Kelemen Hunor critică Înalta Curte: „Înseamnă că nu există stat de drept”

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat joi, într-o conferinţă de presă la Oradea, că decizia recentă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) în cazul Colegiului reformat din Aiud opreşte şi pune în dificultate cultele religioase de a obţine şi a intra în posesia proprietăţilor confiscate de comunişti.

Liderul UDMR a afirmat că, recent, ÎCCJ a dat o decizie „absolut de neînţeles” privind retrocedările imobilelor către cultele religioase.

„Este vorba despre decizia nr 21/13 noiembrie 2023, publicată în Monitorul Oficial pe 21 decembrie. Este o decizie lungă, cu vreo 50 de articole sau mai multe. Este mult de spus. Dar, în esenţă, opreşte şi pune în dificultate cultele religioase în demersurile lor de a obţine şi de a intra în proprietatea acelor proprietăţi confiscate de comunişti”, a declarat Kelemen Hunor.

El a adăugat că ÎCCJ creează un precedent prin care, dacă se va merge în această direcţie, „va legifera furtul comuniştilor”, iar „dreptul de proprietate va intra sub semnul întrebării”.

„Asta înseamnă că nu există stat de drept. Într-un stat de drept unde nu există siguranţa (…) dreptului de proprietate, nu mai putem vorbi despre stat de drept. Să spui, după 34 de ani, cultelor religioase că trebuie să aducă nu ştiu ce documente din secolul XIX, Cartea funciară nu mai este de ajuns, când exista o stare juridică absolut diferită decât în secolul XXI, înseamnă că ori nu înţelegi fenomenul juridic, politic şi social – ceea ce nu este cazul, pentru că acolo lucrează oameni cu experienţă şi cu ştiinţă, ori înseamnă rea-voinţă şi vrei să întorci decizia politică în anii 2000, începutul anilor 1990, în care România singură şi-a asumat retrocedarea imobilelor confiscate, furate de regimul comunist”, a argumentat Kelemen Hunor.

Preşedintele UDMR a menţionat că, în opinia sa, acest lucru nu este acceptabil şi că va căuta soluţii în Parlament.

„Nu este acceptabil. Trebuie să găsim soluţii în Parlament, în Legislativ, pentru a crea o siguranţă pentru proprietatea privată. Dacă pentru o singură cauză se poate întoarce roata istoriei, niciun om, nicio instituţie, nicio biserică nu poate fi sigur că dreptul la proprietate rămâne de neatins. Eu cred că proprietăţile trebuie să se întoarcă acolo de unde au fost confiscate. Restul înseamnă sofisme şi, eventual, rea-voinţă. Să pui la îndoială statul de drept, înseamnă că lucrezi împotriva societăţii şi împotriva României”, a mai menţionat Kelemen Hunor.

Decizia ICCJ

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) a admis un recurs în interesul legii (RIL) prin care a unificat practica în ceea ce priveşte retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, după ce a fost analizat cazul Eparhiei Reformate din Ardeal care a solicitat în justiţie retrocedarea bunurilor Colegiului Reformat Bethlen din Aiud.

Decizia a fost luată după ce s-a constatat o divergenţă de practică cu privire la interpretarea şi aplicarea prevederilor legale în litigiile dintre Eparhia Reformată din Ardeal şi Comisia specială de retrocedare a unor bunuri care au aparţinut cultelor religioase din România, respectiv interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art.1 alin (1) şi art.4 alin.(2)-(5) din OUG nr.94/2000, în raport de art.32- 34 din Decretul Lege 115/1938 şi art.I din Decretul 176/1948.

Conform unui comunicat al ICCJ, judecătorii au statuat că sintagma „imobile care au aparţinut cultelor religioase” are în vedere exclusiv patrimoniul unităţilor componente ale cultelor religioase, iar nu şi patrimoniul unor aşezăminte distincte, înscrise în cartea funciară ca proprietari tabulari.

