Andrei Marga: Urmări ale prostocrației

Evenimentele stârnesc discuții, mai mult sau mai puțin informate, purtate cu mai mult sau mai puțin curaj civic. Dar abia diagnozele iau în seamă realitatea ca întreg și permit să i se spună pe nume. Nici nu poți schimba în bine o situație dacă nu o vezi lucid, cu ochii deschiși.

Când se constată neajunsuri, replica uzuală la noi este aceea că și alții le au, încât se poate sta liniștit. Desigur, și alții au multe de făcut, dar împrejurarea nu-ți rezolvă problemele. Posibilitățile acelora sunt adesea altele. De aceea, cel care se justifică prin  asemenea analogii nu face decât să se împiedice singur.

Nu ascund că diagnozele m-au preocupat pe fondul tentativei de a articula  o concepție asupra realităților plecând de la experiențele timpului nostru. Direct spus, este un timp care redeschide mai toate dosarele. Schimbarea lumii face ca noțiuni de acum cincizeci de ani, sau chiar de acum douăzeci de ani să fie depășite. Ea cere abordări noi, integre și competente. Nu rezolvă ceva complezența față de ceea ce este.

Din poziția unui contemporaneist, format în filosofia și sociologia zilelor noastre, am atras atenția la timp asupra erorilor care se fac în decizii și asupra consecințelor lor (Explorări în actualitate, 1994; Speranța rațiunii, 2005; Ieșirea din trecut, 2006). Am articulat o diagnoză a evoluției României (România actuală. O diagnoză, 2009; Identitate națională și modernitate, 2016; România în Europa actuală, 2017; Emanciparea României, 2023), ca și a evoluției Europei și a ordinii internaționale. Ele pot fi consultate.

Se pot da diagnoze din diverse perspective. Se și dau relativ la geneza, funcționalitatea, cultura, viitorul unei societăți sau alteia. Diagnozele mele vizează sensul. Ele își asumă că acțiunile sunt cheia în societate și probează că deturnarea sensului genuin al democrației – formarea voinței politice prin discuția publică eliberată de constrângeri – și a sensului instituțiilor, ca întruchipări de valori, se plătește scump.

Cum era de așteptat, diagnoza „trecerii la prostocrație” în România ultimelor decenii a stârnit discuții. Ea punea în chestiune, pornind de la fapte precise, nu doar politici, ci calibrul decidenților. Se circumscria degradarea, în raport cu meritocrația, de care democrația era legată la origini, și cu cotitura din 1989. Se arăta că mediocritatea decidenților este originea ultimă a neajunsurilor de azi din țară.

Se făcea și un pas nou. La delimitările clasicizate, după efectivul celor care decid (monarhii, aristocrații, democrații, cu degradările lor, tirania, oligarhia, ohlocrația) și modalitatea de conducere (republici, monarhii, despoții), se adăuga delimitarea regimurilor după calibrul conducerii, pe care Nietzsche a sugerat-o. Am luat în seamă ceea ce consacrase cercetarea universală, anume, intrarea societăților pe „fundamente culturale” (Tennbruck), dependența performanțelor lor de competențe (Ellul), expansiunea „mediocrației” (Deneault), ca și a „stupidocrației” (Cipolla).

Prostocrația se referă la decidenți. Sincer, nu credeam că diagnoza „regimului prostocratic” se va confirma atât de direct. Bănuiesc că nici reflexivii jurnaliști Cornel Nistorescu și Octavian Știreanu care au publicat volumul Trecerea la prostocrație (Cotidianul, București, 2022) nu credeau. Și nici contributorii la volum.

Azi, din păcate, diagnoza se verifică peste așteptări. La tot pasul, cetățeanul țării se confruntă cu realități care nu au cum să nu-l șocheze. Legi importante – fiscalitate, justiție, apărare, salarizare, pensii, educație – mustesc de incultură profesională. Redimensionarea aparatului statului și alte schimbări presante au eșuat. În loc să fie asigurare a capacității țării de a face față  provocărilor, într-un mod social acceptabil, „reziliența”, atât de invocată, este doar o  altă ocazie de a pune mâna pe resurse.  Decidenții nu par să stăpânească noțiuni de bază – „suveranism”, „extremism”, „stat de drept”, „drept internațional”, „tripartiția puterilor”. Dezbaterea cu cetățenii o înlocuiesc cu șmecherii și tehnici ale abuzului. Se minte mai nou pentru impresionare – gafa cu candidatura la NATO, când Casa Albă anunțase deja o altă opțiune, este doar una dintre ele.

Dacă luăm în seamă fie și numai calificarea decidenților, indiciile sunt zdrobitoare. La deciziile majore ale țării, nu este niciun absolvent cu pregătire temeinică în domeniu, vârf al generației sale. Ierarhiile s-au umplut cu argați de cauze stranii, clientelă, odrasle. Funcțiile nu urmează valoarea, ci uneltesc să o confere.

Nu se scrie nici astăzi istoria factuală, bazată riguros pe izvoare, a ultimului secol al României. Implicit, nu se scrie nici istoria recentă. Se și profită de aceasta pentru a se minți – votanți ai mizerabilei folosiri a justiției pentru a reduce la tăcere oponenți, care a fost după 2005 și a rămas comparabilă doar cu prigoana anilor cincizeci, se dau acum victime! De citit, ce să mai vorbim? De aceea, se și bat câmpii și se controversează pe chestiuni care în alte țări sunt demult lămurite.

„Regimul prostocratic” are un început. Oricât se caută abaterea atenției, el a debutat în 2004, cu deciziile luate pe față, încălcând Constituția și legile, decizii prin care s-au înlocuit competența și responsabilitatea civică în preluarea de funcții, cu docilitatea, vârsta, rubedenia. Fiind mereu în criză de legitimare, ca urmare a redusei consultări a cetățenilor, regimul a recurs la abuzuri. „Desemnarea personală” a devenit obișnuință, iar formula prostească „guvernele mele” a înlocuit  normalele guverne ale țării și a extins apoi abuzurile. Toate acestea pe fondul mobilizării propagandistice, cu sprijinul serviciilor secrete și al unei părți din mass media, consecința fiind vasta și sufocanta inversare a valorilor, care se observă azi la tot pasul.

Profesioniștii la propriu sunt acum în afara cercului deciziei. Nicio instituție din țară nu funcționează azi competitiv, potrivit menirii ei. În loc să fie consultați, cetățenilor li se „comunică” decizii, frecvent diletante, ale noilor politruci. Scoși din joc, cetățenii sunt ținuți de vorbă cu analize improvizate, adesea după ureche.

Europenizarea și occidentalizarea sunt luate ca lozinci ale parvenirii, în vreme ce reformele necesare pentru a le atinge nu interesează. Agitarea de pericole, „al comunismului”, „al derapajului extraeuropean”, mai nou „al războiului la graniță”, este folosită pentru a împiedica democratizarea și a acoperi decizii păguboase. Teorema lui O’Donnell-Schmitter, conform care „societatea care nu democratizează cât mai devreme după înlăturarea autoritarismului pierde lupta pentru democrație”, se confirmă din plin.

Oricine aruncă o privire în realitate poate adăuga multe observații. De aceea, voi profila aici doar urmările cu o mai mare greutate ale regimului care lovește România actuală, căci ele spun încă o dată ce este de făcut, pentru a se ieși din crizele ce devin endemice.

A avut loc afectarea democrației, atât cât era. Știm prea bine că nu este posibilă democrația fără partide la propriu – cu doctrine, alegeri etc. Or, după startul promițător al anilor nouăzeci, azi nu mai sunt optici politice distincte, nu mai sunt alegeri curate, partidele clasice s-au convertit în adunături păzite de vătafi. Iar partidele care au ajuns să guverneze au transmis statului anihilarea dezbaterii și propria destructurare. Se mai câștigă competiții prin corupere și falsuri și se depășește lingușeala cultivată de regimurile lui Carol al II-lea și Ceaușescu. Capacitatea scăzută de a da candidați viabili la alegeri și pertractările pentru măsluirea voinței cetățenilor sunt grăitoare.

În definitiv, regimul actual stă pe o treime din voturile electoratului. Intelectualii propriu-ziși sunt ei își în afara deciziei. Bronislaw Gyeremek spunea odinioară la UBB că intelectual este cel care se dedică celorlalți. Relația aceasta a fost subminată în România actuală din ambele direcții. Fiind lipsit de realizări, regimul are nevoie de suporteri, nu de minți pricepute. Pe de altă parte, mulți intelectuali, rămași de fapt inculți, sunt refugiați în clișee ale trecutului și spun trivialități. Ca și altădată, oportunismul privează de valoare.

A avut loc afectarea dezvoltării din țară, atât cât s-a putut atinge. Indicatorii nu sunt oarecare. Ei încep cu înțelegerea liberalizării ca însușire de resurse publice, fie și frauduloasă, și a privatizării ca devalizare a acestora. Indicatorii continuă cu cea mai extinsă sărăcie într-o țară europeană, cu cea mai mare emigrare din lume în timp de pace, cu cea mai mare îndatorare din propria istorie, cu animalizarea multor vieți – familii întregi trăind azi fără lumină electrică și fără mâncare. Indicatorii culminează cu ampla fraudare de examene și plagiate, cu cel mai mic consum de carte pe locuitor de pe continent, cu analfabetismul funcțional cel mai ridicat și cu una dintre slabele participări ale tineretului la studii superioare. Nici într-o țară din Europa nu se irosesc atât de nechibzuit resurse naturale, capacități umane și timp, precum se face astăzi la noi, deja prin deciziile majore.

După multe semne, „capitalismul de cumetrie” a devenit „guvernare în cumetrie”. În loc să dispară, corupția s-a rafinat și extins. Reformele democratice care au asigurat integrarea euroatlantică a României  din anii nouăzeci nu sunt înțelese și, cu atât mai puțin, continuate.

A avut loc distrugerea politicii externe, câtă s-a format în țara noastră. Lumea s-a micșorat pentru decidenți. Altădată, înțeleasă ca o cultură însuflețitoare a unei comunități ce încurajează creația, Europa s-a degradat în înțelegerea decidenților actuali, devenind obsesie a Bruxelles-ului și a aranjării de joburi ferite de privațiunile din țară. Cum a arătat limpede și revolta din 2024 a fermierilor și transportatorilor, cetățenii nu mai sunt reprezentați. Nu se iese din scheme depășite ale istoriei spre înțelegerea unei lumi complicate, în care o țară procedează rațional atunci când își fructifică potențialul. Nu se știe că dreptul istoric și cel internațional nu se reduc la acorduri, declarații și memorandumuri în lipsa tratatelor asiguratoare, iar suveranitate nu poate fi asupra teritoriilor ce aparțin de drept altora. Nu se înțelege natura interacțională a vieții internaționale, în care nici la război și nici la pace nu se ajunge fără răspunderea fiecăruia dintre cei implicați.

Nu se valorifică oportunități în favoarea țării. Acum se stă smirnă în așteptarea deznodământului în procesele cu Gold Corporation și Pfizer. Nu mai vorbim de procesele deja pierdute. Meschinăriile unor activiști și vizitele caraghioase în America de Sus și Africa sunt doar dovezi ale descompunerii politicii externe în excursii.

Continuă afectarea viitorului. Nu este doar incapacitate a decidenților de a concepe dezvoltarea – este și lipsă de răspundere. Continua neîncredere a cetățenilor, atestată de orice sondaj, este mărturie. Iar măsuri precum comasarea și mutarea de alegeri de dragul carierelor forțate ale unor inși fără pregătire și fără cultura democrației  au pus capac penibilităților.

Emigrarea vârfurilor profesionale din varii domenii lovește din greu. Cei care pleacă în afară sunt tot mai puțin dispuși să revină. Cu noile abuzuri, demotivarea urcă, de fapt. Veleitarismul și nepotismul din instituții bat recordurile istoriei, încât și mai mulți emigrează. Mai ales că noi și noi țări dezvoltate caută profesioniști și creatori.

Inaderența la cultura contemporană va crea dificultăți în anii ce vin. Se mai crede că am trăi încă în diviziunea socialism-capitalism a erei postbelice sau în „sfârșitul istoriei”, clamat după 1991. Nici măcar cei care au schimbat scena intelectuală în secolul al XX-lea, de exemplu Einstein, Mendel, Frege, Planck, Max Weber, Talcott Parsons, Thomas Mann, Henri Bergson, John Dewey, Husserl, nu mai sunt citiți. Nu mai vorbim de cei care i-au succedat în cultura actuală. În diferite țări se explorează noile experiențe, spre a cunoaște din timp o lume ce se schimbă. La noi, se stagnează într-o desincronizare care nu duce nicăieri.

Simpatetic cu românii, istoricul Hugh Seton Watson admira brilianța decidenților României interbelice, dar vitupera obsesia acestora de a se pune bine cu vârfurile statului, fie și trădând cauza ieșirii din sărăcie și corupție și a democratizării țării (Eastern Europe between the Wars, 1945). Azi nu sunt brilianți la decizii. Decid acum nepregătiți care distrug din incompetență și spoliază resurse pentru propria propășire. Și care nu au capacitatea de a scoate țara din dificultățile ce li se datorează eminamente! Ceea ce au spus, de altfel, și Nicolae Iorga, Liviu Rebreanu sau Virgil Bărbat despre nepriceperea și trădările responsabililor, ar merita discutat cu luare aminte într-o bună zi!  Sper să o facem.

Oricum, starea critică în care s-a ajuns în România actuală nu are legătură nici cu trecutul istoric, nici cu geopolitica, nici cu specificul național, nici cu altceva. Starea de azi a țării are legătură cu eroarea istorică de a lăsa la deciziile ei inși care nu se pot legitima nici prin valoare și nici prin realizări. Se poate anticipa că starea aceasta se va  agrava, cât timp nu se va impune cultivarea pregătirii, competenței și dedicării în însăși funcționarea și deciziile statului, cu un cuvânt, meritocrația.

