Marta Petreu – grosolană mistificare pe tărîmul vieţii lui Mihai Eminescu

Cercetare de mîntuială în „Apostrof”.

Una dintre cărţile mele se numeşte „Asasinarea lui Eminescu”, în care am analizat pe toate feţele ziua de 28 iunie 1883, în care Mihai Eminescu a fost internat în ospiciu de către Titu Maioresu încă din dimineaţa acelei zile, fiind aruncat spre seară din Băile Mitraşevschi în cămaşă de forţă. Am văzut toate documentele păstrate, am citit tot ce s-a scris despre acea zi, fie de către contemporanii lui Eminescu, fie de cei care au scris cîte ceva în anii din urmă, realizînd, în final, prima investigaţie de presă exhaustivă despre această zi fatală pentru destinul lui Mihai Eminescu, părintele spiritual al tuturor jurnaliştilor români!

În aceste condiţii, vă daţi seama ce senzaţie am avut cînd am citit articolul „Eminescu şi Nietzsche”, semnat de Marta Petreu în revista „Apostrof”, nr. 3/2019! Sîntem, cu acest articol al Martei Petreu, în faţa celei mai grosolane mistificări în ceea ce priveşte biografia lui Mihai Eminescu, aşa cum veţi vedea în demonstraţia noastră de mai jos.

MARTA PETREU L-A EXTERNAT PE EMINESCU DIN OSPICIU PENTRU A-L TRIMITE „LA 10 SEARA” LA MAIORESCU

Iată un prim fragment semnificativ din articolul Martei Petreu, în care, pe linia trasată de Eugen Simion, vrea musai să-l scoată pe Eminescu ca fiind nebun incurabil, ceea ce, pe baza documentelor cunoscute, am putea spune că este o adevărată „nebunie”:

Înainte de-a se pierde în tenebrele bolii psihice, Eminescu, pe lîngă o nervozitate aparte și un „orgoliu crescut“, a avut cel puțin încă două simptome semnificative: întîi, în 23 iunie 1883, a declarat de față cu martori că „vrea să se călugărească“ dar să rămînă în București; apoi, în seara zilei fatale de 28 iunie 1883 – ziua cînd boala a izbucnit în el cu o asemenea forță, încît gazda lui, doamna Slavici, a fost nevoită să-i ceară lui Maiorescu ajutor la 6 dimineața – în drum spre sanatoriul Șuțu, a binecuvîntat oamenii cu care s-a întîlnit, concret, pe doamna Maiorescu și pe un vizitator al lui Maiorescu: „Pe la 10 seara, a venit Eminescu cu o trăsură la mine, a binecuvîntat-o pe soția mea cu o privire fixă și pe Ilie Nicolescu, care tocmai pleca, îmbrățișîndu-mă și apoi tremurînd“, nota Maiorescu în jurnalul său”.

Marta Petreu este profesor de istoria filosofiei şi este greu de imaginat că un astfel de „specialist” îşi bazează susţinerile pe o documentare atît de rudimentară! Observaţi că Marta Petreu citează din jurnalul lui Titu Maiorescu ce s-a întîmplat în dimineaţa fatidicei zile de 28 iunie 1883, dar nu a avut curiozitatea să vadă textul original al însemnărilor acestuia, cum ar fi făcut orice cercetător serios, şi nici să citească vol. II din „Însemnările zilnice” ale lui Maiorescu, publicate de I. Rădulescu-Pogoneanu, unde ar fi găsit însemnarea corectă:

Să revedem pasajul corespunzător din articolul Martei Petreu din revista „Apostrof”, în care apare această expresie ciudată „PE LA 10 SEARA”:

Observaţi că în „Însemnările zilnice” se spune clar: „PE LA 10 veni cu trăsura la mine Eminescu”, în timp ce Marta Petreu scrie, citînd – chipurile – tocmai din jurnalul aceluiaşi Maiorescu: „Pe la 10 seara, a venit Eminescu cu o trăsură la mine”!

Informaţia Martei Petreu este complet falsă, ştiindu-se că la ora 19.00 Mihai Eminescu era deja ridicat din Băile Mitraţevschi, pus în cămaşă de forţă, aruncat în căruţa cu coviltir (ambulanţa de la acea vreme) şi dus direct la ospiciul dr. Şuţu, acolo unde, conform aceleiaşi însemnări, Titu Maiorescu îl internase încă de dimineaţă, cotra sumei de 300 de lei pe lună!

