i formase ca TERORISTI BOLSEVICI pe comunistii
  vietnamezi „nu stia ce gandesc”!? O fi auzit Generalul de Securitate de celebrul AGENT Comintern Peter Scholl Latour care legendat ca jurnalist de razbel „s-a ratacit” cu un operator prezent ca „martor” in liniile Vietcong unde a fost
  tratat ca un „prieten” si lasat sa filmeze si sa ia interviuri, concomitent transmitand INFORMATII BOLSEVICILOR despre
  dislocarile trupelor americane, TOT IN VEDEREA PREGATIRII OFENSIVEI despre care a amintit generalul american!!!
  Anii 1966-1969 au fost anii in care Cominternul a pregatit cea mai mare DIVERSIUNE dupa 1956 in Ungaria, LEGENDAREA ANALFABETULUI BOLSEVIC Ceausescu drept „deviationist” in Lagarul Comunist de Concentrare si „partener” al Occidentului
  reprezentat de ILEGALII BOLSEVICI DIN FRUNTEA SUA nominalizati de generalul de Securitate…Din acel moment ILEGALII
  au putut dirija spre URSS si China, via Romania, tehnologii de ultima ora!!! Si sa nu uit, „conflictul de frontiera” TRUCAT din 1967 dintre URSS si China…

 4. Asta e modul etern de autogratulare a administratiei de la Bucuresti , de autolegitimare in continuarea practicilor unui stat politienesc cu comanda semiprivatizata in prezent. Asa s-a autolegitimat tiranul criminal Ceausescu in toate aberatiile facute ( in vreme ce in provincie se statea la coada in frig pentru gheare de gaina pentru o ciorba care macar sa miroasa a carne , dementul construia casa poporului , monument al nebuniei …. ).
  Demonstreaza apetenta prntru participara duplicitara , curvita la situatii murdare si conjunctiri de bardac infect si mizer in urma carora ambele psrti implicate incearca sa uite penibilul momentului.
  Totodata demonstreaza cauza esecului total : lipsa democratiei aplaudata uneori si inca in public , lipsa unei economii bazate pe competitie , incalcarea pana la nivel de crime impotriva umanitatii a drepturilor omului si legislatiei internationale.

 5. Ceausescu a fost Cel Mai Mare Patriot Roman de dupa 1945. Securistii au dat lovitura de stat pentru a putea vinde tot ce se putea vinde din tara asta in folosul lor si al stapanilor lor din Occident. In 1989 datoria de stat a Romaniei era de 2 miliarde dolari astazi aceasta este de 135 miliarde dolari. Astazi la 32 de ani de la impuscarea lui Ceausescu, industria e zero, padurile sunt pe cale de disparitie, cercetarea stiitifica e Zero, armata e Zero Barat, sistemul de irigatii e Zero, bancile sunt 70% in mana strainilor, 50% din pamant e cumparat de straini, 4 milioane de romani au luat calea pribegiei…. Aceasta realitate creeaza toate premisele ca Romania in viitorul nu prea indepartat sa dispara ca tara si popor de pe harta.

  • @gelu ,am trait 25 de ani din 26 de viata pe timpul lui ceausescu.Foamea a inceput in anul 73,apoi a venit frigul,cartele la alimente,butelii,paine cam tot! Curent electric 2-3 ore pe zi! Cu ce incalzea poporul roman,faptul ca tara de fapt ceausescu avea 2 miliarde de $ in cont cash???A intrebat ceausescu poporu daca vrea sa stea in frig si foame 20 de ani ca sa faca el casa poporului si o banca sa concureze el FMI? 20 de ani de foamete ca a fost impuscat ca altfel stam mai mult,poate 25-30 de ani de foame,cartele si frig! Si inainte 70% din alimente plecau la straini,poporu muncea in agricultura da n-avea voie sa si ia mincare pt.familie de pe cimp,eram perchezitionati cind ne trimeteau la cartofi sau altcv.in agricultura indiferent ca eram la scoala,militar,sau angajat la fabrica! Militia era pe cimp,pe strazi se faceau tilharii seara pe intuneric,li se smulgeau femeilor cerceii din urechi,ca nu era lumina pe strazi!!! Exportam curent pe valuta! Daca te tilharea unu seara pe strada unde sunai la militie?,era 112? Nu exista! la posturile de mi.itie nu rasp.nimeni la telef.!

