Politica UE în chestiunea ucraineană la sfârșit de drum

Ultimul Consiliu European al anului 2023 a avut în centrul preocupărilor sale chestiunea ucraineană, după ce eșecul armatei ucrainene în efortul de a recupera teritoriile revendicate și ocupate de Rusia prin mijloace armate a devenit de netăgăduit inclusiv pentru experții occidentali ai dezinformării care cu un an în urmă câștigaseră războiul comunicării cu Rusia, oferind exemplul unei abilități propagandistice apte a fi trezit chiar și invidia unui Stalin sau Hitler. Cele două teme în discuție au fost anexarea Ucrainei de către Europa germană și continuarea sprijinului financiar al UE pentru sporirea producției de morți ucraineni în lupta imperialismului american cu neo-imperialismul rus. La ce concluzii s-a ajuns și care este semnificația acestora?

UN OBIECTIV AL GEOPOLITICII ROMÂNEȘTI: UCRAINA ÎN UE

Consiliul European a decis să înceapă negocierile de aderare cu Ucraina și Republica Moldova. Nu pot omite să spun că ambele au fost obiectivele politicii externe românești din anii 1990 și la începutul anilor 2000.

De pe pozițiile deținute de mine în Parlamentul european am continuat să sprijin atingerea acestor obiective până în anul 2014. Acesta este anul în care a avut loc lovitura de stat de la Kiev, cunoscută sub denumirea de „Euro-maidan”, eveniment marcând substituirea strategiei UE cu privire la Ucraina, la care am fost coautor, prin strategia americană, a cărei idee principală a fost aceea de a transforma fosta RSS Ucraineană într-un avanpost al NATO pe frontul rusesc (la frontiera cu Rusia). În același an aveam să părăsesc și eu Parlamentul european, la expirarea mandatului meu. De atunci, situația Ucrainei s-a schimbat radical, cu precădere după pierderea Crimeii, declanșarea mișcărilor secesioniste din Dombas, eșecul, se pare planificat, al aplicării acordurilor de la Minsk și intervenția armată rusă din 2022.

De ce România a dorit intrarea Ucrainei în UE? Motivele sunt multe.

 

În primul rând, pentru că astfel, în cadrul Uniunii, naționalismul fundamentalist ucrainean ar fi putut fi domolit și regimul politic ucrainean ar fi putut fi democratizat. Vecinătatea unei Ucraine naționaliste și cu o guvernare prezidențială autoritară este (ar fi fost și ar fi) o amenințare la adresa securității României.

 

În al doilea rând, pentru că prin intrarea Ucrainei în UE România ar fi încetat să mai fie o țară de prima linie pe frontul occidentalo-rus. În plus, dacă intrarea respectivă s-ar fi produs, așa cum se preconiza, într-un mediu global netensionat și în contextul unor relații de cooperare între UE și Rusia, ea ar fi putut fi folosită pentru a transforma linia de demarcație între acestea dintr-una de separație în una de comunicare, dintr-o tranșee într-o punte.

 

În al treilea rând, pentru că admiterea Ucrainei în UE cu frontierele sale de 1991 (menținute până în 2014) ar fi permis, prin păstrarea integrității teritoriului cu care s-a desprins din URSS, formarea unei zone tampon mai întinse între România și Rusia. Trecutul expansionist al Rusiei nu putea fi uitat și nu putea fi ignorat faptul că la un moment dat instinctele sale imperiale se vor trezi din nou. Prin urmare, cu cât mai departe Rusia de frontiera cu România, cu atât mai bine. Condiția acestui bine era însă aceea a edificării unei Ucraine civice și multiculturale, democratice, neutre sub aspect militar („finlandizată”) și federale sau cel puțin descentralizate, cu recunoașterea autonomiei comunităților etno-culturale care o compun.

 

În al patrulea rând, Ucraina în UE însemna și spiritualizarea frontierelor româno-ucrainene și astfel aducerea tuturor românilor trăitori în această țară pe teritoriile istorice românești (pierdute în cel de al Doilea Război Mondial) sub un acoperiș politic comun. Aceasta ar fi permis, dacă la conducerea României ar fi fost lideri inteligenți și patrioți, refacerea unității organice a națiunii culturale române, precum și a legăturilor intime culturale, economice și sociale între segmentele ei separate de granițele politice stabilite prin tratatul de pace din 1947; ceea ce ar fi reprezentat o reunificare națională sui generis realizată la bază.

În al cincilea rând, aducerea Ucrainei în UE însemna împingerea Republicii Moldova (Basarabiei) în aceeași direcție. A lăsa Moldova ca o enclavă în spațiul UE ar fi fost complet lipsit de sens geopolitic. În măsura în care frontiera externă a UE ar fi devenit frontiera estică a Ucrainei, nu ar fi fost nimic mai logic decât integrarea Basarabiei în Uniune pe un drum care obligatoriu ar fi trecut prin București. Chiar dacă într-o formulă mai neconvențională, idealul reîntregirii României ar fi fost atins. Cum s-a spus cândva, pentru a împăca dorințele românilor cu opoziția marilor puteri ale lumii (de la est și de la vest, deopotrivă), „toți românii din spațiul carpato-danubiano-pontic se vor găsi în granițele aceluiași stat care se va numi Uniunea Europeană”.

De integritatea teritorială, securitatea și stabilitatea unei asemenea Ucraine depindeau și securitatea și stabilitatea României. De aceea s-a lucrat cu grijă și răbdare, inclusiv în relația cu Rusia, pentru a stimula desovietizarea, democratizarea și europenizarea Ucrainei, precum și pentru a evita transformarea ei într-un stat eșuat din punct de vedere economic și geopolitic, dar hipermilitarizat, naționalist-șovin, revizionist și revanșard. Decât o asemenea vecinătate, preferabilă este cea cu un imperiu rus relativ slab, care va fi obligat, în cele din urmă să se înțeleagă cu puterile alianțelor occidentale din care în prezent România face parte.