Iată două pasaje din Procesul-verbal (publicat în facsimil de Constantin Barbu în „Codul invers”) care certifică faptul că Eminescu nu avea cum să vină în 28 iunie 1883 la Maiorescu „LA 10 SEARA”, căci era deja ridicat în cămaşă de forţă „LA ORA 19” din Băile Mitraşevschi şi depus la „Caritatea” lui Şuţu, aşa cum scrie comisarul C.N. Nicolescu:

Evident, ne-am întrebat de unde a scos Marta Petreu acea informaţie că Mihai Eminescu era liber în seara de 28 iunie 1883, astfel încît să se ducă la acasă la Titu Maiorescu „PE LA 10 SEARA”. Şi, am descoperit!

CONFUZIA MARTEI PETREU ÎŞI ARE ORIGINEA ÎNTR-O EDIŢIE CARE A TRANSCRIS GREŞIT „ÎNSEMNĂRILE…” LUI MAIORESCU

Cu acest articol din „Apostrof”, Marta Petreu se descalifică pe veci din calitatea de cercetător, în general, şi de „eminescolog”, în special. Am căutat, totuşi, să aflăm originea acestei confuzii şi am descoperit că, pe blogul său, un oarecare Ion Marin Almăjan a citat tot din „Însemnările zilnice” ale lui Maiorescu exact aceeaşi informaţie ca a Martei Petreu: „PE LA 10 SEARA a venit Eminescu cu o trăsură la mine, a binecuvântat-o pe soția, mea, cu o privire fixă și pe Ilie Nicolescu care tocmai pleca”.

Era greu de crezut că Marta Petreu, poetă aproape porno, cu veleităţi de cercetător, redactor şef la o revistă a Uniunii Scriitorilor, îşi luase ca sursă un citat de pe blogul lui Ion Marin Almăjan (deşi, mai ştii?). Numai că, pe blog, Almăjan indică sursa citatului său: „Presupun că veți fi interesați, ca și mine dealtfel, să urmăriți, notațiile din jurnalul lui Titu Maiorescu, carte retipărită recent de Editura David Press Print, privitoare la Mihai Eminescu”.

Am luat, aşadar, legătura cu directorul editurii „David Press Print” din Timişoara care, cu amabilitate, ne-a pus în legătură cu Bogdan Mihai Dascălu, coordonatorul ediţiei. Într-o convorbire telefonică pe care am avut-o cu Bogdan Mihai Dascălu, avînd în faţă amîndoi textul german al însemnărilor lui Maiorescu, acesta A RECUNOSCUT CĂ ESTE VORBA DESPRE O GREŞEALĂ A EDITORILOR! De bună credinţă, domnul Dascălu ne-a şi trimis fotocopiile paginilor, inclusiv cu textul german, unde se vede clar eroarea de traducere:

Nu este, deci, nici un dubiu: eroarea de traducere din ediţia lui Bogdan Mihai Dascălu, recunoscută şi asumată de editori, a fost înghiţită pe nemestecate de Marta Petreu, care, în acest fel, dă dovadă că nu are nici o legătură cu cercetarea în domeniul eminescologiei, deşi simte mereu nevoia să-şi dea şi ea cu părerea!

Este, însă, foarte grav că articolul „Eminescu şi Nietzsche” a apărut într-o revistă a Uniunii Scriitorilor şi este semnat chiar de redactorul şef Marta Petreu, deci ar putea să reprezinte pentru elevi, studenţi şi profesori o bază documentară credibilă, putîndu-se perpetua astfel aceste informaţii false care, dincolo de faptul că sînt de un imens ridicol, pot încurca şi mai mult cercetările în acest domeniu!

CRONOLOGIA ABSURDĂ A ZILEI DE 28 IUNIE 1883 DUPĂ HABARNISTA MARTA PETREU

În cartea noastră, „Asasinarea lui Eminescu”, am refăcut cronologia zilei de 28 iunie 1883, ţinînd cont de toate documentele existente:

ora 6: Maiorescu primeşte cartea de vizită de la Ecaterina Szöke Magyarosy, soţia lui Slavici, în care i se cere s-o scape de Eminescu

– „imediat după aceea”, notează Maiorescu, Simţion, de la Societatea „Carpaţii”, vine acasă la Maiorescu pentru prima oară

