Proiecte Hidroelectrica și Romgaz, scutite de evaluare de mediu și de interdicția defișării

Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea de aprobare a Ordonanţei de urgență pentru stabilirea unor măsuri privind obiectivele de investiții pentru realizarea de amenajări hidroenergetice în curs de execuție, precum și a altor proiecte de interes public major care utilizează energie regenerabilă, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Astfel, zece proiecte Hidroelectrica și unul al Romgaz vor fi  scutite de evaluare de mediu și de interdicția defrișării.

”Având în vedere caracterul strategic al proiectelor de investitii pentru realizarea de amenajări hidroenergetice și faptul că finanțarea europeană prin planul de măsuri REPower EU presupune o perioadă redusă de timp pentru evaluare, este necesară asigurarea posibilității realizării acestora până în anul 2026”, se spune în nota de fundamentare a OUG. Prin finalizarea și punerea în valoare a proiectelor hidroenergetice din anexa la ordonanța de urgență, respectiv:

1    Amenajarea Hidroenergetică a râului Jiu pe sectorul Livezeni – Bumbești

2    Amenajarea Hidroenergetică  a râului Olt defileu pe sectorul Cornetu – Avrig

3    Amenajarea Hidroenergetică Pascani pe râul Siret

4    Amenajarea Hidroenergetică Răstolița

5    Amenajarea Hidroenergetică Surduc Siriu

6    Amenajarea Hidroenergetică a râului Siret pe sectorul Cosmești – Movileni

7    Complexul Hidrotehnic și Energetic Cerna Motru Tismana, Etapa a – II-a

8    Amenajarea Hidroenergetică a râului Olt pe sectorul Izbiceni – Dunăre. Centrala Hidroelectrică Islaz

9    Amenajarea Hidroenergetică Cerna Belareca

10    Valorificarea potențialului energetic solar din zona Sadova-Dăbuleni, Dolj – UAT Sadova

11    Dezvoltarea CTE Iernut prin constructia unei centrale termoelectrice noi cu ciclu combinat cu turbine cu gaze cu o putere instalata de 430 MW.

Se adaugă astfel, producției anuale românești aproape 2 TWh/an energie verde regenerabila, ceea ce conduce la atingerea dezideratului actual al independentei energetice în condițiile respectării și protejării mediului.

Ținând cont de necesitatea eficientizării procesului de evaluare a impactului de mediu care se realizează la nivelul agențiilor teritoriale de mediu, în sensul de a crea premisele legale pentru ca Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor să realizeze evaluarea prin structurile proprii de specialitate, luând în considerare faptul că indicatorii tehnico – economici aferenți proiectelor de investiții au fost aprobați prin acte normative specifice reglementarilor în vigoare la momentul de referință, motiv pentru care este necesară actualizarea acestora si a bugetului alocat, având în vedere faptul că se impune realizarea cu celeritate a tuturor etapelor specifice si pentru o mai facila implementare a lucrărilor de investiții, a fost elaborat prezentul proiect de ordonanță de urgență care vizează adoptarea următoarelor măsuri:

1.    Obiectivele de investiții prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență, declarate ca fiind proiecte de interes public major care utilizează energia regenerabilă sunt considerate situații excepționale, în sensul prevederilor art. 5 alin. (2) din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului,  și sunt proiecte de interes național/importanță/securitate națională, pentru a căror realizare este permisă scoaterea terenurilor din circuitul agricol în condițiile Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și după caz, scoaterea definitivă a terenurilor din fondul forestier național în condițiile din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

2.    Indicatorii tehnico-economici aferenți proiectelor din Anexa se actualizează și se aprobă de către Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice „Hidroelectrica” – S.A., prin derogare de la prevederile art. 42 alin. (1) și (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, modificările și completările ulterioare și ale art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările și completările ulterioare.

SPEEH S.A. va suporta, daca este cazul costurile aferente scoaterii definitive a terenurilor din fondul forestier național în condițiile din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În conformitate cu angajamentele României asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență a României adoptat prin Decizia Consiliului Uniunii Europene din data de 3 noiembrie 2021, încetarea producerii energiei electrice pe bază de  lignit și huilă trebuie să se realizeze până la data de 31 decembrie 2032, prin retragerea din exploatare și închiderea și conservarea capacității energetice totale instalate  pe bază de lignit și huilă, de 4.920 MW.

Modificările și completările Ordonanței de urgență a Guvernului nr.108/2022 privind decarbonizarea sectorului energetic, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 334/2022, vizează în primul rând, implementarea observațiilor Comisiei Europene cu privire la îndeplinirea Jalonului nr. 114 aferent Planului Național de Redresare și Reziliență reprezentat de intrarea în vigoare a Legii privind decarbonizarea sectorului energetic.

Jalonul nr. 114 face parte din cererea de plată nr. 2 a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) în valoare de aproximativ 2,8 miliarde de euro, și reprezintă jalonul asumat de România în ceea ce privește decarbonizarea sectorului energetic.

