Guvernatorul BNR plânge la mormânt străin 

sursa foto BNR

 

Parlamentul  European a găzduit zilele trecute expoziția „Tezaurul de aur al Băncii Naționale a României trimis la Moscova și niciodată returnat – o pretenție mai veche de un secol”.  Maniera în care se abordează o problemă de interes național ridică niște semne de întrebare.

Guvernatorul BNR și ceilalți organizatori invocă actele indubitabile prin care România a predat tezaurul în custodia Rusiei țariste. Ce trebuie știut: BNR a funcționat de la  înființarea sa în 1880, ca o societate privată, anonimă cu un capital social mixt, adică era parțial privată și parțial de stat. După cum a punctat însăși Mugur Isărescu în urmă cu câțiva ani, statul își vânduse în anul 1900 si acele puține acțiuni pe care le deținea, Asociației Acționarilor ai BNR.  Este o chestiune de interpretare, drept ce poate fi numit „Aurul României”, din moment ce proprietarii acelui aur au fost in totalitate persoane private, cu drepturi exclusive conferite prin lege de a emite moneda. Cel puțin în privința sediului instituției putem spune că acesta a fost în România. Dacă și restul aspectelor se pot înscrie în categoria „român” sau „românesc”, cred că răspunsul este unul dificil, dat fiind faptul că metamorfoza de la „oricine” la „român” s-a realizat prin statul juridic al acționarilor și nu prin alte căi de naturalizare. În 1948, Banca Națională a României a fost supusă procesului de etatizare, ceea ce înseamnă că averea acesteia a fost preluată de stat, o schimbare care își păstrează efectele până în zilele noastre.

BNR ar trebui să precizeze că în cazul fericit în care Rusia va da înapoi aurul, acesta cui va aparține; României, Românilor sau urmașilor foștilor acționari? Dar până la acel moment ipotetic, motivat de intenția de a susține efortul guvernatorului, îi sugerez să solicite sprijinul Băncii Naționale a Franței în această speță. Ca să mă explic:

După Primul Război Mondial, Franța primește în custodie de la Germania în baza Convenției de Armistițiu încheiată între Marea Britanie, SUA, Italia, Franța pe de-o parte și Germania pe de alta, cantitatea de 93.536 kg aur. Acest aur fost menționat chiar în articol 19 al Armistițiului ca fiind aur al Rusiei sau a României. Deci cheia interpretării stă în cuvântul „sau”, care indică o neclaritate în privința originii meatului prețios.

LaConventionDarmistice (defense.gouv.fr)

Din formularea celui mai important acord care a pus sfârșit Primului Război Mondial, reiese indubitabil că Aliații, deci cele patru mari puteri semnatare aveau o suspiciune în legătură cu proveniența acestui aur. O suspiciune pe care astăzi BNR nu o mai împărtășește, din moment ce nu a cerut vreodată Parisului vreo lămurire. Deci opinia lui Isărescu , că aurul numai la Moscova se poate afla, stă mai presus decât ce au semnat Germania învinsă și Aliații? În fond România, sau cine s-ar încadra în această definiție a recuperatorilor tezaurului, dorește aurul sau să reclame niște acte ca surda la mormânt?

De ce pentru recuperarea tezaurului alegem ce mai complicată și imposibilă cale, invocând doar actele referitoare la transferul aurului la Moscova și nu alegem calea cea mai facilă, de a întreba Banca Națională a Franței, dacă acele 93.536 kg aur, care ajunseseră la ei, nu cumva îi incomodează pentru că le-am lua cu drag înapoi. Ori să ne spună ce s-a întâmplat cu aurul. Acest aur ajunsese din Rusia în Germania în baza Acordul financiar germano-rus, semnat în august 1918 în continuarea Tratatului de la Brest-Litovsk din martie a aceluiași an, care prevedea daune de război și compensări pentru prejudiciile aduse Germaniei prin confiscarea și sechestrarea averii germane în Rusia. Compensările în aur făcute de Rusia în contul Germaniei se efectuează, conform tratatului, în mai multe  tranșe: prima de 42.860 kg aur și a doua de 50.676 kg aur. În total: 93.540 kg aur. Sunt singurele transporturi prevăzute în tratat din cantitatea totală de 245.500 kg aur pretinsă de Germania, pe care Moscova le-a transferat la Berlin înaintea încheierii războiului.

