Operațiunea „sindicalistul băgat cu forța în firmă“

Companiile cu un număr mai mic de 21 de angajați care nu reușesc să finalizeze negocierea contractului colectiv de muncă, devenită obligatorie prin OUG 82/2017, prin culpa lor riscă să se confrunte cu conflicte de muncă și chiar cu greve. Mai mult, dacă angajatorii nu inițiază negocierea, inspectorii de muncă au dreptul să dispună măsuri în vederea remedierii într-un timp determinat a neconformităților constatate. Neîndeplinirea sau îndeplinirea parțială de către entitatea controlată a măsurilor dispuse de inspectorul de muncă, la termenele stabilite de acesta, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

Conform prevederilor ordonanței amintite, firmele sub 21 de angajați vor fi nevoite să-i cheme pe toți la negocierea contractului colectiv de muncă, dacă salariații nu reușesc să ajungă la un acord privind alegerea unui reprezentant. Specialiștii de la Romanian Software, furnizor de servicii software în domeniul resurselor umane, au analizat trei situații diferite în care este necesară demararea negocierilor CCM și au întocmit pentru fiecare dintre acestea liste cu documentele obligatorii în cazul eventualelor controale din partea autorităților.

Companiile care au sub 21 de salariați și negociază CCM

În cazul companiilor care au mai puțin de 21 de angajați și nu au fost desemnați reprezentanți ai salariaților, partea îndreptățită să participe la negociere din partea angajaților este reprezentată de toți salariații. Dacă au reprezentanți și chiar și sindicat, în cazul în care angajatorul nu inițiază negocierea, procesul poate începe la cererea scrisă a organizației sindicale reprezentative sau a reprezentanților angajaților, în termen de cel mult 10 zile calendaristice de la comunicarea solicitării. Angajatorul este obligat să dea curs acestei cerințe. Prin urmare, în termen de 5 zile calendaristice de la data declanșării procedurilor de negociere, angajatorul are obligația să convoace toate părțile îndreptățite în vederea negocierii CCM. Prin urmare, pașii de urmat pentru negocierea CCM în cazul societăților care au sub 21 de salariați ar fi: sesizare din partea salariaților (opțional), convocare transmisă de angajator, cu mențiunea că termenul pentru finalizarea negocierilor este același: 20 decembrie 2017; realizarea unui proces-verbal în care se va consemna modul în care se va face reglarea impactului transferului contribuțiilor de la angajator la angajat (mărirea salariului brut, astfel încât să fie menținut constant salariul net, acordarea de bonusuri de compensare etc.)

Companiile care au mai mult de 21 de salariați și negociază CCM

În situația în care compania are mai mult de 21 de angajați, dacă negocierea este inițiată de către angajator, se face un anunț cu privire la intenția de începere a negocierilor către toate părțile îndreptățite să negocieze CCM. Legea 62/2011 prevede că anunțul se face cu cel puțin 15 zile înainte de data începerii negocierilor. Totuși, ținând cont de condițiile speciale impuse de OUG 82/2017, probabil că acest termen ar putea fi restrâns la jumătate, deoarece termenul total pentru negocieri a fost redus și el de la 60 de zile la o lună. Mai departe, anunțul va cuprinde obiectul negocierii (întocmirea unui CCM și punerea în aplicare a prevederilor OUG nr. 79/2017), părțile îndreptățite să participe la negociere (reprezentanții salariaților, sindicat, după caz), data, ora și locul primei întrevederi. O listă a pașilor de urmat este următoarea: sindicatul / reprezentanții salariaților confirmă primirea și opțiunea de a participa sau nu la negociere. Apoi, se face o convocare pentru prima ședință care va fi stabilită pentru o dată ulterioară termenului de 15 zile de la data transmiterii invitației (sau a termenului agreat). Se va face și o împuternicire scrisă pentru reprezentanții desemnați de ambele părți (angajator și angajați) în vederea negocierii și semnării CCM. Apoi, se întocmesc procese-verbale pentru fiecare ședință de negociere în parte. Astfel, la data stabilită pentru negocierea colectivă în vederea aplicării prevederilor OUG nr. 79/2017, părțile vor stabili modul în care se va aplica măsura impusă de lege privind transferul CAS și CASS de la angajator la salariat. Mai exact, în acest sens, se va întocmi un proces-verbal în care se vor consemna aceste aspecte. OUG 82/2017 nu impune modul în care se va face reglarea impactului ­transferului contribuțiilor de la angajator la angajat, astfel încât opțiunea bonusurilor rămâne valabilă. Prin derogare de la Legea 62/ 2011, negocierea trebuie finalizată până pe 20 decembrie 2017 (în mod normal legea prevede un termen de 60 de zile) și se semnează CCM de către părțile care au participat la negociere. ­Respectivul CCM se încheie pe o perioadă determinată, cuprinsă între 12 și 24 de luni.

