„Corectitudinea politică”– ideologia progresismului

Singurul lucru de care răul are nevoie ca să triumfe
e ca oamenii buni să nu facă nimic.
Edmund Burke

Corectitudinea politică este sistemul de credințe, atitudini și valori care domină astăzi America. Sintagma propriu-zisă s-a ivit dintr-o glumă din benzile desenate. Gluma s-a ideologizat, ajungând să bântuie astăzi nu numai America, dar și Europa și lumea întreagă. Este considerată de unii un progres, de unde denumirea de progresism. Corectitudinea politică încearcă să impună americanilor o uniformitate în gândire și comportament, fiind deci totalitară, în esență. Rădăcinile sale pornesc dintr-o versiune de marxism – marxismul cultural – ce își propunea răsturnarea radicală a culturii tradiționale, cu scopul de a provoca o revoluție socială.

Revoluția socială are o istorie lungă, avându-și probabil originea în Republica lui Platon.
Însă Revoluția Franceză din 1789 a fost cea care l-a inspirat pe Karl Marx în dezvoltarea teoriilor sale în secolul al XIX-lea, în Germania. În secolul XX, succesul Revoluției bolșevice din Rusia anului 1917, condusă de V.I. Lenin, sprijinit de Germania (pentru a scoate Rusia din război, n.n.) a generat un val de optimism în rândul forțelor marxiste din Europa. În 1919 (după încheierea Primului Război Mondial), au avut loc mai multe evenimente: revolta comunistă spartakistă din Berlin, condusă de Rosa Luxemburg; crearea unui Soviet în Bavaria, condus de Kurt Eisner, și a unei Republici comuniste în Ungaria, condusă de Bela Kun; invadarea Poloniei de către Armata Roșie condusă de Leon Troțki, în speranța joncțiunii cu Revoluția din Germania. Exista atunci temerea că întreaga Europă ar putea cădea sub dominație bolșevică. Dar, Armata Roșie a fost învinsă de polonezi la Vistula, în 1920. spartakiștii, sovietul bavarez și guvernul lui Bela Kun nu au reușit să câștige susținere din partea muncitorilor din Europa și, după scurt timp, au fost înlăturați.

Aceste evenimente i-au pus în dificultate pe revoluționarii marxiști din Europa, care crezuseră că muncitorii oprimați vor profita de aceste oportunități revoluționare și vor declanșa revoluția mondială. Dar muncitorii nu au profitat, și ei au dat vina pe muncitori pentru eșecuri, nu pe teoria lor. Atunci, un grup de intelectuali marxiști a găsit soluția pentru ieșirea din dificultate prin efectuarea unei analize care se concentra mai degrabă pe „suprastructura” culturală a societății decât pe „substructurile” economice, ca în teoria lui Marx. Marxistul italian Antonio Gramsci și marxistul ungur Georg Lukảcs au contribuit decisiv la crearea noului marxism, cultural.

Istoria corectitudinii politice

Corectitudinea politică este marxismul cultural, sau neomarxismul, adică marxismul tradus din termeni economici în termenii culturii. Marxismul cultural datează cel puțin din anii 1920, când unii marxiști și-au dat seama că revoluția bolșevică nu va izbândi în lume deoarece oamenii au convingeri religioase puternice, țin la tradiții și la familie. Acestea trebuiau să fie distruse mai întâi, pentru ca revoluția să izbândească.

În 1923, un grup de marxiști au întemeiat, în cadrul Universității din Frankfurt, Germania, Institutul pentru Cercetări Sociale, cunoscut mai târziu ca Școala de la Frankfurt, dedicat să facă această traducere a marxismului în termeni culturali. Numele ce se intenționa a fi dat inițial acestui Institut era Institutul pentru Marxism, după modelul Institutului Marx-Engels din Moscova, dar s-a hotărât că vor putea funcționa mai eficace dacă își vor ascunde marxismul, și de aceea au ales în final un nume cu rezonanță neutră. Primul său director a fost Carl Grünberg, filosof marxist născut la Focșani în 1861.

În 1933, când naziștii au ajuns la putere în Germania, membrii Institutului au plecat în exil, cei mai mulți în America, la New York, unde cu timpul principalul obiectiv a devenit injectarea ideologiei sale în societatea americană, cu scopul de a genera schimbări sociale. Institutul s-a întors în Germania, la Frankfurt, după al Doilea Război Mondial. Deci, Școala de la Frankfurt este sursa corectitudinii politice de azi.

Mai târziu, mergând pe linia lui Lukảcs, Institutul avea să-l conjuge pe Marx cu Freud, producând freudo-marxismul, pentru a contesta bazele culturii occidentale, adică valori precum creștinismul, capitalismul, autoritatea, familia, patriarhalitatea, ierarhia, moralitatea, tradiția, înfrânarea sexuală, loialitatea, patriotismul, naționalismul, ereditatea, etnocentrismul, convenția și conservatorismul. Ideea ingenioasă a neomarxiștilor a fost înlocuirea represiunii economice din marxismul clasic, respectiv exploatarea clasei muncitoare de către capitaliști în goana lor după profit, cu represiunea sexuală din teoria freudiană, respectiv reprimarea manifestării libere a erotismului la toți cetățenii de către o civilizație de inspirație creștină. Soluția găsită este distrugerea acelei/acestei civilizații. Structura socială patriarhală va fi înlocuită cu modelul matriarhal. Categoriile cele mai reprimate sunt considerate: minoritățile sexuale și rasiale, femeile, tinerii.

În acest scop, membrii Institutului vor elabora în ani 1930 teoria critică (ești ispitit să întrebi: „Bine, și care e teoria?” Răspunsul este: „Teoria e să critici”), care va sta la baza conceptului postmodern de deconstructivism. Neomarxiștii folosesc deconstructivismul, o metodă de analiză lingvistică falsă, prin care „dovedesc” că orice „text”, trecut sau prezent, ilustrează opresiunea negrilor, femeilor, homosexualilor etc. prin aplicarea unei anumite grile de lectură care găsește asemenea sensuri în cuvintele textului (indiferent de înțelesul lor real).

Corectitudinea politică domină astăzi SUA, pornind de la universitățile americane. Modul de distrugere a civilizației occidentale – obiectiv stabilit de Lukảcs în 1919 – nu era prin teorii complicate, ci prin sex, droguri și rock’n’roll. S-a considerat că industria culturală îi transformă pe oameni în sclavi în moduri mult mai subtile și mai eficace decât metodele precedente. Astfel, industria divertismentului este cel mai puternic promotor al corectitudinii politice.

Corifeii corectitudinii politice

Dacă Marx, Engels și Lenin sunt corifeii marxismului (economic), corifeii marxismului cultural, deci ai corectitudinii politice, sunt Lukảcs, Gramsci, Reich, Fromm, Marcuse și Adorno.

Georg Lukảcs, autorul cărții Istorie și conștiință de clasă, este recunoscut ca fiind al doilea teoretician marxist de frunte după Marx. În 1919, a devenit vicecomisar pentru cultură sub regimul bolșevic maghiar al lui Bela Kun. A afirmat: „O asemenea răsturnare de proporții mondiale a valorilor nu poate avea loc fără anihilarea vechilor valori și crearea unora noi de către revoluționari.” A lansat ceea ce avea să devină cunoscut sub numele de „terorism cultural”. Ca parte a acestui terorism cultural, el a lansat un program exploziv de educație sexuală în școlile ungurești. Copiii erau instruiți în teme precum „iubirea liberă”, raporturile sexuale, natura „arhaică” a codurilor familiei burgheze, caracterul demodat al monogamiei și irelevanța religiei, care privează omul de toate plăcerile. Copiii erau stimulați să respingă și să ridiculizeze autoritatea părintească și autoritatea Bisericii și să nu mai țină seama de preceptele morale. Femeile erau instigate la revoltă împotriva normelor sexuale ale vremii. Campania „terorismului cultural” inițiată de Lukảcs a fost precursoarea a ceea ce „corectitudinea politică” va genera mai târziu în școlile americane.

