Un „modem“ pentru supraomul eco-responsabil și partizan al dreptății sociale

În arhivele Casei Albe există un studiu strategic de 482 de pagini, publicat în 2002, pe tema tehnologiilor convergente (NBICS1) din domeniul științelor vieții, nanoștiințelor, științelor informației, științelor cognitive și al celor sociale, studiu care face să înmugurească speranța că vaccinurile folosite în prezent pentru combaterea pandemiei ar putea să rezolve aproape toate problemele globale. Această lucrare științifică, care nu are absolut nimic din stilul literaturii SF, i-ar copleși cu sentimente de inferioritate, făcându-i să se lase păgubași, chiar și pe cei mai înzestrați autori de literatură fantastică.

Într-un capitol intitulat „Improving human health and physical capabilities2 [Ameliorarea sănătății umane și a capacităților fizice], echipa de savanți detaliază nu numai modul în care terapia genică modernă ajută la consolidarea unei cercetări atractive economic pentru giganții farmaceutici sau pentru o serie întreagă de ramuri ale biotehnologiei, ci și felul cum vaccinurile cu vector viral bazate pe mARN și ADN își fac intrarea în câmpul revoluționar al terapiei genice, susceptibilă de a prelungi viața. Explicațiile detaliate despre modul de funcționare a unor asemenea vaccinuri sunt atât de convingătoare și de solid fundamentate, încât s-ar zice că nu mai avem niciun motiv să ne pierdem vremea cu scepticii plicticoși care se împotrivesc vaccinurilor, atrăgând neobosit atenția asupra penuriei de cercetări în acest domeniu. Tot astfel, s-ar crede că marile concerne farmaceutice nu mai trebuie să dezvăluie originea reală a acestei strategii de vaccinare și să argumenteze iar și iar că elaborarea acestor vaccinuri a dat, chipurile, rezultate notabile în oncologie. Dacă privim vaccinurile – salutare acum, în pandemie – în contextul general al studiului sus-amintit, deci sub aspectul contopirii dintre om și mașină, înțelegem limpede că ele aduc foloase mult mai mari decât cele cu care se laudă inițiatorii strategiilor de vaccinare implementate de guvernele lumii și atât de prost marketate.

Mai ales datorită faptului că provine din arhivele administrației Obama, acest studiu oferă mai degrabă un argument solid în favoarea campaniei de vaccinare. Îmbinarea și interacțiunea dintre disciplinele NBICS servesc, ce-i drept – deși mai degrabă în treacăt –, la combaterea virusurilor; în primul rând însă, ele vizează făurirea unui supraom adaptat biologic și interconectat prin intermediul undelor electromagnetice, ale cărui consum și output celular sunt supravegheate atent cu ajutorul nanotehnologiei, supraveghere menită să asigure și să întrețină o existență ameliorată în armonie cu mediul înconjurător.3

Nu numai că apropierea dintre aceste ramuri ar fi favorabilă – conform principiului NBICS – sănătății și ecologiei, așa cum arată autorii; în plus, ea ar soluționa accesul inegal la educația școlară4. Cunoașterea și informațiile ar putea fi transmise direct creierului, în timp ce conexiunile ar face posibil accesul în timp real la baze de date informaționale. Elevii n-ar mai merge la școală decât pentru a se amuza, întrucât acumularea de cunoștințe s-ar realiza fără eforturi de învățare. Ce bucurie că, după un an în care școlile au fost închise, s-a gândit cineva și la tânăra generație!

Până și pasionații de retorică își pot pune speranțele – prin convergența NBICS – în apariția unei noi forme de limbaj nonverbal, care, fără să mai necesite efortul de a căuta cuvântul potrivit, ar transmite percepțiile vizuale sau intențiile direct către celulele cerebrale, dincolo de orice barieră lingvistică. Limbajul, pe care pragmaticii evoluției îl consideră perimat, a devenit la fel de inutil ca homo sapiens, a cărui depășire este necesară. Modelarea biologică a limbajului ca unificare a lingvisticii computerizate și a biochimiei5 face ca filologia tradițională să pară o găină jumulită și letargică. Metoda care promite să depășească barierele lingvistice are potențialul de a nivela vocabularul determinat de mediul social și de educație, dar numai cu condiția ca accesul la viitoarele aplicații de învățare a limbilor străine să nu depindă de apartenența la un anumit strat social. Dar, pentru a sesiza nedreptatea inerentă diferențelor de clasă și pentru a ne revolta împotriva lor, avem nevoie de o percepție emancipată, care, probabil prin componenta cognitivă din sistemul NBICS, ar fi plivită genetic, ca buruienile. În acest context, Klaus Schwab are dreptate, pesemne, să afirme că riscul tulburărilor sociale ar crește în absența unui great reset.6 Un nou început careîn caz că va duce la vindecarea a numeroase afecțiuni, între care maladia Alzheimer, cancerul și boala Parkinson – va facilita, în mod accesoriu, și controlul gândurilor.