împreună, Maiorescu şi Simţion pleacă la ospiciul dr. Şuţu, unde, total ilegal, fără absolut nici o dovadă despre o eventuală nebunie a poetului, în afara biletului primit de la soţia lui Slavici, cei doi îi fac actele de internare lui Eminescu, Maiorescu plătind în avans 300 de franci

ora 10: Eminescu vine acasă la Maiorescu, unde, „potrivit înţelegerii” cu Simţion, este trimis la Societatea Carpaţii, „de unde urmează să fie dus la dr. Şuţu”, aşa cum scrie Maiorescu în jurnalul său

ora 11: Eminescu se duce la Băile Mitraşevschi, potrivit Procesului-verbal al lui C.N. Niculescu, de unde avea să fie ridicat la ora 19 („7 seara”). Eminescu, Potrivit lui Ventura (informaţia trebuie luată cu mari rezerve), s-ar fi dus la Capşa.

ora 12: percheziţii şi arestări la Societatea „Carpaţii”, unde Maiorescu îl trimisese pe Eminescu

ora 19: Comisarul C.N. Niculescu încheie Procesul-verbal în care consemnează că a fost chemat de Ocăşanu şi Siderescu, colegii lui Eminescu de la Societatea „Carpaţii”!

în jurul orei 19: conform aceluiaşi Proces-verbal, aflăm de la comisarul de poliţie: „Am fost siliţi să-l îmbrăcăm în camisolul de forţă şi astfel l-am condus institutului „Caritatea” cu concursul D-lor Ocăşeanu şi Const. Simţion – luănd însă cheia de la uşa băii. La „Caritatea” l-am confiat Dl. Dr. Şuţu, rugându-l a-i da îngrijiri excepţionale”.

Aceasta este întreaga cronologie a zilei de 28 iunie 1883, care cuprinde evenimentele în care a fost angrenat Eminescu şi este greu s-o contrazicem, căci este întocmită pe baza documentelor. Există un singur episod care are mari semne de întrebare, ca să nu spunem direct că este o simplă fabulaţie: povestea lui Grigore Ventura, care ne-a parvenit indirect, la mare distanţă în timp, fiind relatată de Al- Ciurcu în articolul „Eminescu – din amintirile mele”, publicat în ziarul „Adevărul” din 17 octombrie 1911, deci după mai bine de 28 de ani de la ziua de 28 iunie 1883!

Marta Petreu, însă, ignoră toate aceste lucruri pentru că, pur şi simplu, nu le cunoaşte, altfel, măcar pe cale de logică simplă, şi-ar fi dat imediat seama că Mihai Eminescu nu avea cum să fie acasă la Maiorescu „LA ORA 10 SEARA”, căci, la acea oră, era deja depus într-una din camerele de la ospiciul dr. Şuţu!

Dacă ar fi citit „Însemnările zilnice” ale lui Maiorescu, publicate de I.Rădulescu-Pogoneanu, pe care nu le poate ignora nici un cercetător serios, Marta Petreu ar fi văzut că Eminescu a venit la Maiorescu la ora 10 dimineaţa, nu seara! Ea, însă, a citit doar ediţia scoasă recent la Timişoara de către Bogdan Mihai Dascălu, unde este regretabila eroare cu „ora 10 seara” şi… a căzut în capcană pentru că nu ştie nimic despre viaţa lui Eminescu.

Dacă ar fi s-o luăm în considerare pe Marta Petreu, cronologia zilei de 28 iunie 1883 ar arăta astfel:

ora 6: doamna Slavici îi trimite lui Maiorescu cartea de vizită în care-l anunţă că Eminescu e „foarte reu”

„Pe la 10 seara”: Eminescu a venit acasă la Maiorescu, unde a binecuvîntat-o „cu o privire fixă” pe soţia lui Maiorescu

după acest episod, Eminescu s-ar fi dus singur, pe jos, la „sanatoriul” lui Şuţu, din moment ce, Doamne, Dumnezeule!, potrivit Martei Petreu, în drum spre sanatoriul Șuțu, a binecuvîntat oamenii cu care s-a întîlnit, concret, pe doamna Maiorescu și pe un vizitator al lui Maiorescu”!

EPILOG LA MISTIFICAREA MARTEI PETREU

Cînd nu știi ceva și, totuși, îți dai cu părerea, ai făcut deja pasul în curtea ridicolului, de unde e greu să mai găsești poarta spre ieșire. Marta Petreu, prin această așa-zisă „cercetare” eminesciană, ne demonstrează că se simte bine acolo. Mai are, totuși, o șansă: să-și pună cenușă în cap și să se lase de meseria asta, căci cercetarea este la fel de grea precum carnea de porc. Deci, la cratiță, Marta Petreu!