La o întrunire secretă din anul 1923, Lukảcs a propus ideea inducerii “pesimismului cultural” oamenilor din Vest, cu scopul de a le amplifica starea de deznădejde și alienare, ca o precondiție necesară pentru înfăptuirea revoluției. Această întrunire a condus la înființarea, în 1923, a Institutului de Cercetări Sociale la Universitatea din Frankfurt (compus din psihologi, sociologi și alți intelectuali marxiști și de orientare comunistă), cunoscut mai târziu ca Școala de la Frankfurt, dedicat implementării programului inițiat de Lukảcs.

Antonio Gramsci, marxist italian, a lucrat pentru Internaționala Comunistă între anii 1923-1924, la Moscova și Viena. Mai târziu, a fost întemnițat de Mussolini, timp în care a scris faimoasele Caiete din închisoare. El se remarcă în rândurile marxiștilor prin teoria lui despre hegemonia culturală, ca mijloc al dominației de clasă. În viziunea sa, o revoltă în manieră bolșevică nu va putea fi înfăptuită de către muncitorii occidentali, din pricina religiei lor creștine. Deci, pentru ca vreo revoluție politică să fie posibilă, trebuia creat un om nou sovietic. Îndemnul său adresat intelectualilor a fost ca aceștia să înceapă un lung marș prin instituțiile educaționale și culturale ale națiunii pentru a crea noul om sovietic.

Wilhelm Reich a scris, în 1933, cartea Psihologia de masă a fascismului, în care a evidențiat faptul că Școala de la Frankfurt s-a distanțat de sociologia marxistă, care plasa burghezia împotriva proletariatului; bătălia se va da între „reacționari” și elementele revoluționare. De asemenea, spunea el, matriarhatul consituie singurul gen autentic de „societate naturală”. Reich a scris și cartea Revoluția sexuală, care avea să prefigureze ceea ce urma să se întâmple în 1960 (revoltele studențești din America contra războiului din Vietnam). Teoria lui Reich este ilustrată în aceste cuvinte ale sale: „Familia autoritară reprezintă statul autoritar în miniatură. Caracterul autoritar al omului rezultă, în esență, din sedimentarea inhibițiilor sexuale și a fricii în substanța vie a impulsurilor sexuale. Imperialismul familial este proiectat ideologic în imperialism național …Familia autoritară (…) constituie o fabrică unde iau ființă ideologia și structurile reacționare.”

Teoria lui Wilhelm Reich și programul de educație sexuală inițiat de Georg Lukảcs în Ungaria pot fi considerate sursele din care provin insistența asupra introducerii educației sexuale în învățământ, începând de la grădiniță, precum și atitudinea de respingere manifestată în cadrul sistemului educațional față de familie, față de autoritatea externă și față de structura tradițională a caracterului.

Erich Fromm, ca și Wilhelm Reich, a fost un psiholog al Școlii de la Frankfurt care s-a mutat în America în anii 1930. A fost unul din cei mai activi susținători ai teoriei matriarhale. El a clarificat semnificația „libertății pozitive” în lucrarea Dogma lui Christ, unde se prezintă pe sine ca un caracter revoluționar care s-a emancipat din chingile familiei și ale patriei, de sub autoritatea mamei și a tatălui, care și-a declinat loialitatea față de stat, rasă, partid sau religie.

Herbert Marcuse a fost un intelectual al Școlii de la Frankfurt care s-a mutat și el în America în anii 1930. A fost adesea prezentat ca un filozof marxist, deși a fost un revoluționar social pursînge, care își imagina dezintegrarea societății americane la fel cum Karl Marx și Georg Lukảcs și-au imaginat dezintegrarea societății germane. „…Un singur lucru putem afirma cu deplină certitudine: ideea tradițională de revoluție și strategia tradițională prin care poate fi declanșată o revoluție nu mai sunt valide. Aceste idei sunt demodate… Ceea ce trebuie să înfăptuim este un tip de dezintegrare difuză și dispersivă a sistemului”.

Marcuse a publicat în 1955 cartea Eros și civilizație, carte care desăvârșește sarcina integrării lui Marx cu Freud, și care a devenit documentul fondator al contraculturii din 1960 care a introdus ideologia Școlii de la Frankfurt în colegiile și universitățile americane. Cartea cheamă la revolta totală împotriva culturii occidentale tradiționale și promite celor ce se alătură revoluției o utopie de tip Țara dulciurilor cu sex liber și muncă deloc. Această carte a devenit biblia tinerilor radicali care au preluat conducerea în campusurile universitare americane începând cu 1965 și care sunt și azi acolo, ca membri ai corpului profesoral. Marcuse a inventat sloganul „Faceți dragoste, nu război” (Make love, not war). Teoria sa includea credința că mișcarea de eliberare a femeilor constituie componenta cea mai de seamă a opoziției și, posibil, cea mai radicală. Eforturie sale revoluționare vor conduce la declanșarea unui război nesfârșit purtat de revoluționarii marxiști împotriva bărbaților albi americani, în școli și universități.

Theodor Adorno a fost un alt marxist revoluționar, membru al Școlii de la Frankfurt, care s-a stabilit în America în ani 1930. A publicat, printre alte cărți, Personalitatea autoritară, în 1950. Această carte reprezintă baza a tot ceea ce a urmat în sensul zugrăvirii conservatorismului ca un defect psihologic, și a avut un impact enorm, nu în ultimul rând asupra teoriei educației. Ideea centrală a lucrărilor sale este aceeași: există un astfel de element precum caracterul autoritar, care este opusul modelului revoluționar dezirabil. Caracterul autoritar este produsul capitalismului, al creștinismului, al conservatorismului, al familiei patriarhale și al represiunii sexuale. În Germania, combinația acestor factori a generat apariția prejudecăților, a antisemitismului și a fascismului, potrivit teoriei Școlii de la Frankfurt. Revoluția culturală din Franța anului 1968 (mișcare similară contraculturii anului 1960 din America) a atacat principiul autorității.

Adorno și alți membri ai Școlii de la Frankfurt s-au bucurat de oportunitatea de a pune în aplicare programul proiectat de Georg Lukảcs și Antonio Gramsci pentru înfăptuirea revoluției sociale în America, în loc de Germania (așa cum Lenin a înfăptuit revoluția bolșevică în Rusia, în loc de Germania n.n.). Ei vor postula existența personalității autoritare în rândul americanilor cu predispoziții spre prejudecată, exploatând această componentă pentru a impune americanilor „reeducarea planificată științific”, sub pretextul că această acțiune este întreprinsă în scopul eradicării prejudecăților. Această reeducare planificată științific (care ne amintește de reeducarea de la Pitești, n.n.) va deveni o manevră de înlocuire a sistemului fundamental de valori american cu valorile opuse, revoluționare, în mediul educațional, astfel încât copiii americani să fie formați după modelul caracterelor revoluționare din teoria Școlii de la Farnkfurt, creându-se, în acest mod, „noul copil american”.