ANEXA  Tratatul ruso-german din 1918

De remarcat este o publicație din 2020, intitulată „Evoluția stocului de aur al Băncii Naționale a României în perioada 1880-1928”, elaborată sub coordonarea lui Mugur Isărescu, în care citim următoarele: „Astfel, la 26 aprilie 1919, guvernatorul Ioan G. Bibicescu informa Consiliul general al BNR despre demersurile întreprinse în străinătate de către directorul BNR, George Danielopolu, pentru apărarea intereselor băncii. Printre aspectele avute în vedere s-a aflat restituirea aurului de la Berlin și a celui de la Moscova, în acest sens întocmindu-se un memoriu, care a fost înaintat Consiliului celor patru de la Conferința de pace. În acest memoriu, s-a solicitat declararea Germaniei „răspunzătoare de înapoierea valorilor din Rusia, adăugându-se, cu aprobarea M.S. Regina, că și M. S. are acolo două lăzi conținând valori de 7 milioane lei”. Invocând garantarea tezaurului BNR de la Moscova de către aliații României, memoriul lui Danielopolu a determinat însă reacția delegației engleze, care, „după ce a examinat actele în posesiunea sa referitoare la aceste depozite, nu poate să descopere că ar fi existat vreo obligativitate de garanție din partea sa pentru siguranța sau restituirea vreunei părți din această proprietate”. Informările trimise la București de reprezentanții României au dus la intervenția prim-ministrului Ion I.C. Brătianu. Astfel, la 23 iunie 1919, prim-ministrul Ion I.C. Brătianu a trimis o scrisoare cu un conținut identic prim-ministrului francez, George Clemenceau, ministrului de Finanțe Klotz și mareșalului Foch. Invocând art. 19 al Convenției de armistițiu cu Germania, prim-ministrul român făcea trimitere la clauzele financiare care stipulau obligativitatea restituirii aurului rus sau românesc luat de germani sau remis acestora.” (pagina 38)

Deci, ca să recapitulăm, poziția Domnului Isărescu stă mai presus decât aceea a faimosului guvernator al BNR Bibicescu, a directorului BNR Danielopolu și a prim-ministrului Ion I. C. Brătianu. Mesajul BNR fiind unul clar, avem actele cum am transferat aurul, așa îl vrem înapoi. Cum am spune că inițiativa europarlamentarului Eugen Tomac și altor europarlamentari dornici de campanie electorală, de a aduce subiectul în sânul UE, solicitând Rusia să ne restituie tezaurul, la convins mai mult decât numele grele de mai sus, care au arătat că problema este una mult mai complexă.

Ce ne facem, dacă bunii noștri prieteni, Aliații, ne-au împiedicat în cârdășie cu Rusia de a recupera aurul acționarilor BNR? Aur care oricum se acumulase aproape peste noapte pe urma unor contracte de livrări de cereale atât către Marea Britanie cât și către Germania. Dacă în 1915, cum ne spune Domnul Isărescu în publicația de mai sus,  BNR apela la elevi să-și verse aurul pușculițelor în tezaurul băncii, pentru că nu avea destule rezerve în metale prețioase, situația s-a schimbat aproape peste noapte. Exportul de cereale a generat într-un timp extrem de scurt o creștere rapidă a rezervelor de aur. În cursul anului 1916 rezerva metalică crescuse cu 125%. Trebuie precizat că rezerva totală a BNR a fost de 143 207 kg aur fin, din care 23 362 kg se aflau la Reichsbank la Berlin în contul BNR, care reprezenta o parte din plățile Germaniei pentru cerealele importate, iar 28 482,333 kg la Londra. Partea păstrată în România a fost 91 497 kg aur fin. Aceasta cantate, dar și alte valori au fost transportate între 12 și 14 decembrie 1916 pentru a fi păstrate în custodie la Moscova. A urmat un al doilea transport între 23 și 27 iulie 1917 cu valorile BNR din care aur efectiv în valoare de doar 574.000 lei (echivalentul a circa 170 de kg aur).