Guvernul canadian a creat un concept mai ușor de înțeles pentru această contopire: e vorba de Exploring Biodigital Convergence [cercetarea convergenței biodigitale].7 Tocmai Canada, această țară atât de civilizată, cu suprafață imensă și populație redusă, a identificat, prin tehnologiile de brain and mind control8, anumite posibilități de a face față traumatizantelor atacuri ale ursului grizzly asupra excursioniștilor care fac camping. În caz de daune psihice, celulele cerebrale afectate ar putea fi șterse sau suprascrise. De asemenea, excursioniștii conectați la un sistem de inteligență artificială (AI) ar putea fi alertați, printr-o nouă percepție senzorială declanșată în creier, asupra riscului de a fi atacați de urși. Pe pagina guvernului canadian se găsesc exemple fictive și mai concludente în legătură cu utilizarea asistenului AI.9 Împătimiții deosebit de recalcitranți ai loisirului ar putea fi determinați în mod direct, prin injectarea unor particule nanomagnetice, să renunțe la intenția de a o deranja pe ursoaica-mamă în timp ce alăptează. Dorința irepresibilă de a merge cu cortul ar fi suprimată rapid printr-o rețea 5G suficient dezvoltată.

Pentru a-i impresiona până la lacrimi pe cititori prin inducerea unei emoții organice autentice și necontrolate, pare deosebit de util să rezumăm expunerile savantului care a participat la studiul NBIC, Michael J. Heller de la University of California, San Diego.10 El ar dori să releve insistent cât de important este faptul de a înțelege raportul cauză–efect în dezvoltarea tehnologică din sânul industriei farmaceutice. Unii, afirmă el, înțeleg complet greșit determinarea genetică, motiv pentru care nu ar avea sens ca giganții farmaceutici să investească în cercetare, câtă vreme există un număr mic de voci care pun adesea la îndoială efectul, folosind argumentul toxicității. Lucru valabil și pentru terapiile genice, care, pe lângă că ar favoriza perfomanțele fizice, ar modifica și comportamentul uman. Paseiștii opaci la prost înțeleasa predeterminare genetică n-ar trebui să se opună unui plan promițător de mântuire genetică, constată savantul. Astăzi, ei n-ar avea de ce să-și mai facă asemenea griji, de vreme ce mediul politic este cât se poate de favorabil acestor idei.

Într-un articol dedicat tehnologiilor convergente11, Jeffrey Bonadio de la University of Washington adoptă un ton de-a dreptul romantizant atunci când se referă la utilitatea evoluționistă12 a virusurilor și la pericolul reprezentat de ele. Așa cum strămoșii noștri s-au prevalat de bacterii pentru a produce pâine, vin și brânză – afirmă Bonadio –, la fel și noi folosim astăzi virusurile pentru a pregăti, în mod subreptice, modificările genetice care urmează să fie aduse corpului nostru.13 Iată un mod de a ridica paharul – plin de suc fermentat prin acțiunea bacteriilor – în cinstea virusurilor, acest mijloc natural de a introduce în corpul uman ADN recombinat sau mARN.14 Cuprins de beția științei, analfabetul funcțional care a formulat această teză nu bagă de seamă că o vătămare temporară, provocată de alcool, a facultăților intelectuale e cu totul altceva decât ireversibilitatea intervențiilor genetice.

Oare îi pot fi atribuite totuși, în plan filozofic, calități utilite tocmai unui virus care, în acest moment, manifestă cel mai mare potențial de a provoca panică în lume?

E drept că o viață promițătoare, mai lungă și mai sănătoasă, nu se poate lipsi de infiltrarea de material genetic modificat prin virusuri și vaccinuri cu vector viral bazate pe mARN și ADN. În ansamblu, e posibil să primeze avantajele demersului de a le administra tuturor oamenilor un „modem“ menit, pe de o parte, să le întărească sistemul imunitar, dar care, pe de altă parte, îi interconectează pe toți în manieră NBICS, ajutându-i să facă față cu brio, odată pentru totdeauna, la provocările semnificative ale lumii vechi. Poluarea, conflictele, tulburările sociale, criza educației, problemele sistemelor de sănătate și luptele pentru distruibuirea resurselor ar ține atunci de domeniul trecutului în aceeași măsură ca pronumele personal la persoana întâi.