Distrugerea familiei, principalul obiectiv al corectitudinii politice

Diana West, în cartea sa din 2008 The Death of the Grown-Up:How America’s Arrested Development Is Bringing Down Western Civilization, trece în revistă principalele aspecte care au contribuit la decăderea societății occidentale, atrăgând atenția că ideologia distructivă a corectitudinii politice a putut fi „implantată” doar într-o societate adusă într-un stadiu avansat de infantilizare. Ca urmare a eradicării valorilor maturității, societatea nu mai are puterea să reziste în fața forțelor care o destructurează și o masifică. Elementul organic, unificator, care-i menținea coeziunea – creștinismul – a slăbit pe măsură ce tinerețea/adolescența „emancipată” a fost ridicată la rang de adevărat cult. Demnitatea și autoritatea morală, care erau asociate altădată bătrâneții, în mentalul colectiv, au fost înlocuite cu dezgustul față de vârstă. Bătrânețea trebuie discreditată, fiindcă influența pe care ar putea să o exercite asupra tinerilor este cu totul incorectă politic. Ceea ce a dispărut este și aprecierea pentru calitățile maturității: verticalitatea și onoarea, răbdarea și responsabilitatea, capacitatea de a vedea în perspectivă și înțelepciunea, sobrietatea, buna-cuviință și bunele maniere, precum și faptul de a ști ce se cade [a face sau a spune] și când.

A fost nevoie doar de o generație pentru ca aceste schimbări, la care au contribuit, mai ales, cultura pop și televiziunea, să se producă în societate. Dacă altădată copiii „orbitau” în jurul părinților, astăzi părinții sunt cei care „orbitează” în jurul copiilor, abdicând de la responsabilitățile lor de adulți, renunțând la autoritatea pe care o presupune statutul de părinte, „la drepturile și privilegiile lor pentru a nu tulbura confortul [emoțional] și buna dispoziție a tinerilor”. Societatea a fost adusă într-o stare de pasivitate, anesteziată prin televizor, muzică, filme, jocuri video etc. La procesul de regresie morală (strâns corelat erodării valorilor maturității) și de „tâmpire” a populației contribuie și vulgarizarea limbii, care devenit un fenomen obișnuit în mass-media (dar și în filme, literatură etc.), nelipsind nici limbajul licențios, care e tot mai la modă.

Erodarea valorilor maturității are drept consecință distrugerea familiei. Familia presupune maturitate, asumarea de responsabulități, înțelepciune, de aceea ea poate bloca funcționarea instrumentelor de manipulare folosite de corectitudinea politică, un instrument principal fiind infantilizarea. Familia este incorectă politic, ea fiind pentru reprezentanții Școlii de la Frankfurt o „fabrică” unde iau ființă „structurile reacționare” (Wilhelm Reich), în care se formează „caracterul [personalitatea] autoritar[ă]” (Theodor Adorno). Așa se explică de ce unul dintre principiile de bază ale teoriei critice a fost necesitatea de a distruge familia tradițională. Corifeii Școlii de la Frankfurt predicau: „Chiar și o abolire parțială a autorității parentale în famile ar trebui să sporească disponibilitatea unei generații viitoare de a accepta schimbarea socială.” Războiul împotriva familiei s-a intensificat pe măsură ce revoluția homosexuală a luat proporții, începând cu anii 1970.

Asaltul asupra adevărului

Trăim într-o epocă în care adevărul este pretutindeni atacat – adevărul evident, factual – ca de exemplu că „bătălia de la Agincourt a avut loc în octombrie 1415”. Sunt, fără îndoială, multe cauze care au condus la această situație. Un indiciu descurajant al acestei stări de fapt îl constituie deplina aversiune față de ideea de „adevăr obiectiv” manifestată în cercurile academice de astăzi. Acest lucru este evidențiat de concepția, foarte răspândită, că adevărul este „relativ”, adică adevărul unei afirmații este determinat, în mod hotărâtor, de preocupările, prejudecățile, chiar și de sexul sau de originea etnică a vorbitorului, mai mult decât de veridicitatea sau de falsitatea a ceea ce afirmă acesta. Ideea de bază este că adevărul este mai degrabă inventat decât descoperit. Putem spune că totul a început cu faimoasa declarație a nihilismului formulată de Nietzsche: „Ne există fapte, ci doar interpretări”.

Proliferarea năucitoare a programelor de „studii” (studii dedicate feminismului, homosexualilor, afro-americanilor, studiile pentru pace, studiile despre text etc.) este un simptom important al acestei degenerări. Astfel de programe, deși promovate ca fiind „interdisciplinare”, sunt în realitate antidisciplinare. Ele nu presupun stăpânirea unor discipline multiple, ci abandonarea rigorii disciplinare în favoarea susținerii unei ideologii prescrise.

Nu numai literatura, filosofia, dreptul, istoria artei, psihologia, antropologia, sociologia sunt afectate de asaltul asupra adevărului în sfera academică, dar chiar și istoria – a cărei rațiune de a fi s-ar fi crezut că o constituie angajamentul față de adevărul factual – a fost supusă acestei pervertiri. Ca și în cazul studiilor literare, stratagema constă în a spune că întreaga controversă nu e decât semnul unui „conflict între generații”. Și dacă mai există o mulțime de istorici care admit tacit, în cadrul activității lor, standardele tradiționale de investigație istorică, extrem de puțini sunt dispuși să conteste în mod deschis asaltul desfășurat împotriva disciplinei lor. Sunt, în general, „prea ocupați, prea obosiți sau prea derutați” pentru a se opune. Pasivitatea lor le-a creat adversarilor legitimitate, permițându-le să-și consolideze autoritatea – ei, adversarii, domină acum universitățile americane.

Manifestări ale corectitudinii politice

Din SUA, corectitudinea politică a fost exportată, pe filieră academică, dar și cu ajutorul mass-media, în Uniunea Europeană, unde domină deja politicile publice. Valori promovate de corectitudinea politică sunt: toleranță, echitate, diversitate, incluziune, egalitate de gen (mai curînd egalitate în privința rezultatelor, decât a oportunităților), multiculturalism. Și în România, suflul corectitudinii politice se simte tot mai puternic, alimentat de facultățile de Sociologie, Filosofie, Științe Politice și comunicare, în care scrierile corifeilor Școlii de la Frankfurt sunt de bază, așa cum în comunism, scrierile corifeilor marxismului erau de bază (n.n.).

Curentul „demitizării” istoriei și literaturii se află în expansiune. În România, sunt declarați incorecți politic Mihai Viteazul, Ștefan cel Mare, Ion Antonescu etc., ca „agresori” și „violenți” față de popoarele vecine. Incorecți politic sunt catalogați mai toți marii noștri cărturari și creatori, de la Eminescu și Iorga la Mircea Eliade și Constantin Noica. Același tratament îl au și stâlpii de susținere ai culturii europene. Shakespeare este incorect politic în Neguțătorul din Veneția, de exemplu, pentru că Hitler a îngăduit să se joace în lagărele de concentrare doar o singură piesă, a lui Shakespeare; este condamnat și de feministe.

Incorecte politic au devenit transhumanța și brânza preparată de ciobanii români, dar și cimpoaiele scoțiene.