 

Abonează-te acum la canalul nostru de Telegram cotidianul.RO, pentru a fi mereu la curent cu cele mai recente știri și informații de actualitate. Fii cu un pas înaintea tuturor, află primul despre evenimentele importante, analize și povești captivante.
Recomanda 29
Andrei Marga 586 Articole
Author

127 de Comentarii

 1. ‘ Oricum, starea critică în care s-a ajuns în România actuală nu are legătură nici cu trecutul istoric, nici cu geopolitica, nici cu specificul național, nici cu altceva ‘, afirmația vine să certifice faptul că filozofia nu are legătură cu istoria și geopolitica, vezi România DE AZI !

 2. fiecare popor are conducătorii pe care-i merită. Ăștia suntem, atâta puten. Și dacă conducătorii sunt proști, oare cum e poporul care i-a ales?

 3. În continuare Dl. Marga rămâne încremenit în proiect, când totul vine de sus, de acolo de unde este foarte atent să nu scape vreo vorbuliță. Nu poți să acuzi copilul că este prost sau incult când părinții aveau nevoie de el la câmp ori nu aveau bani sā-l țină şcoală iar când acesta ajunge adult munceşte pe unde apucă sau pleacă în lume să-şi facă un rost. Unde sunt meritocrații pe care îi invocați şi îi venerați ca pe sfinți????? Dați nume, cu ce se ocupă? Nu cumva pasați răspunderea la fel ca şi cei pe care îi criticați creând împreună cu ei un imens festival al lamentărilor şi lamentaților? Credeți că de astfel de specimene nu ne-am săturat de ne vine să ne luăm câmpii?

 4. Păi bre,..marga.. Insăși modul de comasarea a alegerilor, denotă o lipsă totală de democrație, de interes exclusiv a celor de la putere, de desconsiderare a polimii votante.. și asta doar ultimele, dar in retroactiv mai tot timpul ești scuipat in față patriotic cu diverse jafuri fărădelegi imposturi și altele, la care nu reacționezi ca turmă, nu ai mîndria, onoarea cultura de a fi respectat. Las că merge ș-așa,..ce puii mei.

 5. Cică poporul are întotdeauna dreptate! Poporul mințit cu tableta! Cică telenovela Vulpița e mai tare decât Las Fierbinți! Adevărul este unul singur: datoria externă a României este de 150 de miliarde de euro și venitul anual este de 100 de miliarde de euro și cheltuielile anuale sunt de 106 miliarde de euro! România se împrumută zilnic la „foc automat” și nu se știe până când fiindcă nu mai e nimic de furat în România. Augustin Lazăr încasează lunar pensie de 50.000 de lei,adicătelea de 50 de ori pensia minimă. Acolo sunt banii dumneavoastră! Dragostea de țară trece prin stomac! Unii mănâncă și avioane! Succesuri guys!

 6. Împrumuturile nu ar fi mare problemă dacă la cârma țării s-ar afla oameni cu viziune și strategie,dedicați dezvoltării țării și bunăstării cetățenilor.In dictatura slugilor lacome și prostocrate nimic nu crește,doar putrezește.

 7. negatii si conditionari non-stop:

  nu poți schimba în bine o situație
  dacă nu o vezi lucid
  nu-ți rezolvă problemele
  societatea care nu democratizează (citare repetata a aceluiasi autor 😉 )
  nu este posibilă democrația fără partide
  azi nu mai sunt optici politice distincte
  nu mai sunt alegeri curate
  nu de minți pricepute
  nu sunt oarecare
  nu face decât să se împiedice singur
  Nu ascund că
  Nu rezolvă ceva
  Sincer, nu credeam că
  nu credeau
  realități care nu au cum să
  să nu-l șocheze
  Decidenții nu par
  nu este niciun absolvent
  nu urmează valoarea
  Nu se scrie nici astăzi
  nu se scrie nici istoria recentă.
  nu funcționează azi competitiv
  nu interesează.
  nu se irosesc atât de nechibzuit
  nu sunt înțelese
  nu mai sunt reprezentați.
  Nu se iese din scheme
  Nu se știe că dreptul istoric
  nu se reduc la acorduri
  nu poate fi asupra teritoriilor
  Nu se înțelege natura interacțională
  nu se ajunge fără răspunderea
  Nu se valorifică oportunități
  Nu mai vorbim de
  Nu este doar incapacitate
  nu mai sunt citiți.
  Nu mai vorbim de cei care
  nu duce nicăieri
  Azi nu sunt brilianți
  care nu au capacitatea de a
  nu are legătură nici cu
  nu se pot legitima nici prin valoare și nici prin realizări (3 negatii in 11 cuvinte…)
  cât timp nu se va impune

  da, da… e nu …

  🙂 🙂 🙂 🙂

  este un text greu, cu vibratie joasa… asta m-a frapat din prima…. nu, nu , nu, nu…

 8. As merge mai departe cu teoria cu prostocratia! Consider că nu numai prostii ne conduc, mai răi pentru țară sunt hoții deștepți care au furat țara pentru ei și pentru străini. Prin străini indiene contra comision legal! Am acceptat ideea că, URSS/România a pierdut războiul economic cu vestul (o țară de fiare vechi) dar asta nu înseamnă să vinzi averea țării făcută în 45 de ani cu sânge pe doi lei la vestici contra comision gras. S-a început cu flota comercială și apoi cu dărâmarea fabricilor si uzinelo contra hyper-market-uti străine care ne vând produse alimentare străine.Nici pamanturi mănoase nu mai avem. Vindem ceva grau care se întoarce ca aluat congelat. Asta spune totul despre România! Au plecat 6 milioane de cetățeni buni de munca aiurea ca sa întrețina bătrânii Vestului și ai noștrii se sting plângând după ce au predat în 89 o țară la cheie! Am înțeles că s-au schimbat relațiile de producție dar nu am înțeles de ce s-au distrus fabricile și uzinele. Nici pamanturi mănoase nu mai avem, avem în schimb „garanții de securitate contra cost” de parcă românii au participat la maidanul din Kiev. De ce nu ni s-a spus că porția de libertate costa de 1000 de ori mai mult decât sclavia?

 9. Prostocrația a început cu Petrov care a pus la conducerea instituțiilor nulități Udrea,Kovesi,Anastase,Videanu,Berceanu,Boagiu,Coldea etc apoi a trecut la decimarea politicienilor cu școală adevărată Severin, Năstase și a oamenilor de afaceri români Nicolae,Copos etc.A cumpărat la bucata câțiva intelectuali obedienți ca să-i pună în vitrina cu trofee Cărtărescu,Liiceanu,Pleșu apoi a urmat devalizarea țării prin ANRP.

 10. Puterea de și amărăștenii sunt separate complet.Amărăștenii au învățat fatalismul iar puterea, autoaleasă pe principiul”șmecheriei” interlope , cu care are, dealtfel, prea multe-n comun.în rest, justiție, poliție, toți sunt sluga banului, cei din urmă meducând lipsă de analfabeți funcționali, mai ales în eșaloanele superioare văzute des la chefuri cu infractori de top.Polițisti care nu răspund la urgențe, vameși cu sacul la barieră, procurori care s-ar garduri în izmene, pompieri care caută întâi bijuterii și pe urmă victime, doctori care sedează pacienți până la moarte pe care-i leagă de pat în secția „Covid” pentru bani sau care iau salarii pentru un pacient pe an, asta-i Șmecheria, pardon, România.Cât o mai fi pâna se desființează de tot.

 11. Și se vede că e k boală care se generalizează.Dd la București ne-am obișnuit să nu mai tragem speranțe, dar la firul ierbii, speranța începe să dispară în și din Europa, guvernată, la vârful ei tot de căzături.

 12. La Ciolacu este analfabetism functional, Ciuca a fost ignorant la mai tot ce i s-a zis si-a ajuns pe la urechi. Iohannia a murit sa aiba guvernul lui. A urmat intrat in fazd de (m)iserupism, ce mai fac guvernele mele, cd au chef ele. Daca n-au chef dd nimic, ast fac fix nimik.

 13. Jigodii, jigodii, jigodii, d-le Marga, iar aidoma lor milioanele de derbedei si golani care-i sustin. Derbedeii, curvele si golanii, din Piata Victoriei si din alte Piete, marsaluind cu rucsacurile in spate, telefoanele/lumanarile aprinse, cu care alegorice de spanzurati si spanzuratori…?! Alde, „cine nu sare, ia condamnare „: „Muie PSD”: „Ciuma Rosie”…?! Nu stiu decat sa fure, sa golaneasca, sa minta si sa atace FSN/PSD. Nu au fost si nu sunt buni de nimic decat sa atace, sa nege totul si toate si sa nu puna nimic in loc. Sunt cei care la Revolutie au pus focul si glontul pe tara si au distrus-o prin „Restitutio in Integrum” „Guvernul este cel mai prost administrator…”, „Privatizarea pe un leu…”?!. Si cate si mai cate. Ii cunosc la minutie ?! La inceput nu mi-am dat seama ca este mana lunga a CIA, FBI, DEP. de STAT si M16, cele mai bandite, cinice si criminale structuri statale din lume. Imi e si scarba sa mai comentez pe forum. Trag nadejde ca Rusia nu va pieri, altfel si lumea ortodoxa va pieri si ia. Adio, d-le Marga ?! V-ati confundat tara, nu mai e cea care o stiam amandoi…?! E Sodoma si Gomora. Uitati-va la cei din poza de mai sus cum seamana ca doua picaturi de apa cu sodomitii biblici, dar care, totusi, nu trebuie lasati sa castige tara si lumea, d-le Marga…pentru ca o distrug?!

 14. @1, Nu stiu daca esti lobotomizat sau platit. La intrebarile imbecile despre lipsa valorilor ai putea sa afli raspunsul citind articolul-manifest al maestrului Cornel Nistrescu despre gen (r) Coldea. Daca ai avea dorinta sa iti completezi cultura si ai citi si comentariile ai afla ca CIA-SRI au bagat in puscarie toti politicienii valorosi, iar astazi ne conduce binomul inculto imbecil Ciolacu – Ciuca sub indrumarea celui mai imbecil si puturos „lider” al romanilor, Joianiss.

 15. Este foarte posibil ca domnul Marga să creadă că a descoperit America cu teza lui despre ” prostocratie ” În realitate, nu este vorba de ceva nou sub soare în România, așa cum următoarele versuri din perioada interbelică din repertoriul lui Constantin Tănase o dovedesc :
  ” Am dorit, cu mic, cu mare,
  Și-am luptat, cum am știut,
  S-avem nouă guvernare,
  Și cu asta ce-am făcut?

  Ca mai bine să ne fie,
  Ne-a crescut salariul brut,
  Dar trăim în sărăcie,
  Și cu asta ce-am făcut?

  Ia corupția amploare,
  Cum nicicând nu s-a văzut,
  Scoatem totul la vânzare,
  Și cu asta ce-am făcut?

  Pentru-a căștiga o pâine,
  Mulți o iau de la-nceput,
  Rătăcesc prin țări străine,
  Și cu asta ce-am făcut?

  Traversăm ani grei cu crize,
  Leul iar a decăzut,
  Cresc întruna taxe-accize,
  Și cu asta ce-am făcut?

  Totul este ca-nainte,
  De belele n-am trecut,
  Se trag sforile, se minte,
  Și cu asta ce-am făcut?

  Se urzesc pe-ascuns vendete,
  Cum nicicând nu s-a văzut,
  Țara-i plină de vedete,
  Și cu asta ce-am făcut?

  Pleacă-ai noștri, vin ai noștri!
  E sloganul cunoscut;
  Iarăși am votat ca proștii,
  Și cu asta ce-am făcut?”

 16. Merită să vedem opiniile atinșilor cu beneficii de prostocrație, de la Comentarii. Mai ales că articolul face o sinteză profundă și limpede și dă o explicație de netăgăduit. O spune:oricum, starea critică în care s-a ajuns în România actuală nu are legătură nici cu trecutul istoric, nici cu geopolitica, nici cu specificul național, nici cu altceva. Starea de azi a țării are legătură cu eroarea istorică de a lăsa la deciziile ei inși care nu se pot legitima nici prin valoare și nici prin realizări. Mai clar nu se poate!Marele Urs doar repetă ce e spus mai bine în articol. Cel care semnează Un om bate doar cîmpii, cum se spune, căci articolul dovedește o excelentă cunoaștere a istoriei, filosofiei politicii și geopoliticii.Cu incultura unui vizibil parvenit, semnatarul Un om nu poate contesta vreo propoziție, dar spune vorbe în vânt. Baba oarba nu citește ce se scrie negru pe alb, apoi vorbește la întâmplare. Vitejie de pahar!. Zalmoxiz vine din altă eră și nu are cum înțelege că negații repetate arată cît de gravă este o situație și ce nu ar trebui urmat din ea. Ins cu obsesii de burtăverde. Cum articolul deranjează beneficiarii prostocrației, precum Un Om, Baba oarba, Zalmoxis, inșii, fiind de serviciu, deșertă vorbe goale și fug în anonimat.Unde le e viața, de fapt, de nivelul lor.

