Ierusalimul – test de integritate

În locul consecvenței, Iohannis a ales soluția neutralității ieftine. Foto Agerpres

Decizia președintelui american de a pune în aplicare recunoașterea Ierusalimului drept capitală a Israelului a fost prompt salutată de Cehia și Ungaria, iar apoi și de alte țări. În același timp, responsabilii actuali ai politicii externe din România au ales, în locul consecvenței cu o linie mai veche a acestei politici, o neutralitate ieftină, care nu aduce nimic, nimănui. Să privim esențialul.

În 1863 un călugăr canadian care trăia la Ierusalim l-a informat pe președintele Abraham Lincoln asupra marginalizării la care erau siliți evreii în străvechea lor capitală. Simțul dreptății al eminentului lider american l-a făcut să exprime „speranța că evreii vor putea să-și restaureze căminul național (national home) în Palestina. Înainte și după această dată s-au petrecut, desigur, multe. Înainte, de exemplu, toți părinții fondatori ai Americii citeau în ebraică, chiar dacă nu erau toți evrei, și erau sensibili la dreptate. Ulterior, s-a ajuns la decizia (1995) de a recunoaște Ierusalimul drept capitală a Israelului restabilit, iar președintele Donald Trump a dispus recent să se pună în aplicare această decizie, lăsând statului evreu și părților interesate să poarte negocieri asupra aranjamentelor. În orice caz, Statele Unite ale Americii au reconfirmat apărarea unei soluții din rațiuni de echitate istorică.

Mulți agită astăzi fără noimă apele. În acest context, precizările prim-ministrului Benjamin Netanyahu, că are ușile deschise în vederea negocierilor pentru o pace cuprinzătoare, sunt semnificative. Dar lumea pare să trăiască sub manipulări ample, care arată, încă o dată, cât de mult este de lucrat în materie de informare. Din nefericire, cei care decid acum politica externă a României irosesc un capital prețios adunat vreme de aproape o jumătate de secol – după gestul istoric din 1967 de a respinge presiunile la ruperea relațiilor cu Israelul și după cooperarea cu statul evreu în materie de securitate. Ei plasează țara noastră, în mod greșit, pe calea care duce nicăieri.

Este nevoie de cultură și perspicacitate în abordarea relațiilor internaționale. Mai ales în chestiunea Ierusalimului, care are cel puțin patru aspecte – juridic, istoric, religios, militar – aflate, fiecare, în prim-plan. Sub niciunul dintre aspecte, cei care fac acum driblinguri păguboase în jurul legitimei decizii a Casei Albe nu au dreptate.

Amânări care nu ajută la rezolvare

Aspectul juridic constă în aceea că nu poate fi oprit un stat suveran să-și stabilească capitala unde dorește. Israelul este nu doar un stat care dezvoltă o democrație – încă singura în Orientul Mijlociu – și asigură, prin performanțele sale culturale și tehnologice neobișnuite, unul dintre stâlpii actualei civilizații universale, a cărui cooperare merită să o cauți, cu toate motivele. Peste acestea, Israelul este un stat suveran înzestrat cu libertăți și drepturi, ca oricare alt stat. Se poate argumenta în favoarea amânării la nesfârșit a orice pe lume, sub pretexte de naturi diferite. Sunt însă amânări care nu ajută la rezolvarea unei probleme, ci pot chiar să o complice. În definitiv, nu ajung deceniile de tergiversare a aplicării deciziei, care nu au mișcat în vreun fel din loc chestiunea? Nu este mai corect să se aplice o hotărâre corectă și nu este mai integru ca ea să fie sprijinită.

Centru de raliere a istoriei

Aspectul istoric constă în aceea că, fondat de către regele David, Ierusalimul a fost centrul de raliere al istoriei și aspirațiilor evreiești dintotdeauna. Faptul că unii relativizează nepermis lucrurile și dau credit tezei unor inamici, care contestă continuitatea de la evreii biblici la cei actuali, îi privește. Este ca și cum ai contesta că grecii actuali au antecesori în grecii antici, sau italienii pe romanii de odinioară, sau chinezii actuali pe chinezii din vremea lui Confucius! Eroarea, evidentă, este penibilă și nici nu merită insistat asupra ei.