 6. In cel mai pur spirit al presei romanesti, articolul e ilustrat cu o fotografie infatisindu-l pe Ceausescu de mina cu Kim Ir Sen, al Coreei de Nord, fara nicio legatura cu continutul. Comentariile sint inutile, cu atit mai mult cu cit e vorba de un text al unui general de securitate sau, ma rog, SRI.

 7. Daca ne uitam in sacul istoriei, vom vedea ca razboaiele au fost intr-un lant nesfarsit. Nu se termina un razboi ca deja incepea altul. Este mai usor sa alungi mustele afara dintr-o Tara, decat sa intrerupi lantul razboaielor. Dupa fiecare razboi oamenii se vaicaresc de suferintele indurate, dar imediat incepe alt razboi. In anul 1945 s-a terminat al doilea razboi mondial, iar in 1946, Franta a invadat Indochina…In anul 2021 s-a terminat razboiul de 20 de ani in Afganistan, dar cred ca se se pregateste un „teatru” in zona Ucraina, Moldova, Romania. O Tara de dimensiunile Romaniei trebuie sa se preocupe in primul rand de nivelul de viata al cetatenilor ei. Implicarea in conflictul din Vietnam, in Orientul Mijlociu si mai ales prietenia liderilor nostri comunisti cu liderii Tarilor Imperialiste(anticomunisti inraiti) au fost situatii comice, care au dat prilejul unora sa joace la doua sau mai multe capete. Toate acestea au avut consecinte nefaste pentru nivelul de viata al cetatenilor onesti din Romania(lipsa de mancare, caldura, lumina si datoria externa de 12 miliarde $). Acum vedem ca principalele mijloace de existenta din Romania au fost acaparate de capitalistii cu care erau prieteni liderii comunisti din Tara noastra.

 8. Cu spalati pe creiere precum „gelu” si nu-i mai enumar pe ceilalti cu exceptia nataraului la fel de inrait ce a postat
  dejectiile de la 13:58 fara sa aiba MINIMA DEMNITATE de a semna cu PSEUDONIMUL DE FRONT ca tot vorbeste de „razboaie”
  ce se tin lant nu se poate RESTABILI ADEVARUL ISTORIC FALSIFICAT DE PESTE UN SECOL DE INFECTATII CU VIRUSUL BOLSEVIC… Acesti ne norociti virusati nu vor sa inteleaga ca dupa 1848 razboaiele au capatat un CARACTER IDEOLOGIC fiind promovat de TERORISTII MARXISTOIZI ai INTERNATIONALELOR SOCIALISTE, ULTERIOR DE TERORISTII BOLSEVICOIZI-COMINTERNISTI care au reusit sa declanseze DOUA MACELURI BOLSEVICE MONDIALE!!! „Prietenia” dintre stalinistul Ceausescu si ILEGALII BOLSEVICI legendati la varful superputerilor pentru a fabrica UN ADVERSAR BLOCULUI BOLSEVIC
  care a acaparat in sec XX peste jumatate din Planeta si urmarea BOLSEVIZAREA INTREGII PLANETE, a fost o prietenie
  intre TERORISTI IDEOLOGICI GENOCIDARI!!! Sa-l numesti „patriot” pe CRIMINALUL CONTRA UMANITATII Ceausescu care in UNIFORMA DE GENERAL A MASACRAT TARANIMEA ROMANA CARE A CREAT IN ISTORIE NATIUNEA ROMANA!!!

