Înjositoarea situație în care statul a ajuns dator caselor de pariuri

Executorii judecătorești au executat 6 autoturisme aparținând Agenției Naționale pentru Sport, instituție condusă de Elisabeta Lipă, pentru a acoperi o creanță de 330.800 lei. Din această sumă, 250.703,31 lei reprezintă o creanță datorată creditorului SC Stanley Bet, o agenție de pariuri sportive. Într-o perioadă în care societatea civilă solicită reglementarea mai strictă a industriei jocurilor de noroc, faptul că Statul Român este dator unei agenții de pariuri vine ca o veste șocantă pentru opinia publică. Industria jocurilor de noroc trebuie să contribuie la bugetul de stat, nicidecum invers.

Explicațiile Agenției

În conformitate cu prevederile legii educației fizice și sportului, Ministerul Tineretului și Sportului își asigura sursele pentru finanțarea activităților sportive și din 5% din totalul încasărilor rămase după deducerea taxei de licență datorate, conform legislației în vigoare, de organizatorii de pronosticuri și pariuri sportive autorizați, în condițiile legii, de Comisia de autorizare a jocurilor de noroc, pentru jocurile de pronosticuri și pariuri sportive bazate pe utilizarea de competiții de gen pentru ramura respectivă, organizate în campionatele naționale din alte țări, de federațiile și organismele sportive internaționale, precum si în «Cupa României”, potrivit regulamentului de aplicare a respectivei legi.

Astfel, Ministerul Tineretului si Sportului a dat în judecată SC StanleyBet pentru recuperarea sumelor reprezentând taxele prevăzute de dispozițiile art.70 alin (1) lit. g) din Legea nr .69/2000, care a format obiectul dosarului nr. 779913/2010 prin care s-a admis excepția prescripției dreptului material la acțiune în ceea ce privește pretențiile aferente anului 2006, s-a admis în parte cererea formulată de reclamantul Ministerul Tineretului și Sportului în contradictoriu cu pârâta SC StanleyBet SRL, care a fost obligată la plata sumei de 2.215.660,26 lei, reprezentând suma datorată reclamantului, respectiv la plata cheltuielilor de judecată efectuate de reclamant, aferente pretențiilor admise, în cuantum de 4.542 lei.

Ulterior, pârâta SC StanleyBet SRL a fost executată silit pentru recuperarea sumelor mai sus enunțate. În baza titlului executoriu mai sus menționat la data de 28.01.2015 Ministerul Tineretului și Sportului a solicitat declanșarea procedurii executării silite împotriva debitoarei pentru recuperarea sumei de 2.215.660,26 lei formându-se dosarul de executare nr. 36/2015 pe rolul B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache.

La data de 24.04.2015 executorul judecătoresc a procedat la eliberarea sumelor consemnate în dosarul de executare în sensul că a fost reținută suma de 34.355,40 de lei cu titlu de cheltuieli de executare și s-au eliberat următoarele sume:

– în favoarea creditorului Ministerul Tineretului și Sportului a sumei de 1.396.929,18 lei cu titlu de debit principaI,

– în favoarea reprezentantului creditorului a sumei de 664.809 lei cu titlu de onorariu avocațial.

– în favoarea Bugetului de Stat a sumei de 158.464 08 lei cu titlu de TVA aferent SCA Sfirâială și Asociații.

Prin Decizia civilă nr. 1572/14.10.2015 pronunțată de Curtea de Apel București Secția V-a Civilă în dosarul nr. 7037/2/2014 s-au respins ca nefondate apelurile declarate împotriva sentinței civile nr. 5776 din 21.11.2014 pronunțată de Tribunalul București Secția a VI-a Civilă în dosarul nr. 7799/3/2010, iar prin Decizia civită nr. 1610/06.10.2016 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție Secția a II-a Civilă în dosarul nr. 7037/3/2014 s-a respins ca nefondat recursul declarat de recurentut-reclamant Ministerul Tineretului și Sportului și s-a admis recursul declarat de recurenta-pârâtă SC StanleyBet SRL împotriva deciziei civile nr. 1572/14.10.2015 pronunțată de Curtea de Apel București Secția V-a Civilă și s-a modificat în parte decizia recurată în sensul că s-a admis apelul declarat de pârâta SC StanleyBet SRL împotriva sentinței civile nr. 5776 din 21.11.2014 pronunțată de Tribunalul București Secția a VI-a Civilă și a schimbat în parte sentința apelată în sensul că a fost obligată pârâta SC StanleyBet SRL la plata sumei de 1.793.639,92 aferentă anilor 2007-2008 și s-au menținut restul dispozițiilor sentinței și a deciziei.

Prin urmare, petenta SC StanleyBet SRL se găsește în situația prevăzută de alin. 1 din art. 723 Codul de Procedură Civilă, respectiv a fost desființat în parte titlul executoriu, în sensul că a fost obligată pârâta SC StanleyBet SRL la plata sumei de 1.793.639,92 lei aferentă anilor 2007-2008 și nu la plata sumei de 2.215.660,26 lei pentru care a fost executată silit în dosarul de executare nr. 36/2015.