Pentru a înțelege mai bine această speță, este utilă interpretarea Convenției de Armistițiu a guvernului german, care este una în defavoarea României. În ciuda prevederii explicite a Armistițiului, care obliga Germania să predea Aliaților aurul Rusiei sau a României, Berlinul invocă rezervele BNR la Reichsbank de 23 362 kg aur, drept rezultatul unor relații comerciale încheiate dinaintea începerii războiului (livrările de cereale menținute mai sus). Doar că acele rezerve ale BNR la banca centrală a Reichului nu au fost obiectul convenției, deoarece acestea nu fuseseră confiscate și nu la acestea se refereau Aliații. Așa au încercat nemții să disipeze îndoielile învingătorilor asupra tezaurului, spunând că din moment ce Bucureștiul are aur la Berlin, acel adus de in Rusia nu poate fi decât rusesc. Altfel cantitatea de aur considerat aur a Rusiei sau României nu ar fi fost de 93.536 kg (echivalentul aurului transportat la Berlin), ci de aproximativ 116.898 kg aur, inclusiv rezervele BNR de la Reichsbank. Dubiile Aliaților au fost însă în legătura cu aurul provenit din Rusia, cui exact i-ar aparține. Cancelaria Germaniei dezinformează cu nerușinare chiar și în momentul în care îi ajunsese funia la păr.

ANEXA Interpretarea germana a Convenției de Armistițiu

Interpretarea germana a Conventiei de Armistitiu

Este lesne de înțeles, că toate aceste acorduri și înțelegeri îngreunează facilitarea unui răspuns limpede în această situație. Dar care ar fi interesul Parisului de a fi complice în acest jaf de proporții al revolutionarilor de la Moscova? Acțiune prin care au fost păgubiți acționarii BNR și alta românca sadea, Reginei Maria (născută „of Edinburgh” și soție a lui Ferdinand, născut la Sigmaringen) lăsata fără zorzoane. Franța nu a putut trece timp de un secol peste anularea comuniștilor a obligațiunilor țariste rusești și firesc să fi avut o miză în a considera aurul a fi rusesc și nu românesc, pentru a mai compensa ceva.

Tratatul de Pace de la Versailles din 28 iunie 1919 anulează prin articolele 116, 259 și 292 acordul de la Brest-Litovsk, lăsându-i Rusiei mână liberă în a pretinde Germaniei  aurul și banii plăti în baza înțelegerii din august 1918. Doar că rușii nu emit pretenții nici fată de Berlin și nici fată de Paris care presupun, că se jena ce să facă cu aproape 95 de tone de aur.

ANEXA „Art 116 Versailles”

Art 116 Versailles

Ne-ar putea interesa în acest context bucătăria ruso-germană? Poate da, sau poate nu, dacă ascultăm de domnul Isărescu.  În fond, înțelegerea dintre două popoare cu rădăcini siberiene, din care unul a ajuns în inima Europei, iar celălalt a rămas stăpân peste tundra, nu ne privește. Ce ne-ar putea interesa este că Rusia țaristă a fost în război împotriva Imperiul German. Pe fondul războiului, țarul confiscase averea germană din Rusia. Aceasta având însă cea mai mare pondere din investițiile străine din Imperiul Rus. A fost de așteptat ca Lenin, un revoluționar finanțat de serviciile germane, nu numai să încheie frontul din Est in favoarea Berlinului, dar și să facă concesii fată de sponsorul său.  Așadar Lenin a acceptat la Brest-Litovsk să plătească suma colosală pretinsă de Germania.