Așadar, să fie clar pentru toată lumea: în ziua de 28 iunie 1883, Eminescu a fost acasă la Maiorescu la ora 10 dimineața, nu la ora 10 seara, cum a visat Marta Petreu!

Abonează-te acum la canalul nostru de Telegram cotidianul.RO, pentru a fi mereu la curent cu cele mai recente știri și informații de actualitate. Fii cu un pas înaintea tuturor, află primul despre evenimentele importante, analize și povești captivante.
Recomanda 13
Ion Spânu 1818 Articole
Author

29 de Comentarii

 1. Si ??? Care sunt implicatiile ? Faptul ca este vorba de 10 dimineata si nu de 10 seara lamureste ceva privind starea de sanatate a lui MIHAI EMINESCU sau a acuzatiilor ulterioare de complot impotriva marelui poet si jurnalist ?

 2. 1. Aceasta „doamna” pretinde a fi „profesor de istoria filozofiei” (cit pe ce sa scriu „isteria filozofiei” !), deci nici in clin nici in mineca ceva comun cu psihiatria sau psihologia ! Nici un drept deci de a emite (chiar la 150 de ani aproape „dupa”) „judecati de valoare” asupra sanatatii mintale a lui Eminescu, ceea ce scrie ea se gaseste undeva intre scirtiitul cu pana pe hirtie su sunetul produs de musca prizoniera in posteriorul calului ; 2.Daca tot vrea sa-l denigreze pe Eminescu (ar fi interesant de cercetat o posibila legatura cu vreun jeg de ONG sorosist …) de ce nu scrie macar, in loc de „10 seara”, „10 p.m” ? …

 3. Ai dreptate , era ora 10 , dar nu 28 iunie ci 29 iunie! Tin minte ca astazi , ca am baut si o cafea cu giugiumic impreuna ! Asa ii placea lui Eminescu sa bea dimineata pe la 10 ! PS— ESTI MARE Spanule , UITE cum adaugi tu valoare spirituala acestui site !

 4. In revista de familie „Apostrof” se scriu multe dupa ureche si se găzduiesc tot felul de închipuiti.Nu va mirați prea tare, dle. Spanu.

 5. Perpetuarea și diseminarea mistificării, asta-i principală implicație.

 6. Cucoana e pensionabilă. Din păcate, pe bani mulți. E plină țara de improvizați “absoluți”, iar Cucoana este una dintre inflamații care se cred sculă priapică.

 7. @nicu olahus. Care e sursa medicala care indica starea de sanatate a lui Mihai Eminescu si ce alianta deranja atitudinea lui in presa ?

 8. si johannis, cartarescu, plesu,patapievici,soros, n-au niciun amestec?

 9. Mizerie umana, pentru ca, alta calificare nu poate fi pentru madam Petreu. Datele si documentele vremii arata ca Eminescu devenise extrem de „deranjant” atat pentru politicienii la fel de corupti, mincinosi si tradatori ca si astazi – nu-i singurul care le descrie naravurile, Caragiale a facut la fel si a trebuit sa „emigreze” in Germania – cat si pentru Carol I care isi dorea cu ardoare „alianta militara cu Austro-Ungaria” (era urmarit cu asiduitate de agentii imperiali de altfel si raportat permanent lui Carol I), alianta prin care Carol I se angaja ca „tara care il adoptase Romania si il imbogatise ” nu se va uni niciodata cu Ardealul, alianta facuta in numele romanilor dar care a fost tinuta „secreta romanilor” pana la moartea lui in 1914. Unire pentru care Eminescu isi facuse aproape telul vietii. Asta a dus la actiunile de anihilare prin orice mijloace. Este greu de inteles ca astazi cand ne laudam cu „atata libertate de exprimare”, profesorii de Limba Romana urmeaza „teoriile madamei Petreu” mintindu-si fara rusine elevii asupra sfarsitului tragic al lui Eminescu, „o rusine nationala” ar spune marele Caragiale !!!. Dar in Romania anului 2021, minciuna a devenit „politica de stat” exact ca si in vremurile lui Eminescu si Caragiale, adica … ce mai conteaza daca madama „Petreu” falsifica fara rusine despre asasinarea lui Eminescu !!!.