PREA PUȚIN PENTRU UCRAINA; PREA TÂRZIU PENTRU UE

UE nu a acționat la timpul și în modul potrivit spre a duce până la capăt o asemenea strategie, susținută, pentru motivele proprii ei evocate aici, și de România. Acum ea se vede obligată să proclame recunoașterea eligibilității Ucrainei ca membru al său, prefăcându-se a nu ști că Ucraina nu este pregătită pentru a negocia intrarea în Uniune. Ceea ce, dacă rămânem la nivelul aparențelor, este prea puțin și vine prea târziu. În realitate, însă, ceea ce se oferă, în măsura în care negocierile pentru admitere se vor încheia cândva (cele cu Turcia, începute în 1999 nu s-au încheiat nici până azi, iar candidatura turcă a devenit, între timp, sub loviturile vremurilor potrivnice, practic, caducă), nu este integrare, ci anexare; nu este aderare, ci ocupație.

Să fim limpezi și să înlăturăm orice ambiguitate. Ceea ce a decis Consiliul european, încălcând procedurile legale care cereau o evaluare prealabilă a Comisiei europene (or Comisia nu avea cum să ateste că Ucraina este pregătită să negocieze preluarea acquis-ului comunitar, decât printr-un fals în declarații), este să înceapă negocierile de aderare cu Ucraina, iar nu să admită intrarea Ucrainei în UE. Admiterea va face obiectul altei decizii care va trebui luată, la vremea ei, într-un orizont de timp imprevizibil, dar, în orice caz, lung, tot printr-un vot unanim, confirmat apoi de un tratat de aderare supus ratificării de către toate parlamentele statelor membre.

Pentru a nu bloca o asemenea decizie bună doar ca simbol în războiul-spectacol, orice șef de guvern inteligent ar fi trebuit să își vândă dreptul de veto pe fonduri europene consistente. A făcut-o doar Victor Orban și nu pentru că este putinist, ci doar pentru că este un bun comerciant. Ulterior, Ungaria va avea toate mijloacele pentru a respinge intrarea Ucrainei în UE; cu atât mai mult cu cât nu a participat la votul pentru începerea negocierilor și, deci, nu și-a schimbat formal opinia expusă în declarațiile prealabile privind opoziția față de ideea admiterii respectivei țări. Indiferent de efectele juridice ale absenței sale de la vot, Ungaria nu și-a asumat nici o obligației morală referitoare la admiterea Ucrainei în Uniune.

ÎNTRE A NEGOCIA ȘI A SE PREDA: NU INTEGRARE, CI ANEXARE  

Ce va negocia Ucraina cu UE? Orice ar fi de negociat, evident, aflată în plin război cu Rusia, ea  va negocia în genunchi.

Apoi, indiferent de poziția în care va purta discuțiile cu rechinii comunitari, Ucraina va fi obligată să renunțe la orice protecție a economiei naționale și totodată să se angajeze că, intrând pe piața internă europeană, va respecta regulile liberei concurențe cu agenții economici din celelalte state membre. Cum poate face toate acestea, însă, cu o economie pe care războiul a pus-o pe butuci? Cum să își refacă Ucraina economia fără să o protejeze? Cum să concureze agenții economici ucraineni pe piața internă a UE fără să își fi reabilitat capacitățile de producție și fără să fi beneficiat de politici protecționiste în acest sens?

Li se va spune că UE îi va ajuta. Cum? Oferindu-le împrumuturi, a căror rambursare va fi garantată cu resursele naturale de care Ucraina încă dispune. Întrucât nimeni nu este gata să aștepte, concesionarea exploatării acelor resurse către agenții economici occidentali va fi realizată imediat. De asemenea, prin negocieri, anticipându-se falimentul unei economii complet nepregătite pentru a intra pe o piață puternic concurențială, se vor pune baze solide pentru dezindustrializarea Ucrainei și vânzarea activelor sale industriale ca fier vechi. Kievul nu are nici un fel de mijloace pentru a rezista, dacă vrea ca negocierile să ducă undeva, iar Bruxellesul este flămând, în vreme ce marile corporații ale profitorilor UE sunt gurmande.

Vor avea loc, în ăst timp, și conferințe ale donatorilor care să mobilizeze fonduri pentru „reconstrucția Ucrainei”. Ele vor fi gestionate tot de SUA și UE care le vor transfera cu trei condiții: i. ceea ce se reconstruiește să nu intre în concurență cu capacitățile similare ale donatorilor domiciliate în țările acestora; ii. fondurile transferate să se întoarcă de acolo de unde au venit sub forma contractelor de lucrări sau furnitură încheiate cu corporațiile occidentale în condiții favorabile acestora: iii. întreținerea, dotarea cu piese de schimb și modernizarea tehnologică (desigur nu cu tehnologii de ultimă generație) a capacităților reconstruite să fie realizate tot de corporațiile occidentale.

Se va putea opune Ucraina unui asemenea asalt, cu mult mai pervers și mai letal decât cel declanșat de Rusia în 2022 prin „operațiunea sa specială”? România, aflată într-o situație cu mult mai bună, nu a putut rezista decât cam prin 1999, după care a devenit o piață de desfacere pentru produsele străine și o economie de sucursale ale companiilor străine.

Desigur, se vor negocia și politicile legate de justiție și afacerile interne. Pe acest teren se va desăvârși ocuparea Ucrainei. Sistemul judiciar va asigura protecția intereselor străine în raport cu orice aspirație națională ucraineană, iar sistemul coercitiv de stat va face ca exercițiul oricărei libertăți cetățenești să fie înghețat. De fapt terenul este deja bine pregătit pentru un asemenea proces de „integrare europeană”, regimul Zelenski, cu scuza stării de război, reducând deja la tăcere partidele de opoziție și presa liberă, precum și etatizând principalele structuri ale societății civile dintre care, probabil, cea mai importantă este biserica.

Împinsă în mașina de tocat a concurenței inegale (ca să nu zicem neloiale) de pe piața internă europeană, ceea ce va mai rămâne din industria ucraineană va falimenta cu brio (sic!), pentru a fi „salvată” prin privatizare de către companiile străine la prețuri de deșeu.

Cu o bază economică lichidată și cu un sistem justițiar și de poliție controlat din afară (de UE), suprastructura politică a Ucrainei nu va putea fi decât una asemenea celei a unui teritoriu ocupat (colonie sau provincie imperială), adică formată din agenți ai puterii de ocupație. Dacă șovinismul național ucrainean a fost încurajat de UE (și, evident, SUA) pentru a se asigura că Ucraina va urî Rusia și se va război cu ea atât timp cât interesele Occidentului colectiv o vor cere, în vederea „integrării imperiale europene” și după transformarea guvernării naționale a Ucrainei într-o butaforie, UE va avea toate motivele să descurajeze orice susținere a identității culturale ucrainene, diluând-o la maxim, întrucât este periculoasă pentru promovarea agendei globalismului politic.