 17. La sugestia d-lui Marga din articol,ne-am interesat de viata si activitatea sociologului clujean Virgil Barbat care are si o carte polemică ‘Boala vremii,editată la Cluj in 1930,cu un an inaintea mortii.
  Acum 100 de ani bantuia aceiasi boală a prostocratiei,altfel cum putea V.Barbat sa scrie ,negru pe alb: ‘Intro lume in care scara meritului si a valorilor este dăramata,nu este decat natural ,sa-si faca loc si morala imbulzelii.
  Ossip Laurii numea aceasta atitudine ARIVISM,si chiar a editat un volum cu acest nume”.
  Prostocratia facea ravagii si acum 100 de ani si acum 50 de ani si acum 30 de ani si nu este adevarat ca ea a aparut odata cu trimiterea in pensie in 2004 a ultimului presedinte comunist al Romaniei,celebrul Ion ‘ÍVAN’ Iliescu

  ‘Infinitus est numerus stultorum ‘(Ecclesiastul)

 18. Prostrocaratia si dilema romanesca din care nu putem iesi .Exemplul dat de conducerea fostului PCR este inca prezenta in Romania .Egalitarismul si efectele dezastruoase ale acestuia inca sunt pline de umor romanesc .Romania nu este in stare sa vada viitorul decit impinsa de la spate .Nostalgia trecutului in care o anume entitate romanesca de meritocratie a acceptat sa fie condusa de prostocratie este si acum la moda .Politica se face cu cei care doresc si pot sa isi asume .Politica nu este un concurs de inteligenta .Politica este doar despre asumare .Criticele venite de pe margine ce nu isi asuma sau nu pot sa isi asume politiciile viitorului devin iluzii desarte . In cazul de fata vedem cum incercarea de asumare a unor politici trecute nu s-a regasit in decizia de atasare a cetatenilor .Vorbele astfel spuse devin doar parte a neputintei .

 19. Prostocratia rezultatul „muncii” dictaturii minoritatilor votace, care se dau deshtepte si anticorupte, impusa din voturi soft sa para votu
  ri „hard”. Anticoruptia si sperietoare cu vine Pee See Dee si de ce le era frica USRepeistilor tot n-au scapat.

  Cine a adus prostocratia? „Vârfurile profesionale” Drula, Barna si cu Ciolos s-au facut de „caca maca”.

 20. BABA OARBA ARE DREPTATE , d.le Marga ! Unde sunt desteptocratii , ca pe prostocrati ii vedem si singuri ! Dati nume si prenume !

 21. Păi tocmai în articol se sugerează că prostocrația nu e ceva nou la români. Din păcate s-a luptat cu el și în alte generații. dar asta nu schimbă faptul că prostocrația a revenit. Virgil Bărbat avea în vedere fenomenul, măcar pe o parte a lui. Iar te bagi cu citiri de pe siteuri, fără să cunoști la propriu, măi Margelatu. Ai obsesia cu Iliescu, e treaba ta. Era, totuși, cel mai cultivat dintre președinții României. Articolul domnului Marga are dreptate că din 2005 s-a trecut sistematic la înlocuirea criteriilor de merit, pe care decembrie 1989 le-a promis, la abuzurile lui Băsescu. Îmi dau seama că bionomul Coldea-Kovesi este la inima ta. Văd și eu că beneficiarii prostocrației nu înghit să se vorbească de prostocrație. Dar adevărul e adevăr. De data asta mai dureros ca altădată, căci posibilitățile de meritocrație sunt mai mari. Numai că meritocrația pune proștii la locul lor și ei reacționează. tot cu prostii.

 22. OMU e nevindecabil…O tine una si buna…Ce folos ca ai convingerea logic corecta a necesitatii de a CASCA OCHII cu „luciditate”, un fel de pleonasm, daca tragi concluziile in somnul/transa ratiunii dogmatice? Numai somnambulii umbla noaptea cu ochii deschisi, dar OMU stim ca MISTIFICA REALITATEA cu luciditate materialist-dialectica si anistorica…
  Ma refer la OMU ALATRINEZ…

 23. Dictatura mondiala vrea marionete sigure in colonii. Marionetele sigure adica slugi sigure si predictibile sunt de regula incompetente si proaste. Si cum pestele de la cap se impute cetatenii condusi de marionete proaste incep si ei sa se prosteasca. Mai sunt natii care reusesc sa tina dictatura externa la usa dar foarte putine. Romania nu e pe lista asta vocatia noastra este de slugi. Putem taia firul in sapte si analiza super-pompos dar realitatea este ca am ajuns in dictatura. Iar in dictatura se ajunge usor pentru ca intodeauna sunt unii bolnavi de putere care nu se vor opri. Nu degeaba Thomas Jeferson spunea ca e nevoie de o revolutie la o suta de ani. El a vazut cum merg lucrurile si i-a fost usor sa anticipeze.

 24. prosti dar fudui-aroganti, hori, mincinosi, pranci, tradatori.

  interzisi toti cei cu studii la inv particular sa facă politică, să detină functii publice.

 25. Bă Clio, nu faci decît să minți, ca și cum oamenii nu ar citi articolul în discuție. Doar se spune, pentru cine poate citi – pesemne că nu este cazul tău – că Nietzsche a sugerat că vine conducerea de către proști, iar Cipolla a vorbit, dacă cumva știi ce-i italiana, de stupizi. Pe românește proști= stupizi, în eleganta iltaliană.Vezi că te ia Charlie, care spune că Un om, cum semnezi, ca nevindecabil de prostie. Dacă și un nul ca șarlicul, care debitează cuvite, dar nu poatye contrazice ceva, se ia de tine cu asemenea omagii, ar trebui să mergi măcar la bibliotecă. Căci prostia nu este, într-adevăr, vindecabilă. O probezi.

 26. România nu mai funcționează ca țară! Statul minimal, asta s-a vrut, asta s-a obținut cu președinții și miniștrii numiți de Soros! Când au protestat profesorii anul trecut, guvernanții s-au cacait 3 săptămâni ca sa le dea un răspuns. S-au dus la Înalta Poartă sa ceară un oscior pentru profesori și Ursula le-a azvârlit ceva de ros. Când au protestat micii agricultori anul acesta, tot 3 săptămâni a durat până le-a azvârlit un oscior Ursula. Așa că trebuie să vă luați adio de la suveranitate,independenta și integritatea teritorială a României!

 27. Dacă tot suntem la vremea filosofării, întreb și eu pe cei mai deștepți decât mine.
  O fi ceva firesc ca acela ales cu o majoritate recunoscută de o societate laică să depună jurământ cu mâna pe Biblie? Mai este el obligat după jurământ față de societate? Sau este răspunzător pentru faptele sale doar în fața lui Dumnezeu?
  Până ne vom lămuri cum este bine, eu zic să nu ne mai lamentăm și să așteptăm răbdători Judecata de apoi.

 28. OMU si panoplia…Unde-o fi OMU de baza SeMe Ivan ca nu-l vad in panoplie, cu toata luciditatea? Cum poti spera sa se schimbe ceva daca insisti pe flitul de-a dreptul temb Bella Dona cu bolovanocratia? Apa trece bolovanii raman…Cica in 2004 CARUTZA CU PROSTI s-a rasturnat in Romania la o curba…Pe nemteste curba e Kurve…Kurve/cotituri dogmatice…Cica Ilici GENOCID e PROFI veritabil DOVADA fiind DISTRUGERILE pe care nu le pot depasi nici bolovanocratii care se chinuie din 2004 sa-si depaseasca MAESTRII/PROFI…
  Clar cacand te silniceste un „desteptocrat”, cum s-a intamplat din 1989, parca supliciile devin suportabile, iar daca este vorba de PROFI devin placeri afro diziace…

 29. Nu sunt atât de deștept, ca să-ți explic ție, cât ești de Editat, dar o să încerc. Vorbești de ”politicieni valoroși”? Numește 3 ! Cum numești tu acel popor care i-a ales de 2 ori pe Iliescu, pe Băsescu și pe Iohanis, deși îi înjură zilnic? Punem pariu pe ce vrei tu, că și cu următorul președinte vom face la fel? Cum numești tu poporul care-și dă votul pe 50 lei, sau echivalent în alimente? Și apoi se plânge că ”ce rău îi merge”? Îți garantez că cultura mea e peste comentariile tale. Și ca să înțelegi și tu și alti tembeli ca tine, îți traduc : m-am resemnat. Din păcate nu cred că acest popor va mai renște. Totuși, sper să mă înșel.

 30. Prostocratia presupune o conlucrare fructuoasa intre prostii de sus si cei de jos ai piramidei sociale.

  Ca traim intr-o tara in care aceste conditii sunt indeplinite e foarte usor de observat daca privim cu atentie in jur.
  Dau doar exemplul prostilor care cred ca sosele din ce in ce mai pline de harburi care produc gaze si particule letale inseamna „dezvoltare” si sunt perfect multumiti ca in Romania se moare pe capete de cancer pulmonar. In loc sa caute sau sa ceara tehnologii care sa reduca poluarea si zgomotul infernal, zbiara dupa mai multe sosele si spitale, care sa imbogateasca prostii din varf si in care sa moara in chinuri prostii de jos. In plus, sa te fereasca cineva sa vorbesti despre asta pe situri, ca iti iei tone de cauciucuri virtuale in cap. Si pot sa dau multe alte de exemple. O asemenea populatie se autocondamna la disparitie. Strainii nu trebuie decat sa profite de prostia noastra.

 31. e mai rau:
  e o idiocratzie DEMOCRATICA!

  -asta e rezultatul „votului universal,secret”!

 32. Pentru ca securistu se crede destept. Dar prostu nu stie ca e prost. Romanua a incaput pe mana evvreilor securisti adusi de Sorosh la putere.

 33. Da, ai dreptate, cum se prezintă, unii postaci ar fi cazul să treacă pe la clinică. Cînd îl vezi pe acest Charlie îți dai seama cît de jos s-a ajuns în societatea românească. Cu ce au la cap, acești nimeni chiar cred că sunt ceva. Doar gălăgie de zeroruri. Prostocrația, e pe cazul lor, un diagnostic blînd.

 34. Nici eu nu dau vreo șansă țării sa renască. Statutul de slugă nu ne duce nicăieri. Menținerea majorității în sărăcie,este benefică prostocratilor care nu vor lăsa puterea din mână(ar prefera să bage tara în război pentru a-și conserva puterea a-și rotunji conturile,afacerile în strainatate).Un prost se grăbește să se îmbogățească prin tunuri și este indiferent că trăiește fără nicio noimă și fără a lăsa ceva în urma lui.Doar jaf.Nu poți alege conducători imorali și să ai așteptări de la ei.Din păcate și alegătorii sunt imorali altfel ar privi cu dispreț pe cei demni de dispreț și nu ar pune stampila de vot pe ei.

 35. Prea nefericitu Daniel Alatrinezu e mai mizericordios decat CRIMINALUL CONTRA UMANITATII ROMANESTI Ilici GENOCID care suflet nobil
  fiind A ASASINAT NUMAI 60.000 de ROMANI cand putea sa depaseasca PLANUL LA VICTIME pe care sa-l puna pe seama lu Ceausescu!!! Ce mai, Ilici GENOCID a fost si a ramas un…PROFI si de aceea, ca sa crap pe in patul lui, in „Patul lui Procust”, trebuie legendati alti PROFI!!! Doar „ISTORIA e cel mai bun PROCUROR MILITAR”!?

 36. Poate ne spune d-l Marga cum de s-a ajuns ca în partide să avem lideri ”unu și unu” ?

 37. Cum poti sa_l votezi pe ilicifsnkgb ( peste 85 % plus 10 % repartizati la opozitia burgheza sa dea impresia de alegeri democratice ), calaul lui ceasca , iar apoi sa plingi dupa impuscat ? Cum ? Ma mir ca inca calca pragul sectiilor 30% dintre poporeni !

 38. Si eu cred ca votul „secret” face posibila nebunia asta. Uriase adunaturi de votanti neasumati care ii tin in puf pe nemernicii care profita la maxim de situatie. Fiecare votant ar trebuie sa isi asume alegerea si consecintele ei asupra celorlalti. Dar noi traim in tara lui „eu doar am facut ce a spus sefu'”. Iar sefu’ da vina pe aia de la UE, NATO, OMS etc. De unde atunci atata curaj pe capul nostru? Votul la vedere ar fi un pas important spre o lume mai responsabila. Dar cine are curajul sa propuna macar asa ceva?

 39. In decembrie 89, agenturile s-au folosit de Ion Iliescu ca sa preia puterea în România că sa fie lucrat pe la spate de Soros care l-a infiltrat de evreul Petre Roman ca prim-ministru! Când Iliescu s-a prins că e lucrat, a chemat minerii și Petrică a fugit cu pulovăr cu tot. S-au făcut presiuni excepționale de a câștigat tapul lui Soros! Daca a ajuns până și Doina Cornea să-l susțina pe Iliescu,realizați ce conducători ne-a impus Soros? Odată cu numirea lui Petrov și Johannis s-a inaugurat punerea în genunchi a poporului român. Și toți de se iau de Putin! La câți militari patrioți a pierdut Russia in lupta cu nazismul, Navalnii e cantitate neglijabilă! Daca rușii cuceresc Herson-ul nu se mai opresc pana la Tiraspol!

 40. Cine a introdus manualele ,,alternative ” în sistemul de educație? D – nul Marga.Culegem roadele relativismului .

 41. Pai nu voi ati instaurat-o? Nu voi ati promovat „tara te vrea prost”?

 42. @ Probabil că sunt vremuri despre ”declasarea” omului ca ființă intelectuală, au mai fost vremuri în care civilizațiile au avansat, după care natura originară a învins, cu ”costuri” și pagube de , ”recuparat”, ?

 43. Eu va spun demult de Lada cu Prosti de la Cotroceni ,din care se face Selecția de cadre și din care lada au fost numiți prim-ministru „guvernelor mele”oricare au fost ele.Lada cu prosti a fost lăsată moștenire de Băsescu,Belferului care a avut grija sa o completeze cu prostii lui după ce mai întâi și-au făcut „stagiatura”.