 10. Încă o „mitică” cu aere de savant între o înghițitură de tărie și un fum long size…

 11. Poetessa Porno Marta Petreu e Geloasa pe Veronica Micle pentru ca a fost mai norocoasa decit dinsa.
  Una e sa ti-o Pui cu Eminescu, Caragiale si alti barbati atemporali, si cu totul alta e cind Trebuie sa ti-o Pui pentru Subzistenta cu armasari expirati ca Manolescu sau Eugen Simion.
  Oamenii de Stiinta de la Universitatea din Tandarei City vor analiza Cazul Petreu in plina Pandemie.
  Marta va fi Vaccinata Obligatoriu de Governul Meu de minimum 5inci ori…
  Klaus Satannis o Cere !

 12. Rodica Vartic (Marta Petreu) e silitoare, are scrieri ce conteză, dar nu pe cât crede. Oportuniștă peste poate, lingușitoare la fel. Apostrof este revistă de lingușire reciprocă. Prima revistă de acest fel în cultura română. Nu citește în alte limbi decât cea maternă, dar prin rețelele cunoscute s-a tradus din ea. Amică a lui Tismăneanu, ea luptă – și luptă și luptă. Filosoafă de genunchiul boaștei, semnează orice o cer cei de la butoane. Mare amică cu Boc, i-a promovat poezia soției. Face mare caz de amiciția cu Ion Pop, un alt biet cuminte fără inspirație și idei, dar bun în lingușire. Cam asta-i secretul.

 13. „… Simtiri reci, harfe zdrobite, Mici de zile, mari de patimi, inimi batrine, urite …”

 14. Ați mai găsit un subiect nefericit că să vă arătați cine-i deșteptul din parcare?
  “Dar afară de acestea, vor căta vieții tale
  Să-i găsească pete multe, răutăți și mici scandale –
  Astea toate te apropie de dânșii… Nu lumina
  Ce în lume-ai revărsat-o, ci păcatele și vina,
  Oboseala, slăbiciunea, toate relele ce sunt
  Într-un mod fatal legate de o mână de pământ;
  Toate micile mizerii unui suflet chinuit
  Mult mai mult îi vor atrage decât tot ce ai gândit.”
  (Mihai Eminescu Scrisoarea I)

 15. „Sculptorul Ioan Bolborea a fost pus sub acuzare pentru înșelăciune după ce ar fi realizat din alamă, în loc de bronz, mai multe monumente în Capitală. Prejudiciul este de aproape 18 milioane de lei, potrivit polițiștilor/ Ancheta a pornit după ce statuia „Lupoaica” a rămas fără coadă(Presa de ieri)
  Ce sa mai ceri intelectualitatii si artistilor Romaniei? Sapa si lopata sau dizolvarea in acid

 16. Se scarpina mult alogenii ca sa loveasca in Adevar, de care fug ca Dracul de tamie. Bine ca nu l-a facut Legionar (Verde, nu Rosu bolshhevic) ca tov. P M P.Roman, care cu Rabinul lui s-au afisat la TV in primele zile in dec.89, ale mortii ritualice, a lui Ceaska patronata de rebilitatul Brucan, tov. de drum, adevarati ciocli ai culturii noastre. Mai mult, alogenii nostrii au pus-o de inventarea in limba noastra a noi cuvinte, ex. Rromy, ca sa nu intineze tineretea originala (de unde si democratie originala)a tov.de nadejde Ilici, ce se plimba ecologic in anii de tinerete cu satra lui, si care mai apoi datorita incuscriri cu chibutzul PCR, a ajuns student la MSCKVA. Ce sa mai spunem de legile antinationale ale tov. Zoe Petre, adevarata intoarcere la proletcultism, sub inaltul patronaj a altui alogen si el devenit presedinte, tov.Constantinescu, prieten si el ca si Ilici cu Gorby, crezindu-se si el plin de misiunea mesianica a chibuzului. Daca vor sa faca ceva pentru Tara asta, care inca le mai da o piine alba, acesti alogeni, ar trebui ca macar sa faca ceva (=munca inobileaza) si sa nu mai procedeze ca tov.Roller, sa ne spun-a aberatiile lor, cu miza de Ghiseft. Cit despre alte sinecuri ale culturii noatre precum Levantul, sau transfugul impostor WieSSel care nevind nr. de Houschivtz si neprimind respectivele despagubiri de la cei in cauza, ca adevarata col.5 a Cominternismului, s-a razbunat pe noi, si mai mult cu reala intentie de a masca crimele bolshevice comise contra Romanilor cit si impotriva celor care crede ca poate sa-i reprezinte. Haita de shacali fac si ei ce pot mai bine, fiind imposibili sa fie si ei integrati ori unde ar fi… Marta sa fie rasplati-ta de 1 mil.ori de binele care il doreste Romaniei, si la fel pentru intreaga Haita de Neandertalieni.
  O zi buna.
  Con
  P.S. Eminescu a murit tot din cauza alogenilor, la fel precum Ceaska, Antonescu, etc…

