Petiție: Retrageți manualul pentru egalitatea de gen

Mai multe asociații și fundații au semnat o petiție inițiată de ONG-ul Alianța Părinților, prin care se cere retragerea din școli a manualului privind egalitatea de gen în ciclul preuniversitar. Argumentele:  „un material care poate afecta dramatic viitorul copiilor noștri, deformându-le imaginea despre normalitate”. Petiția a fost postată la sfârșitul lunii octombrie.

Vă prezentăm petiția integral

În atenţia:

Doamnei Ligia Deca – Ministru al Educaţiei

Domnului Sorin Ion – Secretar de stat – Învățământ preuniversitar

Inspectorate Școlare Judeţene

 

Stimată Doamnă Ministru

Stimate Domnule Secretar de stat

Stimate Domnule/Stimată Doamnă Inspector General

 

Alianţa Părinţilor este o organizație neguvernamentală cu reprezentare națională, având drept scop apărarea, promovarea și întărirea drepturilor părinților din România, prin implicarea decisivă și responsabilă în procesul educației copiilor și tinerilor, conform valorilor morale, filozofice și de credință ale părinților acestora. De asemenea, Alianța Părinților apără relația unică părinte-copil, în scopul dezvoltării armonioase a copilului în cadrul familiei și societății.

Alianţa Părinţilor și ceilalţi semnatari ai prezentei scrisori au luat cunoștinţă de conţinutul adresei cu Nr. 10726/20.10.2022, emisă de Inspectoratul Școlar Judeţean Iași, prin care toate unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţul Iași sunt informate despre posibilitatea cadrelor didactice de a utiliza în cadrul orelor de consiliere și orientare Manualul pentru predarea și integrarea la clasă a egalităţii de gen, elaborat în cadrul proiectului EGALIS.

Conform afirmaţiilor uneia dintre autoare, Irina Ilisei, manualul menţionat a fost primit de către toate inspectoratele școlare din ţară[1], iar Coaliţia pentru Egalitate de Gen l-a pus la dispoziţia cadrelor didactice și în format PDF. (Titlul complet: Egalitatea de gen. Predarea și integrarea în învăţământul preuniversitar). Aceeași co-autoare afirmă că el a fost testat la clasă de două cadre didactice (din județele Sălaj și din Suceava) și că au fost organizate ateliere de lucru la care au participat cadrele didactice.

Recomandarea acestui material în vederea utilizării la clasă reprezintă o tentativă de îndoctrinare timpurie a elevilor cu ideologia de gen. Întrucât titlul manualului induce în eroare, lăsând impresia că ar fi vorba despre egalitatea dintre femei și bărbaţi, facem următoarele precizări:

Ideologia de gen folosește un limbaj manipulator, generator de confuzii și operează cu concepte precum: identitate de gen, egalitate de gen, stereotipuri de genroluri de gen.

Conform acestei ideologii, „genul” nu este sinonim cu „sexul biologic”.  Omul s-ar naște ca fiinţă neutră, care pe parcursul vieţii poate să-și aleagă și să-și schimbe „genul” după cum dorește, deoarece genul ar fi un construct social, independent de sexul biologic al persoanei.

În manualul pe care l-aţi recomandat găsim următoarea definiţie:

 „Gen. Totalitatea caracteristicilor sociale și culturale care împart oamenii, de obicei, în două categorii: bărbați și femei”.  (pag. 58)

Tot la pag. 58 găsim și următoarele afirmaţii:

„Există, de asemenea, persoane non-binare, care se consideră pe spectrul masculin-feminin, fără a se încadra într-un singur gen. […]. Dacă sexul este înnăscut, genul este atribuit social și cultural (!), acesta se construiește în timp (!) în funcție de normele și cutumele societății (!), astfel că putem vorbi de fluiditatea genului (!) în timp și spațiu”.

Menţionăm că până în martie 2019, promotorii ideologiei de gen „descoperiseră” nu mai puţin de 114 „genuri”. Binecunoscutelor LGBT (lesbian, gay, bisexual, transgender) li s-au adăugat Genderqueer, Genderfluid, Demisexual, Transsexual, Omnigender, Pangender, Two-spirit, Intersex, Queer, Questioning, Genderneutral, Asexual, Allies, Pansexual, Polyamorous…etc, etc,  până la 114, iar lista continuă să se îmbogăţească pe măsură ce „se descoperă” noi „genuri”.

În manualul menţionat, recomandat pentru a fi folosit începând cu clasa a V-a,  acronimul LGBT apare de 30 de ori. La paginile 123 și 124 copiilor li se oferă explicaţii mai detaliate, pentru a se putea descurca în hăţișul de „genuri”. Ex:

„O femeie trans este o persoană care la naștere a fost identificată ca fiind de sex masculin și care se identifică drept femeie (gen). Include persoane care au început sau nu procesul de tranziție medicală (terapie hormonală, operație de schimbare de sex, etc)”

„B = bisexual (atracția estetică și sexuală a unei persoane atât față de femei, cât și față de bărbați, bisexualitate)

T = transgen (persoană care are o identitate de gen diferită/ care își exprimă identitatea de gen în mod diferit față de sexul din naștere)

Q = queer (termen umbrelă care cuprinde minoritățile sexuale, care include persoane non-binare și/ sau cu identitate fluidă și/sau orientare sexuală non-hetero)

I = intersex (persoană care prezintă caracteristici sexuale atât masculine, cât și feminine.

A = asexual și/sau A = aromantic – (o persoană care nu simte atracție sau dorință sexuală și/sau romantică față de alte persoane, indiferent de sexul acestora)

A = agender –  persoană care consideră că nu are gen sau nu se identifică cu niciun gen

Ally/ aliat = persoană care este aliată a comunității LGBTQIA+ „+” = Semnul plus se referă la alte orientări sau identități sexuale minoritare care nu sunt definite de categoriile de mai sus. De asemenea, simbolizează și faptul că în interiorul comunității există o diversitate de experiențe și identități”.

La pagina 55 li se oferă copiilor această explicaţie:

„Non-binaritatea cuprinde acele identități care se situează în afara celor tipic masculine sau feminine. De exemplu, o persoană non-binară poate simți că nu este nici femeie, nici bărbat sau că este ambele într-o mai mică sau mare măsură (!)”.

La pagina 124, identitatea de gen este definită drept „genul cu care o persoană se identifică”, adică pe care și-l alege.

Egalitatea de gen nu se referă, deci, așa cum s-ar putea crede, la egalitatea dintre femei și bărbaţi, ci are în vedere o multitudine de „genuri” care pretind recunoaștere la nivel social.

La pagina 55 manualul precizează: „Este important de notat că – într-o accepțiune mai largă a conceptului – egalitatea de gen include și persoanele cu o identitate de gen minoritară, persoanele transgender și persoanele non-binare, dar și alte persoane din rândul comunității LGBTQ”.

În manual recunoaștem cu ușurinţă clișeele propagandei ideologiei de gen, care sunt în același timp și ale propagandei LGBTQ+: se invocă nondiscriminarea, „celebrarea diversităţii”, necesitatea incluziunii, egalitatea de șanse, persecuţii imaginare, prezentarea minorităţilor sexuale (de orice fel)  drept victime ale opresiunii și discriminării din partea majorităţii.

La paginile 195-196[2] sunt propuse activități menite să conducă la recunoașterea violenței de gen. Iată, spre exemplu câteva dintre formele de violență pe care elevii sunt îndemnați să le discute în fața clasei:

„Sânziana e într-o relaţie cu Claudiu de câteva luni și are încredere în el. În timpul unei certe Claudiu o ameninţă că dacă se despart îi va face publice fotografiile în momente intime pe reţelele de socializare ale școlii”.

