Radu Golban: Șamanul de pe „muntele vrăjit“

Articol publicat în Times of Israel

Un „veritabil alchimist“: așa l-a numit scriitorul Paolo Coelho pe Klaus Schwab, fondatorul Forumului Economic Mondial, cu ocazia primirii acestuia în rândul personalităților ilustre (Hall of Fame) desemnate de publicația germană manager magazin. În anul 2007, laureatul a fost omagiat drept un manager de excepție într-un loc emblematic: Casa Istoriei Republicii Federale Germania.1 Dar (în ciuda prieteniei cu scriitorul brazilian) cât de flatant poate să fie pentru Klaus Schwab, deținător a două doctorate și a șaisprezece titluri de doctor honoris causa2, apelativul „alchimist“, care intră în contradicție cu uzanțele academice? Nu neagă nimeni că, prin romanul său intitulat Alchimistul, Paolo Coelho a dezvăluit publicului larg secretele filozofiei speculative și ale magiei albe, dar faptul de a-l pune în rând cu vracii și cu șarlatanii tocmai pe fondatorul WEF reclamă o analiză mai atentă.

În decorul „muntelui vrăjit“ de la Davos, tendința lui Schwab de a tămădui lumea nu poartă doar pecetea ezoterică a lui Thomas Mann3; ea comportă implicații mult mai profunde. Studiile literare germane au întreprins vaste cercetări4 pentru a descifra ceea Schwab – la origine inginer-constructor de mașini – numește „spiritul de la Davos“. Ambiția de a aplica (prin extrapolare) la scara lumii întregi izolarea involuntară a protagonistului Hans Castorp – care, în loc de două zile, petrece șapte ani la sanatoriu și căruia i se inoculează ideea că ar suferi de o boală a căilor respiratorii –, măsurarea continuă și ritualizată a temperaturii, simbolismul unei „boli lăuntrice“5 a lumii europene, experiența unor situații-limită, accederea la noblețe și la spiritualizare prin sufocare – o asemenea ambiție sugerează omnisciența lui Klaus Schwab, care l-ar face să pălească de invidie până și pe Paracelsus.

Imaginara boală de plămâni a lui Thomas Mann și a soției lui – examinată îndeaproape de prof. dr. Christian Virchow, fostul director al „muntelul vrăjit“ – este indispensabilă în elucidarea modului în care înțelege Schwab pretenția de a „tămădui lumea“. „Nu cunosc amalgamare mai intensă între poezie, pneumologie și literatură“6, afirma cunoscutul pneumolog într-un discurs festiv dedicat dosarelor medicale și diagnosticelor de care au avut parte pacientul ezoteric și soția lui. Nici eu nu am întâlnit până acum o amalgamare mai intensă între ingineria mecanică, terapie și cele mai tenebroase mașinații.

Și dacă boala de care presupune Schwab că suferă lumea este la fel de închipuită ca boala soților Mann, iar tratamentele mistice propuse sunt rodul unei obsesii? Ar fi mult mai pernicios pentru starea noastră de bine ca Schwab, călăuzit, cum e, de spiritul pionieratului, să se dedulcească la obscurele abisuri ale romancierului și să-și imagineze, spre folosul omenirii, o terapie prin izolare și prin inducerea unei frici susceptibile de a provoca paralizie respiratorie. În ce-l privește pe „veritabilul alchimist“, există o puzderie de citate care fac legătura cu „muntele vrăjit“.7

Fără îndoială că șamanului de la Davos (care se ridică trufaș chiar și deasupra literaturii lui Thomas Mann) nu i-a scăpat – în contextul recurentelor referiri la sănătatea planetei – faptul că nu departe de domiciliul său, în mica localitate Cologny din cantonul Geneva, și-a avut cândva sălașul și alt „personaj cu aură misterioasă8, interesat, la rândul lui, de ameliorarea lumii și de literatură. Dr. Martin Bodmer,9 colecționar, vicepreședinte al Crucii Roșii Internaționale, fondator al unei biblioteci și editor al publicației literare Corona Nova10, a încetat din viață chiar în 1971, anul în care Klaus Schwab înființa, tot la Cologny, Forumul Economic Mondial11.

Între 1930 și 1942, revista cu renume elitist Corona Nova l-a invitat cu regularitate pe Thomas Mann să-și publice textele în paginile ei. Potrivit lui Herbert Steiner, coeditor al publicației Corona, aceasta din urmă era călăuzită de aceeași deviză ca Forumul Economic Mondial12: clădirea de punți internaționale. Pentru Steiner, necesitatea unei asemenea publicații era determinată, între altele, de norii negri ce se întrezăreau la orizont și pe care el se ferea în mod expres să-i asocieze cu regimul nazist. O nobilă platformă de discuții elvețiană și internațională, consacrată unor teme futurologice, unde nu puteai să publici decât pe bază de invitație – cu reguli de participare și credo similare celor ale forumului. O vecinătate atât de benefică la nivel local nu are cum să nu ducă la o schimbare de paradigmă: o publicație elitistă intitulată Corona și dedicată brainstorming-ului în rândul aleșilor face loc Forumului Economic Mondial de la Davos, o platformă tot pentru aleși, dar, de data asta, având drept scop salvarea de corona.