Se știe bine că evreii au fost forțați la o lungă diasporă, provocată de ocuparea Ierusalimului de către romanii conduși de Titus, în anii 70. Nu evreii au răspunderea distrugerii statului lor de atunci și a împrăștierii lor în lume. Numai reaua credință mai poate pune la îndoială o istorie atestată cu toate probele. Este sugestiv să ne amintim în acest loc replica plină de miez a unui fost mare rabin din Viena. Atunci când la Roma, la o reuniune în care necunoscători ai istoriei și ai situației cereau, în virtutea acelei „corectitudini politice (political correctness) care nu a rezolvat nimic, ca Ierusalimul să fie capitala a două state, eminența sa a replicat justificat: „Atunci dați-ne Roma și vă lăsăm Ierusalimul, căci romanii l-au ocupat și ne-au scos din casa noastră!“.

Reconstituiri istorice bine documentate

Aspectul religios se referă la împrejurarea că în creștinism s-a denunțat deja de mult teza lipsită de suport după care „alianța începută odată cu Isus Hristos ar substitui „vechea alianță a evreilor cu Dumnezeu. Ioan Paul al II-lea a arătat textual (1980) că „vechea alianță nu a fost revocată, iar iudeii și creștinii sunt împreună în căutarea mântuirii. După îndelungi cercetări, cel mai profilat teolog din zilele noastre, Benedict al XVI-lea, a arătat, la capătul unei temeinice dezbateri din creștinism, că Dumnezeu s-a revelat mai întâi evreilor, conform unei decizii ce ține de misterul său, iar lumea civilizată, tocmai pentru că este civilizată, are a respecta voința lui Dumnezeu. În monumentala sa monografie consacrată Mântuitorului, Papa emerit a vorbit explicit de ascendența iudaică a lui Isus. Dincoace din multe argumente teologice, Bianca Kühnel a arătat, într-o reconstituire istorică complet documentată (From the Earthly to the Heavenly Jerusalem. Representations of the Holy City in Christian Art of the First Millenium, Herder, Roma, Freiburg, Viena, 1987), cât de mult a influențat Ierusalimul biblic arta și arhitectura lumii.

Din iudaismul ce-și avea dintotdeauna centrul, măcar simbolic, la Ierusalim s-au desprins, cum se știe, creștinismul și, mai târziu, Islamul. Geografia religioasă a lumii avea să capete o configurație nouă, iar fiecare dintre cele trei religii – Iudaismul, Creștinismul și Islamul – revendică o moștenire proprie la Ierusalim. Creștinismul a devenit, prin epistolele apostolului Pavel, fundament al Europei, alături de moștenirea greacă și de cea romană, iar Islamul avea să dea formă culturală lumii musulmane.

Oricare au fost și sunt raporturile dintre Iudaism, Creștinism și Islam, nu se poate tăgădui, decât împotriva faptelor, ascendența lor în monoteismul iudaic și legătura lor profundă cu Ierusalimul. De aceea, în mod normal, orice discuție despre acest oraș unic în lume interesează cercurile cele mai largi ale umanității.

Dar, interesul legitim pentru Ierusalim din partea oricui nu modifică în vreun fel și nu scade nicidecum faptul istoric al fondării evreiești a Ierusalimului, cu tot ceea ce derivă de aici. Mai presus de orice, este consecventă, în raport cu Dumnezeul atotputernic, creator, stăpânitor și diriguitor al lumii, respectarea voinței sale asupra începuturilor.

Exercitarea credinței

Aspectul militar constă în aceea că plasarea Ierusalimului sub controlul statului evreu și opoziția la diviziunea celebrului oraș nu i-au împiedicat nici pe creștinii și nici pe musulmani să-și exercite credința. Nu se poate invoca vreun moment în care autoritățile au oprit vreun credincios să meargă la Zidul Plângerii sau la Sfântul Mormânt sau la Domul Stâncii. Situația de astăzi de la Ierusalim este incomparabil mai bună decât atunci când alții au stăpânit orașul și trăgeau din orice poziție în cei care veneau să se roage la locurile sfinte.

