CNATDCU-le, autosesizează-te! Rectorul Dan Iliescu, marele plagiator pe care colegii l-au făcut praf (ep. 5)

Vai, cîtă rușine pe capul omului acesta, care este și rectorul Universității „Ovidius” din Constanța, după ce un grup de adevărați cercetători au demonstrat că el este cel mai mare plagiator din mediul universitar!

Afară din învățămînt! Rectorul Universității „Ovidius” – plagiator de doctorat

În episoadele de pînă acum, am prezentat în sinteză analiza realizată de acest grup de cercetători, din care se vede că rectorul Dan Marcel Iliescu nu are nici o legătură cu munca de cercetare, teza sa de doctorat fiind un act de impostură greu de imaginat, așa cum se poate constata și din sinteza de pînă acum a studiului:

– În paginile 3-66 (Capitolul 1), Dan Marcel Iliescu a plagiat 1.458 rânduri, 38 imagini și 6 tabele

– în paginile 73-91 (Secțiunea II.2), Dan Marcel Iliescu a plagiat 407 rânduri, 25 imagini/radiografii și 3 tabele.

Deci, pînă acum, în primele 91 de pagini ale tezei de doctorat, Dan Marcel Iliescu a plagiat în total 1865 de rînduri, 63 de imagini/radiografii și 9 tabele!

Teza de doctorat a lui Dan Marcel Iliescu, „Contribuţii la studiul anatomo-funcţional al scheletului axial. Anomaliile de curbură ale coloanei vertebrale la copii. Bazele anatomice ale profilaxiei şi tratamentului scoliozei prin înot”, are 335 de pagini. Deci, serialul nostru continuă, la fel ca și cercetarea grupului de profesori din cadrul „Constanța Academica”!

Așteptăm și rezultatul autosesizării celor din CNATDCU, în timp ce derulăm episodul 5 al serialului:

Secțiunea II.3. BAZELE ANATOMICE ALE PROFILAXIEI ȘI TRATAMENTUL SCOLIOZEI (pag. 91-98) este plagiată tot din sursele LONSTEIN-1995 și SCHAFER-1987, după cum urmează:

În ceea ce privește subsecțiunea 3.1. STABILIZAREA POSTURALĂ (pag. 91-93), Dan Marcel Iliescu a copiat blocuri întregi de text așa cum reiese din imaginile de mai jos:

După cum se observă din sublinierile de mai sus, textul este tradus și preluat întocmai fără a se face trimitere măcar o singură dată la lucrarea sursă, respectiv SCHAFER-1987. Viclean cum este, la subpunctul 3.1.2. Structurile ligamentare, Dan Marcel Iliescu face trimitere la Michelsson (1965), aceeași lucrare citată de SCHAFER la nota 125.

De asemenea, la subpunctul 3.1.3. Structurile musculare (pag. 92), Dan Marcel Iliescu face trimitere la sursele Caillet (1975) și Roaf (1966), preluând citările din lucrarea pe care a plagiat-o.

Setea de cunoaștere” a lui Dan Marcel Iliescu nu s-a oprit la lucrările lui Michelsson, Caillet și Roaf, el extinzându-și interesul și asupra altor autori întâlniți în lucrarea pe care a plagiat-o, printre aceștia: Bagnall și colaboratorii, Haderspeck și Schultz, Ponsetti, Yamada și colaboratorii.

Prin raportare la imaginile de mai sus este evident plagiatul lui Dan Marcel Iliescu, acesta având în plus și nerușinarea de a include în bibliografie lucrări pe care nu le-a văzut vreodată, autorii acestora fiind întâlniți în cartea pe care a plagiat-o. Chiar și așa, cu superficialitatea sa caracteristică, Dan Marcel Iliescu i-a pocit numele lui BAGNALL, trecându-l BAGNALI:

Fiind pus pe copiat, în elanul său „științific” Dan Marcel Iliescu a preluat și tabelul 13.5 din lucrarea lui Schafer, bineînțeles, fără să citeze sursa. Singurul efort pe care l-a făcut a fost să inverseze ordinea din lucrarea sursă în care erau prezentați mușchii Trapezius lower și Trapezius upper:

Subpunctul 3.1.4. Reflexele posturale (pag. 93) a fost plagiat în totalitate din sursa SCAFER-1987.

