România-condominium al unor entități străine

Patriotism versus înaltă trădare națională

(Note de lectură la Pavel Suian „SINGAPORE – Sursă de inspirație pentru România”)

Ce ne spune ambasadorul Pavel Suian în noua sa carte „SINGAPORE – Sursă de inspirație pentru România”, pe întinderea a două volume, 1093 de pagini, recent apărută la Editura „Eurotip”, Baia Mare ?

În primul rând, în linia de continuitate cu volumele anterioare, „Miracolul taiwanez” (2007), „Republica Populară Chineză. Superputerea viitorului( 2008), „Birmania” ( 2018) „Cambodgia” (2019) „ Laos” (2019) „Vietnam. Un nou tigru din Asia ” (2019) „Malaesia” (2020), dr. Pavel Suian consolidează concluziile majore ale unor analize obiective pe care ni le-a transmis anterior asupra reuşitelor țărilor din Extremul Orient care se situează în fruntea clasamentului mondial al bunăstării, după ce războaie militare, civile, politice, economice şi agresiuni informaţionale, precum şi frământări interne le-au pus literalmente la pământ.

Singapore , un teritoriu insular nu cu mult mai mare decât Bucureștiul, este singurul stat din lume, care, din cauza sărăciei endemice, nu și-a dorit independența, preferând să fie parte a Federației Malaezia, din care a fost exclus în 1965, după un an și jumătate, fiindcă nu avea nici un fel resurse, nici apă de băut, populația fără adăpost, analfabetă și în șomaj cronic.

Actualmente, Singapore este unul dintre cele mai dezvoltate, bogate și fericite state ale lumii, cu un P.I.B. de 72.794 dolari per capita, de cinci ori mai mare decât în cazul României.

În al doilea rând, autorul reiterează numitorul comun al regenerării popoarelor din Extremul Orient, victime ale cinismului colonial: reabilitarea valorilor de identitate națională în integralitatea lor multidimensională – etnică, spiritual-religioasă, culturală, limbă, tradiții și obiceiuri, naționalist-istorică.

Populația statului Singapore este 2/3 chineză, 15% malaieziană, 7,4% indiană și 1,6 % altele, dar identitatea națională este cea singaporeză, națiunea fiind liantul care unește populația pentru realizarea bunăstării societății.

În anul 1613, Portugalia a distrus complet Singapore, la acea vreme doar un port înfloritor. Din 1819 a devenit colonie britanică, portul-stat și arhipeleagul având aproximativ 1000 de locuitori. În 1959, a obținut statutul de autoadministrare pentru chestiuni interne, iar din 1965 Singapore, exclus din Federația Malaiezia, a devenit independent, afirmându-și propria identitate și cale de dezvoltare.

 

În al treilea rând, ne este relevat specificul unui sistem democratic de inspirație britanică dar aflat la confluențele confuciano – hindo – budismului și islamismului, adversare ale libertății totale, sinonime cu haosul care, în plină eră a înaltelor tehnologii, poate întoarce popoarele în Epoca de Piatră.

Experiența singaporeză a progresului și bunăstării societății ne relevă că democrația nu este funcțională înafara ordinii sociale, impusă și menținută cu legi drastice, aplicate fără șovăire.

În al patrulea rând, ni se argumentează că succesul Singaporelui este consecința fericitei îmbinări a puterii politice a partidelor cu știința de carte a liderilor, plus independența economică și onestitatea acestora. Toți miniștrii primului guvern al „Partidului Acțiunii Poporului”, care a guvernat 63 de ani, din care 42 cu același prim ministru, Lee Kuan Yew ( diplomat în Drept al Universității Cambridge), aveau studii universitare solide, fiind eminenți în domeniile lor, iar carierele profesionale le asigurau venituri îndestulătoare pentru familii, inclusiv pentru situațiile în care ar fi ajuns la închisoare pentru motive politice.