În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 4 alin.(2)-(5) din OUG nr.94/2000 şi art.32-34 din Decretul-lege nr.115/1938, o structură a unui cult religios poate dovedi calitatea de fostă proprietară a imobilului a cărui retrocedare o solicită, în sensul că proprietarul tabular a fost un aşezământ al său, căruia i-a conferit o masă patrimonială de afectaţiune prin divizarea patrimoniului său unic, numai prin mijloace de probă directe cu privire la situaţia juridică pretinsă.

Decizia ICCJ este obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 517 alin. (4) din Codul de procedură civilă.

În şedinţa plenului judecătorilor Secţiei de contencios administrativ şi fiscal a ICCJ din 25 mai 2023, s-a constatat divergenţă de practică cu privire la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor prevederilor legale, în vederea stabilirii calităţii Eparhiei Reformate din Ardeal de persoană îndreptăţită la retrocedarea bunurilor imobile în privinţa cărora, la data preluării abuzive, în cărţile funciare figura drept proprietar al bunurilor imobile Colegiul Reformat Bethlen din Aiud.

Într-o primă orientare jurisprudenţială, s-a reţinut că Eparhia Reformată din Ardeal nu are calitatea de proprietar al bunurilor în situaţia în care, la data preluării abuzive, în cărţile funciare figura Colegiul Reformat Bethlen din Aiud ca titular al dreptului de proprietate.

Potrivit celei de-a doua orientări jurisprudenţiale conturate în practica Secţiei de contencios administrativ şi fiscal a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, s-a reţinut că Eparhia Reformată din Ardeal are calitatea de proprietar al bunurilor, chiar şi în situaţia în care, la data preluării abuzive, în cărţile funciare figura Colegiul Reformat Bethlen din Aiud ca titular al dreptului de proprietate.

Chestiunea litigioasă tranşată diferit a fost aceea a dovedirii dreptului de proprietate al Eparhiei Reformate din Ardeal asupra imobilelor a căror retrocedare a fost solicitată.

Între Eparhia Reformată din Ardeal şi Comisia specială de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România s-au înregistrat mai multe litigii având ca obiect anularea unor decizii emise de Comisie, prin care au fost respinse cererile unităţii administrativ-teritoriale bisericeşti de retrocedare a unor bunuri imobile înscrise în cărţile funciare pe numele unor şcoli/colegii despre care Eparhia a arătat că au făcut parte din corpul său, ca şcoli confesionale.

Dreptul la retrocedarea imobilelor care au aparţinut cultelor religioase din România şi care au fost preluate în mod abuziv de statul român, în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, este prevăzut de art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000, care statuează că astfel de imobile se retrocedează foştilor proprietari, în condiţiile acestui act normativ.

Condiţia sine qua non ce trebuie îndeplinită pentru retrocedare este dovedirea dreptului de proprietate pe care cultul religios l-a avut anterior asupra imobilului revendicat.

În privinţa imobilelor din regiunile Transilvania, Banat, Crişana, Maramureş şi sudul Bucovinei, în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989 a funcţionat sistemul real de evidenţă a imobilelor şi a drepturilor dobândite în legătură cu acestea, potrivit Decretului-Lege nr. 115/1938.

Astfel, s-a păstrat sistemul real introdus anterior anului 1800 de vechiul Cod civil austriac, în care înscrierile în cartea funciară au efect constitutiv de drepturi.

În situaţiile în care se cere retrocedarea de către o structură a unui cult religios a unor astfel de imobile înscrise în cărţi funciare aflate sub imperiul dispoziţiilor Decretului-lege nr. 115/1938, se impune coroborarea în materia regimului probator a normelor din OUG nr. 94/2000, în calitate de act normativ special referitor la retrocedare, cu dispoziţiile Decretului-Lege nr. 115/1938.

În Decizia nr. 21/2023 privind admiterea RIL-ului, completul citează Decizia nr. 29/2020, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru soluţionarea recursului în interesul legii, publicată în Monitorul Oficial nr. 42 din 14 ianuarie 2021, conform căreia sintagma „fondul bisericesc al cultului” – utilizată într-o altă lege referitoare la retrocedarea unor bunuri preluate de stat în perioada 1945-1989, şi anume în dispoziţiile alin. (2) al art. 29 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare, în forma lor anterioară modificărilor aduse prin Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare – trebuie înţeleasă ca având în vedere exclusiv patrimoniul unităţilor componente ale Bisericii Ortodoxe Române, iar nu şi patrimoniul asociaţiilor şi/sau fundaţiilor constituite de biserică.