Cum se crede că civilizația viitorului va fi aceea de tip gay și pentru a nu jigni noul tip de familie, codul european propune să nu mai utilizăm termenii de soț, soție, ci de patener, parteneră, să nu mai utilizăm termenii de mamă, tată, ci de părinte 1, părinte 2.
Termenul incorect politic de handicapat este înlocuit cu termenul corect politic de persoană cu dizabilități. Termenul incorect politic de țigani este înlocuit cu termenul corect politic de romi. Termenul incorect politic de sex (cu 2 alternative, M și F) este înlocuit, în noile cărți de identitate de cetățeni ai Uniunii Europene prezentate (proiect pilot la Cluj) în 2021, cu termenul corect politic de gen (cu 3 alternative) (n.n.).

Corectitudinea politică în America îi declară pe negri, hispanici, femeile feministe, homosexuali și alte câteva grupuri minoritare ca fiind categorii virtuoase, iar pe bărbații albi ca fiind intrinsec răi. Corectitudinea politică nu recunoaște existența unor femei care nu sunt feministe, iar pe negrii care resping corectitudinea politică îi declară albi.

În Învățământul superior din America, corectitudinea politică s-a înrădăcinat atât de adânc, încât multe campusuri universitare sunt astăzi dominate de o atmosferă de incertitudine și frică. Un număr crescând de studenți și de cadre didactice trăiesc cu teama că demersul lor intelectual de căutare a adevărului îi va ofensa pe „Marii Inchizitori ai Corectitudinii Politice”.

Tehnicile corectitudinii politice sunt bine cunoscute în prezent și la noi (n.n.): atacarea programei școlare în numele „multiculturalismului”, impunerea unor „coduri de limbaj” restrictive și vag formulate, precum și cursurii obligatorii de „formare a sensibilității” adresate bobocilor, care nu sunt altceva decât eforturi sistematice de îndoctrinare ideologică.

Însă influența corectitudinii politice s-a răspândit și se răspândește și în alte moduri deranjante, ca de exemplu: Într-un chestionar elaborat în cadrul Universității din Massachusetts, profesorii trebuie să declare ce „contribuții la multiculturalism” au adus. Chestionarul este folosit apoi în luarea deciziilor privind durata contractelor de muncă și promovarea.

Componenta corectitudinii politice care iese cel mai mult în evidență în viața de astăzi este ideologia feministă, feminismul (deoarece, după cum se presupune, femeile reprezintă cel mai mare grup social și politic din masa posibililor alegători) și corolarul său, ideologia de gen.
Putem observa aceasta la televizor, unde aproape toate filmele de succes au în centru o femeie, iar subiectul pune în evidență superioritatea femeilor vs. inferioritatea bărbaților; în poliție și chiar în armată, unde sunt extinse oportunitățile pentru femei; în câmpul muncii, unde amenințarea cu acuzația de hărțuire sexuală este folosită pentru a-i determina pe bărbați să se conformeze regulilor corecte politic; în universități, unde studiile de gen proliferează (la București, a demarat primul program de masterat profilat pe studii de gen din România, și a fost introdusă dimensiunea de gen în curiccula școlară, n.n.).

Feminismul este o doctrină teoretică și de acțiune care revendică lupta împotriva inegalității de gen, promovând afirmarea femeii în societate prin ameliorarea și extinderea rolului și drepturilor sale. Doctrina nu trebuie confundată cu simpla revendicare a unor drepturi (conform Wikipedia). Mișcarea pentru drepturile femeilor are rădăcini adânci în America anilor 1830, și rezultatele obținute au adus schimbări fundamentale pozitive în viața femeilor, ca dreptul la vot, la educație, la muncă. Feminismul nu se confundă însă cu lupta pentru drepturile femeilor, deși pare că descinde din aceasta. Problema drepturilor femeilor fusese de mult rezolvată în Europa, inclusiv în România socialistă, atentă la promovarea femeilor și în politica înaltă, imaginea acestei emancipări fiind Elena Ceaușescu. Feminismul este altceva, menit fiind să schimbe mentalitățile, pornind de la temeliile sprituale, în vizor fiind în prim plan religia.

Notă
Literatura completă de și despre Școala de la Frankfurt e imensă. Lipsesc însă cărțile scrise pentru nespecialiști, care să explice Școala de la Frankfurt și operele ei în termenii nașterii Corectitudinii Politice. Volumul Corectitudinea Politică: „Religia marxistă” a Noii Orânduri Mondiale, Coordonatori William S. Lind, Andrei Dîrlău, Irina Bazon, Editura ROST, 2015, a fost un început foarte bun și foarte util, din care am preluat liber (pentru ușurința lecturii) idei și pasaje în scurta prezentare (sinteza) de mai sus.

Dr. Afrodita Iorgulescu
Matematician
Profesor Emerit A.S.E. București

11 noiembrie 2022

Abonează-te acum la canalul nostru de Telegram cotidianul.RO, pentru a fi mereu la curent cu cele mai recente știri și informații de actualitate. Fii cu un pas înaintea tuturor, află primul despre evenimentele importante, analize și povești captivante.
Recomanda 46
Author

58 de Comentarii

 1. Totusi, intreb si eu, nu e infractiune ceea ce intreb:
  – Nu cumva bugetul statului este aruncat in donatii si ajutoare comandate de strainezia eu+occi pentru: republica moldova si ukraina cate 1 miliard de fiecare, la cate se adauga afacerile pe inarmare?? plus plata miliardelor pentru vaccinuri ca afacere? E o intrebare decenta, in urma plangerii nesimtite politic sa nu creasca costul vietii celor care au contribuit la propria pensie, mentinutii in saracie prin lege! Toti javrele se plang ca nu au fonduri, dar auzim sau citim ca bugetul statului roman este destinat cu prioritate executorie de politicieni si guvern in cel putin doua locuri si nu in ceea ce este strict necesar in Romania!

 2. Deci tot ungurii sunt „capul răutăților”, că ei au introdus libertinismul în școli. Desigur Republica Sfaturilor s-a întins pe 133 de zile ”glorioase”…dar în mare parte pe timpul vacanței de vară…:D
  Acuși iar sunt luați la șuturi pentru iliberalism, identificat sută la sută cu fascism, nazism, ca și conservatorismul.

 3. Întâmplător sau nu chiar ” politicile publice ” reprezinta un termen al Lb Globaliste .
  Generațiile postAderare au fost indoctrinate cu astfel de imbecilitati inventate de mintile bolnave din slujba noii Inkizitii = Globalismul .

 4. In America mafiile controleaza politicul. Mafia evvreuasca aliata cu mafia negrilor si mulatrilor hispanici au preluat puterea in fata mafiei italiene si angloxaxone.
  Negrii sunt folositi pentru ca sunt multi si aduc voturi. Evvreii au Trezoreria si bancile si asigura banii. Teoria cu corect politic este Muzica pentru negrii ,adica vorbe goale de lauda contra voturi.

 5. corectitudinea poolitik inseamna a-i face mai egali pe unii spre deosebire de ceilalti. pe cei care convin ideologiei acum. in fapt acest mecanism in controlul maselor se numeste „stir the pot”. oamenii traiesc in liniste si pace daca sunt lasati. da-le libertatea de a munci LIBER si a castiga existenta prin independenta si atunci vei fi uimit : OAMENII SUNT BUNI. insa cand agiti oloiul si incepi sa-i intarati ideologic unii impotriva altora printr-o ijustee evidenta, atunci, din nefericire, in loc sa se uneasca impotriva sistemului, se vor ucide intre ei. si asta se face prin „educatie”. la noi se intampla sin 1989 si a inceput cu politik iliesciana. intarata-i drace. de aici potopul. de la tu esti pensionar, eu muncesc, eu nu am bani din cauza ta ca esti pensionar, tu ai furat, eu muncesc, tu esti tzigan, tu esti ho ma lau, tu esti a fe me iat, tu nu esti casatorit, tu nu ai copii, este natural. OAMENII TREBUIE SA FIE LIBERI. LIBERTATEA NU INSEAMNA A IMPUNE CUIVA CALEA TA. si da LIBERTATEA, se asuma. pentru asta inseamna sa ai educatie si dragoste.