  D-ul Andrei Marga numeste regimul actual unul de Prostocrati și așa este ,dar d-ul profesor nu știe de Lada cu Prosti.
  STAGIATURA,este de fapt un concurs unde se pun întrebări și se dau note,notele sun secrete și selecția e marea reușită a prostocratiei pentru că sunt admiși în lada cu prosti absolvenți cu nota cea mai mica.
  Numai procedând în acest fel ai reușită totala.
  În Lada cu Prosti absolvenții stau in așteptare și aceasta perioadă e una deosebit de grea pentru ei dar merita.
  E o perioada grea pentru că se da o lupta intre ei care sa fie primul când se deschide Lada .
  Ați văzut ce sifonat arata Ludovic Orban și apoi Câțu când au fost numiți prim -ministri ,tocmai de la vânzoleală de a fi primul când se deschide Lada.
  Primul care iese din Lada se uită la cel ce l-a deschis și știe ce are de făcut ,se înțeleg perfect din priviri
  Aceasta este „prostocratia”și se bazează pe selecția inversa ,de aici și rezultatele .

 44. & Domnul Marga, un ”atlet campion”, al ”autocriticilor” , de vreo treizeci și de ani, deseori premiat , ?

 45. Editat IENICER al forumului si-a amintit doar de Ilici GENOCID, de Pedro Pauker Ibarruri Neuländer, alias Generalul Walter zis si Münzenberg care detinea din anii 1910 TRUSTURI MEDIA in Europa si in SUA si de MILIARDARU ROSU COMINTERNIST Söros, de Saul Brückner
  care l-a adus pe Söros sa se reintalneasca cu COTORONTZUL Alexandru Barladeanu ca sa puna Romania la cale A UITAT TOTAL, ca orice MISTIFICATOR BOLSEVIC DUSMAN AL ROMANIEI GENERICE din Padurile patriei!!! Numai un Zev Zec nu poate sa-si dea seama la 35 de ani de la LOVITURA DE STAT KGB/GRU/Comintern ca MINERII au fost chemati de SECURITATEA CEAUSISTA care se dezmeticise, Securitatea cu care NU PUTEA CONLUCRA Ilici GENOCID, care conform lu Zev Zecu a fost legentat de „agenturili” care AU DRIBLAT SECURITATEA!!! Pe „mineri” nu-i putea aduce decat Securitatea, singura tangenta a lu Ilici GENOCID cu REBELIUNILE SECURIST-MINERESTI fiind ca LE-A MULTUMIT dupa ce si-au facut treaba ca sa reaminteascaca FARA SECURITATE NIMIC NU E!!! Asta o fi var cu Ieniceru Horror popescu RASTALMACITORU?

 46. Se cheama prostocrat studentul care l-a pupincurit pe ceausescu 3 clase in Viata Studenteasca nr. 14, 5 aprilie (!) 1972, p. 11 ?

 47. „….decizii prin care s-au înlocuit competența și responsabilitatea civică în preluarea de funcții, cu docilitatea, vârsta, rubedenia.”
  De ce v-ați oprit ? Au apărut și alte condiții cum ar fi sexul, mai nou și orientarea sexuală, astfel că pe lângă proporția obligatorie feminină, vor trebui cooptați și handicapați, homosexuali, lesbiene, pedofili și cei căsătoriți cu animale, mai nou și păsări ! Așa poate că i-am pierde pe unii ca Charlie cu ai lui și s-ar pricopsi cu ei alte sectoare de activitate în special din domeniul zootehnic.
  Cum să aduci repetat în discuție, ca un retardat sadea, gogonata cu cei 60.000 de morți la lovitura de stat din 89 , dacă ai avea toate țiglele pe casă , sau să inventariezi de fiecare dată fixația ta neroadă și bolnăvicioasă cu cei cărora le-ai atribuit niște puerile calități onomastice , cu care ieși ca prostul din baie, cu clăbuci doar la gură ?! 😉
  N-am văzut nicăieri să se ceară a face parte din diferite organisme vârstnici, sau oameni de condiție materială modestă și de partea cealaltă oameni cu studii aprofundate și verificate în domeniul de activitate pe care urmează să-l conducă.
  Deasemeni văd că nu se mai cere insistent ca din asemenea organigrame să nu lipsească minoritarii, care la o analiză mai atentă observăm că au devenit majoritari, dacă ne gândim numai și la posturile de vârf ale României : președinți, premieri, miniștri sau guvernatori și la o anumită etnie ce e vrei, nu vrei, în tot și-n toate, doar în pușcării deloc, pentru că-i extrag la timp stăpânii din afară ! !

 48. Și apropos de asta vin iar cu un exemplu propriu , de care m-am lovit de multe ori în activitățile mele, dar mă rezum la unul ce poate fi lesne verificat. Am fost printre puținii care au reușit să ia un 10 la cursul de Sociologie al distisului și pretențiosului Ioan Aluaș, de la UBB Cluj , încât veneau studenți din alți ani ca să vadă cine-i „norocosul” și la absolvire mi s-a propus din partea dumnealui, să rămân asistent la catedră.
  Îmi luasem lucrarea de diplomă la Domnia Sa , când am fost chemat să-mi spună că din păcate, în urma unor verificări, s-a constatat că nu corespund din p.d.v. politic, având „origini nesănătoase ” .
  În ultimă instanță mi-am schimbat obiectul lucrării de la Sociologie la Socialism Științific și am regretat tot timpul această schimbare forțată din viața mea, dar m-am obișnuit cu ea ! 😉
  P.S.
  Amintesc astfel de întâmplări din propria viață și proprie inițiativă , nu pentru a reproșa ceva cuiva, nici pentru a mi se face acum vreo favoare, sau dreptate , ci pentru a cunoaște și cei mai tineri astfel de vremuri și practici și de a încerca să evite ca astfel de nedreptăți să mai aibă loc, pentru că știți cum e aia cu : azi mi se face un rău mie, mâine ție și în final ne trezim că se generalizează și nu mai poți interveni, dacă n-ai făcut-o la timp !

 49. Am mai spus că, așa cum se prezintă, unii postaci ar fi cazul să treacă pe la clinică. Măcar i-ar ajuta să-și corecteze imaginea de ei înșiși. Charlie se crede istoric de amvon, Tomlin că Ceaușescu era doar trei clase, Mihai nu știe că manualele alternative la istorie le-au introdus Iorga și Giurescu și nu au dus nicăieri la relativism. Ce să spunem, cunoștințe de nivelul unor șoricei care vor să se strecoare în cămară! Până la clinică e bună și o oglindă, ca să vadă inșii cum arată ei.Vorba vine, prostul care nu-i fudul, nu e destul. Adevărul ce devine clar dincolo de acest articol la comentariile căruia suntem, este că prostocrația nu e doar regim politic, cum spune și diagnoza dată de autor. Adevărul este că o apără inși care se cred în afara ei. Dar să nu ne înșelăm, ei sunt zi de zi doar în serviciile aceleia.

 50. @ Baba Oarba: corect remarcat. “Se circumscria degradarea, în raport cu meritocrația, de care democrația era legată la origini, și cu cotitura din 1989. Se arăta că mediocritatea decidenților este originea ultimă a neajunsurilor de azi din țară.
  Se făcea și un pas nou.”
  Da, de parca astea “Se” intamplau de la sine fara interventia criminala a cuiva. Doar observarea fenomenului ca un act in sine nu duce la constientizarea lui si la luarea de masuri preventive sau combative. Nici acum filozoful Marga nu arata précis cine a planificat o asemenea evolutie a procesului de sclavizare a poporului si a devenirii tarii intr-o colonie sau mai précis intr-o companie a marilor financiari, a elitei khazare.

  “Nu se scrie nici astăzi istoria factuală, bazată riguros pe izvoare, a ultimului secol al României. Implicit, nu se scrie nici istoria recent”
  Da, altii, nimeni nu scrie, nimeni nu dezvaluie Adevarul si nici infractorii criminali nu sunt aratati, dar nici Marga nu o face, doar da vina pe altii. Incriminari baloase.

  „Regimul prostocratic” are un început. Oricât se caută abaterea atenției, el a debutat în 2004, cu deciziile luate pe față, încălcând Constituția și legile, decizii prin care s-au înlocuit competența și responsabilitatea civică în preluarea de funcții, cu docilitatea, vârsta, rubedenia.”
  Gresit, instalarea regimului prostocratic a inceput inca dinainte de Lovilutia din ’89, prin “revolutia culturala” instilata inca din anii’50 de posturile de radio: Europa Libera, Vocea Americii, DW, BBC si altele, cand se facea spalarea la creier a viitoarelor cadre ce vor fi folosite dupa Lovilutie.
  Daca tot este sa ne uitam la un inceput atunci ar fi bines a o luam de la capat si nu doar din 2004.

  Multa teorie si nici o directiva corectiva, tipic scrierilor Margariniene.

 51. @ R. Humor – m-ai dezamagit profund , soc.empiric , sau filossofia bolsevica pentru mine sint acelasi lucru : acceptarea aiurelilor incepute in 1917 in rusia .Imi pare rau ca ai ajuns in interiorul turmei bolsevice fortat !

 52. @ R.H . – ORICUM RAMII PENTRU MINE UNUL DINTRE CEI MAI TERI de pe site-ul COTI !

 53. Încurci chestiuni ca ignorant sadea, musiu Radu, și ar trebui să mai mergi la învățătură. La școală e tîrziu pentru tine. Filosofia nu aruncă vina pe entități precum trecutul, cît timp se vede cine-i de vină.Trecutul este cum este – deși nici azi clarificat – dar se trăiește cum se trăiește din cauza celor care decid asăzi. Nu e glumă, 2004-2005, pentru cine știe drept, a însemnat trecerea la abuz – cu Coldea, Kovesi, Maior. Confunzi și profesii. Domnul Marga a spus mereu onest că nu-i istoric. Chiar dacă știe, o spun eu, economie, sociologie, istorie, filosofie, ca excelent contemporanist. Așa că scrierea istoriei e treaba istoricilor. Că aluneci la revoluția culturală a lui Mao este semn de decrepitudine. Mai ales că acum China etalează inițiativa relansării, a lui Mao însuși. Multă teorie, zici, dar nu ai putut clătina vreo propoziție. Domnul Marga ți-a spus de n-ori ce-i de făcut. Ia articolele din Cotidianul și cartea sa mai nouă, Emanciparea României (2023), și ai totul mură în gură. Dacă vorbești din brișcă, nu din citit, te privește. Vrei „directivă colectivă” – te contrazici, aici a greșit Mao, care-ți stă în gît. Vorbești aiurea, ca să nu taci. Dacă ai avea ceva în cap, ai medita și ai vedea că articolul pune punctul pe i. Adevărul lui nu poate fi o oclit. Decît de minți pline de confuzii, cum ți-o arăți.

 54. @Daniel: iata fraza din articol:”… „Regimul prostocratic” are un început. Oricât se caută abaterea atenției, el a debutat în 2004, ..etc’ ,balivernele arhicunoscute,retine ‘debutat’ si explica-ti cuvantul
  Ce vrei mai regim prostocratic prin care a ajuns ministru al distrugerii invatamantului ,pe felia PNTCD,renumitul Cine e prost sa creada ca dupa Lovitura de Stat gorbacivista din dec 1989,va ajunge la putere, printre atati danieli superinteligenti si danieli exceptionali profesionisti, care nu erau valorificati de sistem,numai maioneza fostei nomenclaturi comuisto-sekuriste
  Numai ca maioneza s-a taiat,erau numai trepadusi amarati,gineri de ocazie SH, care se bucurau de ‘libertate’ca gandacii de caldura,erau tot tantalaii arivisti prin casatorii si lichelism
  Canta la alta masa,venerabile

 55. Insist pe lângă cel care semnează Dan să-l includă în lista de proști fuduli și pe Gmbplay. Nu are nimic clar în minte, dar dă și el la sapă. Aici atacându-l pe R.H., căci nu recunoaște că „soc.empiric e filosofia bolșevică”. Jalnic, bade gmbplay. Întreabă în Franța, Anglia, America și vezi-ți prostia.Cultură de baltă. Mata judeci cu rărunchii. Te-aș scuza, că nu ai minte. Dar faci de minune forumiștii. Insist să-l ia în lista de impostori și pe Margelatu. Insul nu știe că în 1996 – 2000 în guvern au intrat cîțiva rectori și șefi de promoție din țară, cu studii în universități de renume și că aceia au făcut să se obțină invitarea la UE și NATO a României. Vezi documentele vremii. Mintea fiind puțină, din burta lui Margelatu ies de regulă prostii, încît nu merită discuția cu el. Să fim sănătoși, că de proști și impostori nu ducem lipsă.

 56. Nici nu se putea altfel când un stat nu-și aparține lui însăși..

 57. articole si pareri alde danga-langa.. gasiti solutia, Avram Iancu prin cateva vorbe scurte a mobilizat poporul: Dreptatea se face cu lancea lui Horea si chemarea lor in doua cuvinte No gata, no haida…..

 58. „Anocrația , sau semi-democrația , este o formă de guvernare care este definită în mod liber ca parțial democrație și parțial dictatură sau ca un „regim care amestecă trăsăturile democratice cu autocratice”
  Termenul „semi-democratic” este rezervat regimurilor stabile care combină elemente democratice și autoritare. Savanții disting anocrațiile de autocrații și democrații prin capacitatea lor de a menține autoritatea, dinamica politică și agendele politice”.
  Intemeiat,dl.filozof Marga, situeaza inceputul „Regimul prostocratic”reflectie a anocratiei, în 2004, cu deciziile luate pe față, încălcând Constituția și legile, decizii prin care s-au înlocuit competența și responsabilitatea civică în preluarea de funcții, cu docilitatea, vârsta, rubedenia.Ei încep cu înțelegerea liberalizării ca însușire de resurse publice, fie și frauduloasă, și a privatizării ca devalizare a acestora.
  Si alti factori au contribuita nu la dezvoltare ci la prabusire.AZi, de apropiem de fundul gropii.
  Fara clica prostocratica adusa,intocmita si mentinuta,perpetuata prin metode de legislatie aproape subversive,izgonirea specialisilor si profesionistilor nu ar fi fost posibil sa ne conduca si sa ia decizii socotitorii de CAP,soferii,”balerinele „,aventurierii platitori de facultati,diplome si doctorate,acoperitii secu si sie etc.Planurile lor izvorasc din obedienta si servilism,niciodata nu vor redresa ceea ce au stricat si inhatat,
  Asa cum spune dlprofesor filozof Marga doar prin cultivarea pregătirii, competenței și dedicării deciziilor pt.Romania,vom pasi spre meritocratie,lasind in urma umbra acestei semidemocrati.