„Tudor și Andreea sunt împreună de 3 ani. Cristina nu e pregătită să își înceapă viața sexuală. Într-o seară Andreea consumă mai mult alcool și Tudor întreține relații sexuale cu ea, deși aceasta nu e capabilă să spună nu.”

„Marius o lovește pe iubita lui atunci când aceasta consumă alcool pentru că îi spune că o femeie nu ar trebui să facă niciodată asta”.

De remarcat că toate personajele din exemple, în general elevi,  „sunt împreună”, „au un iubit/iubită”, „sunt într-o relaţie”, consumă alcool, au poze făcute „în momente intime”; în niciun exemplu nu sunt căsătoriţiExemplele de mai sus (și multe altele) promovează promiscuitatea, libertinajul, lipsa de implicații morale ale actului intim. Această „viziune educativă”, vulgarizantă și hedonistă, poate produce adânci traume emoționale și psihice elevilor de gimnaziu și de liceu cărora li se adresează, sau îi poate direcţiona spre un mod de viaţă nesănătos și periculos.

La pagina 123, sintagma ideologie de gen” este prezentată ca fiind o invenţie a unor „grupuri ultra-religioase și ultra-conservatoare”, ale căror principale temeri sunt că: ”copiii vor fi induși în eroare cu privire la genul lor, homosexualitatea va fi promovată și acceptată de tot mai multe persoane”.

Exemplele de la pag 195-196 confirmă exact faptul că manualul promovează homosexualitatea și modul de viaţă LGBTQ+  și le prezintă ca fiind normale:

Laura a înjurat-o pe iubita ei atunci când aceasta a ieșit în oraș cu altă fată.”

„Teo se prezintă ca fiind o persoană non-binară. De atunci primește amenințări cu bătaia de la vecinii de bloc.”

 „Cristi îi interzice iubitului lui să iasă în oraș cu prietenii lui sau să meargă la petreceri fără el.

Un activist LGBT, Daniel Villarreal, recunoștea deschis în 2011 că „a venit momentul ca lobby-ul homosexual să recunoască faptul că urmărește să îndoctrineze școlarii ca să accepte homosexualitatea”. „Vrem ca educatorii să învețe generațiile viitoare de copii să accepte sexualitatea non-heterosexuală”[3] . Exact la acest lucru asistăm.

În introducerea De ce este relevantă abordarea egalității de gen în învățământ”, autoarele recunosc faptul că tânăra generaţie este ţinta:

„Educația, încă de la vârste fragede, joacă un rol esențial în cultivarea respectului pentru diversitate.”

„Totodată,  școala are un rol esențial în combaterea rolurilor de gen patriarhalea violenței de gen și a discriminării, menținându-se ca principalul mediu în care se poate asigura transmiterea principiilor egalității de gen în rândul viitoarelor generații”.

Textul abundă în eufemismele obișnuite ale propagandei LGBT, menite să evite spunerea lucrurilor pe nume. Ex: în „cultivarea respectului pentru diversitate și nediscriminării”, „diversitatea” se referă la „diversitatea de genuri”, iar „nediscriminarea” se referă la acceptarea faptului că lucruri anormale ar trebui privite ca normale. Educația, încă de la vârste fragede” se referă în acest caz la îndoctrinarea cât mai timpurie.

Manualul conţine și  atacuri la adresa valorilor creștine,  prezentând mersul la biserică sau postul ca pe niște corvezi, denaturând în mod grosolan sensul acestor practici creștine și transformându-le în exemple de violenţă și abuz:

„Sabina îl amenință pe iubitul ei, Alin, că va fi pedepsit de Dumnezeu dacă nu merge la biserică.”

„Mara îi aruncă iubitului său mâncarea ce conține carne/ ouă/ lactate în timpul Postului Paștelui și încearcă să o oblige să respecte aceleași reguli bisericești pe care le respectă ea.”

Extrem de manipulatoare este și modalitatea în care manualul descrie caracteristicile oamenilor care se regăsesc în paradigma tradiționalistă sau conservatoare”Aceștia ar fi tributari ai normelor și valorilor tradiționale care definesc cum trebuie să fie și să se comporte femeile și bărbații. Dintr-o astfel de perspectivă, bărbații ar trebui să fie competitivi, combativi sau conflictuali (!), să-și manifeste emoțiile negative prin furie (!), să-și ascundă vulnerabilitățile și să transmită putere fizică”. Toate acestea sunt descrise ca „atitudini tradiționaliste”. (pag. 131)

În schimb, „cei care se regăsesc în paradigma modernă sau progresistă sunt, de regulă, de părere că trăsăturile etichetate drept masculine sau feminine sunt un construct social (!) și că oamenii au, de fapt, un mix de trăsături feminine și masculine (!). Progresiștii [……] pot fi, de asemenea, susținători ai diversității și incluziunii, fiind adesea membri sau susținători ai comunității LGBTQ+” .( pag. 130)

Se precizează, deci, fără echivoc la ce se referă „diversitatea” și „incluziunea”.

Manipularea este prezentă în tot cuprinsul manualului, care include și aspecte inofensive, pentru a estompa impactul a tot ceea ce ar putea fi șocant, ori care ar putea constitui semnale de alarmă.

Un concept fundamental în discurs îl reprezintă „stereotipurile de gen”, pe care această ideologie își propune să le elimine. Acestea ar fi „opiniile percepțiile și pre­judecățile în legătură cu atribuțiile și caracteristicile, precum și rolurile pe care le au sau ar trebui să le îndeplinească femeile și băr­bații”.

Deci, copiii nu ar trebui să mai înveţe „stereotipuri de gen”, precum, de exemplu, acela că intră în rolul unei femei să nască (pentru că „și bărbaţii transgen pot să nască”), să-și crească copiii și să-i educe, ori acela că intră în rolul unui bărbat să-și ocrotească familia, să-i confere sentimentul de siguranță, să asigure copiilor lui un mediu sigur de dezvoltare, să le dea sentimentul de echilibru prin rolul său de apărător al familiei.

Cu alte cuvinte, copiii trebuie „sensibilizați” în sensul eliminării convingerilor despre ceea ce credem, în general, că reprezintă rolul femeii și al bărbatului în familie și societate. În logica aceasta, căsătoria, ca regulă, dintre un bărbat și o femeie devine o chestiune de tradiție, bazată pe un comportament stereotip, iar valorile transmise în mod tradiţional, în interiorul familiei, ar trebui să fie revizuite şi înlocuite, fiind considerate perimate.

Noțiunea de roluri de gen implică ideea că orice „gen” poate „juca” orice „rol” ar alege să joace (o persoană este o femeie doar pentru că își asumă rolul de femeie, sau este mamă doar pentru că „joacă” rolul de mamă). Adică, eşti femeie sau bărbat în funcţie de ce alegi să fii și ce rol dorești să-ţi asumi.

Prin definirea genului ca fiind o alegere și prin negarea distincției naturale dintre bărbat și femeie, ideologia de gen a creat realităţi juridice cu care se confruntă familia și școala în multe ţări care au acceptat aberaţia existenţei unei multitudini de „genuri”.

Din anul 2000 până în 2017, în 17 ţări a devenit recunoscut juridic faptul că există și alte « genuri » decât « femeiesc » și « bărbătesc ». Aceste ţări au ajuns să emită documente oficiale (certificate de naștere, acte de identitate, permis de conducere etc.) pe care, la rubrica „sexul” există o a treia opţiune. Astfel se recunoaște oficial, juridic, existenţa unor genuri non-binare pentru cei care se consideră altceva decât femei sau bărbaţi. În multe ţări „genul” poate fi schimbat în documentele oficiale pe baza unei simple declaraţii personale, fără a se solicita documente medicale sau consiliere psihiatrică prealabilă.