În contextul unei societăți avansate și orientate spre viitor, e de neînțeles de ce a fost nevoie de o pandemie înfiorătoare pentru un salt evolutiv ce se produce o dată la câteva sute de mii de ani și care se realizează printr-o simplă și banală înțepătură. Fără îndoială că un număr mai mare de oameni din toate straturile societății ar fi votat pentru implementarea convergenței biodigitale printr-o injecție în loc să se revolte contra măsurilor de combatere a pandemiei. E evident că atât cunoștințele – know-how-ul tehnic –, cât și tendința ireversibilă spre această evoluție au apărut cu decenii bune înainte de începutul pandemiei.

Nu sunt, oare, democrațiile înfloritoare, economiile de piață performante și sistemele de asigurări sociale solide o garanție pentru faptul că cetățenii liberi s-ar declara, în sânul proceselor democratice, de partea convergenței biodigitale ca desăvârșire a deplinei lor fericiri pe pământ? Azi nu e prea târziu să li se injecteze, în sfârșit, oamenilor o interfață susceptibilă de a-i face solidari cu nebănuita creștere economică a branșelor NBICS și cu repertorierea precisă a performanțelor15 fizice și psihice obținute de ființe hibride care vegetează visând la o lume neutră climatic, într-un sistem de credite sociale. Fie că vorbim de NBICS sau de „convergență biodigitală“ – ambele sunt atât de promițătoare, încât nu e nevoie de scenarii înfricoșătoare pentru a găsi voluntari în scopul făuririi unui supraom domesticit16, sănătos și longeviv. Din acest punct de vedere, granița dintre biologie și tehnică ar fi putut să fie dizolvată cu ușurință chiar și în lipsa unei pandemii, și nu e nevoie de o mobilizare cu argumentele lui Klaus Schwab, potrivit căruia numai un război sau o pandemie ar putea să dezlănțuie forțele transformatoare.

Apariția unei situații riscante pentru sănătate, simultană cu publicarea – prin eforturile concertate ale guvernelor și oamenilor de știință – a numeroase studii despre convergența biodigitală, cu desfășurarea unei insistente campanii de vaccinare, precum și cu ambiția politicienilor de a soluționa în termen foarte scurt problema încălzirii climatice și diverse probleme sociale – toate acestea simultane, la rândul lor, cu realizarea infrastructurii pentru rețeaua 5G –, prefigurează legitim iminența fenomenului salvator al convergenței NBICS.

Observație: Cu toate că acest articol este un text publicistic care nu trebuie să satisfacă exigențe științifice, țin să-i ofer cititorului interesat, prin bibliografia de mai jos, posibile piste de cercetare.

(PDF) Hacking a Brain for Contemptuous Interests: Ethical Risks of Advancing Neuroscience Techniques for Mind Control (researchgate.net)
A Possible Inductive Mechanism for Magnetogenetics | bioRxiv
A spike-ferritin nanoparticle vaccine induces robust innate immune activity and drives polyfunctional SARS-CoV-2-specific T cells | bioRxiv
Biodigital Philosophy, Technological Convergence, and Postdigital Knowledge Ecologies | SpringerLink
Can Magnetism Help Us Control the Brain, Remotely? – University at Buffalo
Engineered Ferritin for Magnetogenetic Manipulation of Proteins and Organelles Inside Living Cells – PubMed (nih.gov)
Ethical brain stimulation—Neuroethics of deep brain stimulation in research and clinical practice | Request PDF (researchgate.net)
Genetically engineered ‘Magneto’ protein remotely controls brain and behaviour | Science | The Guardian
Lipid Oxidation Induced by RF Waves and Mediated by Ferritin Iron Causes Activation of Ferritin-Tagged Ion Channels – ScienceDirect
Magnetic control of cellular processes using biofunctional nanoparticles – Chemical Science (RSC Publishing) 
Magnetic Entropy as a Proposed Gating Mechanism for Magnetogenetic Ion Channels – ScienceDirectMagnetic Entropy as a Proposed Gating Mechanism for Magnetogenetic Ion Channels – ScienceDirect
Magnetic fields for modulating the nervous system: Physics Today: Vol 74, No 2 (scitation.org)
Magnetic nanoparticle therapy for Parkinson’s disease | Results In Brief | CORDIS | European Commission (europa.eu)
Magneto Protein Could Help Magnets Control Brain Circuitry | Inside Science
Magneto: remote control over neuronal activity and behaviour (uzh.ch)  
Magnetogenetics Controls the Brain and Behavior of Zebrafish and Mice (epigenie.com)
Magnetogenetics: A New Technique for Controlling Mouse Behavior (conductscience.com)
Magnetogenetics: Your Brain on Magnets — Neurothetical
Magnetothermal genetic deep brain stimulation of motor behaviors in awake, freely moving mice | eLife (elifesciences.org)
Manipulating neurons with magnetogenetics | Nature Methods
Nanoparticle-based local translation reveals mRNA as a translation-coupled scaffold with anchoring function (nih.gov)
http://ndl.ethernet.edu.et/bitstream/123456789/75096/1/214.pdf
Optogenetics blog posts | Noldus
Sub-second multi-channel magnetic control of select neural circuits in behaving flies | bioRxiv
Viana_whole_thesis_ex_pub_mat.pdf (utas.edu.au)
Wireless control of cellular function by activation of a novel protein responsive to electromagnetic fields | Scientific Reports (nature.com)