Și de această dată, fără scrupule cum deja ne-a obișnuit, Dan Marcel Iliescu face trimitere la lucrările lui Michelsson, Ponsetti, sau Yamata ca și cum le-ar fi studiat, și nu doar a plagiat cele prezentate de Schafer în lucrarea sa. Așa cum am arătat și la subsecțiunea precedentă, superficialul plagiator Dan Marcel Iliescu copiază greșit numele autorilor pe care i-a întâlnit în lucrarea sursă, de data asta venind rândul lui Michelson (cu un singur „s”) și al lui Ponseti (cu un singur „t”):

***

Plagiatul continuă în forță și în subsecțiunea 3.2. MODELE POSTURALE (pag. 93-94), sursa fiind aceeași lucrare a lui Schafer:

Prin raportare la imaginile de mai sus, și ținând cont de modul înșelător de lucru al doctorandului Dan Marcel Iliescu, cititorii pot să se lămurească asupra modului în care acesta a „studiat” lucrările autorilor DeJarnette, Goodheart, Barge și Logan, dar și cum fabrică și falsifică date științifice, atribuind cele afirmate de BJ Palmer lui Tsairis (1974). Cu excepția lui Logan (1977), care deși a fost amintit în textul de la pag. 94 nu este trecut la bibliografie (?), toți ceilalți autori îmbogățesc bibliografia capitolului 2, asta în pofida faptului că Dan Marcel Iliescu nu a văzut vreodată lucrările lor!

Subpunctul 3.2.1. Modele musculare este plagiat din aceeași sursă.

Subpunctul 3.2.2. Modele de subluxație este plagiat din aceeași sursă.

Subsecțiunea 3.3. PRINCIPII DE RECUPERARE (pag. 94-95) este plagiată din sursa Schafer (1987).

Subsecțiunea 3.4. KINETOOGIE APLICATĂ ȘI TEHNICI DE BAZĂ (pag. 95-96) este plagiată în totalitate din sursa SCHAFER (1987), după cum urmează:

După cum se poate observa în imaginile de mi sus, Dan Marcel Iliescu copiat secțiunile din lucrarea lui Schafer și, ca un plagiator deja experimentat, a făcut trimitere la lucrarea lui W. King, așa cum a fost citată la nota 95 în lucrarea sursă, pe care a și trecut-o la bibliografie.

Mai mult decât atât, nu s-a mulțumit doar cu plagierea textului și a râvnit și la Fig. 13.10 din lucrarea lui Schafer, pe care a introdus-o în teză ca Fig. 97, bineînțeles fără citarea sursei de unde a preluat imaginea, ci indicând ca sursă direct lucrarea lui King:

Subsecțiunea 3.5. PRINCIPII DE TRATAMENT (pag. 96-97) este plagiată în totalitate din sursa tot SCHAFER (1987).

Și la bibliografie Dan Marcel Iliescu a făcut unele „ajustări”, introducând o lucrare aparținând lui White și Panjabi din 1978, asta deși Schafer citase la nota 121 (încercuită cu chenar negru în imaginea precedentă extraselor bibliografie) o altă lucrare din anul 1977. De asemenea, cu toate că în textul de la pagina 97 făcea trimitere la sursa Alexander și colab (1973), în bibliografie Alexander este trecut singur, fără colaborator.

***

La final, Dan Marcel Iliescu schimbă iarăși sursa plagiatului, întorcându-se la lucrarea colectivă Moe’s Textbook of Scoliosis and Other Spinal Deformities (prescurtată și folosită de noi ca sursa LONSTEIN-1995). Astfel, subsecțiunea 3.6. PLANUL TERAPEUTIC (pag. 97-99) este plagiată în totalitate.

***

Adunând rândurile și imaginile plagiate din SECȚIUNEA II.3. BAZELE ANATOMICE ALE PROFILAXIEI ȘI TRATAMENTUL SCOLIOZEI (pag. 91-99), situația se prezintă după cum urmează:

 • Subsecțiunea 3.1. STABILIZAREA POSTURALĂ (pag. 91-93): 67 rânduri plagiate și 1 tabel

 • Subsecțiunea 3.2. MODELE POSTURALE (pag. 93-94: 31 rânduri plagiate

 • Subsecțiunea 3.3. PRINCIPII DE RECUPERARE (pag. 94-95): 26 rânduri plagiate

 • Subsecțiunea 3.4. KINETOOGIE APLICATĂ ȘI TEHNICI DE BAZĂ (pag. 95-96): 34 rânduri plagiate și 2 imagini

 • Subsecțiunea 3.5. PRINCIPII DE TRATAMENT (pag. 96-97): 52 rânduri plagiate

 • Subsecțiunea 3.6. PLANUL TERAPEUTIC (pag. 97-99): 25 rânduri plagiate și 2 imagini

Ca urmare, în SECȚIUNEA II.3 (pag. 91-98), Dan Marcel Iliescu a plagiat în total 235 rânduri, 4 imagini și 1 tabel.