În al cincilea rând, pentru a afla cheia succesului și a prosperițății, liderii Singaporelui au valorificat concluziile ce le-au desprins din reușita puterilor coloniale. În acest sens, Lee Kuan Yew recunoștea : „ Am studiat cum s-au dezvoltat marile puteri ( I watched ”The Rise of the Greak Powers”) și am fost uimit de ceea ce au constatat istoricii de faimă…Mica Portugalie? Tehnologie navală, pur și simplu. Cristofor Columb? Spania?Mica Olandă, Franța, Marea Britanie, Armada, care a fost șmecheria? Tehnologie plus guvernări care au unit poporul spre un obiectiv comun, spre dezvoltare” ( Lee Kuan Yew, Interview vith Arnaud de Borgchgrave, 2008. Transcript of Minister mentor Lee Kuan Yew’s Interview vith Arnaud de Borgchgrave of UPI on 2 february 2008 at Istana) .

În al șaselea rând, cu referire la statele eșuate din cauza lăcomiei, corupției și incompetenței liderilor , ni se argumentează că numai administrațiile curate pot apăra națiunile de acei conducători venali, care și-au trădat propriile idealuri și au devenit risipitorii averii popoarelor , pe care le-au deziluzionat și împins către regimuri totalitare procomuniste ( Memoirs of Lee Kuan Yew, 1923-2015, From Third World to First, The Singapore Story: 1965-2000, Marshall Cavendish Edition, 2015, p.182) .

Cinstea conducătorilor, a guvernelor și funcționarilor publici (Singapore se află între primele trei state din lume cu cele mai cinstite administrații ), a reprezentat un factor determinant al miracolului singaporez.

În al șaptelea rând, oricât a căutat autorul să constate importanța factorului financiar, al investițiilor străine în crearea prosperității, în pofida opiniilor curente, rolul acestui factor este de numai 10%, în timp de factorul voință reprezintă 50 %, iar diferența de 40% constă în legile și organizarea țării. S-au confirmat, astfel, concluziile Misiunii Iwakura , o misiune japoneză de informare și studiu a sistemelor economice, polititice, militare și educaționale, realizate de o delegație de 48 de membri – foști prim miniștri, miniștri, savanți, înalți funcționari – în anii 1871-1873 – în S.U.A. , Marea Britanie, Franța, Belgia, Germania, Olanda Danemarca, Suedia, Italia, Austro-Ungaria, Elveția și Rusia. ( Izumi Saburo, The Iwakura Mission Japan’s 1871 Voyage to Discover the Western World, Nippon. Com. , June 7, 2019 ).

Trebuie observat că a învăța de la alții a fost și rețeta lui Petru cel Mare pentru Rusia ( vizitele de documentare în Anglia și Olanda, unde țarul a și ucenicit pe un șantier naval și la o oțelărie) , iar mai aproape de zilele noastre și rețeta Israelului, ca stat apărut la jumătatea secolului al XX-lea.

România de ce nu ar putea să valorifice , „trecând prin filtrul potrivirii cu specificul nostru național (…) modelele de dezvoltare (…) ale țărilor sărace care au devenit bogate (…) nu de la fostele puteri coloniale (…) care „au intrat deja în procesul decadenței” ( Pavel Suian op. cit.pag. 15 ) ?

Retrospectiv, dacă vom analiza și devoala cheia prosperității Occidentului, vom fi obligați să recunoaștem că lumea occidentală este o civilizație a hoților și traficului de ființe umane. În 50 de ani, Spania a decimat civilizațiile din America Latină și le-au furat aurul și argintul. Apoi, Anglia, Franța și mai târziu S.U.A. au acumulat bogății pe seama sclaviei, care se baza pe traficul cu ființe umane din Africa. Belgia și Olanda au furat materii prime și așa zisele „coloniale” din Africa și Asia. Crearea Lumii Noi, respectiv colonizarea continentului american este cît se poate de realist exprimată de butada: „S.U.A. s-au creat cu biblia și pușca, mă rog, mai mult cu pușca”. Amerindienii spun : „ Noi aveam Pământul, ei au venit cu Biblia și cât am închis ochii să ne rugăm, ei ne-au furat pământul”. Jurnalistul belgian, Michel Collon, conchide :„ În ultimii 500 de ani, societățile noastre occidentale au jefuit averea lumii a treia (…) Pe scurt, suntem – sau mai degrabă – unii dintre noi sunt hoți și, deci, am devenit bogați pe seama altora”!