1 „NBIC“ sau „NBICS“: nano-bio-info-cogno-socio.

2 Vezi nota 1, p. 179

4 Ibid., pp. 63, 166, 432. Instant learning, p. 183

5 Ibid., p. 442

8
 „Biodigital convergence is opening up striking new ways to: Change human beings – our bodies, minds, and behaviours, Change or create other organisms, Alter ecosystems, Sense, store, process, and transmit information, Manage biological innovation, Structure and manage production and supply chains.“

10
 Vezi nota 1, p. 205

11
 Ibid., p. 127.

12
 Ibid., pp. 128, 130.

13
 Ibid., pp. 126, 213, 215, 334.

14
 Ibid., p. 217.

16
 https://www.youtube.com/watch?v=Vf0GOe8ceuA

Abonează-te acum la canalul nostru de Telegram cotidianul.RO, pentru a fi mereu la curent cu cele mai recente știri și informații de actualitate. Fii cu un pas înaintea tuturor, află primul despre evenimentele importante, analize și povești captivante.
Recomanda 9
Radu Golban 87 Articole
Author

13 Comentarii

 1. Unde pastele masii ajung aceste incasari uriase? Sunt investite in ceva in Romania pentru sanatatea cetatenilor romani? https://www.stiripesurse.ro/pandemia-a-fost-afacerea-anului-cifrele-de-afaceri-ale-laboratoarelor-pcr-au-crescut-de-patru-ori_1891309.html
  Si inca continua testarile pentru ca baza e in testare pcr-19 si nu in vaccinuri! Ca vor sa mineze unii importanta testarii PCR-19 manipuland cu vacvinurile ca fiind pe primul loc, sunt minciuni crase deocamdata.

 2. În sfârșit! Un articol informat, limpede, erudit!
  Am înțeles multe despre știință. Aștept cu nerăbdare urmarea.

 3. Nu mulțumesc. Eu prefer să rămân mai prost, medieval, retrograd, bigot, „fanatic religios” . Îi las pe alții să aspire la evoluție și nemurire prin știință. Eu rămân la credința mea în Mântuitorul Isus Cristos. Scopul meu este să ajung un țăran cât mai izolat și înapoiat tehnologic, să trăiesc cât mai primitiv câte zile oi mai avea. Nu mă mai interesează nimic din ceea ce are de oferit lumea asta. Alții… să facă ce vor, n-am nici o problemă, nu mă deranjează, nu mă afectează.

 4. cred ca am dreptul sa raman o fiinta naturala ,umana si nu sa vina fatalai vizionari sa ma treaca in t ransumanism.n-au decat sa-si implanteze ce vor si unde vor,sa devina cyborgi superperformanti ,prefer omul facut de Dumnezeul adevarat.

 5. Radu Golban, ai trait in helvetica cativa ani buni(nu stiu in ce canton), stii foarte bine ce inseamna respectul recoproc intre guvernanti si cetateni, respectul legii de ambele parti, respectul fata de sanatatea cetateanului care plateste asigurarea de sanatate la privat, respectul privind optiunea si dorinta cetateanului care munceste si plateste taxe si impozite, comunicarea respectoasa intre parteneri indiferent de sex, religie si piele si nu numai! Din cate ai trait in halvetica, primesti macar 1% din ceea ce ai trait in tara cantoanelor? Personal, nu cred! Aici aveai infornatii din orice tara prin micul ecran pentru a face comparatii sau analiza obiectiva, ceea ce in Romania nu exista! Cat despre articol, este bun dar nai sunt cateva repere de atins, repere ascunse printre cuvintele scrise sau vorbite de alti caposi.