*****

După sistematizarea tuturor informațiilor privitoare la rândurile, imaginile și tabele plagiate din cuprinsul celor trei  secțiuni ale Capitolului 2 –  CURBURILE COLOANEI VERTEBRALE ȘI ANOMALIILE LOR este evident că Dan Marcel Iliescu a comis o fraudă intelectuală de proporții, fapt nemaiîntâlnit până acum în mediul academic medical românesc. Situația exactă a plagiatului este prezentată în tabelul de mai jos:

Prin raportare la frauda intelectuală de proporții comisă de Dan Marcel Iliescu în Capitolul 2 – CURBURILE COLOANEI VERTEBRALE ȘI ANOMALIILE LOR (690 rânduri, 31 imagini/radiografii și 4 tabele), toate acestea adăugându-se la plagiatul imens comis în Capitolul 1 – (1.458 rânduri, 38 imagini și 6 tabele), putem spune că ne aflăm în fața celui mai spectaculos plagiat din România.

De aceeași părere au fost și jurnaliștii Ion Spânu de la Cotidianul.ro și Andreea POPA de la Replicaonline.ro, care au preluat informațiile prezentate de CONSTANȚA ACADEMICĂ și au publicat, la rândul lor, o serie de articole excepționale, fapt pentru care le mulțumim. Cititorii noștri care doresc să vadă aceste articole le pot accesa, după cum urmează:

Ion Spânu – Cotidianul.ro

-https://www.cotidianul.ro/dan-marcel-iliescu-rectorul-universitatii-ovidius-plagiator-de-doctorat/

– https://www.cotidianul.ro/plagiat-incredibil-al-rectorului-iliescu-de-la-universitatea-ovidius-partea-a-ii-a/

– https://www.cotidianul.ro/cel-mai-teribil-plagiat-din-invatamint-rectorul-dan-iliescu-de-la-ovidius-iii/

Andreea POPA – Replicaonline.ro

– Bombă atomică! Dovada că Iliescu, rectorul de la Ovidius, este un plagiator de ultimă speță

– Bombă! Iliescu, rectorul de la Universitatea Ovidius, a ajuns pe mâna DNA!

*

În încheiere, se impune să amintim că în România există o serie de entități care se pot autosesiza cu privire la plagiatul masiv comis de Dan Marcel Iliescu – Rectorul Universității OVIDIUS din Constanța, printre acestea:

 • Consiliul de Etică și Management Universitar (CEMU) – organism consultativ al Ministerului Educației Naționale care are ca misiune dezvoltarea culturii eticii și integrității în universitățile din România (http://www.cemu.ro/);

 • Comisia de etică a Universității OVIDIUS din Constanța (http://cde.univ-ovidius.ro/). instituția unde dan Marcel Iliescu a urmat studiile doctorale.

De asemenea, potrivit Anexei nr. 3 din Ordinul nr. 5229/17.08.2020, orice persoană fizică sau juridică, inclusiv membrii Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU) şi ai instituţiilor organizatoare de studii universitare de doctorat (IOSUD), poate sesiza în scris, prin intermediul Unităţii Executive pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI), Consiliul general al CNATDCU cu privire la nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv cu privire la existenţa plagiatului, în cadrul unei teze de doctorat, indiferent de data susţinerii acesteia şi de data acordării titlului de doctor (pentru detalii http://www.cnatdcu.ro/).

*

Vivant professores, Semper sint in flore!

Abonează-te acum la canalul nostru de Telegram cotidianul.RO, pentru a fi mereu la curent cu cele mai recente știri și informații de actualitate. Fii cu un pas înaintea tuturor, află primul despre evenimentele importante, analize și povești captivante.
Recomanda 11
Ion Spânu 1818 Articole
Author

6 Comentarii

 1. Păi realizezi că sunt atât de mulți și in funcții mari de formează o rețea și devin intangibili..Posibil și prea implicați in politic, ceea ce face mai dificil debarcarea, partidul nu permite. Nu văd un președinte de ștat, sau un organ eficient care să ia taurul de coarne. Până și presa o lălăie, ocazional cu frâna de mână trasă.

 2. Nene Spinule, de la plagiatoarea spalata Kiorvesi, nu mai intereseaza pe cineva asa ceva, pana nu se sanctioneaza furtul.

 3. @ tomlin cum sa sanctioneze furtul ,cind tradarea interesului national nici nu este prinsa in codul penal ?

 4. Ezixtă mulți dokotori docenți cu teză de plagiat de aia e praf tot.

 5. Pozitia d-lui Iliescu (divortat fictiv !????) este de neinteles pentru noi, colegii sai. Ne asteptam sa demisioneze sau macar sa se autosuspende din functia de rector. Face numai deservicii Universitatii „Ovidius” din Constanta. Ministerul Educatiei are vreun punct de vedere, sau recunoaste tacit ca acesta nu este un caz izolat si, ca urmare, adopta pozitia strutului? Nu mai exista competenta si oameni competenti nicaieri? Divort fictiv pentru functie si beneficii, furt intelectual… Ce sa mai adaugam la dl rector Iliescu?

 6. Cu,,REGINA PLAGIATULUI”,rector la UAV ARAD,cum rămâne??? Cazul de fațá este minúsculo ín raport cu,,REALIZĂRILE DÂNSEI”!!!

Comentariile sunt închise.

Precizare:
Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.