Potrivit art. 723 alin. (1) din Codul de Procedură Civilă  – în toate cazurile în care se desființează titlul executoriu sau însăși executarea silită, cel interesat are dreptul la întoarcerea executării, prin restabilirea situației anterioare acesteia. Cheltuielile de executare pentru actele efectuate rămân în sarcina creditorului.

Pe cale de consecință devin aplicabile prevederile alin. 2 al aceluiași articol, intimatul Ministerul Tineretului și Sportului trebuind să restituie petentei suma încasată în mod nelegal în urma executărilor silite anulate, respectiv suma de 422.020,34 lei (reprezentând diferența dintre 2.215.660,26 lei – 1.793.639,92 lei).

Prin Încheierea de încuviințare a executării silite din data de 16.12.2021, pronunțată de Judecătoria Sectorului 2 în dosarul numărul 27354/300/2021 depusă de SCPEJ COȘOREANU & ASOCIAȚII în dosarul de executare silită nr. 2423/2021 se dispun următoarele: „încuviințează executarea silită a debitorului MINISTERUL TINERETULUI Șl SPORTULUI, de către SOCIETATE CIVILĂ PROFESIONALĂ DE EXECUTORI JUDECĂTOREȘTI COȘOREANU & ASOCIAȚII în dosarul de executare silită nr. . în temeiul titlului executoriu reprezentat de Sentința Civilă nr 569/30.01.2019 pronunțată de Judecătoria Sectorului 6 București în dosarul nr 17192/30312017 prin toate modalitățile de executare prevăzute de lege simultan sau succesiv, până la realizarea debitului creditorului STANLEYBET SRL rezultat din titlu executoriu, respectiv 142.381,36 lei debit restant + dobânda legală confoprm fisei de calcul, precum și a cheltuielilor de executare. ”

Prin Încheierea de încuviințare a executării silite din data de 26.07.2022, pronunțată de Judecătoria Sectorului 2 în dosarul nr. 18689/300/2022 depusă de SCPEJ COȘOREANU  ASOCIAȚII în dosarul de executare silită nr. 1560/2022 se dispun următoarele: „încuviințează executarea silită a debitorului MINISTERUL TINERETULUI Șl SPORTULUI, de către SOCIETATE CIVILĂ PROFESIONALĂ DE EXECUTORI JUDECĂTOREȘTI COȘOREANU & ASOCIAȚII în temeiul titlului executoriu reprezentat de Încheierea pronunțată de Judecătoria Sectorului 6 București – secția civilă – la data de 31.03.2022 – în dosar nr. 17192-30312017, definitivă, prin care a fost lămurit dispozitivul executoriu reprezentat de sentința civilă nr. 569/30.01.2029, pronunțată de Judecătoria Sector 6 București în dosar nr. 17192/303/2017″, respectiv 73.055,66 lei – creanță compusă din: 63.823,35 lei reprezentând diferența dintre dobânda legală și dobânda legală penalizatoare pentru debitul în sumă de 422.020,34 lei, de la data de 18.07.2017 până la data de 30.06.2021 (data compensării parțiale a debitului), 1 .799,07 tei reprezentând diferența dintre dobânda legală și dobânda legală penalizatoare pentru debitul în sumă de 101.121,59 lei (debit rămas după compensarea parțială) de la data de 0l .07.2021 până La data de 09.12.2021 (data depunerii cererii de executare silită ce formează obiectul dosarului de executare nr.2423/2021), 7.433,24 lei reprezentând diferența dintre dobânda legală și dobânda legală penalizatoare pentru debitul în sumă de 101.121 ,59 lei (debitul rămas după compensarea parțială), de la data de 10.12.2021 (după data depunerii cererii de executare silită ce formează obiectul dosarului de executare nr.2423/2021) și până ta data de 0l .08.2023, în temeiul titlului executoriu mai sus menționat.

În cadrul dosarului de executare nr.2423/2021, în baza Proceselor verbale de licitație mobiliară s-a procedat la vânzarea bunurilor Ministerului Sportului aflate sub sechestru, respectiv 6 autoturisme, obținându-se astfel suma de 330.800 lei, sume ce au fost distribuite prin încheierea din data de 08.09.2023, în dosarul de executare silită nr.2423/2021, nr. 1560/2022 si în alte dosare de executare silită.

În prezent, creanța rămasă de recuperat de către SC StanleyBet SRL în dosarul nr.2423/2021 este în cuantum de 5.870,23 lei, iar creanța rămasă de recuperat în dosarul nr. 1560/2022 este în cuantum de 3.888,39 lei.

Abonează-te acum la canalul nostru de Telegram cotidianul.RO, pentru a fi mereu la curent cu cele mai recente știri și informații de actualitate. Fii cu un pas înaintea tuturor, află primul despre evenimentele importante, analize și povești captivante.
Recomanda
Cosmin Pam Matei 4489 Articole
Author

2 Comentarii

  1. Cred ca sunt cel putin 2 ani de cand spun ca Romania e canci suverana atata timp cat legislatia e prost facuta din start. Va fi scoasa la licitatie tara precum chilotii lui Michel Jakson.

Comentariile sunt închise.

Precizare:
Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.