 6. Parelologule, mai bine te-ar preocupa zecile de miliarde ciordite regulat de securistii mafioti prin slugile lor din partide gen PDL si USR. O fac fara intrerupere de zeci de ani. Asta ar fi o preocupare decenta. Vezi ca ai gresit din nou tema de fata. Ai bagat textele fara a citi macar titlul. Doar un serist este capabil de asa performanta.

 7. Iata ca poti fi matematician emerit avand si un excelent orizont cultural! Felicitari autorului pentru prezentare.Se naste o intrebare. Cum poti conduce bine o primarie daca matematicianul primar nu vede mai departe de ciorile de peste drum?

 8. ȘI CE VINĂ ARE ETNIA RUSĂ ÎN PORCĂRIA POST REVOLUȚIA RUSĂ? VLADIMIR ILICI ULIANOV A CONDUS PUR ȘI SIMPLU O RĂSCOALĂ-CA STEPAN RAZIM -DUPĂ –S-AU REPEZIT „ALEȘII” ȘI DĂ-I ȘI LUPTĂ” CE AR FI SĂ CITIȚI „PE DONUL LINIȘTIT” ORI „PĂMÂNT DESȚELENIT ” SCRISE DE SINGURUL MERITANT AL PREMIULUI NOBEL PENTRU LITERATURĂ! SPUNEȚI-MI ȘI MIE CE ETNIE AU CEI POMENIȚI ÎN ARTICOL?

 9. Excelent articol.Recoand citirea lui nu comentariile pe titlu cum se obisnuieste.

 10. Ce nu reuseste aceasta carte si articol sa spuna este ca aproape toti creatorii acestui curent ideologic fac parte dintr-o anumita etnie pe care nu o pot numi deoarece postatea ar fi iar stearsa din cauza asa zisei forme de antisemitism.

 11. Se pot crește găini pentru că dau lapte și astfel pot fi înlocuite văcuțele care distrug planeta. Uneori, găinile mai fac și ouă. Nu e prea corect politic, dar de, ce să-i faci, mai accepți și câte-o mică abatere.
  Dar cu ce se alege gospodarul cel corect politic? Căci despre el nu se prea vorbește.
  Se alege cu carnea, domnii mei. Mănânc și plâng. Mănânc!

 12. „Political correctess” – originea noțiunii se află în pretenția justă în sine a instanțelor de judecată ca, în fața lor, părțile să nu vorbească una la adresa celeilalte folosind termeni denigratori. Apoi, treptat, corectitudinea politică s-a extins la politețea relațiilor umane în general, pretinzând ca oamenii să aibă grijă să nu se exprime în vreun fel în care să ofenseze pe cei care sunt dezavantajați sau discriminați. Ceea ce părea inițial o chestiune de bună creștere și de bun simț a degenerat în timp într-un fel primejdios.

  Prin anii ’70 ai secolului trecut, s-a creat un curent de opinie în unele universități din SUA, care propunea un fel de „curățare a limbajului”, adică eliminarea termenilor peiorativi la adresa unor grupuri minoritare, negri și mai apoi homosexuali, lesbiene etc. Până la un punct, chestiunea poate fi considerată ca una care ține de stupizenia umană și de umorul involuntar, dar gluma se termină repede și, pe nesimțite, recomandările cu privire la ce nu trebuie să spunem devin obligații cu privire la ce trebuie să spunem, devin obligații sancționate prin hotărâri și regulamente, ironia poate deveni articol de lege penală, tactul comportamental față de minoritățile sexuale de exemplu devine obligația impunerii agresive a acestora în detrimentul majorității, reticența izvorâtă din bunul simț este transformată instituțional în cenzură brutală, fantezia în speță primește inconștient trăsături de paranoia.

  • Imi place comentariul dvs, pareti a cunoaste fenomenul in profunzime, folositi argumentarea logica, folositi termeni potriviti, va referiti strict la tema in discutie. Asa se obtine progresul.
   Cred ca ar trebui sa mai interveniti si sa spuneti ce este de facut?
   Pare-se ca nu mai intereseaza pe nimeni bunastarea materiala, formarea personalitatii armonioase, confortul

 13. 1984.Evident că toate fanteziile și tâmpeniile filfizonilor încruntați ai Bilderbergului se potrivesc cu Apocalipsa Șobolanilor lui Calhoun, si e normal să fie așa, pentru că cercul ziliardarilor planetari se potrivește perfect cu ipoteza calhouniană.Daca mai punem și sexul intelectualist pe invers, numit Dunning-Kruger, confirmat de toate cercurile mandatate dar devenite autonome în raport cu societatea și realitatea pe care o neagă atât de vehement ale politicului inutil și toxic, amestecat inevitabil cu cercurile financiare, dezastrul e gata.Și nici asta n-ar fi o tragedie, lumea merge mai bine fără tembelii care o duc de căpăstru însă prăbușirea lor va antrena un dezastru planetar.Poate că trăim vremurile din urmă ale Apocalipsei, cine știe, dar poate să fie doar un sughiț periodic al civilizației, cu sânge mult și morți cu milioanele, cauzat ca și până acum de clasa prea îndelung și prea mult privilegiată din vârful întors pe dos al ierarhiei paralelă atât cu realitatea cât și cu competența.Până nu rupem cureaua de transmisie a politicii care oricum nu mai reprezintă demult pe nimeni înafară de membrii ei, lucrurile vor deraia periodic spre dezastru.

 14. acest articol reușește performanța de a vorbi despre corectitudine politică într-o manieră pur corect politică – dacă despre Gramsci se poate menționa faptul că a fost un italian, despre celelalte 99% de persoane amintite nu se spune că au fost evrei.

  p.s. egalitate de gen nu înseamnă că femeile ar fi egale cu bărbații, ci că poți să-ți alegi oricând orice gen vrei pt că el (genul, și neomarxiștii nu recunosc doar 2) este doar un construct social.

 15. Postam,Reluam.Sâ nu uitam ca părinții marxismului cultural sunt aproape toți evrei. Soros a avut înaintaș demn de el- Lukas, initiatorul revoluției sexuale în școlile din Ungaria-1919 și ideolog de frunte al grupului de la Frankfurg.
  PS. Acum înțelegeți de ce Sfântul închisorilor, Valeriu Gafencu este condamnat la moarte prin uitare? De la un popor victima la grupuri sociale minoritare victime. O ideologie totalitara, anticrestina, antinatoonala, etc.
  PS. Nu avem nimic cu poporul evreu, ci numai cu anumiți reprezentanți ai sai care au experimentat și experimentează modele sociale antiumane.

 16. Excelent articol! Felicitări Doamnei Afro dita Iorgulescu şi redacției Cotidianul pentru publicare! Cum se face totuşi că Doamna Iorgulescu nu este foarte cunoscută majorității publicului?
  Oare „corectitudinea politică” respectiv opusul ei, incorectitudinea politică țin de publicitate sau marketing? Publicitatea făcută cu bune intenții, (spun cei care o fac,) unor fapte sau atitudini reprobabile este în bună măsură şi mijlocul prin care ele se înmulțesc iar de aici la „nevoia” înființării ministerelor adevărului a devenit o chestiune de like ori lipsa unui like. Gravele probleme de comunicare, scot în evidență gravele probleme de gândire iar acestea din urmă, pe cele factuale, faptice sau de acțiune. Mai pe scurt: Binele şi răul se află în mintea noastră înainte de a produce vreun efect palpabil sau concret. Acolo avem noi de lucrat!