Cu toate că Germania a fost învinsă și obligată să dea înapoi Rusiei ceea ce Lenin cedase, Rusia nu se dezice de Berlin și nu emite nici o cerință. Prin semnarea Tratatului de la Rapallo pe 16 aprilie 1922, Germania recunoaște Rusia sovietică. Iar marea surpriză? Tot Germania renunță conform articolului 2 a tratatului la orice pretenție de despăgubire împotriva Rusiei cu condiția ca nici Rusia să nu despăgubească țări terțe pentru confiscările și naționalizările efectuate.  Noul guvern socialist confiscase întreaga avere străină de pe teritoriul tarii. Deci, Moscova continuă în anul 1922 o relație cu Berlinul la nivelul acordului de la Brest-Litovsk din 1918, în spiritul respectării intereselor Germaniei mai presus decât ale oricărui alt stat. Cu alte cuvinte, Germania spune prin acest tratat de la Rapallo, că ok, ne-ați dat ceva ce noi nu am putut păstra din varii motive. Deoarece ne-ați omorât capra, care a fost cea mai mare din ograda voastră, trebuie să moară toate caprele străine de la voi, indiferent de origine.

The Avalon Project : German-Russian Agreement; April 16, 1922 (Treaty of Rapallo) (yale.edu)

La începutul Primului Război Mondial, Rusia țaristă avea cele mai mari rezerve de aur în lume. Din cele 1338 de tone s-a ales în războiul civil praful si pulberea. Nici până în zilele noastre, nu se știe ce s-a întâmplat cu tezaurul Imperiului Rus. Dacă o fi fost si aceea la fel de „ruseasca” ca „aurul României”, nu mă mira. Este de regretat faptul ca la această expoziție guvernatorul și ceilalți organizatori au uitat de datoria Germaniei. Indiferent de conținutul selectiv si discreționar al evenimentului, istoria românilor (ne-acționari ai BNR) îi va judeca prin prisma dimensiunii mondiale ale acestui subiect și nu prin oportunismul timpurilor noastre. Înțeleg că în cazul tezaurului, mâinile lui Isărescu nu sunt așa de legate precum sunt în cazul datoriei Germaniei. Le fel ca si Lenin, care nu a mai recunoscut angajamentele Rusei țariste fata de terți, s-a dezis si neprihănita Germania de obligațiile Reichului. Doar ca de Germania nu ne legam.

Aici puteți citi primul meu articol despre tezaur din februarie 2014:

Tezaurul României: lucruri pe care Bruxelles-ul nu ar vrea să le aflaţi (cotidianul.ro)

 

 

Abonează-te acum la canalul nostru de Telegram cotidianul.RO, pentru a fi mereu la curent cu cele mai recente știri și informații de actualitate. Fii cu un pas înaintea tuturor, află primul despre evenimentele importante, analize și povești captivante.
Recomanda 18
Radu Golban 89 Articole
Author

40 de Comentarii

 1. Dl. Holban spunea in februarie 2017 că grupul german a cerut 18 miliarde euro retrocedări. De fapt.. Era suma totală, de platit daca nu se retroceda nimic în natură.
  Deci dl Holban ne-a mințit. Acum.. Tine cu ursul!. Lenin a spus că nu da înapoi tezaurul decât unui guvern românesc republican, muncitoresc. Îl retine în schimbul Basarabiei. Nu a menționat Germania. Oricum.. Nu era treaba noastră.
  Cui i l-am dat…sa ni-l înapoieze.