România în ultimii 33 de ani a fost premeditat îndepărtată și izolată de modelele unei dezvoltări economice sănătoase, i s-au acaparat toate resursele generatoare de prosperitate națională, i s-a distrus infrastructura industrială metalurgică, a construcțiilor de mașini, petrochimică, mase plastice, farmaceutică, a materialelor de construcții, ramurile industriei ușoare, alimentare, zootehnia, sistemele de irigații, flota maritimă, rețeaua feroviară etc. etc. Procesele de integrare/ aderare la „familia euroatlantică”au generat corupție transnațională, denumită de ex-premierul Adrian Năstase „bilete de intrare” în Uniunea Europeană și Organizația Tratatului Atlanticului de Nord. Cât cinism , câtă venalitate, câtă nerușinare !

Numitul ex-premier, intim cunoscător al modelului de dezvoltare chinez, era pe cale să materializeze un important proiect de infrastructură rutieră cu participare guvernamentală chineză. În acest sens, chiar sosise la București un adjunct al ministrului transporturilor din R.P. China, numai că de seara până dimineața, când urma să se semneze acordul , proiectul a devenit „Bilet de intrare” în N.A.T.O. via Bechtel, iar demnitarul chinez a plecat deziluzionat și ofensat.

Ne întrebăm, retoric și cu mirare, desigur, dacă ex-premierul Adrian Năstase, jurist cu state și pe la Asociația de Drept Internațional și Relații Internaționale, chiar nu știa – când a emis acele bilete de intrare- ce stipulează documentul fondator al integrării europene, semnat la Messina, în luna iunie 1955 ?! Să-i reamintim:

Noi, țări foste mari puteri ale Europei și ale lumii vrem să ne unim economiile noastre pentru a ne menține poziția noastră dominantă în lume…”

Restul este o poveste pentru prostocrația care guvernează România de 33 de ani.

Departe de noi gândul de a nu accepta și a nu ne dori să facem parte din realitatea geopolitică a Uniunii Europene, dar nu cu capul plecat, nu îngenunchiați, nu spoliați, umiliți și mințiți, mereu puși la colț, fără respectul și considerația statutului nostru de membru egal al comunității europene.

Să nu avem memoria scurtă ! Negociatorul-șef al integrării României, profesionistul de excepție, prof. univ. dr. Vasile Pușcaș a încheiat negocierile, la 17 decembrie 2004, sub clauza admiterii necondiționate în Spațiul Schengen la cinci ani de la momentul integrării, adică la 1 ianuarie 2012 !

Cine, cum și de ce ne-a trădat ? Ce s-a întâmplat în prima linie a frontului securității naționale, cum a fost folosită arma informațiilor și contrainformațiilor?

Neavenita și aiuritoarea explicație a fostului ad-interim la Serviciul de Informații Externe, din care rezultă că ar fi condus un institut de analiză infomedia, nu spioni prin cancelariile unde ni se hotărăște soarta, nu poate decât să ne îngrijoreze de cât amatorism dovedește fostul spion șef al României.

În al optulea rând, ambasadorul Pavel Suian pune în discuție – pentru a câtea oară ?! – patriotismul, onestitatea și competența , moralitatea, cinstea și corectitudinea liderilor politici ai României, comparativ cu valorile guvernării din statele prospere. Grila partidelor politice pentru formarea și promovarea demnitarilor și a înalților funcționari publici pare a fi lipsită de astfel de criterii. România se află, pentru a câtea oară în zbuciumata sa istorie, sub guvernarea unei deșănțate trădări naționale.

Două dintre scrierile anterioare ale autorului, „Ce-i de făcut ? Să ne trezim ! Să trecem de la vorbe la fapte!” și „Chemare către români. Jos cu Johannis” aduc dovezile zdrobitoare ale înaltei trădări naționale, ale cărei cote au escaladat până la pragul critic al inevitabilității revoltelor populației.

Jaful țării se face pe față și fără nici o frică. S-a ajuns acolo încât infracțiunile cele mai grave sunt comise cu legea, prin decizii guvernamentale sprijinite de majorități parlamentare toxice”( Pavel Suian, „Chemare către români…”pag.10 ).

Patriotismul, cu supremă expresie în apărarea sacrei legi fundamentale a națiunii, Constituția României, a devenit ceva ignobil, prin însăși așa zisele și impusele „legi ale justiției”, în vreme ce înaltei trădări naționale îi sunt conferite virtuți.