Dacă există o multitudine de „genuri”, există și o multitudine de asocieri între acestea, asocieri care au obţinut deja statut de familie în multe ţări, cu toate drepturile care decurg din acest statut, în primul rând adopţia. Există așadar „mariaje” între doi bărbaţi sau două femei, există și „mariaje” între un trans-sexual și o persoană care-și recunoaște sexul biologic, cel cu care s-a născut, există cupluri de trans-sexuali în orice combinaţie (ex: doi bărbaţi care se consideră femei, sau două femei care se consideră bărbaţi). Ca urmare, asistăm la devalorizarea și coborârea în derizoriu a instituţiei căsătoriei prin redefinirea familiei și înlocuirea sa cu nişte parodii fără utilitate socială.

Persoanele care se consideră altceva decât femei sau bărbaţi pretind nu numai recunoașterea de către societate a ceea ce-și închipuie că sunt, ci și drepturi care sfidează orice logică și bun simț. Negarea caracterului natural al genului ca sinonim cu sexul biologic și relativizarea diferenţelor dintre bărbaţi și femei au determinat transformări monstruoase la nivel social.

Astfel, femei care se cred bărbați au obținut înregistrarea lor în acte drept tații copiilor pe care i-au născut. Bărbați care se cred femei au fost înscriși în programe de screening desfășurate în vederea depistării cancerului de col uterin, col pe care nu-l au.

Bărbații gay (categorie cu risc crescut pentru HIV-SIDA) au obținut posibilitatea de a dona sânge după o perioadă de abstinență declarată pe răspundere proprie și imposibil de controlat, punând în pericol sănătatea și viața celor care au nevoie de transfuzii.

Transgenderii au obținut amendarea persoanelor care li se adresează cu apelativul/pronumele personal pe care ei/ele nu-l consideră potrivit; în Olanda au obținut, de asemenea efectuarea de implanturi mamare decontate de la bugetul de stat, având prioritate în fața femeilor operate pentru cancer de sân.

Educaţia bazată pe ideologia de gen a dus, în ţările în care această ideologie a fost implementată, la tragedia apariţiei unei generaţii de copii confuzi, dezorientaţi și rupţi de firescul lucrurilor. Tot ideologia de gen a legitimat abuzuri medicale cu consecinţe ireversibile asupra a mii de copii.

Transgenderismul a devenit o modă; copiilor li se induce abil nesiguranţa cu privire la „genul” propriu. Numai în anul 2018, într-o clinică de profil din Anglia – Gender Identity Development Service – Tavistock Centre -, 2159 de copii au fost supuşi unor operaţii de schimbare de sex şi tratamente hormonale.

Portalul Curcubeu al guvernului german îi sfătuiește pe copii să-și blocheze pubertatea pentru a-și schimba „genul” folosind hormoni care împiedică dezvoltarea de caractere sexuale secundare. Portalul nu le oferă și informaţii despre efectele secundare dramatice: probleme psihice severe, cancere,  osteoporoză, infertilitate pe termen lung sau chiar permanent. În unele țări, aceste medicamente sunt utilizate pentru castrarea chimică a infractorilor sexuali.

Acolo unde ideologia de gen a devenit politică de stat, ea a dus la aplicarea de sancţiuni părinţilor care nu au acceptat să le fie îndoctrinaţi copiii în școală, sancţiuni mergând de la amendă până la pierderea locului de muncă sau închisoare, toate acestea pe lângă pierderea libertății de exprimare și a celei religioase.

Medicii au fost obligați să nege evidențe științifice deoarece, dacă îndrăznesc să vorbească despre rolul major al îndoctrinării în apariţia disforiei de gen (nesiguranţei cu privire la sexul propriu), sunt discreditați, marginalizaţi, sau își pierd serviciul.

Pentru minoritățile sexuale, care sunt veșnic ofensate de tot ce este normal, orice referire la normalitate reprezintă un „discurs al urii” și este sancționată, oricât de absurd ar fi motivul.

De exemplu, în școli se afirmă că elevii care vin din „familii” de homosexuali sunt discriminaţi atunci când ceilalţi copii vorbesc despre părinţii lor numindu-i „mamă” și „tată”, pentru că ei nu au o mamă și un tată. Soluţia impusă? Interzicerea folosirii cuvintelor „mamă” și „tată”. Nu se pune nici măcar pentru o clipă problema că, de fapt, cei discriminaţi sunt aceia cărora li se refuză dreptul de a-și numi părinţii „mamă” și „tată”.

Este limpede faptul că există un program asumat, care urmărește nu numai acceptarea de către societate a orientărilor LGBTQ+, ci și convertirea, în special a copiilor, la acest mod de viaţă.

Corectitudinea politică – adică poliția gândirii, a simțirii și a libertății de expresie – vâră pumnul în gură  majorității heterosexuale, iar societatea este obligată să se prefacă în mod ipocrit că toate acestea sunt normale.

Trebuie să menţionăm faptul că între partenerii proiectului EGALIS, proiect care a produs manualul în discuţie, se numără și asociația Sexul vs. Barza, un ONG a cărui viziune „educațională” a stârnit revolta părinților români prin conținuturile promovate. Iată, spre exemplu, câteva pasaje  din lecţiile despre sexualitate, puse la dispoziţia copiilor din 2013, pe platforma online www.sexulvsbarza.ro:

 „…e important sa retinem ca unora le plac fetele, altora baietii, altora ambele sau persoane transgender, unora le plac fetele cu parul scurt, altora, nu. Cu alte cuvinte, suntem diferiti si avem preferinte diferite, o caracteristica super tare a oamenilor, zic eu.”

 „OK, la ce va gândiţi când va gândiţi la sex? [……] fix la relatii sexuale, la penis în vagin. Mai puţin la sexul dintre două fete și doi bărbaţi, nu? Mda, aflaţi ca asta e cam nedrept.”[4]

Laura Grunberg (co-autor al manualului „Egalitatea de gen”) face parte din aceeași familie de spirite. La începutul anului școlar 2018 – 2019, Laura Grunberg a stârnit protestele părinţilor prin includerea textului său cu titlul „Vizita lui Dadece” într-un auxiliar al manualului de română  („Să dezlegăm tainele textelor literare”, clasa a III-a semestrul II,  Editura Carminis, autori Carmen Iordăchescu și Luminița Minca).

Din textul[5] respectiv copiii de clasa a III-a aflau că o fetiță se poate numi Matei și că poate alege să fie tată, dacă vrea. În urma reacției prompte a părinților din România[6], textul respectiv a fost retras. A fost, evident, tot o încercare de îndoctrinare timpurie.

Solicităm Inspectoratelor Școlare ale judeţelor Sălaj și Suceava să ne comunice dacă părinţii copiilor din clasele la care manualul a fost testat au fost informaţi în mod corect cu privire la conţinutul manualului și dacă și-au dat acordul în scris.

În conformitate cu prevederile Art. 29 din Constituția României, „părinții sau tutorii au dreptul de a asigura, potrivit propriilor convingeri, educația copiilor minori a căror răspundere le revine”.

Educaţia bazată pe conceptele ideologiei de gen nu corespunde convingerilor și valorilor noastre morale, ci constituie un abuz care afectează sănătatea psihică a copiilor noștri, punându-le în pericol dezvoltarea normală din punct de vedere emoțional, afectiv, mental, social, moral și spiritual.