CARE ESTE TERITORIUL UCRAINEI CU CARE VA NEGOCIA UE?

Dacă analiștii care cred că Victor Orban face politica intereselor Moscovei, iar nu ale Ungariei, au dreptate, înseamnă că manevra de a nu participa la votul din Consiliul European pentru a nu împiedica formarea unanimității necesare deciziei privind începerea negocierilor de aderare cu Ucraina este una pe placul Rusiei. Și de ce nu ar fi?

Evident, negociatorii UE nu vor putea accepta nici o înțelegere cu Guvernul de la Kiev care angajează teritorii aflate în afara controlului acestuia. Așa stând lucrurile, vrând-nevrând, în fapt, se va ajunge la conturarea unui acord de aderare care va trasa și noile frontiere ucrainene pe aliniamentele la care a ajuns armata rusă. Punerea de acord între această Ucraină de fapt, membru virtual al UE, și Ucraina de drept, se va realiza, ulterior sau în paralel, prin tratatul de pace cu Rusia.

Așadar, negocierile cu UE vor organiza o Ucraină diminuată, așa cum și-au dorit-o mereu atât Germania și celelalte puteri occidentale ale nucleului dur european, cât și Federația Rusă, acomodând psihologic societatea ucraineană și comunitatea internațională cu noile ei granițe.

Pe de altă parte, unei Ucraine hipernaționaliste și hipermilitarizate, Rusia îi va prefera, fără dubiu, după amputarea teritoriilor istorice rusești locuite majoritar de ruși, rusofoni și rusofili, o Ucraină luată în custodie de UE, castrată politic, economic și identitar. UE va desăvârși astfel opera de desființare a unui stat suveran autentic ucrainean, pe care Rusia nu a putut-o duce până la sfârșit sau nu s-a obosit să o ducă.

Nu este exclus ca unanimitatea realizată prin artificiul procedural maghiar (în speță, sub aspect juridic, întrucât tratatele nu prevăd posibilitatea abținerii constructive, practic, nevotând împotrivă, Ungaria a votat pentru), cu siguranță, negociat și convenit anterior cu protagoniștii UE, la un preț bun pentru Budapesta, să ascundă un acord între Moscova și Bruxelles, fără îndoială aprobat de Washington, disperat să se extragă din viesparul ucrainean. Obiectul unei atari noi „înțelegeri de procentaj” ar fi partajarea Ucrainei ca bază a unui tratat de pace care să pună capăt actualului conflict dintre Occidentul colectiv și Rusia referitor la și purtat prin Ucraina. Detaliile tratatului urmează a fi negociate în perioada următoare, probabil, sub aspect formal, între Moscova și Kiev, pentru a salva fața Washingtonului nepunând oficial în contul politic și moral al acestuia pierderea războiului ucrainean și abandonarea Ucrainei. (În realitate, negocierea nu poate fi decât americano-rusă și nu poate avea nici o valoare practică fără implicarea și garanțiile SUA, care vor depăși sfera problematicii ucrainene stricto sensu.)

SPRIJIN PENTRU VICTORIE SAU SPRIJIN PENTRU CAPITULARE?

Discursul prin care Ursula von der Leyen a cerut noi fonduri pentru sprijinirea efortului de război al Ucrainei și a reconfirmat solidaritatea UE cu Ucraina atât cât nevoile concrete o vor impune și un singur ucrainean va mai rămâne în viață, a introdus o nuanță pare-se rămasă în afara atenției celor mai mulți observatori, dar care este esențială, ea definind un nou obiectiv al sprijinului occidental. De astă dată nu a mai fost vorba de a ajuta Ucraina să obțină victoria în războiul cu Rusia și să elibereze teritoriile secesioniste ocupate de ruși, ci să dobândească o poziție solidă de pe care să poarte negocierile de pace. Noua țintă este, așadar, o negociere de succes, iar nu o victorie militară decisivă.

Acest sprijin suplimentar nu va sosi, însă, întrucât alocarea lui a fost blocată de astă dată de „calul troian” de la Budapesta. La urma urmelor, nu poate fi un stimulent mai bun pentru președintele Zelenski de a lua calea negocierilor, chiar dacă ea seamănă cu drumul Canossei, decât oprirea alimentării cu mijloacele necesare continuării unui război deja pierdut. Dacă eu mai știu cum se petrec lucrurile la Bruxelles și cum așa zisul veto niciodată nu exprimă opoziția fermă a unui stat membru (în condițiile inegalității politice și economice a membrilor, recurgerea pură și simplă la un vot de blocaj este pur și simplu imposibilă, întrucât „rebelul este suspus imediat unor măsuri de retorsiune insuportabile), ci alibiul unui compromis convenit în culise pe care unii dintre protagoniști nu vor să și-l asume oficial, votul negativ al premierului maghiar referitor la ajutorul financiar european s-a convenit la pachet cu acceptul tacit al începerii negocierilor cu Ucraina și, desigur, cu deblocarea unor fonduri europene (modesta sumă de zece miliarde euro) în folosul Budapestei.

Așadar, anul 2024 se anunță a fi anul în care politica UE privind criza ucraineană va atinge capătul drumului. Un drum despre care de la început se știa că este înfundat; un drum tragic și însângerat, pe care Occidentul colectiv a cumpărat cu banii cetățenilor europeni (inclusiv români, desigur) vieți de ucraineni spre a-și tranșa rivalitățile imperiale cu Rusia.

Dacă cineva mai vrea să dea acum un sprijin real Ucrainei, acesta nu este unul în bani sau arme, ci un sprijin politic. Occidentul colectiv care a sacrificat Ucraina ar trebui să își mobilizeze întreaga capacitate de influențare, toate resursele politice și economice pentru a negocia direct cu Rusia un acord apt a salva cât mai mult din ceea ce se mai poate salva pentru Ucraina, respectiv pentru a permite supraviețuirea unui stat-națiune ucrainean, viabil și în siguranță; o siguranță durabilă dobândită pentru el și pentru vecinii săi.