 6. Cat mai multi sa se vaccineze atunci chiar nu exista motiv de teama, alfel nu vom evolua ca specie

 7. Oamenii de Stiinta Americani au Definivat Cercetarea si Dezvoltarea unui Vaccin care sa ofere Mutantilor Expirati posibilitatea sa se joace cu Butonul Nuclear la Casa Alba. Zombie Joe este primul RoboPresident asistat de o Primata Jamaicana pe Scarile Casei Albe. Pe scarile Air Force One insa, Zombie Joe inca face Tumbe dar se Lucreaza.
  In Perimetrul Mioritic avem doua Specimene de Succes.
  Un Godac Falcos caruia ii face Placere Nebuna Naveta saptaminala in Panzerul Boborului si un Maidanez CHIPAT in Newton Iowa la Fabrica de Masini de Spalat Izmene Maytag. Maidanezul este in Mind Control Mode cu Telecomanda la Washington DC.
  Stiinta nu stie Carte…

 8. sa vezi cand ii anuntza esca ca vor fi dezactivatzi prin sattelit
  daca nu sunt cuminti,la locurile lor…..

 9. Cunoașterea și informațiile ar putea fi transmise direct creierului, în timp ce conexiunile ar face posibil accesul în timp real la baze de date informaționale. Elevii n-ar mai merge la școală decât pentru a se amuza, întrucât acumularea de cunoștințe s-ar realiza fără eforturi de învățare. Ce bucurie că, după un an în care școlile au fost închise, s-a gândit cineva și la tânăra generație!

  WHAAAT? Sa o creada cercetatorii americani ca aceste cunostinte transmise (aruncate in creier) vor fi si pastrate in creierul copilului. Omul nu e un robot, sa inregistreze pe banda instructiunile, pe care mai apoi sa le redea exact. Tocmai in asta consta superioritatea omului (dar nu, by no means a marilor „inteligenti” care au venit cu ideea. Haideti sa spunem lucrurilor pe nume: unor super-bogati li s-a urat cu binele pentru ca vor sa devina nemuritori. CUM? Cred ca si ei vor fi dezamagiti. Nemurirea asta nu e pentru oameni. Mai cautati informatii, in secolul calculatorului sunt atatea pe Internet – dar numai un adult poate discerne, copiii nu prezinta interes decat pentru jocurile pe calculator.

 10. Problema ăstora este că atunci când vor dori să implementeze această tehnologie , nu vor avea subiecți, deoarece dacă la șoareci au găsit creier, la majoritatea populației umane creierul le este atrofiat și în proporție de 99,90% nefolositor.

 11. Tâmpenii.

  Robocop si Soldatul universal au fost niste sf-uri interesante la vremea lor, dar au ramas doar niste SF-uri pana la urma.

  Teleportarile din Star Trek au ramas si ele tot in zona dorintelor nedesavarsite.

  Ideile cu terapii genetice, din punctul meu de vedere, sunt pe acelasi plan cu cretinismele despre colonizarea Marte.

  Sa reuseasca sa transforme Sahara intr-o padure de tip amazonian intai si dupa asta ii credem si cu cretinismele genetice.

  Si criptomoneda a aparut tot din necesitatea gasirii leacului pentru cancer, si, pana la urma, a fost doar o teapa capitalista pentru prostii care isi consumau curentul bine platit pentru o cauza nobila, acu’ vreo 10 ani.

  Daca e vreun scop in aberatiile astea e unul financiar, bursier, cu victimele aferente.

  Teama de modificari genetice, facute de geneticienii lu’ peste, e stupida.

 12. Elocvent articol. Bibliografia, binevenită. Umor rafinat. Muncă, pe măsură. Respect!

 13. După cum sună „scenariul,” te-ai aștepta ca un astfel de „studiu științific” să fie secret sau ultrasecret. Dacă e atât de bine documentat precum se sugerează, de ce nu este pur și simplu, doar implementat, fără a i se face nici un fel de publicitate? Faptul că „a scăpat pe piață” arată că: Ori nu este suficient de „științific”, ori și-au dat pină și ei seama cât de utopic este.
  Faptul că în urma contactării acestui virus, spre exemplu, ne este afectat mirosul sau gustul, „ne spune” că se întâmplă ceva și în creier, nu numai la nivelul papilelor gustative. Sau nu? Cam ce ar vrea ei!? Dacă mâncăm fructe, de ce nu am minca și frunzele și scoarța de copac?
  Sau: Te uiți la o femeie și vezi că dintr-odată începe să se dezbrace!!!!!?
  Asta da știință! Cu mentenanța mai au puțin de lucru și… redevenim ce am mai fost!

Comentariile sunt închise.

Precizare:
Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.