Din informaţiile pe care le avem, Coaliţia Pentru Egalitatea de Gen desfășoară ample activităţi  de îndoctrinare a profesorilor, psihologilor și consilierilor școlari, prin organizarea de sesiuni de formare[7].

Din generoasele granturi norvegiene se asigură, pe lângă curs, masă și cazare (dacă este cazul), precum și certificat de participare la 12 ore de formare.

Tot în cadrul proiectului EGALIS, Coaliția pentru Egalitate de Gen organizează evenimentul „Cum (n)avem orgasm/bani/copii[8], postarea de pe pagina de facebook a organizatorilor nemaiavând nevoie de alte comentarii.

Trebuie menționat faptul că evenimentul de mai sus este organizat de Centrul Naţional al Dansului Bucureşti, Coaliția pentru Egalitate de Gen şi SEXUL vs BARZA.

Sigur, profesorii pot face ce doresc cu timpul lor, dar dacă ideologia de gen a devenit politica adoptată de Ministerul Educaţiei, solicităm să fim urgent informaţi. Nu ne dorim pentru copiii noștri profesori care aderă la această ideologie și, în acest caz, vom căuta soluţii alternative și ne vom retrage copiii din sistemul public de învățământ care le periclitează integritatea psihică și morală.

În concluzie, cerem să retrageți din școli manualul cu titlul „Egalitatea de gen. Predarea și integrarea în învăţământul preuniversitar”, care a fost introdus fără consultarea părinţilor și fără acordul lor expres.  Nefiind vorba despre un manual pentru una dintre disciplinele aflate în programa școlară, ci despre un material care poate afecta dramatic viitorul copiilor noștri, deformându-le imaginea despre normalitate, considerăm inacceptabilă utilizarea acestuia fără acord parental scris, după informare corectă și completă cu privire la conţinut.

Știm că s-au făcut eforturi pentru diseminarea manualului prin mesaje transmise profesorilor prin Casele Corpului Didactic din fiecare judeţ[9], fără ca noi, părinţii, să ne dăm acordul pentru expunerea copiilor noștri la informaţiile conţinute în el. Solicităm, de asemenea, ca tot prin C.C.D.-uri profesorii să fie informaţi despre poziţia noastră și retragerea manualului.

Solicităm număr de înregistrare și răspuns pe adresa: contact@aliantaparintilor.ro

Semnatari:

1- Alianţa Părinţilor, București – prin Președinte Cristian Filip
2- ASOCIAȚIA pentru APĂRAREA FAMILIEI și COPILULUI, prin Președinte Virgiliu Gheorghe – biofizician, doctor în bioetică
3- Institutul de Cercetări Psihosociale și Bioetice – prin Președinte prof. Gabriela Alexandru.
4- Asociația Juriștilor pentru Apărarea Drepturilor și Libertăţilor – București, prin Președinte avocat Marina-Ioana Alexandru
5- Alianţa Familiilor din România – prin Președinte avocat Petre Costea
6- Coaliţia pentru Apărarea Statului de Drept – prin Președinte avocat Elena Radu
7- Asociaţia Christiana- București- prin Președinte Prof. Univ. Dr. Pavel Chirilă
8- Asociaţia Medici pentru Consimţământ Informat – Președinte Dr. Anca Niţulescu, Doctor în Medicină
9- Fundaţia Sfinţii Martiri Brâncoveni- Suceava – prin Director Dr. Mircea Pușcașu
10- Asociaţia Calea Neamului – prin Președinte Dr. Mihai Tîrnoveanu
11- Federația Organizațiilor Ortodoxe Pro Vita – prin Președinte, Pr. Prof. Univ. Dr. Vasile Mihoc
12- Fundația Sfinții Martiri Brâncoveni – Constanţa, prin Președinte Marcel Bouroș
13- Fundaţia Sf Irina- prin Președinte Dr. Popescu Ema Mădălina
14-Asociația Bucovina Profundă – prin Vicepreședinte Constantin Barariu
15- StareaDeLibertate – București – prin Președinte Pompiliu Diplan, specialist IT
16- Asociaţia de Reconstituiri Istorice Ferdinand I- prin Președinte Liviu Burcea
17- Liga Pentru Identitate Naţională- prin Președinte Paul Ghiţiu, publicist
18- Fundaţia Pentru Oameni- prin Director Cornel Constantin
19- Asociaţia Europa Veche- prin Președinte Nadia Parascanu
20- Asociaţia Pro Decizii Informate- prin Stoian George – Daniel- economist
21- Asociaţia Familia Ortodoxă- prin Președinte Ionel Ieremia
22- Asociaţia Familia Românească – prin Vicepreședinte Cătălin Stanciu
23- Asociaţia Tradiția Românească – prin Președinte Elena Alexa
24- Asociația Scut Botoșenean – prin Președinte Bogdan Carausu- jurnalist
25- Asociația Straja Carpaților – Buzău, prin Președinte Cătălin Ioniţă
26- Asociaţia Neamunit – prin Președinte Aureliu Surulescu – actor
27- Frăția Ortodoxă – prin Președinte Dan Grajdeanu
28- Asociația Prologos – prin Președinte Ciprian Buzner
29- Asociaţia Down Art Therapy- Tg-Jiu- prin Președinte Buţu Radu Bogdan
30- Asociaţia Firește – Timișoara, prin Președinte Horea Preja
31- Asociaţia Provita- Filiala Galaţi – prin Președinte Costache Sabina
32- Fundația Creștină Evanghelică „Harul” – Zalău – prin președinte Constantin Joldes
33- ASCIOR- prin Președinte Nicolae Mușat
34- Asociaţia Auto Epoca- prin Președinte Viorel Burcea
35- Fundația Creștină Evanghelică „Harul” prin Președinte Constantin Joldes
36- Popescu Cristian George- Conferenţiar Univ. Dr – Popescu Cristian George
37- Mihai Popescu- Prof. Dr. Ing. – Universitatea Politehnică din București
38- Roșu Florin- Dr. CMI
39- Asociaţia Sprijin Fără Frontiere- prin Președinte Pungilă Magdalena
40- For God’s Children International- prin Președinte Pungilă Mihai

Ministerul a aprobat manualul

Proiectul EGALIS, care elaborat manualul, acuză într-un comunicat că „organizația inițiatoare a acestui atac este Alianța Părinților, una din principalele organizații care făceau parte din defuncta Coaliție pentru Familie. Deși pretinde că vorbește în numele tuturor părinților din România, Alianța ar promova viziuni reacționare, ultraconservatoare, ultranaționaliste și fundamentalist religioase.”, relatează Libertatea

Inițiatorii spun privind manualul că „este un material auxiliar pentru profesori”, care să ajute la abordarea tematicii la clasă, dar și la orele de dirigenție.

„Înainte de lansarea din luna septembrie, materialul a fost transmis Ministerului Educației. În răspunsul primit de la Minister este evidențiată utilitatea manualul realizat ca «material-suport elaborat în sprijinul profesorilor și al elevilor»”, se mai arată în comunicat. În plus, cartea respectă legea națională și europeană.

Conținutul manualului abordează o tematică largă, și vorbește despre reprezentarea femeilor în literatură sau științe, combaterea discriminării, combaterea violenței de gen, combaterea stereotipurilor și discriminării minorităților sexuale, subliniază reprezentanții proiectului EGALIS. Manualul a fost elaborat de specialiste în domeniul egalității de gen și al educației, cu ajutorul a peste 40 de cadre didactice și practicieni care au fost consultați pentru elaborarea lui.