Astfel că şi în domeniul de aplicare al OUG nr. 94/2000, cererile de retrocedare pot viza numai patrimoniul unui cult religios, în sens de patrimoniu al bisericilor, nu şi patrimoniul unor fundaţii sau al altor aşezăminte distincte de biserică.

Menţiunile din cartea funciară referitoare la şcoală ca proprietar tabular reflectă acest caracter distinctiv al aşezământului, rămânând nerelevant dacă avea personalitate juridică sau nu.

În faţa unei probe cu o clară forţă doveditoare asupra titularului dreptului de proprietate, precum este înscrierea în cartea funciară, numai o probă directă şi relevantă cu privire la invocata constituire de către biserică a proprietarului tabular, ca aşezământ sau dezmembrământ al său, precum şi a masei patrimoniale de afectaţiune ar putea să conducă la reţinerea apartenenţei imobilului la patrimoniul bisericii.

„Rolul aplicării dreptului la cauzele deduse judecăţii revine instanţelor învestite cu soluţionarea lor, însă interpretarea dreptului care se cere în cadrul acestei sesizări cu recurs în interesul legii nu este posibilă fără raportarea la situaţiile factuale care au determinat practica judiciară divergentă. În acest sens este de menţionat şi că din cuprinsul unor cărţi funciare rezultă încheierea unor acte de vânzare-cumpărare între şcoli şi structuri ale cultului reformat, care infirmă susţinerile referitoare la unicitatea patrimoniului şi constituirea masei patrimoniale de afectaţiune, argumentează instanţa supremă, în decizia de admitere a RIL”, mai explică ICCJ.

Abonează-te acum la canalul nostru de Telegram cotidianul.RO, pentru a fi mereu la curent cu cele mai recente știri și informații de actualitate. Fii cu un pas înaintea tuturor, află primul despre evenimentele importante, analize și povești captivante.
Recomanda 1

36 de Comentarii

 1. de 33 de ani sunteti la guvernare, ati uitat?
  Ca sa nu mai spun ca UDMR este abuziv in Parlament!..

 2. Cel care este inscris in Cartea funciara, este si proprietar de drept – cf. Legii, dar UDMR rastalamceste Legile in favoarea sa, cand nu-i convine Legea.

 3. sa nu mai uitam faptul ca ungurii au primit de trei ori despagubiri. Acum vor si 99% din Transilvania.
  Dar va veni o forta ce va rejudeca dosarele si atunci sa vei vaiete. Si pe voi si pe justitia tradatoare de tara!

 4. dar românii când vor obţine şi vor intra în posesia proprietăţilor confiscate de maghiari!?

 5. Cultul refornmat nu are nici o dovada ca acest colegiu a facut parte din bunurile cultului,scoala respectiva ca asezamant distinct are dreptul de proprietate,intabulat
  UDMR,canta la alta masa,măRog 😂😂

 6. Dacă-l prinzi macacul dî India furând, el strigă-n gura mare că, tu ai furat. Sunt cunoscuți în lume cu aceste năravuri, de hoți proști.

 7. „Orice lege s-ar da,dacă nu conțune privilegii pentru maghiari,este o lege proastă”(Ioan Slavici)

 8. Dar voi cand o sa platiti pentru cei 200 de ani de jaf la care ati supus populatia romaneasca in Transilvania? Vociferati acum pt ca Romania este condusa de niste sclavi si tradatori ce si-au omorat patriotii. Cand se schimba tide-ul o sa vedeti confiscari de proprietati ce le-ati luat cu joaca de la romani. Mai si pomeniti de cei 34 de ani de dupa comunism stiind bine ca istoria se repeta. Si cand o veni…asteptati numai.