Dă-le, Doamne, Occidentului colectiv euro-atlantic, dar și Rusiei, mintea cea de pe urmă pentru a readuce pacea în casele noastre, și ai milă de nefericita Ucraină!

Abonează-te acum la canalul nostru de Telegram cotidianul.RO, pentru a fi mereu la curent cu cele mai recente știri și informații de actualitate. Fii cu un pas înaintea tuturor, află primul despre evenimentele importante, analize și povești captivante.
Recomanda 15

39 de Comentarii

 1. Păi ursula e sigură că va fi aleasa in continuare și a creat planul bugetar pentru incă patru ani de război cu rusia.. Deci mai pe șest UE, care ți-a promis pace și prosperitate, declarat e in război cu Rusia,. Ai știut asta bre ??. Și pe deasupra te obligă la plate cheltuielilor de rezbel, fără să te intrebe iți ia banii din buzunar..Te obligă la război.. Deci,..ai gândit vre-o dată in ce rahat te scalzi ??

 2. Doar că Prim-adjunctul Rus la ONU, Dmitry Polyansky, tocmai a declarat că Urcaca a pierdut șansa unei păci negociate.
  Și nu mai poate decât să CAPITULEZE !
  Thanks a lot, Boris Johnson…
  măRog…😜

 3. …romania nu a rezistat decat pana prin 1999?…pai, cine a tradat?…mai bine spus, cine s-a spaguit si ne-a adus in halul in care suntem acum?…niste idioti cu ifose de politicieni, cum esti si matale, nea autorule!…chiar in preambul iti recunosti vinovatia in declansarea acestui razboi, chiar asa, cu o mandrie prosteasca!…va sa zica, stiind , cunoscand intentiile amerlocilor de a face un avanpost nato in coasta rusiei voi, marii strategi, marii politicieni ai curului va gandeati ca rusia va inghiti acest lucru pe nemestecate?…si v-a mers!…dar, cum sa nu va mearga, vazand primul comentariu, exceptional, ca de obicei, sa citez…functionalul nu a inteles nimic, a ignorat esentialul, si anume faptul ca aceasta decizie de a trece peste intelegerile facute in 89 a condus la ceea ce asistam acum…rezultatul este exact pe dos, chiar vom fi in prima linie-granita cu rusia- iar rusia chiar are motiv sa se comporte belicos cu noi, din cauza unor capabili ca tine!…

 4. Ce atata văicăreală pe capul ucrainenilor de azi !??. Poate ca au uitat ca in anul 2019 dictatorul neo-nazist Zelenski ameninta Rusia la sugestia lui Joe Biden,cu razboi,…acum ucraineni au ce au cautat!. Ucraina in anul 2024 sa zica „merci” daca mai ramane cu 50% din teritoriu si iesire la Marea Neagra.

 5. „Se va putea opune Ucraina unui asemenea asalt, cu mult mai pervers și mai letal decât cel declanșat de Rusia în 2022 prin „operațiunea sa specială”? România, aflată într-o situație cu mult mai bună, nu a putut rezista decât cam prin 1999, după care a devenit o piață de desfacere pentru produsele străine și o economie de sucursale ale companiilor străine.”

  Bine ca recunoasteti prin aceasta analogie ce „negocieri de succes”ati intrprins in toata perioada de preaderare,pina in 2007 .dvs.si „echipa”care nu era in timp de razboi,era doar timpul urit mirositor,erati disperati sa abandonati o Tara, care nu era a voastra,adusa in starea in care este acum.
  Stiati totul dinainte ,ce va urma,deci premeditare,ce incadrare juridica are,doar sunteti jurist!
  Rugaciunea pt.Ucraia,ce vrea sa insemne,ce inseamna mintea cea de pe urma?
  Ca dupa ce comiteti crimele prin premeditare si complicitate,punind umarul la ele,cu destepti care mai de care mai destept,
  Dumnezeu sa intervina?A fost vreo clipa gindul la Dumnezeu,in timpul constructiei pina in 2007 si dupa,pina azi pt.a se indrepta ceva, a se opune cineva ,cuiva, a se opri tavalugul casapirii popoarelor si uciderii a milioane de oameni?
  V-au intimidat „elitele”ideologice si militare ale „Occidentului colectiv euro-atlantic”?
  As spune suportati,dar din pacate prin aceste legaturi cu Satanele,suporta alte milioane de mireni atrasi in jocul celor care acum „vor sa-si spele fata”,dar zoaiele de pe fetele lor mascate vor curge mult acoperind hidosenia groasa.Va fi atinsa oare o masa critica a celor care ies din somn si se constientizeaza de la cititul de povesti stufoase si din pacate aparent verosimile, la fapte, pt.a se reconstrui realitatea ?
  Care realitate?Aia fara euro-atlantic ,Casa de Toleranta UE si SATANE!

 6. Ginerica a lui COMINTERNISTUL Silviu Brucan, PROFI Severin, nu stie sa gandeasca decat in FRONTURI si sa mistifice realitatile ce sunt legate de URSS-Stalin-Hrusciov-BREJNEV—Gorbaciov-Eltzin-Rasputin!!! Titlul il arata in adevarata lumina in fama de sfidare crasa a GENOCIDULUI comis de KSAGHEBISTUL Rasputin asupra POPORULUI EROU UCRAINEAN si STATULUI SUVERAN Ucraina!!!

  LOVITURA DE STAT SOVIETICA din 2014 numita Maidan a fost PRETEXTUL ANEXARII Peninsulei UCRAINENE Crimeea si DECLANSARII MACELULUI BOLSEVIC CIVIL in Donetzk si Lugansk!!! TERORISTII care au tras asupra MITINGISTILOR care protestau contra SLUGII lu Rasputin de
  cateva luni in sir, in acest rastimp nesfarsit curatindu-si pustile cu luneta in asteptarea ORDINULUI de la Moscova!!!