Abonează-te acum la canalul nostru de Telegram cotidianul.RO, pentru a fi mereu la curent cu cele mai recente știri și informații de actualitate. Fii cu un pas înaintea tuturor, află primul despre evenimentele importante, analize și povești captivante.
Recomanda 29
Author

67 de Comentarii

 1. Hai sa devenim un stat musulman sau ortodox ,sa ne intoarcem in pestera. Religia nu are ce cauta in educatia unei natii. Si-a depasit atributiile de mult. Cei care au depus aceasta petitie sigur sunt in afara educatiei.
  Vor ramane in tara doar ei,analfabetii,manipulatii si oportuninistii. Nu se merita sa mai stai intr-o tara plina de daci liberi si asistati social. De analfabetii ce cred in toate tampeniile inventate de narativele rusesti. Daca un tampit de la AUR nu a auzit de efectul Coanda si a cerut explicatii ,cat de jos s-a ajuns.

 2. Credința, Familia și Proprietatea Privată, dușmanii principali ai neo-bolșevicilor licurici și bruxelleZi.?

 3. @ papă kk 17:50
  Ce mai stai în România ? Fugi în Urkaina, ca Rada de la Kiev a votat o lege EUROPEANĂ, pentru ?, urSULA a fost încântată…?

 4. False probleme. Copiii își fac educația pe net, cu smartfonul. Oricum află chestiile astea. La televizor vor vedea tot mai multe filme și seriale americane cu LGBT, diversitate etc. etc. Inițiativa unor părinți oarecare nu poate bloca evoluția asta, fie ea bună sau rea. Chestia e că natalitatea va scădea și mai mult, în România ca și în UE. Din fericire de vreun an încoace avem un flux masiv de imigranți.

 5. Un raspuns prea elegant si elaborat pentru schizoizii care regurgiteaza pseudostiinta transformata in inginerie sociala care precede o inginerie transhumanista +++. Castrarea sexual emotionala este necesara pentru creatia de violenta sau la polul opus inhibarea rebeliunii si spiritualitatii si evident faciliteaza si un control mult mai strict demografic. Impreuna cu alte metode modeleaza ,,omul nou”. Ceausescu ar crapa de ciuda pentru ca multe din obiectivele lui care semanau ca doua picaturi de apa cu cele ale ONU privind sistematizarile rurale adica urbanizarea masiva, alimentatia stiintifica adica introducerea unor altgoritmi artificiali in codurile naturale, distrugerea traditiilor si credintelor ancestrale, crearea unui om care sa fie sustenabil intr-o societate socialista multilateral dezvoltata, traitul la comun etc sunt indeplinite pe fast forward.

 6. caca maca ma anormalule sa-ti dea Dumnezeu un ginere/o nora pe invers si o soacra cu cuc.

 7. Apropo de imigranți: cum de media nu discută deloc problema, deși în București schimbarea e izbitoare ? E totuși un subiect important.

 8. @ caca maca
  Domnule caca maca, manualul despre egalitate de gen se refera la studiul religiei ortodoxe sau musulmane in scoli ?
  Nu am inteles asta din articol dar ma bucur ca m-ai luminat.

 9. caca maca – Dumneata esti sigur ca nu ai nimic la creier ? Mergi prietene si fa-ti un consult medical nu mai i-ti pierde timpul aici cu toate prostiile astea debitate de viermisorii pe care ii ai in capul tau ! Vrei sa pleci din tara ,esti liber sa o faci ,nu te obliga nimeni sa stai aici !

 10. Măi maca caca de ce nu emigreze tu și să ne lași așa cum suntem?
  De ce să considerăm că cei bolnavi psihic și fizic sunt normali,cînd nu sunt?
  De ce majoritatea să fie discriminată din cauza unei minorități anormale care nu se poate adapta?

 11. caca maca Deputatul n-a formulat nici o interpelare despre efectul Coanda care este un fenomen adiacent jeturilor de propulsie, ci despre ce sunt asa zisele linii de condensare de pe cer. Daca aveai la baza cat de cat ceva fizica si nu citeai din wiki riki explicatii puerile oferite de contributori alesi pe spranceana aflai ca un traseu de condensare necesita trei conditii principale pentru se forma si nici una din conditii nu este intrunita in spatele lui torbocompresor bypass. In plus combustibilul fosil de avion produce la ardere funingine, nu abur, e de cel mai bazic bun simt si experienta de viata, unde naiba ati fost la chimie si fizica elementara?

 12. Asa e ordinul pe unitate,nu se discuta despre ciuhapii ce au umplut țara…

 13. 40 de asociații ale părinților, care semnează această petiție.
  Dacă membrii acestor asociații s-ar fi prezentat să voteze la referendumul pentru Familie, le-ar fi fost mai ușor acum.
  Dar…
  Toți acești părinți consideră că odraslele lor sunt inteligente foc și atunci musai să facă o facultate în Europa. Că facultățile alea sunt de top, iar cele din România sunt câh. Oare, în acest caz, nu-și condamnă copiii la discriminare și la bullying în acele facultăți? Căci ideologia genului fluid este de bază în țările „educate” cu facultăți de top.
  Grea alegere, nu-i așa?

 14. Exista LGBT. Dar ei la Bruxelles viseaza orientari sexuale cum fabrica autorii de romane fantasice personaje si vor sa le faca litera de lege europeana. CCR nu se va mai putea opune.

 15. @ caca maca – esti cum te numesti ,mamica ta a ratat momentul de „educatie” .Sictir !

 16. Politicienii actuali romanesti, si o buna parte dintre cei carora li se zice profesori, sunt,cu adevarat egali ca gen cu gainat, caramida, wc., hazna, buturuga, matraguna. De aceea ei stiu ce vorbesc, caci vorbesc de acolo, din egalitatea lor de gen.

 17. Se scot din programa de studii materii importante: Istoria, Geografia, se reduc orele de mate, fizica in schimb se introduc gunoaie de acest gen. Asta-i „Romania Educata” …sexual.

 18. Pana si senatorii americani s-au trezit. De la ei va veni si : gandacii globalisti la gunoi unde le este locul. Genul tradatori de tara la cazanul lui Dinca . Caca manca tu la WC ul istoriei juddanesti.

 19. Inca o perdea de fum.
  Trece si anu asta.
  Noi, esentialii si pensiile noastre speciale, mergem mai departe.
  Contributivii sa rontaie subiecte.
  Asteptam ceva nou cu preaiubitori de enoriase.
  A fost pauza.

 20. Restul manualelor s-au amanat pentru tiparire si au prioritizat acest manual de „moralitate infecta” la tipar?! Upsss, ce jeguri executante sunt in politica romaneasca!

 21. Multi copii n-au mancare, caldura sau lumina. Priotitatea lor ei vin cu egalitatea lui caca maca.

 22. Cand a facut PSD referendum sa se treaca in constitutie ca familia este formata din barbat si femeia romanii au stat acasa pentru ca Dragniiiiiiaaa huoa , comunistii etc! Altii se faceau ca nu inteleg intrebarea. „E neclar domne, nu ma duc mi-a zis un amic!” Mult succes si fericire copiilor si nepotilor dvs LGBTQ+! Ii sustin !

 23. Pana la urma, sta in puterea parintilor sa nu lase copiii la asemenea lectii. Ca afara din scoala nu pot fi dati, iar la evaluarea nationala nu se cer asemenea materii.

 24. Ai zis Laura Grunberg (autoarea manuaului0)i zis Aisberg,ai zis Titanic,ai zis Goldberg,ai zis Shlussberg., ai zis Steinberg
  Ce sa le mai pretinzi au plecat cu avionul pana in ’90 si s-au intors dupa ’90 pe cozi de matura..