 2. Hai că iese adevărul pas cu pas la lumina, și ajungem tot la nemturia via austrica care blochează Romania spre libertate😂😂😂. Tot la ce tot scriu plictisindu-va nonstop. Se spune că „cine nu are bătrâni, sa ii cumpere, cine îi are, sa ii mențină în viata, sa le urmărească trecutul prin ce povestesc” apoi fac paralelă prin citit și studiu între perioada anului cu cea trăită de bătrânii noștri! Coincidenta sau nu, manipulare sau nu, minciuni sau nu, iese adevărul la lumina👏👏👏

 3. nu e nicio eroare in interpretare: aurul romanesc a ajuns la moscova.

  ca in baza intelgerii unor psihopati, un psihopat plateste altui psihopat cu aurul tertilor este o alta discutie…

  oricum psihopatii par a se intelege perfect intre ei. infecta lume a psihopatilor. si ce asteptari aveati de al ei?

  da, sa-i imputernicim sa faca reguli pentru toti si sa le atribuim rolul de lideri… ha ha ha ha ha ha ha

  ce lume misto…

 4. Rusofobia a tampit ce a mai ramas din Romania…Orice bou vede ca Occidentul a furat de a rupt Romania si inainte de 1940, si dupa 1990. Dar Legionarismul care va distruge Romania a dat vina pe Rusia…Bre, rumune, rusul e sarac ca romanul. Pentru ca NU a furat…Rusul ca si romanul au fost intotdeauna furati…Occidentalul e bogat ca a furat de a cocosat Lumea..

 5. Ei cum de nu au știut rusii lucrul ăsta? Pana acum ne au zis ca tezaurul nu este. Au uitat ca l au dat francezilor? Bine ca le ați reamintit. Cu banii pe care aveau sa ni i dea germanii, ați rezolvat?!

 6. Tezaurul yrimid la Moscova ca atare este Confiscat de Guvernul rus in martie 1918 ca represalii pentru Agresiunea romana la Chisinau in 1918 si a refuzului negocierilor cerute de Moscova…Decretul de Sechestrare a fost public…deci stabii de la BNR stiu despre acest Decret….De ce nu merge A3 CNN la Moscova sa recupereze mai intai Decretul?…Decretul lamureste problema si inchide gura mincinosilor rusofobi…..De ce nu vorbeste Media romana niciodata despre invazia Armatei romane la Chisinau incepand cu luna decembrie 1917?

 7. Sigur nu vrei sa reformulezi ?…Orice bou vede ca Occidentul a furat de a rupt…

 8. Trebuie sa ne obisnuim cu gandul ca rusii sunt niste hoti si niste specimene fara cuvant. Atunci cand muscalii au apucat sa fure ceva, nici nu mai dau inapoi.
  Rusia a facut intotdeauna politica porcului care intra in ograda, inhatza ce vrea si apoi la revedere. Asta face si acum in Ucraina.
  Acesta este vecinul nostru de la Rasarit, atat de laudat, pupat si apreciat de slugile lui putinofile……[Rumburak]

 9. Interesant asta cu actionariatul privat. Exact ca FED-ul. Putem sti ce etnie erau acesti „actionari privati” sau e „strickte verboten”?
  Axon decupat, ti-e frica de legionarism? Si mai interesant… Bine ca ne-ai zis!

 10. Lasa-ne cu intoxicarile tale rasuflate si rusofile.
  O fi mujicul de rand sarac, dar Putina si toata camarila lui de lingai nu-s saraci. La fel cum nici Ruisa nu-i saraca, dar criminalul, care ii conduce baga banii in rachete, armament si bombe atomice fara numar in loc sa dea cetatenilor salarii si trai decent.
  Bestiei kremmlineze ii merge, din cauza ca stapaneste peste un neam de idioti majoritari care ii cred toate gogosile lui cu ,,spetzialnaia aperatia” si cu ,,denazificarea”……[Rumburak]

 11. Francezii cica trebuie să se implice să ajute.. 🤣🤣🤣
  Cum ai scapă motanul în smântână.
  Gure rele spun că și ei”au puf pe bot”..