 9. Cum au devenit acei fosti proprietari, proprietari? Mangaindu-i pe cap pe romani? Dandu-le de mancare, gratis? Sau, cum? Ca, Dumnezeu NU A COBORAT pe Pamant sa traga linii despartitoare. Sau, cumva, tovarasul kelemen insinueaza ca Dumnezeu e comunist?!?

 10. Toate, dar Toate retrocedarile catre asa zisi proprietari unguri, nu numai cele catre cultul reformat, trebuiesc revizuite ! Cca. 70% dintre acestea sunt retrocedari abuzive din perioada CDR, aceea cu taranistii si Emil Constantinescu…..

 11. Unde.s proprietatile romanilor Pan la Tisa????Nu aveau proprietati erau iobagi???Acum v.o baga!Ar trebui sa va dam si noi aceleasi drepturi cu care i.ati tratat pe Romani di Secui,acum 6/700de ani decand santeti pe aici.Fir.ati voi sa fiti de capuse impostare!

 12. qwe lepra ungureasca rasista si corupta kelemen sta acolo si latra rahaturi doar pentru ca se intelege foarte bine cu lepre romanesti la ciolanul abundentei, asta ar trebui sa te intereseze, si o stiti si voi, dar esti prost ca orice rasist arian nostalgic traumatizat istoric. Ce au facut cu rahatul ala cu autonomia? V-au fluturat pe la nas o fumigena atractiva ilegala si apoi au intors-o ca la Braila. Sa te duci sa-i votezi neaparat, o sa va bage in autonomie spatial-temporala cand o sa fim conectati toti in META bazzmeg si acolo va/ne putem face toate damblalele imaginabile si inimaginabile, in cate universuri, dimensiuni, comitate, tinuturi, realmuri va/ne crapa. fraierilor

 13. Practica actelor cu vechime in continut fals, dar la secret in buzunar, declarate dupa 30 ani de proprietate, este legal actul si proprietatea! Asta e legea facuta de complicii guvernului psd-pdl/pmp-unpr-udmr+minoritati, in decanul petrov betivanul-2004-2014! Cum naiba nu au scos o vorba de 30 ani si acum, spumega de parca au aterizat in Romania anului 2024, cand de fapt, au fost la guvernare permanent? E metoda plavanului cu 6 case, parte din ele cu acte cu continut dovedit fals.

 14. Kelemen Hunor dinadins face declaratii aiurea. E vorba, @Hunor draga, de SECULARIZAREA AVERILOR MANASTIRESTI de catre CUZA, Alexandru Ioan I, daca ai auzit de el, fiidca tot se apropie 24 ianuarie! SECULARIZAREA AVERILOR MANASTIRESTI n-are a nimic de-a face cu asa-zisul tau „comunism”, care, la vreme, nici nu exista. Asta, pe de-o parte. Si, pe de alta, în peste 50 de ani de proprietate de stat în economie, prin impozite si taxe traduse-n investitii-n proprietatile respective, românii ca popor, îsi rascumparasera datoriile pe care le-ar fi avut fata de fostii proprietari. Legea amorala a „restituirilor” promulgata de Nastase Adrian si complicii e ilegala, @Hunor, draga, nu altceva.

 15. Ce doct în legislație e doctorul de mărhuțe,állatorvos, Kelemen Hunor. Pe probleme veterinare vaci, capre câini, pisici, hamsteri în care e titrat nu s-a pronunțat niciodată. Moștenitoarea castelului Banffy (Electric Castle) zicea acum mulți ani în fața castelului atuci ruină acum bijuterie că în Ungaria statul maghiar nu ia dat înapoi nimic spre deosebire de România care i-a returnat proprietățile. Despre internatului Liceului Tamasi Aron din Odorheiu Secuiesc la care ministerul învățământului plătește chirie Clădirea Arhiepiscopiei Romano-Catolice prăbușit prin renovări dirijate de Ungaria unde o știre marginală a anunțat că murit și fetița, nimic domnule șef UDMR? Sigur lucrare aia fiind la secui avea toate avizele OK. Numai la Ferma Dacilor haita funcționarilor români au găsesc lipsuri de avize. Tot mai des sunteți mizerabil domnule Kelemen mai ales că după sărbătorile petrecute cu familia Nóvak ar trebui să fiți mai bun.