 25. O materie de rahat, care demonstrează imbecilitatea UE și a celor care asculta de ei

 26. Este inadmisibil ceea ce vreti sa faceti din copiii nostri. Romania este o tara crestina nu este loc pentru practici sataniste in tara noastra

 27. Cele 40 de asociatii merita incurajate,sustinute de toti parintii ,nu trebuie incetata nici-un moment lupta impotriva „proiectului”Egalis,un proiect infam, despre care nu se stie cum a produs „manualul”in discutie, probabil Irina Elisei si ei toti, imoralii,pornografii, deviantii mintali si sexuali au adunat imense fonduri de la norvegieni,britanici ,francezi.Daniel Viilareal -francezii fiind renumiti in Sodoma si Gomaora ,”cere”el scolii sa-ifaca pe copii sa devina nonhetorsexuali,are chef pedofilul de „diversitate juvenila”!Insit.Tavistok este arhicunoscut de manipulare mintala,fae operatii deja pt.sarlatanii pornografi.Pornografia se vrea in „scoala si educatia”din tarile inca neatinse de Sodoma si Gomora,si au pornit la asemenea excrocherii.Pt.ca este NELEGAL,nu orice pedofil,prostituata,homobizar si „gen ales de scaraotchi”,isi poate amesteca balalele in invatamint si educatie!Trebuie actionat pe baza codului penalcare nu permite prozelitisml PORNOGRAFIC AL MINORILOS,aceasta fiind PORNOGRAFIE infantila coruptie a minorilor si tinerilor sub masca unr”manuale pornografice”prezentate fara avize pedagogice,sanatate,asa cum au obligatia Min Inv.,Min Santatii si alte foruri cu protectia educatia , sanatatea si integritatea fizica,psihica,mentala a copiilor.Toate astea sunt incalcate si PRIVATII PROSTITUATI NU AU CE CAUTA IN SCOALA SI EDUCATIA COPIILOR NOSTRII!EI tb.sa raspunda PENAL,CIVIL SI ADM.MAI ALES SI EDUTIRILE ce publica material pornografic in scoli,ca aceste manuale!

 28. Ma bucur ca parintii iau atitudine! Dragi parinti dar sa nu mai votati PSDPNLUDMR!Si sa fie retrase si noile Carti de identitate pe care scrie GEN in loc de SEX,modificare slugarnica si perversa pe care nici macar nu a cerut-o nimeni.

 29. Sunt de acord cu petitia si o voi semna daca este inca deschisa. Din experienta mea personala, copilul pana la 12 ani nu se intereseaza de aspecte sexuale, inclusiv hetero. Sa nu confundam igiena cu sexualitatea…Am crescut un copil fara telefon mobil pana la 14 ani, fara cablu TV nici pana in ziua de astazi. Mai mult, nu vreau sa-si faca facultatea in EU ca sa finantez aceste tari decadente din buzunarul meu. A ne indemna copiii sa studieze afara arata ca noi insisi ne consideram colonie, deci ne trimitem copii slugi la stapanii nostrii. Mi-ar place ca si copii nostrii sa faca un master si un doctorat in EU dar 100% pe banii lor, nu pe ai mei si nici pe ai Romaniei…dupa care sa se intoarca acasa si sa continue sa fie proprietari, stapani la ei acasa.

 30. Tulburarile de gen sunt simple tulburari psihologice prin care se trece la o anumita varsta. Cel mai prost lucru care se poate intampla este ca cineva sa intervina in proces si sa sustina niste constructii deviante care se petrec natural sau fiind induse prin propaganda psihologica si manipulare chimico-hormonala in turbulenta pubertala. Impunerea unor deviatii comportamentale sexuale ca norme, in urma unui consens public fabricat, in societate este sociopatie machiavelica pura.

 31. Parerea mea Multi parinti sun cei care au votat PSD sau AUR. Ce educatie sa aiba ei? Si apoi ,pun pariu pe orice ca acesti parinti sunt slab educati. Traiesc in trecut crezand ca epoca lor „de aur” a fost cea mai cea. Din fericire prezentul le va da peste bot acestor inapoiati. Tot acesti parinti cu petitia au inventat spaga prin asociatia de parinti pe cand legea interzice orice taxa scolara. Sa fim seriosi. Un parinte smart nu ar fi semnat o asemenea porcarie de petitie. Destul au hotarat parintii pentru copii. Ba cu cureaua,ba cu palma si pumnul. Prea va agitati pentru o scorneala al unor parinti carora trebuie sa le fie rusine ca tara se afla la coada in Europa. Tocmai din cauza mentalitatii lor si al votului.

 32. Niște bolnavi mental , tarați sexual, ajunși din păcate la butoanele birocraticei făcături, europene încearcă să-și justifice deficiențele mentale, psihice și sexuale cauzate de un proces de degenerare accentuată prin legitimarea acestor tare astfel ca să pară și ei în rândul lumii.
  Ăștia n-ar trebui arestați ca pe vremea lui Dej, nici amendați ca pe vremea lui Ceaușescu, dar nici lăsați liberi să infecteze , la fel ca alți purtători de viruși societatea omenească cu ideile lor, dar ar trebui tratați corespunzător în clinici de specialitate de profil și nu lăsați să provoace derută, mai ales în rândurile celor tineri, mai grav și a copiilor de vârstă preșcolară.
  Prima măsură urgentă este interzicerea paradelor lgbtiste sponsorizate generos de onguri oculte și n-au decât să-și consume bolnăvicioasele plăceri în intimitate, că așa tot nu se pot înmulți, ci cel mult îmbolnăvi unii pe alții până le dispare neamul drastic degenerat !
  P.S.
  Parlamentul Rusiei a interzis prin lege aceste manifestări , în timp ce Zelenski și-a făcut timp printre bombardamente să înCURajeze astfel de anomalii , legiferându-le !
  Pentru că avem și printre noi câțiva din ăștia , nu le întoarceți spatele, cum se procedează cu ceilalți că pe ăștia e periculos să nu-i bagi în seamă…. 😉
  Că pe ăștia nu-i omoară indiferența, ci bolile de tot felul. Mai nou și geloziile ce duc până la crime pasionale.

 33. Ar trebui semnată petiția de cât mai mulți români !
  Niște bolnavi mental , tarați sexual, ajunși din păcate la butoanele birocraticei făcături, europene încearcă să-și justifice deficiențele mentale, psihice și sexuale cauzate de un proces de degenerare accentuată prin legitimarea acestor tare astfel ca să pară și ei în rândul lumii. Ăștia n-ar trebui arestați ca pe vremea lui Dej, nici amendați ca pe vremea lui Ceaușescu, dar nici lăsați liberi să infecteze , la fel ca alți purtători de viruși societatea omenească cu ideile lor, dar ar trebui tratați corespunzător în clinici de specialitate de profil și nu lăsați să provoace derută, mai ales în rândurile celor tineri, mai grav și a copiilor de vârstă preșcolară. Prima măsură urgentă este interzicerea paradelor lgbtiste sponsorizate generos de onguri oculte și n-au decât să-și consume bolnăvicioasele plăceri în intimitate, că așa tot nu se pot înmulți, ci cel mult îmbolnăvi unii pe alții până le dispare neamul drastic degenerat ! P.S. Parlamentul Rusiei a interzis prin lege aceste manifestări , în timp ce Zelenski și-a făcut timp printre bombardamente să înCURajeze astfel de anomalii , legiferându-le ! Pentru că avem și printre noi câțiva din ăștia , nu le întoarceți spatele, cum se procedează cu ceilalți că pe ăștia e periculos să nu-i bagi în seamă…. ? Că pe ăștia nu-i omoară indiferența, ci bolile de tot felul. Mai nou și geloziile ce duc până la crime pasionale.