 59. A. Zmeckers de AFARA pun cu Pumnul de Neam PROST peste NOI, Romanii Cativa NAROZI Grei.
  Aia sunt Reteaua …:)
  Pe langa FieCE Narod GREU si Puternic
  (ImPuternicit, ca sa respectam Adevarul) se agrega, aglutineza LIPESC Alte Cateva ZECI de Narozi, Hoti, Criminali, Trdadatori.
  IATA Esenta Situatiunii Roaniei si Poporului ROMAN de 34 de Ani.

  B. DACA NarodHood ASHA este Dansa, la Fel ca o TRUPA de HIENE, Cestiunea GRAVA este DE CE Intelectualii ii LASA si NU ii demasca permanent ?

  De FOAME !

 60. @Intelligentplay: mersi,mi-ai ridicat o mingiuca la fileu, super!
  Va tineti bine ? Guvernarea CDR-1996-2000:Convenția Democrată Română (CDR) a fost o alianță politică și electorală formată în anul 1991 de partidele care, la fondarea convenției, reprezentau opoziția față de guvernarea Frontului Salvării Naționale. CDR a câștigat alegerile parlamentare din anul 1996 și, împreună cu Partidul Democrat, a format o coaliție politică de guvernare a României până în noiembrie 2000.Începând din 13 august 1996, denumirea a fost ușor modificată în Convenția Democratică din România. CDR a fost desființată în anul 2000
  1.CDR dispunea de circa 61% din portofoliile guvernamentale, revenindu-i și postul de prim-ministru, în care a fost numit Victor Ciorbea,o lichea patentata sindicalista,care poza in incoruptibil
  Guvernul Ciorbea se prăbușește la 30 martie 1998, ca urmare a unei lungi agonii politice declanșate de conflictul cu PD. Înlocuitorul lui Ciorbea a fost Radu Vasile, și el membru al PNȚCD
  in timpul acestui fost turnator la Seku România a sprijinit decizia NATO de bombardare a Serbiei. Această opțiune a fost însă criticată în presă și resimțită de opinia publică ca un act nedrept și ostil față de o țară prietenă a României. În cele din urmă, PNȚCD i-a retras sprijinul politic lui Radu Vasile, care după lungi pertractări cu președintele României, a fost de acord să demisioneze, părăsind ulterior PNȚCD.
  La sfârșitul anului 1999 era clar că CDR nu va mai avea forța de a câștiga alegerile generale din 2000, astfel încât i-a fost foarte dificil să mai propună un prim-ministru din rândurile sale. CDR a sprijinit însă candidatura lui Mugur Isărescu, guvernator al Băncii Naționale a României,tatic si mamic pentru toti sekuritii Romaniei

 61. Cele mai multe privatizări eşuate

  Mandatul lui Ciorbea începe cu o depreciere record a leului: la sfârşitul lui 1996 valoarea dolarului era de 3.200 de lei vechi şi ajunge la peste 7.000 de lei în ianuarie 1997. Pe tot parcursul anului 1997, preţurile se majorează cu aproximativ 150%
  Convenţia câştigase alegerile nu numai datorită ideologiei, ci şi graţie unui ambiţios program economic ce urma să fie implementat de cei „15.000 de specialişti” pe care susţinea că-i are. În cele din urmă, cei 15.000 de specialişti au devenit subiect de ironii la adresa CDR; printre astia 15000 de ‘specialisti’sunt si rectorii lui Intelligentplay
  :))))))
  Convenţia n-a reuşit decât doborârea recordului de privatizări eşuate: aproximativ 1.000 dintre contractele de vânzare încheiate de Fondul Proprietăţii de Stat, în perioada 1997 – 2000, au fost reziliate ulterior.
  au fost lăsate să moară firme de stat precum Semănătoarea, Tractorul Braşov, SIDEX, Avioane Craiova şi multe altele.

  Romtelecom, singura mare vânzare din perioada Convenţiei, a adus la buget cam 375 de milioane de dolari, pentru un pachet de 21,21% din acţiuni. O sumă considerată cu mult sub valoarea de piaţă, mai ales că Romtelecom deţinea monopolul în domeniu.Falimentul Bankcoop i-a lăsat pe cei 600.000 de clienţi fără 1,5 miliarde de dolari, Banca Internaţională a Religiilor (BIR), care aspira la statutul Băncii Vaticanului, a provocat un prejudiciu de aproximativ 100 de milioane de dolari, iar la Dacia Felix a rămas o gaură de aproximaiv 160 de milioane de USD. Un singur bancher a fost condamnat pentru falimentare frauduloasă: Alexandru Dinulescu, fostul director al Bankcoop.

 62. Mai Radu Humor ai o logică ce seamănă cu a lui Core de parcă ați fost aduși pe lume de aceeași barza creata.
  Ai văzut barza creata?
  Vorbești de nota zece la sociologie ce se poate ușor verifica .
  Ești bun să-mi spui și mie cum se poate verifica ușor?
  Tu nu ai fost student la UBB cum nu am fost eu student la teologie și asta chiar se poate verifica,nici nu ai trecut pe langa UBB ori daca ai trecut nu știai pe unde treci.
  De ce țineți voi, câțiva ,să va puneți stele in frunte când pe nimeni nu intereseaza?
  Crezi că pe mine ori pe Charlie îl interesează universitățile tale?
  Acuma eu nu îți iau titlu de absolvent al UBB ,te las cu el ,poate ai și doctorat,să fii sănătos și doamne ajuta!
  La UBB a studiat, fizica , și chiar a reușit să termine Johanniss poate ați fost colegi ,si la ce i-a folosit ?

 63. cea mai nenorocita perioada din istoria Romaniei a fost 1966-2000
  cum spunea Zoe Petre : ‘Situația în Convenție nu era niciodată atît de dramatică pe cît a crezut presa, dar nici nu a fost lesnicioasă. A fost o perpetuă negociere de orgolii, de interese de partid”

 64. Minte plină de aberații, mă Margelatu. De ce nu ai răbdare să se scrie istoria bazată, cum bine zice domnul Marga, pe date de arhivă? Sau scrie-o matale, cu coldea-băsiștii-johanniștii tăi. Ți-e frică de adevăr, mocofane! Adevărul este că după 1989 s-a furat și s-a distrus – tu pare că doar aperi furturile și distrugerile grupului tău. Convenția Democratică a venit pe acest fond de prăbușire. Nu apăr nici pe Ciorbea, nici pe Constantinescu. Ce spui tu sunt baliverne de propagandă neosecuristă. Ciorbea și Constantinescu nu erau pregătiți să scoată România din starea în care era. Dar cu mintea ta scurtă și nedusă destul la învățătură îi confunzi pe toți cu nălucile din capul tău sărac în cunoștințe și mai ales în cinste. Reformele pe care le-au făcut unii din guvern și integrarea României în valorile euroatlantice sunt realizări istorice. Nici adeversarii nu contestă. Că și atunci și acum sunt lichele care mint ca tine, nu-i de mirare. Doar că românii ar trebui să-i arate cu degetul. Fără curățenie morală nu iese nimic, cum se zicea atunci. Este adevărul cel mai simplu.

 65. Articolele domnului profesor Marga tratează în mod filosofic excelent cum ar trebui să meargă bine ceea ce în realitate merge prost. La întrebarea ‘’ cine să o facă’’ însă , răspund mai puțin sau deloc. Și cum fără răspuns la întrebare, nu există rezolvare, în afara cursului gratuit de filosofie cu care ne alegem citit articolele, aproape 600 la număr, în țară nu se schimbă nimic. Tanase a demonstrat ca, ca și acum aproape o suta de ani , nu facem nimic dacă cineva nu leagă clopoțeii ca totuși, să se schimbe ceva.
  Dacă însă, ținem seama ca în țară bântuie în lung și lat trupe NATO ca să ne apere, ne dăm seama ca cei de la conducerea țării, trebuie să satisfacă în primul rând cererile lor. Rezultatul la alegerile din acest an nu vor demonstra câți din votanții care au complotat buletinele de vot au citit articolele domnului profesor.

 66. SOCIOLOGULE , ce este cu tine in neregula ? Pe unii ii trimiti la spital , pe altii la scoala , pe altii nustiunde . Esti cam confuz , cam agitat . Calmeaza-te , este vorba doar despre distrugatorii Romaniei din ultimele trei decenii si jumatate ! Stii ceva despre asta ?

 67. Îți mai trebuie școală, din greu, caporal Margelatu. N-ar fi rău să vezi dacă poți lua bacul și să mergi la Istorie, dacă tot o falsifici după zvonuri de pe siteuri. Măcar te dumirești. Și România merită o discuție serioasă, pe care bîrfitori ca tine nu au cum să o atingă. Sunt și în țara noastră oameni cunoscători, responsabili și patrioți, care sunt la ani lumină de simple lichele care colportează doar bârfe. Așa că te du la învățătură și vezi măcar bacul să-l treci cu bine.

 68. Clișeu comod, Ioan Vasile, tocmai aici e hiba: spui să schimbe altul. Dar mata ce faci? Aperi, nefăcînd nimic, erorile. Citește Emanciparea României (2023), în care autorul a spus ce este de făcut. Nici un autor nu poate face ce nu fac cetățenii. Aici este cheia. Capisci?

 69. Distrugerea României, de care discuți Fii calm, o puteți lămuri în familia voastră – cum bine sugerează articolul Urmările prostocrației – cu Băsescu, Coldea, Kovesi etc. și voi ca aplaudaci.Tot acolo erați și atunci cînd se făceau abuzurile cunoscute. Că acum faceți pe inocenții nu schimbă situația. Sper, precum autorul articolului, ca istoricii să spună, pe documente, cine și cum a dus România în situația de azi. Nu veți putea măslui la infinit. Dumnezeu e mare.

 70. @Sociolog(vai mama ta daca si asta e meserie):ai partipriurile coldea-băsiștii-johanniștii’re le au „suveranistii'” áceleasi lepre care au distrus ca penetisti Romania dar au gasit acum alte ‘haine’de imprumut
  Cine era pregatit sa scoata Romania ‘ din starea în care era: ?guvernarea CDR 1996-2000 a fost o rusine nationmala cu niste nomenclaturisti marionete sorosite sau fosti puscariasi politici care mimau democratia si care nu pricepeau pe ce lume se afla,chit ca erau universitari
  Nu s-a facut nimic in aceea perioada trista ,o nulitate Ciorbea sau un zero absolut Constantinescu ,nu ii ducea capetele infipte aiurea pe gaturi
  Ministrii erau niste neica nimeni bucurosi ca pot voiaja in alte tari,pe diurna statului,imi aduc aminte de bascalia numita Contractul cu România care promitea îmbunătățirea simțitoare a vieții românilor în decurs de 200 de zile de la preluarea guvernării. Reforme in invatamant care nu a fost duse pana la capat niciodata, prost concepute si prost aplicate, au fost elaborate practic in fiecare guvernare si toate aceste schimbari fara coada si fara cap au creat o confuzie si o destabilizare si mai mare in invatamantul romanesc
  Daca vrei sa distrugi o tara, atunci ucide-i sistemul de invatamant. Cum? O populatie cu o educatie slaba va vedea prea tarziu ce i se planuieste de catre o clasa politica ce este corupta si tradatoare de tara pana in maduva oaselor, o clasa politica ce este aservita si vanduta ocultei mondiale si intereselor straine de aceasta tara numita Romania.

 71. Ioan Vasile Sa mori tu ? Elogiile ceausiste pe fata.Scarba mi-e de ele.

 72. @Sociolog(vai mama ta daca si asta e meserie):ai partipriurile coldea-băsiștii-johanniștii’pe care le au „suveranistii'” áceleasi lepre care au distrus ca penetisti Romania dar au gasit acum alte ‘haine’de imprumut
  Cine era pregatit sa scoata Romania ‘ din starea în care era: ?guvernarea CDR 1996-2000 a fost o rusine nationala cu niste nomenclaturisti de linia aII-a marionete sorosite sau fosti detinuti politici care mimau democratia si care nu pricepeau pe ce lume se afla, chit ca erau universitari
  Nu s-a facut nimic in aceea perioada trista,o nulitate Ciorbea sau un zero absolut Constantinescu
  Ministrii erau niste neica nimeni bucurosi ca pot voiaja in alte tari,pe diurna statului,imi aduc aminte de bascalia numita Contractul cu România care promitea îmbunătățirea simțitoare a vieții românilor în decurs de 200 de zile de la preluarea guvernării. Reforme in invatamant care nu a fost duse pana la capat niciodata, prost concepute si prost aplicate, au fost elaborate practic in fiecare guvernare si toate aceste schimbari fara coada si fara cap au creat o confuzie si o destabilizare si mai mare in invatamantul romanesc
  Daca vrei sa distrugi o tara, atunci ucide-i sistemul de invatamant. Cum? O populatie cu o educatie slaba va vedea prea tarziu ce i se planuieste de catre o clasa politica ce este corupta si tradatoare de tara pana in maduva oaselor, o clasa politica ce este aservita si vanduta ocultei mondiale si intereselor straine de aceasta tara numita Romania.

 73. Domnul profesor o tine langa….. nu-i spune pe nume ! Se chiama CIA ! Aceasta a indus in societatea romaneasca tot ce spune profesorul ! A avut interesul ca prostocratia obedienta sa fie in scaune dar nu la butoane. Proful sa nu ne mai mustre pe noi, romanii. Oare am fi putut sa scapam de aceasta ? Aceasta este o mare si adevarata intrebare. Si mai este una : acum oare in „lumea noua” cum ii spune profesorul o mai fi bine sa scapam ? Eiiiiii…..poate domnul Marga sa lamureasca ?