 16. Sa aduca dovezile ca la data confiscarii imobilele le apartineau! Ca au fost destule cazuri in care proprietar era altcineva atunci cand s-a confiscat, iar unii s-au trezit sa revendice ceea ce nu mai era al lor atunci cand s-a confiscat, si din pacate justitia le-a dat castig de cauza in defavoarea celui in drept. De multe ori judecatorii semneaza “ca popa” cererile de restituire, fara ca sa faca mai intai toate verificarile necesare, ceea ce duce la crearea unor mari probleme, insa nu si pentru ei, deoarece judecatorii din pacate nu raspund pentru deciziile pe care le dau.

 17. ” Trebuie să găsim soluţii în Parlament, în Legislativ, ”

  -pai ce-ati pazit mah boa’nghinilor
  ca de 34 de ani voi tot legiferati,
  voi cu comunistii de gat in Parliament!

  Inalta Curte a dat un inteles in „aplicarea unitara”
  dl. av. shobolan se face ca nu intelege…..

 18. apropos de „retrocedari”
  -la lumpernii rupti in fund congenital,
  fostele gunoaie ale satelor,orataniile orashenite fortzat de catre comunisti
  a prins o butada, se rad ca prostii:
  cica cererile de retrocedare ar fi depasit cu mult suprafatza Romaniei….

  da,mah distrusilor:
  fiecare mostenitor TREBUIA sa faca cerere personala,
  daca erau 10 mostenitori/revendicatori pe aceeasi suprafatza
  BOLSHEVICII AU SOCOTIT PRIN ADUNARE,
  dupa metoda bolshevica!

 19. VOI NU AVETI CE CAUTA IN PARLAMENT INTR-UN STAT DE DREPT! ASA ESTE! ASA SE VEDE CA ROMANIA NU MAI ESTE STAT DE DREPT, ATAT TIMP CAT O-EN-GE-U-RILE SUNT IN PARLAMANTUL ROMANIEI! LUATI LABELE DE PE ROMANIA!

 20. Țară de prosti , trăiască și înflorește ,,Legea Lupul de retrocedare in integrum ” pentru structuri antiromânești din Erdei , asta in timp ce românii neaosi se băteau cu oamenii securității și poliției care le-au luat bucăți din proprietate s-au proiectarea cu totul și care invocau tot felul de justitiuni românești ,sa nu le retrocedeze. Cum să-i dai eparhiei reformate cu 5 membrii patrimoniul școlilor care instruiesc copii români majoritari de la Decebalus încoace , în timp ce Hungary te scuipa în ochi și nu-ți dă patrimoniul lui Hojdu din Ungaria. Ungurii au despăgubit perfect jmechereste , iar agentul Mihai Răzvan Ungureanu trebuie judecat pentru trădare . Aliatul nostru ne ajuta sa ne autodistrugem (FPP) , iar rușii îi ajutau pe unguri sa ne muște de beregată. Din această cauză e bine sa vedem daca chiar avem prieteni și cauze comune cu ei , s-au suntem doar o țară de papagali fara obiective și vize.

 21. Nu înțeleg de ce ungurii ș-au au permis macacilor dî India de Batu can aduși în urma cailor pe urmă abandonați în Cumania (muntenia) ”să treacă Carpați pe lăturiș” în Ungaria?

 22. „Cumania mare” și „Cumania mică” au fost regiuni din Ungaria/Macaristan, lângă Tisa (pe la Debrețin) și între Dunăre și Tisa, denumite astfel după cumanii așezați în acele părți.

 23. „Asta înseamnă că nu există stat de drept”!!
  Hopa, s-a „luminat” Hunor, a descoperit si el ca NU exista stat de drept!
  Cand deciziile Instantelor NU sunt favorabile UE, Romania brusc devine stat de NEdrept!
  Rusine, statul de drept e doar pentru voi, politrucii care va bateti joc de tara asta de 34 de ani incooace!!!