 34. Am uitat sa mentionez ca sunt presedintele organizatiei de tineret USR.

 35. Acum vedeti primele efecte diabolice obtinute cu banii tiparnitei globalist-pedofil-canibale ! Vom lua de beregata jegurile care au conceput si aduc abominatiile apocaliptice in scolile din Romania !

 36. HAHAHA… acum ceva timp, vreo un an, comentam ca o sa vina dupa copiii vostrii sa-i indoctrineze… va oripilati pentru ce manuale baga pe ascuns in scoli si programa? Nu mai dormiti, si uitati-va ce fac afara, in SUA, UK si alte „tari civilizate” deja corpul profesoral e invadat de tot felul de pedofili sau activisti ai acestor ideologii, care indruma copiii sa-si aleaga sau sa-si schimbe sexul, pronumele, etc. iar in cazuri extreme sa caute sfatul medicului, fara acordul parintilor, pentru primirea de hormoni si chiar operatii cu implicatii sexuale. Daca vreti sa vedeti ce va rezerva viitorul nu va uitati la ce fac la noi, cautati informatii din SUA, ca de acolo isi iau ordinele toti dezaxatii astia.

 37. Petiții? Scrisori?? Memorandumuri??? Pffff…
  Există măcar un singur exemplu în istorie când s-a obținut ceva de la guvernanți cu astfel de revolte în genunchi?

  Un fost președinte american, Theodore Roosevelt, avea o vorbă: «Speak softly and carry a big stick; you will go far.»
  («Vorbește cu blândețe, dar să ai la îndemână o bâtă mare; vei ajunge departe.»)

  Ross Perot (magnat american, miliardar, politician, filantrop, candidat independent la alegerile prezidențiale din 1992 și 1996) a avut și el o expresie memorabilă: „If you see a snake, just kill it – don’t appoint a committee on snakes.”
  („Dacă vezi un șarpe, pur și simplu omoară-l – nu înființa un comitet pentru șerpi.”)

 38. Guwernerul tradator de tara, popor si homosexual IohaniSS 4 trebuie amenintat cu RETRAGEREA COPIILOR DIN INVATAMANTUL ROMANESC daca, „Manualul pentru predarea și integrarea la clasă a egalităţii de gen”, NU ESTE RETRAS din programa scolara.

 39. Ar trebui ca lumea sa priceapa ca un astfel de manual, RE-EDUCAREA de fapt, vine la pachet cu banii „europeni” din pix care sunt virati Romaniei numai si numai daca indeplineste cerintele! Finantarea este inseparabila de re-educare! Vrei bani fara sa faci nimic, vrei pensii de 1000 de euro intr-o tara saraca, si crezi ca-ti vor pica din cer? Iata, UE iti da toate acestea. Trebuie doar sa faci un mic efort si sa te re-educi, sa renunti astfel, dupa pierderea macro-suveranitatii (nationale) prin aderarea la UE, si la micro-suveranitate, cea de la nivel individual.
  Sa devii nu alt om, ci ALTCEVA…
  Cam asta e cu banii „europeni” aruncati din elicopter!

 40. intrebari inevitabile dupa ce citesti articolul: daca un batran se pupa cu o tanara mai mica decat el cu 20-30 de ani, ori cei care pupa raclele cu moaste, sunt ei un gen aparte fata de cei care considera aceste comportamente nepotrivite si nu ar accepta sa faca astfel?

 41. ce progres e ăla băi științificule cand manualul vostru pervers spune că bărbații se pot transforma in femei care să nască?
  ce progres ati făcut voi? ăsta e obscurantism, mai rău ca in Evul Mediu unde nu avea așa avioane in cap și nu distrugeau copii cu ideologii toxice

 42. Constatare !
  Postacii PROGRESEI „caca maca” și „1” sunt impotriva petiției, normal pentru ?. Dar unde sunt „rumburack”, „ghiță”, „deeper” și „elena popa” ? Au nepotZi ??

 43. Toate ideologiile viseaă să iși facă manual să se bage in școală. Hai să predăm femenism și elgibitism să dăm bani oengiștilor pe buget că săracu soroș a plătit destul cu ei.

  băgăm și un manual de socialism ca pe vremuri ?
  materii de studiu să mai umplem copiii cu gunoiul nostru deși nu au ore de română mate și istorie suficiente

 44. Cu un asemenea manual sigur ajungem toți niste animale! După ce nu mai ai gen nu o sa mai ai nici proprietate! Ce dreptate avea Iliescu când i-a zis verde în față unui animal: ” mai animalule”!

 45. @ întrebări 07:18
  Ce legătură are urSULA cu prefectura ? Ai văzut vreun manual care sa-i învețe pe copii așa ceva ??

 46. Fără lgbtiqisti în funcții publice. Fără lqbitism în spațiu școlar. Fără bolnavi de lgbtiqism în educație. Fără Sodoma și Gomora în viata copiilor. ” lăsați copiii sa vina la mine, spune atat de frumos Iisus. Lângă El e locul lor. Dragoste, adevăr, frumos, morala, milostenie, caritate, sinceritate, viata adevărată si profunda. Acesta e drumul copiilor. Părinți treziti-va.

 47. Constatăm că rușii când vorbesc că se luptă Occidentul care vrea ca Satana să pătrundă și zona ortodoxiei cam au dreptate, așa că nu mai puneți titluri de tip “Delirul lui Medvedev”. Explicațiile termenilor B, T, Q, A, Ally, Non-binaritate , idiologie de gen și altele sunt mult peste înțelegerea unui copil de clasa V-a. Limbajul din exemple este vulgar și îndeamnă la violență. Manualul este scris de cineva care nu a iubit și nu a fost iubit niciodată, fară tandrețe, cineva care nu are “gen” de ființă ci de lucruri “o masă două mese” gen feminin. Amorul nu e trăire ci doar necesitate. Promovarea genului neutru la ființe la oameni amintește de Chicoș Rostogan “ Pedagogul: Neutru! Neutru mai apoi, dacă-i calul masculin și iapa femenină, neutru-i catârul, carele nu-i nici cal, nici iapă, nici măgar, nici cal: e catâr, aghică corșitură, ghe îmbele jenuri”. Scopul manualului este rătăcirea minții copiilor la pubertate, cu rezultat distragerea de la învățătură, fiindcă copii la deruta pubertății nu se vor mai percepe și privi ca și colegi și pe dascăli ca învățători ci ca purtătorii unui anumit organ sexual. Cei mai complexați spre a șoca vor vira LGBTQ+ cu consecințe imprevizibile. Ce faci cu copii care au o pudoare înnăscută la aceste ore? Râd ceilalți de ei? La toaletă, se va cei cu tendințe G vor trece la fapte și nu va fi viol ci diversitate, normalitate, accept? Cartea urmărește promovarea pedofiliei, lărgire ofertei pentru L și G, și prin + până la zoofilie. Înfiorător și Devastator.

 48. 1

  da ce jtiințifici și progresiști sunteți voi să spuneți că bărbatul e femeie și poate să nască, nu ? Progres tăticule, o să umpleți maternitățile cu homosexuali travestiți gravizi după manualul ăsta, nu ? :))))

  in al doilea rând cum iti permiți să spui că dacă părintii „nu au educație” nu au drepturi? Voi adolescenții fără copii nu aveti dreptul să decideți pentru copiii altora. Și nici feministele singure, grase și bătrâne care iși injecteaă fanteziile bolnave pe copiii altora prin pornomanuale ca ăsta

 49. Cateva lectii de sexualitate si igiena se pot face la orele de biologie si anatomie. Nu este nevoie de asemenea manuale tampite. Nu mai au loc de munca psiholgii, sa reduca facultatile de locuri cu nulitati!!!!