 17. Bing Bang: Este politically correct ca din tiparirea banilor sa se faca tot felul de invirteli: ex. arabii dau petrolul pe hirtie HH, Collon ishtii LGBD mai ales, adoratzii pe moshia lui Rothschild sa traiasca din sponsorizarii ca sa-i pazeasca petrolul valabil inca, plata din aceiashi sursa a „telectualilor” trimishi la produs dar muc shi sfirc in fruntea guvernelor colonii ale lui Shoross, ruda bogata a lui Brukan, aterizat direct cind kamunizmul inca nu ishi dadea duhul, samd.??? A trebuit sa primesc un angajat nou ca sa munceasca shi el ca tot omul in kamunizm. Nu shtiam cine este, mai tirziu am aflat, shi l-am lasat ce vrea, 3 zile doar a stat, ca pe urma a fugit cind a vazut ca ceilaltzi 10-12 collegi munceau pe rupte. Deci chestia asta pleaca de la putorile comuniste care disparute, trebuie cu alte ideologii sa le faca loc in lume, ca sa paraziteze in continuare. Mai mult, ca exista tot felul de
  minoritatzi de toate feleurile, sexuale, religioase, sectante, etc…ele ca sa exploateze goimii majoritari, musai trebuie sa fie puse in frunte. Shi sa revenim la noi: este poltically correct sa avem 2 regii ai rromilor+1 imparat de al lor, mai ales ca noi romanii majoritari am fost fortzatzi sa rescriem istoria noastra, ex. Regele nostru fiind alergat ca la Olimpyada de al nostru rromica tov.Ylici Yliescu, avind shi procese pe rol, asta ca sa shtim shi noi cum am ajuns Mamaligarii lor??? Vrajelile astea de facaturii sunt intretzinute de mass-media, doar, doar, ami tizne figura ca unii sunt Alles!Bula, ca asha li s-a promis, ca doar nu-i doare gura. Parca scria undeva ca munca=liberty.
  O zi buna.
  Con
  P.S. Ziarishtii chiar daca nu sunt platizi, cad in plasa lor, ca shi alte subiecte, care ar trebui sa lipseasca!!!

 18. Comunismul era adus de URSS, unde erau Stalin si urmasii lui. Sa nu stea degeaba mai invadau tari ca Ungaria fara sa fie razboi mondial. Dar pe americani cine i-a if invadat Stalin, Ceausecu, Kim ir Sen, Mao sau atli dictatori, nuNexclus.
  Xel mult poate considera s-au invada singuri dupa ce si-au bagat corectitudinea politica in scoli, universitati, filme, corporatii, biserica peste tot. Cand grija de nevoi primare apa, caldura, mancare nu exista vestul isi face de lucru si isi pune singur funia la gat.

 19. Felicitari dne.Afrodita Iorguleascu profesor emerit, o luptatoare,pt.sinteza sa lamuritoare,sinteza de colectie purtind maprenta propriei viziuni ,cu pasaje preluate din Volumul Corectitudinea Politică: „Religia marxistă” a Noii Orânduri Mondiale, Coordonatori William S. Lind, Andrei Dîrlău, Irina Bazon, Editura ROST, 2015- volum ce dred ca ar trebui citit mai ales de tinerele generatii.
  Felicitari si editorului R.C care dovedeste ca nu este atit de „globalist” si cenzor pe cit pare !
  Aceasta sinteza sa ne ofere calea acelei gindiri si actiuni ce nu trebuie sa adere la daunatoarea corectitudine politică ce face atitea ravagii impotriva culturii,a filozofii,juridicului,artei ca inca suntem capabili sa ne impotrivim terorismului cultural etc.
  Ce pot face omaneii buni, potrivit lui Edmund Burke?
  Totul, alegind-uramre comparatiei si discernamintului bunul si binele ,valorile in care crestinismul si civilizatia au dus la inflorirea Europei si a omului,la pace si prosperitate,alegeri pt.el,copiii sai,scoala,societate .
  Alegerea inseamna desigur si o lupta si fiecare trebuie sa vada cel care „luta”impotriva acestor valori,doar pt .profitul si egoismul sau,pt.absurditatea imprastierii „corectitudinii politice”,a „aplicarii”sale insidioase,pervertind omul si societatea,politica.Rezultatele aplicarii sale in occidentul morxist-izat deja,este catastrofal.Vocea dnei Afrodita Iorgulescu meritorie si distinsa arata argumentele pt.care corectitudinea politica nu trebuie sa aiba loc in societatea noastra.

 20. Ce vad e că ideologia progresistă a transforma Tera in Auschwitz.

 21. Corectitudinea politica si oferirea de sanse egale tuturor oamenilor de pe aceasta planeta, fara discriminare de orisicare fel , este un ideal ce cuprinde toate schimbarile pe care le observati si care au inpact major asupra omenirii .Femiminismul nu este doar o doctrina .Feminismul si punerea femeii in locul ei binemeritat in societate este o obligatie .Aceasta obligatie (oare cine nu intelege ce cuprinde aceasta obligatie) determina aparitia unei uriase sanse de pace in intreg universul pamintean .Vedti cu totii cum doar barbatii aflati la nivelul de virf al raspunderii ,ce initial se declara a fi democrati si pro feministi, se transforma , pe masura trecerii timpului, in dictatori .Exemplele sunt multiple si daca privim cu atentie ele sunt chiar „ jalnice ”. Niste barbati (oare ii putem numi astfel ) omaara femei intr-un stat ce se declara profund religios .Niste barbati, ajunsi cumva la senectute, nu pot trece de nevoia primordiala ce ii transforma in dictatori . Vedem cum doar „batrinul” Biden poate trece peste aceste tare emotionale profund negativ exprimate si ofera lumii sansa de a pune feminismul la locul lui .Trendul este evident . In SUA anilor 2022 foarte multe femei au cistigat capital politic si fara sa stim ,dar putind banui ,vom avea si in 2024 un candidat femeia la destinele SUA .Pacat ca timp de patru ani feminsimul a fost oprit ca si desfasurare de forte .Acum cel care a facut asta nu mai poate trece pragul politicilor universale ce arunca feminismul pe primul loc .Mai sunt ciitiva despoti ce inca vizeaza la „statuia eternitatii ”dar curind si ei vor fi inlaturati de popoarele asuprite .Fara acest J.R.Biden am fi fost aruncati ,cu totii, in epoca barbarismului si al despotismului atit de provocator de traume umane .Raul numit comunism doreste a se intorce dar acum lucrurile sunt in schimbare si toata lumea stie cum : „nu aduce anul ce aduce ceasul ”.

  • BUNULSAMARITEAN

   feminismul promovează avortul, inclusiv avortul fetițelor nevinovate. Promovează lesbianismul și așa apar femei cu părul verde singure și grase. Asta i locul binemeritat al femeii in societate? Nemăritată și fără prunci cum spun feministele isterice?

   A propos, românia este la coada clasamentului cu violență sexuală. PE locul I sunt statele presupus civilisate gen Franța, Germania și Olanda. Așa că lasati placa asta cu vasluiul

 22. Culmea pro(st)gresismului Clotilde in varful unui morman de gunoaie si Klauss Iohannis din varful statului carr le-a tras tras teapa la pro(st)gresti sa-i dea corect politic voturile lor pro(st)gresiste.