 17. Duduia pare mai mult o activista cu tataie Soros in suflet. Eminescu ramane Eminescu! Cu totul altceva ar trebui scris mereu despre el. Cui servesc astfel de ‘cercetari’ gustate de tinerii insuficient scoliti din ziua de azi care vor ajunge sa fie mai cunoscute decat chiar poeziile sale. Am avut profesori de romana care niciodata la orele despre Eminescu nu vorbeau despre aspecte personale desi le cunosteau. Dar considerau ca elevii trebuie sa retina cu totul altceva despre marele roman care a fost Eminescu.

 18. Zici ca-i o ‘mitica” cu aere de savanta? Ai nimerit-o perfect privind savantzia, aerele si restul. Dar asa este cand esti incult si refuzi macar o minima documentare. Duduia este clujeanca de-a ta atat ca provenienta cat si ca ‘savanta’ universitara. Il face mic de tot pe Eminescu pentru a-i ridica pe cei ai ei. Este o practica tot mai folosita in ziua de azi de ea si colegii sai universitari.

 19. iote cine a ajuns sa se ia de petru si eugen simion! mai, spinule, tu nici sa scrii corect nu esti in stare!

 20. Cine a mai citit despre Eminescu știe foarte bine că a fost asasinat. Ordinul de eliminare fizică a lui Eminescu nu putea să vină decât de la regele neamț, un personaj scabros care nu i-a permis lui Cuza nici măcar să moară la el în țară!

 21. In tara in care, in acelasi cimitir (Bellu Ortodox), la citeva zeci de metri de locul de veci modest si discret al marelui poet national la care inca (din fericire !) se mai face pelerinaj, se afla „piramida” securistului Urdareanu sau mausoleul (e adevarat, de dimensiuni ceva mai mici) al lui Catarama, toate mizeriile sint posibile ! Scirba, multa scirba ! (ps : pseudonimul sub care am postat se afla chiar deasupra intrarii in harabaia lui Urdareanu !!!)

 22. Cica, doamna Slavici, cand, de fapt era Ekaterina Szoke Magyarosy, sotul fiind in acte Szlavics Janos… Cel care a marturisit in 1909 ca il turna pe Eminescu la Siguranta Austro-ungara din Bucuresti…
  A doua zi dupa internare, Major(escu) ii transmite regelui neamt (prin amanta comuna Mite cremshnit :)) ca „Eminescu a fost potolit”.
  Ticalosii scriu despre Eminescu, alde Marta Petreu (Wikipedia scrie ca e nascuta in Transilvania, nu pomeneste de Romania!) si alde Plesu, iar prostii ii aplauda… Si cu cate plecaciuni a fost ea invitata la emisiunea unei alte impostoare, Daniela Zeca Buzura, care nu rateaza nicio ocazie sa injure vechiul regim, ea, o fiica de sekuristi nascuta la Monte Carlo…
  Si ce i-a mai iubit Eminescu pe ardeleni, pe vremea cand erau supusi in iobagie crunta…

 23. @ @Tarabostes:
  Nu este clujeanca „de a mea”. Eu nu sunt clujean…

 24. Mihai Eminescu , Imparatul Poeziei si al Literaturii !

 25. Iata ce zice „marea” HAHAHA scriitoare: Cu tata m-am sfădit de mică. Ne citea seara din Biblie, înainte de-a fi alfabetizată, De mica era comunista / apoi lgbt si sorosista

 26. Doamna asta PETREUS parca e patroana de bordel nu mare prof.univ. Asta e la Catedra ocupată cândva de D. D. Rosca? Rau a mai ajuns Universitatea din Cluj!

 27. Pesemne a tras greu la articolul incriminat doamna din foto. Rezulta ca are nevoie de refacere. O sticla, doua pahare. Bere, votca, vin.

Comentariile sunt închise.

Precizare:
Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.