Pe de altă parte, cine ar putea uita bătăliile – cu babilonieni, asirieni, romani, perși, arabi, cruciați, turci, englezi – pentru păstrarea sau recuperarea Ierusalimului de către evrei? Cine rămâne insensibil la eroismul celor care au luptat pentru restabilirea statului Israel în 1948 (care a găsit o redare pe măsură în mereu sugestiva carte a lui Larry Collins și Dominique Lapierre, O Jerusalem!, Steinmatzky, Bnei Brak, 1993). Cine nu este uimit de împrejurarea că, în primii șaizeci de ani ai existenței sale, Israelul a fost atacat, de forțe numeric copleșitoare, de șapte ori și s-a apărat fără ca vreun soldat străin să fi pus umărul?

Momentul integrității

Iar dacă aceste aspecte, juridic, istoric, religios și militar vorbesc în aceeași direcție, anume, a nevoii de a se aplica o decizie, chiar și pentru a deschide noi perspective procesului de pace în Orientul Mijlociu, nu ar fi cazul susținerii hotărârii de aplicare a recunoașterii Ierusalimului drept capitală a Israelului, cu toate implicațiile? Nu a venit momentul integrității?

Reacțiile de până acum în jurul hotărârii președintelui american arată încă o dată că mai mulți oameni decât ne închipuim sunt victimele propagandei și vastelor manipulări. Când Horkheimer, Adorno și Marcuse au avertizat vizionar, și în 1947, și în 1950, și în 1961, că urmează o lume a expansiunii manipulărilor, mulți am crezut că diagnoza este excesiv pesimistă. Acum se poate observa mai bine că în această temă, ca și în multe altele, pesimismul de atunci a fost întrecut de realități.

Creștinii nu pierd nimic prin faptul că Ierusalimul revine la statutul original de capitală a evreilor. Cei care au avut ocazia să trăiască acolo știu bine că viața creștină în celebrul oraș și în lume s-a dezvoltat fără precedent odată cu restabilirea Israelului și reluarea administrării evreiești. Internaționalizarea Ierusalimului, care îi tentează pe unii, nu rezolvă nimic, căci nu rezolvă ceva băgarea capetelor în nisip și absența curajului de a spune adevărul și de a respecta istoria. Nu este cazul ca, în România, declarațiile oficiale să se ia după câțiva care ajung la Ierihon sau în alte locuri și care apoi informează trunchiat. Musulmanii nu pierd accesul la cele două moschei construite – fatalitate a istoriei – exact pe locul Templului evreiesc, distrus de romani, și, totodată prin închiderea porții celei de a doua veniri a lui Isus. O abordare calmă și pricepută – luând în seamă toate datele istoriei și tratându-l pe fiecare, indiferent că este iudeu, creștin sau musulman, cu desăvârșit respect – va fi, după lupte oarbe și șanse irosite, soluția.

Lumea civilizată nu ar trebui să tolereze folosirea accesului la locurile sfinte ca fațadă în spatele căreia se pregătesc acte teroriste. Nu se poate ceda la nesfârșit dezinformării și răutății, iar oamenii de bună credință – iudei, creștini, musulmani – ar trebui să coopereze. Se vede de departe ce aberații creează nu doar înțelegerea strâmtă și fanatică, ci și menajarea ei. În fapt, este deja prea multă amânare în rezolvarea dosarelor Orientului Mijlociu. Palestinienii au dreptul la stat separat, dar trebuie convinși că aspirația de a-i vedea pe evrei deposedați de moștenirea lor istorică și de statul propriu nu este soluție nici pentru ei.

România a avut o opțiune salutară în 1967, refuzând să rupă relațiile cu Israelul. A avut o relație bună cu statul evreu și după 1989, când a cooperat cu Israelul în domenii de securitate. A avut și alte momente. De ce nu ar continua o politică principială? De ce s-ar ceda unui oportunism dictat de ignoranță și lipsa integrității?