 74. Daca prostocratia ar fi inceput prin 2004, ar insemna ca pana atunci` situatia era cumva acceptabila , ceea ce evident este fals. Rasturnarea ierarhiei valorilor(prostocratia ) dateaza insa din vremea regimului comunist, insa in acele vremuri nu era posibil sa se vorbeasca in public despre asta. Nomenclatura a ascuns multe , fiindca regimul avea nevoie de o imagine triumfala in fata cetatenilor, de ex, in prog. partidului nu se pomenea nimic despre rebuturi, despre aprovizionarea dificila , despre intarzierile de luni sau chiar ani la multe obiective, despre faptul ca in orasele mari lipseau locurile de munca pt cei cu preg. superioara, despre recuperarea cu mare greutate a investitiilor sau despre lipsa pietelor etc etc. Izolarea impusa de regim i-a facut pe unii sa creada in „succesele” de atunci, nostalgicii mai cred si acum . Dupa prabusirea blocului comunist(89), profitorii au revenit, au extins politizarea, si-au creat posturi confortabile in sist bugetar pt ei si apropiati, si-au dat privilegii si s-au pus la adapost de inflatie, cresteri de preturi si taxe , marind salariile in procente , ceea ce era in avantajul lor, al celor cu salariile cele mai mari. Obiectivele celor din politica sunt financiare si sa castige timp (alte mandate), fapt pt care se trec primii pe liste, isi aleg colegiile unde opozitia este slaba, cumuleaza functii(daca pierd una , raman cu cealata) , practica traseismul.

 75. Domnule profesor Marga ne puteți spune cînd erați in guvern cum erau miniștrii, secretarii de stat? Sper că erau toți niste super profesioniștii și deștepți din cale afară😂?!Adică colegii dv de cabinet.Iar daca erau prosrocrati cum a-ți putut sta cu ei!?Nu le dam nume sa nu ii facem de ras 😆

 76. Romanii slugarnici ishi pun singuri capul pe butuc ca sa il taie Americanii folosind drept calai nazishtii pushi de CIA la Kiev. Din prostie shi slugarnicie refuza chiar shi UNIREA Romaniei cu Basarabia, Bucovina, Bugeacul, Maramureshul de Nord shi Insula Sherpilor sustzinuta de Dimitri Medvedev. Cica dupa UNIRE tradatorii pro-Americani, Andrei Caramitru, Basescu, Iohannis shi altzii vor raspunde in fatza legii pentru tradarea Romaniei shi vanzarea tzarii catre jefuitorii occidentali. Nu prostia a distrus Romania ci tradarea. Prostia este doar consecintza persecutarii Romanilor deshteptzi shi educatzi de catre tradatorii Caramitru, Basescu, Iohannis shi altzii. Datorita persecutziei unii Romani s-au sin-ucis altzii au innebunit sau au emigrat.

 77. @Nazistii ” Daca a ajuns până și Doina Cornea să-l susțina pe Iliescu,”

  -d.cornea a fost O PUTOARE!
  (a fost „honey-pot” a securoilor;
  a nu se confunda cu conceptul de „jail-bait”)

 78. Bine punctat! Prostocrația preexista şi în 2004. Moştenitorii prostocraților de dinainte de 89 au devenit dintr-o dată meritocrați peste noapte, ba chiar şi democrați pe deasupra. Să spună Dl. Marga câte cărți, eseuri sau măcar comentarii de 2000 de cuvinte a scris despre aceştia şi unde sunt ei acum.

 79. La socialism stiintific profii specializati predau cuvintarile si invataturile valoroase ale toarasului , secretar jeneral , presedinte al si al ….sot al academicienei de renume mondial , blablablaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa .Dupa terminarea cursului urma sedinta utc de la care chiuleam .

 80. Mă Margelatu, habar nu ai, dar te dai și tu precum învățați istorie la școala Coldea Băsescu. Ca fapt, guvernarea CDR în coaliție a pus România pe direcția euroatlantică. Nu ești de acord cu ea? Spune-o! Restul din aberațiile tale, contrare economiei, istoriei, sociologiei, adevărului de fapt, îți rămîn ție, să le rozi și folosești pentru propaganda ta neosecuristă. Tot fapt e că CDR a guvernat cum a putut în împrejurări în care România avea nevoie de reforme. Reformele nu sunt ușoare și sunt treabă de suficienți ca tine. Reformele s-au făcut cu oamenii care erau, în contexte dificile. Reforma educației a fost concepută la nivelul cel mai bun al timpului – vezi evaluările date de cunoscători, în monografii de atunci, din SUA, China, Franța, Anglia, Germania. Dacă nu citești decît pe coldea și băsescu, atunci spui aberații. Învățământul a fost domeniul care a închis primul negocierile de aderare la UE, deja în 2000.Că vorbești din auzite, nu-i surpriză. Așa se vorbea la popota voastră. Și în anii 1996-2000 erau necazuri. Nepregătiți erau, așișderea, dar se cultivau valori. Prostocrația e sistem în care inși nepregătiți decid. Ea s-a instalat, cum bine a spus juristul, ca sistem juridic prin decizii din 2004-2005, cînd s-a trecut la aplicarea unei politici: aducerea de oameni instrumentabili la decizii. Apoi sistemul s-a dezvoltat. Azi abia încep să-l descoase cei care l-au făcut. Protectorii matale. Așa că vezi că ai rămas în urmă – bine înapoiat.

 81. Minți cam înguste, Gmbplay și alți players cu prostia.Vedeți că orice crație (aristocrație, democrație etc.) este un sistem. Articolul Urmările prostocrației o spune limpede: prostocrația este sistemul creat prin decizii juridice, în care inși fără pregătire decid soarta celorlalți cetățeni. Scrie negru pe alb! Oricine poate da exemple de proști, de azi și de oricînd, dar aici discuția este alta. Înainte de 1989 se preda ce vrei mata, bade gmbplay. Nu se predau prostiile care-ți umplu mintea. Dar știu bine că inși cum te arăți erau sub nivelul pregătirii de atunci. În definitiv, puteai citi cărți traduse din keynes, perroux, aron, gurwitch, piaget, în științele sociale, camus, sartre, heidegger, popper, fromm, marcuse în filosofie. Se vede bine, gmbplayeule, că erai prea mediocru să afli de aceste cărți. Se vede bine că erai mult sub nivelul socialismului. Iar acum dai din coate cu simple inepții.

 82. Adevărurile de necontestat ale unui anumit prezent, pot fi negate sau contestate de adevărurile oricărui alt prezent din viitor iar acest aspect nu este nici nou nici contradictoriu. Este foarte uşor aşadar să rămâi blocat într-un adevăr din trecut şi să crezi că acesta este şi trebuie să rămână valabil în oricare alte momente din viitor. Fiecare zi este aparent asemănătoare precedentei însă la nivel profund ele sunt foarte diferite iar dacă extrapolăm aceste diferențe la diverse perioade de nivelul anilor sau zecilor de ani, putem observa că ele pot fi uriaşe. Uneori miraculoase, alteori dramatice. Asta înseamnă că, probabil, ar fi necesar să fim mai atenți la trenduri decât la formele în care se prezintă realitățile la anumite momente de referință precum a fost şi cel prin care a trecut noi după 89. Domnul Marga le-a numit predicții iar pe unii pare să îi deranjeze faptul că o parte dintre ele s-au dovedit corecte în timp ce alții spun că ele erau ca şi evidente iar reproşurile vin din perspectiva faptului că nu le-a prevăzut pe toate sau la un nivel mai obiectiv iar aici se poate spune că toată lumea are dreptate dar, cu toate acestea, tot nu este suficient. Trebuie să prevezi ṣi ce urmează după ce ai avut dreptate astfel încât, să nu rămâi blocat în mrejele ei şi să ajungi în situația de a nu mai putea avansa.

 83. Oamenii duc cu ei în viitor un prezent propriu pe când cel colectiv pare a fi unul „negociat sau negociabil.” De capacitățile de a negocia viitorul comun, devin dependente mai apoi stările prezente trăite la nivel individual sau la nivelul colectivităților subsecvente iar adaptarea permanentă devine motorul care le ține pe toate vii, prezente, conştiente de ambivalențele pe care le au şi le pot perpetua sau nu.

 84. Deocamdată autorul, dacă tot nu puteți discuta vreun articol ale cărui evaluări se confirmă zi de zi, a dat o operă a timpului nostru, cu sinteze vizionare: Argumentarea (2005), Raționalitate, comunicare, argumentare (1991), Destiny of Europe (2011), Introducere în filosofia contemporană (2014), Reconstrucția pragmatică.Profilul Americii clasice (2017), Ordinea viitoare a lumii (2023) etc. Vă mai pot da multe spre lectură, dintr-un autor care a creat un moment în cultura țării sale și pe plan internațional. Oricum, nu cu băiețași de pripas, trimiși din popotele vreme, dau oamenii examene.

 85. exact ce am spus, vibratie joaca care a stirnit majoritatea comentatorilor la gilceava si mai ales la infamele atacuri la persoana…

  grea munca cu sinele… pare ca autorul stapineste tenebrele si le serveste cu portia… sa fim optimisti, in intuneric se vede lumina…

  raspunsurile sint in viitor si mai putin in trecut. iar asta cred ca presupune intelepciune, spiritualitate, intuitie, viziune, incredere, cooperare, solidaritate, empatie, altruism, bun simt.

 86. @Sociolog: atat de mult a pus guvernarea dezastruoasa CDR Romania pe ‘directia atlantica’,incat PNTCD a si disparut din orizontul electoral dupa anul 2000 iar Constantinescu a devenit din ‘Cuza Voda la Ruginoasa’in ‘tovarasul Tzapu’,cu institutul lui levantin de doi bani, dar bani publici si cu scandalurile Tigareta I si II in care era implicata progeniture Dragos,de gat;pana azi ‘tovarasul Tzapu si ‘mutantul’ Ciorbea traind din mila PSD
  Sa fim seriosi ,cand pui ministrii -neghina ,nu recoltezi grau de pe urma lor

 87. ” mult sub nivelul socialismului „, sigur ca da , asa eram , asa sint , probabil ca unii din marii filosofi m-ar fi lasat repetent .Am avut noroc .

 88. Confunzi, conform ideologiei coldeabăsiste, bîrfele cu cunoștințele. De aceea, amărît Margelat, te mai du și pe la bibliotecă și școală, înainte de a vorbi.Ce spui tu și popota ce te trimite este contrazis de opinia românilor. Să nu mai vorbesc de fapte și de evaluări internaționale. Numai că dacă nu ai cap, degeaba discutăm. Față de un prost plin de falsuri și agresiv nici Dumnezeu nu are ce face.

 89. Îți faci iluzii, Gmbplay. Te-ar fi lăsat repetent oricine pentru prostie, nu pentru ideologie. Consultă specialistul – suficiența nu-i sănătoasă, mai ales cînd prostia trece de orice limită.

 90. aceasta natie „canapelizata”, trebuie sa isi reaminteasca CINE ESTE. uita-te in „interior” SI CAUTA SA STII CINE ESTI, OMULE! esti LIBER NASCUT, GANDESTE SI SPUNE „NU” CAND ESTE NU! atunci cand vei cunoaste cine esti, frica va disparea, caci este de la cel ce ne tine in prizonierat aici. cere si ti se va da, cauta si vei gasi, bate si ti se va deschide…
  https://www.youtube.com/watch?v=PLO8IxGUuFo

 91. Întreținerea minciunii că proștii conduc nu cei din umbră. Proștii cred că conduc!
  Cei netrecuți prin viață văd că nepricepuți, cu mintea slabă, făcători de rele, ajung pe posturi cu salarii mari sau/și le merg afacerile, măcar pt o vreme, îndoindu-se de ei și de ce-i bine și ce-i rău.

 92. E plin de ALATRINEZI pe forum, mai nou „Jurist” care nu poate scapa de reflexul temb Bella Donna cu „mutatu’ virgulelor/mutatu’
  propozitiilor” lu Maresalul of Faget…Cica e Toba de economie si sociologie, ca de filosofie nexam, stie doar nume si doar sa CITEZE din toti, inclusiv din el insusi…Cum poate fi numit cineva care RASTALMACESTE REALITATEA ISTORICA GENOCIDAR-BOLSEVICA A UNUI POPOR? Raspuns: DUSMANUL ACELUI POPOR!!!

 93. APATRIDUL ALOGEN UCRAINEAN BOLSEVIZAT care RASTALMACESTE REALITATEA ISTORICA cea ROMÂNEASCA …

  Numărul victimelor Revoluției Române de la 1989:
  Oraș Morți Răniți
  București 564 1761
  Sibiu 99 100
  Timișoara 93 373
  Brăila 42
  Brașov 39
  Constanța 32 116
  Cluj 29 58
  Arad 19 38
  Târgu Mureș 7 18
  Hunedoara 6 19
  Cisnădie 2 10
  Pitești 1
  Total 1104 3321

  Din MATEMATICA stim ca CINEVA VREA sa MASLUIASCA REALITATEA cea ROMÂNEASCA … ca 4425 ar fi egal cu 60.000 !

 94. ANTONIU – TATAIE , este foarte simplu cine a distrus Romania … toti oamenii care au fost parlamentari si ministri in cei 34 de ani , caci ei au fost la butoane , ei au dat legile distrugerii ! Vinovatii sunt aici !Sigur , se face individualizarea raspunderii si a pedepsei … dar asta se invata la DREPT , nu la Filozofie .