Să aruncăm totuși o privire asupra speciei literare din care fac parte cele mai intens discutate opere ale tămăduitorului lumii moderne. Viitorul celei de-a patra revoluții industriale: cum modelăm împreună transformarea digitală, apărută în anul 2019, și Covid-19: Marea Resetare (2020) au stârnit numeroase discuții care, după părerea mea, îi aduc autorului acuzații nedrepte.13 Eu sunt de părere că, în loc să-i interpretăm declarațiile, ar fi mult mai înțelept să evaluăm temele abordate de el într-un context mai larg și, în acest sens, să aplicăm criteriul elaborat în 1993 de prof. dr. Bernice Glatzer Rosenthal, faimoasa specialistă în istorie, în studiul intitulat The Occult in Modern Russian and Soviet Culture [Elemente oculte în cultura rusă și sovietică modernă]14, ca atribute ale literaturii mistice și oculte. Simpla analiză a speciei literare căreia i se subsumează publicațiile lui Schwab despre înnoirea lumii ar îmbogăți cu o sută de pagini voluminoasa lucrare (450 p.) The New Age of Russia. Occult and Esoteric Dimensions [Noua eră a Rusiei. Dimensiuni oculte și ezoterice], semnată de Birgit Menzel, Michael Hagemeister și Bernice Glatzer Rosenthal15. Ce-i drept, ar fi nevoie de un tratat întreg pentru a releva analogiile existente între literatura ocultă bolșevică ajunsă la înflorire în timpul tiraniei sovietice, șamanismul rus și sfaturile de ameliorare a lumii formulate de Schwab, care, de altfel, fac obiectul mai multor teze de doctorat. Dar să ne îndreptăm atenția asupra unor caracteristici frapante:

Crearea unei noi ordini16 care să ia locul celei vechi este unul dintre leitmotive.17 În acest sens, pentru întemeierea unei utopii sunt sugerate cel mai adesea cusururi altădată invizibile sau dezbinări în sânul vechii lumi. Fie că e vorba de lupta de clasă în bolșevism sau de marea transformare ecologică prezentă în criticile aduse neoliberalismului și capitalismului de către colportorul de pe „muntele vrăjit“18 – ambele fenomene accentuează o comuniune cu natura în spirit colectivist. La fel și agitarea unui spectru apocaliptic amenințător în caz că directivele utopiei nu vor fi respectate. Iminenta catastrofă climatică și tulburările sociale sunt scenariile de sfârșit de lume imaginate de Schwab. Fie că e vorba de producerea oamenilor (ca antropotehnică) la bolșevici sau de noi surogate de organe la Schwab, fie că e vorba de monstruoasele proiecte ale lui Konstantin Țiolkovski, referitoare la dezinfectarea pădurilor tropicale menită să stârpească bacteriile ce-l oripilau pe savant, sau de combaterea viitoarelor pandemii la terapeutul-mag din fruntea Forumului Economic Mondial – ambii autori își arogă dreptul de a modela destinul celor nedesăvârșiți.

Unul a fost erou al propagandei sovietice, altul este partener de cooperare al unor guverne legitimate în mod democratic. O poziție centrală ocupă fanteziile tehnice, care se prezintă sub cele mai variate forme. De la speculații despre cosmos19, inteligență artificială20, măsuri de prelungire a vieții21, inginerie genetică22 și până la comunicarea prin unde cerebrale, politici sanitare și puterea ființelor superioare – toate aceste elemente caracterizează, în mare, dimensiunea ocultă și ezoterică a acestei specii literare. Pe lângă faptul că va „transforma“ pământul „după plac“, omul se va „armoniza“ pe sine, își va aservi, „prin rațiune și voință, procesele inconștiente din propriu-i organism“ și, astfel, va deveni „infinit mai inteligent, mai puternic și mai sensibil“. „Tipul uman mediu se va înălța până la nivelul unui Aristotel.“ Citatele de mai sus nu provin din A patra revoluție industrială, ci dintr-un număr apărut în 1923 al gazetei sovietice Pravda.