Integritatea – de care se face mult caz în ultimii ani pe meleaguri carpatice, mai cu seamă pentru a lovi rivalii care nu au la mână serviciile secrete! – s-ar cere și în politica externă. Prin amatorismul lor, responsabilii actuali ai politicii externe a României fac rău unor valori și mai ales acestei țări. Politica externă de excursii și sensibilitatea de lemn joacă din nou feste României, după ce în ultimii zece ani s-au acumulat cu sârg pagube. Din alt punct de vedere, ce noimă are ceea ce pare de câțiva ani obișnuință – să te autoinviți la Ierusalim, să angajezi marea cu sarea și să faci pe dos. Asemenea apucături pun sub semnul îndoielii nu doar persoane aflate în roluri care le depășesc capacitățile, ci rigoarea și prestigiul unei țări.

Abonează-te acum la canalul nostru de Telegram cotidianul.RO, pentru a fi mereu la curent cu cele mai recente știri și informații de actualitate. Fii cu un pas înaintea tuturor, află primul despre evenimentele importante, analize și povești captivante.
Recomanda 20
Andrei Marga 591 Articole
Author

27 de Comentarii

 1. pentru relatii externe solide ai nevoie de capacitate proprie si multa participare. da’ cand esti neputincios, si te incurci si-n umbra ta, cum sa te mai manifesti cumva si pe-acolo …??? ca am ajuns atat ca stat cat si si natie intr-o groapa cu de toate …

 2. Da, Andrei. Mai ales ca Palestina actuala s-a constituit artificial, fortat, de catre otomani, care-au adus acolo cohorte de mameluci, tatari, arabi, turci. Ca razbunare. Erdogan tot politica sultanilor o duce, si el. Da. Evreii au dreptul la un stat între granitele lui istorice. Egiptul, daca nu gresesc, i-a oferit autoritatii palestiniene o solutie teritoriala în Peninsula Sinai. Fanatismul, terorismul, nu-i sunt de folos nimanui. Si „solutia” teritoriala (= rezolutiile consecutive ale ONU) de pâna acuma din regiune s-a dovedit gresita, n-a produs decât atentate si incitare la terorism din partea unor organisme si tari arabe.

 3. Dl Marga,asa zice si putin despre donbasul ucrainean… a fost al nostru,bla bla bla… sa fim seriosi… ce se intimpla daca apelam la istorie pentru a reimparti lumea?S-ar ajunge din nou la micile state europene,existente in evul mediu,sau char mai devreme sau la noi imperii: austro ungar, otomn, tarist…o nou prusie etc…Nu,nu va fi asa…

  • Sfinte, cam faci păcate. Nu se poate judeca bine doar cu analogie, precum faci. Mai trebuie și altceva. Jerusalimul nu este analog nici cu dombas, nici cu altceva. A judeca lucrurile este chestiune și de bună credință și de onoare. Cine le refuză pe acestea, vezi unde ajunge, doar uită-te la oglindă.

 4. Johannel, prin natura funcției conduce politica externă sau de fapt executată ordinele, pas cu pas bineînțeles, venite de la Berlin? El nu e cumva neamț sau ce a mai rămas din nemți prin neamul său mutat in Romania, pentru paza, de către austrieci, teutoni? Totuși, fiind ceva neamț e sigur și mare iubitor de evrei. Că am văzut aspecte ale acestei „iubiri” mai acum ceva decenii.

 5. Daca citesti acest articol,chiar si numai pe diagonala, intelegi ca dl Marga e fericit,Trump i-a facut o asa frumoasa bucurie!A mai pomenit si de 3 evrei de treaba (Horkheimer, Adorno și Marcuse )care nu se stie precis pe cine au avertizat cu ‘manipularea”, dar sa ramana cum a cazut!

  • Nici o grijă, se vede că nu citești, dar te pronunți. Nu-i bai, că așa se face ca să o poți lua razna. Doar treaba cu philostratos nu o înțeleg. Chiar așa rău a ajuns strănepoții?