Autorii loviturii de stat din decembrie 1989 au abrogat dintre infracțiunile contra securității statului sabotajul și subminarea economiei naționale. Rezultatul a fost asasinarea economică a României.

Guvernarea Înaltei Trădări Naționale a subordonat sacra lege fundamentală a națiunii, Constituția României, dictatului instanțelor de drept comun. Rezultatul previzibil este suprimarea statalității și a existenței României.

Ce poate să însemne această aberratio legis, decât că România și mult necesarul Serviciu Secret al Treburilor Dinlăuntru stau pe un butoi cu dinamită, iar Înalta Trădare se joacă cu chibritul la capătul fitilului.

Cum abordează Singapore chestiunea subvesiunilor, a spionajului și a trădării ?

Companiile din Statele Unite ale Americii sunt de departe printre cele mai consistent reprezentate în economia locală, dar, cu toate acestea, când au fost descoperite acte de amestec în treburile interne întreprinse de un diplomat al Ambasadei S.U.A. , acesta a fost imediat expulzat. La București, „gitensteinii” și „zuchermanii” cheamă la ordine pe oricine și oricând doresc.

Legea Foreign Interference ( Countermeasures ) Act-FICA din 4 octombrie 2021 (Legea Contra Amestecului Extern ) vizează prevenirea și sancționarea amestecului în treburile interne prin mass media și social media. Anterior adoptării legii, în anul 2018 a fost înființat Comitetul Special pentru Analiza Știrilor False, ale cărui concluzii au stat la baza legii.

O altă lege, „Protection from Onlie Falsehoods and Manipulation Act 2019 are ca scop prevenirea comunicațiilor electronice false și a efectelor politice manipulatorii ale acestora.

În al noulea rând, Singapore nu a politizat administrația, mai cu seamă Agenția de Dezvoltare Economică, care a atras pe cei mai buni absolvenți ai celor mai prestigioase universități din Marea Britanie, Canada, Australia, Noua Zeelandă, unii devenind ulterior secretari de stat sau înalți funcționari. Această pleiadă de tineri specialiști au făcut eforturi, greu de imaginat pentru cei vreo 120 de secretari și subsecretari de stat de stat din guvernul condus de Nicolae Ciucă, pentru aducerea investitorilor străini.

Se spune că la început acești tineri entuziaști contactau până la 50 de companii străine pe care încercau să le convingă să investească în Singapore și dacă reușeau să convingă una erau fericiți” ( Pavel Suian, SINGAPORE, pag. 217). Cu asemenea dedicare, la finele anilor ‘70 , în primul parc industrial Jurong existau 390 de companii străine. În 1968, Texas Instruments a început producția de semiconductoare, General Electric a construit șase fabrici, iar veniturile la bugetul statului au permis dezvoltări ale industriilor metalurgice și petroliere, a companiilor maritime și aeriene etc.

Cu specialiștii potriviți în locurile potrivite, cu legislație adecvată pentru o administrație cinstită ( gâdele șef a spânzurat , din 1959 până în 2008, 850 de condamnați la moarte ) Singapore combate teza că statul nu poate fi un bun administrator al economiei. Dimpotrivă, guvernul național patriotic și responsabil al Singaporelui dovedește tocmai contrariul.

 

În al zecelea, dar nu în ultimul rând, învățământul respinge aplicarea automată, fără control și înțelepciune a gândirii occidentale despre drepturile omului, fiind promovată educația în interesul comunității, care să asigure un scop social : coeziunea și solidaritatea de grup a națiunii singaporeze, baza stabilității politice și un scop economic : crearea bogăției materiale și spirituale a națiunii prin oferirea de învățăminte și calificări profesionale cât mai înalte și folositoare ( Op.cit. Pag.688 ).

În Singapore, nu există domeniu al vieții sociale care să nu fie suficient acoperit de politici guvernamentale elaborate în cele mai mici detalii. Statul Singapore nu este lipsit de probleme, dar guvernele și le asumă și le tratează cu seriozitate demnă de urmat.