 12. Nici eu nu as returna tezaurul unui guvern ce a indatorat tara 170 de miliarde si NU ESTE INDEPENDENT. Ba mai mult, se inarmeaza imprumutand bani si indatorand poporul ajutand dusmanii mei declarati sa ma atace.
  ROMANIA NU VA RECUNOASTE DATORIA FACUTA DE GUVERNELE MINCINOASE SI DE HOTI PUSE LA CONDUCERE DE STRAINI. SIMPLU! Nu trebuie sa fii Lenin sa vezi jaful comis de niste hoti straini cu complicitatea cozilor de topor romani din avutia Romaniei.
  Orice guvern INDEPENDENT ROMAN NU VA RECUNOASTE ACESTE DATORII IMENSE FACUTE DE TRADATORI DE NEAM IN NUMELE ROMANIEI.

 13. Tezaurul roman de la Moscova a fost Sechestrat de Guvernul rus in martie 1918 ca represalii pentru Agresiunea armata romana la Chisinau incepand cu decembrie 1917 si a refuzului negocierilor cerute de Moscova…Decretul de Sechestrare a fost public…Deci guvernantii romani stiu despre ce e vorba, dar nu vor sa spuna!!!!..De ce Media romana care cica e libera NU a publicat nici un cuvant despre Invazia romana la Chisinau incepand cu decembrie 1917? De ce Media romana nu cauta Decretul guvernului rus din martie 1918? ….Nu conteaza ce au facut rusii cu Tezaurul…Sunt obligati sa il restituie asa cum l – au primit, dar numai in baza Decretului se Sechestrare….Trebuie ridicat Sechestrul, iar asta o poate face doar prin aportul Romaniei…Daca vrea Romania!!!….Articolul e bun si arata inca o data ca Romania moderna a inceput cu venirea Comunistilor la Putere…Inainte de Comunisti Romania era o tara primitiva vanduta Strainilor iar romanii 90 la suta robi, mamaligari, iobagi, opincari care semnau cu degetul..

 14. Isarescu general Die/sie crede ca vreodata rusii stau in genunchi cum stau Securicii de la Bucuresti?!:)))
  Isarescule, prea multi generali nu sunt de fapt generali si prea multi securici romani sunt slabi rau, dar slabi… Cunosc in detaliu ce silabisesc aici!

 15. Ce se incearca acum de acest partid politic nascut de Basescu ,este doar o gargara cu apa rece .Problema acestui tezaur daca ar fi avut parghii solide de recuperare ,ar fi fost facuta de foarte multi ani.Nu pot crede ca in atitea ani care au trecut, statul roman nu si-ar fi dorit acest tezaur sa revina in Romania.

 16. bla,bla,bla:
  UK: Non-Fat BBC Journalist Dies of Aneurysm at 32 (While Jogging – RETARD)

 17. Pentru cei cu discernamant: disparitia tezaurului national in Rusia sovietica este un fapt cert,recunoscut de URSS datoria Germaniei e o fabulatie,o poveste SF

 18. Ma numesc D. Ceballos, sunt angajat a clubului Real Madrid C.F. As vrea sa stiu daca sunt persoane dornice sa se alature unui demers de recuperare al unei cantitati mari de aur de la autoritatile de la Roma, confiscate fara un temei legal in urma unui razboi desfasurat cu mult timp in urma. Daca unii cred ca scot ceva de la Putin, de ce sa nu se incerce si cu altii.