 50. Ce petitie zabaucilor?
  Ati avut prilejul sa iesiti la REFERENDUM 18 mil ortodocsi din cei ce apara familia adevarata si institutia casatoriei
  Ati preferat majoritatea covarsitoare sa dormiti pe camasa ,in loc sa luati stampila de vot sa sa le dati cu eaa o smetie iubitorilor de LGBT
  Acum e prea tarziu
  Prin absenteism s-a validat curentul progresist de transformare a Romaniei in Sodoma la fel ca in occidentul stricat moral si putred

 51. Tot raul acesta de care nici Romania nu va mai scapa a fost posibil datorita USR-ului. Sorosistii aia robotizati mintal au sadit semintele raului la nivel de autoritati ale statului care vor da roade . USR-ul poate sa dispara, la fel si ONG-urile otravite sorosiste, si-au facut datoria.

 52. Cu o clasa politica maculata, lasa, tradatoare si vesnic pusa pe capatuiasla moca, un popor intr-o transa fara sfarsit – anesteziat, lenes, corupt si obosit fizic si intelectual, insidiosul isi face regat si construiese palate prin si cu mana rebuturilor, pederasilor si curvelor (bolnavilor de sex). Orientarile sexuale, nazuintele de orice fel sunt individuale si nu intereseaza pana in punctul in care nu deramjeaza minima morala, dar de aici pana ati impune fanteziile si neputintele/”defectele” intregi majoritati numai intr-o societate bolnava si decadenta se poate intampla. Dar daca industrie nu mai este, preocuparile umane/ umaniste, culturale, stiintifice au devenit desuete, atunci , doar, sex si despre sex sa „educam” tanara generatie poate face ceva profit pentru PIB si cu altceva decat cu creierul si forta bratelor, dar mai ales satisfacand umorile si fanteziile ratatilor sociali. Se vor legifera si drogurile „usoare” si atunci sa te tii cu emanciparea natiuni romane.

 53. Pe autor UNU nu l-am putut identifica pe internet dar pe autor DOI da: este lector unde credeti, exact la UBB-ul lui
  Helvig. Poate stie cineva mai mult despre autor UNU Dana Martis. Cum au reusit cei doi autori sa-si impuna ‘opera’ in circuitul scolar?

 54. @Eduard Motz…
  Eu doar am scris despre niste aspecte reale, lumea se schimba repede, predomina imitatia, este mai usor sa imiti ce vezi la altii, la tv , pe strada, in cluburi etc, de exemplu, femeile(unele) ii imita pe barbati(probabil fiindca televiziunile si cinematografia au promovat mai mereu personajul „erou masculin”: serif, detectiv, politician, procuror, general, pilot de curse etc etc), se acopera de tatuaje, practica judo, karate, box, aleg meserii in politie, jandarmerie, militarie, procuratura, in politica …, ceea ce altadata erau cazuri mai rare.

 55. MULTUMESC CELUI DE SUS CA M-AM NASCUT IN 1966 SI AM FACUT SCOALA CAND TARA SI PLANETA ASTA ERA NORMALA SI CONDUSA DE OAMENI NORMALI.MULTUMESC CELUI DE SUS CA FIICA MEA S-A NASCUT IN 1991 CAND SCOALA, TARA SI PLANETA ASTA ERAU NORMALE. MULTUMESC CELUI DE SUS CA AM AVUT O COPILARIE, O VIATA SI O TARA SI O PLANETA NORMALA CAND AM FOST TANAR. CE SE INTAMPLA DE ACUM INCOLO NU MA MAI INTERESEAZA. CA MOR AZI , MAINE SAU LA ANUL VA FI CHIAR O BINECUVANTARE CA O SA PLEC DIN TARA SI DE PE PLANETA ASTA DEVENITA ANORMALA. MULTUMESC, DOAMNE! SI AJUTA-I PE CEI CE RAMAN IN URMA!

 56. @Cenzura = FRICA DE ADEVAR _ Perfect ADEVARAT. Chiar mai mult – nu-l pot uita pe Joianis cum ranjea de placere ca „romanii meie” le-au „tras o palma” celor ce sustineau familia traditionala. Eu am simtit-o!…Asa ca acum: SLAVA LGBTQ+ si ce or mai fi…:))

 57. Singura solutie este aruncarea la gunoi a acestei insiruiri de descrieri ale deviatiei sexuale numita pretentios manual scolar.Un manual de educatie sexuala pentru copii nu trebuie sa defineasca ca stereotip tipul de relatie sexuala normala intre barbat si femeie dand o conotatie dispretuitoare acestei relatii.Copiii trebuie sa fie informati despre existenta deviatiilor sexuale ca fiind un fapt social ,nu genetic, produs de confuzii in privinta comportamentul normal si acest lucru trebuie sa se intample intr-un alt manual.Cele doua manuale pot sa circule in acelasi timp in scoli pentru a exista o tribuna de comparare si de discutii.Copiii trebuie informati nu pacaliti.Ideea genului social este atat de periculoasa incat copiii pot cadea usor victime acestei ticalosii menita sa intareasca randurile LGBT-ismului.Copiii trebuie sa aiba dreptul sa spuna NU!

 58. Pe ritm de pamflet/ fără bani de la buget/ poate nu-i în antic metru/ d-ai direct în pipometru. Deci, Domnu 1 (Unu)/de ce faci tu pe nebunu?/or ai chiar înnebunit/ căci pari prea de neoprit/ eu cred că mata din start/ nu ai fost la minte smart/ ce-ți doresc eu ție, poate o nuia/ poate-ți prinde bine chiar și o curea/ să te bați singur cu ea/ ah, ce băiat de basm/ îți doresc să n-ai orgasm/ să n-ai drept de cununie/ șă trăiești în onanie/ într-o faină pușcărie/ să te-apuce inaniția/ dacă nu semnezi petiția! Dragă Redacție, toate cuvintele sunt din DEX, așa că…

 59. Mamaaa… Multi sunteți, frate! Bisericile au scoli particulare. Drum bun, pe drumul vostru, Noi restul suntem bine. Nu ne mai „salvati”!

 60. Draga maca, cu caca(la materia maro-cenușie) pe care o deții sub teasta craniana, dacă nu îți place religia și normele morale de acolo, e problema ta. Așa că pe masura dorințelor tale îți urez prin rezonanță, unit în cuget și simțiri cu tine, ca unul din fii tăi sa devina un gay pasiv. Și ca să nu fim rasiști, caci nu e,, trendy” și, pollitically coRECT” îți sugerez să ți-l închipui sodomizat de un negru nigerian(musulman de preferință, sa nu fim,, extremisti religiosi” vorba plavanului national). Așadar un negru nigerian, cu o sculă de lucru lungă ca furtunul, iar băiețelul tău sa scanceasca ca un puișor bălai supus unei plăceri dureroase sau dureri amestecata cu o vaga urma de placere. Sa vezi RECUL mecanic la băiatul tău,pe principiul efectului Coandă. Sa participi la,, nunta” lor, și sa ți se umple casa, familia, sala de nunta cu toată viitura venita din adâncimile Africii. A propos, ca voi sunteți foarte ipocriți, fără preot la nunta nici unui copil al tău, fără botez. Iar când îți moare cineva din familie, fără preot din nou. Sa îți arunce neamul în groapa ca pe un animal din bătătură, fără nici o ceremonie religioasă. Nu de alta, dar să nu fi ipocrit și sa fi consecvent cu tine însuși până la capăt. Și stai ca ți-am zis doar o treime din poveste, sa vezi ce ipoteze de lucru as3 avea pentru celalt fiu și pentru fiica.

Comentariile sunt închise.

Precizare:
Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.