 6. Foarte grave lipsurile si erorile ca si ostracizarile pe aceasta baza si nu alta, a altor puncte de vedere cumulate in fond in rezolutii ONU. Apreciez ca si cumplit de eronat articolul. Dimpotriva desi sunt de acord ca Romania are o pozitie lasa, adaug si de lacheu servil fata de SUA si Israel, si lasitatea consta in a face fata demn amenintarilor golanesti americane, votand la ONU contra lor cum au facut 128 de state inclusiv Franta, Germania, UK, Spania, Italia etc. Romania este din tabara Visegrad exceptie Slovacia si a Guatemalei. Foarte grave erorile dlui. Marga. Exact asta e manipulare si inca slaba, ce face dumnealui.

  • Victoraș, treci pe la casă! Așa ceva – fără să cugeți, fără să pricepi, fără un singur argument – este greu de atins. Poți trece la odihnă!

  • Victoras si alte golanii sa le spui familiei dumitale daca iti permite. Asemenea specimene eu stiam ca trebuie cenzurate pe forum.

 7. as vrea sa fie publicata mica mea remarca si din aceasta cauza ma abtin sa fiu agresiv si ..eventual vulgar; ..va invit sa urmariti un clip ori film cu mitratia balenelor..ori comportamentul unei turme de bufalo sub atacul carniv orelor din zona..nui exista rezistenta , nu exxista plan de contraatac..asa s a intamplat si cu Romania . ce s a intamplat oin 89 nu este implicata Romania…Romania a fost nmarea perdanta in urma penetrarii fortelor oculte dar mai ales in urma cooperarii celor din interior..saraca tara , biet popor.. nici macar nu aveti capabilitatea de a privi la vecini si va lasati influentati de propagandan asa ca pa Orban Maghiarul il privbiti ca pe un sabotor iar pa orban al nost chitaristu cu maimuta ca pa un realist..halal intelepciune..asa ca atat occidentalii agresivi, atotputernici nprin slabiciunea voastra cat sinorientalii care va ravnesc cernoziomul..vor avea castig da cauza ca sunteti/ em niste fiinte greu de definit.

 8. sunteti/em victima a tot felul de scenarii sin inscenari..ramai cu gura cascata cand vezi un castigator da fonctie ..si abia unu , doi se intreaba …da unde a mai aparut si asta ..echipa transilvana a castigat grade pa epoletii albastri ori …numai prin tradare , prin colaborare (cu nnemernicii off course) si vor castiga in conmtinuare ,…biata teara , biet bobor ..sarman.. sa va mancati amaru sarbatoresc in tacere si numilinta ca asta meritati…

  • Trebe o țâră de informare și cultură! Că te dai cu alte nume te înțeleg. Nu înțeleg însă cum se ajunge la minte răzleață, în care vorbele o iau înaintea gândurilor și nu le mai controlează nimic. Să fi sănătos nene.

 9. Daca esti un crestin adevarat nu se poate sa fii neutru in problema Ierusalimului.

 10. Chestiunea Ierusalimului comporta patru aspecte : juridic, istoric, religios, militar spuneti dvs. Mi se pare ca nu exista indoiala ca aspectul juridic este cel mai important, sau, poate, singurul important. Asta pentru ca statul Israel a fost fondat juridic, prin hotarare a ONU si nu istoric. Imprejurarea ca evreii, mai precis stramosii unora dintre cei actuali, au trait odata acolo are putina relevanta. Intr-adevar, ce s-ar intampla daca fiecare popor ar dori, ori ar fi fortat, sa se mute in regiunea in care au trait candva stramosii lor ? Diferite considerente ( nu toate dintre cele mai curate ) au facut sa li se acorde, inclusiv sub aspect teritorial, un stat in Palestina, iar Ierusalimulului sa i se acorde un statut special, extrateritorial. Ei bine, e frumos sa sari in sus invocand ONU atunci cand iti convine si sa-l ignori suveran atunci cand nu-ti convine ? Daca observati,Israelul a pus ONU ( comunitatea internationala,cum ar veni ) intodeauna in fata faptului implinit. Altii care fac asa ceva sunt terminati cu sanctiunile. Nu si Israelul. Ca sa nu existe antisemitism trebuie ca , inainte de toate, sa se considere ei oameni ca toti oamenii si popor ca toate popoarele si atunci n-ar mai constitui vesnica problema a omenirii. Si gata !