 23. @@parelolog: te deranjeaza adevarul crunt? Am scris de complicitatea intre partide destul de mult cu lux de amanunte „psd la inaintare si pnl prin spate la aparare dar cu parandarat gras”, aceeasi manevra cu pdl si cu usr dar si cu haisrafat pe care il vad rar in aeroportul zurich! Poate ca stiu si vad mai multe decat credeti, atentionez si scriu de fiecare data, cine citeste cu atentue, intelege 100% ce vreau sa spun, cine nu, se trezeste horcaind.

 24. „Corectitudinea politica” NU ESTE deloc CORECTA dpv. istoric, cultural, spiritual, religios, economic, social .
  Ea este „corecta” doar dpv. „politico-militaro-financiar” al „unora” precum SUA, NATO, UE … si doar de acum.
  Dar sa nu uitam ca TOATE marile imperii ale lumii … s-au transformat in praf si pubere … ISTORIC in TIMP si ca IDEOLOGII in/din diverse SPATII.
  A se citi si reciti cartea … CRESTEREA si descresterea Imperiului/Imperiilor/1734. Carte scrisa de D. Cantemir, domnitor in Tarile Romane/1710.
  Precum spune si poetul cel al Romanilor …
  „Vreme trece, vreme vine,
  Toate-s vechi și nouă toate;
  Ce e rău și ce e bine
  Tu te-ntreabă și socoate;
  Nu spera și nu ai teamă,
  Ce e val ca valul trece;
  De te-ndeamnă și te cheamă,
  Tu rămâi la toate rece.” (M.E.)

 25. „Singurul lucru de care răul are nevoie ca să triumfe
  e ca oamenii buni să nu facă nimic.
  Edmund Burke”

  Oamenii „buni” care nu fac nimic in fata raului nu-s oameni buni !
  Oamenii indiferenti in fata raului adus altora sunt egoisti !
  Exista multe para-dictoane moderne care sunad frumos din coada mint pe cel ce le afla !
  Oamenii buni care nu fac nimic in fata raului …sunt oamenii care sunt propagandistic orbiti sa vada raul ca bine TAMAN
  penru a nu avea motive sa intreprinda ceva !
  Sa fie CLAR … un om pacalit , de mass-media oficial sau cea „conspirationista” sa nu vada raul ca pur si simplu rau ci sa-l vada
  ca o „etapa” in spre ceva BUN … nu sunt oameni premedita rai !
  Omanii care pot deosebii in pofida PROPAGANDELOR binele de rau si accepta TOLERANT raul …sunt EGOISTI !

  EGOISTII , prin definitie, NU SUNT oameni buni !
  deci FUNDAMENTAL:
  – De unde stiu oamenii ce e BINELE si ce e RAUL, oare nu din EDUCATIA ideologic-obligatorie statala a fiecarui stat/”guvern”- 😉 ? (ca-n COMUNISM „binele” era altul decat in CAPITALISM si in DICTATURA „binele” e altul decat in DEMOCRATIE !
  😀

  daca CINEVA e de vina in DICTONUL asta …e „STATUL”/CLASA-CONDUCATOARE care defineste binele si raul adiacent epocii ! 😀 😀 😀

 26. CINE (chiar …cine?)
  defineste si de ce 😀 „binele” si „raul” pentru turma humana ?
  Vizibil e ca „binele” si „raul” ca concepte umane, pur uman sociale … se schimba in timp odata cu ECONOMIA SOCIETATII !
  IQ=?
  😉

 27. INTREB:
  – Mai e „binele” facut cu FORTA celor care nu-l vor …un BINE ?
  😀

 28. Era corect politic ca printre oamenii imprashtiatzi de zgomote shi petarde sa alerge tinerii, parca erau UTC-ishti care urlau din bojoci sa provoace multzimea shi sa le spune strigatzi mai mamaligilor? Era corect politic ca printre blocuri sa apara tinneri strigind shi ei noaptea cit puteau ca apa este otravita? Parca asha s-a nascut deamoaka originala pentru unii cu statu PARALE bune pentru ei, ca nu pot sa spuna ca sunt in pragul saraciei, pe banii noshtri ai mamaligarilor? Dar mai mult, este corect politic ca sa avem sinecura WeiSSel, cetatzean HU, impostor dovedit, ca de UDMR=HU, nici nu vor sa discute, ca sa-i platim de la Bugetul Roamniei ca sa ne scuipe shi incrimineze fara dovezi??? Sau legi antinatzionale ale proletcultistei Zoe Petre, de a ajuns cultura Romaniei, precum Muzeul de Istorie al ei pusa pe butuci??? Shi cind ne gindim ca nici nu trecuse Craciunul de la ciuruirea impushcatului ca tov.Pedro Roman a aparut la RTV cu Rabinul lui, ca in polemica cu Vadim T. sa-l declare pe Eminescu Legionar. Tov Ylici care la Mieriada visa Rebeliune Legionara, sau hartista Maya Ninel (citeshte invers Lenin) <orgenstern visa shi ea Pogrom, pentru ca nishte bolshevici care avind arma s-au dus ca musca la rahat da-l apere pe Stalin shi poporul Rus, shi au devenit victime colaterale. kamunizmul shi Agenturiile nu sunt judecate, de ce oare???
  O zi buna.
  Con

 29. Articol foarte bun, ca Introducere în Ideologia Neo-Comunismului.
  Felicitări !
  De completat cu contribuția lui Saul Alinsky, trotzkistul satanist (!), cu discipoli ca Hillary, Obama sau Kamala.
  Pentru starea actuală a Americii după „Lungul marș al lui Gramsci”, merita văzut clipul viZionar al lui Yuri Bezmenov.?
  https://m.youtube.com/watch?v=Z1EA2ohrt5Q

 30. @ marius ,14 noiembrie 2022 la 10:39

  „…Nu avem nimic cu poporul evreu”.
  Da , dar se pare ca el are cu noi…

 31. @ nea grimea- subscriu. Uneori te gândești și la cenzorul de la Sfatul Popular corect politic angajat de către partidul aflat la guvernarea lumii și atunci dai la cos ca să te vadă lumea din tribuna ca poți marca si-n pauza.

 32. „Eduard M?tZ ot CZernowitZ spune:
  14 NOIEMBRIE 2022 LA 15:01”
  85% din fonduri merg pentru asta ! 🙂
  Totusi Eduardo … nu-ti pare ca nu-i ceva nou … religiile prin cler „lucreaza” la fel !
  Sti tu … „educatia”/”cultura” adanca imprimata in timp prin IMPRINT 😉
  ce spunea Bezmenov c-ar fi facut cu-rabdare-in-timp KGB-ul la americani e o „chestie”
  naturala si veche de cand lumea : https://en.wikipedia.org/wiki/Imprinting_(psychology) 😀
  Cel mai usor de observat cum functioneaza e la cum isi CASTIGA si PASTREAZA sectele religiose ADEPTII !
  Iti dau un sfat daca esti interesat :
  „If someone has the desire for X and the belief that the best way to get X is by doing Y, then (barring certain conditions) that person will tend to do Y.” = Folk psychology 😀 [DE CE AR FACE ALTFEL ? ?]