 19. Mai rumune, bati campii, pricepi romaneste??…Tezaurul roman trimis la Moscova a fost Sechestrat prin Decret de Guvernul rus in martie 1918…Decret publicat in presa. Decret pe care BNR il pastreaza ascuns…Sechestrarea Tezaurului a fost ca represalii pentru Agresiunea armata romana la Chisinau incepand cu decembrie 1917…In martie 1918 in urma Agresiunii romane, Moscova a cerut negocieti cu guvernul roman. Guvernul roman le – a refuzat…De aceea Guvernul rus a emis Decret de Sechestrare a Tezaurului….Vrei Tezaurul? Atunci mai intai ceri ridicarea Sechestrului, inlaturi motivul sechestrarii!!….Mai rumune, ai muci in cap? In afara de injuraturi, coracaieli cotcodaceli nu rsti in stare?…Te stii cu musca pe caciula daca indrugi baliverne ca te – a furat Sulea spataru?!!

 20. In 1917, in Romania, an de razboi gramul de aur costa 3 lei si 38 de bani „574.000 lei (echivalentul a circa 170 de kg aur)” Poate stie cineva exact preturile de atunci. Ar fi interesant de aflat.

 21. Te ingrozesti ce inculti deranjati la cap posteaza pe aici, si ce posteaza… golaneala maxima. Trebuie sa ii multumim dlui. Golban ca s-a documentat si comunica si publicului informatii istorice utile si interesante, informatii pe care BNR si Min. de Finante ar fi avut obligatia sa le cunoasca si sa le comunice public. Informatiile sunt de manual de istorie. Multumim!

 22. generalul francez Jenin l-a predat bolshevicilor pe amiralul Kolceag (conducatorul Imperiului tzarist) contra parte din tezaurul rus pe care acesta il avea

 23. @Pandele
  Leul de aur era definit până la stabilizarea de după primul război mondial, ca 0,3226g Aur 900/1000(21,6K) sau 0,29034g.Aur fin(999.9/1000;24K), polul de aur adică moneda de 20 Franci;lei, cântărea 6,452grame, aur 900/1000, trei lei erau echivalentul la 0,87102g aur pur, care la cursul BNR actual a-r echivala cu 275,24lei, până în război prim mondial, un țăran pălmaș primea pentru o zi de muncă 1 leu echivalent azi a 92lei.

 24. @ Flory Petre…Au spus rusii ca nu e Tezaurul la ei? Nu, asta au spus negociatorii romani…In realitate, Rusii spun ce spun eu. Ca asta e Adevarul…Romania ascunde adevarul…Daca Romania recunoaste Agresiunea armata de la 1918 cand a anexat Basarabia, Romania ar plati mult…Daca la valoarea de azi a dolarului Romania a platit Rusiei despagubiri de 5 miliarde dolari, daca recunoste agresiunea in Rusia va trebui sa plateasca 500 de miliade dolari…

 25. Ce poză! Ce panoptic cu vitrina Partidelor românești prin europarlamentarii României. Ceva de necrezut după minim 5 ani de Bruxelles. PNL și PSD puneți-le cap de listă pe madam Tatoiu sau zărghita Delia Budeanu că măcar arată prezentabil și dacă tac e OK. Bărbații dacă-i eliminăm pe rotofeii Tomac și domnul cu mapa și sinistrul Băsescu sunt msi firești. Dar unde neobositul
  Rareș Bogdan, sau de lemn Tudose?

 26. axon Tu fiind Zaharova ? Marsh ma si canta in alta parte .Ai imputit aici cu narativele tale rusesti .Altceva nu ai nimic de facut decat sa latri ? Scuip pe poporul rus si pe toti care-l lauda sau il plang. Rusii sunt si vor ramane niste porci mizerabili.Peste tot pe unde au trecut ,prapad au lasat.Pana si mentalitatea au schimbat-o. Nu ti-e ba rusine sa scrii in Romania impotriva Romaniei?