Cele două volume ,„SINGAPORE – Sursă de inspirație pentru România” sunt un adevărat tratat al lucrului bine făcut, un manual de artă a guvernării patriotice responsabile, adresat de ambasadorul Pavel Suian și clasei politice deloc potrivite a guverna nația română, pentru a afla că o țară se poate conduce și altfel, că împrumuturile trebuie folosite pentru Renaștarea României, nu pentru adâncirea prăpastiei pe marginea căreia puterea a aliniat, în așteptarea iminentei prăbușirii, Neamul Românesc.

 

Abonează-te acum la canalul nostru de Telegram cotidianul.RO, pentru a fi mereu la curent cu cele mai recente știri și informații de actualitate. Fii cu un pas înaintea tuturor, află primul despre evenimentele importante, analize și povești captivante.
Recomanda 33
Aurel I. Rogojan 248 Articole
Author

15 Comentarii

 1. Si tot asa e de sute de ani ! Lumea asta ce citeste, doar Arici Pogonici si CNN ???

 2. Da, Occidentul este zona Crimei, Holocaustului, Genocidului, Jafului, Raptului, Hotiei, Coruptiei legalizate. Dar si al celei mai mari smecherii politice, numita Democratia de tip Westminster. Ca si Magna Carta e scula perfecta a inselaciunii, puterea si bogatia raman la cei mari si tari DAR legitimati de votul idiotimii utile, multa si saraca…In Occident puterea o are Partidul Unic mascat in multipartitism, nu exista diferente intre partide. Coreea de Sud, Taiwan, Japonia, Malaezia, Undinezia, sunt de fapt conduse de Partid Unic, care mimeaza multipartitidmul…Multipartitidmul e o Scula prin care Occidentul a distrus restul tarilor din Lume care nu voiau sa stea capra. In 33 de ani Romania e distrusa de multipartitism…Multipartitismul e SCUZA perfecta a imposturii, a lipsei de raspundere, lipsei de performanta, lipsei de inteligenta nationala.

 3. Dupa 1990 Romania devine o Colonie americana prin vointa Politicii Criminale romane, Antinationala, nascuta din CRIMA din decembrie 1989… Romania de azi e rezultatul CRIMEI din decembrie 1989…Crima comisa de golanii si javrele Romaniei,de securistii care au mancat degeaba painea tarii. Poporul care construise Tara NU a participat la CRIMA din 1989. Cine construieste NU poate participa la demolare…. In afara demolarii Tarii o crima si mai mare a fost si este intrarea in Organizatia militara
  NATO, un Grup Infractional Organizat care a profitat de slabiciunea Lumii si a expansionat si la Est pana la granitele Rusiei….Aici este VINA istorica a Romaniei, Poloniei, etc. Vina care a creat conditiile izbucnirii unui nou Razboi Mondial…..De ce a repetat Estul european eroarea din anii 1940 care a produs Razboi Mondial? Pentru ca dupa 1990 Estul e condus de gasti numite partide de tip fascist, pentru ca sunt xenofobe, mai exact rusofobe…. Dupa 1990 Rusia nu a dat nici un semnal de scandal cu Occidentul. Din contra, si – a pus resursele naturale la discretia Occidentului….In schimb, Occidentul a complotat in scopul continuarii distrugerii URSS, prin distrugerea Rusiei….Occidentul NU poate supravietui decat prin Colonialism. Dupa Colonialismul afro, latino american, care si – a epuizat resursele, Occidentul are nevoie de Colonialism spre Est, acolo unde mai sunt resurse naturale in Rusia, Iran, Kazahstan,Azerbadjan, India, China.

 4. Daca nu era educatia englezeasca intinsa in lume prin sistemul lor colonial,nu exista nici civilizatia actuala si nici Lumea Libera.Asta se vede si acum,ca exemplu,diferentza intre Polonia,care a fost si este protejata cinstit de Marea Britanie,si alte state est-europene care au bajbait-o cu alte influente ale unor state occidentale mai putin corecte, iar unii „protejati” fatza de Occident cu pusca si cu tovarasii veniti la ei pe tancuri rusnace,au ramas,fortzati de Kremlin,in noroiul muscalesc al foamei si subdezvoltarii de unde unii,ca ucrainienii si georgienii, cauta inca sa scape din Cavoul rusnac putinist spre lumea libera si civilizata pentru ca au vazut si ei la ce nivel inalt de trai si civilizatie au ajuns Tarile Baltice dupa ce s-au eliberat din ghearele capcaunilor rusnaci nazii-bolsevici.