 24. Cumania exista din 1100, înainte să vă aducă în urma cailor Batu can (1241), și să vă abandoneze cumanilor,(1242). Ungaria a ocupat Cumania (muntenia) în 1244 pînă 1333.
  Eu te-nțeleg că n-aveți habar despre ce s-a petrecut înainte de 1241, deoarece voi ați fost aduși de Batu can în urma cailor din India 1241 și abandonați ca robi cumanilor în 1242 și rămași în stare vegetativă pâna la dezrobirea lui Caragea . În anul 1244 ungurii ocupă Cumania și din cauza stărilor care începuse să domnească sub cumanul lui Bazarab 1333 Ungaria renunță să mai administreze un teritoriu indianizat imposibil de culturalizat.

 25. Ai descoperit și tu că nu este stat de drept în România, după ce te-a ars la buzunare ICCJ-ul! Dar când ars zeci de mii de victime ale infracțiunilor cu Marea Prescripție și bugetul de stat cu miliarde de euro din prejudicii nerecuperate, ca urmare a Marii Prescripții – nu v-a deranjat pe niciun politician. Când statul român sfidează prin judecători securiști și mafioți decizii ale Marii Camere a Curții Europene a Drepturilor Omului, voi vă prefaceți că nu vedeți. Când CCR se face că nu există Curtea de Justiție a Uniunii Europene, la fel, vă prefaceți că totul este în ordine. Nu v-a deranjat nicio secundă că justiția a fost transformată în „Câmpul tactic” cu acoperiți, transformând România într-o dictatură a serviciilor. Timp de 34 de ani securiștii din „justiție” și-au bătut joc de Dosarul Revoluției și de moartea a 1116 oameni și totuși voi ați dormit liniștiți, că statul de drept lucra pentru voi, nu-i așa?

  Și acum, când vă afectează bișnița cu terenuri și clădiri, ați descoperit peste noapte că nu există stat de drept în România!

  Ca și când până acum exista!

 26. Alexandru Ioan Cuza a domnit in Romania formata din Moldova si Tara Romaneasca, iar legea a afectat doar Romania nu si Transilvania. Insa are tupeu pt ca n-au fost obligati sa reconstruiasca peste 300 de biserici ortodoxe distruse pt a obliga romanii sa se converteasca la greco-catolicism. Poate ar fi timp ca impreuna cu Austria sa inceapa reconstructia

 27. Fesenistul asta in varianta maghiara vorbeste de comunisti????? Nu ca n-ar fi fost dar vrea sa-i acopere pe securistii care au infiintat si UDMR-ul si FSN-ul.

 28. Cine are ceva in bostan, pricepe.. Cine are doar gene de român talhăresc, acela crede că are de luat proprietăți pân la Atlantic … și să stea în peștera lui Aladin…

 29. @ Aiurea ..bre, UDMR nu a fost înființat nici de comuniști, nici de securiști..Chiar de erau la început și membrii de partid,..dar cu totul alta concepție..UDMR a fost și este singura opoziție în România. Și ceea ce zic ei mai devreme sau mai târziu se adeverește.. Calea lor este cea corecta..

 30. De cand nu mai sunt la guvernare, hungurii din UDMR critica tot. Nimic nu le mai convine.
  Si pana la urma retrocedarile pe ce baza sa vi se faca ma Kilimenule, pe cuvant de honoare? Nu pe acte?……[Rumburak]