 27. In Media romana nimeni nu sufla o vorba despre Agresiunea Armatei romane in Rusia la Chisinau in decembrie unde a organizat un Simulacru de vot si a anexat Basarabia la Romania…Organizarea Votului era ilegala, caci Basarabia facea parte din Rusia…Votul se organizeaza daca vrea Rusia…Nici in Tinutul Secuiesc din Romania ungurii nu pot face Referendum fara acordul Romaniei….Dl Culianu ne amintesye ca Rusia a ruot legaturile cu Rimania la 18 ianuarie 1918. Dar uita sa spuna ca motivul Rusiei a fist chiar agresiunea Armatei romane la Chisinau….Articolul dl Culianu sunt foarte utile chiar daca trec sub tacere agresiunea armatei romane care a provocat Sechestrarea Tezaurului in martie 1918 prin Decret al guvernului rus..

 28. @omul simplu,de pe stradă – nu putea lipsi sufletul de sluga a occidentalilor, care sa ne spuna ca Vestul nu ne-a furat niciodata, de acolo au venit si vin doar castiguri etc

 29. Acum aurul romanesc este in Londra. Gratie lui Mugurel. Si acest aur sigur dar sigur nu-l mai vedem inapoi. L-am pierdut pe timp de pace si fara ca Anglia sa aiba nici cel mai mic drept.

 30. @piticul cracanat: axon este dovedit ca fiind rus din Transnistria, deci indiferent de ceea ce posteaza trebuie luat in aceasta nota. Asa ca ce rusine sa ii fie?

 31. Foarte bine ca rusii nu ne dau Closhca si puishorii ei de aur !…Din ’89 pin’acum erau de mult friptura pe vreun BBQ pesedist…liberal…liber-schimbist…etc…Lasati gainusha sa cotcodaceasca la Moscova….acolo e in siguranta !

 32. Soarecele si elefantul faceau baie in bazinul olimpic din padure. Soarecele: Elefantule, iesi bah un pic din apa! Elefantul: De ce? Soarecele: Iesi bah din apa! Elefantul iese in sfarsit din apa dupa multe rugaminti. Soarecele: Bine, poti sa te balacesti din nou, credeam ca mi-ai luat slipii! Bah, voi va dati seama de proportii?

 33. Singurul lucru corect din articol este că nu statul român avea aurul în proprietate. Atunci BNR era o societate privată, doar cu drept de emisiune dat de stat, și deținea aurul în proprietate privată pentru garantarea biletelor de bancă pe care BNR le emitea. Deci un proces civil, oriunde în lume (inclusiv în România, Franța, Anglia, Elveția sau chiar în Federația Rusă, unde dreptul de restituire la cerere a unui depozit este clar înscris în codul civil) ar rezolva consolidarea dreptului și titlului indiscutabil al BNR (și al altora din România și de aiurea) asupra depozitelor convenite legal cu Rusia, și doar cu Rusia.
  Franța, Germania, Anglia, Turcia, Basarabia, Stalingradul, armele lăsate de soldații ruși fugiți de pe front în 1917, etc. și alte probleme inter-statale nu au decât o falsă legătură cu furtul tezaurului de la persoane private române (societăți bancare, persoane publice și private, etc.) de către guvernul rus, oricare ar fi fost ăla. Falsă legătură exploatată mereu diplomatic de guvernele Rusiei de la Lenin încoace și de trolii propagandei ruse.
  Oare Golban nu este pronunția rusească a numelui Holban, cum este Gheghel (Hegel) sau Ghitler (Hitler)?

 34. Pe urma long-covid-ului unora observ ca in functie de continutul articolului etimologii mioritici identifica originea numelui fie la „Goldxxx“ fie la „Holban“. Astept analize despre raspandirea numelui si in Iran

 35. esti doar un fanatic fara viziune. Iți bei cafeaua in Pădurea Băneasa?

 36. Nu cumva chiar de acolo ne scrii? Lasa faza cu sechestrul, treci mai departe, cauta si gandeste si asulta si la altii.

 37. Closca cu Puii de Aur se afla la Muzeul de Istorie din 1957, habarnist care scrii dupa ureche.

Comentariile sunt închise.

Precizare:
Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.