 5. „Populația statului Singapore este 2/3 chineză,”
  -etnia chinezeasca??????

  CHINA TREBUIE DISTRUSA!

 6. Peninsula balkanica, incluzand geopolitic si Romania este o zona careia i-au trasat destinul (pentru a nu stiu cat-a oara) in 1990, de comun acord occidentul cu Russia. Intre timp geopolitica la Marea Neagra dovedita ca fiind greu de gestionat de UE si Russia a permis USA sa sparga noul conglomerat ruso-german ce ameninta economia USA. Noi, ramanem la statutul de figuranti caci Balkanii in proportie de 45% slava si 80% crestin ortodoxa nu reuseste sa-si coaguleze un program de interese economice si politice comune.
  Poate in viitor. . .

 7. Doua familii satanice Rothschild in Anglia si Rockefeller in statele unite sint practic stapinii majoritatii de guverne in lume. Cind vorbim de Anglia sa nu uitam kazarul sef peste englezi. Regina decedata era kazara Charlie e regele poponar Doamne fereste. Printul William facut cu regele Juan Carlos ca sa aiba plodul singe albastru ca Diana era singe regal dar Charlie ba. Ca si natie si noi am fost infiltrati si invatati sa ne urim unii pe altii. In tara noastra sint oameni care din motive prostesti nu suporta ba pe moldoveni ba pe olteni samd. Natia noastra nu e unita ci dezbinata. Iohannis e dezbinatorul number one. Partidele politice sint rampe de lansare a unor carieristi. Din pacate chiar partidele politice stau in calea prosperitatii poporului. Patriotismul e minim si iubirea fata de patrie si istoria Romaniei lipseste. Banul e scopul si scopul scuza mijloacele in occident. Noi trebuie sa fim uniti daca vrem progres. Monarhia a fost rea pentru Romania. Comunismul a fost si bun si rau. Nu trebuia sa fim infometati Asa rau in anii 80.

 8. Lucrarea dlui Suian merita citita, dar si o incercare de „copiere” in Romania, a ceace a facut Statul insula Singapore, este bine venita! Se pare insa ca la noi ar fi cam tarziu, strainii detin deja 70% din economie si comanda totul! Doar un cataclism mondial, mai poate schimba ceva! PS. Si cind ma gandesc ca autorul acestui articol, cu influenta sa, a „manifestat” pentru alegerea lui Klaunus in 2014!! O tempora!!

 9. Cititi ce scrie aici ,,ministrii primului guvern aveau studii universitare solide, fiind eminenți în domeniile lor” deci nu aveau bacul la 35 si facultatea privata si doctoratul plagiat la 45! Apoi ,,importanța factorului financiar, al investițiilor străine în crearea prosperității, este de numai 10%, în timp de factorul voință reprezintă 50 %, iar diferența de 40% constă în legile și organizarea țării”. Astea sunt adevaruri verificate care odata puse in practica fac minuni in economia si viata oamenilor. Daca Germania si Japonia, distruse total dupa razboi au ajuns in 25 de ani a 3-a, respectiv a 2-a economie a lumii, iar Coreea de sud si China in alti 20 de ani au trecut de la saracie extrema la prosperitate, unde am fi ajuns noi in acesti 33 de ani daca, beneficiind de o industrie si agricultura dezvoltate, sistemul de invatamant si cel al sanatatii la fel, puse la punct, cu resursele bogate pe care le aveam si inca le mai avem,dar in mainile strainilor, am fi beneficiat si de o clasa politica pe masura, devotata si patrioata?! Am fi lasat Elvetia in urma cu mult! Ca romanii sunt harnici si destepti, asta o spun si o dovedesc strainii pentru care muncesc, nu sunt lenesi si prosti cum spun patronii romani, de ciuda ca nu ii pot prosti sa fie sclavi pe bani putini! Marea problema si frana a tarii sunt mai-marii, din toate domeniile, care nu merita un popor tolerant si harnic ca poporul roman! Iar nimicnici ca basescu si johannis mai au si tupeul sa spuna ca Romania este stat mafiot, respectiv stat esuat, dupa ce au facut tot posibilul sa devina asa! Iar de o buna bucata de vreme conducatorii tarii nici macar nu se mai obosesc cu conducerea tarii, ci au pus Romania pres la picioarele bancilor si multinationalelor straine in schimbul unor spagi si comisioane! Am mai spus-o, Romania isi va incepe vindecarea doar atunci cand in fiecare oras va fi o statuie a lui Ceausescu, cel mai mare roman din ultimii 50 de ani!