Referindu-se la bolșevism, Karl Popper vorbește despre o „tehnologie socială utopistă“, care revendică dreptul de a înnoi societatea în cel mai scurt timp posibil. La Schwab, accentuarea momentului potrivit pentru înfăptuirea transformării accelerează și mai mult această viteză suspectă a tranziției. Nu reformarea instituțiilor, ci salvarea pur și simplu, nu îndepărtarea erorilor, ci caracterul infailibil al demersului de materializare a utopiei sunt de natură să pună bazele unor regimuri autoritare și totalitare. Fie că e vorba de schimbarea, intervenită în politica lui Lenin, de la comunismul de război la „noua politică economică“ sau de trecerea abruptă, la care asistăm în prezent, de la lockdown-ul impus de pandemie la starea de urgență climatică – ambele motive anunță intrarea într-o fază decisivă a consolidării structurilor de putere specifice unei noi ordini utopice. Nu utopismul însuși duce la totalitarism, ci visul tenace de a înfăptui prin mijloace statale o viață lipsită de conflicte.

Întrucât pretenția de a crea un om nou și de a modela lumea recurge la idei gnosticiste, mă declar de acord cu Bernice Rosenthal, potrivit căreia anumite sisteme oculte moderne se servesc, la rândul lor, de terminologia științelor pentru a demonstra că speculațiile pe care le emit au caracter științific, cu toate că propensiunea lor spre căutarea unei cunoașteri superioare este întotdeauna de factură suprasensibilă.23 La fel de validă mi se pare observația lui Rosenthal cum că doar timpul ne va devălui cât vor fi învățat rușii din propria lor istorie și alte popoare din experiența rusă.

Spre deosebire de Paulo Coelho, eu nu întrețin relații amicale cu Schwab, dar dacă apelativul „alchemist“ trece drept titlu de distincție în fața marelui public, atunci propun ca și conceptul de „șaman“ să se bucure de același tratament, căci, vorba aceea, nu trebuie să fii pentru unii mumă, pentru alții ciumă.

5 Ebd.

9 Ebd.

10„Jagd auf den Weltgeist. Martin Bodmer / Ein Schweizer Geheimniskrämer, der von allem das Beste in seinen Besitz brachte“, Thomas-Mann-Archiv Online (ethz.ch), Corona Nova 1 | Fondation Martin Bodmer (fondationbodmer.ch).

11 Această fundație de utilitate publică a purtat până în 1987 numele de European Management Conference.

12 „Corona“, Herbert Steiner, p. 10, NZZ, 21.9.1957.

15 München, 2017, ed. 17.

16 Klaus Schwab, Thierry Malleret, Covid-19: The Great Reset.

19 A patra revoluție industrială conține 41 de referințe în acest sens, Viitorul celei de-a patra revoluții industriale conține 51 de referințe în acest sens.

20 A patra revoluție industriale conține 9 referințe în acest sens, Viitorul celei de-a patra revoluții industriale conține 17 referințe în acest sens.

21 A patra revoluție industriale conține 4 referințe în acest sens, Viitorul celei de-a patra revoluții industriale conține 6 referințe în acest sens.

22 A patra revoluție industrială conține 9 referințe în acest sens, Viitorul celei de-a patra revoluții industriale 9 referințe în acest sens.

Abonează-te acum la canalul nostru de Telegram cotidianul.RO, pentru a fi mereu la curent cu cele mai recente știri și informații de actualitate. Fii cu un pas înaintea tuturor, află primul despre evenimentele importante, analize și povești captivante.
Recomanda 9
Radu Golban 87 Articole
Author

17 Comentarii

 1. Daca e vorba de Davos si de nemernicii care se string acolo, parca as prefera „muntele prăjit“ …

 2. „Eu cu viața mea, în fiecare dimineață de când mă dau jos din pat, fac istorie.”(Ghe.Becali)

 3. Nu se putea fără Fekete Tulipan. El trebuie să dirijeze comentariile. Cine-i dă mandat? Ce serviciu are insul? Doar n-o lucra la negru! Cine are nevoie de așa inși?

 4. Ce au mai zis bosorogii infantili ? Ca de facut stim, au facut si mare si mic !

 5. am citit…in diagonala,a pomenit si de lenin….
  a pomenit cumva si de shekelu lu lenin, de shekelu lu schwab?!
  au fost facutzi din alchimie?????????
  de fapt nici nu e nevoie de shekel, totu e facut pe shamanisme!
  (probabil invatzata din carte de retzete albe a lu coielio sau cum se scrie,brazialianu)
  textu e bunicel,haliomis de calitate,un fel de patapievici mai evoluat….

 6. Foarte interesanta Hermeneutica dlui Golban. Cred ca dupa BrunoWurtz ( din Timisoara anilor 80), dl Golban( din Elvetia ultimului deceniu) este un interpret foarte fin al schimbarilor si „ingineriilor” din societatea contemporana la care multi , prea multi sunt doar martori naivi, ignoranti, tacuti. De la teoreticienii „intimi” ai rev. bolșevice pana de marea resetare ecologică /biologica prezentă în neoliberalismul și neocapitalismul recent anuntate de germano-elvetianul Schwab, am parcurs un secol. Catastrofele climatice provocate in principal de umanoizii avizi de profit si exploatarea resurselor Terrei sunt in derulare, ca si unele tulburări sociale de sfârșit de lume imaginate de Schwab. „Producerea oamenilor” ( antropotehnica), comertul global(!), transhumanismul, utilizarea inteligentei artificiale, paienjenisul retelelor de date informatizate, surogatele de organe, conflictele si razboaiele sunt preocuparile Elitelor din Umbra, a acelora care își arogă dreptul si Puterea de ” a modela destinul celor nedesăvârșiți”.