Observațiile Comisiei Europene vizează identificarea clară a mecanismului de scoatere din exploatare și introducere în conservare pentru capacitatea energetică de 660 MW din cadrul grupurilor energetice Turceni 7 și Rovinari 3, precum și modul de activare a acestor capacități energetice pe perioada 2023-2025 în vederea activării în mod exclusiv pentru asigurarea adecvanței Sistemului Energetic Național, precum și mecanismul de compensare, în afara pieței energetice, a utilizării acestor capacități.

Impactul asupra mediului înconjurător

Crearea unor acumulări care permit dezvoltarea unui microclimat și a unor ecosisteme care permit dezvoltarea și protejarea speciilor locale, precum și dezvoltarea unor noi specii care vor gasi condițiile proprice de dezvoltare.

Având în vedere ca energia produsa este verde, la o putere de peste 2,5 TWh/an, după darea în folosință emisiile de carbon se reduc cu aprox. 800.000 tone de dioxid de carbon/an.

Aplicarea prevederilor art. 5 alin. (2) din Legea nr. 292/2018 nu aduce atingere obligațiilor stabilite prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, care transpune prevederile Directivei Habitate în legislația națională. De asemenea, nu aduce atingere obligațiilor stabilite prin Directiva Cadru Apă, transpusă în legislația națională prin Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

În cazul în care proiectele menționate în anexă ar putea afecta în mod semnificativ un/sit/situri Natura 2000, singur sau în combinație cu alte planuri ori proiecte, sunt supuse unei evaluări adecvate a efectelor potențiale asupra ariei naturale protejate de interes comunitar, avându-se în vedere obiectivele de conservare ale acestuia/acestora, astfel încât să rezulte clar și fără echivoc că proiectele de interes public major, cu posibil impact asupra siturilor Natura 2000 nu sunt exceptate de la procedura de evaluare adcevată.

Abonează-te acum la canalul nostru de Telegram cotidianul.RO, pentru a fi mereu la curent cu cele mai recente știri și informații de actualitate. Fii cu un pas înaintea tuturor, află primul despre evenimentele importante, analize și povești captivante.
Recomanda 2
Cosmin Pam Matei 4492 Articole
Author

15 Comentarii

 1. pentru Hidroelectrica sunt basme..toate proiectele de la 1-9 au fost iniiate in 1988-1989 de Consiliul de Stat si abandonate practic de drulii de dupa Lovilutie,nici constructorul de specialitate sa institutul care le-a proiectat nu mai exista..acest OUG e hartie de impachetat,initiat de un drula si semnat de altul

 2. deci se pune pe defrisarea masiva a padurilor, prin urmare, uciderea animalelor, multe specii protejate de lege, pentru a face …parcuri eoliene? intr-o TARA CARE ARE APA? pe bune? va arde dosu’ de disperati ce sunteti, sa mai sifonati niste bani de la m-uie pe indatoararea romanilor!

 3. Adică de ce ai nevoie să DEFRIȘEZI bre ?? Nu se poate face o lucree dacă nu golești zona de o pădure ?/Comercializezi lemnul căci e cel mai sinplu ?? Conform obiceiului se tunde pădurea in scurt timp, iar lucrarea se va demera in decenii,. Pănă atunci respiri ce apuci din vre-o groapă de gunoi.. De ce nu are legea un capitol in care ceea ce defrișezi să replantezi in alte zone de trei ori ?? E o muncă și cheltuială in plus, dar merită. In alte părți normale e o obligație..Bag de seamă că ape nu mai sunt, nici măcar in râuri. Cum are de făcut hidrocentrală in lipsă de apă ?? Categoric se gândesc ciumații imbecili patrioți că deturnează toate apele din zonă, evident golind și de toți copacii, iar alte zone unde a fost apă vor fi pustiite din lipsă de apă. Deci scurt pe doi, este o imbecilitate tipic românească cu urmări dezastruoase..

 4. Nu cunosc celelalte lucrari hidroenergetice dar blocarea finalizarii amenajarii hidroelectrice de la Rastolita, lucrare care era finalizata in proportie de peste 90% unde sau investit pest 200 milioane de euro din bugetul statului reprezinta un jaf specific ultimilor 30 de ani fata de economia tarii. Interese oculte au blocat prin niste organizatii obscure in numele unui demers nobil, de protejare a mediului, multe investitii din Romania care, prin finalizarea acestora, tocmai aceste obiective ar fi contribuit la imbnatatirea mediului natural din tara noastra, producerea energiei elctrice verde.

 5. este pupila lui Iohannis si a OMV Virgil Popescu de la PNL sa interzica finalizarea lor? PS cand va fi intrebat Virgil Popescu sau i se va da ca lui Catu functii si medalii pt ceea ce a facut impotriva Romaniei?

 6. & Nu prea mai plouă, au scăzut debitele care erau pe vremea lu’ Ceaușescu, ?