  Poate sa ne spuna PROFI Severin:

  Ce au intreprins impotriva celor DOUA ACTE BRUTALE DE FORTZA noii LIDERI instalati dupa LOVITURA DE STAT SOVIETICA pana la accederea la putere a EROULUI NATIUNII UCRAINENE Zelenski? Care e deosebirea dintre noii LIDERI sovietici ucraineni si de ex. Emil Constantinescu care a fost varful de lance al unei INSCENARI URIASE de „opozitie democratica” la BOLSEVICII lui Ilici GENOCID? si:

  Cu ce ARMAMENT si cu ce FINANTARE au putut TINE LA RESPECT ani in sir O ARMATA UCRAINEANA PUTERNICA o adunatura de TERORISTI SOVIETICI LEGENDATI in Lugansk si Donetzk? ARMATA UCRAINEANA care tine piept de DOI ANI glorioasei in CRIME CONTRA UMANITATII de la infiintarea cu 105 ani in urma Armate ROSII!!!

 7. Va spunea Putin la Minsk 1,hai bei, federslizati Ucraina și neutralizstio și la asta ne oprim.. Nu, lăcomia a luat-o înainte.. Ce scarbe.. Credeti ca Putin nu știa cine e Porosenco…
  Va spunea omul în 2014 să schimbări puterea prin alegeri dă nu prin Maidan..
  Rușii știau cine a vrut să-i lichideze pe slavi.. Ursula mamii voastre de proști funcționali.. .

 8. Analiza ,,realist-suveranista” a domnului Severin pleacă de la o premisa eronata: ,,statul suveran autentic ucrainean” nu exista. Exista în schimb un stat de jure, si mai putin unul de facto. Care vreme de peste 30 de ani a fost diluat sistematic de mafioți interni in cardasie cu unii externi. Pana când a devenit un stat cvasi-esuat. ,,Specialii” din Ucraina o vor duce bine și după integrarea europeana. O portie mica din ,,reconstrucția Ucrainei” le va reveni și acestora. Una mai mare le-a revenit deja în timpul razboiului. Germania, în schimb, dar si alte state care-si vor tăia partea leului din ,,reconstructia Ucrainei” isi vor rezolva diferite probleme, inclusiv evitarea crizei economice și ascensiunea politica a partidelor anti-sistem. Adica mai putin neoliberale, curent de idei – si de influenta geoeconomica si geopolitica – al cărui fervent susținător era candva domnul Severin. Altfel, pentru majoritatea cetatenilor ucraineni integrarea europeana e o alternativa incomparabil mai buna cu razboiul. Desigur, ,,reconstructia Ucrainei” si tranziția europeana va produce mulți pierzători ca și în alte state lovite in plex de neoliberalismul radical.

 9. Un fake de presa .Luate punct cu punct niciuna dintre zicerile de fata nu rezista adevarului .Un simplu adevar ar trebuie sa ne descreteasca fruntile .Daca comparam UE din anul 2021 cu UE din anul ,deja sosit, 2024 nu putem sa nu observam diferenta .UE nu avea alternativa .UE trebuia sa devina si o mare putere militara desprinsa de legaturile ei traditionale cu Rusia .O Rusie vadit revansarda si implicata politic si social in UE trebuia scoasa din joc .Tot ceea ce vedem ca se intimpla este doar parte a reconstructiei Europei acolo unde Rusia nu isi mai poate baga coada .Pe scurt.UE isi aduce aproape (in prima faza )Rep.Moldova ,Ucraina (partea ei europeana ),Georgia urmind ,intr-un viitor de doar ciitiva ani sa isi reintregeasca si sa isi refaca ,ca un intreg, tot ceea ce teritorial ii apartine „Bartrinului Continent ”.Desprinderea de Rusia , refacerea legaturilor cu intreaga lume Occidentala si aliatii ei, dezvoltarea inarmarii devenita posibila o data cu invazia Ucrainei, federalizarea UE , cresterea numarului de membrii ai NATO, dezvoltarea fara precedent a legaturilor militare si cu Ucraina ,formarea unui NATO 2 in Pacific , dezvoltarea oferita prin PNRR ,inarmarea Germaniei si Japoniei ,cresterea numarului de miliari din forta de reactie rapida a NATO,vinzarile uriase de armament (Franta a depasit vinzarile Rusiei),mutarea granitelor NATO ce putin la nivelul actualului aliniament si multe alte decizii devenite istorice fac parte din ceea ce vedem ca se intimpla .SUA deja a oprit prin lege posibilitatea ca un Presedinte american sa poata scoate ,prin decizie singulara, SUA din NATO .Discutiile pe sumele de bani oferite Ucrainei se vor opri si Ucraina va primi tot ceea ce i s-a promis .Deocamdata UE si Germania preiau povara .Toate acestea si multe altele, unele vazute si altele nevazute , nu puteau exista daca Rusia nu invada Ucraina .In razboi ca la razboi .

 10. Nu numai TERORISTII SOVIETICI din randurile Armatei ROSII si ai Armatei ucrainene au declansat de pe ACOPERISURILE CLADIRILOR GUVERNAMENTALE FOC DE VOIE asupra MITINGISTILOR, ci si ORGANELE DE ORDINE au declansat REPRESALII prin FOC DE LA MICA DISTANTA
  si restul instrumentarului represiv de tip SOVIETIC!!!

  Intre ticalosii Mare urs siberian IREDENTIST si Cernowitzeanu zis si Edelweis of Calarasi IDENTITATEA E PERFECTA in „cuget si nesimtiri”, ba chiar si „dan” si restul sclavetilor din HAITELE Cpt core/Core, pe care Ciclopu din avanposturi il apara infam!!!

 11. .Legile vor fi modificate si toate activele sovietice existente in tarile Occidentale vor fi confiscate si oferite Ucrainei .Cozile de topor ce sunt inca parte a deciziei venite de la Moscova vor fi scoase din jocul politic si economic . Daca facem strict referire la controfensiva mult asteptata de unii inca nestiutori in ale militariei nu putem decit sa observam cum nici rusii si nici ucrainienii nu au forta necesara sa intre in controfensiva .La nivel declarativ multe se pot spune dar militar iti trebuie cel putin un milion de soldati ca sa intri in contraofensiva pozitionati strategic pe un front imens de 1200 de km .In paralel ai nevoie de cel putin 500 de avioane si de 1000 de tancuri ca sa poti face o bresa in apararea celuilalt .Cum asa ceva nu exista nici cel mai nating caprar nu isi imagina apartitia vreunei ofensive .Oricum ar fi si rusii si ucrainienii au nevoie de un spatiu imens de demarcatie ,ce trebuie sa separe pentru zeci si zeci de ani, Europa de Rusia .Acest spatiu vital este deja cunoscut el fiind parte a distrugerii totale .Daca unul dintre cei doi combatanti incearca a duce la indeplinire o contraofensiva viabila, cu sanse clare de succes , atunci ne vom afla in fata unui dezastru nuclear fie el asumat fie doar provocat ce va separa rapid cele doua armate .Una peste alta totul se schimba cu rapiditate .Fara Putin si razboiul lui revansard nimic din toate astea nu se putea intimpla .