Dacă negocierea este inițiată de către reprezentanții salariaților sau de către sindicat: se prezintă angajatorului cererea sindicatului/reprezentanților salariaților; angajatorul întocmește și transmite o convocare în termen de 5 zile calendaristice și în cel mult a 10-a zi de la comunicare se stabilește prima ședință.

Companiile care au CCM și negociază un act adițional

Compania luată ca model are CCM și va iniția negocierea pentru a face un act adițional. În cazul în care există deja CCM la nivel de societate, dacă inițiativa negocierilor colective pornește de la angajator, pașii de urmat se găsesc mai jos. Se face o convocare care va cuprinde obiectul negocierii colective (punerea în aplicare a prevederilor OUG nr. 79/2017), părțile îndreptățite să participe la negociere (reprezentanții salariaților, sindicat, după caz), data, ora și locul primei întrevederi. Mai departe, recomandarea Romanian Software este să se specifice în anunț și faptul că, la negocierea contractelor, partea care reprezintă salariații poate fi însoțită de reprezentanți ai federației sindicale, în baza mandatului sindicatului, împreună cu reprezentanții salariaților sau de un reprezentant al unei federații reprezentative pentru sectorul de activitate sau al unei confederații sindicale reprezentative la nivel național, la invitația reprezentanților salariaților, după caz. În continuare, se va face și o împuternicire scrisă pentru reprezentanții desemnați de ambele părți (angajator și angajați) în vederea negocierii colective a actului adițional la CCM. Apoi, se întocmesc procese-verbale pentru fiecare ședință de negociere în parte. Astfel, la data stabilită pentru negocierea colectivă în vederea aplicării prevederilor OUG nr. 79/2017, părțile vor stabili modul în care se va aplica măsura impusă de lege privind transferul CAS și CASS de la angajator la salariat. În acest sens, se va întocmi un proces-verbal în care se vor consemna aceste aspecte. OUG 82/2017 nu impune modul în care se va face reglarea impactului transferului contribuțiilor de la angajator la angajat, astfel încât opțiunea bonusurilor rămâne valabilă. Prin derogare de la Legea 62/2011, negocierea trebuie finalizată până pe 20 decembrie 2017 (în mod normal, legea prevede un termen de 60 de zile).

Abonează-te acum la canalul nostru de Telegram cotidianul.RO, pentru a fi mereu la curent cu cele mai recente știri și informații de actualitate. Fii cu un pas înaintea tuturor, află primul despre evenimentele importante, analize și povești captivante.
Recomanda
Cosmin Pam Matei 4549 Articole
Author

3 Comentarii

  1. Poate ne spune cineva si la ce trebuie CCM. (Cineva care a inteles, daca nu… sa se abtina.) Adica… Avem legi, avem contract individual de munca, de ce ne mai trebuie si CCM?

    • Fiind ca contractul individual de munca e fix pix. Aproape de fiecare data angajatului i se traseaza sarcini suplimentare, timp de lucru suplimentar, protectia muncii e deseori doar pe hartie.Ordonanta asta e binevenita mai mult ar trebui ca niciun act intre angajator si angajat sa nu se semneze fara consultarea unui sindicalist sau a unui inspector de munca.

    • Firmele, chiar daca au profit non-stop, adica se imbogatesc bine-merci, nu ofera un salariu decent angajatilor. Avem produse la raft cu preturi UE , noi salarii prea mici. Ne ajungem de la o luna la alta… Firmele trebuiesc fortate sa creasca salariile.. Nu se poate sa fim tot timpul bagati in seama pt ca am fi forta de munca ieftina; avem creier, putem munci la fel de bine ca altii , si chiar o facem, deci de ce n-am fi salarizati precum ungurii, cehii, polonezii, etc ?

Comentariile sunt închise.

Precizare:
Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.