 10. „România-condominium al unor entități străine.” Wikipedia-Condominiu(din latinescul con-dominium, „drept de proprietate comună”) este suveranitatea exercitată in colaborare de mai multe puteri asupra unui teritoriu. Însuși titlul este o afirmație! Cartea scrisă de către d-nul ambasador Pavel Suian poate fi o stire:)))))

 11. Stimata Redactzie, rog pe D-l autor sa permita publicarea comentariilor mele. Constitutzia specifica lichidarea cenzurii, fiind aprobate drepturile Omului, ex.libertatea de opinie. Sper ca ziarul shi proprietarii lui nu se ocupa cu propaganda, oricare ar fi ea, shi suntem consideratzi totzi egali in drepturi.
  Va urez succes in munca ziaristica.
  O zi buna.
  Con

 12. Con spune: Cind vom avea curind inteligentza artificiala, o sa fie kk cu khazarii, ex.Weisel. Cheashka a fost omarit din prima zi, cu glontz in ceafa kgb de catre Gelu V.V., de aia hainele erau ca la Congresul lor. 3 zile, ca de fapt acum 33 de ani, au fost necesare sa lamureasca plutonul 1 a chibutzului PCR, ca este rindul la rotatzia cadrilor a nomenclaturishtilor, ce de fapt in citeva ore au fost sustzinutzi de armata, secu, invitatzii kgb URSS, etc. Au omorit pe sest o gramada de oameni, mii, printre care shi pe Procurorul ce a comandat mascarada de proces. Pe Otopeni, din SUA, era un avion pentru Cheaska, dar tov.Rus a amenintzat cu rakete, de fapt ziarishtii revolutziei au cazut cu casetele shi avionul lor. Ca la TV continua mascarada, nu putem spune decit ca criminalii ca la Mafiotzi, traiesc liber printre noi shi hirtia HH a lui Rebenciuk, poate fi folosita de el bine mersi. Secu a creat disidentzii ca poetul Mircea Dinescu, cu ani buni inainte, ca sa fie folositzi in ziua planul Z (coincidentza cu Rusia, la mintea ingusta de kgb.) Trebuie analizata toata istoria chibutzului PCR, dar mai ales cei 33 de ani, care prin fortza divina vor clarifica mai ales pe mamaligarii noshtrii. Razboiele mari precum cel intre creshtinii slavi, sub conducerea Allo!Geniilor lor khazarii Zelea shi Putin, au rostul de a fi indatorata financiar toata Planeta, cheia dominatziei lor Gloabeleshti. Asta, mai ales acum cind shi Boul de Aur este in agonie. Vor urma banii electronici mai ushor de tiparit shi manipulat, dar mai ales legi antichrist, shi razboiul final va fi atomic. O zi buna. Con P.S. S-a inmultzit lumea maica, dar mai ales nr. de oligarhi, spuma kamunzmului=creatzie west de la Trotzky, Lenin…

 13. Ati observat ? In Singapore in 1968 a inceput productiua de semiconductori.. In RPR incepuse din 1963!!

 14. Ca marinar, am avut ocazia sa vad Singapore de-alungul anilor si am vazut cum s-a dezvoltat. Pe langa spusele autorului, mai trebuie adaugat ceva: pozitia geografica. Punct de confluenta intre vest si est, in primul rand Singapore s-a dezvoltat datorita traficului navelor comerciale atat ca punct de aprovizionare – initial – cat si ca port de tranzit pentru marfuri. Tranzitul navelor prin stramtoare asigura un venit deosebit, cum este cheltuit acesta este meritul guvernului.

Comentariile sunt închise.

Precizare:
Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.