 12. …cata naivitate!…toata lumea se inghesuie la reconstructie dar nimeni nu se intreaba daca vor putea reconstrui pe teritoriul federatiei ruse…pt ca, nu-i asa?, putin tocmai a spus ceva despre teritorii istorice ruse, odessa samd…mai spun unii de puternica ue, si marea forta armata, omitand sa-si aminteasca ce a spus seful armatei nemtalailor si anume faptul ca marea si puternica armata germana poate lupta doar 2 zile…iar marea economie a zonei euro este sublima dar a inceput sa intre in recesiune…cu adevarat, multi au sarit gardul balamucului!…

 13. Adrian Severin, o Iuda si o ruda a Anei Pauker, fara sa ne referim in niciun fel la etnia lui, ca nu suntem rasisti, a facut iar o gaura in averea noastra romaneasca. Dumnezeu poate ca o sa te pedepseasca…

 14. „sfarsitul nu-i aici…”
  Alegerile parlamentare si prezidentiale din Ucraina din 2024 sunt sub semnul intrebarii… daca parlamentarele mai au o sansa, cele prezidentiale sunt anulate de legile neo-naziste promovate de clica de la Kiev !
  Interesant articol din care reiese un singur lucru clar: retrocedarile teritoriale furate de Ucraina de la vecini se pot obtine print tratative cu Ucraina sau cu Rusia… Poate cu Rusia am fi avut o sansa daca nu eram condusi de imbecili, dar cu Ucraina nu e nicio sansa.
  Rep.Moldova e prinsa intr-o menghina geopolitica si etnica pentru ca e sfatuita de neonazistii occidentali sa o ia pe calea Ucrainei si sa legifereze legi naziste pentru interzicerea drepturilor fundamentale ale minoritatii ruse pe teritoriul Rep.Moldova. Inceputul e facut, reteta ucraineana a fost aplicata, dar moldovenii s-au oprit la timp: enclava pro-rusa e constituita la fel ca-n Donbass, numai ca moldovenii n-au legiferat confiscarea proprietatilor rusilor si incalcarea drepturilor fundamentale si s-au abtinut in a bombarda si omori civilii rusi din Transnistria… Pasul 2 e facut si asta: lovitura de stat prin „alegerea” slugii americane „Mamaia Sandu” in functia de presedinte !
  Solutia este simpla: NEGOCIERE cu RUSIA, NU cu SUA sau cu Europa !!! SUA si Europa stiu un singur lucru: exterminarea si expulzarea rusilor de pe teritoriul Rep.Moldova !!!
  Slava Z !

 15. Nu va faceti iluzii .Putin aidoma lui Girbaciov a facut posibila interventia UE ce aduce aproape toate celalalte natiuni europene(imperiul se reface ) asa cum partial s-a intimplat in 1989 cind Girbaciov a renuntat fara lupta .Rusia lui Putin nu este naiva dar Putin nu a dorit sa ramina in istorie asociat cu dezmembrarea Federatiei si pentru asta a pornit la lupta .Finalul este cunoscut inca din primele zile ale razboiului .Cautati vechile harti ale Europei si o sa intelegeti ce se intimpla cu adevarat .In spatele lor sta intreaga industrie de armament ruso occidentala .

 16. …europa nu mai are sanse daca nu isi schimba orientarea, si nu ma refer aici la cea sexuala, ca pe-asta o tot promoveaza…brics-ul are deja cateva elemente esentiale care fac din aceasta organizatie, uniune, cum vrem sa-i spunem, cea mai mare putere economica la nivel global: detin 60;70% din materiile prime la nivel global, cu sanse enorme de a ingloba pana la 95/98% din total-vezi aderarea tarilor din golf, america de sud, fostele colonii din africa samd; tarile membre si candidate constituie mai mult de jumatate din populatia globului, populatie activa, harnica si fara prea mari pretentii salariale; si, cel mai important lucru, toata aceasta constructie are la baza, spre deosebire de cea amerloca, relatia de cooperare reciproc avantajoasa intre statele participante si nu japca, jaful, crimele pe care s-a constituit influenta de peste ocean…ioropa va trebui sa se bazeze doar pe ce mai are pe continent…si nu prea mai are pe ce…cam asta este realitatea, trista dar adevarata…

 17. Poate sa -mi spuna cineva pe unde a umblat de doua luni SCLAVETELE SOVIETIC din HAITELE ceausiste ale Cpt core/Core, Vanatorul de troli? Si-a DEMASCAT VREUN CAMARAD ca fiind CLONA/TROL? Parfumul dejectiilor sale il tradeaza pe marius, secsistul ticacalos al HAITELOR reunite…Acesti gigei/gica numesc IMPERIUL SOVIETIC „federatia rusa”, imperiul fiind compus din numeroase COLONII NERUSE
  tinute in ROBIE de secole!!! TROLII SOVIETICI isi fac datoria cu indaratnicia im bacila a lu Cpt core/Core…

 18. adrian severin e deja uitat,tratatul sau semnat cu Ucraina in 1997 i-a pus capac inca de acum 25 de ani

 19. de unde sa stie el ca HUNgariei ii va fi blocat dreptul de vot in UE conf art 7 in ianuarie 2024 cand vor da 50 miliarde Ucrainei

 20. @bunul samaritean.
  batzi cimpii..rusia nu e in razboi cu nici un stat in afara de ukraina.
  confiscarea banilor rusesti din bancile europeene si directionarea lor catre ukraina reprezinta un act de razboi..
  si nu cred ca ‘burtosii’ din west au chef sa se i=a la trinta prin namoale cu rusnacii traitzi prin siberia..
  dati burtzile jos intii si dupa aceeia mai vorbim..belicosi si inconstientzi ce sintetzi
  confortul, bunastarea, jocul pe calculator, traiul fara efort fizic nu ii face pe westici aptzi sa se tavaleasca prin noroaie si transee
  si mintea le e incetinita din cauza confortului si cliseeleor cotidiene..
  capacitatea de improvizatie e scazuta …in lumea vestica…
  pune un westic sa repare o masina…si ai sa vezi ca nu e in stare nici sa diagnosticheze cauza…d-apai sa repare
  nu va mai uitatzi la filme cu Rambo…realitatea e alta…