 31. Alo! In UNGARIA,cum s-au facut retrocedarile Editat? S-a facut ca in ROMANIA,dupa legea unui NEMERNIC,numit LUPU? Nu.Mergeti in zona COVASNA si HARGHITA si o sa vedeti autoturisme cu numere de UNGARIA,ale urmasilor GROFI,care au primit despagubiri de la statul roman,pentru proprietatile luate,iar acum le-au reprimit urmasii.Inclusiv in orase in ROMANIA,unde s-au demolat anumite locuinte in cartiere periferice,construite din pamant (chirpici),acei oameni au fost despagubiti prin acordarea unor apartamente si o anumita suma pentru terenul de sub casa,s-au trezit acum sa ceara despagubiri ori terenul respectiv daca este liber.De ce statul nu le cere inapoi apartamentele (daca erau 2-3 familii intr-o asemenea casa demolata au primit fiecare familie apartament).Mari afaceri s-au facut cu aceste retrocedari.Uitati-va la UDMR sau la FDGR-ul lui IOHANISS,care au primit cladiri care nu le-a apartinut.Daca nu va convine de ce nu plecati din tara in UNGARIA? Trebuie schimbat procentul de admitere in PARLAMENT a acestei organizatii IREDENTISTE ca doar nu este inregistrata ca partid politic. Si tu „Marele Urs”,nu te mai da destept ca se vede de la o posta ca ai ura pe romani.

 32. @ Un Roman ,,Bre prostoi.. In toate țările foste comniste retrocedarea proprietăților s-a incheiat in cîțiva ani. Deci și in Ungaria.. Au existat și există arhive naționale corecte și riguroase,.după care situația proprietăților a fost și este forte clară.. In romania nici azi nu știi o grămadă de lume , de pe unde o fi proprietatea lui aflată pe o hîrtie.. După unele estimări romani ar trebui să fie dcu o treime mai mare după cîte proprietăți false există .. Și mai ales după cîte tîlhării nedreptăți se fac.. In romania la rhive au fost inadins puse personaje cu scopul clar de a distruge, dea falsifica, și de a crea haos adminostrativ..In acest caz găești incă martori in viață.. Deci de ce te uiți in ograda altora bre , devreme ce tu incă nici nu te-ai născut,.. nu exiști..

 33. UDMR a fost fondat de AVO, iar toti sunt agenti ai sai. Pe cine vrem noi in Parlament ?

 34. Nu Editat,in celelalte tari,inclusiv in UNGARIA,ta multe prprietati nu s-au retrocedat in natura ci s-au evaluat de comisii numite de guvernele acelor tari si au fost despagubiti pe baza evaluarilor.Dar in ROMANIA au ajuns la putere VENETICI si TRADATORI,care au furat cum au vrut.Exemplu elocvent Editat,KLAUSS WERNER IOHANISS,cu casele din SIBIU.

 35. @draga Ileana Rollason: nu conteaza ca Transilvania era sau nu-n Principatele Unite la vremea lui Cuza: conteaza REVOLUTIA FRANCEZA, care a nationalizat, distrus si convertit (desacralizat) aproape TOT ce era religios. Secularizarea averilor manastiresti în Europa a-nceput la Revolutia Franceza (1789). A carei copie ar fi vrut sa fie lovitura de stat din România, decembrie, 1989. Tipii, în România de dupa 1989, descotorosindu-se de oameni, revigorând, în schimb, biserica si averile ei. Nu stiam de bisericile românesti distruse-n Transilvania. Obligatia ca românii sa se converteasca la greco-catolicism: se putea si fara distrugerea bisericilor ortodoxe. Vezi, însa, Ucraina lui Jale-nski, în care aceiasi greco-catolici (teroristi, extremisti) darâma, si-acolo, bisericile si catedralele ortodoxe. Culmea fiind, în România, Iuliu Maniu (si platit pentru „servicii”, de MI6 britanic), greco-catolic refuzând Unirea de la 1918 (act esentialmente POPULAR), si pregatind si-o descindere armata la Bucuresti, împotriva lui Bratianu, daca n-ar fi fost numit EL prim-ministru.

 36. @draga Ileana Rollason, ps: TURCII OTOMANI (musulmani) N-AU DISTRUS BASILICA LUI CONSTANTIN, SFÂNTA SOFIA, de la Constantinopol: au transformat-o-n MUZEU, parti din ea fiind convertite-n MOSCHEE. Darâmarea unei biserici – a oricarui edificiu de cult -, nu-i acceptabila. Si nici, de altminteri, convertirile religioase fortate. Chiar daca ele se practica de mii de ani, si peste tot în lume, în schimbul privilegiilor social-politico-economice.

Comentariile sunt închise.

Precizare:
Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.