 7. De ce te miri ca vor fi defrisari? Oare la Rastolnita n-au crescut copaci in ultimii zeci de ani pe versantii viitorului lac? Este mai bine sa-i lase sa putrezeasca dupa ce se va umple lacul? Mai bine mergi sa vezi si sa ne explici si noua cum este pe acolo ca noi suntem departe si nu avem cum ajunge, dar tu ca Urs sigur vei putea…

 8. @ Titel,. Intâmplător cunosc cazul ”barajului de la Răstolița” am fost și implicat o vreme.. Lucrerea era incepută incă de pe vremea impușcatului. S-au adus acolo multe materiale care in decursul timpului toate au dispărut, nu in baraj.. adică au fost folosite la construcția de palate personale in vârf de munte și in zone pitorești acu distruse de patrioți care se balegă in ape cândva curate..De la Deda la Toplița ai palate făcute ilegal in locuri interzise și unde un mediu turistic și curat a fost și este murdărit.. Ar fi cazul ca toți cei mutați acolo după 90 să fie puricați de acte, terenuri și materiale..

 9. In sfârșit le-a mai venit mintea la cap și au dat o lege normală. Când te uiți la harta UE de autostrăzi și industrie România este parc național de câmpii, păduri și bălți. Urmează atacul furibund al ONG-urilor și ONG-iștilor finanțați masiv de vecinii și străinii ce urăsc țara noastră, care au reușit să o întoarcă industrial cu 100 de ani în urmă și acum luptă cu toate mijloacele sprijiniți și de politicieni , judecători și gură cască inconștienți sau renegați să nu-și revină cât de cât. Vezi Roșia Montană, autostrada Deva Lugoj, sau mai nou proiectul Rovina.

 10. Cum? Citez „…zece proiecte Hidroelectrica și unul al Romgaz vor fi scutite de evaluare de mediu și de interdicția defrișării.”? Asta înseamnă suveranitate tara botezată Romania! Asta e respect total fata de tara guvernată de bugetarii de lux nesimțiți din guvern, Cotroceni și din toată politica românească! Când afirm că țara și suveranitatea țării e doar slogan și hârtie igienica folosita de orice capos din Romania și din străinătate, nu credeți! Repet, tot ce afirm e bazat pe realitate din documentație la fata locului, nimic minciuni sau aberații! P.s. nu sunt, nu voi fi politician, nici nu fac publicitate politică, sunt un simplu cetățean român care dezvăluie tot ce afla, toate mizeriile făcute de politicienii din Romania in cei 34 ani de ocupare functie că bugetar de lux in politica de pe orice palier.

 11. Dar cine răspunde pt. degradarea timp de 10-30 de ani a construcților și instalațiilor hidro, termo, electrice ? De ce acum se *poa * și acum 10-15 ani, nu ? Se schimbă condițiile METEO , direcția vântului ? *Schimbări climatice sau de *atmosferă ? Produc frisoane ? Unde trecură 2 decenii , acuma trece și anul . Dar încă odată : U. E. țipâ-n gura mare: * Poluatorul plătește * . O.K.: Toate *japițele văndute ne *poluează de ani de zile . Se apropie scadența…

 12. Dobrogea 70% din terenuri, sunt arii naturale protejate. Nu mai poti construi nimic fara avize si acorduri de la comisii si comitete. O sa priviti floricelele si gandacii si o sa mergeti cu cotiga, in urmatorii 10 ani.

 13. Voi n-ati invatat ca daca vrei sa-ti faci omleta trebuie sa spargi oulele ? Natura se reface, este singurul lucru regenerabil, cu adevarat, plangeti la mormant strain.

 14. dar totusi cred ca esti putin sceptic, cred ca vom avea la anul primul Mwh la Rastolita, daca vor ”da drumul” la apa ca sa se umple lacul, asa cum nu cred ca vaitele altui comentator ca a scazut cantitatea de precipitatii, de cand ma stiu agronomii se vaita ca nu ploua, iar de cateva luni, nu stiu cum, dar la mine in ograda este cam multa umiditate, poate pt ca sunt in oras, poate nu, asa ca sigur sunt zone unde a ploata si va ploua si mai este ceva un fenomen care depaseste teoria vaselor comunicante, acea apa de pe creasta muntelui nu ajunge acolo prin legile fizicii pt ca sunt 2500 m…Chiar daca nu ar avea un randament ridicat, acele lacuri vor deveni un potential pt apa potabila mai buna decat din avalul unui rau care azi e folosit pt prepararea apei potabile si poate chiar un microclimat bun…poate speram ca intr-o zi vom reindustrializa Romanie si vom avea nevoie de energie, poate intr-o zi ne vom elibera, as vrea prin armonie, desi geologii sunt sceptici ca va fi liniste…filmele SF cu vulcani, cutremure, asteroizi sunt doar pregatire populatiei pt ceea ce urmeaza, firesc sau generata de prea multa imaginatie. Orice pas pt a construi ceva e un pas inainte. Nu uitati vorba: „Construieste o casa, fa un copil, sadeste un pom pt a fi om.”

 15. vedeti ce faceti cu Tarnita,Turceni,Rogojelu.
  ia mai intrebati-l voi si pe dl.Fl.Tanasescu,si pe Victor Vaida,si pe N.Golovanov cand luati cate o decizie pe SEN.

Comentariile sunt închise.

Precizare:
Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.