 21. Evident ne este !
  Întregii Căi a Laptelui Bătut șamd.
  Eu vă tot spun, da’ voi nu vreți să mă credeți:
  Iar pRosteZ cu nick-uri multiple, da’ am schimbat placa.
  Unde sunt vremurile când VITEJII Urcaci defilau sub Zidurile Kremlinului, iar URSULA deZmembra Rusia și trecea la jefuirea ei temeinică, pe modelul Coloniilor Eșuate din vremea Betivanului Elțin ?
  Și Putin incă n-a MUTAT DECISIV, așteaptă calm…măRog…😜

 22. Un mic amendament… in anul 2014 lanukovici a respins Acordul de asociere al Ucrainei la Uniunea Europeana, asta i-a pecetluit soarta.Ce s-ar fi intamplat daca in anul 1995 Romania ar fi refuzat sa depuna cererea de aderare la Uniunea Europeana? Ar fi zburat PDSR -istii ca floricelele de pop corn spre statia spatiala MIR cu Iliescu in frunte calare pe Melescanu.

 23. Halcile cucerite de Moscova vor avea vreodata recunoastere internationala? Nu cred ca le vor fi acordate aceasta recunoastere teritoriilor in ,,litigiu”….Isi permite UE sau SUA sa cedeze atat de usor in Ucraina? Razboiul costa bani, dar oricand UE+SUA+Canada+Coreea de Sud+Japonia pot pune mai multi bani decat Putin pe masa jocurilor geopolitice….Pe coltul lui Putin, Zgarcitul Xi cauta sa faca profit mai de graba.

 24. …sărmana naivitate!…paradigma spalatilor pe creiere, banii!… banii actuali sunt doar hârtie, tipărită în neștire de perdanți…

 25. Din nou domnul profesor Severin se face ca nu stie si elimina factorul dominant al acestui conflict : evreimea globalista ! Deci nu este vorba de SUA, de U.E.(si mai ales a Germaniei) ci exclusiv a evreimii globaliste care vrea sa faca pe teritoriul ce va ramane din Ucraina , ceea ce a visat inca din timpul primului razboi mondial : un stat sionist. Nu a putut in 1916 cu toate insistentele americanilor (care de aceea au intrat in razboi ) si au lucrat pentru Palestina care le-a iesit. Acum iata, au sansa unui al doilea stat sionist !! Si SUA si U.E.-ul sunt presati puternic !

 26. Analiza D-lui Prof. Adrian Severin, foarte solid si competent argumentata, ca de obicei, nu include, de aceasta data, din pacate, varianta cea mai plauzibila (se contureaza vazand cu ochii) si anume aceea in care RUS va dicta toate conditiile si detaliile incheierii conflictului din UKR…

 27. @nicu olahus
  definitzia sionismului..este trimiterea unui evreu in israel pe banii altui evreu…
  doar doar nu or ajunge in america si ai de acolo sa aiba deaface cu ei…
  mai vrei…ceva

 28. Foarte bun articolul. Eu totusi sunt de parere ca Rusia va decide cu SUA cum va avea loc capitularea Ucrainei, avand in vedere ca Uniunea Europeana s-a dovedit a fi un vasal al statelor unite si o uniune mai mult politica decat economica, neluand in considerare interesele ei si ale statelor membre, ci stabilind politica de finantare a unei tari care nici nu avea statut de candidat pana anul trecut.

 29. Severine nu stiu daca eshti pe lista mortzii Myrotvotets in compania ilustra a profesorului Marga dar sigur dupa victoria nazishtilor pushi de CIA la Kiev vei fi ucis de ei shi tu shi profesorul Marga shi multzi altzi Romani deci ar trebui sa intzelegi ca o U-Kraina nazista shi hiper-militarizata, cum este ea azi,nu poate fi acceptata de nimeni, in nici-un caz de Romani indiferent ce granitze ar avea ea. De la U-Kraina nazista de azi putem ashtepta doar exterminarea Romanilor inca in viatza in Bucovina, Bugeac shi Maramureshul de nord urmata de ocuparea militara a Basarabiei shi exterminarea Romanilor de acolo. Doar infrangerea categorica a U-Krainie naziste de azi shi restituirea pamanturilor Romaneshti furate de Hitler aliat cu Stalin poate evita aceste tragedii.

 30. ucraina a fost condusa de 4 jidani la vedere plus…ce-a ajuns se vede …jidanii aduc moaarte distrugere si tradare …

 31. Pentru acest articol si pentru altele anterioare referitoare la conflictul ukran-rus, dl Severin este sau va fi pe lista neagra de la Kiev! Nu stiu, dar chiar are interdictie de calatorie in Ukrania. Poate incearca cu o vizita la Cernauti. In ce priveste tratativele de aderare ele sunt la mana oricarui stat membru UE, care poate avea pretentii. Dar intrarea efectiva este la mana Ungarie si poate chiar a altora.. Viziunea asupra Ukraniei este chiar apocaliptica, inspirata si din ce i s-a intamplat Romaniei..

 32. …chapline, iti spun eu unde am fost, vad ca mi-ai simtit lipsa!…si nu au fost chiar doua luni…cu intermitente se aduna maxim o luna…am fost de vreo trei ori in italia la niste intalniri cu suveranisti din europa… o singura data in spania pt o problema pe care nu put sa o dezvalui, chiar daca vad cat de dedicat imi esti…si ultimele doua zile le-am petrecut in serbia, tot cu treburi care nu se spun…multumit?…nu mai nega realitatea, vezi ca este un articol proaspat despre situatia reala de pe frontul ucrac…stii, chiar daca inchizi ochii, baubaul nu dispare, este tot acolo, doar nu-l mai vezi…a!…pot sa-ti spun unde voi fi, cu multa munca si diplomatie, in decembrie 2024: la moscova!…