 9. Se știu multe despre rolul României de atunci în soluționarea diplomatică a războiului dintre SUA și RD VIETNAM…
  Rolul a fost meteoric dar de substanță mult peste mărimea unei țări și comuniste pe deasupra ca Romania…
  Atunci am câștigat respectul lumii întregi..azi, hmm…

 10. @ Charlie – da de cei ce au venit cu coloana a5-a sovietica si au instaurat comunismul la noi ,nimic ,nimic ? Sau esti un urmas al hannei Rabinshon aka Anna Paucker ,Laszlo Luka , Saul Bruckner , Mihail Roller ,Teohari Georgescu , Bodnarenko,etc . Aia citi tarani au Ucis ? Si citi intelectuali ? Nu cumva toata elita romaneasca a fost eutanasiata sau redusa la tacere de astia ? Nu-i neg vina lui Ceausescu ,dar fara aia nu se ajungea acolo . Si stii mata domnu’ Charlie despre ce s-a scris in articol ?DESPRE DPLOMATIA ROMANEASCA ! Asta denota ca ceasca a avut fler in ai numi pe acei OAMENI acolo. Vezi si calitatile nu numai ..

 11. @Charlie/Spalat pe creier e tama care te tataf. Bai japita, faci parte din padurea cea care se crede verde de verde de mii de ani si consideri ca adevarul este in proprietatea vostra.

 12. Un bun prilej sa vedem unde eram pe plan international in 67 si unde in 89.
  Ceausescu mosteneste politica de nealiniere de la dej, nu inventeaza nimic (bun). Un ‘loc geometric’ ce ne-a permis o serie de miscari diplomatice de mare succes – vietnam, vizita in china a lui nixon 72, conflictul din israel, lumea araba.
  Gospodareste, ceausescu s-a pornit sa distruga totul – adica sa inrautateasca si mai mult relatia cu moscova si sa pulverizeze legaturile cu vestul.
  In 89 eram intr-o gaura neagra diplomatica inspaimantatoare si mortala pentru o tara mica de calibrul romaniei. Ceausescu mai era frecventabil doar pentru alde mobutu, mugabe, kim ir sen, castro, gaddafi – si asta numai pentru ca acestia erau intr-o pozitie si mai proasta, in criza mare de imagine.
  Intr-un sistem international in care nici macar o mare putere nu-si permite sa fie singura, sa ajungi oaia neagra a europei putea fi fatal. Numai dumnezeu si gorbaciov ne-au ferit de dezmembrare in 89.

 13. „Yahweh”,ce-a mai fost cu tine in ultima vreme mai baietzas „gigel”? Cu ce alte pseudonime de front ai mai combatut pe forum si nu mi-ai atras atentia?Tu/voi imi spuneti mie de CELE CINCI COLOANE SOVIETICE de agenti MULTIETNICI legendati
  in Romania? Chestia cu „aka” e ca un certificat verde in cazul tau, te demasca instantaneu!!! Idolul tau analfabet era
  doar general de Securitate legendat in armata decapitata dupa ce A DECIMAT-o ILEGALUL COMINTERN ANTONESCU! Operatiunea de DECIMARE A TARANIMII ROMANE pentru a-i confisca pamanturile si a o integra in colhozuri A FOST EXECUTATA DE IDOLUL VOSTRU, al HAITEI Humoroide, Ceausescu!!! Aia pe care i-ai insirat au dat doar ordinele, ca si Hrusciov cand ANAL FABETUL a sudiat teoria genocidului ideologic la Moscova!!! Flacaii desantati de ASASINUL TARANIMII ROMANE au fost LEGITIMATI CA COMINTERNISTI de insusi generalul de Securitate care stie cum a fost arestat generalul Vlad in seara de 17 dec 1989 si dat disparut impreuna cu Ceausescu DOUA ZILE HATARATOARE!!! Ce nu a spus generalul e faptul ca toti agentii Comintern din „diplomatia” bolsevica romaneasca au conlucrat CU FOSTII LOR CAMARAZI DE ASASINATE PE TOATE MERIDIANELE Lumii intre MACELURILE BOLSEVICE MONDIALE si dupa 1945…