 95. Ticacalosu IENICER SOVIETIC doru popescu ATEUL/FARA Dumnezeu si FARA PATRIE/APATRID ALOGEN UCRAINEAN BOL-SERB-IZAT din CHIABUR mancator de oua de dropie, alias Radu Horror minte cu nesimtirea specifica speciei, preluand MINCIUNILE STATISTICE ale ASASINILOR COMINTERNISTI din decembrie 1989 prin care AU REDUS de DOUAZECI DE ORI numarul romanilor exterminati!!! Faptul caCRIMINALUL CONTRA UMANITATII ROMANESTI Ilici GENOCID nu a fost CONDAMNAT PE VIATA pana azi DEMONSTREAZA ca RECHIZITORIUL si CONDAMNAREA LA MOARTE a SOTILOR Ceausescu se bazeaza pe DOCUMENTE care reflecta REALITATEA!!! FALSIFICAREA REALITATII NUMARULUI DE ASASINATI, de catre PUCISTI/COMPLOTISTI, a avut RATIUNEA SALVARII NOMENCLATURII STALINISTE de care avea nevoie AGENTURA COMINTERN din Romania ca sa poata asigura CONTINUITATEA!!! Faptul ca a fost BATUTA IN CUIE „republica BOLSEVICA” instituita la ordinul lui Stalin de TATICII COMINTERNISTI din 1947 ai ASASINILOR COMINTERNISTI din 1989 e o noua DOVADA ca NU S-A INSTITUIT DEMOCRATIA, asa cum sustin DUSMANII PROFI ai ROMANIEI GENERICE UZURPATA in 1947!!! DUSMANII PROFI ai ROMANIEI GENERICE MILENARE UZURPATA in 1947 NU VOR decat COSMETIZAREA, simpla SCHIMBARE DE GARNITURI NOMENCLATURISTE SOVIETICE!!!

 96. Dovezi/DOCUMENTE Charlie ! DOVEZI ! Daca NU le ai TACI ! Dupa ’89, in Bucuresti, am trecut zilnic pe langa Cimitirul Martirilor Revolutiei din ’89 ! Numarul MARTIRILOR declarati pentru Bucuresti, coincide cu numarul MORMINTELOR acestora !

  PS. Doru Popescu NU poate fi ‘ateu’ DEOARECE il ADOR pe ZEUL nostru cel STRAVECHI (PIE/3000 BC), MITOLOGIC (CERUL Tatal/”*Dyḗws Ph₂tḗr”) NUMIT ZEUS/DZEWUS/DumneZEU/Dumnezeu .
  Doru Popescu CU PATRIE/ROMÂNIA (fiind NASCUT si BOTEZAT in orasul Craiova din ROMÂNIA). Din STRABUNI (la a sasea generatie din ROMÂNI neaos PAMANTENI din Tarile ROMÂNE/pre 1859 si din ROMÂNIA/post 1859). STRABUNI nascuti DOAR in zona Craiovei si a Iasilor). La anii 1392-1775, 1918-1940, 1941-1944, orasul Cernauti (orasul in care a activat ca Sef de Gara unul dintre bunicii mei intre anii 1930-1940) A APARTINUT TARAMULUI numit Moldova si ROMÂNIA ! SI MA MANDRESC CU ASTA !

  PS. APATRIDUL ALOGEN UCRAINEAN BOLSEVIZAT care RASTALMACESTE REALITATEA ISTORICA cea ROMÂNEASCA … ESTE chiar Charlie cel FARA Dumnezeu (inchinator la zeitati razboinice straine de acest taram) si FARA PATRIE/APATRID (strain de neam) ALOGEN (galitian) UCRAINEAN (khazar) BOLSEVIZAT (turcit mozaicat), SCLAVETE SOVIETIC ATEU (NEcrestin) NEromân si ANTIromân/DUSMANUL ATAVIC atat al ROMÂNIEI cat si al POPORULUI nostru/ROMÂNESC !

 97. Dovezi/DOCUMENTE Charlie ! DOVEZI ! Daca NU le ai TACI ! Dupa ’89, in Bucuresti, am trecut zilnic pe langa Cimitirul Martirilor Revolutiei din ’89 ! Numarul MARTIRILOR declarati pentru Bucuresti, coincide cu numarul MORMINTELOR acestora ! Incluzand Martirii Revolutie din perioada 22 decembrie 1989 -ianuarie 1990.
  Ceausescu a plecat din Bucuresti in ziua de 22 decembrie 1989 la ora 12.00 , si fost executat in 25 decembrie 1989. Astfel incat, numarul de 60.000 de victime ar reprezenta numarul de victime din perioada 15 decembrie – 22 decembrie, ora 12 . EXCLUS, pentru a putea fi INCLUS si a fi CITAT in rechizitoriul din 25 decembrie ’89 !

 98. Dovezi/DOCUMENTE Charlie ! DOVEZI ! Daca NU le ai TACI ! Dupa ’89, in Bucuresti, am trecut zilnic pe langa Cimitirul Martirilor Revolutiei din ’89 ! Numarul MARTIRILOR declarati pentru Bucuresti, coincide cu numarul MORMINTELOR acestora ! Incluzand Martirii Revolutie din perioada 22 decembrie 1989 -ianuarie 1990.
  Ceausescu a plecat din Bucuresti in ziua de 22 decembrie 1989 la ora 12.00 , si fost executat in 25 decembrie 1989. Astfel incat, numarul de 60.000 de victime ar reprezenta numarul de victime din perioada 15 decembrie – 22 decembrie, ora 12 . EXCLUS, pentru a putea fi INCLUS si a fi CITAT in rechizitoriul din 25 decembrie ’89 !

  PS. Doru Popescu NU poate fi numit ‘ateu’ DEOARECE il ADORA pe ZEUL nostru cel STRAVECHI (cel pre-crestin, PIE/3000 BC), MITOLOGIC (CERUL Tatal/”*Dyḗws Ph₂tḗr”) NUMIT ZEUS/DZEUS/DomnulZEU/Dumnezeu . ADICA CERUL cel OBSERVAT si STUDIAT (dpv. astronomic) de OMUL-DZEU al GETO-DACILOR Zalmoxis/550 BC. Dar si de catre colegii mei (post 1908), cat si de mine (post 1960)! SI MA MANDRESC CU ASTA !
  Doru Popescu CU PATRIE/ROMÂNIA (fiind NASCUT si BOTEZAT in orasul Craiova din ROMÂNIA). Din STRABUNI (la a sasea generatie din ROMÂNI neaos PAMANTENI din Tarile ROMÂNE/pre 1859 si din ROMÂNIA/post 1859). STRABUNI nascuti DOAR in zona Craiovei si a Iasilor. La anii 1392-1775, 1918-1940, 1941-1944, orasul Cernauti (orasul in care a activat ca Sef de Gara unul dintre bunicii mei intre anii 1930-1940) A APARTINUT TARAMULUI numit Moldova si ROMÂNIA ! SI MA MANDRESC CU ASTA !

 99. Doru Popescu NU poate fi numit ‘ateu’ DEOARECE il ADORA pe ZEUL nostru cel STRAVECHI (cel pre-crestin, PIE/3000 BC), MITOLOGIC (CERUL Tatal/”*Dyḗws Ph₂tḗr”) NUMIT ZEUS/DZEUS/DomnulZEU/Dumnezeu . ADICA CERUL cel OBSERVAT si STUDIAT (dpv. astronomic) de OMUL-DZEU al GETO-DACILOR Zalmoxis/550 BC. Dar si de catre colegii mei (post 1908), cat si de mine (post 1960)! SI MA MANDRESC CU CU ACESTA (CERUL cel Dumnezeu) !
  Doru Popescu CU PATRIE/ROMÂNIA (fiind NASCUT si BOTEZAT in orasul Craiova din ROMÂNIA). Din STRABUNI (la a sasea generatie din ROMÂNI neaos PAMANTENI din Tarile ROMÂNE/pre 1859 si din ROMÂNIA/post 1859). STRABUNI nascuti DOAR in zona Craiovei si a Iasilor. La anii 1392-1775, 1918-1940, 1941-1944, orasul Cernauti (orasul in care a activat ca Sef de Gara unul dintre bunicii mei intre anii 1930-1940) A APARTINUT TARAMULUI numit Moldova si ROMÂNIA ! SI MA MANDRESC CU ASTA !

 100. PS. Ti-am REPETAT de mai multe ori MESAJUL … pentru a putea INTRA si in TARTACUTA ta cea BOLNAVA (de FALSURI, FACATURI, MASLUIRI si GENOCIDURI) !

 101. Am spus cu doi ani în urmă că urmăresc postacii pentu o analiză sociologică. Ei arată bine cît de jos poate coborî cultura într-o țară. Mai ales că după multe zeci de postări, unii nu pot face discuție la subiect, cu argumente. Și se vede ce adună sub numele său fiecare – mai ales că sunt și din aceia care-și fac veacul prin subsoluri, fiindu-le serviciul acolo.Disting deocamdată patru categorii de postaci. Una este a celor care au opinie în subiect, căci orice subiect are răspunsuri alternative. Alta este a celor care nu citesc articolele, dar scriu aiureli de nivelul unor ignoranți și mizează pe minciună și atac la persoană (charlie, gmbplay etc.).A treia este a celor care nu sunt calificați, nu citesc, dar vor să arate că și ei au părere (Clio). A patra (un specimen e margelatu) ține să spună ce bine vine de la șefii existenți.Aceasta în pofida diagonzelor date în societatea românească: prăbușirea (Ion Scurtu), colonia (Șerbănescu), pârțăgăria (DR Popescu), prostocrația (Marga), România drogată (Nistorescu).

 102. Așa cum lasă România în marasm Johannis, și cum se vede că place unor profitori ca cei care se bîțîie în măsluiri, trebuie om cu cap să o scoată la mal. Cînd nu-i cap, mai ales în ce vine în lume, vai de restul. Doar se vede bine unde nu-i așa ceva. În altă ordine de idei, domnul Marga a spus deunăzi la PrimaTv că libertatea este de prețuit în fața obligațiilor funcțiilor. Eu rămân la evaluarea mea că dînsul ar fi cel mai pregătit pentru funcția prezidențială. Competență, pricepere, devoțiune. De povești de candidați care vînd orice și de impostori care-i susțin e plină lumea. Dar cu așa ceva nu se face decît distrugere.

 103. Condiția unui om inteligent este sa nu-i creadă pe ceilalți prosti😆Noua nu ne lipsesc inteligentele ci caracterele. Aici e problema.

 104. @Sociolog: ai gasit niste caractere care sa defineasca o tara :”prăbușirea ( ion Scurtu), colonia (Șerbănescu), pârțăgăria (DRPopescu), prostocrația (Marga), România drogată (Nistorescu)”:))))))))

  1.Ion Scurtu consilier al președintelui Ion Iliescu în mandatul acestuia din 2000-2004,dupa care 2004-2009 director la Institutul Revoluţiei Române din Decembrie 1989,susaneaua lui ivan iliescu
  2.Ilie Șerbănescu economist român, ministrul reformei, președintele Consiliului pentru Reformă în guvernul Victor Ciorbea.
  3.Dumitru Radu Popescu-a fost membru supleant în CC al PCR din 1968 și deputat în Marea Adunare Națională din 1975 pana in 1989,a mancat doar icre negre
  4.Marga-cred ca-l stiti,nu mai insist, dart ministru al distugerii invatsamantului in guvernarea CDR
  5. Nistorescu-suntem in casa omului,ne suporta filipicile,ce sa zic:))putin obraz,nu?
  Soci-ologule si soci-opatule,cu astia nu poti defila ,ma intelegi,toti au stat la sfanta masa si au mancat din cascavalul puterii,fie ea comuista,fie ea democrata,si nu au facut nimic,nimic,nimic doar critica sterila dar dupa, nu in timpul,sau inainte
  Nu mai merge cu lozinca’La vremuri noi,tot noi’

 105. @ desteptplay- nu stiu cine esti , , nu ma cunosti ( ?????? ) asa ca nu fac aprecieri personale .Iti doresc tot binele si multa sanatate .

 106. @ sociolog+ mischtoooo ( psiholojie , psihiatrie , sociolojie , sondaje , baba vanga , vostradumus , pieleanu …. ) egal stiinta inexacta , chiar crezi ca ma citesti ?

 107. Dai dovadă de tupeu şi obrăznicie crasă! Ar fi corect să ştim exact cine eşti în baza cărei legi faci această „cercetare sociologică ” şi în al cui interes. Aici este un forum de discuții şi dezbateri libere nu poligon de încercare pentru „inginerii sociale.” Rog redația să comunice date suplimentare despre afirmațiile făcute de acest personaj, în caz contrar fiind nevoit să consider că este deacord să fie folosită în astfel de practici, urmând ca în semn de protest să nu mai postez nici un comentariu pe acest forum. Mulțumesc!

 108. diagnoze??? amuzant. poate pareri si perspective personale si mai putin adevaruri…

  intr-un sistem vicit de propria sa natura orice „diagnoza” suna a gluma… mie mi se pare ca cel care ride de diagnoza este insusi sistemul care are abilitatea de a fi cameleonic si cind crezi ca l-ai surprins, surpiza, tocmai si-a schimbat culoare… exceptionala creatia asta, sistemul… pierdere de vreme si mai ales inuman. a, daca natura umana e pradatoare si agresiva, da reprezentativ. dar este reprezentativ? eu nu cred. ierarhie, verticala militara… orizontala-solidaritate, cooperare… mult prea multe obisnuinte transmise peste timp care au denaturat evolutia.