 7. Oamenii obisnuiti, „muritorii de rand”, nu au timp si discernamant sa analizeze multitudinea de fantezii tehnice, care se prezintă sub cele mai variate forme, speculațiile despre cosmos, cercetarile aplicate in inteligență artificială, „tehnicile” de prelungire a vieții, „progresul „ingineriei genetice”, al ” politicilor sanitare” samd. Se poate insa descoperi o evidenta: puterea manifesta a „ființelor superioare, mai inteligente, mai sensibile” – „transforma“ Pământul/ societatile/ statele „după plac“. Referindu-se la eminentele bolșeviste, Popper vorbea despre o „tehnologie socială utopistă“, ce revendica dreptul de a înnoi societatea( rusa) în cel mai scurt timp posibil. Tehnologia sociala promovata de Schwab,pe care am inceput s-o resimtim direct, accentuarea momentului „resetarii” si viteza suspectă a tranziției catre regimuri autoritare și totalitare, se petrece deja sub privirea majoritatii oamenilor nedesavarsiti.Incheierea RazboiuliRece, impovararea statelor cu datorii, desuveranizarea statelor, razboaiele hibride, migratiile spre Europa, destabilizarea Crestinismului, lockdown-ul impus de pandemii/ plandemii, starea de urgență climatică – pot fi exemple ce anunță intrarea Omenirii într-o fază decisivă a consolidării structurilor de putere specifice unei noi Ordini mondiale; utopice pentru unii, reale pentru altii. Chiar daca 99% nu vom ajunge sa gandim liber si profund precum Aristotel, Viața noastra (cat mai e) nu va fi lipsită de conflicte majore.

 8. orice idee( idiot) sau partid trebuie sa „SALVEZE” ceva, frontul salvarii nationale, uniunea salvati romania, salvarea rasei ariene, salvarea pamantului de ecologisti, etc…oare cand vom fi salvati de acesti salvatori. nu intamplator de la stanga( bolsevici) la dreapta (fascisti) se regasesc aceleasi idei si doctrine . toti oamanii dupa ei parca am fi niste tantalai. in fapt toti salvatorii sunt niste autisti politici, niste analfabeti functionali din punct de vedere politic. policul este arta rezolvarii problemelor nu a salvarii omenirii de probleme. astia fac ca Avesalon cu magarul, ne invata sa nu mai mancam si deci vom muri in final.

 9. Jder e tot Radu G., sper ca v-ati prins!Acelasi discurs siropos, alambicat si mamzăr! Lauda-ma gura, că-ti mai dau o prajitură!Se poarta, e trendy, s-a mai văzut si la case mai mari, vezi bibliografia tipică, stufoasă si necitită

 10. @laleaua noncolor > toate constructiile astea sunt de Ncase, sa nu vezi cand se intoarce masa. Unora le place, lasa-i, au si ei nici bucurii

 11. o adunatura de psihopati incearca sa acapareze resursele planetei. si „iubesc” muuult copiii. restul este „conspiratie”.

 12. Governul Meu a Luat Act de Atitudinea Dusmanoasa, Tipic Burgheza, a numitului Radu Golban care, desi vorbeste de Utopii si Totalitarim, intarita Masele de Primate Mioritice la Nesupunere Civica. Am Semnat deja Actul de Deportare la Dabuleni pentru Purificare in Desert timp de 40 de Ani.
  Kamarad Benone – Noul Kommandant al Gestapoului Meu – se va Ocupa Personal de Dusmanii Mei.
  Boborul o Cere !

 13. „A iubi muuuult copiii” este crestineste, o fac bogatii cu insule si popii cu sutana !

 14. Radu Golban, un OM. N-are
  teamă, spune ce știe, și stie. Nu e prima oară. Rara
  avis…

 15. A venit și Tolmin. Nu se putea să nu se adune fauna de comentatori fără idei și fără legătură cu ce se discută, băgători de seamă la ordin și nespălați de vechi servicii, care doar se leagă de unul sau altul. Halal servicii!

 16. vrajitorii din OZ(n) ??? Vanatorii de ozn-uri FICTIVE ???
  TREBUIE sa le UMFLAM BANII acestor vrajitori/vanzatori de iluzii FICTIVE!

Comentariile sunt închise.

Precizare:
Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.