 33. = studiaza psihologia omului … religios
  si ai sa sti de ce KGB-ul a invatat din felul „de-a fi” al sectelor orthodoxe tariste si yankeii din istoria masoneriei CE-SI-CUM-ul in manipularea PSIHOLOGICA MODERN-EMOTIONALA a maselor 😉 !
  Cinic si ultra-concis zis ! 😛

 34. NU poti intelege psihologia omului daca … nu studiezi ne-partinitor = MATERIALIST
  manifestarile „crez”-ului inn diferitele religii inj timp si geografice ale omenrii + influenta economiei timpului asupra
  poruncilor si eticii religioase
  Asa se pot intelege pshihologic si mecanismele care duc la .. FANATICII (pur) RELIGIOSI … dispusi chiar la SINUCIDERE-conditionata-emotional a celor …dependenti (de OPIUMUL POPOARELOR!)
  „Simtamantul religios” …e „ascuns” ochiului ne format …in toate cele social omensti desi … deformat modern de la un Dumnezeu ideal la o teorie sau ideie penetranta moderna = la urma urmei din punct de vedere PSIHOLOGIC si materialistul-convins tot un „religios” e daca e sincer-fanatic in „crez”-ulm lui ! 😉
  😀

 35. Daca esti atent la interviul postat de tine cu Yuri Bezmenov, @Eduard M?tZ ot CZernowitZ 🙂
  vezi ca e exact cum actioneaza o SECTA oarecare 🙂
  capabila in timp la … „jertfe umane” precum „TEMPLUL POPOARELOR” 🙁 ! 😀
  Poti chiar inlocui URSS-ul din interviu cu SECTA si materialism-leninismul cu „crez”-ul si KGB-ul cu CLERUL-SECTEI !
  Fa-o si convingete ca americanii deja stiau (vezi WATCHTOWER – BROOKLIN Inc. de exemplu) … „tehnologia manipularii”[= o scriu in ghilimele pentru ca sub multe forme formale e calitativ doar UNA !]
  😀

 36. Daca-ti pare rau ca mishteaux N-A NIMERITO cu … TRUMP in MIDTREMS ! Daca esti SINCER 🙂 trist 🙁 ! 🙂
  Inseamna ca ai fost „manevrat” la … EMOTIE ! 😉
  Altfel de ce-ai fi suparat ?!
  (Mishteaux e chiar mai inteligent decat pare, sa sti ! 🙂 = CHIAR NU SE LAUDA ! )
  IQ=?
  😉

 37. inca ceva …”intre noi”, palavragii … prin greselile para-profetice Mishteaux arata ca NU stie: PERICULOS de multe 😉
  ci el le doar ghiceste 😀 si … greseste !
  😉 😉 😉

 38. Ptofesor Eminent! Nu intelegeam de ce la Educatie Sociala la clasa a 5a se invata gandirea critica…Ne asteapta minuni mai mari. Progresul nu mai poate fi oprit.

 39. „stefi spune:
  14 NOIEMBRIE 2022 LA 17:51”
  Stefi daca sti „dinastea2 sti ca MARX numea familia 2celula de baza a societatii” care sub nici o foarma nu are voie sa fie distrusa !
  NEO-MARXISMUL a atat de departe ideologic de marxism precum e NEO-PROTESTANTISMUL de protestantismul de pe vremea lui Calvin sau Luther !
  NEO- … ca particula insemna schimbare din ceva in altceva … neomarxism inseamna schimbarea marxismului in ceva contrar lui DISTRUGAND primul ce pazea al 2-oilea = FAMILIA ca CELULA DE BAZA a societatii !
  MARX a fost rau si dezgustator prin crezl lui de-a-ti dezmostenii partial copii de averea pe care-i strans-o si a da nenorocitilor banii in surpuls !
  Insa NEOMARXISTII nu-s dezgustatori ci de-a dreptul OTRAVITORI ! MORTALI ! 🙁

 40. Este corect sau incorect politic să afirmăm că toată ideologia asta prezentată în articol este opera unei anumite etnii „alese” ?

 41. Interesant : Toti sunt evrei ! Concluzii : Nu vom intra in Shengen pentru ca Romania, romanii nu sunt suficient de decadenti, de „corecti politic” …prea ortodoxi, prea crestini (acesta-i adevaratul motiv al opozitiei Olandei, Suediei…si altora cu siguranta) 3. Instinctiv romanii se vor simti apropiati de rusi…crestini, ortodoxi,mai familisti, conservatori…etc. NASOL !

 42. Intzeleg din articol ca sunt probleme in SUA tzara care doreshte sa extermine poporul Roman asha cum au fost deja exterminatzi Mohicanii. Inca de la 1877 SUA au furnizat Turciei pushca automata Winchester care a ucis multzi Romani la Plevna. Dupa independentza incercarile de exterminare a poporului Roman au continuat SUA folosind pentru asta ca aliatzi atat Turcii cat shi Maghiarii shi recent U-Krainienii. In ciuda problemelor din SUA exterminarea Romanilor s-a accelerat dupa 1989 shi 3 000 000 de Romani au fost ucishi deja de Americani shi subordonatzii lor Turci, Maghiari, U-Kraieni, etc. deci problemele din articol nu sunt prea grave shi fabricile din SUA produc in continuare munitzia necesara exterminarii Romanilor cum au fost deja exterminatzi Mohicanii. Americanii spun despre Romani: Gunoiule Latin viatza ta nu valoreaza pentru mine nici cat glontzul pe care il voi cheltui ca sa te ucid !

 43. Educatia ci cartile acolo este cheia ! Nu asta care se face acum sintetizata si directionata pentru a scoate robotei sau sclavi moderni care nu au capacitatea sa gandeasca singuri si primesc totul mestecat de „Specialisti”, „savanti”, „oameni de stiinta”,….. !

 44. Puteti spune, doamna profesor emerit, cum credeti ca v-ati simti auzind copiii din jur strigand ”handicapatule” catre copilul dvs care poate avea oarece dizabilitati locomotorii? Inainte sa aruncati cu piatra puneti-va in situatia celuilalt.

 45. Apropo de feminism. Exista pe net un filmulet cu un erveu desyept si incorect politix, celebru la vremea lui, rconomust pate mi se.Suficient de destept si influent pt a fi chemat la o împrietenire cu bancherul R.in persoană, pt a il convinge sa se alature”clubului” celor 0.1% baieti destepti.R. i a explicat cum devine treaba cu feminismul.Se impusca cel puțin 2 iepuri dint un foc.Femeile se tup de camin, copiii ajung sa fieceducati de stat, famia se slabeste, masa muncitorilor, cea salariala, a asigurărilor si cea a votantilor crește. Din considerente personale, respectivul a declinat oferta.A murit la scurt timp dupa.

 46. Ce este adevarul?…Pilat catre Iisus.Din …Biblie
  2 +2=5, „1984”
  .

  „Relatare despre Regele David”…Stephan Heym
  Mai e o referire despre relativitatea adevarului..o omit la aceasta a treia tentativa, sa treaca postarea

 47. tot nu trece; aptara incercare…am omis un text
  „despre ADEVAR :
  2=2=5…1984…Relatare despre Regele david.Stephan Heym…Ce este adevarul? Pilat catre Iisus..sau invers

 48. cautai „justitiarul’ arhive „ce este talmusul” o poveste inteleapta si nediscriminatorie

 49. Felicitari Doamnei Dr Jorgulescu! Articolul este scris cu multa competenta!
  As avea de recomandat o carte de data recenta ” GHRAND HOTEL ABYSS- The lives of the Frankfurt School” Stuart Jeffries.( Verso London NY 2017 )
  Elena

Comentariile sunt închise.

Precizare:
Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.