 109. Foarte bună inițiativa cărții pe care m-am simțit dator să o citesc, a lui Nistorescu și Stireanu, Trecerea la prostocrație (2021), de a lămuri unde a ajuns regimul. Diagnoze se dau diferitelor situații. Se dau și regimurilor. Sunt regimuri democratice și în același timp meritocratice. Sînt și alte combinații între calibrul decidenților de la un moment dat și efectivul celor care decid. Văd că unii postaci nu pricep noțiuni simple: prostocrația se referă la regim. În mod exact, la regimul care prin reglementări aduce la decizii nu cetățenii pricepuți și vrednici, ci inversul lor. Acești unii fac și la aceste Comentarii tărăboi, dovedind doar două lucruri: că sunt mulțumiți de regim – este dreptul lor și să le fie de bine; că nu sunt capabili să discute o evaluare fără să se ia pe sine ca reper. E adevărat că unii sunt din categoria recrutată de regim – Margelatu și Gmbplay, ca exemple, nu văd în oameni de valoare decît funcții în societate. Incapabili să priceapă opere și realizări excepționale în cultura României, ei cred că toți sunt ca ei, adică nulități vizibile deja din felul în care cugetă. Articolul Urmările prostocrației nu numai că e foarte bine scris. Dovadă că recrutații nu au putut contrazice nici măcar o virgulă. Articolul este și o bună hîrtie de turnesol, ce ne arată cine sunt recrutații regimului: inși incapabili să trăiască din prestații proprii, în afară de obișnuita bîrfă.

 110. Blestematul Anglo-Saxon George Orwell denumea Romanii „animale” in cartea lui „Ferma animalelor” iar pe acei Romani cu idei de stanga „porci”.

 111. Unde se ciupește de pe siteuri și se leagă de oameni care îl depășesc de departe sigur e Margelatu. Încurcă date, noțiuni și se dă cunoscător, căci poate minți. Adună bîrfe și acuză 1996-2000 la nimereală. În privința educației, insul nu știe că este anul în care, așa cum astestă arhivele, ministerul educației naționale a luat patru măsuri cheie în reformă. A aplicat autonomia universitară, prevăzută de Constituție, pînă la capăt, admiterea trecînd în competența universităților. A trecut finanțarea cercetării științifice pe criteriul competiției, cu o injecție de zeci de milioane de dolari.A pregătit curriculumul national al societății bazată pe libertate individuală. A cuplat România cu instituțiile internaționale din educație după izolarea de până în 1989. Covîrșitoarea majoritate a dascălilor și studenților au sprijinit reforma. Volumul Anii reformei 1997-2000 conține toate deciziile ministeriatului lui Andrei Marga. Reforma a distrus impostura din educația de atunci, iar unii reacționează și azi.Nimeni nu a putut arăta că vreo măsură ar fi greșită. Reformei educației din 1997-2000 i s-au consacrat monografii internaționale. Pe baza acestei reforme, România a închis cu succes în 2000 primul capitol de negociere a aderării la UE – educația și formarea profesională. Că alții, ulterior, au stricat lucrurile este răspunderea lor. Să se discute cu ei.

 112. Teorii despre esuare tot avem…Vrem solutii! Nume de destepti! Cum @duralex zice hai sa interzicem in viata publica si in structurile administrative publice indivizi cu diplome false din facultatile private sau din pseudo-universitati, foste scoli de sub-ingineri. Scoala de trei ani fizica-chimie, sau matematica-fizica era pentru profesori de gimnaziu…Acum avem profesori universitari cu liceul terminat la fara-frecventa la 40 de ani….Comentacilor, va tin balamalele sa acceptati profesori universitari romani care lucreaza acum in universitati occidentale??? N-as crede! Mai bine saltelute gen Gorghiu si Firea! Cand va vetiopri sa va mai uitati in gura prostilor si in gura curvelor vom incepe sa vedem un pic de speranta. Va simtiti amenintati in fite si-n vacante de doi lei in Grecia! Nu-i speranta pentru ca am decazut prea mult!

 113. Pentru domnii Vasile Ion și Caca maca. Pentru o mai bună înțelegere a ceea ce am scris. Nu cum să se facă, asta rezultă din articolele domnului profesor. Problema e cine să o facă. Eu ca ori și care cetățean pot contribui mergând la vot și votând pe cineva în care am încredere. Aleșii noștri pot schimba ceva. Domnul profesor a fost în mai multe funcții în care ar fi putut face ceva. Dar a demisionat. Deci, se poate face ceva? Dacă cei aleși au dat la fier vechi și au vândut tot ce s-a putut pe comisioane, întrebarea e legitimă, cine în afară aleșilor să o facă? Acum e mai clar sau trebuie să mai insist?

 114. Soluții sunt, mai trebuie oameni care să le pună în aplicare. Doar este evident că, în loc să pună capăt prostocrație care a ocupat regimul în ultimii 20 de ani, tot felul de netoți caută nod în papură. Nu se ajunge la normal cu astfel de inși. Luați la rînd propuneri ale unor oameni din diferite generații, și aveți soluții cîte vreți. Dacă vă luați după Margelați,Gmbplayști și Charliști, incapabili de ceva pentru țară și azi, ca și ieri, atunci veți cere la infinit soluții. Cine pretinde că esteb tînăr ar trebui să fie mai buni, căci lumea a evoluat. La noi e cam invers.Se bat în piept cu tinerețea cei mai buni buni la jecmănit, la hoții. Asta trebuie luat în seamă.

 115. @Patriot:in loc sa postez aberatii de om bolnav de ura,doar ca Basescu a dat cu piciorul in tuhasul providentiabiluluide la Cluj care a ramas cu handicapul sufletesc al urii si al batranetii,sub numele de ‘patriot’ mai bine ma abtin;numai cate prostii si invarteli pe sekeli a facut la Universitatea Babes-Bode,aducand so mossadul in UBB, daruit cu o catedra.
  Sa nu dau articolul din Jerusalem Post care arata cate coafeze si portari au luat masteratul contra plata la UBabes-Bode si cate parale face susaneaua… ministru de externe 3 luni,pana a dovedit ca nu se poate face treaba cu el.
  Citez’El este cunoscut ca un oponent al presedintelui Traian Basescu si al PDL, avand numeroase dispute cu seful statului sau cu democrat-liberalii, de-a lungul timpului, pe subiectul reformei educatiei. El a fost acuzat de presedintele Basescu de distrugerea sistemului de invatamant, inclusiv prin desfiintarea
  liceelor profesionale. Presedintele spunea ca situatia proasta din prezent a invatamantului este cauzata de „reforma Marga”. „Marga a distrus sistemul de invatamant, in interesul lui si al unor grupuri”, spunea Basescu, in noiembrie 2010. (media)

 116. MARGELATU – Foarte adecvat comentariul tau . Este drept ca cititorii sa cunoasca si pdv al lui presedintelui Basescu , referitor la ministrul Marga .Interesant ca acest pdv apare intr-un prestigios ziar strain .

 117. Se știa demult, mă Margelatu, că vii de la Coldea-Băsescu. Aceeași măsluire a faptelor. Iar ce spui e probă de prostie și de minciună. Este cunoscut că ministrul Andrei Marga a fost primul în CDR care a atras atenția, deja în 1998, asupra demagogiei lui Băsescu și pericolului. Se pot citi documentele de arhivă. Tot timpul a arătat că Băsescu va avea efecte nocive. Deși, ca membru al guvernelor Ciorbea și Vasile, Băsescu a votat toate măsurile reformei Marga.Cînd Educația națională era elogiată pentru reforma Marga în Europa și America, în 1997-2000, Băsescu s-a repezit cu atac la persoană. Răspundea de transport, unde se ocupa de vînzarea de nave și împărțirea CFR la acoliți – nici vorbă de recunoaștere europeană.Primitiv ca de obicei. Sunt documente. Sunt documente în care Andrei Marga a semnat, alături de sute de universitari și profesori din școli și licee, pentru o altă lege a educației decât cea din 2011, care a dus educația din România la situația de astăzi. A spus-o clar că legea din 2011 va distruge învățământul – ceea ce se confirmă din plin azi.Băsescu a trecut iar la atacuri. Se confirmă dictonul că atunci cînd cineva nu are argumente, atacă persoana! Ca ministru de externe, Marga a sprijinit Rezoluția Parlamentului (2012), prin care la Consiliul Europei trebuie să meargă nu doar președintele, ci, în funcție de temă, primul ministru.Peste toate, Reforma Marga a educației am fost și este în istoria educației de după 1980 din Europa. Sunt documente. Așa că minciunile tale, Mărgelatu, digeră-le cu Băsescu și degenerații tăi. Același nivel.

 118. Ne certăm pe ceaunul gol. Când țara a fost aşezată pe tobogan în timpul epocii băsiste, sprijinit de băieții deştepti din interior şi exterior care s-au umplut de bani şi „onoruri,” noi ne scoatem ochii unii altora pe cine, când a distrus învățământul. Întrebarea e: Suntem în stare să încetinim sau să oprim alunecarea sau mergem ca orbii spre deznodământul final?

 119. În loc să conștientizați răul imens pe care Coldea-Kovesi-Băsescu l-au făcut țării, în loc să aduceți argumente, pro sau contra, la articole despre prostocrația pe care o slujiți, coldeabăsismele vă fac, ins Margelatu, să violați realități ca să promovați bîrfe.Mai sus te legi de valori ale culturii naționale. Dar te-ai uitat la tine și la patronii tăi? Nu ai habar de ce vorbești, nu contează adevărul, dar copiezi de pe siteuri. Să-ți fie de bine, dar din murdării nu iese adevărul. Află că Ion Scurtu este cel mai important istioric al României contemporane, cu opera cunoscută în domeniu. Ilie Șerbănescu este unul dintre cei mai buni cunoscători ai economiei, cu scrieri în domeniu. DR Popescu este cel mai mare prozator român al acestor ani. Marga a dat o operă filosofică original ce se profilează , Nistorescu rămâne ziaristul de prim plan. Doar coldeabăsismul crede că opțiunile politice decid valoarea oamenilor. Valoarea o decide … valoarea. Așa că impostori ca tine nu au ce căuta în sfera valorii, într-adevăr.

 120. Se poate opri alunecare ușor. Dacă destui, nici măcar majoritatea, spun NU și nu mai joacă după cum ne cîntă stăpînirea. Să ne luăm instituțiile înapoi și readuse la menirea care ar trebui s-o aibă.

 121. Nu m-aș impacienta știind, deja de la Aristotel, că atacul la persoană este arma ultimă a necopților. Este hrana lor. Se observă și în comentariile că nu s-a putut pune sub semnul întrebării vreo formulare din articol, dar se vine cu infantilisme ca acest Margelat. Acest impostor vizibil crede că istoria folclorică este istorie. Minciuni și aberații. Cum se vede mai sus, bolnavi inclusiv de antisemitism, de care, se vede că nu scăpăm. Cum bine scria cineva, hamașii nu sunt doar unde se știe, ci strecurați prin orice subsoluri. Deh, pasiunea subsolului, căci pe sol sunt adevărul, dreptatea, care ard proștia. Da, profesorul Marga a fost coautorul (celălalt autor fiind rabinul de New York) înființării la ubb a Institutului de iudaistică (1994), a catedrei de profil și a studiilor în materie, în cadrul organizării celei mai complexe rețele de studii teologice din universitățile europene. Fapt elogiat de patriarhi, papi, episcopi etc. După Viena și Budapesta, Clujul avea un excelent institut. Era, căci după 2012 l-au făcut praf băsiștii. Andrei Marga a asigurat venirea la Cluj-Napoca a celor mai mari personalități ale teologiei momndiale. Cărțile lui rămân cea mai elaborată abordare a religiei în filosofia din România. Recunoscut internațional, profesorul a și fost numit să predea la Munchen, Viena, Jerusalim, Toronto, Montpellier. Se pot spune multe ce atestă că antisemitismul unor margelați este doar pierdere pentru cultura română.

 122. orice pierdere poate fi si un cistig… depinde ce alegi sa vezi…

  exercitiu de imaginatie:
  sa admitem ca sint mai multe „rase” umane pe planeta. unele hibridizate, altele nu. unele cu ajutor direct in adn altele lasate sa evolueze de la sine… puteti cuprinde cu imaginatia si intuitia aceasta evolutie in sute de mii de ani? evident nu simt si nu percep la fel. evident ca reperele sint diferite. gilceava fara sfirsit… dar ca mai mereu in povesti, reptila isi baga coada…

  „Orice aspect al realitatii, intocmai asa cum este privit de noi, exact asa el ne va aparea dupa aceea.”

  pierdere vezi, pierdere, este. cu siguranta iti apartine…

  subiectele care ni se propun sint depasite pentru ca slujesc ceea ce produce durere, curma vieti, chinuieste, indeparteaza lume da la rostul sau. inclusiv sistemul de invatamint cel ridicat in slavi.

  in 89 am schimbat un sistem cu un altul. la fel de inuman. traind in el devine obisnuinta, falmiliar, comod. de ce am ezita sa schimbam iar sistemul daca nu functioneaza si nu corespunde vietii?

  putem concluziona cind stim mai nimic din ceea ce este?

  cum faci sa conteze, la scara Universului si in acord cu el, un zimbet din inima?

 123. „cum de s-a ajuns ca în partide să avem lideri ”unu și unu” ?”

  Toti au aviz de la secococ, sunt turnatori de frunte !

 124. ” … ca 4425 ar fi egal cu 60.000 !”

  Charlie citeaza cu dezmat cifra vehiculata in inscenarea de proces televizat de la Targoviste, cifra scoasa de agentia de presa iugoslava TanYug din burta, inainte de 21 Dec 1989 si repetata obsesiv atunci de Emil Huhurezeanu la Radio Europa Libera din dorinta de a revolta romanii. Elena ceausescu n-a reusit sa ascunda in canalizare 40 de omorati, dar unde sa ascunzi 60.000 de victime. Dupa aceea, cand oamenii s-au intrebat, s-a spus ca ar fi o cifra globala a tururor victimilor romani din cei 25 de ani de ceausism. In fine, personajul colectiv al redactiei Coti (Charlie) trebuie tratat ca atare, cu Lithium. Interesant, n-am mai vazut, redactie de ziar sa-si faca un „aparator” si „margati” un profesor de filosofie. Greseala este evidenta pentru toata lumea, in loc sa acopere, au discriminat (bolduit, evidentiat, subliniat), adica au amplificat scandalul ! Si acestia au absolvit UBB Cluuuuj ? Duamne fereste, daca n-a atipit putin.

Comentariile sunt închise.

Precizare:
Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.