 11. Da’ capitala lu’ profesorul Calorifer unde-i? Sa-l trimtem acolo, sa nu ne mai plictiseasca cu patetisme de doi lei. Cam asta-i nivelul lui Marga la ora asta, sustine ideile narcisiste si beligerante ale lui… Biff Tanner. Si apropo, Netanyahu e la putere pe viata? Sa mai vanture hm, ca s-a cam imputzit.

  • Ieftin, de tot ieftin dalilo! Doar bârfe, nimic serios?Te-a pierdut orice idee? Ia vezi că acel exemplu cu caloriferu și Meisner, calculația zborurilor și Oberth, și altele, scoase la discuție de marga sunt adevărul. Pentru cine citește. O spun ca profesor de fizică din mediaș, de unde erau cei doi, pe care marga, tot elev la mediaș, le știe bine.

  • Nu mai aveți cum ține piept concepției organizate a lui marga decât cu bărfe și reacții pe lîngă. Jalnic și triast. Poate e normal. Cînd nu ai putut mișca ceva dintr-o argumentare, îi dai atacu cu ce apuci autorul. Numai că așa nu dovedești nimic.

 12. Amuzant prezentarile quasi intelctuale ale dlui Marga. Complet neserioase fara un solid argument – care ce falt nu exista – in sustinrerea ideei dominante a Ierusalimului total Israelian. Nu cunosc profesia de baza a acestui jurnalist dar pnctele lui de vedere cad de la inceput ne fiind fondate.
  Ce vrea un imbecil de comerciant Trump e absolut una din idiosincraziile lui fara valoare, ca toate celelalte aberatii propuse de el.
  Mongolia a creaT O DINASTIE IN CHINA dar China nu a apartinut niciodata Mongoliei. Evreii au fost si in Babilon, deci Mesopotamia e a lor. Poate prin cuceriri samavolnice. Oricum sunt surprins ca articolul de fata e lasat spre publicare

  • Mă băieți, uitați-vă un pic în oglindă și verificați-vă. Nu așa se apără o convingere – adică fără a știi despre ce este vorba, cu știri din auzite și făcând ciorbă din toate. E bună ciorba de potroace, dar nu aici. Jerusalimul este altceva, iar marga, intelectual cunoscător și curajos are dreptate.

  • Adică trebe cenzură tovarășe mihai? Departe ați ajuns – la coada…Păi numai așe se poate cugeta? Amarnic, trist.

 13. Marga este un erudit. Un om erudit este bine informat si are o mare capacitate de sinteza a lucrurilor. Gandirea lui pusa in acest articol este foarte valoroasa pentruca este bazata pe ADEVAR. Adevarul mai devreme sau mai tarziu triumfa. Cand este vorba despre Israel, Tara lui Israel si Ierusalim nu poti sa tratezi aceste notiuni fara a tine seama de DUMNEZEU, care este ADEVARUL SUPREM, CREATORUL si SUVERANUL Universului. Dumnezeu, in suveranitatea Sa, a ales pe Israel pentru realizarea planurilor Sale pe pamant (aducerea lui Mesia -Isus Christos – pe scena istoriei). Dumnezeu a ales sa dea acestui popor Canaanul (denumirea veche a Tarii lui Israel). Dumnezeu a ales Ierusalimul sa-si puna Numele Lui acolo. Dumnezeu a dat profeti poporului Israel prin care a vorbit acestui popor. L-a avertizat ca in caz de neascultare de Legea lui Dumnezeu, El va pedepsi acest popor. Robia babiloniana si alte pedepse, dar si daramarea Templului si a Ierusalimului si imprastierea evreilor printre alte popoare de pe Terra, sunt parte din aceste pedepse date de Dumnezeu Israelului. Dar prin aceiasi prooroci Dumnezeu a promis poporului lui Israel ca la sfarsitul vremurilor ii va aduce din nou in tara lor, adica in Tara lui Israel (fostul Canaan). Numai un Dumnezeu SUVERAN poate spune de la inceput cum vor decurge lucrurile pana la sfarsit. Fiind SUVERAN, Dumnezeu a fost permanent in controlul lucrurilor incat istoria sa se indrepte spre acest deznodamant la care noi, cei din aceasta generatie, suntem contemporani. – va continua –