 33. Intrarea Ucrainei in UE? O vrajala! In primul rand , Ucraina este in razboi, deci nu are cum sa intre in UE! Nu poate intra in UE, cu razboi cu tot. Nu se poate! Cu ce granite intra Ucraina in UE? Care sunt limitele ei teritoriale ? Este o tara stabila ? Cucu , cucu! SUA si UE, ii aburesc ochelarii lui Zelenski! UE,ne abureste si pe noi ; stiti cu ce! Si ce face Romania ? Pai, ce sa faca? ..”si dai si lupta, si dai si lupta neicusorole,” ar fi spus Caragiale

 34. (I): NU, @Severine, fiindca-n Ucraina N-AI DE-A FACE C-UN POPOR!!! Tara e-n situatia României de la 1918, însa cu uri ireductibile între minoritatile ei nationale: polonezii din Ucraina-i urasc pe ucrainienii „de sânge” – fata de care au si revendicari teritoriale si-un genocid comis de ultimii, la vremea lui Bandera – , românii, ungurii, rusii … . Ori, BINE-ai vazut ca ROMÂNIA NICI ACUMA NU-I O TARA UNITARA, c-un SINGUR POPOR: fiecare nationalitate-si trage turta pe spuza ei (alegerea lui Johannis în functia suprema fiind, si ea, o dovada, si-nca majora). Tu însuti ai facut jocul SUA naziste când ai fost de acord cu intrarea Ucrainei în UE, organizatie amorfa, devenita un BALAST, fiindca nu produce nimic: NICI INDUSTRIE, NICI AGRICULTURA, NICI CULTURA, NICI TRADITII, NICI POPOARE, NIMIC. SUROGAT INDIGEST. „Poporul” „european”= gaselnita americana, de ne-nfulecat. Mai ales ca nici poporul american nu exista, în realitate: cum zgârii putin, cum dat de straturile lui indigene, anglo-saxone, germane, rusesti, franceze, spaniole, mexicane, poloneze, negrii africani si-ai altor puteri coloniale – Anglia, Franta, Belgia, Olanda, etc. Daca vrei o UE cu (parti din) Ucraina cu tot, tara sa fie-mpartita-n componente:la România, Ungaria, Polonia, teritoriile istorice, însa FARA aderarea resturilor Ucrainei la UE, fiindca tipii, rusofoni sau evrei, adica tzarani, oraseni si negustori sau oameni ai cartii, NICI NU VOR (n-au chef sa-si uite traditiile, culturile, religiile, si sa traiasca-ntr-o ambianta PROTESTANT – împotriva naturii, mai ales ca PROTESTANT, dar si CATOLIC = VÂNATOARE DE VRAJITOARE).

 35. (II) : Si ce faci cu teritoriile care le apartin Rusiei si SUA (Nuland si Blinken, al doilea, infinit mai inteligent si rational decât prima, sunt ucrainieni evrei, cu rude evrei în RUSIA, la fel multor celebritati americane, de altminteri)? Si-i uitam pe Robinette, care au proprietati si afaceri în Ucraina, Burisma, Monsanto si Black Rock, proprietare a 1 sau 2/3 din taritoriul asa-zisei „tari”. Un fel de uniune mondiala, dar nu a românilor liberi, ci UE-Rusia-SUA, în care, Rusia, putere armata, economica si financiara, UE, falita si SUA-n refacere, daca mai au cum, dat fiind ca $ -ul = apa chioara, Bretton Woods = praf si pulbere, si datoriile = calea regala spre-o decadenta desavârsita. Scrii prostii. Despre un drum spre iad, pavat cu bune intentii.

 36. Uite cine face gheo-strateghiia Okțidentală! HAHAHA! …uite cine, cu vechime dă 20 dă ani în fon’țîia dă Prostănac, a fost numit vițăPrezidea a’ N.A.T.O.:
  https://www.cotidianul.ro/geoana-da-ca-sigura-intrarea-ucrainei-in-nato/
  HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA!
  „…deblocarea unor fonduri europene (modesta sumă de zece miliarde euro) în folosul Budapestei”?
  Ăia SUNT BANII Ungariei, îi aparțin DE DREPT, p’în P.N.R.R.-ul național aprobat în colectivu’ dă la Bruksăl. N-a fost nici un cadou făcut lui Orbán Viktor! …iar restul dă 13 miliarde sunt LA FEL, ai Ungariei, și-i va primi, OBLIGATORIU, cel mai tîrziu în iunie, în lamenturili șî konfutzîia postacilor pro-N.A.T.O. dă Bukale, șovini, dă a’ci dă pă forum!
  „…cu Guvernul de la Kiev […] se va ajunge la conturarea unui acord de aderare care va trasa și noile frontiere ucrainene pe aliniamentele la care a ajuns armata rusă”?
  Păi, aliniamentele la care va ajunge Armata Rusă în următoarele luni vor fi frontierele cu Polonia, Slovacia, Ungaria și Rromînistan! Fraier ar fi, Putin, să nu profite de oportunitate, și să TERMINE Ukraina INVENTATĂ CA STAT DE Kaiser la 1918 și transformată în stat NAZIST dă amerloci în 2014, și să anuleze dialectul rus (inventat acu’ dă amerloci ca „limba ukraineană”) ce s-a dezvoltat AIUREA în jurul Kievului, fosta primă capitală a Statului Rus.
  Hallelujah, brothers……[Rumburak]

 37. Daca „imperialism Rusesc” se numeshte apararea propriilor compatiotzi Rushi supushi genocidului de calaii nazishti pushi de CIA la Kiev nu pot decat sa regret ca nu exista shi un „imperialism Romanesc” care sa-ii salveze pe Romanii din Bucovina, Bugeac shi Maramureshul de nord ucishi shi ei de calaii nazishti pushi de CIA la Kiev. Mii de Americani din mishcarea „Black Lives Matter” au protestat impotriva genocidului politziei din SUA impotriva „Rushilor” din Alaska, Washington, Oregon shi Hawai.

 38. Samaritene, Samaritene, iar ai prins viteză? ..„cresterea numarului de membrii ai NATO, dezvoltarea fara precedent a legaturilor militare si cu Ucraina, formarea unui NATO 2 in Pacific..„ Bravo, nene!Tot globul în NATO, de ce nu tot Universul? Te propun Secretar General, că Stoltembleg și Prostănacul nu știu să găndească în timp și spațiu, în timp ce tu, Bibicule, ca tine mai rar!

Comentariile sunt închise.

Precizare:
Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.