 14. sa te consideri on rational si sa nu vezi ca sec. 20 a fost dominat de arma numita dolari-falși si impusi ca moneda planetara, sa nu vezi ca abuzand de tiparnita de $$$-fără-numar si creând o inflatie globala suportata de altii, nu de SUA si prietenii lor, sa nu vezi genocidele populatiilor tarilor pe care au pus americanii ochii fie pt. resurse naturale, fie pt. pozitii strategice, sa nu stii ca in fiecare an SUA cumparau mii de creiere (head hunters) cu banii lor falsi, etc. si culmea, sa te mai si minunezi de cat de maret e capitalismul american arata grave deficiente morale. Acum, cand sfarsitul acestei hegemonii mincinoase ia sfarsit, sa te mai cramponezi in speranta desarta a unei reveniri, ei bine, cand toti nefericitii si fanaticii astia inca se arata belicosi, asta inseamna si grave deficiente mentale batand spre ură patologică.

 15. Romania/ceausescu de fapt si-a atins toate cele 3 mize! Da pe-a 4 a miza nu! Poporu roman murea de foame si de frig la el in tara ba rogojane ,aveam cartele la toate alimentele,ca sa va jucati voi securistii si nomenklatura de-a politica mondiala cheltuind pe plimbari in lume valuta atit de draga lu ceausescu! Azi cine sinteti voi ma? NIMENI?! Cine va mai baga-n seama azi in lume? Nu mai aveti valuta tarii la dispozitie sa faceti voi diplomatie in lume? Noroc cu voi mah ca ati facut pace intre SUA si Vietnam, ca altfel nu se mai facea pace…Se semna numa incetarea focului ca intre nord si sud Koreea? Succesul guvernarii trebuie sa aibe in prim plan POPORUL si nu alte bashini ce a facut ceausescu&nomenklatura&voi secu in 25 de ani de mandat! Ziarele erau pline de bashinile lu ceausescu cu succesele si planurile,etc.Iar poporu facea frigu&foamea-n case! Huuooo ba! ca nu pot sa va mai suport!

 16. @Al: Nu se poate vorbi de politica de nealiniere la Gheorghiu-Dej si Ceausescu din moment ce tara era membra in CAER si Tratatul de la Varsovia. Tot ce au facut si unul si altul a fost sustragerea intr-o anumita masura de sub hegemonismul sovietic, care limita suparator dezvoltarea tarii. Nici unul nici celalalt nu a pus in discutie regimul comunist si nici iesirea din organizatiile sus-mentionate, controlate de URSS. Se poate vorbi de inrautatirea relatiilor cu URSS doar din perspectiva sovietica, in sensul ca URSS nu isi mai putea impune absolut vointa in Romania, decit cu pretul unei aventuri militare. Cu toata aceasta ‘inrautatire’, URSS a ramas principalul partener economic al Romaniei si nu a considerat niciodata oficial politica Romaniei ca fiind antisovietica (Stefan Andrei). ‘Pulverizarea’ legaturilor cu Vestul este un termen excesiv. Acestea au existat pina in ultima clipa, desi la un nivel mult mai jos ca in anii ’60-’70. Racirea a fost cauzata in primul rind de paradigma Gorbaciov. Odata ce URSS se arata mult mai flexibila fata de Occident, acesta nu mai era interesat de vreo dizidenta in Blocul Sovietic. Este vorba pur si simplu de cirdasia dintre Occident si URSS, deloc noua dar bine camuflata de vorbaria fara acoperire a mediei occidentale, crezuta cu sfintenie in tara. In consecinta, Occidentul, venind in intimpinarea lui Gorbaciov, ia in brate exact tarile total obediente Moscovei dar lucreaza dur pe cele care se distantasera, anticipind ca acestea, recte Romania si Iugoslvia (in aceasta ordine!), vor urma aceeasi linie suveranista si fata de el. S-a inselat. Polonia si Ungaria fac azi in UE exact ce a facut Romania atunci fata de URSS. Nu stiu ce a facut Dumnezeu in 1989 dar, in 1990, Gorbaciov s-a tinut de acordurile de la Malta. Subiectul a mai fost discutat intr-un articol publicat aici pe 1 aprile, cind chiar tu mi-ai recomandat un material de pe youtube. Se pare insa ca ai uitat…

Comentariile sunt închise.

Precizare:
Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.