 14. – continuare – Desigur, Biblia poate fi tratata ca o carte de legende evreesti, existenta Dumnezeului Suveran poate fi negata, cursul istoriei poate fi comentat in fel si chip, evenimentele actuale in legatura cu Israel si Ierusalimul pot fi analizate, comentate, judecate in fel si chip. Unii pot fi pro-Trump, altii contra-Trump. Mesajul lui Marga poate fi aprobat sau refuzat, comentat pro sau contra, dupa cum bine se vede din comentariile aparute. DAR, si exista un mare DAR, nimeni nu poate sa se interpuna in realizarea voii si planului lui Dumnezeu, care este SUVERAN in Universul Sau, deci si pe planeta Terra. Ceea ce a spus El prin prooroci, s-a implinit intocmai, o parte din proorocii sunt in curs de implinire (evenimente la care tocmai asistam si noi azi, in legatura cu Israel si Ierusalimul), iar altele urmeaza la se implineasca in curand. Indiferent de pozitia, atitudinea sau parerea noastra despre ceea ce spune Biblia, Cuvantul lui Dumnezeu continut in Biblie se va dece la implinire negresit. Noi suntem si vom fi martori acestor evenimente. Ar fi tare bine ca Romania si conducatorii ei, mai ales cei responsabili de politica externa sa inscrie Romania pe orbita evenimentelor prevazute de Dumnezeu a se implini. Mai ales ca se pare ca toti cei din conducerea Romaniei se declara a fi crestini. Adevaratii crestini nu pot ramane orbi la aceste evenimente, cum se pare ca sunt conducatorii nostri care nu vad nimic clar. Sa ne rugam lui Dumnezeu sa le deschida si lor ochii si sa vada si ei clar vremurile in care traim, incat sa ia deciziile corecte pentru aceasta vreme.

  • TOATA STIMA DOMNULE IOAN PENTRU OPINIA EXPRIMATA CARE ESTE IN TOTALITATE SI OPINIA MEA.EA REFLECTA REALITATEA PE CARE NU O MAI INTELEGE GENERATIA SAU GENERATIILE DE ATEI DRESATI DE REGIMURILE NELEGIUITE ALE FIAREI COMUNISTE.ACESTI RATACITI,IN CEL MAI BUN CAZPOT EMITE NISTE JUDECATI CORECTE DIN PUNCT DE VEDERE LIMITAT,CEL AL CREATURILOR CARE ISI REFUZA CREATORUL SI FAC PARADA DE LIBERTATEA SI LIBERCUGETATORISMUL LOR GAUNOS.DIN FERICIRE,SUNTEM DEJA IN PLINE EVENIMENTE ALE SFARSITULUI PROFETIT IN ULTIMA CARTE A BIBLIEI,DESVALUIREA SAU APOCALIPSA SAU REVELATIA SI DESIGUR CA ACTUALA GENERATIE VA FI MARTORA CUM SI ESTE A EVIDENTEI.FAPTUL CA INCA CONTESTA CU ATAT DE MARE ORBIRE ACESTE LUCRURI ARATA CA SUNT TOTI DUSI DE MINTI DE STAPANUL VREMELNIC AL STRAMBEI ORDINI ACTULE.VOM TRAI SI VOM VEDEA,BIETI CONCETATENI.DOMNUL ESTE CEL BUN.CEL DREPT SI CEL ATOTPUTERNIC SI NU VA VA LASA PANA CAND NU VA VETI CONVINGE DE ACEST FAPT.VINO DOAMNE ISUSE !

 15. Incredibil sa vezi așa mulți ignoranti și antisemiți in România.
  Se vede ca citesc doar fantezii și minciuni și nu Biblia,
  cartea Adevărului . Ierusalimul este indestructibil legat
  de Israel și e ales de Dumnezeu, nu de oameni.
  Și credeți-ma, Lui nu-i pasa de opiniile voastre Va if ce e scris !

Comentariile sunt închise.

Precizare:
Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.